aouDig Verhuur PCOB I0USIAST a 12,50 MAMMdlTSICUTtM® 1 PRIKBORDt angepast Bewegen en Sporten. Hulpverleningsadressen PAGINA 21 PAGINA 20 WOENSDAG 19 MEI 1999 SOESTER COURANT [Maatschappelijk werkjj Medische dienst Kerkdiensten ntle Bon,den den wij ;n fout? Wijkagent Overhees houdt spreekuur 'Burgerlijke stand' Informatieavond over Reiki Voorjaarsmarkt bij de Ukkepuk Helpt U mee? Geef bloed word Informatierubriek voor ouderen DONOR RA. van den DIJSSEL bv RODE KRUIS Soest/Soesterberg Tel. (035) 601 39 57 Bloedbank Midden Nederland Hilversum Tel. (035) 624 50 27 Ontdek nu hoe ?en vlaai kan zijn. Dierenlief Dierenleed Laanstraat 34a - Soest Tel.: 035 - 601 24 72 Fax: 035 - 601 11 87 Muziek in Utrecht Kinderparadijs De Vrije Teugel Activiteiten-programma Grote skelters vanaf 445, BAUSCH &LOMB 2 of 3 jaar garantie AUTO VAN DOORN BV OFFICIAL DEALER VOOR SOEST EN OMGEVING Zaterdag 22 mei, zondag 23 mei en maandag 24 mei HUISARTS (groep A) Zaterdag 08.00 - zondag 24.00 uur: J.P. Krijger, Schoutenkampweg 4, 6012423. Maandag 00.00 24.00 uur: B.E. Spelberg, Klarinet 37, 6025544. Groep A: Bavinck, Van Dorssen, Van Kra nenburg, Krijger, Mout, Spelberg, Vrijmoet, Walter. HUISARTS (groep B) Zaterdag 08.00 - zondag 24.00 uur: A.W. Chavannes/M. Verberne, Lindenlaan 4B, 6014545. Maandag 00.00 - 24.00 uur: M. Smits-Schaffels, Lange Brinkweg 63A, 6090424. Groep B: Von Bartheld, Chavannes/Verbcr- ne, Huitema, Oudshoorn, Nicolas, Over- beek, Smits-Schaffels. Het is aan te raden niet direct naar de dienstdoende arts te gaan. Eerst opbellen! APOTHEEK Vanaf vrijdag 17.30 uur: Apotheek De Brink (Baarn), Brink 34, 5415456. Extra dienst op zaterdag 09.30-13.00 uur: Apotheek Overhees, Tamboerijn 35, 6025073. TANDARTS Zaterdag en zondag 13.00-13.30 uur: L. Edelhausen, Valeriaanstraat 48, 6030207. Maandag 13.00-13.30 uur: J.G. Hoogteyling, Heideweg 9, 6016666. DIERENARTS Vrijdag 20.00 - zaterdag 24.00 uur: Landbouwhuisdieren Wellensiek (Hooglanderveen), Van Tuijllstraat 10, 033-2571403. Gezelschapsdieren J. Meursing, Van Mecklenburglaan 13-15, 6015215. Zondag 00.00-maandag 24.00 uur: Landbouwhuisdieren Wellensiek (Hooglanderveen), Van Tuijlsstraat 10, 033-2571403. Gezelschapsdieren H, van Rossem (Baarn), Tromplaan 3, 5415632. DIERENAMBULANCE Dierenambulance Amersfoort e.o., 24 uur per dag bereikbaar, 06-54337407. M.C. MOLENDAEL Bezoekadres Soest: Dalplein 61, 6092911, maandag-donderdag 08.00- 17.00 uur; vrijdag 08.00-16.30 uur. Bezoekadres Baarn: Molenweg 2, Baarn, 5482511. Bezoektijden: Alle afdelingen Dagelijks 15.00-16.30 en 18.30-20.00 uur; op zondag tevens 11.00-11.30 uur. Uitzonderingen: Kinderafdeling Doorlopend bezoek voor familie; ove rig bezoek: 15.00-16.30 uur. Kraamafdeling Voor vaders en kinderen: 15.00-16.30 en 18.30-20.00 uur; overig bezoek: 15.30-16.30 en 19.00-20.00 uur. Special Care Dagelijks 11.00-11.30, 15.00-15.30 en 19.30-20.00 uur. Spoedeisende hulp Zeven dagen per week, 24 uur per dag, in m.c. Molendael Baarn, Molenweg 2, Baarn, 5482511. Patiënten Service Bureau voor algemene informatie over o:a. ziekten; geopend: maandag t/m don derdag 09.30-13.00 en 13.00-16.30 uur; vrijdag 09.00-12.30 uur. Tijdens schoolvakanties is het PSB alleen 's morgens geopend. ZIEKENHUIS EEMLAND Bezoekadres