Je wilt het een keer meemaken' Filmhuis Artishock ook in het nieuwe seizoen 'Soests eigen bioscoop' IJIJll oed an Tsjeraobyl' ACTUEEL! Programma Gildefeesten U E E L WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1999 speelgoed gevraagd SOESTER COURANT Gildekoning Leo Valk in nadagen denkbeeldige heerschappij DETROMSLAGER De salade- en r-o koud buffet specialist JTflpm Steenhoffstraat 58 Kassa gestolen uit snackbar Vrijdag en maandag: 'Shakespeare in love' Service bij Schoemaker Soester Courant bereikt wekelijks 30.000 grage lezers PAGINA 5 antiën st heeft een andere Wit-RUs. ,'j rganisatie, "Families met veel 1 t", een beroep op hen gedaan I om kinderkleding en kincler- 1 i. En tenslotte is het depot Evangeliegemeente in de stad 'J weer leeg, waardoor ze niet voldoen aan de vele aanvragen ste levensbehoeften, zoals kle- j schoenen, die door de steeds 1 wordende economische t0e. 1 )or een groot deel van de be- j onbereikbaar zijn worden, fo 'jnnen is vaak geen geld voor j it staan voor kleding en schoe- tpaar Tolsma, doet er in het bijzonder een verzoek i lerkleding, kinderschoenen (0- 1 speelgoed, hoewel ook kleding oenen voor volwassenen na- 1 welkom zijn. Info: tel >2. niets om mee te geven, dan net transport ook financieel on- j nen door een gift over te maken 9 6704926 of bank 37.99.12.198, m me van Stichting Kinderhulp I byl, Eikenlaan 12 3768 EV n hartelijk dank! WOENSDAG 25 AUGUSTUS 19.00 uur Gildeloop van AV Pij nenburg. DONDERDAG 26 AUGUSTUS 20.00 uur 'Spektakel op niveau, een eeuw PVO'. Muzikale avond met elf Soester muziek- en zangver enigingen. VRIJDAG 27 AUGUSTUS 18.15 uur Afhalen koning Leo Valk vanaf huisadres. 19.30 uur Feestavond voor gildele- den en -vrienden. ZATERDAG 28 AUGUSTUS 08.00 uur Toertocht van Tempo Toer. 09.30 uur Toernooi allround brandweerteam van Neerland. 09.30 uur Volkspaardenfeest. 11.00 uur Kinderkennis. 11.30 uur Volksspelen. 13.30 uur Kampioen- en prijsschie ten. 14.00 uur Oud-koningen kampen. 20.30 uur Feestavond met Green- light Express, Timeless en One- Two-Trio. ZONDAG 29 AUGUSTUS 09.30 uur Eucharistieviering met gilde-eer met aansluitend brood maaltijd voor gildeleden en -vrien den. 12.30 uur Concert Eemlander Blaaskapel. 12.30 uur Kinderkennis. 13.00 uur Koningsschieten. 13.30 uur Kampioen- en prijsschie ten. 13.45 uur Optreden tamboer-, hoornblazer- en vendelkorps. 19.30 uur Afhalen nieuwe gildeko- ning vanaf huisadres. 20.30 uur Koningsbal met Frontli- ne. MAANDAG 30 AUGUSTUS 14.00 uur Ouderencontactmiddag met Hans Kazan en Jacques Herb. 20.00 uur Tros Drive-in show. DINSDAG 31 AUGUSTUS 19.30 uur Teermaaltijd voor gilde- leden, -vrienden en genodigden. WOENSDAG 1 SEPTEMBER 19.30 uur Soester bridgekampioen- schap voor paren (Gildehuis), Centrale Voorlichting 2 AV Soest 15 N/MELDINGEN UGUSTUS 1999 met de Wit-Russische organi- ay Back Home", in het voor- irt met een straatkinderenpro- iinsk, waarvoor in de laatste t ook het nodige is verzameld voor particulieren en bedrijven F- 035-6022871 .V* Uit een snackbar aan de Soesterberg- sestraat in Soestduinen is de kassa ge stolen. Hoeveel geld er is meegeno men, was niet bekend bij de politie. De daders laadden tevens snoepgoed in, voordat ze er spoorslags vandoor gin gen. De inbraak werd in de nacht van woensdag op donderdag gepleegd, aangifte werd gedaan door een 21-ja rige Soester. De volgende nacht werd de snackbar weer bezocht. Ditmaal werd een ruit ingegooid. 