10 KORTING Wildschut ga Vlag in top bij jarig Honsbergen i iï aruóhochl i CULTUUR WELZIJN! ietsroutes provincie nu op één informatiepaneel GROENEyELD De Damescollectie van Nuance wegens verplaatsing tot 15 september op de nieuwe wintercollectie 'Pluk de dag' (6) uw opticien mag u méér verwachten: nnehemel te huur Uw goud is geld waard VVSSCCN Epidiascope voorstelling De lopers van de week Julianakoor hervat repetities in zaal Credo Dreamtime healing ligconcert bij PASO Ook bowlers doen mee aan open dag in Willaertgebouw tijdelijk verplaatst naar Avioyva Aiiaa voNvia Volksuniversiteit Soest/Soesterberg Start cursusjaar Soester Kinderkoor op 25 september in Griftland College paren jeugd dance showdance dansen voor iedere leefpijd en ieder niveau OPEN HUIS Natuur ©Nabij Wandelen bij Kozakkenput Lambertus v.d. Kooij Heksenkring Jezus is een Palestijn PAGINA 2( WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1999 SOESTER COURANT PAGINA 27 erhuur ONETTEin (1987). Ge- station. Ind.: i.font.,m.k., >n,spachtel- kplaf.,mod. alogeenverl. overlp v.v. m. inbouw )n wering, 2 e ucte wanden n.v.w.,aansl. 1. V.v. veiligh. 19.000,- k.k. elektr.loop/ )Iantsoen m. i. plav.vl. en ,ni.k.,toil. m. ken parket, i keuk. m.div. t, badkmrm. an, wastafel, iken vloer en .schuifpuin, edte v.d. wo- vmr m. vaste combiktl en 9.000,- k.k. i m. eeuwen tij, op 100 m winkels en appartement euk.,badkmr tl. kast, vaste onrm.aansl. d., wastafel- Ij. vaste kast, tod. gas open kenblok, bo- >ilerendubb. L5.000,- k.k. NVM uvaMfl S031310 iRKCURSUS. Bijlesssen. •ding bij het school- in schoolproblemen, mei. 035-6017089. in, lang, smal.breed. chuin, groot, klein, en- )bel, driedubbel, getint, - Van Ede Glas snijdt 't it waar u bij staat! VAN LAS, Koningsweg 20 -I, Tel.: 035 - 6016055. gez/chtsbru/ner Veken f 150,- vekenf250,- t voor de koop) rROPICAL 5) 542 23 92 Oude sieraden liggen soms jaren in de la. Zonde van uw goud en van uw geld. Ruil 't hier voor een nieuw sieraad of we betalen u de dagwaarde kontant uit. Ook oude merkhorloges ruilen of kopen wij van u in (defekt is geen bezwaar). VjW DIAMANTAIR JUWELIER Laanstraat 18, Baarn Tel. 02154-15937 Van Weedestraat 145, Soest Tel. 02155-20670 De Soester Kring Secretariaat: Albert Cuyplaan 136 Tel. 035-6017001 Woensdag 15 september, om 10.00 uur, vertonen Jaap Zoon en Jan Dijk man uit Laren een epidiascope-voor- stelling bij de Soester Kring. Het onderwerp is "Zwerftocht door Nederland", maar nu met lantaarn plaatjes uit de jaren dertig. Een epidi ascoop is een projector, gemaakt van gietijzer. Het is een soort voorloper van de diaprojector. De zaal gaat open om 9.30 uur, begin programma 10.00 uur, sluiting 11.30 uur. De Kring komt bijeen in de zaal van de Nederlandse Protestanten Bond, in gang op de parkeerplaats aan de P. de Hooghlaan. Er is voldoende parkeer ruimte. Bijdrage in de kosten vier gul den inclusief koffie of thee. Steenhoffstraat 46, tel. 601 95 77J Zaterdag 11 september: Jazzconcert met Vandoorn In 1997 maakte Vandoorn zijn succes volle debuut in de USA en Canada. Met als speciale gast Thomas Chapin speelde Vandoorn op het Texaco/ New York Jazzfestival, 's werelds meest belangrijke festival voor nieuwe mu ziek, in de vermaarde club The Knitting Factory. Na dit festival namen zangeres Ineke Vandoorn en gitarist Mare van Vugt Vandoorn mee naar optreden op het festival van Toronto en naar het internationale jazzfestival te Montreal alwaar een 20.000 koppig publiek van hun optreden genoot. Hierna tourden ze met groot succes in Japan. Vorig jaar speelden ze op het North Sea Jazzfes tival met als speciale gast de trombonist Robin Eubanks, ze waren de Neder landse inzending voor het EBU-Jazz- De huismeesters Van Boeyen en Verbeek mochten de vlag in top hijsen, de heer E. G. Kerkhof hield een toespraak en daarna kwamen bewoners van de