Doek valt toch voor Mavo Soest 1 rêk En dit zijn de knallers van deze week: 19.75 98 Aqua Indoor neemt maatregelen tegen onzedelijk gedrag bij kinderzwemmen ct y Soester moet in 3 maanden 'illegale' bewoning staken Tot 50% korting op vele geselekteerde artikelen, zoals.... Ad/ma Gevraagd VASTE-, en INVAL- LOPERS Soester Courant 6027493 Salustiana's Zwan 6 halen 5 betalen GRANDIOZE OPRUIMING Dat wordt dringen bij de kamerplanten WOENSDAG 13 JANUARI 1999 J 77e JAARGANG NO. 21 j AOC Midden Nederland ziet op laatste moment af van fusie Dwangsom van f 100.0UU Van Breukelen Vast-goed Assurantiën A. van der Lee 3 Actueel 5 Actueel 10 Op Soest 17 Sport 7 Actueel 18 Sport Politie weert 'duistere types' bij AZC Onder invloed Volwassenen mogen woensdagmiddag niet meer alleen naar binnen KLAREN g TROMP Ook 's avonds en in 't weekend 88 Knak- of cocktailworst NU: Domaine du Mouton VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest Zondag 17 Januari geopend van 11.00- 17.00 uur Klassiek, eiken en modern GEBR. VAN WOERKOM Tel. 06 - 53 91 12 37 NEFKENS jprS SOEST anders ÜPEL6 Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 16,50 Buiten Soest f 33 Losse nummers 85 ct. Gecontr. opl. 11.750 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG De Mavo Soest sluit uiterlijk over drie jaar de deuren. Het doek is ge vallen voor de middelbare school aan de Valeriaanstraat, omdat AOC Midden Nederland op het laatste moment afzag van een fusie. Ande re mogelijkheden voor een samen gaan zijn er volgens directeur J. de Gruijl niet meer. Ruim een week voor Kerst dacht hij dat de kans op een fusie negentig procent kans van slagen had. Achter de scher men werd al gewerkt aan nieuwe folders en net toen men van plan was het 'nieuws' voorzichtig naar buiten te bren gen, haakte het bestuur van de AOC af. Dat was op 17 december. Het lag daarom voor de hand dat de Mavo Soest donderdagavond ontbrak tijdens de onderwijsmarkt voor basis scholieren uit de groepen acht. Een dag daarvoor waren de ouders en de leerlin gen ingelicht, vanavond is er een beslo ten informatieavond voor de ouders. Tot en met maandag hadden directeur De Gruijl nog geen berichten bereikt, dat ouders hun kind na de zomervakan tie naar een andere school sturen. Een massaal vertrek van leerkrachten verwacht de schooldirecteur evenmin. "We hadden meteen een gevoel van: we gaan dit met z'n allen op een goede manier afmaken. Ik kan niet uitsluiten dat er personeel is dat vertrekt, omdat het ergens anders werk kan krijgen, maar je hoeft niet bang te zijn dat de mogelijkheden voor ander werk slechter worden." Respijt Wanneer de school precies sluit is niet bekend. Eigenlijk zou dat volgend jaar al moeten gebeuren, maar de schoollei ding hoopt tot 2002 respijt te krijgen, zodat de huidige brugklassers hun op leiding in Soest kunnen afronden. De Mavo Soest is een thuiswerkvrije mavo en daarmee uniek in de omgeving. In plaats van thuis maken de scholieren na de laatste les hun huiswerk onder bege leiding op school. Voor het nieuwe schooljaar worden in elk geval geen brugklassers meer aangenomen. De laatste twee jaar kreeg de Mavo Soest te maken met een afnemende in stroom voor het brugjaar. Daardoor zakte het aantal leerlingen onder de tweehonderd (nu ruim 180). Mede door de financiële vooruitzichten werd duide lijk dat het zelfstandig voortbestaan op de lange termijn niet meer mogelijk zou zijn. Dit feit werd onderkend door de school leiding die de afgelopen anderhalf jaar zocht naar en sprak met potentiële fu siepartners, waaronder het Vallei Colle ge. Deze stap werd mede ingegeven door de herschikkingsoperatie in het De lessen gaan nu nog gewoon door, maar volgend jaar of in 2001 of 2002 gaat de school voorgoed dicht. Foto: Goos van der Wilt onderwijs, waarbij de theoretische leer weg (bijvoorbeeld mavo) wordt gecom bineerd met een praktische (bijvoor beeld vbo: voorbereidend beroeps on derwijs). Sinds de zomer was de Mavo Soest in gesprek met de AOC Midden Neder land over een fusie met de