COUNTRY LINE DANGE Danscentrum Dellum aruóhoch World Oui Transpanoramaris zondag voor 't laatst Fakkeldraagsters starten met Bevers Altijd perfecte pasfoto's naar tnHSSuwzin! Moeilijk? Saai? Welnee! Tentoonstelling omroepmuseum over kinderprogramma's Goud vuur in brandweerkazerne Voorlichting Diabetesvereniging Stilte na Zo Alias speelt Lorca's 'Huis van Bernarda Alba' Volksuniversiteit Soest/Soesterberg WOENSDAG 24 FEBRUARI 1999 O 4Aces Sterrenkundebijeenkomst voor kinderen Boemerang organiseert avond over studeren 'Mediakids op radio en tv' PAGINA 1; Gevraagd VASTE V BEZORGERS J, SOESTERScOURASn 'Wij geloven in et Bloemschikken SOESTER COURANT i CULTUUR It WELZIJNI Audio-visuele video-projectie Expositie van Judith Gor 'Orbis Pictus' Duits-Zwolse rockavond VOORJAAR' VLOOIENMAR ZA. 6 en ZO. 7 MA GRATIS T0EG/ Carnaval moet je Zaterdag en zondag in C-drie Informatieavond zwangerschap Klaar terwijl u wacht. 6 x Pasfoto voor f.12.50 loment vier 'illem Van Oosten fotoservice SOESTERBERGSESTRAAT 57 (036)601 31 09 WINKELCENTRUM HARTJE-ZUID. Di Lassostraat 65", tel. 6022195 &BLOEI Koninklijke 3 <A) Maatschappij Sijfste1 Tuinbouw en Omar P lantkunde Cultureel Centrum Willaertstraat 49, tel. 602 21 88 Bellen voor info: dagelijks van 12.00 - 21.00 uur. Rademakerstraat 24 - Soesterberg - Tel. 0346 - 352213/352590 Dat de sterrenkunde niet moeilijk is, en ook niet saai, wordt iedere maand bewezen door de Jongeren- WerkGroep voor Sterrenkunde (JWG). De JWG is een landelijke vereniging die als doel heeft jonge ren vanaf 8 jaar kennis te laten ma ken met sterrenkunde. Dit doet zij door regelmatig regionale bijeenkomsten door het hele land te or ganiseren, een paar keer per jaar lande lijke bijeenkomsten en 's zomers diver se kampen in binnen- en buitenland. Tijdens de bijeenkomsten worden lezin gen gehouden, op een niveau dat voor iedereen van 8 tot 15 goed te volgen is en met behulp van spellen, quizzen en bijzondere projecten worden kinderen uitgedaagd zelf de wereld buiten de aar de te verkennen. Iedere maand worden in Utrecht bijeen komsten georganiseerd, waar kinderen uit de hele regio naar toe kunnen ko men. Op zaterdag 13 maart is er zo'n Het NAA Omroepmuseum in Hil versum organiseert tot en met 9 ja nuari 2000 de tentoonstelling "Me- diakids, de mooiste kinderpro gramma's op radio en televisie". De tentoonstelling "Mediakids" bevat een schatkamer van de mooiste beelden, geluiden en voorwerpen van de huidige en vroegere kinderprogramma's. Vol wassenen zien hun oude helden terug en kinderen ontmoeten hun eigen favorie ten. Want wie wil niet oog in oog komen te staan met Pino uit Sesamstraat? De cors, kostuums, maquettes, originele te keningen en natuurlijk honderden frag menten brengen de wereld van de kinderprogramma's tot leven. Talloze bekende radio- en televisiepro gramma's ziet en hoort men weer terug in het NAA Omroepmuseum zoals Bas- si e en Adriaan, Pipo de Clown, Dappere Dodo, Sesamstraat, Film van Ome Wil lem, het Jeugdjournaal, Paulus de Bos- kabouter.Telekids, Kleutertje Luister en bijeenkomst. Deze keer komt er een hele bijzondere spreker een lezing ge ven: Prof. Dr. V. Icke. Hij is een be roemde Nederlandse astronoom en een van de belangrijkste onderzoekers die Nederland op dit moment kent. Hoewel professor Icke normaal gespro ken aan de universiteit van Leiden les geeft, is hij bereid gevonden om speciaal voor de JWG een lezing over sterren kunde te komen geven die minder inge wikkeld is. Verder zal op deze dag een quiz worden gehouden, waarmee zowel voor ervaren amateurs als voor begin ners leuke prijzen te winnen zijn. Ook zijn er tussen de programmaonderdelen door versnaperingen te koop. De bijeenkomst is op 13 maart, van 14.00 tot 17.00 uur, op Sterrenwacht "Sonnenborgh", Zonnenburg 