NS R IERS ngop lectie 'illen prriAiKi <3 Woonpassage Soest 20% IhMdëL I rijdag a.s leijn ïstraat st kzuid 998.00 ASSURANTIËN VLAAIEND ENTHOUSIAST I 2e Pinksterdag 1 I van 11-17 uur geopend. 1 ian 9 5t te vervanger Open dag Stal van Helden en Firma A.P. van Doorn mmm De nieuwe zomermode, kleurig en verfrissend de Bedstee mmÊÊÊÊÊÊmmssssÊrn^ IQITIAK Wie kan trainen bij bewegingsstudio New You? Gelukkige winnaars bij Brandsma Yerf Wand korting "Bijna m'n hele administratie doe ik via de computer." i/OENSDAG 19 MEI 1999 SOESTER COURANT PAGINA 9 vitrinekast Toscane wit 191 x 112x42,5 1 lade/2 deuren Frans van Mastrigt exposeert foto's Antarctica Soester veroordeeld voor brandstichting in eigen flat r*;. -■ .sa Auto beschadigd door val fietser Meisjes belagen Soester zusjes Met een 'TOP' dekkingen uitstekende service, ook bij schade, zijn de premies per f1000,- voor: Sü 2000 mensen bij feestweek WNF Middelman /fijiy Rechtbank: geen paardenbak Banketbakker Lex Verkley is Hij geeft zijn vlaaien weg vanaf Tl. voor ong. 8 punten Ontdek nu hoe m'Sketbakkerij lekker een vlaai kan zijn. Van Weedestraat 76 - Tel. 601 28 23 Mountainbike en taarten ZQNWEIRIMGS: IVOORDEEL BRANDSMA Rabobank Soest-Baarn inki i Scandinavisch design is (erp van Topform. meer dan 40 verschillende js f3795,- cali voerd in plat rotan en :of. Ook leverbaar als s 3-zits bank f3995,- icca n en de bruine kleur nfortvan deze royale ;ca wordt geleverd met Prijs f2680,- E N c_ kookdemonstraties: 29 mei 1999 Soest-Zuid )3 96 dimensie met deze ruime bank Samos. rundleder krijgt de bank itstraling. Prijs f3220,- ONGEWOON WONEN GEWOON MEENEMEN Birkstraat 101 Soest naast Middelman Wooncentrum Frans van Mastrigt uit Soest, publicist oud-programmamaker van de "VARA, NOS en de Wereldomroep, ex poseert de door hem gemaakte foto's van Antarctica en South Georgia in Driebergen. De expositie is in Drieber gen. Op de foto's staan vooral land schappen en dieren. Volgens Van Mas trigt is met de foto's niet geknutseld via computer- of andere technieken. De opening van de expositie is op zon dag 6 juni van 15.00 uur tot 17.00 uur en wordt gehouden in Champ Aubert, een centrum voor sociaal-culturele en natuur-educatieve activiteiten, Boter bloem 1 in Driebergen. De expositie is geopend op 27 juni en 5 september of na telefonische afspraak (0343- 514233). Een 26-jarige man uit Soest is dinsdag door de Utrechtse rechtbank veroor deeld tot vijftien maanden gevangenis straf, waarvan vijf maanden voorwaar delijk. De rechtbank achtte het bewezen dat de Soester op 18 januari brand stichtte in zijn eigen flat aan de Varen straat. De eis was een jaar, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De flat brandde geheel uit. De schade bedroeg ruim 45.000 gulden. Er vielen geen slachtoffers. De veroordeelde ver klaarde dat stemmen in zijn hoofd hem hadden bevolen de brand te stichten. Een psychiatrisch onderzoek wees uit dat de man tijdens zijn daad minder toerekeningsvatbaar was. De onder zoekers stelden dat hij aan een schizo frene stoornis leed. Zij achten de kans op herhaling aanwezig en stelden een psychiatrische behandeling voor. Daar om stelde de rechtbank als speciale voorwaarde dat de veroordeelde zich moet houden aan de aanwijzingen van de reclassering. Ook als dit een ge dwongen psychiatrische opname bete kent. )i Mane Afgelopen weekend werd ter ere van de nieuwe buitenmanege een twee daags paardenfestijn