'Dag koning, ha majesteit.' Bijna een jaar nadat hij de papegaai naar be neden haalde, geniet gildekoning Leo Valk op straat nog steeds aan zien van 'zijn' volk. Zondagmiddag om één uur legt hij als eerste aan bij het koningsschieten en zal hij twee tot drie uur later troonafstand moe ten doen, tenzij hij het 'em weer flikt. In de nadagen van zijn denkbeeldige heerschappij blikt de 53-jarige Valk terug op de droom die werkelijkheid wenL De adrenaline die vorig jaar door zijn lichaam spoot, toen hij het beslissende schot had gelost, is niet uitgestroomd. Eigenlijk wil Valk koning blijven, maar in de geschiedenis van het Groot Gae- sbeeker Gilde kwam het niet voor dat iemand twee jaar achtereen werd ge kroond. Sinds 1960 is hij de 33c ko ning. Van hen mochten wijlen Helmus Kok, wijlen Henk van Doorn, Nol Ha gen en Jan van Steen, met tussenpo zen, twee keer de mantel omdoen, Har- ry van der Zouwen velde de papegaai zelfs drie keer. Omdat Valk als eerste schiet, schat hij zijn kansen op een her haling laag in, maar hij gaat er wel voor, net zoals in de afgelopen twaalf jaar. Er zijn gildebroeders die er niet op zit ten te wachten koning te worden, Valk wilde niet anders. Een paar keer viel de papegaai enkele schoten na zijn optre den of niet lang voordat hij aan de beurt was. Vorig jaar zat het er weer in. "Hij hing nog aan een splinter. Als je de klos raakt, blijft 'ie hangen, maar ik had geluk," zegt de besnorde Soester die uit een gezin van zeven jongens en een meisje komt en nauwelijks intro ductie behoeft. Het gildebestuur had dan ook weinig tijd nodig om zijn goedkeuring uit te spreken over de nieuwe koning. De kersverse koningin Ineke Valk voelde de blijdschap van haar man: "Ik straalde, want ik wist dat hij het heel erg leuk vond." Vlaggen Nog geen uur later hadden Valk en eega aan de met vlaggen, toeters en bellen versierde Nachtegaalweg zestig man over de vloer. Koning Leo: "Ik had enkele mensen gevraagd of ze wat bij me kwamen drinken en dat ging als een lopend vuurtje rond. Op het terrein had ik Toontje van de Linden gezien en die heeft gauw bij mij thuis wat drank neergezet." In verband met de borrel en de daarop volgende huldiging op het plantsoen op de Vinkenweg, waar hij zijn jeugd jaren woonde, hoefde Valk niet te hel pen bij het schoonmaken van de gilde- garage [breiden van VERZONDEN 10-8-99 e dakkapellen iakvlak vee woonhuizen an een garage emieuwen van een ng i tijdelijke winkel-/ wee woonhuizen i tuinhuisje overkapping voor aard i schuurtje ren woonhuis een garage/ :sen van een dakkapel ren woonhuis en een t serre r serre iitbreiden van een een woonhuis en 1 een berging :n tuinhuisje een woonhuis en 11-8-99 10-8-99 11-8-99 11-8-99 13-8-99 6-8-99 10-8-99 12-8-99 12-8-99 13-8-99 10-8-99 6-8-99 10-8-99 13-8-99 13-8-99 13-8-99 11-8-99 13-8-99 11-8-99 11-8-99 11-8-99 12-8-99 11-8-99 13-8-99 ;n tuinhuisje een woonhuis rn dakkapel :n erker :n berging breiden van een louwen een garage 12-8-99 twee woonhuizen 10-8-99 uitbreiden van een 10-8-99 breiden van een dakkapel 5-8-99 een woonhuis met 11-8-99 een woonhuis en apel (achtergevel) i een woonhuis een woonhuis t een woonhuis en an een dubbele garage r een woonhuis ren schakelstation tri een berging aan r op de begane grond eranderen van berging/ l uitbreiden van s n een woonhuis een blokhut n de garage met een een blokhut in een woonhuis 6-8-99 