2 in Utrecht. De toegang is gratis, maar een 'klein beetje zakgeld voor in de pauzes kan geen kwaad. De bijeenkomst is be doeld voor kinderen vanaf 8 jaar, maar ouders zijn ook van harte welkom om mee te komen luisteren. Radio Lawaaipapagaai. De fragmenten zijn geselecteerd uit de rijke archieven van het NAA (Nederlands Audiovisueel Archief). De tentoonstelling is een bijzonder avontuur, vol verrassende effecten en dingen om zelf te doen. Kinderen ont dekken hoe een televisieprogramma in elkaar zit en zij kunnen hun eigen pro gramma verzinnen. Ze zien zichzelf in beeld en leren begrijpen wat het effect van tv eigenlijk is. Dit alles in een thea trale, geheimzinnige omgeving waar niets is wat het lijkt... "Mediakids" is een spannende doe-ten- toonstelling, speciaal bedoeld voor inde- ren van 7 tot en met 12 jaar. Voor de jeugd is een uitgebreid educatief pro gramma beschikbaar. Het NAA Omroepmuseum is gevestigd aan de Oude Amersfoortseweg 121-131, Hilversum. Openingstijden: di t/m vr van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Tot 1 maart kunnen belangstellenden zich opgeven voor de paas-workshop bloemschikken van Groei en Bloei. Die wordt op woensdag 24 maart in het Griftland College aan de Noorderweg gegeven door de bloembinder Co Amesz. De aanvang is 20.00 uur. Thema van de workshop is een paas- lentestuk op een hoge vaas. Materiaal is ter beschikking, maar de bezoekers kun nen ook zelf spullen meenemen. De kosten bedragen 17,50 gulden voor leden van Groei en Bloei en 27,50 gul den voor andere deelnemers. Iedereen die gestudeerd heeft, of dat nog steeds doet, zal het kunnen bea men. Als je net gaat studeren staat je hele leven op z'n kop, er verandert van alles en dan met je er ook nog voor zor gen dat je goede cijfers haalt. Voor alle aankomende studenten en hun ouders organiseert de Boemerang in Baarn op donderdag 4 maart de thema avond: "Studeren... en dan?" Tijdens deze avond zullen een aantal deskun digen zoveel mogelijk proberen vragen omtrent studeren te beantwoorden. Vanaf 20.00 uur zullen twee medewer kers van de Utrechtse Studenten Fede ratie (U.S.F.) en een decaan van de Uni versiteit van Utrecht informatie geven over: Het zoeken naar woonruimte (kamer- bureaus); Het studentenleven en werken tijdens de studie (waar en hoeveel mag je bij verdienen); Wat zijn nu precies studentenvereni gingen en welke verschillen zijn er tus sen de diverse studenten verenigingen; Welke problematiek kom je tegen bij de opleidingskeuze en wat is de proce dure bij de aanmelding; Studiefinanciering en verzekeringen; Waar loop je verder allemaal tegen aan als (beginnend) student of als ouders van een (beginnend) student. Na dit inleidende verhaal is er voor het publiek tijd om vragen te stellen aan de drie deskundigen. Alles mag gevraagd worden, mits het natuurlijk met stude ren te maken heeft. Het wordt dus voor alle aankomende studenten en hun ouders een niet te missen avond, want in deze hectische tijden kun je maar be ter goed beslagen ten ijs komen. De zaal gaat op donderdag 4 maart om 19.30 uur open, de thema-avond begint om 20.00 uur en de entree is helemaal gratis. De Boemerang staat aan de Pla taanlaan 1 in Baarn. in Soest voor de j Aanmelden: tel. 601 41 52; Steenhoffstraat 46, tel. 60195 77 Zaterdag 27 februari Bluesnight met The Loeff Berchmakei Bluez Band Deze 5-mans formatie, genoemd na: de straat waaraan hun stamcafé gehun vest is, is ontstaan in het jaar 1990 e speelt sindsdien met regelmaat op blut kroegentochten, festivallen en café's. De band speelt veelal bekende en hu: dige Amerikaanse Blues, van bekend namen als Robert Gray, Robben Fort BB King, Stevie Ray etc. Door de bre de bezetting van. de band is men in sta; een zeer uitgebreid en gevarieerd repei toire ten gehore