REDKEN irtruilkort'119' «4*5 F U SI O N UUR ^Dogterffm «ruóhocK Soest 50 jaar geleden RADLO PROGRAMMA OP SOEST! Franse kunst in Galerie Wind Toni Boltini bezocht expo 'Hooggeëerd Publiek' OVERZICHT WOENSDAG 19 MEI 1999 SOESTER COURANT PAGINA 13 Sjfc.' .f *sl jer 1999 STUFF HAPPENS V.'HEN SC ,V£S THE LAS ANÜ HITS THE Volksuniversiteit Soest/Soesterberg Nieuw programma Thema-avond Katholiek Vrouwengilde korting toonkoop"0" denie"*e Don Bosco verkoopt 587 vlaaien Radio Soest deze week Vlooienmarkt op de Engh de beste, de lekkerste 'Lola rennt' HOT NEWS IN BEAUTY-LAND mooi voor minder geld bij Soest. Blouse capuchon Mt. 38-46 Mt. 38-46 W&m)oiMÉSi '\o% Mi! ÏÏlXi Soesterbergsestraat 49A Soest-Tel. 035-602 35 84 VAN DONDERDAG T/M WOENSDAG y/.erne baar l 13 AtMJ n/ortie [baar 3 Arin s IJArt Ltv/crne lbaar 1 )ostzegel! J Jgjp^ Het kleuren van haar heeft een nieuwe dimensie gekregen door Color Fusion van Redken. Als exclusief Redkeh depositair beschikken-■wij met Color Fusion over een nieuw eh modern kleursysteem voor het maken van sprankelende en natuurlijke driedimensionale kleuren die niet vervagen. Van koel en naturel tot waYm koperrood. Alles is mogelijk. De unieke combinatie van polymeren en plantaardige proteïnen zorgt voor een optimale bescherming en verzorging van uw haar tijdens het kleuren. Ervaar zelf wat Color Fusion voor u kan doen en maak-een afspraak voor een professioneel kleuradvies. ADVANCED PERFORMANCE COLÖR CREME 5 T H AVENUE NYC Steenhoffstraat 62 - Soest - Tel: 035-6019991 De jonge Franse kunstenaar Jean- Luc Guin Amant exposeert in Soest zijn schilderijen op doek en papier. Ze zijn t/m 27 juni bij Galerie Wind. De kunstenaar werkt veel met parachu te-zijde, een dun en sterk materiaal., Het materiaal verandert van structuur als het met hars is bewerkt en als een tweede huid op papier of doek is aan gebracht. Dan begint het lange en de licate proces van de bewerking van het nieuwe doek, zonder de diepte in de structuur teniet te doen. De kunstenaar werkt op de grond. De verflagen dringen het doek binnen; de beweeglijkheid en transparantie, die ontstaan door de opeenvolging van pigmenten, scheppen een universum van minerale kleuren. Met penseel of Di Lassostraat 65% tel. 6022195 Het nieuwe cursusprogramma van de I Volksuniversiteit Soest/Soesterberg is klaar. Dit jaar staan er enkele nieuwe I cursussen op het programma. Op het gebied van algemene ontwikkeling zijn I dat: Kennismaking met de bijbel, He- I dendaagse kunst en Antiek, leren zien I en ontdekken. Op creatief gebied: Iko- nen schilderen, Tekenen voor begin ners en Boekbinden. Op kookgebied: Koken voor gasten en Afternoon Tea. i Ook aan gezondheid wordt aandacht besteed met een introductiecursus Tai Chi Quan en een workshop over pijn. |i Begin juni wordt de VU-wijzer, het l programma, verzonden naar iedereen I die afgelopen driejaar een cursus volg- i de aan de Volksuniversiteit. Hij is ook beschikbaar voor degenen die nog geen cursus volgden. De VU-wijzer is telefo- i nisch te bestellen, maar kan ook afge- haald worden bij de Volksuniversiteit, de bibliotheek, het gemeentehuis, de j VW en diverse medische centra. De komende maanden zult u een beeld krijgen van de cursussen voor de |l komende herfst en winter. Belangstel- lenden kunnen informatie vragen of zich opgeven op het kantoor van de Volksuniversiteit, Di Lassostraat 65. j Het kantoor is geopend op maandag van 13.00 uur tot 16.00 uur en op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. 