St. Elisabeth: Ringweg Randenbroek 110, Amersfoort. Bezoekadres De Lichtenberg: Utrechtseweg 160, Amersfoort. Polikliniek De Lichtenberg: Hellestraat 24, Amersfoort. Algemeen telefoonnummer: 033- 4222345. Postadres: Postbus 1502, 3800 BM Amersfoort. Bezoektijden Algemene afdelingen dagelijks 13.30-14.00 en 18.30-19.30 uur; extra op zondag: 11.00-11.30 uur. Afwijkende bezoektijden: afdelingen Geriatrie, Hartbewaking/ Cardiologie, Intensive Care (IC), Kraamafdeling, Pediatrie en Psychiatrie (PAAZ). Informatie voor informatie over bezoektijden of de afdeling/locatie waar de patiënt zich bevindt, kan men de receptie van het ziekenhuis of het algemene telefoon nummer bellen: 033-4222345. KRUISWERK Stichting Kruiswerk N.O. Utrecht: 24 uur per dag bereikbaar onder 0900- 8344* (20 ct. per minuut). RODE KRUIS/BLOEDBANK Aanmelding nieuwe bloeddonoren: Bloedbank Midden-Nederland, Rembrandtlaan 31, 1213 BE Hilver sum, 6245027; Donorwerving Rode Kruis afdeling Soest/Soesterberg, Schrikslaan 15, 3762 TA Soest, 6013957. Secretariaat Rode Kruis Soest/Soester berg: 6022029. Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk N.O. Utrecht. Bureau Soest: Burg. Grothestraat 74, 3761 CN Soest, tel. 6036800, fax 6036888. Spreekuren: Thuiszorg: - Soest: werkdagen van 9.00-10.00 uur, Burg. Grothestraat 74, tel. 6036800. Maatschappelijk werk - Soest: werkdagen van 9.00-10.00 uur, Burg. Grothestraat 74, tel. 6036800. - Soesterberg: van 9.30-10.30 uur, (al leen op woensdag) kerkellijk centrum, Gen. Winkelmanstraat 103, tel. 0346- 352606. - Soest-Zuid: woensdag 9.00-11.00 uur, tel. 6013750, Gezondheidscentrum de Bundeling, Schoutenkampweg 4. Buiten kantooruren kan men, voor uit sluitend telefonische hulp, bellen met de THD te Hilversum, tel. 6245555. Zo nodig kan de THD één van de maat schappelijk werkers bereiken. - Christelijk maatschappelijk werk: don derdagmiddag 14.00-15.00 uur, Burg. Grothestraat 74, tel. 6036800 Sociale Dienstverlening gemeente Soest, afd. Maatschappelijk Werk. - Spreekuur maatschappelijk werk: werkdagen 8.30-10.00 uur, gemeente huis, Raadhuisplein 1, tel. 6094311, toe stel 56. Sociale Verzekeringsbank, district Amersfoort (vh. Raad van Arbeid). Informatie over kinderbijslag, AOW- pensioen, weduwen- en wezenpensioen, I rentezegels. - Spreekuur Soest: vrijdag 10.00-11.00 uur, gemeentehuis, Raadhuisplein 1. Zaterdag 22 mei ROOMS-KATHOLIEKE KERK Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 19.00 eucharistieviering Zondag 23 mei (Pinksteren) ROOMS-KATHOLIEKE KERK H. Familiekerk, Willibrordusstraat 19 11.00 eucharistieviering Joanneskerk, Willaertstraat 51 09.30 eucharistieviering Mariakerk, Burg. Grothestraat 82 11.00 eucharistieviering Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 09.30 woord/communieviering HERVORMD/GEREFORMEERD (Federatie 'Samen op Weg') Julianakerk, Julianalaan 19 10.00 ds. P. van Winden De Open Hof, Veenbesstraat 2 10.00 ds. H.R. van Heil Wilhelminakerk, Soesterbergsestraat 18 10.00 ds. J.W. Huisman HERVORMDE GEMEENTE Ichthuskerk, AJbert Cuyplaan 2 10.00 ds. R. van Kooten 17.00 ds. Joz. A. de Koeijer, Baarn CHR. GEREFORMEERDE KERK Julianalaan 90 09.30 en 16.30 ds. J. Slagboom GEREF. KERK VRIJGEMAAKT Parallelweg 1 10.00 ds. G.E. Geerds 17.00 