te brengen waarbij t genlijk iedereen wel iets van zijn favc rieten te horen zal krijgen. De bezetting is: Ron Alflen - drums e zang; Gibbo Hamoen - bas; Onno Oe nema - mondharmonica; Jeroen Dop pen - gitaar; Frank Hofftnan - zang/gj taar. Aanvang 22.00 uur. Entree f 15,-. Mei ingang van 17 januari kent Soesterberg een derde namelijk de World Out Church die onder andere elki dagmorgen om 10.30 uur een dienst houdt in een fabrieksl het adres Postweg 57. In de lege bedrijfsruimte aan de P is sinds begin van dit jaar de Outreach Church gevestigd. Naa stoelen wordt de kale ruimte en aangekleed met wanddoeken er ten. Op een podium staan een ele orgel en een lessenaar. De voor van deze Amerikaanse kerk j Mark Six (40), een Amerikaan Nederlandse taal goed spreekt. N gestoken hand komt hij op je af een hartelijke begroeting volgt, in een hoek begint hij zijn verha boren en getogen in Amerika wa van de Domata-kerk aldaar, e( gieuze organisatie die zich bezig met de opleiding van voorgangei dikanten) van gemeenten en ge in Oklahoma. Van daaruit hee zich onder andere gevestigd in rijk, Spanje, Azië en ook in Ned Van heel vroeger is dhr. Six afl uit Nederland en was zijn vo< burgemeester van Amsterdam vriend met de vermaarde schilde brandt. Six: 'Mogelijk dat ik om den heel veel belangstelling voor land had en ik graag naar dat la de. Ik had van vrienden die hie Amerikaanse Luchtmacht hebl diend, gehoord dat Soesterberg e dorp was. Ik zoek nog naar een voor mijn gezin, mijn vrouw kinderen. Tevens moest ik ruin den om de World Outreach Chi derdak te geven en dat vond ik bedrijfsruimte aan de Postweg Zoals elke laatste vrijdag van de maai zal Artishock de Soesters weer tracten op twee bands waarvan de muziek n ietsje ander is dan die van Jantje Sm Op 26 februari is het de beurt aan h vebite en Great Unwashed. De Zwolse punkcoretrash-formatie l vebite zal deze avond een authentiel rock 'n rollshow geven. Hun muzK staat bol van de Motorhead invloed: gemengd met een flinke scheut The E ploited. Dit leverde optredens op m o.a. Undeclinable Ambuscade, The E ploited, Herman Brood en The Hellao pters. Als voorprogramma is Shock-inn tro om haar eerste buitenlandse act Gre Unwashed te presenteren. Dit uit V« bert (Ger.) afkomstige viertal maa smerige Punkrock met herkenbare m lodieën en afwisselende zang. Het oi treden in Artishock maakt deel uit v< een kleine Nederlandse toernee ter pn motie van de lp "Welcome back to re life again". Aanvang: 21.00 uur. Entree: f 10,-. +Lovebite, D De vier dagen van carn weer voorbij. Buitenstaand den hun schouders op, Zotteklappers kregen er noeg van. Het werden vi waarin je even iemand an zijn, los van spanning, regt verplichtingen. Een feest je helemaal geeft, ook ni dan vier dagen kan duren. Wie een Prins Carnaval ged vier dagen van feesten op de iit onder de indruk van d :iale taken die zo'n 'Ogheid vervult en het st attent zijn en adequaat r omstandigheden, uiteraard zijn Adjudant en de Raf de meeste onverwachte o hij geconfronteerd me eenmaal niet op de rol sta is dan de eerste rea* zo goed mogelijk. Mai jben voor die anderen, i even niet aan feest* bezocht de Prins enkele ogbejaarden. Zo ook in de ar men 's middags om on uur gezamenlijk aan de maalt binnenkomst van Prins Ca zijn Adjudant in vol ornaa zelfs een bijna 100-jarige eei rassing. En als.flaar ook no; Het lYanspanoramaris is de veel- lagige titel van een kunstwerk van de kunstenares Linda Verkaaik. Het project is al vanaf 31 oktober te zien in de beeldentuin van De Ha zelaar Sculptures te Soest. Het Transpanoramaris heeft een door snede van ca. 30 meter en bestaat uit 20 grote (ieder van 3 bij 10 meter) op transparant materiaal geschilderde "zei len", die verticaal en elkaar gedeeltelijk overlappend in een