13-8-99 9-8-99 13-8-99 12-8-99 11-8-99 13-8-99 10-8-99 11-8-99 12-8-99 13-8-99 11-8-99 10-8-99 10-8-99 11-8-99 1 belanghebbenden een gemotiveerd zwaarschrift worden gericht aan Bur- i CA Soest. Het bezwaarschrift moet n ingediend. plein 1, Afdeling Planologie en Bou- 1-12.30 uur. ISSING rm het voorstel van de wethouders d.d. 11 augustus 1999 te besluiten he arschrift van appellant ongegrond te ren, bouwvergunning 98654 in stand n en betrokkenen te berichten over- rnkomstig concept-brieven. )rm het voorstel van de wethouder d.d. 11 augustus 1999 te besluiten he tarschrift van dhr. en mw. Wijnands pond te verklaren, bouwvergunning 1642 in stand te houden en betrokke' e berichten overeenkomstig de con- j rieven. Zo'n 2 miljoen Nederlanders zijn naar de baan van de totale zonsverduistering gereisd. Deze 100% Eclipsbaan liep van Engeland tot India. Wij, familie Braber, waren op een poesta in Hongarije. Het was daar 4 weken stralend weer geweest, maar dé dag. goot het van de regen. Een kwartier voor het begin van de verduistering werd 't mooi open weer en dus had den we het geluk de totale Eclips te zien en te fotografe ren. Wij gaan altijd met ons foto werk naar Willem van Oosten en ook deze unieke Eclipsfo to's heeft hij met extra zorg af gedrukt. Dolblij zijn we met dit resultaat! Weet u wat wij links en rechts horen van mensen die hun rol letjes naar een (lekker goedko pe) ontwikkelcentrale hebben laten sturen? Dat de Eclipsfoto's öf helemaal niet afgedrukt zijn öf zoveel te licht dat er helemaal niets op te zien valt. Hoe komt dat nou? Een computergestuurde af- drukautomaat "leest" zo'n licht (Eclips)negatief als MISLUKT en slaat hem over. Een iets ge- dekter negatief pakt hij wel, maar drukt hem standaard af, met als gevolg: je ziet géén zonsverduistering (want deze foto's moeten veel donkerder afgedrukt worden en ja, dat vereist persoonlijke aan dacht!). En, dat is even rampzalig, wat ..een automaat dan óók niet on- nderscheidt is de grens tussen 'twee beelden en snijdt de ne gatiefstroken af - dwars door een opname heen. Alle mensen die moeite heb ben gedaan de Eclips te foto graferen, maar waarvan het re sultaat nul komma nul of teleurstellend is, raden wij aan met hun negatieven (en evt. afdrukken) naar Willem van jOosten te gaan. Willem vindt het schitterend als hij er voor u alsnog een fenomenale Eclips uit kan toveren. 'Willem Van Oosten fotoservice Soesterbergsestraat 57, Soest-Zuid. (035) 601 31 09 Al meer dari 50 jaar repareert Schoemaker beeld, geluid en huishoude- r lijke apparaten. Eigen monteurs verzorgen snelle en vakkundige L reparatie. Nu ook op zaterdag! Kleuren TV defect; wasautomaat stuk; koel kast ontdooit? Bel Schoemaker, wij staan voor u klaar! expert ift, Schoemaker Burg. Grothestraat 9 Telefoon: 035 - 601 03 44 Gildekoning Leo Valk zetelt niet op een troon van privile- de bezorging van het programmaboekje huis aan huis en was ges, maar helpt bij verschillende activiteiten, zoals het opbou- onlangs nog aan het schrobben in het Gildehuis. wen van de schietpalen, het plaatsen van de fietsenstallingen, Foto: Aldo Allessie tent. Maar wie denkt dat de koning op een troon van privileges zetelt, heeft het bij het verkeerde eind. Hij maakt immer nog deel uit van de ploeg die het Gildehuis schoonmaakt, helpt bij het opbouwen van de schietboom, het uitzetten van de fietsenstallingen en ging onlangs op pad om in zijn