n 't uw iratis! WELKOM OP ONZE OPEN DAGEN Scp/i/fc een NVM 'AS Open huis Fysio Fitness Promotions JhMÖËL WANDEL FYSIO FITNESS Twee minuten gratis winkelen bij BONI 01 Foodmaster en Wonnink verzachten 'Nieuweweg-leed' met acties WAARDEBON Molendael speelt in op collecte voor kankerpatiënten Een koffer vol boeken PAGINA 2: WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1999 t nan NVM elamekrant >ergsestraat 28-30 '8 EJ Soest on 035-6024294 SOESTER COURANT Zaterdag 11 september van 9.00-16.00 uur aan Van Weedestraat PAGINA 23 Gascmderfmé. OPEN HUIS FYSIO FITNESS PROMOTIONS Zaterdag 11 sept. 9.00 - 16.00 uur PROMOTIONS Van Weedestraat 211 - Soest - Tel: 602 31 06 voor verantwoord bewegen /ets te koop of te geef? Plaats een "kleintje" in de Soester Courant D0 9-VR 10-ZA11 SEPTEMBER TUSSEN 10.00 EN 21.00 UUR ZATERDAG TOT 17.00 UUR INWEAR J0SEPHINE CO TURN0VER CREENST0NE McGREG0R PARTTW0 TENDER (BY STATE 0F ART) FEST00N MARC O'POLO DHI0 YESS DUO RAVENS QUESTA DONNA SAM00N PPEP. WILLE MAC BRAX MICHELE lER^pH/lNKEL Prijsuitreiking bij Van de Ven Bedrijven zijn via andere route bereikbaar 1 'SPWÊ iiMiimiain WAARDEBON Wonnink m ik 'Rfjlitv 3315' (gelijkheden en gestoffeerd Informeer eens naar de nderdelen die deze bank ken. Prijs f 2495,- Fauteuil 'Reality 1320' Comfortabele, draaibare fauteuil uitgevoerd in blauwe stof. Prijs f 1450,- ik 'Strauss' l zits en als originele divan, roductieprijs van f 1695,-. I. 2 kussens) f2195,- uil 'York' jordachte verhouding in maat- fauteuil goed te combineren. rugstoffering, in combinatie In vele stoffen verkrijqbaar. f2195,- J E N MAKELAAR DSKES specialisaties is licatie. Voor zonwering i bij voorkeur met de ollectie. Want die it helemaal aan onze i over solide kwaliteit en logelijkheden. Door de iatie in stijlen en kleuren product waarmee wij de 'iduele woonwensen op en praktische manier rullen. De arbeidskosten ontage van Luxaflex - 'ering zijn bij EDSKES iclusief. zou u weieens honderden nen besparen! Wie alle activiteiten van Fysio Fit ness Promotions wil aanstippen, zou een boek kunnen gaan schrijven. Wie in één oogopslag een goed inzicht wil krijgen van de mogelijkheden bij de sportschool aan de Van Weedestraat kan natuurlijk ook op zaterdag 11 september langskomen. Leo en Mo nique van der Horst houden dan open huis. Demonstraties van aerobics, spinning en andere vormen van bewegen, gratis proeflessen en fittesten, informatie over alle cursussen, er is van alles te zien, te horen én te doen. Degenen die er nog niet zijn geweest, kunnen tussen 9.00 en 16.00 voorproeven, al is het alleen maar om een indruk van de mo gelijkheden te krijgen. Het idee dat een sportschool een ont moetingsplek is voor 'klerenkasten' en andere breedgeschouderde en extreem gespierde mensen is, is allang achter haald. Tegenwoordig is het publiek in een sportschool op z'n minst zo gemê leerd als in een supermarkt. Jonge sporters, huisvrouwen die eindelijk overtollig vet gaan aanpakken, ouderen die meer moeten of willen bewegen, de sportschool is een smeltkroes van mensen die op hun eigen niveau, indi vidueel of in groepsverband, gezond bezig willen zijn. Uw totaalinstallateur RA. van den Dl JSSEL bv KWALITEIT SERVICE bij al uw installatiewerk LOODGIETER SANITAIR GASONDERHOUD CENTRALE VERWARMING ELEKTRA VERHUUR GASTOESTELLEN Tevens Laanstraat 34a - Soest Tel.: 035 - 601 24 72 Fax: 035 - 601 11 87 Om aan de behoefte van iedereen te kunnen voldoen, biedt Fysio Fitness Promotions een uitgebreid programma met de meest uiteenlopende trainings- en bewegingsmogelijkheden. Van spier training op de apparaten van het Nau tilus-systeem tot spinning (op 'home trainers') en van aerobics tot verschil lende bewegingstherapieën, iedereen vindt in de studio aan de Van Weede straat wel iets wat hem bevalt. Programma Belangstellenden kunnen zich daarvan overtuigen tijdens het open huis van komend zaterdag. Leo en Monique van der Horst en hun deskundige team van medewerkers hebben een in teressant programma in elkaar ge draaid met onder meer demonstraties van diverse vormen aerobics en spin ning. Daarin zal blijken dat verant woord bewegen ook leuk kan zijn. Natuurlijk wordt verder het volledige cursuspakket