Pf Mli Knollent PETERS Makelaardij GUV VERMIST Schietparti Tf Sonen in de groene zone ZONNE! A. VAN PIJPEN bv :afr 1.995.' feiken WOENSDAG 6 JANUARI 1999 SOESTER COURANT PAGINAf WOENSDAG 6 JANUA VAN ROUWENDAAL Stijl, Zorg en Vertrouwen v .- VAN HAREN >- Tel. 035 - 601 79 55/ 035 - 601 35 83 Telefoon 035 - 54146 35 of 54144 33 Borgerhout (B), 10 november 1908 Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt;..... ....zalig hij, die in dit leven Jakobs God ter hulpe heeft. Psalm 146 Door de Heere thuisgehaald Zijn moegestre den kind, onze lieve, zorgzame moeder en oma ANTONIA CORNELIA ADRIANA LINDEMAN sinds 12 oktober 1976 weduwe van Johannis Leendert Braber Soest, 29 december 1998 Soest: Johan en Joop Johan Arnold Kees Nederhorst den Berg: Henk en Suna Annet en Charles Taco en Marian Tom Correspondentie-adres: J.H. Braber Oude Utrechtseweg 12 3768 CC Soest De begrafenis heeft maandag 4 januari j.l. plaatsgevonden op de Algemene Begraaf plaats aan de Veldweg te Soest. Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar dat wij hem zolang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis, dat na een le ven vol zorg en toewijding voor allen die hem lief waren, op de leeftijd van 72 jaar in alle rust van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa WILHELMUS JOHANNES SLUYTER echtgenoot van Ciska Hélène Verhagen C.H. Sluyter-Verhagen Mathé en Marijke Feline Wim t Cissy en Frank Katja, Jessica Frits en Daniëlle Edwin en Guusje Pepijn, Eva, Pleuni, Rogier Jan en Marian Reno, Don, Milan 29 december 1998 Koninginnelaan 35, 3762 DA Soest. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevon den op zaterdag 2 januari 1999 in het cre matorium "Den en Rust" te Bilthoven. Het verlies was er al voor het einde, de rouw voordat het afscheid kwam. Toen die onzekere verwarring bezit van je gedachten nam. Na een liefdevolle verzorging in huize „Molen schot" te Soest, is op 90-jarige leeftijd van ons heengegaan onze lieve vader, opa en overgrootvader PEEL VAN ASSELT weduwnaar van Paulina Cornelia Arnoldus eerder weduwnaar van Hendrika Wilhelmina Hilhorst Namens de familie: P.l. de Beer-van Asselt Soest, 30 december 1998 Correspondentie-adres: Eemweg 3,3764 DG Soest De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Veld weg te Soest. In memoriam 12 aug. 1927 3 jan. 1998 Mw. C. LARIBIJ-VAN DIJKHUIZEN Verdriet om wat ik heb verloren vrede met wat is geweest Nooit zal ik je stem meer horen maar ik ontmoet je elke dag in mijn geest. Tot „dan" mam, ik hou van je. Joke PERSONEEL GEVRAAGD Gezocht: Native Engels sprekende MAN/VROUW voor Engelse conversatieles i.v.m vertrek naar het buiten land. Tel. 035-6023198. AANBIEDING PERSONEEL Administratiekantoor P.J.A.M. Visser, Klarinet 357, 3766 GR Soest, telefoon: 035- 6021340. Voor een complete administratie. Ook voor uw BELASTINGAANGIFTE BILJET. Steeds opnieuw beginnen, dat is levensmoed." Na een liefdevolle verzorging in „De Wijn gaard" is op oudejaarsdag van ons heenge gaan onze lieve moeder en oma MARIA VAN OEST-VAN DE VEEN weduwe van Hendrik van Oest Nijkerk, t Bosch en Duin, 2 augustus 1910 31 december 1998 Kinderen en kleinkinderen Correspondentie-adres: W. van Oest Bartolottilaan 26, 3768 GC Soest De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Veld weg te Soest. LIEVE OMA Bedankt voor al uw liefde. Mirjam en Patrick Ester Enige Kennisgeving Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven, geef ik u kennis van het overlijden van JOHANNA ALEIDA SEEZINK- VEELDERS op de leeftijd van 89 jaar. Uit aller naam: Hans van Arnhem De crematieplechtigheid heeft in alle stilte plaatsgevonden. Kiekeboe leder mens is iets gegeven waarmee hij anderen gelukkig kan maken. Op 2 januari 1999 is op 83-jarige leeftijd overleden SOPHIA GERARDA WILHELMINA DE GOEDE SOPHIE Camberley (England): L.A. de Goede t D.R. de Goede-Spooner Hasting (New Sealand): K.C. Youngqest-de Goede E.G. Youngqest Zwolle: A.J. de Goede W. de Goede-Mepschen Soest: Bewoners en Personeel van De Lindenhof De Lindenhof Van Weedestraat 139 3761 CD Soest Gelegenheid tot condoleren op woensdag 6 januari van 18.30 tot 19.30 uur in De Lin denhof. Wij nemen afscheid in een bijeenkomst op donderdag 7 januari om 14.