Praktische Leergang die is gevestigd in het voorma lige lts-gebouw aan de Soester Engweg. Het zag er goed uit, totdat het bestuur van AOC Midden Nederland zich te rugtrok. (Lees verder op pagina 3). Het College van B. en W. heeft vori ge week besloten de eigenaar van een pand aan de Regentesselaan geen toestemming te verlenen om daar ook te wonen. Hij moet de be woning binnen drie maanden sta ken. Het gemeentebestuur vindt het vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wense lijk dat op het perceel een woonfunctie ontstaat. Dat is ook niet opgenomen in het bestemmingsplan, want het pand heeft - sinds tien jaar - een kantoorfunc tie. De eigenaar heeft echter gevraagd het als kantoor én woning te beschou- Dat gemeente wil dat niet. Bovendien is het pand niet aan de openbare weg ge legen en daardoor is de situatie toch al moeilijk controleerbaar, zegt het Colle ge. Een nog grotere afwijking van het bestemmingsplan laten ontstaan is ook niet zinvol, ook niet als die tijdelijk is of verbonden aan slechts de huidige eige naar. Het College heeft hem daarom een "aanschrijving" gedaan met de medede ling dat hij de bewoning binnen drie maanden moet staken, op straffe van een dwangsom van maar liefst 100.000 gulden. Alle Sportshirts ƒ40,00 korting Schiesser tricotpyjama's 45,00 Pullovers en sweaters 25 tot 50% korting Kostuums en kolberts tot 50% korting Alle winterkatoen en corduroypantalons (katoen) ƒ30,00 korting HERENMODE Winkelcentrum hartje-Zuid, Soesterbergsestraat 51, Soest zie pagina 5 Autobedrijf Officieel Citroën-dealer Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 in Soest voor de Aanmelden: tel. 601 41 52 Dalende tendens inbraken doorbroken. Meer bekeuringen, ook meer ongevallen. Politie zoekt getuigen van overval. Tuin watertoren wordt parkeerplaats. Soest houdt rekening met onteigening. CDA, Pvda en D66 laten stem horen tijdens recepties. Koninklijke erepenning voor 100-jarig PVO Soest heeft eerste buit al binnen. Uitgangspositie Red Stars niet slecht. Koude oorlog bij herenteams SoVoCo. Om te voorkomen dat 'duistere figu ren' proberen handel te drijven, houdt de politie dagelijks het asiel zoekerscentrum (AZC) nauwlettend in de gaten. Sinds de opening in juni heeft de handhaving van de openbare orde in en rond het gebouw aan de Albert Cuyplaan de hoogste priori teit. Dat zegt korpschef E. W. Schutzmann van de politie Eemland-Noord. De ervaring heeft geleerd dat bij an dere asielzoekerscentra in het land praktijken zijn ontwikkeld, die het daglicht niet kunnen verdragen, zo als handel in (gestolen) goederen en verdovende middelen. Om dat in Soest te voorkomen, wor den agenten ingezet, die de politie toegewezen heeft gekregen. Drie van hen houden toezicht en houden ook verkeerscontroles, waarbij waarschu wingen en bekeuringen zijn uitge deeld. Die anderen houden zich be zig met de registratie en administra tie van de asielzoekers. Reeds tach tig van de 350 asielzoekers zijn ver huisd. Verder zijn er 22 met onbe kende stemming vertrokken. Waar schijnlijk hebben ze een negatieve beschikking gekregen en verblijven ze illegaal in ons land. Hen opsporen is zoeken naar een speld in een hooi berg. Inmiddels zijn 23 bewoners van het AZC uitgeprocedeerd. Eén echtpaar is inmiddels uitgezet, zestien anderen mogen nog blijven, omdat het land van herkomst nog niet veilig is. Vier asielzoekers dienden een nieuwe aanvraag in, een vijfde verblijft nu in een ander centrum. Een 23-jarige Soester is vrijdagnacht om half één tegen de lamp gelopen toen hij door de politie werd aangehouden. Hij moest blazen en hieruit bleek dat hij onder invloed was. Ter plekke kreeg hij een rijverbod van een uur opgelegd. Omdat hij al eerder is bekeurd wegens rijden onder invloed, zal hij moeten ver schijnen voor de rechtbank. Zonder 'begeleiding van een kind' komen volwassenen op woensdag middag niet meer binnen bij Aqua Indoor. Na enkele incidenten waar bij jonge badgasten werden gecon fronteerd met onzedelijk gedrag van volwassenen, heeft de directie