W oest zorgt bijna voor stunt tegen Argon Nieuwkomers spelen rol bij SEC Eerste klap is een daalder waard Hees niet opgewassen tegen JSV r fliert Beter DVS teleurgesteld na gelijkmaker van TOV 4 WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1999 SOESTER COURANT PAGINA 19 iOEMAKER HESTRAAT 9, 335-6010344 'romovendus de betere ploeg in duel met kampioen: 1-1 OETBAL zondag Groenwitten verspelen voorsprong tegen Nieuwland: 2-3 mmmm «s VOETBAL zondag luizend loten lees in drie laanden verkocht Toontje verzorgt ook catering van luxe broodjes tot koud /warm buffet Mededeling aan de sportclubs VVZ'49 loopt pas in slotfase weg van Amstelveen VOETBAL zaterdag Trainer Ron Daselaar treurt nog niet na verlies s.v. WZ'49 - Geinoord ZAALVOETBAL VOETBAL Twee 'lucky' goals Maarssen vloeren SEC Dakwerken lische dienst snelle service arantie! OLUFSEN i/V S OLUFSEN CENTER Grothestraat 9, Soest 35 601 03 44 fa Het was Soest bijna gelukt, maai waar David in het gevecht tegen Go liath wel in slaagde, gebeurde zon dagmiddag aan de Bosstraat-Oost niet. De 'dreumes uit Soest' bleef te gen de Mijdrechtse reus Argon op een gelijkspel steken (1-1). Bij trai ner Peter Visee viel er na afloop enigszins teleurstelling op zijn gelaat te bespeuren. Natuurlijk was hij te vreden met een punt, maar toch. Soest had alle mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen. Invaller Mi- chel Vlaswinkel had alleen maar iets meer tijd voor zijn actie hoeven te nemen, of de drie punten hadden in de knip gezeten. Zelfs de coach Ton du Chatinier van Argon gaf toe dat zijn ploeg in de tweede helft door het oog van de naald was gekropen. Wel voegde hij er aan toe dat zijn elftal een 'dramatisch' duel had gespeeld. Dramatisch of niet, Soest was het grootste deel van de wedstrijd gewoon de sterkste ploeg. De Soesters startten uitstekend. Het eerste kwartier kwa men de bezoekers, vorig seizoen kam pioen in de hoofdklasse geworden, er totaal niet aan te pas. Soest drukte Ar gon geheel op eigen helft terug. Met agressief en aanvallend voetbal liet de promovendus blijken dat het niet on der de indruk was van de staat van dienst bij Argon. De fanatieke vijftien minuten leverden Soest twee kansen op. De eerste kwam voort uit een uit- ekende voorbereiding van midden velder Jeroen Dorrestein. Zijn mede- pelers konden het helse verzet van Jorrestein niet verzilveren. Daarna Dlgde Zeki Kurt, maar doelman Span- èrberg stompte de bal weg. Omzetting j-gon speelde met vier verdedigers en langezien Soest het strijdtoneel betrad het twee spitsen (Arjen Grapendaal én André Hufman) liet Du Chatinier een verdediger naar het middenveld Opschuiven. Visee over die omzetting: "We hebben gekeken naar de goede en nindere punten van Argon. Het mid denveld was bij hen een zwakkere plek. "Daar speelden wij op in. Door die extra middenvelder, ebde het effect snel weg. Soest had daar duidelijk proble men mee". De verhoudingen binnen het veld ble ken radicaal omgedraaid. Het was Soest dat achter Argon aanholde. Op zich geen probleem, omdat Argon de organisatorische mankementen van de thuisploeg niet wist om te zetten in het scheppen van kansen. Scheidsrechter Gerritsen legde echter de bal op de stip, nadat Hendri Hagendoorn zijn di recte opponent Richard Corts in het strafschopgebied neerlegde. Spits En- rique Zschuschen faalde niet: 0-1. Soest probeerde de aansluiting te for ceren, maar door veelvuldig balverlies kon er nauwelijks een