uitgelicht, waarvan de lessen deze maand beginnen. Zo kan men meer te weten komen over de rugconditiecursus die wordt gegeven door een gediplomeerd fysiotherapeut. De deelnemers leren in deze cursus hun rug actief te stabiliseren en om te gaan met rugpijn. Voor kinderen is er een FitClub, waar bij aerobicdansjes en trainingen in spel en circuitvorm aan bod komen. Fysio Fitness Promotions houdt voor hen een gratis instuif op donderdag 16 sep tember, om 16.00 uur voor 6-9-jarigen en om 17.00 uur voor 10-14-jarigen. Wie kilo's wil kwijtraken, kan meedoen aan de afslankcursus, een combinatie van bewegen en verantwoord eten. Vetverbranding staat hierbij centraal en de cursisten krijgen nuttige tips en huiswerkoefeningen mee naar huis. Tai Chi-Chi Gong is een Oosterse be wegingsleer, waarbij men zich kan ont spannen en tegelijkertijd energie en vi taliteit opdoet. Tijdens het open huis wordt om 13.00 uur een gratis proefles gegeven in Tai Chi-Chi Gong, waar voor men zich van tevoren wel even moet opgeven via telefoonnummer 6023106. Wie zaterdag niet in de gelegenheid de sportschool te bezoeken, kan ook een andere keer binnenstappen voor (vrij blijvende) informatie. Fysio Fitness Promotions is te bereiken via de door gang tussen Curio Cave en Valkenberg en dan meteen rechts. De openingstij den zijn: maandag, woensdag en vrij dag 8.30-11.30 en 14.00-22.00 uur; dinsdag en donderdag 14.00-22.00 uur; zaterdag 8.30-12.00 uur; zondag 9.30-13.00 uur. Foto: Aldo Allessie Tai Chi - Chi Gong gratis proefles 13.00 .vooraf inschrijven optredens Demo-team Step-Aerobic-Funk Spinning-Fitclub. BIJ INSCHRIJVING TIJDENS OPEN DAG GRATIS FITTEST PROEFMAAND ONBEPERKT ALLE SPORTEN FL. 85,- INCL. INSCHRIJFKOSTEN PERSONAL TRAINING O.L.V. FYSIOTHERAPEUT 10WKN IX P.W. FL. 175,- 2X P.W. FL. 300,- In het kader van de vakantiefotoactie "maak een leuke foto met Boni tas" werden zaterdag de prijzen bij de Boni Supermarkt aan de Parallelweg 17-19 uitgereikt De inzendingen die werden gemaakt, kwamen uit binnen- en buitenland, waarbij de hoofdprijs "2 minuten gratis winkelen" werd ge wonnen door Rosemary Lengton en Theo Schimmel van het Roggeveld. Zij gingen met een kar vol boodschap pen t.w.v. f 228,50 de deur uit. De tweede prijs, een waardebon van f 75,- werd gewonnen door Marion en Mi- chel Bloemendal (Gustav Gelderhof). De derde prijs, een waardebon van f 50,-, werd gewonnen door de familie L. van de Heiden (Pijperpad). Na de vakantie beschouwen de mede werkers van de geheel verbouwde en uitgebreide supermarkt de nieuwe Boni-formule als aftrap op weg naar het jaar 2000. De kindvriendelijke su permarkt heeft een Biebeleboni kinder paradijs met spelcomputers, tv en video en een heuse ballenbak. Tevens kunt u aan de informatiebalie terecht voor ta bak, stomerij, kranten, lotto-toto, kopi eer-, fax- en fotoservice. Ook kunt u er vers afgebakken saucijzenbroodjes, bol letjes, gevulde koeken en stokbrood krijgen. Vrijdag 10 september is er een demon stratie met gratis proeven van de ech te boeren-slagersleverworst. Andere demonstraties zullen de komende maanden veelvuldig voorkomen. Is uw nieuwsgierigheid gewekt kom langs bij de grootste Boni van Neder land en profiteer van de vele aanbiedin gen uit deze krant of onze folder die wekelijks huis-aan-huis wordt ver spreid. Op onze ruime parkeerplaats met vakken voor invalide (bij de in gang) is ruimte genoeg. Ook vindt u, rechts van de hoofdingang, onze nieu we slijterij, met een aantrekkelijk prijs niveau. KONINGINNELAAN 22 3762 DE SOESTDIJK TEL. 035 6025996 .Stichting Wereldwinkel Steenhoffstraat 9A, tel. 602 81 32 Indio Èspressokoffie De Wereldwinkel Soest heeft sinds kort ook Indio Èspressokoffie in het assor timent. Indio koffie is een goudmerk melange van 100 procent Arabicabo- nen uit Latijns-Amerika. Verbouwd in het hooggebergte bieden deze bonen een absolute topkwaliteit. Kenmerkend is de milde verfijnde smaak. Een eerste klas dessert -koffie! Indio is Spaans voor "indiaan". De In dio koffie is dan ook voor een groot deel afkomstig van Indiaanse Koffie boeren in Guatemala, Costa Rica en Nicaragua. De Indio Espresso koffie in de Wereld winkel is Fair Trade koffie die recht streeks is ingekocht