georganiseerd bij Stal van Helden in Soest. Op de door de firma A.P. van Doorn aange legde manegebodem werden diverse demonstraties en wedstrijden gehou den. Op zaterdag waren er een kleine 30 starts in de B- en L-dressuur en op zondag verschenen ruim 40 springrui ters in de ring in het oefen-, B- en In springen. Zaterdagmorgen werd Na- tascha Jansen met haar Marveil winnaar in de B-dressuur en Mieke van de Kruk eindigde met Higgins als eerste in de L-dressuur. In de middag vond, on der grote belangstelling van het pu bliek, het overkampen plaats, waarna Martine Hazevoet in beide rubrieken als overwinnaar uit de bus kwam, met Kimball in de B-, met Luitenant in de L-dressuur. Demonstratie Op zondagochtend gingen in het oefen Cathalijne van Helden met Astrid, in de B Nico Irik met Ivo, en in de L Hu- bert Veldmeijer met Ashley met de mooiste prijzen bij het springen naar huis. De finale 's middags werd door Daphne Boon met Barney in het oe fen, door Dave Tolboom met Henkie in de B, en Lotte Berghauser Pont met Gravin in de L gewonnen. Naast de wedstrijden konden liefheb bers hun hart ophalen in verschillende discipines van de paardensport en -fok kerij. Er was een vol programma met Een jongen uit Soest is zondagmorgen op de Laanstraat met zijn fiets gevallen en tegen een geparkeerde auto gebotst. Het ongeluk ontstond, toen de jongen met zijn voorwiel het achterwiel van de fiets van een vriend raakte. De auto liep krassen in de lak op, terwijl een buitenspiegel werd vernield. Met de eigenaar van de auto, een 59- jarige Soester, zou de jongen de scha de onderling regelen, aldus de politie. Tegen de politie beweerde de jongen dat de man onredelijk werd en dat hij er daardoor vandoor was gegaan. Hij had bovendien een valse naam opge geven. De politie wist de fietser toch nog op te sporen en schreef een pro ces-verbaal tegen hem uit. Drie meisjes uit Amersfoort en Zee- wolde hebben proces-verbaal gekregen, nadat ze op de Julianalaan twee zusjes uit Soest (van 15 en 19 jaar) hadden lastiggevallen. Ze sloegen donderdag het ijsje uit de handen van een van de zusjes en eisten vervolgens geld. De politie, gewaarschuwd door buurtbe woners, trof de drie meisjes later aan op het busoverstappunt Soestdijk- Noord. Het drietal werd verbaliseerd wegens geweldpleging, een van hen kreeg bovendien een bekeuring, omdat ze zich onfatsoenlijk gedroeg en een valse naam had opgegeven. Opstalverzekering steen/hard v.a. 0,55 Opstalverzekering steen/riet incl. glas v.a. 1,45 Inboedelverzekeringsteen/hard 1,35 Inboedelverzekeringsteen/riet 1,95 Verder voor al uw verzekeringen - pensioenen - hypotheken - financieringen - beleggingen. Veenbesstraat 128 Soest Tel./Fax: 035-601 60 11 shows en demonstraties op hoog ni veau. Begonnen werd met een demon stratie Grand Prix dressuur door Mischa Koot met haar paard Berken horst Giotto. Vervolgens was er een spectaculaire demonstratie van John Dorrestijn met zijn vierspan Welsh po ny's, die in volle vaart over de in het midden van de springtuin aangelegde heuvel galoppeerden. Leerzaam waren de springclinics, die gegeven werden door Henk Punt met de verrichtingskampioen Lancelot (va der Voltaire), van Hengstenhouderij Leo Langelaar uit Overberg, en door Maarten Dijkeman met de winnaar van het internationale 1.35 m springen van de Zwolse Paardendagen Placido (vader Feinschnitt), van Stal Veldhoek uit Lemelerveld. Aansluitend hierop werden de