RE Echtpaar Bouwer viert diamanten huwelijk Hoogste punt bereikt in Boerenstreek 'Zingende ober' uit Soest winnaar van Grote Gooise Talentenjacht 1 ACTUEELl Ooit kiest u voor mooist etcperl "VSS'PTZCrtUÏ' eicnert schoemaker PAGINA 6 INGEN 159,- 49,95 59,- ïlaardij! (isweb.nl WOENSDAG 19 MEI 1999 SOESTER COURANT PAGINA 7 59,- TMAN BANG OtUFSEN CENTER SCHOEMAKER Burg. Grothestraat 9, Soest. Tel. 035 601 03 44 Twee maanden in Soest, dan al de burgemeester op bezoek Directeur en wethouder kunnen kraan niet bedienen De Soester Duinen Bijeenkomst voor zwangere vrouwen Bose® Acoustimass 5 luidspreker systeem Het beste zo goed als onzichtbaar te plaatsen luidsprekersysteem. Hoor het verschil! Vraag naar een demonstratie! Friso Gnodde van 't Luykje gaat cd maken Bustocht met WNF korting jrpakketten ww.huisweb.nl), g. Met dagelijkse de schijnwerpers iccesvolte verkoopl ■IToI nnige tuin. ten aan voor sfeer- ervloer, open haard met sierbestrating, toilet en entree. 1 e ip. 2e verd: vliering. jWe] ipe garage -stationnetje en het i: hal, garage, berg open haard en par- itree/hal. 1e verd; 3 n overloop. 2e verd: >op. veel ruimte, 35, staat garant voor Indeling: B.g.: Living ier, 2 luxe keukens, t en hal. 1e verd.: 3 2e verd." vaste trap den is het woonhuis en verbouwd. 36Ie garage, - (in met terrassen, di- I vrij uitzicht en opti- I. Grondopp. 745 m2. fraaie, Z-vormige li- oderne open keuken teuken, toilet en hal. dkamer en overloop. bstantiële vergroting iouterrain ontworpen Bijzonderheden; c.v- 'arming. De staat van /eranderwerk 035-5417993 gebruikte FIETSEN, op Soesterberg, Ra mstraat 17, tel. 0346 - 4. JAARSAANBIEDING, masker incl. peeling en vermoeide of rij- uid met zichtbaar re- Vitaal stralend! Van 'oor 75,-. Kom gerust angs of bel 6010717 meer advies, inze. Beweeg uw hand ernaartoe en de glazen deurtjes glijden geluidloos opzij, terwijl een zacht licht zioh verspreidt. Zo heet de BeoSound Ouverture u welkom in de wereld van muziek. Iedere keer weer een mooi moment, Met hun ingebouwde eindversterkers zijn de BeoLab 2500 actieve luidsprekers drie keer zo indrukwekkend als hun omvang doet vermoeden. Voor deze speakers is altijd plaats. Het idee van een wisselaar voor een aantal cd's is niet nieuw. Bij de BeoSound 9000 zijn het echter niet de 5 cd's die bewegen, maar is het de cd-speler. Stap maar heen en weer tussen cd's of individuele tracks. Het is of u naar de radio luistert. Met dit verschil dat u zelf de muziek kiest en dat niemand er tussendoor praat. Een royaal 16:9 beeldscherm, een ingebouwde videorecorder en een indrukwekkend stereo- of surround-geluid. Voeg daarbij een geraffineerde aanpassing aan elk beeldformaat. Een anti reflectie contrastscherm. Een elektronisch bioscoopgordijn. Een op afstand bediende gemotoriseerde voet. De BeoVision Avant brengt u wel heel dicht bij het bioscooptheater in de huiskamer. 3 jaar garantie BANG &OLUFSEN OOIT KIEST U VOOR MOOIST Net twee maanden in Soest en dan al de burgemeester op bezoek. Een unie ke gebeurtenis, maar de heer en me vrouw Bouwer overkwam het, al was het niet zomaar, ze waren afgelopen maandag namelijk zestig jaar ge trouwd. En gewoontegetrouw komt dan de burgemeester even langs. Wat nog een verrassing was ook voor het jubilerend echtpaar. De buren had den dit eventjes geregeld. Het grootste gedeelte van hun leven hebben ze in Den Haag gewoond. De heer Bouwer had daar een vervoersbe drijf; Garage R. Bouwer. "Ik verzorgde trippen, internationaal vervoer, zoals trippen voor ambassades en voor men sen van Koninklijke Olie, Unilever en Aramco", vertelt de heer Bouwer. "Ik heb heel wat leuke dingen meege maakt. Ik heb bijvoorbeeld de presi dent van