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats aan de Nieuwe Hilversumseweg te Bussum, waar na aansluitend de begrafenis zal plaatsheb ben. U wordt uitgenodigd, na de begrafenis, voor een samenzijn in het uitvaartcentrum van Monuta, Nieuwe Hilversumseweg 59 te Bussum (gelegen naast de begraafplaats). CHRISTELIJKE VERENIGING VOOR UITVAARTVERZORGING SOEST Neem tijdig uw voorzorg en wordt lid van de C.V.U. "Soest". Rouwkamers in het Uitvaartcentrum "de Engenhof". Inlichtingen, administratie en melding sterfgeval: Stadhouderslaan 39 - Soest Telefoon 035-602 18 76, b.g.g. 601 64 67 of 035-541 44 33 Dag en nacht bereikbaar. Gooische Uitvaartverzorging u.a. Volgens persoonlijke invulling. 'De Engenhof' Albert Cuyplaan 196 3764 TW Soest Telefoon: (035) 624 25 48 Dag en nacht bereikbaar (035) 624 25 48 Goed, leven is komen en gaan. Lente en zomer, maar ook herfst, ook winter. Uitbotten, bloeien, maar ook verdorren, ook vallen. Goed, zoals er een begin is, is er ook een einde. Lichaam ben je, gestalte van vlees en bloed. Als je maar hebt geleefd, met hart en zieI geleefd. Als je maar volop mens bent geweest. Als je maar hebt liefgehad. Reden tot vreugde bent geweest. Vriend, vriendin. Licht in de ogen, bron van hoop, dak boven 't hoofd. Zeker, je sterft, maar geleefd is geleefd. Hans Bouma Wij hebben vandaag afscheid moeten ne men van een integer mens. WIM VAN HEES 6 oktober 1919 f 4 januari 1999 Corry van Hees-Rademaker Ton en Margo t Eric, Ellen Hans en Erna Luuk, Maren Louis en Lida Tom, Pieter Chalonhof 98 3762 CS Soest Mijn man is opgebaard in uitvaartcentrum De Engenhof aan de A. Cuyplaan te Soest, alwaar geen bezoek. De Avondwake zal worden gehouden, don derdag 7 januari om 19.30 uur in de Paro chiekerk van de H. Petrus en H. Paulus aan de Dalweg te Soest. De afscheidsdienst zal worden gehouden, vrijdag 8 januari om 10.30 uur in bovenge noemde kerk, waarna omstreeks 12.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op het R.K. Kerkhof aan de Dalweg te Soest. Een samenkomst zal daarna worden gehou den in 't Gildehuis, achterzijde Museum Oud Soest, aan de Steenhoffstraat te Soest. Voor meer kleine advertenties zie pagina 12 van deze krant Uitvaartverzorging Vooruit regeling van begrafenis/crematie Deposito (voor ouderen) Voor thuis opbaren koeling beschikbaar DAG EN NACHT BEREIKBAAR Rouw- en koffiekamers in ons uitvaartcentrum aan de Koningsweg 20, 3762 EC Soest Tel. 035 - 601 48 32 UITVAARTVERZORGING Familiebedrijf sinds 1938 J. Otten (3e generatie) Persoonlijke en eervolle verzorging van uitvaarten, geheel naar uw wensen Ook .voor elders verzekerden. Dag en nacht bereikbaar: 0346-351223 Gen. Winkelmanstraat 142, 3769 EH Soesterberg IflKtNDIIP VAN MÜYV? UITVAARTVERZORGING Lepelaarstraat 45 - 3742 XG Baarn Telefoon 035 - 541 44 33 DAG EN NACHT BEREIKBAAR Regeling van begrafenissen en crematies voor alle gezindten door het gehele land. ERKEND LID VAN wiq «me wi rffcwt irAbrrwNtvtcai Ook verzorging van elders verzekerde uitvaarten, deposito's, voorafregelingen en uitvaartverzekeringen. Rouwkamers: in het Uitvaartcentrum "De Engenhof", Albert Cuyplaan 196 te Soest, en in ons Uitvaartcentrum "De Ark', Reigerstraat 17 te Baarn. Op 2 januari 1999. is op 66-jarige leeftijd overleden onze dappere vriend en