volgen de goedgekeurde dekhengsten ge showd: Farmer, Montreux, Marranus en de tuigpaardhengst Cinovo van Stal Beijerinck/Wiggerts uit Eemnes. De kleinste hengst kreeg de grootste bijval van het publiek: de goedgekeurde shetland-dekhengst Winners Circle Iron Eyes Cody van Stal Pilarczyk- Zegwaard. Tussendoor werden er veelbelovende jonge handelspaarden van moderne afstamming getoond, waarvan Sandro zeker de allerjongste was. Dit veulen (Neoliet x Able Albert x Wagner), werd John Dorresteijn uit Soest met pony vierspan. slechts een paar weken geleden gebo ren op Stal van Helden. Ook werd, ge heel in stijl, de Fries Barouche getoond onder een dameszadel. Beide dagen werden afgesloten met een demonstra- tiecarroussel, verzorgd door 12 pen sionklanten van Stal van Helden. Al met al een bijzonder geslaagd paarden- weekend. Lingerie en damesmode Rademakerstraat 11-13 Soesterberg Telefoon 0346-3518 45, Gratis parkeren voor de deur! De belangstelling voor de feestweek van het WNF voor de zeeschildpad tij dens de meivakantie was groot. Ruim 2000 mensen kwamen op dit evene ment in Aqua Indoor af. Elke dag werd er een andere activiteit georganiseerd. Deze hadden iets te maken met een aantal speerpunten waar het WNF veel aandacht aan be steed, zoals: oceanen, klimaat, bossen, zeldzame dieren en de wetlands. Bij verschillende activiteiten waren prijzen te winnen. De winnaars zijn nu bekend. Vrijdag 14 mei konden zij hun prijzen in ontvangst nemen. De meest opvallende winnaar was Ro bin Blokpoel uit Soest. Hij zwom in negen dagen 38 kilometer, een onge looflijke afstand. Voor deze prestatie krijgt hij een abonnement voor zes maanden baanzwemmen. 7 0 0 0 m2 COMPLEET WOONPLEZIER ..-«dStSSak^. WONEN L MEENEEMMEUBELEN Birkstraat 99 te Soest. Telefoon 035 - 6011004. Vrijdag koopavond. Birkstraat 101 te Soest. Telefoon035 - 601 34 03. Vrijdag koopavond. De rechtbank van Utrecht heeft het be roep tegen de gemeente Soest over het aanleggen van een paardenbak aan de Zandlaan afgewezen. De gemeente had opgedragen met de aanleg van deze bak te stoppen, maar de eigenaar was het daarmee niet eens. Wel kan hij nog in hoger beroep. 50 Hieronder volgen de meest gestelde vragen met daarop de antwoorden. Mag je trainen als je rugklachten hebt? Meestal wel. Zo'n 80% van de mensen die trainen heeft rugklachten. Wie pas aan een hernia is geopereerd zal uiter aard een paar maanden moeten wach ten. Vraag i.g.v. twijfel uw arts of fysio therapeut. Bij New You wordt rekening gehouden met alle klachten (bv. artro se, reuma, fibromyalgie) en de bewe- gingsbanken zijn op snelheid in te stel len. U zult merken dat uw rug soepe ler en sterker wordt. Hierdoor krijgt u minder last van uw rug en bovendien een betere houding. Ben ik niet te oud om te trainen? De oudste trainster was 85 jaar en zij kon na een paar weken weer met normale (grotere) passen lopen en weer hur ken. Zij voelde zich weer jaren jonger. Slank je er echt van af? Door het trai nen alleen wordt de vetlaag iets dun ner en neemt de spiermassa toe. Wie vocht vasthoudt verliest ook daar een deel van (en de bloeddruk wordt gere guleerd). Al met al krijg je een beter en strakker figuur en neemt de omvang in centimeters af, dit heet slenderen. Wie snel veel kilo's wil afvallen kan daar naast het voedingsprogramma (zonder jojo-effect) volgen en eventueel nog eenmaal per week in de infra-rood ca bine gaan om de stofwisseling extra te