ds. J. Kok, Veenendaal GEREFORMEERDE GEMEENTE Rehobothkerk, Dalweg 44 09.30 leesdienst 19.00 ds. W. Visscher VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP NPB afd. SOEST Rembrandtlaan 20 10.15 mevr. C.A. vd. Kuil EVANGELIEGEMEENTE Julianakerk, Julianalaan 19 15.30 G. van Engelenhoven CHRISTENGEMEENTE SOEST Griftland College, Noorderweg 79 15.00 Harpert Tromp LEVEND-GELOOFGEMEENTE 'DE HONINGRAAT EHBO-gebouw, Parallelweg 7A 10.00 Robert de Vries JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkszaal, St. Theresiastraat 18 Gemeente Soe^t: dinsdag 19.25 uur; zaterdag 18.00 uur Gemeente Baarn: zondag 10.00 uur; donderdag 19.25 uur Soesterberg Zie Soesterbergse pagina Baarn DOOPSGEZINDE GEMEENTE Eemnesserweg 63B 10.30 ds. F.Ph. Groeneveld; met DGG Hilversum NED. GEREFORMEERDE KERK Waldheim Mavo, Vondellaan 2 10.30 voorganger onbekend M.C. MOLENDAEL Molenweg 2 10.00 drs. C. Geraets LEGER DES HEILS Acacialaan 6 10.00 geen opgave Amersfoort EVANGELISCH-LUTHERS Lutherse kerk, Langestraat 61 10.30 ds. K. v.d. Horst; H.A. ORTHODOX Parochie van de H. Comelius de Honderdman, Stadsring 137 woensdag 19.00 vespers zaterdag 19.00 vespers zondag 09.00 metten zondag 10.30 goddelijke liturgie NIEUW APOSTOLISCHE KERK Utrechtseweg 73-1 Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur Maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag) ROOMS-KATHOLIEKE KERK H. Familiekerk, Willibrordusstraat 19 11.00 woord/communieviering Mariakerk, Burg. Grothestraat 82 09.00 woord/communieviering Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 09.30 eucharistieviering HERVORMDE GEMEENTE Ichthuskerk, Albert Cuyplaan 2 09.30 ds. R. van Kooten CHR. GEREFORMEERDE KERK Julianalaan 90 09.30 ds. C.Westerink, Baarn Bewegen en spotten met een Knipoog. Voor mensen met o.a. chronische ziekte/pijn, vermoeidheid, beperkingen, handicap, ouderen. ;ende en verbijsterende Yoego-Slavië, welke we i de televisie zien, moeten agen oproepen, bij ons er wat er is misgegaan en n we hebben gemaakt mders hoorden we de el- :t lijden uit de eerste we- net zijn bijna twee miljoen ;esneuvelden en steevast de verzuchting "Dat nooit De Volkenbond werd Leren omgaan met energie-reserves. Intensieve begeleiding bij beperkingen/ziekte. Houdings-tips tijdens de training. GEOPEND: MA T/M VR 07.00 - 17.00 UUR OOK TIJDENS DE BOUWVAK-VAKANTIE Industrieweg 37B, 3762 EH Soest I TEL: (035) 6019589 Ift Rust Privacy Aandacht Professionaliteit. Voor informatie of een gratis proefles trainings-advies: BEUKENLAAN 63 - TEL./FAX: 035-6029805 De wijkagent voor Overhees, Hans Meuleman, houdt elke tweede maan dag van de maand spreekuur in het dienstencentrum de Vijverhof, Klari net. Iedereen is daar welkom tussen 14.00 en 16.00 uur. s onze generatie de oorlog I mee met de Jodenver concentratiekamp, de oor- rikkingen en veldslagen iuropa, de Jappenkampen mbom. Bij de bevrijding ireeuw uit ons hart "Dat r" en De Verenigde d uit de grond gestampt. .sulfaat? KOSOVO we fout? de boodschap niet goed Ie jongere generatie? Mis- ij onze democratie en ga- cht aan de verkeerde po- :n we regeringsleiders maar en trekken op een land- ier dat zij rekening hielden intiteit, zeden en gewoon- mensen, die in dat gebied Jachten en denken politici, ekozen, meer