R.0UD Verhuur WAARDEBO ^ogteïffm menschap 1 PRIKBORD Hulpverleningsadressen ïl 60311 19 Wonnink tingen WOENSDAG 24 FEBRUARI 1999 SOESTER COURANT PAGINA 17 lij SEC 5V Eemland t titels Ihoven tprogramma Bingo voor 55+ Vlooienmarkt in sporthal Beukendal Ganzenexcursie de bestev de lekkerste Maatschappelijk werk VRIJWILLIGERSHULP NODIG? Informatierubriek voor ouderen Helpt U mee? Geef bloed word DONOR RODE KRUIS Soest/Soesterberg Tel. (035) 601 39 57 Bloedbank Midden Nederland Hilversum Tel. (035) 624 50 27 CNV-Eemland over (her)keuring WAO De lopers van de week Dierenlief Dierenleed Burgerlijke stand Info-ochtend KBO-reizen Friese avond in Hilversum 'Op zoek naar de zin van het leven' (II) Kerkdiensten Muziek in Utrecht 'Levensverhalen' in NPB-kerk Medische dienst I Cantatedienst Baarn i l REPARATIE-EN ONDERHOUDSKOSTEN I :gen elkaar niet veel toe- opende de score, maar i rol van betekenis spelen de stand 7-5. Na de thee registers open en kwam ist KVO: 9-9 en 10-10. zich en scoorde vijfmaal, de korf weer vond. Uit- d de eindstand 16-14, erden gescoord door Rob Jaap van de Hoek (5), ers Faijer (2) en Mier! a Jansen en Marcel van ;en: KVO 2-DOS 2 13-7 3 22-7; KVO Ml-Victnni Al-Corvers A2 15-8; Meeu- II 1-2; Wolderwijd C1-KV0 Dl-Huizen Dl 4-2 en KVO 5-0. kse bingoavond van SEC vrijdag 26 februari. De kantine op de Bosstraat- uur. Er worden tien nor en een superronde ge- tichting Seccuur biedt de en extra, gratis ronde aan. heeft de jeugd van niging Eemland op de Eindhoven onder goede indigheden de clubkam- ipen geschaatst. Als ;en is Maarten Faddegon ;ekomen, op de voet ge- Luuk van Hees. Judith as het snelste meisje, ter- - Breure als hele goede digde. werdekte baan moesten de vee afstanden afleggen om n wie per leeftijdscategorie zouden zijn. De 100 meter leter werden onder het toe- 'an de begeleiders snel en »d. Er was zelfs tijd genoeg j die gevallen waren over te zodat alle kinderen goed in )orkomen. 's Middags rond en alle kinderen moe maar :r terug in Soest. Het laatste ement is op 6 maart dan verreden. 26 FEBRUARI d ollkei 4-Stam/SoVoCo (H) al ed Stars (D)-Prisma College al) Eemvogels-Reflex (Aqua hot'65-Shot (Zwijndrecht) ■VZ'49-WOP (Eemweg) •DO-Hees (Utrecht) EC-OSO (Bosstraat-West) il am/SoVoCo (D)-Set Up'65 >lo /atervlo 5-Duinkikkers (H) UZSC 5-Duinkikkers (D) 28 FEBRUARI al New Stars-Red Stars (H) n) il imeeing/BDC (H)-Dalfsen 'WS-Soest (Amsterdam) SEC-VVOG (Bosstraat- 'ompetitie Soester Bowling ook op dinsdag (C-drie) bal iC-BFC 2 (Beukendal) /S/De Kuil-OSO (Beuken- Ajinour-Firtina'93 (Amers- VERKOOP-VERHUUR-REPARATIES VAN GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES VOOR DE VAKMAN EN DE DOE-HET-ZELVER Water/stofzuigers Rioolontstoppers Parketschuurmachines Behang-afstomers Hogedrukreinigers Betonboormachines Etc. GEOPEND: MA T/M VR 07.00 - 17.00 UUR OOK TIJDENS DE BOUWVAK-VAKANTIE Industrieweg 37B, 3762 EH Soest TEL: (035) 6019589 Aanstaande vrijdagmiddag is er weer een bingomiddag voor de Soester senio ren in het dienstencentrum van de Vij verhof, Klarinet. Aanvang 14.00 uur. Op maandag 5 april (Tweede Paasdag) wordt in sporthal Beukendal een vlooienmarkt gehouden. Voor het pu bliek gaan de deuren aan de Beukenlaan om 10.00 uur open en om 16.00 uur weer dicht. Burgemeester en wethouders van Soest hebben 5 april overigens aangewezen als een bijzondere dag in de winkeltijden wet. Dat betekent dat winkels op deze dag geopend mogen zijn. Dat geldt ook voor zondag 7 maart. Vogelwacht Utrecht, afdeling Amers foort, gaat ganzen kijken in Gaastérland (Friesland), op zaterdag 27 februari. Het is een dagexcursie, dus lunchpakket meenemen. Verzamelen: 8.00 uur, Cen trum voor Natuur en Milieueducatie, Landgoed Schothorst. Autokosten be dragen f 25,-. Opgave bij André van Keken, tel. 033-4722861. BANKETBAKKERIJ Soesterbergsestraat 53, Soest Telèfoon 035-6012050 Weekend-opvangdienst Maatschappelijke Dienstverlening Hulp in dringende moeilijkheden op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen, tel. 6245555. Stichting Hulpdienst Soesterberg Hulp aanvragen dagelijks tussen 9.00 en 10.00 uur, tel. (0346) 351789 of 352097. Nazorg borstkankerpatiënten Informatie: Borstkanker informatiecen trum Utrecht (BIC), tel. 030-2319924, di. t/m. vrij. 10.00-13.00 uur. Werkgroep Kind en Ziekenhuis Behartigt de belangen van kind en ouders vóór, tijdens en na de zieken huisopname. Informatie: mevr. M. Vrie- ling, tel. 6014470. Vrouwenspreekuur Iedere donderdag 20.00-21.00 uur, Stadsring 31A (Vrouwenhuis), Amers foort, tel. (033)4616612. Als je anoniem wilt blijven kan dat. Meidentelefoon Voor specifieke meisjesproblemen. Maandag 19.00-21.00 uur; woensdag 16.00-18.00 uur; donderdag 19.00- 21.00 uur, tel. (030)2322020. Vrouwen in de Bijstand Vrouwen die problemen hebben op het tërrein van de bijstand kunnen daarmee terecht bij de werkgroep Vrouwen in De Bijstand, telefonisch dagelijks 12.00- 13.00 of na 18.00 uur. Soest: tel. 6017431 of 6018555. Spreekuur: elke 2e vrijdag van de maand, 10.00-11.30 uur, in het Interna tionaal Vrouwencentrum, Smitsweg 313. VTO-samenwerkingsverband Vroegtijdige Onderkenning Ontwikke lingsstoornissen bij kinderen, postbus 240, 3800 AB Amersfoort, tel. (033)4637285. Slachtofferhulp Soest Praatpaal en vraagbaak voor slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen, tel. 6027719. Slachtofferhulp Eemland 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor Soest, Soestdijk Soesterberg; tussen 7.00 en 23.00 uur: tel. 6027719; tussen 23.00 en 7.00 uur: via de meld kamer van de Amersfoortse politie, tel. 033-4666666. Al Anon-groep Soest Steun aan familie van degene die over matig veel drinkt of dronk, tel. 6012331 of 5415474 Baarn. Ouders van een overleden kind Landelijke zelfhulp-organisatie. Contactadres: Eveline Mossel, Weeg breestraat 543, 3765 XR Soest, tel. 6014310. Thuishulpcentrale Eemland De THC biedt partners en familie van dementerenden, van chronisch zieken en ouders van verstandelijk of lichamelijk gehandicapte kinderen hulp door actief of passief oppassen door vrijwilligers. Informatie: tel. 033-4631334. Contactpersoon Soest: Tineke Brobbel, tel. 6022395. Thuiszorg/Maatschappelijk Werk Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk N.O. Utrecht. Bureau Soest: Burg. Grothestraat 74, 3764 CN Soest, tel. 6036800, fax 6036888. Jongerenspreekuur GGD Voor jongeren van 12 tot 20 jaar, maan dag 15.30-16.30 uur, Zonnehof 10, Amersfoort. Psycho-profylaxe Stichting Psycho-profylaxe voorberei ding op de bevalling. Contactadres: M. v.d. Poll, Clauslaan 23, 3761 CX Soest, tel. 6031396. Steunpunt Rouwverwerking Soest e.o. Contactadres: Nelleke Wijnhof, Korte Brinkweg 18, 3761 ED Soest, tel. 6022122 (9.00-11.00 uur) b.g.g. 6014310. Telefonische Hulpdienst Gooi en Eemland Dag en nacht bereikbaar in psychischè en sociale nood, tel. 6245555. Kinder- en jeugdtelefoon, elke dag 12.00-21.00 uur, tel. 6245556. Adviesbureau voor vachtverzorging en vachtproblemen bij honden Rita Pouw, Den Blieklaan 30, 3766 AT Soest. Behandeling volgens afspraak, tel. 6012855. Vrijwilligers Vakaturebank (WB) Informatie over vrijwilligerswerk, Smits- weg 311, dinsdag, woensdag en donder dag van 9.00-12.00 uur, tel. 6012630. Gastouder-project (kinderopvang) Postbus 543, 3760 AM Soest, tel. 6021427. Anonieme Alcoholisten A.A.