versnellen. Een van de cliënten is pas 31 kilo afgevallen en heeft toch een mooi strak figuur. Het grootste pro bleem hebben degenen die al veel ge lijnd hebben d.m.v. weinig calorieën- diëten die langer dan 3 dagen duren. Hun stofwisseling is erg traag. Meer bewegen is een noodzaak voor wie wil afslanken, want het stimuleert de stof wisseling. Wie te mager is kan juist aan komen doordat de stofwisseling verbe tert. Hoe kan ik het inpassen in mijn druk ke bestaan? Mensen met een drukke baan plus een huishouding zouden juist regelmatig even tijd voor zichzelf moeten nemen om te voorkomen dat ze overspannen raken. De training werkt ontspannend en geeft weer nieu we energie doordat de bloedsomloop flink gestimuleerd wordt, dus u haalt de tijd weer in! De training werkt reini gend en de weefsels raken beter ge voed. De afspraken worden individueel geregeld. Maar is het niet erg passief? Dat ligt er helemaal aan hoe je traint. Er zijn tij dens het trainen op de bewegingsban- ken legio extra oefeningen mogelijk. Bovendien staan in de studio een wal ker, een langlauf- en een ski-trainer. Wie naast deze training nog een ande re sport beoefent merkt dat hij/zij daar beter gaat presteren en dat de kans op blessures is afgenomen. Ik heb altijd een hekel gehad aan gym nastiek! Dit is niet te vergelijken. Je kunt het een verwenuurtje noemen. Het is bovendien veilig en zeer effec tief. En dat zonder transpireren of spierpijn. Wat kost het? Een kaart voor twaalf trainingen kost f 187,50, een maand- kaart f 139,- en een saunakaart voor 6 keer f 75,-. Een combinatie voor 6 we ken (12 trainingen, 6 sauna sessies en het voedingsprogramma) kost f 255,-. Bewegingsstudio New You, Sparren laan 19 (even voorbij de Naald), Baam, tel. 035-5424476. Mevrouw A. Blokpoel-Grooters van de Eigendomweg is de winnaar ge worden van de mountainbike, die bij Brandsma Verf Behang vorige week te winnen was. Zij schreef vol gens de jury de mooiste slagzin: "Wij kopen onze verf bij Brandsma Verf Wand, omdat de boel dan netjes is en aan kant. Voorjaren een net gezicht, zelfs bij het felste licht." Directeur A. Pot van Brandsma over handigde haar vrijdagavond de splin ternieuwe fiets. De twee troostprijzen De heer Pot van Brandsma feliciteert de winnaars met hun prijs. - een kloeke slagroomtaart - gingen naar de heer M. Jansen van de Kolo- nieweg en naar Astrid Suijkerbuijk van de Schoutenkampweg. De prijsvraag werd vorige week dinsdagavond ge houden, tijdens de drukbezochte extra koopavond bij Brandsma, die in het te ken stond van de buitenverf van diver se kwaliteitsmerken. De vaste klanten konden aanspraak maken op flinke kortingen. Van donderdag 20 mei t/m zaterdag 29 mei a.s. op al onze lamellen jaloezieën, vouw-en rolgordijnen Denk aan klantenpas voor extra voordeel! VERF6- WANS Soesterbergseslraat 52 3768 EJ Soest Tel 035-603 7246 NooSftijn.correspondentie, doet Pons de la Court ookz'n betalingen via Êb de computer. Als u een pc met modem hebt, kunt u al uw bankzaken regelen met Rabo Telebankieren. Met dit programma kunt u bijvoorbeeld uw saldo opvragen, uw betalingen regelen tot een halfjaar vooruit) of uw periodieke betalingen instellen. En dat kan wanneer u wilt, 24 uur per dag. Wilt u meer weten, loop dan eens binnen bij uw Rabobank of neem een kijkje op www.rabobank.nl Met Rabo Telebankieren kunt u 24 uur per dag uw bankzaken regelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 9