makker, broer, zwager en oom WIGGERT HERMANUS HENDRIK BUSCH De bewoners en medewerkers van de Malvahoeve Adri Kuijt-Busch Wim Busch Mien Busch-van Ruitenbeek Wilfred en Annette Gerhard en Rianne Lukas Ronald Malvahoeve Birkstraat 78 3768 HK Soest Gelegenheid tot condoleren op woensdag 6 januari van 19.00 tot 20.00 uur in de Mal vahoeve. Wij nemen samen afscheid in een bijeen komst op donderdag 7 januari om 10.30 uur in het Kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente, Eemnesserweg 63B te Baarn, Daarna zal omstreeks 12.00 uur de begra fenis plaatsvinden op de Algemene Be graafplaats aan de Veldweg te Soest. zwarte kater met witte voetjes en wit kinnetje, omgeving Turfstreek. Beloning. Na een tragisch ongeval is toch onver wachts onze collega overleden. RENATE FLINK Wij wensen haar moeder heel veel sterkte met dit grote verlies. Namens directie en personeel van Konig Taxaties Vanochtend bereikte ons het droeve nieuws dat toch nog onverwachts is overleden onze collega RENATE Wij zullen haar missen en wensen haar moeder grote kracht bij het verwerken van dit verlies. Namens de personeelsvereniging van Konig Taxaties SCHILDER vraagt binnen/ buitenwerk. Goede referen ties. Vrijblijvende prijsopgave. Na 18.00 u, tel. 0306061357. WASMACHINE, vaatwasser, defect? Bel technisch bureau Direct. 24-uurs service. Tel. 035 - 5415900. TE KOOP AANGEBODEN Gebruikte FIETSEN van de vakman met Bovag-garantie. Rijwielspeciaalzaak Jac. de Bruin, Gallenkamp Pelsweg 1 (t.o. Winkelcentrum Soest-Z). Tel. 035-6012857. w-jyixk^f 16 mm. FILMPROJECTOR (Hokushin) educatieve films geluid, f 150,-. Magne tron "Samsung" nieuw f 150. Info 035-6010057. T.k. LASERFAX Minolta 3300, Kopieerapp. A4 papierbak, perfect werkend f 200, faxapp. typeUtax F 870, papierrol f 50,-. Damessport- fiets 12 versn. f 75,-. Blad blazer benz.motor f 50,-. Div. bandrecorders m. banden f 50,- p.st. Antw. app. f 25,-. Omroep geluidsinstall. met buizen, heel oud f 300,-. Info 035-6010057. Kies KLAVIER-Barneveldse eieren voor uw geld. Piano|s van ambachtelijke kwaliteit. A'foortsestr. 23. Centrale Verwarming ZELF BOUWPAKKET op maat. CV- ketel met 8 radiatoren incl. huur gereedschap. U instal leert en wij controleren en stellen de installatie in be drijf. Prijs v.a. f 4.000,-. Feiken Verwarming te Amersfoort. Tel. 033-4621162. Fax. 033- 4655423. De Ruijter Handel Verkoopt nieuwe en gebruikte BOUWMATERIALEN zoals: hout, ijzeren balken, grenen delen, tuinhout, plaatmate riaal enz. Geopend: ma. t/m vr. 0700- 16.30 uur, zaterdag 07.00- 14.00 uur. Tel. 035-6099043/ 6099042. Adres: Zuidergracht 45 te Soest. OPRUIMING! CV-ketels 22 kw f 1.250,-; Combi-ketels 23 kw f 1.795,-; HR-ketels v.a. f 1.995,-; Grote partij radiato ren v.a. f 125,-. Feiken Verwar ming te Amersfoort Tel. 033- 4621162. Fax. 033-4655423. INFO PLUS computershop. De zaak voor al uw computer- printer- en fax benodigdhe den. Dillenburglaan 2a, Soest, tel. 035-6032224. CONVECTORPUTTEN op maat geleverd en gemon teerd. Feiken Verwarming te Amersfoort Tel. 033-4621162. Fax. 033-4655423. MUGRO Autorecycling. T.kg loop, sloop, schadewagens Tev verkoop van onderdeler, Industrieweg 16a. Tel.: 035^ 6011276 In Soest: per 1 februari 1999 mooie KAMER voor ruslij net meisje met gem. gebruik van keuken, douche en toilet Hfl. 525,- p.mnd. afl-in borg Tel. 06 22206 924/b.g.g. 035- 6020785. TE HUUR GEVRAAGD Gezocht: WOONRUIMTE, liefst in Soest. Tel. 6025764 of 030-2299440 (Annemieke) DIVERSEN HUISWERKCURSUS. Bijlessea Begeleiding bij het school werk en schoolproblemen. Be) Tramei, 035-6017089. Voor diverse relaties zoeken wij WOONHUIZEN en/of winkelpanden. Wilt u uw wo ning en/of winkelpand verko pen? Neem dan contact op met Van Breukelen, Vastgoed Assurantiën, Koninginne- laan 