'Het is niet genoeg de zwakke op te helpen, het is zaak hem daarna voort te helpen.' (Shakespeare). Om deze tekst draait het op de laatste thema-avond van dit seizoen van het Katholiek Vrouwengilde. De heer en mevrouw Binnendijk zijn te gast. Zij hebben in de Derde Wereld de algehele leiding van ziekenhuizen opnieuw gecoördineerd en gestructureerd. Ze droegen hun kennis over aan de mensen aldaar. De tekst van Shakespeare is dus zeker op hun van toepassing. Mevrouw Binnendijk werd vanwege haar jarenlange ervaring als directrice van bejaardencentrum Mariënburg na haar pensionering benaderd om haar kennis beschikbaar te stellen aan de medemens. Dit wilde ze graag. Samen met haar man vertrok ze met beschik baar gestelde financiële middelen naar enkele ontwikkelingslanden. Ze start ten daar enkele projecten op. Geregeld bezoeken ze vanuit Nederland deze projecten om controle uit te oefenen op het nakomen van gemaakte afs ken. De heer Binnendijk werkt als ver slaggever. Daarom kon hij achter de schermen kijken naar het leven van de plaatselijke bevolking. Beiden hopen op de thema-avond veel te vertellen over hun interessante, maar niet altijd ongevaarlijk werk. Door het laten zien van dia's zal het een en an der nog duidelijker worden. De thema avond is op 27 mei in gebouw 'Vogel zang', Parallelweg 7b. De aanvang is om 20.00 uur. Introducés zijn van har te welkom. De toegang is voor hen 5,00. Kodak Advanf* t550 camera *99 overgaat gezonden. o Willem Van Oosten fotoservice Soesterbergsestraat 57, Soest-Zuid. (035) 601 31 C Kodak Express, de mooiste foto's in 1 uur Guin Amant, 0Duo gemengde tech niek/doek, 114x195 cm. direct met zijn handen strijkt hij de pa relmoerachtige tinten blauw, oker, wit en zwart over het harsachtige doek. Guin Amant kent de moderne wereld van de verbeelding. Hij behoort tot de generatie van jonge video-kunstenaars. Hij zoekt in zijn werken naar ruimte. Het medium is belangrijk, het moet corresponderen met de kunstenaar, met zijn gevoeligheid, met zijn vrijheid. De kunstenaar zoekt de nog onbelich te rijkdommen van de verbeelding. Guin Amant heeft voor zijn werk een medium zonder beperkingen gevon den. Guin Amant, schilderijen t/m 27 juni in Galerie Wind, Steenhoffstraat 6. Open: donderdag t/m zondag 13.00- 18.00 uur, ook op 2e Pinksterdag. Zaterdag 15 mei bezocht oud circus directeur Toni Boltini, in gezelschap van zijn echtgenote Pammy en zoon Angelo, het museum Oud Soest om de tentoonstelling "Hooggeëerd Pu bliek" te bekijken, hij werd rondge leid door de samensteller van de ten toonstelling, Peter van der Weij. Een deel van de tentoonstelling is ge wijd aan de periode dat circus-Toni Boltini zijn winterkwartier had aan de Amersfoortsestraatweg te Soesterberg. Toni Boltini was erg onder de indruk van wat hij te zien kreeg, zelfs wat over zijn eigen circus werd vertoond uit de collecties van het Soester gemeentear chief. Er worden zaken getoond die hij zich slechts met moeite kan herinneren. Blij verrast was hij door het bronzen beeldje "Toni Boltini te paard" van de Met de verkoop van 587 taarten kan de vlaaienactie van Don Bosco als een groot succes worden bijgeschreven in de geschiedenisboeken van de organi satie. De scoutinggroep ging vorige week de boer op met intekenlijsten en deed goede zaken. De gemeente had een vergunning gegeven voor de actie, waarvan de opbrengst bestemd is voor Don Bosco. De vlaaien worden ko mende zaterdag bij de bestellers afgele verd. beeldhouwster Bep van den Bergh, dat zij gemaakt moet hebben in de begin periode van het