-werkgroep Soest, de Open Hof, Veenbesstraat 2: dinsdagavond 20.00 uur. Informatie: tel. (0346) 353687 en 6021558. A.A.-werkgroep De Weg Baarn, Eem- nesserweg 10, Baarn: maandagavond 19.30 uur. Informatie: tel. 6013027 en 6022937. Zwangerschapstelefoon Voor problemen rondom de zwanger schap, dagelijks 13.00-17.00 uur, tel. (035) 6260660. Personen-alarmering Een mogelijkheid om hulp op te roepen ingeval van nood. Voor informatie en aanmelding, tel. 6014114 b.g.g. secretariaat SWOS, tel. 6023681. Telefonische hulpdienst diabeten Voor diabeten (mensen met suikerziek ten) dag en nacht bereikbaar, tel. 033- 4725083. VBOK Vereniging ter bescherming van het on geboren kind. Voor hulp bij ongewens te zwangerschap. Tel. 033-4620244 of 06-0730; dag en nacht bereikbaar. Werkgroep Godsdienst-sexueel ge weld/incest Utrecht Voor informatie en pastorale begelei ding. Gereformeerd Provinciaal Cen trum, tel. 033-4613449 (09.00-17.00 uur). Geslachtsziekten Voor algemene informatie over ge slachtsziekten kan men 24 uur per dag (ook anoniem) bellen: tel. (033) 4611692. Opvoedingstelefoon Dinsdag 14.00-16.00 uur, donderdag 10.00-12.00 uur: tel. (033) 4630238. Vereniging van Reumapatiënten. Baarn/Soest e.o. Contactadres: mw. G.V. van Ameron gen, Van Straelenlaan 13, 3762 CS Soest, tel. 6016818. Stomavereniging Harry Bacon Contactadres L. van Breukelen. Van Straelenlaan 7, 3762 CS Soest, tel. 6018267. Moeders voor Moeders Urine-inzameling van zwangèren en vrouwen boven 55, ten behoeve van medicijnen. Contactadres: mevr. G. van Benthem. Baarn, tel. 5415802. Afasiesoos Soest Elke veertien dagen soosochtend voor mensen met afasie in dienstencentrum Honsbergen, Wiardi Beckmanstraat 475, van 10.00 tot 12.00 uur. Inlichtin gen: Henriet Karsten, tel. 6023654, of Pierre Joosten, tel. 6030588. Telefooncirkel Dagelijks contact voor alleenwonende zieken en ouderen. Informatie: Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp, tel. 6031119 (09.30-11.00 uur). Vrijwillige Terminale Zorg (VTZ) Contactadres Soest: Ida Jankowskï, Soesterbergsestraat 172A, 3768 MD Soest, tel. 6017122. Contactadres Soesterberg: Roswita Jolink, Buys Ballotlaan 55, 3769 GL Soesterberg, tel. 0346-353766. Reumapatiëntenservice Advies en informatie over leven met reuma, tel. 0900-2030300 (werkdagen 10.00-16.00 uur). Huilbaby's Touch and Play, hulp bij huilbaby's en ex-couveusekinderenContactpersoon Albertine van der Zee, tel. 6027231. Zorgloket Bezoekadres: Stichting Welzijn Ouderen Soest, Dalplein 6; openingstijden: maandag-vrijdag 13.00 -16.00 uur, tel, 6090004. Kindertelefoon Telefonisch advies en informatie voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar, tel. 0800-0432 (gratis). Seniorenbus Informatie en opgave: elke werkdag 09.30-16.00 uur, tel. 6019190. Wie hulp zoekt, maar het juiste adres niet kan vinden, kan altijd telefonisch informe ren bij het Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Soest/Soesterberg, elke werkdag 9.30- 11.00 uur, tel. 6031119. Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk N.O. Utrecht. Bureau Soest: Burg. Grothestraat 74, 3761 CN Soest, tel. 6036800, fax 6036888. Spreekuren: Thuiszorg: - Soest: werkdagen van 9.00-10.00 uur, Burg. Grothestraat 74, tel. 6036800. Maatschappelijk werk - Soest: werkdagen van 9.00-10.00 uur, Burg. Grothestraat 74, tel. 6036800. Soesterberg: van 9.30-10.30 uur, (al leen op woensdag) kerkellijk centrum, Gen. Winkelmanstraat 103, tel. 0346- 352606. - Soest-Zuid: woensdag 9.00-11.00 uur, tel. 6013750, Gezondheidscentrum de Bundeling, Schoutenkampweg 4. Buiten kantooruren kan men, voor uit sluitend telefonische hulp, bellen met de THD te Hilversum, tel. 6245555. Zo nodig kan de THD één van de maat schappelijk werkers bereiken. - Christelijk maatschappelijk werk: don derdagmiddag 14.00-15.00 uur, Burg. Grothestraat 74, tel. 6036800 Sociale Dienstverlening gemeente Soest, afd. Maatschappelijk Werk. Spreekuur maatschappelijk werk: werkdagen 8.30-10.00 uur, gemeente huis, Raadhuisplein 1, tel. 6094311, toe stel 56. Sociale Verzekeringsbank, district Amersfoort (vh. Raad van Arbeid). Informatie over kinderbijslag, AOW- pensioen', weduwen- en wezenpensioen, rentezegels. Spreekuur Soest: vrijdag 10.00-11.00 uur, gemeentehuis, Raadhuisplein 1. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Soest - Soesterberg Bejaardenhulp en gezinsverzorging Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk, tel. 6036800. Voor Soesterberg bovendien: Centrum voor Maatschap pelijke Dienstverlening Zeist, tel. 030- 6924764. b Wijkverpleging en uitlenen van verpleegartikelen: Stichting Kruiswerk N.O. Utrecht, tel. 06-8344*. Warme-maaltijdenvoorziening: A. Aanvragen thuisbezorging: SWOS, tel'. 6023681; mutaties doorgeven aan Molenschot, tel. 6099666. B. Restaurant voorziening in bejaardencentra: Braamhage, tel. 6013851 Gr. Engendaal, tel. 6015251 Mariënburg, tel. 6022044 Voor de restaurantvoorziening dient men 55 jaar of ouder te zijn. Minstens twee dagen van te voren opgeven bij desbetreffend bejaardencentrum. Project Vereenzaming Ouderen Informatie bij de SWOS, tel. 6023681 (vragen naar Margöt Bultink). Përsonenalarmering: Voor informatie en aanmelding, tel. 6014114. b.g.g. Secretariaat SWOS, tel. 6023681. Kortdurende noodhulp: Stichting Hulpdienst Soesterberg, tel. 0346-351789 of 352097. Sociaal-culturele activiteiten: in de dienstencentra, en andere locaties, bijv. bejaardengymnastiek, zwemmen, yoga, biljarten, kegelen, bowling, tafel tennis, badminton, fietsen, volksdansen, stijldansen, tekenen en schilderen, cur sussen Engels en Frans, bridge, zang koor, toneelclub enz. Algem. informatie te verkrijgen bij: SWOS, Dalplein 6, 3762 BP Soest, tel. 6023681; Honsbergen, Wiardi Beckmanstraat 475, Soest, tel. 6010607; De Vijverhof, Klarinet 39, Soest, tel. 6023139; De Drie Eiken, Dorpsplein 18, Soester berg, tel. 0346-351402. Vereniging Groepswonen Ouderen in Soest (GOS) Postbus 129, 3760 AC Soest. Seniorenvoorlichting Voor 55+-ers met een beperkt inkomen, die vragen hebben op het gebied van de sociale voorzieningen, subsidies, kwijt scheldingsregelingen, of een gesprek willen. Alle werkdagen 9.00-12.00 uur, tel. 6027997. Secretariaten Ouderenbonden ANBO-Soest: mw. L. Borgers, Koper wiek 19, tel. 6029164. ANBO-Soesterberg: dhr. G. Dusscho ten, Gen. Winkelmanstraat 41, S'berg, tel. 0346-353338. KBO Soest-Soesterberg: dhr. H. Hen ken, Valeriaanstraat 75, tel. 035- 6017938. PCOB-Soest: A. de Vries, Klaarwater- weg 22, 3762 XW, tel. 6019592. PCOB-Soesterberg: mw. G. Meyerink, Chr. Huygenslaan 108, S'berg, tel 0346-352041. Senioren-nieuws Secr. SWOS, tel. 6023681 Klusjesdienst Klusjesdienst voor ouderen, tel. 6023681. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Hulpvragen: elke werkdag 9.30-11.00 uur, tel. 6031119. Het CNV-regiobestuur Eemland organi seert op vrijdag 12 maart een informa tiebijeenkomst in Amersfoort over (her)keuring WAO en "van WAO naar Werk". Aan de orde komt wat er ge beurt bij een herkeuring voor de WAO door een arts en wat een vertrouwens persoon van het CNV hierbij kan bete kenen. Tevens wordt er ingegaan op de wet (re)ïntegratie arbeidsgehandicapten (REA) en de wet inschakeling werkzoe kenden (WIW). De sprekers zijn: Ruud Strauss, vertrou wenspersoon bij het CNV en Cecile de Ia Rambelje, beleidsmedewerker CNV. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en wordt gehouden in Zaal Railzicht, P+R terrein (naast NS-station), Amersfoort. Het bestuur van de CNV regio Eemland nodigt leden en andere belangstellenden van harte uit deze informatiemiddag bij te wonen. "Dat mag in de krant," hoor je de mensen wel eens zeggen als iemand een mooie prestatie heeft geleverd. Dat vinden wij ook en daar om zwaaien we hier graag lof toe aan "de lopers van de week". Dat zijn de jongens en meisjes die de krant rondbrengen en daarbij een tijd lang - twee maanden - geen enkele klacht hebben gekregen. Ze krijgen een extraatje (voor het goede voor beeld) én een eervolle vermelding. Deze week zijn het: MennoAvezaat Gert Koot Amivedi Tel. 035-60134 87, bgg 035-6019911 VERMIST: Turkse Herder, reu, kortharig, zwart, witte voetjes, buik en staartpuntje, zwar te halsband met noppen, jong, Schaep- manstraat (Soest). D. cyperse poes, onder kin en op buik je wit vlekje, nerveus, open exceem- plekje rechts in nek, ljr., wordt al lan gere tijd vermist, is gezien omg. Java- laan/Faas Eliaslaan, komt v/d Abel Tasmanlaan (Baarn). Cyperse poes, witte buik pootjes, half- langharig, kruising Birmaan, grote gele ogen, Amsterdamsestraatweg (Baarn). Cyperse poes, witte bef, 4x witte sokjes, lh wit - xh bruin neusje, pluimpjes op oren, erg krols, jong, Rumpler, Soester berg. GEVONDEN: Duitse Herder, zwarte vlooienband, vóór afslag Soesterberg (A28). Rode kater, witte bef, witte snorharen, groot, erg schuw, Zevenlindeweg, Lage Vuursche. Zwarte kater, 4 x witte pootjes, witte bef, witte vlek r.a. op heup, Minerva- weg, Baarn. Cyperse kater, brede tekening, langha rig, lijkt op Noorse Boskat, Insinger- straat, Soest. Beige-cyperse poes, 4 x witte voetjes, witte bef, iets wit naast neus, jong vol wassen, Vliegtuiglaan, Soesterberg. Grijs-cyperse kat, le Heezerlaantje, Soest. Ook te beluisteren op Radio Soest elke maandag tussen 13.00-14.00 uur. Opgave gemeente Soest GBA (gemeen telijke Basisadministratie Personen) Periode 5 februari t/m 16 februari. GEBOREN: Hélène Bernadette, dochter van B. van den Heuvel en T. Klaus. - Maximiliaan, zoon van D.W. Agterberg en R Bruins Slot. - Juliette Marie Josephine, dóch ter van F.T. van der Valk en T. van der Waarden. - Jonan Daniël, zoon van J.M. Muis en M.G. Brouwer. - Justin Sebas- tiaan Lammert, zoon van R. Hoiting en S.M.T. Groeneveld. ONDERTROUWD: Maurits Iskander Bakker en Nanette van de Coterlet. - Ali Habem Sultan Al- Otby en Nadia Hamid Abbas El Bahad- li. - Frank Arnoud Steur en Dunja In geborg van Kalleveen. - David John Kapteijn en Sara Gijsberta van Achter berg. - Robertus Johannes Marinus Michilsen en Monique Petra van Bem- melen. - René Alexander Jansen en Eli- se Everdina Timmermans. - Ronald Willem van Bemmel en Christina Jo- hanna Steenman. - Lorenzo Marcello Knolle en Chantal van Roest. - Jeroen Keswiel en Anouk van Keken. - Rem- ko de Vries en Christina Holt. GEHUWD: Johan Regeling en Natividade Maria Alves da Rocha. OVERLEDEN: Cornelis Pieter Knopper, echtg. van Hendrika van der Veer. - Antoinette