fatsoenlijke aan val opgezet worden. De Blauwe Leeu wen vochten niettemin voor wat ze waard waren, maar konden niet verhin deren dat de kwaliteit van het veldspel naar een jammerlijk niveau kelderde. Voor de toeschouwers viel er, ondanks de vechtlust en de spanning, bitter wei nig te genieten aan de Bosstraat-Oost. De spaarzame momenten die het pu bliek deden opveren, waren die waarop de gele kaart aan de Soesters Paul van de Grift en Hufman werd getoond én de enorme mogelijkheid voor Argon, een minuut voor het rustsignaal. Zschuschen kapte René de Bree uit, maar zijn schot werd geblokt door Van de Grift. Voor de tweede helft kwam Peter Wolf- sen de Soester gelederen versterken. Hij verving Hagendoorn. Wolfsen moest de taken als rechtermiddenvel der uitvoeren, waardoor Visee dezelf de tactische aanpassing deed als zijn collega Du Chatinier eerder in de wed strijd: een middenvelder voor een ver dediger. Het begin leek op een kopie van het eerste bedrijf. Soest koos de aanval, Argon kroop in zijn schulp. Een schot van Hufman kon Spanjer- berg ternauwernood pareren. De aan val liep door, waarna Grapendaal on deruit werd geschoffeld. De leidsman deed echter niks. De terugval aan Soester zijde kwam niet, het elftal zette Argon met de rug tegen de muur. Het gevaar bij de Mijd rechters moest hierdoor uit de counter komen. De achterhoede van Soest bleef evenwel goed geconcentreerd en gaf de voorwaartsen van de gerenom meerde club geen schijn van kans. Visee gokte op Jeroen van Veenendaal en Michel Vlaswinkel, zij kwamen in het veld voor respectievelijk Kurt en Hufman. Van Veenendaal kreeg een kans, maar schrok van de mogelijkheid die hem door Wolfsen werd geboden. In de 80s,c minuut kwam de verdiende gelijkmaker. Dorrestein bekroonde zijn prima spel met een gekrulde vrije trap. De bal plofte genadeloos in de korte hoek, 1-1. Doelpuntenmaker Jeroen Dorrestein links) in een dans om de bal met een te genstander van Argon Foto: Aldo Allessie Soest wilde meer, want het voelde de nervositeit aan de kant van de kam pioen. Grapendaal legde twee tegen standers in de luren, maar zijn schot ging rakelings langs de buitenzijde van de paal. Wolfsen lanceerde Vlaswinkel in de slotseconden, maar de spits schoot te gehaast en daardoor ver naast. Verdienste "Ik heb Argon in de voorbereiding aan het werk gezien en toen vond ik ze goed voor de dag komen. Du Chati nier bestempelde het spel van zijn ploeg vandaag als een drama, maar dat vond ik de verdienste van Soest. We hebben niet opgekeken tegen Argon, we wisten wie de opponent was. Soest heeft gewoon de juiste maatregelen genomen. Een punt is mooi, maar waar ik vooral trots op ben, is dat mijn spe lers er voor gingen, omdat ze door hadden dat er meer in zat", aldus Visee die zondag weer een reus tegenkomt. Dan zal Soest te gast zijn bij Tonegido. Eens kijken of David dan wel Goliath weet te verslaan. "/•y, j 'v* 1 -v m &M Je nieuwkomers Rachid Hallimud- |an en Arie Beganovski, die in het £poor van de nieuwe trainer Wim luider van Stichtse Boys naar de Bosstraat-West togen, scoorden de doelpunten, maar uiteindelijk ver- SEC-zondag van een andere nieuwkomer: Nieuwland. SEC ver speelde na de rust een 2-1-voor sprong, de Amersfoorters wonnen net 2-3. Halverwege de eerste helft hadden de lezoekers uit een strafschop een voor- In drie maanden tijd heeft Hees alle duizend loten voor de speciale actie verkocht. Dat betekent dat de voet balvereniging de financiering