wijk het programmaboekje van de gildefeesten huis aan huis te bezorgen. Mantel Regelmatig had Valk officiële verplich tingen. Natuurlijk was hij vorig jaar aanwezig bij de ouderencontactmid dag. "Die oudjes moeten natuurlijk de nieuwe koning zien en gelukkig deed m'n werkgever niet moeilijk," zegt de medewerker van TBS die met het gilde- korps en de vendeliers een keer of zes het land introk voor optredens. Bij die gelegenheden draagt hij de mantel met schildjes die ouderman René van Hal bewaart. "Die weegt 15 kilo, als je dan een uurtje of vijf hebt gelopen, denk je: nou mag 'ie wel even af. Maar dat doe ik niet, zolang we bezig zijn. Joh, het is reuze leuk. Je hebt veel lol, je praat met elkaar, onderling is er geen haat en nijd, het zijn puur gezellige feesten. Kijk straks maar, dan lopen er weer ruim tweeduizend mensen in de tent, die het naar hun zin hebben." Soms moest de gildekoning zondag morgen om zeven uur al de deur uit om ergens acte de présence te geven. Om ergens koffie in een tent te drinken, een mis bij te wonen, stadswijn in een oude molen te drinken, door een dorp te marcheren, deel te nemen aan schietwedstrijden voor koningen en te zien dat het korps en de vendeliers van het Groot Gaesbeeker Gilde vrijwel overal veel prijzen in de wacht sleep ten. Valk was er ook bij, toen het gilde meedeed aan de jaarlijkse Taptoe op Eemeroord in Baarn. Komende vrijdag en maandag is in het Filmhuis van Artishock (Steen- hoffstraat) een van de bekendste en meest gewaardeerde films van de af gelopen maanden te zien: "Shakespe are in love". De film vormt de op maat voor een nieuw filmseizoen, waarin het Filmhuis zich nadrukke lijk aan het Soester publiek presen teert Je snapt het niet, maar nog altijd blij ken er mensen in Soest te zijn die geen idee hebben van het feit dat Soest zijn eigen bioscoopje heeft en dat je voor een goeie film dus niet per se naar Amersfoort, Utrecht of Hilversum hoeft te gaan. Het publiek dat de weg naar de filmzaal aan de Steenhoffstraat wél heeft gevonden is altijd enthou siast, niet alleen over de filmkeuze, maar ook over de knusse en gezellige entourage van de wekelijkse filmavon den. Ook in het komende seizoen opent het filmhuis elke maandagavond om 20.30 uur zijn deuren. Van tijd tot tijd - bij bijzondere gelegenheden of als er bij voorbeeld vijf weekeinden in een maand vallen - is er een extra film avond op vrijdagavond. Vanzelfspre kend wordt er dan ook een bijzondere film vertoond. Het programma wordt - net als in vorige jaren - samengesteld in overleg met de andere filmhuizen van het Goois Filmcircuit (Bussum, Weesp, Almere). Voor de continuïteit van de filmverto ningen zorgt de werkgroep Filmhuis van Artishock. Het is een van de om vangrijkste werkgroepen van de cultu rele vereniging. Dat moet ook wel, want er zijn nogal wat taken te verde len. De werkgroep bestaat dit seizoen, onder leiding van coördinator Aartje Kroes, uit de leden Johan de Vries (programmering), Corry de Heus, Erik van Veldhuizen, Hans Cramer, Ria Hendriks, Gerard Kuit, Corina Von- drachec, Jan Dirk Gardenier, Ingrid Wolfslag en Fred Schilder. Een aantal van hen treedt op als "operateur" en bedient dus de 35-mm projector, waar mee het Soester filmhuis zich wat de kwaliteit van de films - beeld en geluid - betreft kan meten met de "echte" bioscopen. (Nieuwe operateurs zijn overigens altijd welkom; de enige eis die gesteld wordt