circus Toni Boltini. Toni Boltini, die zelf een miniatuur bezit van zijn eigen circus en als kenner ook bekend is met het circus Krone, vertel de dat hij nog nooit zo'n perfect en au thentiek model van dit grote Europe se circus heeft gezien en dat het eigen lijk jammer is dat deze prachtige minia tuur na de tentoonstelling in Soest ons land gaat verlaten. Zeer toevallig trof Toni Boltini bij zijn bezoek de oud trapeze-artiest Jonelly, wiens trapeze ook is tentoongesteld en die begin zestiger jaren nog in het cir cus Toni Boltini heeft opgetreden. In de komende periode (de tentoonstel ling loopt t/m 15 augustus) zal Toni Boltini nog een keer terugkomen om de tentoonstelling op video vast te leg gen. Ontmoeting met Op donderdag 20 mei, 11.00 uur, praat Miep Jansen met de schrijfster Margriet Hunfeld. Zij schreef "Moederziel", met o.a. verhalen van bekende vrou wen als Ria Bremer, Tineke Schouten en Berdien Stenberg. Herhaling: 27 mei, 16.00 uur. Soest M.M. Het middagmagazine van zondag 23 mei (14.00-16.00 uur) bevat o.m.: wethouder Bart Krol over de kritiek van de ondernemers aan de Radema- kerstraat (Soesterberg) op de gemeen telijke plannen; zijn Soester tevreden over hun woonomgeving?; vooruitblik op open dag bij de Paardenkamp (29 mei); "Raad de straat" (bloemenbon te winnen); activiteiten van Diabetesver- eniging-Eemland; Hr. Holeman, die via oppascentrale een huis bewaakt van Soesters die met vakantie zijn; en nog veel meer. Soest M.M. wordt gemaakt door Karin de Lange, Eef v.d. Horst en Ivo van Gurp. Soester muziek Maandag 24 mei, 10.00 uur: De Soes ter en zijn muziek. Ditmaal de keuze van Dick de Vree, bekend van zijn pro gramma Misdaadreconstructie (dins dags op Radio Soest). Herhaling: 28 mei, 14.00 uur. E XCLUSIEVE Kerkstraat 3-5 3764 CR Soest Tel.: 035-6030303 Fax: 035-6029995 Aanstaande maandag, Tweede Pink sterdag, wordt er een grote vlooien markt op de Engh gehouden. Ruim honderd deelnemers hebben zich al opgegeven als standhouder. Op de markt worden onder andere boeken, glas, meubelen, speelgoed en curiosa aangeboden. Ook veel klein antiek is aanwezig. Naast de vlooienmarkt is er ook een speciale kleedjesmarkt voor kinderen, bedoeld voor alle kinderen uit Soest of omgeving. De vlooienmarkt begint om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. De toegang is voor volwassenen 3,50 en voor 65- plussers 3,00. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis naar binnen. In lichtingen: 0343-442962. BANKETBAKKERIJ Soesterbergsestraat 53, Soest Telefoon 035-6012050 Steenhoffstraat 46, tel. 60195 77 Maandag 24 mei Wederom een film van het Duitse wonderkind Tywker in Filmhuis Artis- hock. "Lola rennt" betekent "Lola loopt hard", maar regisseur Tom Tyk- wer (Wuppertal, 1964) zit zelf ook niet bepaald stil. Zijn vorige succes "Win- terschlafer" draait nog volop in de bio scopen/filmhuizen en zijn volgende is al gereed. "Lola rennt" was in Duits land een daverend succes, won de pu blieksprijs op het Sundance-festival en leverde de regisseur een paar aanbie dingen op uit Hollywood. Filmhuis Ar- tishock was er als de kippen bij om de kersverse film te kunnen vertonen. Lola heeft heel snel een groot geldbe drag nodig voor haar minnaar. Hij werkt als geldkoerier voor een louche bende maar heeft door een stommiteit 100.000 Mark verloren en nu staat zijn leven op het spel. Waar haalt ze echter zo veel geld in 20 minuten vandaan!? Lola's vader is bankdirecteur en ze be sluit daarom de tijd stil te zetten en naar zijn kantoor te rennen