uit angst voor herhaling besloten tot deze, zover bekend, landelijk unie ke maatregel. "De maatregel moet preventief werken," zegt directeur Anja van Raam. "Bij der gelijke zaken is genezen geen optie, dus moet je wel voorkomen." De directie is op maatregelen overgegaan nadat het naar haar idee te vaak voorkwam dat een volwassene aanstootgevende hande lingen verrichtte tegenover de kinderen. De kritiek die andere zwembaden en deskundigen op de regel hebben geuit, neemt Van Raam voor lief. Volgens haar is het toezicht voldoende, maar is het onmogelijk altijd alles op tijd in de gaten te hebben. "Als je echt alles wilt kunnen zien, moet je één-op-één gaan lopen en dat is natuurlijk te gek. Daar om hebben wij gezocht naar een ande re oplossing. Met deze regeling kunnen we eventuele incidenten voorkomen." Volgens wethouder Pieter ten Hove is de manier van redeneren niet helemaal juist. De maatregel wekt volgens hem de suggestie dat volwassenen per definitie als potentieel pedofiel gezien zouden worden. Hij zoekt nog uit of er sprake is van discriminatie. Van Raam spreekt tegen dat er moge lijk sprake is van discriminatie. Zij rede neert dat als 55-plussers, allochtonen en zwangere vrouwen hun eigen zwem-uur- tjes kunnen hebben met uitsluitsel van mensen die buiten die groep vallen, kin deren ook recht op hun eigen middag hebben, waarin ze kunnen spelen zon der lastig gevallen te worden. "Boven dien geldt het maar voor drie van de negentig uren die wij per week open zijn." 'Ondoordacht' De Utrechtse seksuoloog prof. dr. J. Frenken noemt de maatregel in een re gionaal dagblad 'zwaar overtrokken en ondoordacht'. Hij kwalificeert pedofie len in drie categorieën: degenen die hun neigingen in bedwang kunnen houden, degenen die moeite hebben zichzelf in te houden maar de kinderen niet zal molesteren en degenen die echt te ver gaan. Deze laatste groep is volgens hem duidelijk herkenbaar en zit veilig in kli nieken. De andere groepen zouden kin deren slechts emotioneel kunnen scha den. Dat stelt Van Raam niet gerust. "Ten eerste kun je van buiten niet zien tot welke categorie iemand mogelijk be hoort en ten tweede wordt er mijns in ziens te makkelijk gedaan over die emo- Tijdens het kinderzwemmen op woens dagmiddag mogen in Aqua Indoor al leen nog volwassenen naar binnen, die een kind begeleiden. De directie heeft dit besloten na een aantal gevallen van on zedelijk gedrag. tionele schade. De laatste keer dat hier iets gebeurde, waren we weliswaar net op tijd, maar het kind heeft onze mede werker, die te hulp schoot, pas anderhalf uur naderhand voor het eerst weer los gelaten. Dat gezicht vergeet ik nooit meer. Ook emotionele schade is bij mij al erg genoeg en moet dus voorkomen worden." Voor Van Raam is het geestelijk welzijn van de kinderen dus de belangrijkste reden. Zij vindt de positieve reacties van de ouders vele malen belangrijker dan de kritiek van haar collega's uit het land. "Elke mogelijke klacht van een ouder is er één te veel. Je kan het nooit helemaal tegenhouden. Het is ook al voorgekomen dat de kinderen buiten worden opgewacht. Maar het is tenmin ste iets. We leveren zo toch een kleine bijdrage." nikaluri Burg. Grothestraat 54 Hand en perssinaasappels kist ruim 15 kilo: per blik 2,25 Cabernet sauvignon een mooie rode Franse wijn per fles 6,98 MEUBELEN 3 etages meubelen 'N BEGRIP VOOR KWALITEIT, SERVICE EN PRIJS SOEST - STEENHOFFSTRAAT 61 - TEL 035 - 601 32 6 TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT voor een degelijke taaltraining ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS - PORTUGEES - ITALIAANS - ZWEEDS - NEDERLANDS START DIRECT! Telefoon 033 - 4729097 rVAN DEN! accountancy i belastingadvie* Koningsweg 29, Soest A\ Telefoon (35) 603 70 00 j=\. T Lubbersen Autoservice Voor reparatie en onderhoud van uw auto ook aan huis. automobielbedrijf VOOR NIEUW EN GEBRUIKT Blrkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon 035 - 601 2364 Zie pagina

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 1