Schat, wed. van W.N. de Vries. - Aar tje Kruseman. - Aaron Mozes Sassoon, echtg. van R.H. Dumais. - Maria Ver woerd, echtg. van C. van Essen. - Wil- helmina Gouda, wed. van Jan Troost. - Maria Engelina Petronella Willemse, wed. van A. Serné. - Jan Op 't Land, echtg. van J.J. Nieuwenhoff. - Christof- fel Kenter, echtg. van M.I. de Ruiter. - Antoinetta Adriana Nieuwhart, echtg. van J.W. de Kruijff. - Rudolph Geijssen, echtg. van J.J. Schnitfink. - Jan Chris- tiaan Albertus Kollen, echtg. van E. van Brummelen. De volgende gegevens zijn ons verstrekt door de gemeente Baarn. GEBOREN: Lieke Annelous, dochter van K.G.J. Dollekamp en M.F. Meijer. - Jordy, zoon van R.R.J. Becker en M. Riepma. - Loïs Isabel, dochter van I. Knijpinga en M.M. van Riessen. - Evert Hendrik, zoon van H. Heijnen en W. van de Groep. - Yesse, zoon van E.R. Smulders en J. Bes. - Thijs Robertus Rudolph, zoon van M.R. Hanraads en M.J. de Riemer. - Mustafa, zoon van M.A. Ersahin en Ersahin. - Florien Anna, dochter van R.E.H. Buss en P. Grift. - Samed, zoon van E. Kesmen en G. £al. - Ilja Nadieh, dochter van W.J. Boeren- kamp en N.A.M. van der Veen. - Bir- ke Bodin Kristien, dochter van O.M. Buckard en C.L.E. Faber. - Rick Anthonie, zoon van R.R.A. Cino en S.L. Besselsen. Wegens groot succes houdt de KBO dinsdag 2 maart wederom een informa tie-ochtend in de grote zaal van De Vij verhof aan de Klarinet. Mevrouw R. Korte-Tieland zal uitvoerig ingaan op het programma van de meerdaagse rei zen in 1999. Tevens zijn aanmeldings formulieren aanwezig. De zaal gaat open om 9.30 uur en het programma begint om 10.00 uur. Voor meer infor matie: tel. 6013960. De Friese vereniging Frysk en Frij (Gooi en Eemland) organiseert op vrij dag 5 maart weer een Friese avond in de zaal van de Ontmoetingskerk, Mincke- lerstraat 161, Hilversum. De zusterver eniging uit Hoorn verzorgt een toneel avond met drie eenakters: "Leafs Ro land", "Nulpunt" en "In wyntsje liket my wol lekker ta". Ook de bekende Friese "diskes" met culturele en culinaire pro ducten zijn aanwezig. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Entree: f 7,50 (le den); f 15,00 (niet-leden). Informatie Soest: Sj. Kramer, tel. 6024836. Wegens de grote belangstelling die er was op 11 januari organiseert de be- raadsgroep Vorming en Toerusting een tweede bijeenkomst met het thema "Op zoek naar de zin van het leven". De beraadsgroep Vorming en Toerus ting van de Samen op Wegkerk Soest- Noord heeft in haar winterprogramma een boekbespreking opgenomen rond om het boek "Eindelijk thuis" van Henri Nouwen. Ter voorbereiding op de boekbespreking organiseert de beraadsgroep een twee de introductieavond. Vorig jaar overleed Henri Nouwen, een begaafd priester en psycholoog, die aan de meest gerenom meerde universiteiten pastoraalpsycho- logie doceerde. Hij verliet in 1985 de academische wereld en werd pastor van de Arkgemeenschap in Canada, om zijn leven te delen met verstandelijk gehan-' dicapten. De bijeenkomst begint met een documentaire (video-opname) die eerder op de tv is uitgezonden. "Eindelijk thuis" is gebaseerd op een confrontatie van de schrijver met een ogenschijnlijk onbeduidende poster, waarop een detail van Rembrandt's "te rugkeer van de verloren zoon" stond af gebeeld. Het vormde voor Henri Nou wen het begin van een lang geestelijk avontuur. De parabel van de Verloren Zoon uit de eerste eeuw en haar schrij ver en een mens uit de twintigste eeuw op zoek naar de zin van het leven. Datum: 2 maart. Boekbespreking: 9,16 en 23 maart. Plaats: Julianakerk. Julianalaan 19a. Tijd 20.00 uur. Belangstellenden hartelijk welkom. Toe gang vrij. Inl. tel. 035-6012531. Zaterdag 27 februari ROOMS-KATHOLIEKE KERK Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 19.00 eucharistieviering Zondag 28 februari ROOMS-KATHOLIEKE KERK H. Familiekerk, Willibrordusstraat 19 11.00 eucharistieviering Joanneskerk, Wiilaertstraat 51 09.30 eucharistieviering Mariakerk, Burg. Grothestraat 82 11.00 euch.