van de renovatie van de accommodatie aan de Verlengde Oude Utrechtseweg rond heeft. Ook de verharding van de toegangsweg kan eindelijk worden uitgevoerd. Men sen die een lot hebben gekocht, kun nen dat deze maand in de brievenbus verwachten. De eerste trekking is op 1 januari 2000 tijdens de nieuwjaarsre ceptie in het clubhuis. sprong genomen. Die werd niet veel later door Beganovski in de vergetel heid gebracht. Hij rondde een solo op fraaie wijze af. Zijn meegereisde team makker Hallimuddan tekende elf minu ten voor de pauze voor de 2-1. Dat ge beurde na een prachtige aanval, waar bij drie spelers de bal één keer raakten, voordat de nieuwe speler hem gemak kelijk in het doel kon schieten. Toen de defensie van SEC vijf minuten na de hervatting te veel ruimte onbe mand liet, profiteerde Nieuwland met een en was de gelijkmaker een feit. Jasper Grendel, teruggekeerd van Hees, had SEC opnieuw op een voor delige marge kunnen brengen, maar hij miste een kans. Routinier Antek Wojtkowski, die weer van het tweede naar het eerste verkas te, leidde na tachtig minuten voetbal de nederlaag in. De libero wilde een te genstander uitkappen, maar verloor daarbij de bal. De spits van Nieuwland Rachid Hallimuddan (links) maakte de gelijkmaker voor SE C. Foto: Aldo Allessie bedacht zich geen moment en stelde drie wedstrijdpunten veilig. Verdiend was de nederlaag niet. Een puntendeling was het minste waar de groenwitten recht op hadden. J ÜAUTOBEOHIJF de vakgarage voor Soesterberg Reparaties en onderhoud volgens dealerspecificaties APK-keuring 59,95 (incl.) Rademakerstraat31a Soesterberg Tel.: 0346 - 351 530 Dagschotels woensdag Cordon Blue met aardappel puree en rode kool donderdag Slibtong met gekookte aard appelen en gemengde sla weekend Vleesspies met frites en rode bietjes maandag Andijviestamppot met een bal dinsdag Nasi met saté en kroepoek Birkstraat 7 - Tel. 601 33 37 De sportredactie van de Soester Courant biedt haar excuses aan de vrijwilligers van de sportverenigin gen aan, die voor de editie van van daag een verslag voor de rubriek 'Jeugdnieuws' hebben geschreven en ingeleverd. Met ingang van dit seizoen komt deze rubriek te verval len, maar zij waren hierover niet in gelicht. Een uitzondering wordt gemaakt voor de individuele sporten (zoals zwemmen, schaatsen en turnen/ gymnastiek) die tijdens het seizoen slechts sporadisch in het nieuws ko men. Niet omdat de betreffende clubs niet actief zouden zijn, maar omdat ze geen wekelijkse wedstrij den hebben. Van hun competitie wedstrijden of toernooien kan een beknopt verslag, mits ingeleverd, worden opgenomen in de kolom men van de krant. De rubriek 'Uitslagen' blijft wel ge handhaafd. Hierin staan de resulta ten van teams en/of individuele le den per vereniging vermeld, mits aangeleverd. Sportkopij dient uiterlijk maandag om 10.00 uur te zijn aangeleverd. In incidentele gevallen wordt ook daar na nog kopij geaccepteerd, maar kan niet worden gegarandeerd, dat ze wordt gepubliceerd in de Soester Courant. Aanleveren van kopij kan op ver schillende manieren: Brengen of sturen naar Soester Courant, Van Weedestraat 227, 3761 CD Soest. Faxen naar de redactie: 6024904. Mailen via internet: soestcrt@casema.net (bij voorkeur via Word97). De sportredactie is tijdens kan tooruren telefonisch bereikbaar via nummer 6014152. Sportredactie Soester Courant "De eerste klap is een daalder waard en ik ben blij dat WZ'49 die klap heeft uitgedeeld en niet