aan partijbe- lan het belang van de men- ivie ze zijn gekozen? Ge- ij onze vrijheid teveel voor 2g, waardoor wij de vrijheid m beknotten? iestrijden we discriminatie, tegelijkertijd positieve-dis- s bedrijven en daardoor discriminatie-probleem (s onze democratie wel zo sch als het moet zijn? aar enkele vragen, maar het n ieder geval aanbeveling, deren aan zelfonderzoek te jeslist het antwoord en de niet aan politici over te la de geschiedenis heeft be- it die er heel dikwijls naast Opgave gemeente Soest GBA (gemeen telijke Basisadministratie Personen) Periode: 6 t/m 12 mei 1999. GEBOREN: Eline Elisabeth, dochter van A. Hotz- ky en S. Brouwers. - Liza Celina, doch ter van H.H. de Rijk en J. Hovius. ONDERTROUWD: S.A. Leeuwerke en M. van den Hoven. - D.J. Hehenkamp en W.L.M. Leerkot- te. - Jelle Smedinga en Geertruida Hoogeveen. GETROUWD: Theodorus Johannes Maria van den Berg en Elisabeth Margaretha van Wijk. OVERLEDEN: Josephina Paula Maria van Erve. - Ro- sali Pauline don Griot. - Elsina Geertruida van Slingelandt. - Hermijn tje Maria van de Bilt, wed. van P.A. Linck. Wat is Reiki en hoe kan Reiki mijn le ven positief beïnvloeden? Deze vragen worden beantwoord op een informatie avond op dinsdag 25 mei, Di Lasso straat 66, om 20.00 uur. Reiki is kosmische levensenergie. Een gebrek aan deze energie kan een mens uit balans brengen waardoor hij/zij niet optimaal functioneert. Door Reiki toe te passen gaat de kracht weer stromen. Reiki wordt simpelweg doorgegeven via de handen. Dit vermogen heeft ie der mens. Hoe men deze energie weer ten volle kan leren te gebruiken hoort men op de informatieavond. Opgave bij Reiki Meester Gitti Elisabeth Görög, tel. 6027972. Op zaterdag 29 mei organiseert de leuterspeelzaal de Ukkepuk (Drie- loeksweg 18A) een vooijaarsmarkt met een spelletjesfeest, van 10.30 tot 13.30 uur. Het programma vermeldt: een spetterend spelletjescircuit, gezelli ge kraampjes, poppenkast, schminken, schatgraven, heerlijke hapjes, speel goedverkoop en nog veel meer. De opbrengst wordt gebruikt voor de aan schaf van nieuw spelmateriaal. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Soest - Soesterberg Bejaardenhulp en gezinsverzorging Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk, tel. 6036800. Voor Soesterberg bovendien: Centrum voor Maatschap pelijke Dienstverlening Zeist, tel. 030- 6924764. Wijkverpleging en uitlenen van verpleegartikelen: Stichting Kruiswerk N.O. Utrecht, tel. 06-8344*. Warme-maallijdenvoorziening: A. Aanvragen thuisbezorging: SWOS, tel. 6023681; mutaties doorgeven aan Molenschot, tel. 6099666. B. Restaurant voorziening in bejaardencentra: Braamhage, tel. 6013851 Gr. Engendaal, tel. 6015251 Mariënburg, tel. 6022044 Voor de restaurantvoorziening dient men 55 jaar of ouder te zijn. Minstens twee dagen van te voren opgeven bij desbetreffend bejaardencentrum. Project Vereenzaming Ouderen Informatie bij de SWOS, tel. 6023681 (vragen naar Margöt Bultink). Personenalarmering: Voor informatie en aanmelding, tel. 6014114. b.g.g. Secretariaat SWOS, tel. 6023681. Kortdurende noodhulp: Stichting Hulpdienst Soesterberg, tel. 0346-351789 of 352097. Sociaal-culturele activiteiten: in de dienstencentra, en andere locaties, I