-famiiieviering Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 09.30 euch.-familieviering HERVORMD/GEREFORMEERD (Federatie 'Samen op Weg') Julianakerk, Julianalaan 19 10.00 ds. H. Gijsen De Open Hof, Veenbesstraat 2 10.00 ds. G.H. Olsman Oude Kerk, Torenstraat 1 10.00 ds. M.R. Limburg^Klokke HERVORMDE GEMEENTE Ichthuskerk, Albert Cuyplaan 2 10.00 ds. R. van Kooten 17.00 ds. A.L. van Zwet, Hoevelaken CHR. GEREFORMEERDE KERK Julianalaan 90 09.30 ds. J. Slagboom 16.30 ds. P.D.J. Buys, Veenendaal GEREF. KERK VRIJGEMAAKT Parallelweg 1 10.00 ds. A. Kamer, Hoogland 17.00 ds. G.E. Geerds GEREFORMEERDE GEMEENTE Rehobothkerk, Dalweg 44 (donderdag 25 februari: 19.30 ds. G. Hochem) 09.30 leesdienst 19.00 ds. C. Harinck VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP NPB afd. SOEST Rembrandtlaan 20 10.15 dra. A.S. Manneke; bijzondere bijeenkomst over 'levensverhalen' EVANGELIEGEMEENTE Julianakerk, Julianalaan 19 15.30 E. v.d. Waal; sing-in CHRISTENGEMEENTE SOEST Griftland College, Noorderweg 79 15.00 Harpert Tromp LEVEND-GELOOFGEMEENTE 'DE HONINGRAAT' EHBO-gebouw, Parallelweg 7A 10.00 Gert van Rietschoten JEHOVAHS GETUIGEN Koninkrijkszaal, St. Theresiastraat 18 Gemeente Soest: dinsdag 19.25 uur; zaterdag 18.00 uur Gemeente Baarn: zondag 10.00 uur; donderdag 19.25 uur Baarn DOOPSGEZINDE GEMEENTE Eemnesserweg 63B 10.30 ds. F.Ph. Groeneveld NED. GEREFORMEERDE KERK Waldheim Mavo, Vondellaan 2 10.30 ds. M. Janssens M.C. MOLENDAEL Molenweg 2 10.00 drs. C. Geraets LEGER DES HEILS Acacialaan 6 10.00 geen opgave Amersfoort EVANGELISCH-LUTHERS Lutherse kerk, Langestraat 61 10.30 ds. K. v.d. Horst ORTHODOX Parochie van de H. Cornelius de Honderdman, Stadsring 137 woensdag 19.00 vespers zaterdag 19.00 vespers zondag 09.00 metten zondag 10.30 goddelijke liturgie NIEUW APOSTOLISCHE KERK Utreehtseweg 73-1 Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur Zaterdag 27 febriari, Domkerk: Stabat Mater van G.B. Pergolesi, door Chris- tine Jansen (sopraan), Margriet van Reisen (alt) en het orkest van de Dom cantorij o.l.v. Jan Jansen. Aanvang 15.30 uur. Toegang vrij. De Ver. van Vrijzinnig Godsdienstigen te Soest houdt een bijzondere bijeen komst op zondag 28 februari, mevrouw Dra. A.S. Manneke zal dan een voor dracht houden met als titel: "Wat zegt ons jouw Leven verhaal"? Als toelichting schrijft mevrouw Manne ke: "Wat de mens is, vertelt hem alleen zijn geschiedenis" (Dilthey). Misschien een wat erg sterke uitspraak, maar in alle gevallen is ieders voorbije levens loop in belangrijke mate bepalend voor zijn/haar huidige doen en laten en zijn levensbeschouwing." In de inleiding wordt, samen met de aanwezigen, het belang van het levens verhaal benadrukt en de waarde van de aandacht hiervoor. Aan de orde komen dan o.a.: de betekenis van keerpunten en toeval in het leven; de relatie van de eigen levensloop met maatschappelijke ontwikkelingen; de betekenis van het levensverhaal voor de eigen levensbe schouwing. De bijeenkomst begint om 10.15 uur in het kerkgebouw: Rembrandtlaan 20. Iedereen is van harte welkom. Zaterdag 27 februari en zondag 28 