geïncas seerd," sprak een tevreden trainer Henry Kalk over de uitwedstrijd tegen Amstelveen. De debutant in de eer ste klasse zette de tegenstander keu rig opzij: 1-5. Het is een mooi resul taat, waarbij aangetekend dat de Soesters drie doelpunten produceer den in de laatste vijf minuten van het sportieve duel. "Maar we hadden de wedstrijd eerder kunnen beslissen als we wat zorgvuldi ger met de kansen waren omgespron gen. Ik vond dat WZ'49 best wat scherper in de doelmond had mogen zijn," aldus Kalk. De Veenendaler had over de rest van het veldspel weinig tot niets te klagen. "Het was een behoorlijke wedstrijd van de zijde van WZ'49. Verdedigend zat het goed in elkaar. Er werd getracht agressief en aanvallend te voetballen en dat is aardig gelukt. Natuurlijk is al les voor verbetering vatbaar, maar dit is pas het eerste duel. Van tevoren zou den we het drie wedstrijden aankijken, maar we hebben nu al een goede stap gezet. Het is zaak om deze lijn door te trekken." Zonder de geblesseerde Barry van de Berg begon WZ'49 prima tegen Am stelveen. In de openingsfase kwamen de groenwitten op voorsprong. Een combinatie tussen Marcel van Essen en Gijs Schaap werd door de laatste afge rond. De Soesters behielden een veld- overwicht, zonder echte kansen te creë ren. Hidde Reitsma leek op het twee de doelpunt af te stevenen. De mid denvelder werd in het strafschopgebied gevloerd. De scheidsrechter weigerde echter de bal op de stip te leggen. In de rust waarschuwde Kalk zijn for matie voor een 'lullige' counter. Krap vijf minuten in het tweede bedrijf liep VVZ'49 inderdaad tegen zo'n tegen valler op: 1-1. Daarna was de organi satie even zoek in het elftal. De Soes ters hinkten op twee gedachten, aan vallen of afwachten. De herpakking had plaats een kwartier na de gelijkma ker. Van Essen bracht de stand weer in het Soester voordeel. Amstelveen pro beerde nog wel geforceerd de punten deling in de wacht te slepen, maar ver der dan een schot op de lat kwamen de Noord-Hollanders niet. Het spitsenduo Van Essen en Schaap schroefde de productie in de laatste minuten naar vijf treffers. Schaap scoorde zijn tweede en derde doelpunt van de middag. Van Essen liet nummer twee noteren. Aanstaande zaterdag wacht Geinoord. Dan kan WZ'49 aan de Eemweg de eigen supporters laten zien, dat de ploeg ook in de eerste klasse met de besten meekan. De eerste thuiswed strijd in de eerste klasse begint om 14.30 uur. TTrXTrh'O n T 1 T y/yJti ilJÜJLi zaterdag Hees heeft hef eerste duel in de vijf de klasse kansloos verloren van JSV uit Nieuwegein. Aan de Oude Utrechtsewegverloren de Soesters met 1-3. Trainer Ron Daselaar moest twee van de drie nieuwelingen mis sen. Raymond Schimmel kampt met een hernia en is zeker nog enkele maanden uitgeschakeld, terwijl Ro- bert Joustra vanwege militaire activi teiten in Bosnië is gestationeerd. Danny Brandenburg speelde wel mee. "Hij is een pure aanwinst en zal zeker tot één van de dragende spelers van de ploeg uit kunnen groeien", meent Ron Daselaar. Hees toonde inzet en speelde leuk voetbal met de capaciteiten die de ploeg momenteel bezit, maar JSV was duidelijk een klasse apart. Toch hielden de Soesters het lang vol. Voor rust werd er niet gescoord. Twintig minuten voor tijd werd de ban gebroken, de bezoekers scoorden de treffer die al een poosje in de lucht hing. In de slotfase bouwde JSV de marge uit naar twee, maar vanaf de af trap bracht Peter de Jong spits Jeffrey Dorrestein