40, tel.6017962. INFO PLUS computershop. De zaak voor al uw compu ter-: printer- en fax benodigd heden. Dillenburglaan 2a, Soest, tel. 035-6032224. Wilt u beter en voordelig ver zekeren met persoonlijke aandacht, dan gaat u voor al uw verzekeringen naar VAN KOOY VERZEKERINGEN, Beukenlaan 70, Soest, tel. 035 - 601 6122. Dik, dun, lang, smal,breed, rond, schuin, groot, klein, en kel, dubbel, driedubbel, getint, gecoat.. Van Ede Glas snijdt 't op maat waar u bij staat! VAN EDE GLAS, Koningsweg 20 -I, Soest. Tel.: 035 - 6016055. Twee mannen uit Laren hebbei rige week dinsdag een gewapi overval gepleegd op de winkel sigarenhandel Van Kleef aai Van Weedestraat. De politie l de twee intussen aangehouden Rond kwart over vijf drongen de met bivakmuts, de winkel binn< dwongen de winkelier onder dn van een mes de inhoud van de ka te geven. Toen op dat moment een de winkel binnenkwam, sloegen d< op de vlucht. De winkelier, geh door enkele andere winkeliers ze achtervolging in maar stopte hi toen de twee in de lucht begoni schieten. Al schietend verdwenei Voor meer kleine advertenties zie pagina 12 van deze krant Die opmerking horen we graag. Zo'n vertrouwensband groeit automa tisch. Door intensief contact, een persoon lijke benadering en continu terugkoppe ling tijdens het (ver)kooptraject zien onze relaties hoe serieus wij de zaken oppakken. Betrouwbaarheid is dan ook ons handel- merk geworden. Soest, Colenso 16 Ruim appartement met uitzicht op het Colenso- park, dichtbij uitvalswegen, fraaie natuurgebieden en open baar vervoer. Indeling: grote woonkamer, balkon, keuken, 2 slaapkamers, doucheruimte, toilet en hal. C.V.-blokverwarming en berging op de begane grond, f 249.000,- Soest, Jan de Rooijstraat 22 Ruime en moderne hoekwoning met 7 kamers c.v.-gas, 2 bergingen en een royale tuin. Perfect afgestemd op een groot gezin. Veel kast- en bergruimte, een fraaie wand kast in de living, 2 dakkapellen en een heerlijke zolder verdieping met 3 kamers. Indeling: b.g.: woonkamer met parketvloer, keuken, toilet en hal. 1 e verd.: 3 slaapkamers, badkamer en overloop. 2e verd.: vaste trap naar grote zolder met 3 kamers, voorzolder en toegang naar bergvliering. f 398.000,- Soest, Kerkstraat 48 Halfvrijstaand woonhuis met moderne bedrijfs ruimte van ca. 150 m2 (gelijkvloers) aan doorgaande weg in Soest, goed bereikbaar en goed zichtbaar. Indeling woon huis: b.g.: woonkamer, keuken, kelder, toilet en hal. 1e verd.: 2 slaapkamers, badkamer en overloop. 2e verd.: vaste trap naar zolder met kamer en bergruimte. Verwarming middels gaskachels. Woonhuis is momenteel in gebruik als kantoor ruimte en heeft achterstallig onderhoud. Bedrijfsruimte: opp. ca. 150 m2, frontbreedte 7.00 m. De bedrijfsruimte is in 1992 van alle moderne gemakken voorzien, zoals: ISDN telefoon lijn, wandgoten met contactdozen, alarminstallatie, systeem plafonds, rookmelders, krachtstroom, c.v.-gas enz. Uitstekend geschikt als kantoorruimte (onder voorbehoud goedkeuring gemeente), f 659.000,- k.k. Traditiegetrouw kreeg de p in de nacht van Oud en P touw was ook ditmaal weei navalstraktatie aangebodt Chris I en zijn gevolg kw agenten in hel Soester polit op deze manier een hart riem steken. Terwijl heel Soest en Soeste donderdagavond instelde op lige oudejaarsavond, al dan EN NOG MEER HUIZEN IN DE WONINGGIDS REGIO SOEST. BEL NU VOOR EEN GRATIS EXEMPLAAR. U BENT OOK VAN HARTE WELKOM OP ZATERDAG VAN 10.00 TOT 14 OO UUR Leuk om v tegev Vraag naar mogelijkhec Zonnebank met 2 Snelbruiners met extra pi Jumbo met 4 gezk Openingstijden: maandag dinsdag t/m vrijd zaterdag 'speciale aanbieding GESLOTEN GASWANDKETEL ntsDE^010 TIJDELIJK ARNHEMSEWEG 149 AMERSFOORT TEL: 033-4621162 - FAX: 4655423

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 6