februari HUISARTS (groep A) Zaterdag 08.00 - zondag 24.00 uur: W.G. Bavinck, Klarinet 37, 6012566. Groep A: Bavinck, Van Dorssen, Van Kra nenburg, Krijger, Mout, Spelberg, Vrij moet, Walter. HUISARTS (groep B) Zaterdag 08.00 - zondag 08.00 uur: B.C.A. Nicolas, Lange Brinkweg 63A, 6090424. Zondag 08.00 - 24.00 uur: M. Smits-Schaffels, Lange Brinkweg 63A, 6090424. Groep B: Von Bartheld, Chavannes/Verber- ne, Huitema, Oudshoom, Nicolas, Overbeek, Smits-Schaffels. Het is aan te raden niet direct naar de dienstdoende arts te gaan. Eerst opbel len! APOTHEEK Vanaf vrijdag 17.30 uur: Wolverlei Apotheek, Weegbreestraat 56, 6019646. TANDARTS Zaterdag en zondag 13.00-13.30 uur: J.B.M. Eggink, Speenkruidstraat 41, 6013517. DIERENARTS Vrijdag 20.00 - zondag 24.00 uur: Alle huisdieren J.H.J. Meursing, Van Mecklenburglaan 13-15, 6015215. DIERENAMBULANCE Dierenambulance Amersfoort e.o., 24 uur per dag bereikbaar, 06-54337407. M.C. MOLENDAEL Bezoekadres Soest: Dalplein 61, 6092911, maandag-donderdag 08.00- 17.00 uur; vrijdag 08.00-16.30 uur. Bezoekadres Baarn: Molenweg 2, Baarn, 5482511. Bezoektijden: Alle afdelingen Dagelijks 15.00-16.30 en 18.30-20.00 uur; op zondag tevens 11.00-11.30 uur. Uitzonderingen: Kinderafdeling Doorlopend bezoek voor familie; ove rig bezoek: 15.00-16.30 uur. Kraamafdcling Voor vaders en kinderen: 15.00-16.30 en 18.30-20.00 uur; overig bezoek: 15.30-16.30 en 19.00-20.00 uur. Special Care Dagelijks 11.00-11.30, 15.00-15.30 en 19.30-20.00 uur. Spoedeisende hulp Zeven dagen per week, 24 uur per dag, in m.c. Molendael Baarn, Molenweg 2, Baarn, 5482511. Patiënten Service Bureau voor algemene informatie over o.a. ziek ten; geopend: maandag t/m donderdag 09.00-17.00 uur; vrijdag 09.00-13.00 uur. ZIEKENHUIS EEMLAND Bezoekadres St. Elisabeth: Ringweg Randenbroek 110, Amersfoort. Bezoekadres De Lichtenberg: Utreehtseweg 160, Amersfoort. Polikliniek De Lichtenberg: Hellestraat 24, Amersfoort. Algemeen telefoonnummer: 033- 4222345. Postadres: Postbus 1502, 3800 BM Amersfoort. Bezoektijden Algemene afdelingen dagelijks 13.30-14.00 en 18.30-19.30 uur; extra op zondag: 11.00-11.30 uur. Afwijkende bezoektijden: afdelingen Geriatrie, Hartbewaking/ Cardiologie, Intensive Care (IC), Kraamafdeling, Pediatrie en Psychiatrie (PAAZ). Informatie voor informatie over bezoektijden of de afdeling/locatie waar de patiënt zich bevindt, kan men de receptie van het ziekenhuis of het algemene telefoon nummer bellen: 033-4222345. KRUISWERK Stichting Kruiswerk N.O. Utrecht: 24 uur per dag bereikbaar onder 0900- 8344* (20 ct. per minuut). RODE KRUIS/BLOEDBANK Aanmelding nieuwe bloeddonoren: Bloedbank Midden-Nederland, Rem brandtlaan 31, 1213 BE Hilversum, 6245027; Donorwerving Rode Kruis afdeling Soest/Soesterberg, Schrikslaan 15, 3762 TA Soest, 6013957. Secretariaat Rode Kruis Soest/Soester berg: 6022029. Op zondag 28 februari zal tijdens de Cantatedienst in de Paaskerk, Oude Utreehtseweg te Baarn, worden uitge voerd de Cantate BWV 127, "Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott", door solisten, koor en orkest van de Bach Cantorij Baarn o.l.v. Johan Rooze. De dienst wordt geleid door drs. J.H. de Vries en begint om 19.30 uur. I Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u 10% korting op al onze Voor het betere zonweringswerk i Technisch Bureau Wonnink en co. b.v. 3765 GE Soest Tel. (035) 609 06 90 Nieuweweg 66 Fax (035) 609 06 96 3828 AC Hoogland Tel. (033) 480 22 44 - Hamseweg 89a Fax (033) 480 25 20

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 17