Amerika Eisenhower de hand geschud, al was hij toen nog geen pre sident, maar genejaal van het Europe se leger. Ik was in hotel Wittenborg in Den Haag en hij was daar ook voor een bespreking. Ik kende hem wel, maar hij mij niet." "We reden voornamelijk in Ameri kaanse auto's van die Chryslers. Dat was omdat we veel Amerikanen moes ten vervoeren. Oh ja, ik heb ook nog een keer Juliana de hand geschud. Dat was met een van de speciale trippen naar Paleis Soestdijk. Ook heb ik nog contact gehad met een dominee uit Canada, die Prinses Margriet gedoopt heeft." Voensdag 12 mei was een heuglijke dag voor vele kopers van een woning |in de Boerenstreek. Op dat moment kon gevierd worden dat hun 'afbouw- voningen' het hoogste punt hadden bereikt. Er werd een feestje georgani seerd, compleet met hapjes en drank- pes, waarbij alle kopers aanwezig nochten zijn. Wethouder Krol felici teerde hen met hun aankoop van de woning, die volgens hem in de cate gorie betaalbaar valt. [Het hoogste punt werd gemarkeerd [met een groene wimpel in een hijs- I kraan, al duurde het wel even voordat deze uiteindelijk boven het hoogste punt hing. Want dit moest gebeuren door wethouder Krol en de directeur van het bouwbedrijf. Zoals Krol het zelf later aangaf kostte het hun moeite om het ding aan de praat te krijgen, zelfs voor een directeur van een bouw bedrijf, die volgens Krol zelf ook nog als bouwer gewerkt had, en een wet houder die. belast is met bouwzaken. Na de excuses voor het wachten kon Krol dan eindelijk beginnen met zijn toe spraak. Toespraak In zijn toespraak ging wethouder Krol vooral in op het unieke van de af- bouwwoningen. Dat zijn woningen die de bewoners kunnen aanpassen aan hun eigen wensen en behoeften. Door de kopers is hier in ruime mate gebruik van gemaakt, niet één woning wordt hetzelfde opgeleverd. De afbouwwo- ning houdt niet in dat, zoals Krol het zich eerst nog voorstelde, mensen zelf met emmers en cement over het bouw terrein krioelen en de woning afbou wen. Dat wordt in overleg met de aan nemer gedaan, die de woning zelf af bouwt, maar naar de wensen van de kopers. Krol vertelde dat het een uniek verhaal was in Soest. Er werd lang gediscussi- Het hoogste punt van de afbouwwo- ningen in de Boerenstreek is bereikt. eerd in de gemeenteraad of dit specia le project voor een speciale doelgroep wel doorgang kon vinden. Hij kon zich voorstellen dat de kopers ontzettend blij moeten zijn met een woning, geheel naar hun eigen wensen, en betaalbaar. De eerste woningen worden opgele verd na de bouwvakvakantie, begin september. Daarna zullen er tien per week worden afgebouwd. eigen collectie gouden sieraden met edelsteen en brillant zilveren sieraden met edelsteen en colliers reparaties, colliers knopen etc. eigen slijperij Lange Brinkweg 66 - Soest - 035-60130 42 Bedrijf stopgezet Ik heb tot mijn 70c gewerkt. Daarna is het bedrijf stopgezet. We waren de eni ge met een vergunning, om zulk soort trippen te mogen rijden. Eigenlijk wil den we die doorverkopen, maar dat kon niet, want de vergunningen wer den ingetrokken. Het bedrijf bestaat nu niet meer. De chauffeur die het kortste bij ons was, heeft negentien jaar bij ons gewerkt, de langste zesen twintig jaar." Voetbal Het lijkt ongelooflijk, maar de heer en mevrouw Bouwer hebben elkaar ont moet tijdens een voetbalwedstrijd. "Ik BOURGONDISCH MIDDAG BUFFET MET LIVE MUZIEK Zondag 30 mei 15.00 uur Onbeperkt genieten voor slechts f 34.50 p.p. Culinaire parade van: soep, salades en diverse soorten koud vlees, vis en paté Als hoofdgerecht een keuze uit diverse warme vlees- en visgerechten, met groente en aardappelgarnituur Als slot een feestelijk ijsje Bel en