cirkel staan opge steld. Als het ware als de elementen van een diafragma, die de beschouwer ge heel omsluiten. Op sommige momenten zal deze door drie lagen transparantie heenkijken, op andere is de buitenwe reld heel nabij. Op zondag 28 februari vindt de finale- performance plaats met een audio-visu ele video-projectie rondom, door en op de grote transparante zeeschilderijen. Een presentatie om 19.00 uur en één om 19.30 uur. Vanuit 10 video-beamers die rondom het project staan opgesteld, worden twee verschillende films, die elkaar aan vullen, geprojecteerd. Aan de ene kant zijn de bewegende filmbeelden een ver werkelijking van de stille schilderijen, die eerder slechts hun beweging kregen als je erdoorheen liep, zodat de transpa rante afbeeldingen langs elkaar heen schoven. Aan de andere kant gaan de realistische schilderijen een relatie aan met het ver haal van het erop geprojecteerde film beeld en ontstaat er daardoor een nieu we, verrassende wisselwerking. Het be- Opnieuw wordt in de Brandweerka zerne te Soest een verkoopexpositie gehouden. Na de Soester kunste naar Harry van der Wee, die bij de opening van de nieuwe Brandweer kazerne aan de Lange Brinkweg de eerste exposant was, is nu de beurt aan de Soester lichtkunstenares Ju dith Gor (1951). Van haar hangen in diverse ruimtes maar liefst 33 schilderijen ten toon on der de titel "Goud vuur". Vijf van deze tableaus heeft zij speciaal voor deze ten toonstelling gemaakt: "De vuursteen", "Vuur en water", "Godin van het vuur", "In brand" en "Vuur, rook en water". Een korte beschrijving van het werk van Judith Gor, die geboren is in Israël en haar opleiding volgde aan de kunstacademies van Haifa en Arnhem, ligt op de balie bij de ingang. De expo sitie duurt tot eind april en is dagelijks op werkdagen vrij te bezichtigen De Diabetesvereniging Nederland (DVN) doet nog steeds zijn best om allerlei vragen over diabetes te be antwoorden en iedereen van de juis te informatie te voorzien. Daarom worden binnenkort weer informa tie- en cursusavonden gehouden, voor iedereen die met diabetes te maken heeft of er gewoon meer over wil weten. Voor mensen die pas kort met diabetes te maken hebben, als patiënt, partner of verzorger, begint op 9 maart de cursus 'Leren leven met diabetes'. Deze cursus, die vier avonden duurt, wordt tweemaal per jaar aangeboden en kost 20 gulden. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan bod die het dagelijks leven met dia betes een stuk duidelijker en makkelij ker maken. Vanwege de beperkte capa citeit en de grote belangstelling dient van te voren contact opgenomen te wor den met Aija O verhof, tel. 033- 4807615. Info-avond Voor mensen die niet noodzakelijk een hele cursus willen volgen, maar toch het een en ander willen weten over diabe tes, is er op 1 maart een informatie avond over deze ziekte. Een forum, be staande uit een diabetesverpleegkundi- ge, een diëtiste en een voorlichter van de DVN, zal proberen alle fabels die de ronde doen uit de wereld te helpen en vragen zo goed mogelijk te beantwoor den. De avond is in de aula van Zieken huis Eemland, locatie Elisabeth, aan de Ringweg Randenbroek in Amersfoort en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, maar van te voren reserveren wordt aangeraden, tel. 033-4726690. Art Deco/Jugendstil Na zijn succesvolle lezingen "Wat is een veiling" en "Zilver" zal de heer Baer- veldt, beëdigd taxateur en veiling meester van Veilinghuis Van Spengen in Hilversum, dinsdag 2 maart vanaf 19.00 uur een informatieve avond verzorgen met dit keer als onderwerp: Art Deco/ Jugendstil. Twee kunststijlen uit de pe riode tussen 1890 en 1940. Hij illus treert zijn verhaal aan de hand van di verse kunstvoorwerpen. Er is ook gele genheid om per persoon een kunstvoor werp uit deze