bij kleine koffie boeren in de Derde Wereld. Eerlijke handel betekent voorfinancie ring, ondersteuning bij productontwik keling en productie en een faire prijs. De Fair Trade organisatie garandeert dat aankoop van deze koffie de ont wikkeling in de Derde Wereld stimu leert. Rosario is koffieboerin in Guatemala. Voor haar is koffie van levensbelang. "Goddank heeft mijn man eigen kof- fiestruiken en is hij lid van de coöpera tie" zegt Rosario, "anders moet hij voor anderen werken, voor een laag loon." De openingstijden van de Wereldwin kel zijn: maandag van 13.00 tot 17.00 uur; dinsdag t/m zaterdag van 09.30 - 17.00 uur. Het PatiëntenServiceBureau van me disch centrum Molendael besteedt tot en met morgen extra aandacht aan de ziekte kanker. Hiermee speelt zij in op de actualiteit. Deze week wordt er landelijk een collecte gehouden voor de kankerbestrijding. In het PatiëntenServiceBureau is een aparte thematafel ingericht met infor matie die direct of indirect te maken heeft met de ziekte. Daarnaast zijn er adressen van patiëntenverenigingen en stichtingen, waarbij patiënten of fami lie in aanraking kunnen komen met lotgenoten. In medisch centrum Molendael worden steeds meer patiënten met kanker be handeld. Voor deze categorie patiënten heeft het ziekenhuis gespecialiseerd verpleegkundigen oncologie in huis. Bij hen kunnen patiënten met kanker terecht voor al hun vragen vóór, tijdens en na het verblijf in het ziekenhuis. De gespecialiseerd verpleegkundigen kun nen patiënten in hun ziekteproces bij staan en begeleiden door het geven van informatie en adviezen. Zij vertellen hoe patiënten het best de ongemakken als gevolg van de ziekte en/of de be handeling kunnen opvangen. Zij zijn aanspreekpunt voor de patiënten, maar ook voor de partner, kinderen en fami lie. Ook aan hen wordt ondersteuning gegeven. De gespecialiseerd verpleeg kundigen geven aandacht aan medi sche en verpleegkundige zaken, maar ook aan de thuissituatie en de sociale aspecten. Tijdens de opname in het ziekenhuis verlenen deze verpleegkun digen specialistische zorg en werken zij samen met afdelingsverpleegkundigen en medisch specialisten. Belangstellenden die meer willen we ten over de ziekte kanker, de vereni gingen die er op dit gebied zijn en de activiteiten van het ziekenhuis kunnen voor informatie terecht bij het Patiën tenServiceBureau. De openingstijden zijn maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 13.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Het telefoonnum mer is 5482658. TRAITEUR CATERING Poor uw ouc/e, Itorrel- /ojfyes en salades WMym n .30-20.00urn- Zaterdag- <30-18.30 uur Zondag 16.00-20.00 uur v'oeasdagges/ofen FC Kuyperstraat 3 Soest Tel. 60246 64 Iedere zomer organiseert uitgeverij Bert Bakker/Prometheus samen met de Libris-boekhandels een lo terij. Alle lezers mogen een lot in vullen en maken zo kans op een koffer met vijf spannende, leuke, interessante en/of mooie boeken naar keus. Ook bij boekhandel Van de Ven aan de Zuidpromenade stond zo'n kof fer klaar voor een gelukkige winnaar of winnares. Het werd dit jaar een winnares: Onlangs mocht mevrouw F. van der Vet uit handen van me vrouw Nelissen van Boekhandel Van de Ven zo'n koffer in ontvangst nemen. Het was voor het eerst dat mevrouw Van der Vet iets won, en zij was dan ook zeer gelukkig met haar prijs. Onder de boeken die zij uitzocht, waren twee titels die al enige, tijd in de Top-tien te vinden zijn: Geert Mak's "Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis" en "Huis in Toscane", geschreven door Frances Mayes. Zo kon zij in ieder geval met een goed gevulde koffer op vakan tie. - i -o"- Foodmaster Nieuweweg 70 3765 GG Soest Friet-bucket (ruim 4 pers.) 4 lihang boutjes of 4 groente-kroketten normaal 18,00 NU 12.50 (1 x per klant) Geldig van 8/9 tot 15/9 Tegen inlevering van deze waardebon I ontvangt u 10% korting op ALLE BINNEN- EN BUITENZONWERING j TIJDENS HET ONGEMAK. Voor het betere zonweringswerk Technisch Bureau Wonnink en co. b.v. 3765 GE Soest Tel.(035) 609 06 90 3828 AC Hoogland Tel.(033) 480 22 44 Nieuweweg 66 Fax(035) 609 06 96 Hamseweg 89a Fax (033) 480 25 20 l

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 23