reserveer, dan zit u zeker. Ook Bourgondische buffetten op: 27 juni, 26 september en 31 oktober RESTAURANTS PARTY- EN VERGADERCENTRUM Soesterbergsestraat 188, Soest Telefoon 035 - 603 60 10 Op dinsdag 8 juni houdt het verlos kundig team van Medisch Centriam Molendael een voorlichtingsavond voor zwangere vrouwen en hun part ners. De avond is voor zowel degenen die thuis als degenen die in het zieken huis willen bevallen. Het doel van de bijeenkomst is informatie geven over bevallen in het Medisch Centrum Mo lendael. Op deze manier krijgen vrou wen en hun partners een beter inzicht in wat hun te wachten staat in het zie kenhuis, de verloskamer en op de kraamafdeling. Vorig jaar werd de bij eenkomst voor het eerst georganiseerd. Toen was het een succes, er waren zo'n tachtig belangstellenden. Tijdens de bijeenkomst komen een gy naecoloog, een verloskundige en een verpleegkundige aan het woord. Aan het begin zal de verloskundige, me vrouw P. Elferink, ingaan op de norma le zwangerschap en bevalling, waarbij ook aandacht wordt besteed aan het kraambed. Daarna zal een verpleeg kundige aan de hand van dia's vertel len over de praktische aspecten van een (poli)klinische bevalling. Daarbij komen de inschrijving, de opname en aankomst, de verloskamer, de kraam afdeling, de kinderafdeling en het ont slag aan de orde. Na de pauze houdt de heer dr. G.J.J.M. Muijsers, gynaeco loog, een verhaal over de bevallingen onder begeleiding van zo'n gynaeco loog. Hij gaat in op de redenen voor controle en begeleiding en op de ver schillende kunstverlossingen, zoals de keizersnede. In de pauze kunnen stands van de ver eniging Borstvoeding Natuurlijk en flesvoedingsfabrikant Nutricia worden bezocht. Aan het einde van de bijeen komst is er gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers. Daarna wordt een rondleiding gegeven op de kraam afdeling, waarbij ook een kijkje wordt genomen in de verloskamers, indien mogelijk. Ook wordt er een informatie map uitgereikt De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de parterrezaal van het ziekenhuis en duurt ongeveer twee uur. Voor aan melden en informatie: kraamafdeling Medisch Centrum Molendael, 035- 5482511. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Foto: Goos van der Wilt was toen nog een jong knulletje en we moesten spelen tegen dameselftal 'Chelsèa'. En daar zat moeder in. Uit eindelijk hadden de dames gewonnen. De heer Bouwer is nu 84 jaar, me vrouw Bouwer 88 jaar. Ze trouwden in het oude stadhuis van Den Haag. Pas twee maanden geleden zijn ze in Soest komen wonen, in serviceflat 'Soester Duinen'. De heer Bouwer: "Ik moet zeggen dat ik het nu hier buitengewoon naar mijn zin heb, al had moeder hier tien jaar eerder heen gewild. Ik heb toch 52 jaar in hetzelfde huis gewoond en dan raak je er toch aan gehecht. Maar de kinderen zeiden: "Jullie wor den nu zo oud" en toen ben ik toch maar gezwicht. Er moest wel eerst nog een hoop aan het huis verbouwd wor den, de kinderen zijn maanden bezig geweest. Er is een ook een nieuwe keuken ingekomen. We konden ook nog aardig wat spullen meenemen." Moed "Natuurlijk hebben we ook minder leu ke dingen meegemaakt. In de oorlog is mijn huis gebombardeerd. In de omge ving waren er duizenden doden. We waren heel blij dat we het overleefd hadden. Dat zijn toch de mindere din gen, maar we houden de moed er wel in", zegt de heer Bouwer, waarop me vrouw Bouwer antwoordde: "Gelukkig wel". Dan zegt de heer Bouwer weer vrolijk: "We hopen zo oud te worden dat de kinderen straks ook de leeftijd bereiken dat ze het flatje kunnen over nemen." Verkoopprijs: 1198,-/compleet systeem. Leverbaar in witte en zwarte uitvoering Belangrijkste