om het be nodigde geld te kunnen verkrijgen. "Stel je .eens voor, je verslaapt je en daardoor mis je de eerste vaart van de Titanic". Volgens de regisseur hangen gebeurtenissen af van kleine toevallig heden die alles te maken hebben met het tijdstip van de gebeurtenis. Hij laat Lola daarom in de film driemaal dezelf de tocht lopen, telkens met een ande re afloop. We zien een glimp van toe komstige levens van de toevallige voor bijgangers die Lola in haar strijd om le ven en dood bijna omverloopt. Een boeiend filosofisch gegeven in een toch al spannende film. Aanvang 20.30 uur. Entree f 9,-; CJP/ 65+ f 7,- Reserveren van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur via 035- 6019577. Agenda: ma. 31 mei "Central do Bra- zil", ma. 7 jurii "De Appel", ma. 14 juni "Love is the DeviP'. ZIE SNEL PAG. Pijnloos permanent ontharen Verwijderen couperose Verwijderen steeltjeswratten Permanente make-up (gUTniudio Airbrush, de nieuwe È3) ance Andeweg") manier van nagels lakken. Vosseveldlaan 47 Soest Beh. volgens afspr. 035 - 601 20 13 Uit de Soester Courant van 20 Mei 1949 PARADE BATALJON PIONIERS. In aansluiting aan het bericht in ons vorig nummer kan thans worden me degedeeld, dat morgen (Zaterdag), des voormiddags ongeveer half tien, door het School-bataljon van het Corps Pioniers te Soesterberg voor het Raad huis een parade zal worden gehouden, opgeluisterd door een militair muziek corps. De militairen maken tevoren een korte mars door een deel der gemeente. De route is als volgt: Vanaf Soester Eng- weg, Julianalaan, Julianaplein, Emma- laan, Burg. Grothestraat, Van Weede- straat, Steenhoffstraat, Molenstraat naar eindpunt Soester Engweg. Aangezien de parade bedoelt te zijn een kennismaking met het Gemeente bestuur en de bevolking van Soest, ver wacht 't Gemeentebestuur, dat langs de marsroute van de zijde der aanwo- nenden ter verwelkoming van de mili tairen algemeen gevlagd wordt. (Vlag zonder wimpel). VOOR ONZE JONGENS. In de Julianakerk zal op Hemelvaarts dag, na de dienst van 10 uur, een kor te toespraak tot de militairen in Indië, te houden door Ds. A. Brouwer, als mede de gemeentezang op de gram mofoonplaat worden vastgelegd. Van deze grammofoonplaat worden meer exemplaren vervaardigd en aan de mi litairen, leden der Geref. Kerk aan de Julianalaan, welke in Indië verblijven, toegezonden. CHRISTELIJKE SCHOOL PRINS BERNHARDLAAN. Dinsdagavond was er in het gebouw St. Ludgardis aan de Vredehofstraat een ouderavond van deze school. Het moet voor degenen, die deze avond hebben voorbereid een voldoening ge weest zijn, dat zovele ouders aan de uitnodiging hadden gevolg gegeven om te komen zien naar de handwerken van de meisjes en de tekeningen van de jongens en te luisteren naar de voor drachten van diverse leerlingen. De kinderzang onder leiding van de heer M. de Ligt viel ook zeer in de smaak. Na de pauze, waarin met het onderwijzend personeel over de kinderen kon wor den gesproken, volgde een inleiding van de heer Muthert over: "Wat vragen onze kinderen van ons", welke met grote belangstelling werd gevolgd. Nadat de heer Regter, bestuurslid van de vereniging, waarvan deze school uitgaat, het hoofd van de school, de heer v.d. Flier en het onderwijzend per soneel namens het bestuur en even eens namens 4e aanwezige ouders be dankt had voor de prettige en leerzame avond, wekte hij op om het aantal contribuanten voor de vereniging te vergroten, door toe te treden als lid. De heer v.d. Flier, die deze avond met ge bed had geopend, sprak ook het slot woord. Zokwg (tü '/V'jrnm~ï0rj',:r. FM 107.9 (stereo); ether: FM 105.9. Elke dag nieuws op de hele uren DONDERDAG 20 MEI 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Ernst Jawetz. 