in stelling. Zijn schot werd verwerkt, maar in de rebound plaatste Brandenburg de bal tegen het net: 1-2. JSV bepaalde tenslotte de eindstand op 1-3. JSV lijkt dit duel om de bal te winnen. De Nieuwegeiners waren een maatje te groot voor promovendus Hees Foto: Aldo Allessie Daselaar treurde niet om het verlies. "Ze waren gewoon te sterk voor ons. Ik denk dat JSV in de topdrie terecht gaat komen. Wat Hees betreft: wij zul len genoeg punten pakken, er wordt vrij goed gespeeld en iedereen zit lek ker in zijn vel. Dat komt wel goed". A.s. zaterdag aan de Eemweg le thuiswedstrijd in de 1" klasse AANVANG 14.30 UUR. Wedstrijdbal geschonken door: Van 't Net Verhuizingen Hoofdsponsor VVZ'49: Procar Subsponsor: Bosman Loodgieters BV d'Oude Enghe/Vini's Bar De selectie wordt ook ondersteund door: G. van de Munt Automaterialen BV Van 't Net Verhuizingen ASBO Groep Broodje van Toontje Hooyer Bouw en Techniek Bouwbedrijf E.A. van den Hengel Harrie Toonen Assurantiën Linden Bedrijfskleding Bakker Bedrijfswagengroep Wasiel Sfeitner - Autobedrijf Bosboom - Café Bar "De Kuil" - Boutique des Fleurs - Café Brasserie De Faam - Van Hengstum Apparatenbouw - W.W. Deelen b.v. V.d. Meer Dakbedekkingen - Wilhelm, Hop en partners - Ben Becker Transport bv DVS/Davo heeft zich dit jaar een duidelijk doel gesteld. De zaalvoet ballers willen kampioen worden en promoveren naar de hoofdklasse. Voor Bert van Doorne was dat een voorwaarde om trainer te worden van de ploeg. Hij was maandagavond te vreden over hef spel tegen TOV, maar teleurgesteld in het resultaat: 2-2. Het merendeel van de wedstrijd domi neerden de Soesters in Beukendal. DVS speelde de bal rond in het 2-2- systeem, schiep een kans of elf, maar toen de tweede helft aanving, had nog niemand gescoord. De ban werd snel daarna gebroken door Marcel van Es sen en vijf minuten later volgde Gijs Schaap zijn voorbeeld. Bij de stand van 2-0 dacht DVS dat de buit binnen was. De Baarnaars, bij wie maar één wisselspeler op de bank zat, hadden nog niet kunnen overtuigen. Maar waar DVS de zaken wat te re laxed opnam, daar schakelde TOV en toen een minuut of tien de inzet van de gasten werd beloond (2-1), nam ook de hoop toe. Het had in die fase alle kanten opgehad. DVS miste kan sen, Van Essen schoot tegen de paal, TOV deed hetzelfde en zag een doel punt afgekeurd, omdat een vrije trap te snel zou zijn genomen. De druk op het doel van Niels Landaal nam toe en drie minuten voor het einde viel de gelijk maker. SEC heeft zaterdag een ongelukkige competitiestart gemaakt. Aan de Bosstraat-West verloren de mannen van trainer Paul Muller met 1-2 van Maarssen. Een gelijkspel was meer op zijn plaats geweest, maar door twee 'lucky' doelpunten, trokken de bezoekers in een gelijkopgaande strijd de drie punten naar zich toe. Bij een 0-1-achterstand moest SEC verder met tien man. Albay kreeg rood na een vermeende kopstoot. Na rust speelden de Soesters voornamelijk op de counter. Dit pakte goed uit. Remy van de Pol brak aan de linkerkant door, maar de SEC-speler werd onreglemen tair gestuit in het strafschopgebied. Mi chel Besseling benutte de toegekende penalty en barcht de stand in even wicht. SEC drukte door, maar door kunst- en vliegwerk in de verdediging hield Maarssen stand. De gasten scoorden bovendien, tegen de verhoudingen in, de winnende treffer. Installatiebedrijf j. cornelisse bv. Telefoon (035) - 601 30 14

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 19