voordelen: Stereo in uw hele kamer Live uitvoering Gewone luidsprekers Bose Acoustimass 5 luidsprekersysteem Diepe, krachtige lage tonen weergave zonder hoorbare vervorming Zo goed als onzichtbaar te plaatsen, passen in elk interieur Vijf jaar gelimiteerde overdraagbare garantie Better sound through research BURG. GROTHESTRAAT 9, SOEST, TELEFOON 035-6010344 Op Hemelvaartsdag is hij ontdekt: Friso Gnodde, de "zingende ober" van restaurant 't Luykje in Soest. De vaste bezoekers van het bekende eta blissement aan de Steenhoffstraat kennen zijn zangkunst al langer, maar nu is zijn faam ook doorgedron gen tot in de hele regio. Friso (29) won afgelopen donderdag de Grote Gooise Talentenjacht, geor ganiseerd door Groot Gooiland in Hil versum, met een sublieme vertolking van twee bekende nummers van René Froger: "This is the Moment" en "I who have nothing", waarvan de eerste titel wél en de tweede duidelijk niet op hemzelf van toepassing bleken. Met dezelfde nummers had hij ook de voor ronde al op zijn naam gebracht (uit 100 deelnemers) en nu eindigde hij als eer ste van de overgebleven tien zangers. De jury riep hem uit tot de winnaar van de eerste prijs, wat betekent dat hij binnenkort een cd mag opnemen, met liedjes die speciaal voor hem geschre ven worden. Friso werkt sinds ongeveer een jaar bij 't Luykje, woont zelf in Ermelo en is vooral een bewonderaar van René Fro ger. Hij kent diens repertoire op zijn duimpje en zijn publiek is meestal ver rast door Friso's stem, die wel aardig op die van Froger lijkt, maar toch een ei gen timbre heeft. Zingen doet Friso dus graag, al heeft hij tot dusver nooit de ambitie gehad om er iets meer mee te doen dan de gasten van 't Luykje op zaterdagavond - als de tafels zijn afgeruimd en de gasten zich tegen twaalven rondom de gezel lige bar scharen - te vermaken, 't Luyk je beschikt over een goeie installatie met een microfoon, en Friso maakt daar in de latere uurtjes graag gebruik van, soms samen met Thijs van den Brakel, de eigenaar van 't Luykje, die ook goed kan zingen. Thijs was ook degene die hem opgaf voor de talen tenjacht, en Friso wilde, toen het zo ver was, zoals hij zegt "niet kinderachtig doen, dus ik ging". Met in zijn gevolg zo'n beetje het hele team van 't Luyk je en een aantal vaste gasten. In het artikeltje over de bustocht met het Wereldnatuurfonds naar de Gel derse Poort (op 29 mei) is in de krant van vorige week helaas een fout tele foonnummer genoemd, waar belang stellenden zich moeten aanmelden. Het juiste nummer is: 033-4946963 (me vrouw Artz-van Dijk). De kosten zijn f 30,-. Vertrek: 10.00 uur vanaf de taxi standplaats bij Amersfoort CS. Of er een carrière in de muziek in zit? "Ik weet het niet, maar als het even kan wel. Als je toch eenmaal op weg bent... Ik heb echt geen idee wat m'n kansen zijn; er komt natuurlijk ook een Zingende ober Friso Gnodde. hoop geluk bij kijken. Nee, echt veel moeite heb ik er niet voor gedaan. Al leen ben ik wel gestopt met roken." Piero Erbacci B.V. is importeur en grossier van de merken: PIERO ERBACCI, lederen tassen, PE-FLORENCE modieuze dames-, vrije tijds- en reistassen, U.S. BAGS CO. sport-, reis- en rugtassen. Op 3 juni 1999 van 10.00 tot 21.00 uur stelt Piero Erbacci zijn deuren voor u open. Wij presenteren o.a. damestassen in fancy materialen en leder PE- Jacquard reisserie uitgebreide collectie kleinleder- waren zonnige strand- en shopping- tassen reis-, sport- en rugtassen De locatie is Birkstraat IOI-A, 3768 HD Soest. Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoonnr. 035-6013030. UMiltiHI U BENT OOK *i HARTE WELKOM 00 TOT 1 4.00 UUR

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 7