10.00 FAVORIETE KEUZE klassieke verzoekplaten; pr. Jap van Vuur- en/Mieke Boon 11.00 ONTMOETING MET... 12.00 BURGERS 2000 (H) pr. Thari Schröder. 13.00 LUNCHROOM pr. Mini Schneider. 14.00 OPÉRETTELAND Willy Boskovsky II; pr. Paul Sparnaaij. 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 ONTMOETING MET... (H) 17.00 DE VERREKIJKER chr. kinder/jeugdprogramma. 18.00 Sluiting. VRIJDAG 21 MEI 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 GOEDEMORGEN SOEST 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Miep Jansen. 10.00 OVER HET VOETLICHT pr. Ad van Wijngaarden. 11.00 SOEST 55+ pr. EUy v.d. Wel. 12.0# SPORTCAFÉ/LUNCHROOM pr. Joop v. Ipenburg. 13.00 LUNCHROOM pr. Thari Schröder. 14.00 DE SOESTER EN ZIJN MU ZIEK (H) pr. Lonneke Meijer. 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 JAZZY LISTENING pr. Peter v.d. Weij. 17.00 JAZZ UIT ARTISHOCK pr. Semmy Prinsen. 18.00 Sluiting ZATERDAG 22 MEI 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 OUD GOUD pr. Ap Kruitbosch. 12.00 COCKTAIL pr. Cock Schouten. 15.00 DE MIDDENSTIP Sportprogramma; pr. Ivo van Gurp. 17.00 SAMEN BIJBEL LEZEN pr. Douwe Sijtsma. 18.00 Sluiting. 16.00 HET BOEK BINNENSTEBUI TEN pr. Herman Spoor. 17.00 KERKDIENST Opname van de ochtenddienst in de Open Hof (Samen op Weg-West). 18.00 Sluiting MAANDAG 24 MEI 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 RADIO SOEST NON-STOP 10.00 DE SOESTER EN ZIJN MU ZIEK pr. Lonneke Meijer. 11.00 RADIO SOEST NON-STOP 12.00 BURGERS 2000 pr. Jan Visser. 13.00 RADIO SOEST NON-STOP 14.00 ALLES UIT DE KAST 15.00 POEZIECONCERT (H) pr. Jan Visser. 16.00 MUZIEKPALET pr. Wim Leeuwenkamp. 17.00 RADIO SOEST NON-STOP 18.00 Sluiting DINSDAG 25 MEI 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr.. Eef v.d. Horst. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Jan Visser. 10.00 FAVORIETE KEUZE Populaire verzoekplaten; pr. Jap van Vuur- en/Mieke Boon. 11.00 ONTMOETING MET... 12.00 MISDAADRECONSTRUCTIE pr. Dick de Vree. 13.00 LUNCHROOM pr. Ada van Os. 14.00 RATJETOE pr. Ingrid de Jong. 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 JAZZ UIT ARTISHOCK (H) 17.00 LISTEN TO A COUNTRY SONG pr. Gerard van Holland. 18.00 Sluiting ZONDAG 23 MEI 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 INTERLUDIUM pr. Jacques v.d. Griendt. 09.00 RELIGIE EN POËZIE pr. Maria Drost. 10.00 OMMETJE IN NATUUR EN MILIEU (H) pr. Ina Aangeenbrug/Annelies Nelis. 11.00 HET RAADHUISPLEIN (H) 12.00 PARA-CONTACT tel. reacties: 6093857; pr. Ronald Groenen- steijn/Wim Kiezebrink. 13.00 ALLES UIT DE KAST 14.00 SOEST M.M. pr. Ernst Jawetz/Eef v.d. Horst. WOENSDAG 26 MEI 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 GOEDEMORGEN SOEST 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Ernst Jawetz 10.00 OMMETJE IN NATUUR EN MILIEU pr. Annelies Nelis/Ina Aangeenbrug. 11.00 HET RAADHUISPLEIN Gemeente-informatie; pr. Ben van Os/ Yvonne Dijkhuis. 12.00 CULTUUR IN DE REGIO pr. Lonneke Meijer; samenst. Ad van Wijn- gaarden/Kitty Roukes. 13.00 LUNCHROOM pr. Ria Hilhorst. 14.00 NEDERLANDS OP RADIO SOEST pr. Thari Schröder. 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 MUSICA AETERNA pr. Liesbeth en Jaap Gankema. 17.00 DIVERTIMENTO pr. Jacques v.d. Griendt. 18.00 Sluiting Radio Soest, 6093851/6093852.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 13