stijlperioden mee te bren gen, welke de heer Baerveldt zal taxe ren. De kosten voor het bijwonen van deze lezing bedragen f 7,50. Beleggen Dinsdag 9 maart, 19.30 uur start de cur sus "Beleggen in de praktijk". Deze cur sus is bestemd voor degenen die geïnte resseerd zijn in de beleggingswereld, dus zowel voor (aspirant)beleggers als voor hen die beroepsmatig te maken hebben met beleggingsaspecten. De cursus be steedt aandacht aan theoretische achter gronden, aan de praktijk een aan de actualiteit, zoals de euro, clickfondsen en zin en onzin van beleggingsbladen. In de eerste lessen wordt uitgebreid aan dacht besteed aan obligaties, aandelen en opties. In een van de laatste lessen wordt dieper ingegaan op het gebruik van opties. Tenslotte komen het beleg- gersbeleid en de beleggersstrategie aan de orde. De cursus bestaat uit 6 lessen van 2 uur. De kosten bedragen f 90,- f 25,- (syllabus). Voor informatie en inschrijving: Volks universiteit Soest/Soesterberg, Di Las sostraat 65, 3766 EB Soest, tel. 035- 6022195. Openingstijden: maandag 13.00-16.00 uur, dinsdag, woensdag en donderdag 10.00-13.00 uur. Op zaterdag 27 februari is er feest aan de Den Blieklaan in Soest, In het clubhuis van Scoutinggroep De Fakkeldraagsters worden dan twaalf nieuwe Bevers geïnstalleerd. Bevers zijn de jongste leden van Scouting Nederland. Ze zijn tussen de vijf en zeven jaar oud. Samen met deze twaalf staan dan ook twee leidsters klaar voor hun installatie. Maijolein ten Brinke en Lida Hohner geven leiding aan de twaalf nieuwe le den. De installatie begint om 14.00 uur. Na deze officiële gebeurtenis zijn de jeugdleden van de groep de rest van de middag actief met een groot spel. Aanstaande zaterdag zal de hele groep present zijn om de twaalf nieuwe leden te verwelkomen. Deze Bevers zijn begin deze maand gestart met hun opkom sten. Het is gebruikelijk dat nieuwe le den eerst een aantal opkomsten meema ken voor ze officieel tot de groep toetre den. Tot begin deze maand kende deze Scou tinggroep het fenomeen Bevers nog niet uit eigen ervaring. Wel was er een lan ge wachtlijst van meisjes die graag lid wilden worden van de Kabouters bij deze meisjesgroep. Kabouters zijn vrou welijke leden van Scouting van 7 tot 11 jaar. Sommige ouders geven hun kinde ren uit voorzorg al lang van tevoren op. Dat bracht de leiding van de groep op het idee om voor deze "wachtlijstkin deren" een nieuwe speltak op te richten. De twee dames die leiding geven aan deze Bevers, hebben hun sporen al ver diend. Ze zijn allebei afkomstig uit de Kabouterleiding. Daar was momenteel voldoende leiding aanwezig. Vrijwilligers Scoutinggroep de Fakkeldraagsters is de laatste jaren gestaag gegroeid. ^Na een Maandag 1 maart Er is in Slowakije en Tsjechië een ve rassende opleving van de cinema. Hot wel er volgens de huidige generatie fik makers geen nieuwe nouvelle vaguf stroming is, kan men wel spreken van e aanwezigheid van talent. De Slowaab regisseur Martin Sulik maakte eerdi "The Garden". Ook in "Orbis Pictui (de wereld in beelden ofwel de zichtba: wereld) speelt Sulik met zijn fantasie. De schijnbaar tegendraadse en zestiei jarige Terezka is niet meer welkom c de kostschool. Zij gaat met een kleurei plaat uit een boek in Slowakije op zoe naar haar moeder. Onderweg gebeurt er vreemde, surrealistische dingen, d verband lijken te houden met de do: Terezka gekoesterde illustratie, die a een schatkaart haar koers bepaalt. Einl doel van de zoektocht is Terezka's mo der, een sprookjesachtig en tegelijkerti. hyperrealistische figuur, die eerder vr gen oproept dan beantwoordt. Aanvang 20.30 uur. Entree f 9,-; Clf 65+f7,-. Agenda: ma. 8 maart "Elisabeth"; m 15 maart "Winterschlafer". Vrijdag 26 februari Dag- en avondschool Six: 'Het is niet de bedoeling om land nu eens te gaan bekeren, m alle andere bestaande kerken he in Jezus Christus en Zijn vei werk te gaan verkondigen. Men ongeveer vergelijken met d< Evangelie Gemeente. Wij we Soesterberg graag samen met beeld dè Rooms Katholieke kei Samen-op-Wegkerk. Misschien als kerk iets kunnen bieden wat op heden niet heeft kunnen Naast de zondagse kerkdienst v: uur geven wij ook bijbellessen. 