bijv. bejaardengymnastiek, zwemmen, yoga, biljarten, kegelen, bowling, tafel- I tennis, badminton, fietsen, volksdansen, stijldansen, tekenen en schilderen, cur sussen Engels en Frans, bridge, zang koor, toneelclub enz. Algem. informatie te verkrijgen bij: SWOS, Dalplein 6, 3762 BP Soest, tel. 6023681; Honsbergen, Wiardi Beckmanstraat 475, Soest, tel. 6010607; De Vijverhof, Klarinet 39, Soest, tel. 6023139; De Drie Eiken, Dorpsplein 18, Soester berg, tel. 0346-351402. Vereniging Groepswonen Ouderen in I Soest (GOS) Postbus 129, 3760 AC Soest. Seniorenvoorlichting Voor 55+-ers met een beperkt inkomen, die vragen hebben op het gebied van de sociale voorzieningen, subsidies, kwijt scheldingsregelingen, of een gesprek I willen. Alle werkdagen 9.00-12.00 uur, tel. 6027997. Secretariaten Ouderenbonden ANBO-Soest: dhr. J. Schreuders, Veenbesstraat 630, 3765 BT, tel. 6016528. ANBO-Soesterberg: dhr. G. Dusscho- ten, Gen. Winkelmanstraat 41, S'berg, tel. 0346-353338. KBO Soest-Soesterberg: dhr. H. Hen ken, Valeriaanstraat 75, tel. 035- 6017938. PCOB-Soest: A. de Vries, Klaarwater- weg 22, 3762 XW, tel. 6019592. PCOB-Soesterberg: mw. G. Meyerink, Chr. Huygenslaan 108, S'berg, tel. 0346-352041. Senioren-nieuws Secr. SWOS, tel. 6023681 Klusjesdienst Klusjesdienst voor ouderen, tel. 6023681. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Hulpvragen: elke werkdag 9.30-11.00 uur, tel. 6031119. LoukNachbahr Uw totaalinstallateur KWALITEIT SERVICE bij al uw installatiewerk LOODGIETER SANITAIR GASONDERHOUD CENTRALE VERWARMING ELEKTRA VERHUUR GASTOESTELLEN Tevens Amivedi Tel. 035-60134 87, bgg 035-6019911 Zaterdag 22 mei, Domkerk: Litaniae de venerabili altaris sacramento, door Christine Jansen (sopraan), Ria Fro- wijn (alt), Evert Jan Nagtegaal (bas), Jan Jansen (orgel) en de Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Aanvang 15.30 uur. Toegang vrij. VERMIST: Zwart-witte kater, gevlekt als koe, groot en grof, schuw, allergie, Nieuwe- weg, Soest. Cyperse poes, witte buik, 4 x witte sokjes, wit stipje op snuit, klein, van 3 hoog naar beneden gevallen, misschien op weg naar Almere, Sonneveld, Baarn. Lapjespoes, onder wit, boven rood zwart, trots poesje, Hartmanlaan, Soest. Zwarte poes, klein, géén wit, zwart halsbandje kokertje, Eemdijk, Eem- dijk. Cyperse poes, na ster. nog iets kalend buikje, géén wit, rank en hoog op po ten, grijs vlooienbandje met reflector- streep penning, Titus Brands- mastraat, Soest. Shetland pony, ruin, voskleurig, klein, volwassen, mist 1 oog, Stadhouders laan, Soest. Licht-blauw parkietje, zwarte puntjes op vleugeltjes, hoofdje iets wittig, Smitsweg, Soest. GEVONDEN: Dobermann, reu, black and tan, 1 tip- oortje, erg groot, Ant. v. Leeuwen hoekstraat, Soesterberg. Rode kater, oranje op rug, Soest. Wit-zwarte kat, Soest-z, richting Ko ningsweg, Soest. Zwart-witte poes, met 4 kittens, Wiek- sloterweg, Soest. Bruine rat (v), tam, v. Weedestraat, Soest. Krielhaan, donker-bruin-zwart, witte nekveren, Oude Tempellaan, Soester berg. Pauw, veel wit, vrij tam, Thor- beckestraat, Soest. Blauw-grijs-witte duif, mooie tekening, linkerpoot blauwe ring, rechterpoot wit ringetje, tam, Zevenlindeweg, Baarn. Waterschildpad, 20 cm, Den Bliek laan, Soest. Ook te beluisteren op Radio Soest elke maandag tussen 13.00-14.00 uur. Vedelaarpad 53, tel. 6018136 GOEDKOPER HUURT U NERGENS PERSONENAUTO'S (exclusief eigen risico) Seal Matbella- 100 km, vri 25,-p.dag Seal Aroso, Seat Ibizo 100 km. vri 35,-p.dag Ford KA 100 km. vri, 35,-p.dog Seol Ibiza 1.4i 100 km, vri, 45,-p.dag Seat Arosa 1.4 Aulom. 