is dat ze een beetje technisch inzicht hebben en een beetje "feeling" met film.) Het Filmhuis begint aan zijn 22e jaar. Het bezoekersaantal bevindt zich de laatste jaren weer in opgaande lijn; ge middeld zijn er per filmavond zo'n 25 bezoekers, en dat is wel eens minder geweest. Volgens Aartje Kroes is dat niet alleen te danken aan de nieuwe, professionele projector - die zoals ge zegd borg staat voor bioscoopkwaliteit - maar ook aan de keuze voor de maandagavond als vaste filmavond. "Dat blijkt bij veel Soesters aan te Aartje Kroes (l.) en een deel van) de werkgroep Filmhuis van Artishock. Gezellig "De verplichtingen zijn alleen maar ge zellig. Toen ik koning werd, zeiden ze: je zult er geen spijt van hebben en dat heb ik geen seconde gehad. Je moet het sowieso over je heen laten komen, je moet het willen, dan zul je er plezier aan beleven. Mij is het goed bevallen en ik zou het met net zo veel liefde op nieuw doen." Statistisch gezien is hij over vier dagen geen koning meer. Zijn inzet voor het gilde zal er niet onder lijden, want Leo Valk blijft ook als 'gewone burger' actief binnen de vereniging waar hij zich in 1986 aanmeldde. Daarvoor had hij wel eens op zondagmiddagen de gildefees ten bezocht. Nadat hij op aanraden van een collega lid werd, belandde hij al gauw in het vrijwilligerswerk. Met het Landjuweel, een jaar later, viel hij met zijn neus in de boter en was Valk niet meer weg te slaan bij wat hij omschrijft als een enthousiaste club. "M'n petje af voor het bestuur en alle andere mensen die wat doen, de organisatie is gewel dig," zegt Leo die het aan zijn hofda mes Annie Hoolwerf (zijn enige zus) en Lida van de Hoed eigenlijk verplicht is opnieuw koning te worden. Hij heeft ze een zomeijurk (een winterjurk heb ben de hofdames al) beloofd, als dat lukt. slaan." Het gebruikelijke aanvangstijd- stip is ook nu weer 20.30 uur, en de entree is f 9,- (voor leden van Artis hock f 7,-). Topfilm Met "Shakespeare in love" (zie voor een uitgebreide beschrijving de Artis hock rubriek) heeft het Filmhuis een echte "topfilm" in huis gehaald, die ook voor het "grote publiek" aantrek kelijk is. Overigens komen ook de film fijnproevers aan hun trekken. De pro grammering voor de komende maan den belooft wat dat betreft veel goeds, zoals het prijswinnende "La vie rêvée des anges", "Black cat, white cat", "My name is Joe", "Hillary «Sc Jacky" (een film die niets met Amerikaanse presidenten te maken heeft) en "Jour- ney to the Sun". Het Soester filmhuis is behalve een ge zellige, sfeervolle bioscoop ook een uitkomst voor mensen die in Soest te vergeefs zoeken naar uitgaansmogelijk heden. "Je kunt natuurlijk ook een avond voor de televisie gaan zitten," zegt Aartje Kroes, "maar in het filmhuis ben je er echt even 'uit': geen telefoon, geen kinderen die aandacht vragen - lier kom je tot rust. Alsof je even op vakantie bent geweest..." e etage, met kmr. appar- net berging Ind.: ruime douchecel, .kamers met irtement ver staat van on- ;n: 302,- voorschot t gelegen 3- net berging sn parkeer- e woonk., 2 keuken, e douchecel. :eert in uit- iderhoud. ,- per maand. •nbuurt en sen goed on- ^ning met ite schuur om. Ind.: hal, :euken, bij dieping: ove- badk. met older met woning is op in houten t), nieuwe cunststof ko- I (1998). i onderhoud. en bunga- ot van de ge- idhuis op ca. de achter- 1 s ia

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 5