1 die meer van de Bijbel wil wete elke dinsdagavond welkom ve tot 22.00 uur. De avondschool t weken per thema. We behandel thema's zoals gebed, geloof, ve Dorpshuis Burgstede Soestt van 10.00 -15.00 uu Inlichtingen: 0346 - 35 1 Woensdag 3 maart Gordijnen voor Konijnen speelt 'BeNARd' Het Transpanoramaris van Linda Ver kaaik in een winters decor aan de Bos straat. wegende spel op de verschillende la gen van het doek schept letterlijk en fi guurlijk een dubbel beeld en verbindt zo meerdere werelden. Werelden die soms eikaars uitersten zijn Het verbinden van droom en werkelijk heid: Kun je lopen over water? Kun je fietsen over de bodem van de zee? Een doordringende benadering die je als toe schouwer centraal plaatst. Het geluid is een compilatie van Sander van Herk. Het project is mede mogelijk gemaakt door: Technofilm Audio Visu eel b.v., Nieuwegein, Kunststichting Hazart, Soest. Tuin open van ca. 18.00-20.00 uur. Toegang: gratis. periode waarin het ledental tot een dieptepunt was gezakt, groeide de groep weer tot de huidige omvang. In totaal zijn momenteel ongeveer tachtig kinde ren lid van deze groep. Vijftien volwas senen vrijwilligers zorgen dat deze kin deren wekelijks een fantastisch pro gramma beleven. Voor nog meer gemo tiveerde vrijwilligers is eigenlijk altijd plaats. Wie er voor voelt om op een zin volle manier met kinderen bezig te zijn, kan contact opnemen met Maijolein ten Brinke, telefoonnummer 6024436. Scouting Nederland is met 125.000 le den de grootste jeugd-en jongerenorga nisatie van ons land. Kinderen leren er op een aangename manier verantwoor delijkheid te dragen. Bij Scouting ligt de nadruk sterk op de sociale kant van de ontwikkeling. Scouting wordt een vrije tijdsbeleving genoemd in plaats van een vrijetijdsbesteding. Het Vlaams jeugdtheater Gordijnen voor Konijnen bestaande uit drie heel jonge acteurs: Koen de Ruyck, Tom Vermeir en Wouter Bruneel, speelt in het theater van C-drie de voorstelling "BeNARd." Met een gordijn, een plas tic speelgoed trompet en drie wasknij pers vertellen de drie acteurs in een flit send tempo een sprookje over trollen, ridders en koningen en andere sprook jesfiguren die zingen, springen en zich volledig uitleven. Er waren eens twee landen, Solarie en Sulfarie, die door prikkeldraad van el kaar gescheiden waren. In Solarie scheen de zon altijd, bloeiden en geur den de bloemen, en was het volk intens gelukkig. Aan het hof woonden de ko ning en zijn kinderen, prins Fredje en prinses Bernadetje. Hun hofnar zorgde ervoor dat de mensen altijd vrolijk wa ren. De koning van Sulfarie was dan ook stikjaloers, want in zijn land was het donker en grauw, het regende en stonk er altijd, en er wilde niets groeien. Hij stuurt zijn drie helpers erop uit om de grappigheid van de hofnar te stelen en in een potje mee te nemen naar Sulfiarie. De drie dappere ridders die dit zaakje normaal zouden oplossen zijn op vakan tie naar Benidorm. De koning, Berna detje en Fredie moeten daarom zelf in actie komen om het potje met de grap pigheid terug te halen. Een voorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar. Aanvang: 14.00 uur. Toegang is: f 7,50/f 6,- (strippenkaart) en f 10,- (volwassenen) Bezoekadres: Willaert straat 49. Het verloskundige team van de kraam- afdeling van Medisch Centrum Molen- dael houdt op dinsdag 16 maart een voorlichtingsavond voor zwangere vrou wen en hun partners over bevallen in het centrum. Tijdens de bijeenkomst komen een gynaecoloog, een verloskun dige en een verpleegkundige aan het woord. Zij besteden aandacht aan het normale verloop van de zwangerschap, de voordelen van bevallen in een (poli)kliniek en de controle en begelei ding door de gynaecoloog. Tijdens de pauze kunnen bezoekers informatie in winnen bij stands over babyvoeding en men krijgt een informatiemap uitgereikt. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de parterrezaal van het ziekenhuis. Voor aanmelden en informatie, tel. 5482511. De Baarnse toneelgroep Alias speelt zaterdag 27 februari om 20.15 uur en zondag 28 februari om 14.30 uur in C-drie. "Het huis van Bernarda Alba" van Federico Gar- cia Lorca. De regie is in handen van Karin Jonker. De muzikale omlijs ting verzorgt het Humoresque Sa lonorkest, leden van het Naardens Kamerorkest. De kaartverkoop ver loopt via VW Baarn en VW Soest. De toegangsprijs bedraagt f 15,-. In 1936, twee maanden voordat hij door de fascisten werd vermoord, voltooide Federico Garcia Lorca zijn laatste to neelstuk: "Het huis van Bernarda Alba", dat hij de ondertitel "Vrouwendrama in de dorpen van Spanje" meegaf. Deze tragische komedie is doortrokken van onderdrukking en de angst te leven on der een dictatuur. Het is het tragische verhaal van de we duwe Bernarda Alba, die na de dood van haar echtgenoot haar vijf dochters dwingt tot de lange, officiële rouwperio- de van acht jaar. Want, "zo was het en zo zal het altijd zijn." Bernarda's ijzeren regime werkt haat en nijd tussen de dochters in de hand. Loerend houden de vrouwen elkaar in de gaten. Ze smachten naar leven, naar liefde en vooral naar Pepe, de mooiste man uit het dorp. Hij is voor Angustias, de oudste doch ter bestemd, vanwege haar geld. 's Nachts mogen de twee door het getra liede raam met elkaar praten, daarna houdt hij in het geheim de jongste doch ter, Adela, in zijn armen. Adela is de enige die in opstand komt tegen haar tirannieke moeder ("Nu is het uit met de gevangeniscommando's"). Ze is vastbe sloten uit dit knellende keurslijf te stap pen. ("Wie mijn lijf krijgt, dat maak ik zelf uit.") Bernarda met haar starre houding en benauwde fatsoensnormen, ziet niet wat zich buiten haar gezichtsveld afspeelt. Haar demente moeder en de huishoud ster proberen tevergeefs om haar milder te stemmen. Een drama kan echter niet uitblijven. Bernarda, met haar hypocri sie en strenge katholicisme, vastbesloten om de vrijheid van anderen te onder drukken, vertegenwoordigt de heersen de mentaliteit in het Spanje van de ja ren dertig. Dat Spanje kon Franco lan ge tijd zijn dictatuur opleggen. Federico Garcia Lorca (1898-1936) was bij zijn leven al een beroemde dichter en toneelschrijver in Spanje. De Spaanse Burgeroorlog echter, maakte een vroeg tijdig einde aan zijn carrière. Lorca keer de zich tegen alle vormen van dictatuur, steunde in 1936 het Spaanse Volksfront en koos ook in zijn poëzie de kant van de armen en kanslozen. Toneelgroep Alias bestaat momenteel uit negen vrouwen met een grote liefde voor toneelspelen. De groep werd opge richt in 1994. Alias speelde in 1995 in de Wintertuin de voostelling "Eten" van Matin van Velthuizen en in 1997 een kindervoorstelling op basis van door de speelsters zelf geschreven sprookjes. Als u wenst kunt u volgens hetzelfde systeem 1, 2, 4, 6, 9 en 16 mini-foto's (of 16 mini-fotostickers) laten afdruk ken en ook direct klaar. Vraag in onze winkel naar de mogelijkheden. Want u kunt nu vooraf het resultaat van uw pasfoto's bekijken op het videobeeld van onze camera. Wij drukken ze pas af als u akkoord bent. Op deze wijze zijn uw pasfoto's altijd goed en tot uw volle tevredenheid afgedrukt!

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 12