100 km, vri45,-p.dag Seal Toledo 100 km. vri55,-p. dag Ford Mondeo Wagon 1 8i 100 km. vri65,-p.dag BESTELBUSSEN (exclusief eigen risico) Seol Inco 1.9 D 200 km. vrij, 55,-p.dag Bestelbus 12 mJ 200 km. vrij, 135,-p.dag Bestelbus 5,5 m3 200 km. vrij, 70,- p. dag Midweeklorief maondag t/m vrijdag 49,-p. dag 9-PERSOON5BU5 (exclusief eigen risico) luxe bus (9 persoons) 200 km. vrij, 95,-p.dag Lanae termijn huren en/ofvakantietarieven (inclusief eigen risico) Seol Morbello v.o 28 dogen, 2800 km. vrij 699,- Seol Arosa, Seal Ibizo, ford KA, v.a. 28 dogen, 2800 km. vrij 980,- Seat Ibiza 1 4i, VW Polo, Opel Corso; v.a. 28 dagen, 2800 km. vrij 1.260,- Seal Toledo, Nissan Sunny; v.o. 28 dagen, 2800 km. vrij 1-540,- Bestelbus 5,5 m3, v.o 28 dogen, 5600 km. vrij 1-372- AANHANGERS (exclusief eigen risico) Aanhangwagen (open) 25,-p.dag Tandemasser (open) 45,-p.dag Tandemosser (mei huil) 55,-p.dag Auto-ombulance (oprij-wagen) 55,-p.dag Als uw auto of aanhanger hier niet bij staat/ bel dan gerust» Donderdag: 's Ochtends en 's middags natuureduca- tie, 's ochtends knutselen voor dames en 's middags de mogelijkheid voor een verjaardagspartijtje. Vrijdag: Natuureducatie ('s ochtends) en 's mid dags de mogelijkheid voor een verjaar dagspartijtje. Elke le en 3e vrijdag van de maand or ganiseren wij 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur een kinderdisco, kosten f 3,- per kind en de 2e en 4e vrijdag van de maand is er 's avonds de gelegenheid om een kinderveijaardagsdisco te boe ken, ook van 19.00 tot 21.00 uur. Zaterdagmiddag: Gelegenheid om een verjaardagspartij tje te boeken van 13.30 tot 16.00 uur. De kosten van een verjaardagspartijtje zijn: t/m 10 kinderen f 125,-, elk kind meer f 12,50, inclusief een cadeautje voor de jarige, limonade en een zakje snoep. Maandag en dinsdag: In de ochtend en middag Natuureduca tie voor de basisscholen en 's middags de mogelijkheid voor een verjaardags partijtje. Woensdag: Peuter-ouderochtend en 's middags in stuif voor kinderen uit de buurt in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Kosten f-3,- per kind. Wie hulp zoekt, maar het juiste adres niet kan vinden, kan altijd telefonisch informe ren bij het Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Soest/Soesterberg, elke werkdag 9.30- 11.00 uur, tel. 6031119. 3, vul je gegevens en het nummer \ILTB-pas in en lever deze kaart Dan krijg jij - of je vriend, vriend- nilie - 10% korfing. Bovendien met je pasnummer kans op een t tennisoutfit I7FTTF7BT1 00,-, Dat is dus v'sVlVil'1 lordeel! jimljRiiiUilwl J li AUTOBEDRIJF \>-V de vakgarage voor Soesterberg Reparaties en onderhoud volgens dealerspecificaties APK-keuring 59,95 (incl.) Rademakerstraat 31a Soesterberg - Tel.: 0346 - 351 530 Gallenkamp Pelsweg 1, Soest (t.o. winkelcentrum Soest-Zuid) Telefoon 035 - 601 28 57 Laansfraot 82 - Soest-Telefoon (035) 602 1719 fox (035) 6027630

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 21