bejaardenflat, medewerkers, bestuursleden en andere betrokkenen bijeen in de zaal van het dienstencentrum. Het was maandag feest in Honsbergen aan de Wiardi Beckmanstraat. Het centrum voor senioren bestaat 25 jaar en dat werd gevierd. Het dienstencentrum draait op de inzet van vrijwilligers die per toerbeurt ervoor zorgen dat de bezoekers koffie, thee of iets anders kunnen drinken tijdens de diverse activiteiten. Een praatje maken, klaverjassen, biljarten, gymnastiek, bridgen, volksdansen, sport en spel; er is genoeg te doen in de zaal op de begane grond. In de loop der jaren zijn vrijwilligers gekomen en gegaan, maar de dranken worden nog steeds met veel plezier geschonken. Vijfentwintig jaar geleden had men een zaal voor ogen, die een tweede huiskamer voor ouderen zou moeten worden. In die opzet is men dubbel en dwars ge slaagd. Dat bleek eens te meer maandagmorgen, toen onder meer een feestelijke receptie plaatshad. "Dat mag in de krant," hoor je de mensen wel eens zeggen als iemand een mooie prestatie heeft geleverd. Dat vinden wij ook en daarom zwaaien we hier graag lof toe aan "de lopers van de week". Dat zijn de jongens en meisjes die de krant rondbrengen en daarbij een tijd lang - twee maanden - geen enkele klacht hebben gekregen. Ze krijgen een extraatje (voor het goede voor beeld) én een eervolle vermelding. Deze week zijn het: Klaas van Dijk Jelle van Amstel Menno Bokdam Jto- tot reisverzekering, leggen tot financieren. assurantie-afdeling aor u klaar! Bel of kom óók op zaterdag. VAN <ELEN, Vastgoed ntiën, Koninginnelaan 3017962. die ongewilde KILO'S t eenvoudig met ons ave gewichtsbeheer- Drogramma. Gratis mlijke begeleiding/30 geld terug garantie. 3alance 035-6029362. gebruikte FIETSEN, "lop Soesterberg, Ra- erstraat 17, tel. 0346 - 54. iverse relaties zoeken 'OONHUIZEN en/of Danden. Wilt u uw wo- ï/of winkelpand verko- Jeem dan contact op n Breukelen, Vastgoed jrantiën, Koninginne- tel.6017962. 3LUS computershop. tk voor al uw compu- nter- en fax benodigd- Dillenburglaan 2a, tel. 035-6032224. ITGOED Service. Rep. e merken, rep. onder e, 6 dagen in de week. - 602 49 61 06 - 172. Gemshoorn 35, K Soest. Nu de zomervakantie voorbij is, heeft het christelijk gemengd koor Juliana de repetities hervat ter voorbereiding van het kerstfeest en het voorgeno men voorjaarsconcert op 13 mei vol gend jaar. Onder leiding van Miriam Westgeest en pianist Henk van der Hoeven oefenen de 40 enthousiaste koorleden een ge varieerd repertoire, waaronder Alma Dei Creatoris van Mozart, Liebeslieder- walzer van Brahms, variaties op het lied Die Forelle van Schubert en Zigeuner- leben van Schumann. Een voorproef je daarvan kan men beluisteren tijdens een kort optreden van het koor in het Officierscasino aan de Kampweg te Soesterberg tijdens de Seizoenmarkt op 25 september. Nieuwe leden zijn welkom. De repen ties vinden iedere woensdag van 20.00-22.00 uur plaats in gebouw Credo bij de Julianakerk. Inlichtingen C. Klomp, tel. 6011515. Bij PASO geeft Vincent Vrolijk maan- I dag 13 september een Dreamtime hea ling (lig)concert. Hij maakt gebruik van klankschalen, rainsticks en andere rust gevende klanken. Wie het concert lig gend wil ervaren, dient een mat mee te nemen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het gebouw van de Vriendschap aan de Nachtegaalweg. De entree bedraagt 2,50 gulden voor leden en 7,50 gulden voor andere be langstellenden. Recreatiefietsers in de provincie Utrecht kunnen binnenkort hun hart ophalen. Op 34 plaatsen in de pro vincie komen informatiepanelen te staan, waarop 17 fietsroutes met toe lichting staan afgebeeld. Morgen wordt in Odijk het eerste paneel offi cieel in gebruik genomen door de commissaris van de Koningin, B. Staal, en de hoofddirecteur van de ANWB, G. van Woerkom. De panelen geven een overzicht van twee doorgaande landelijke fietsroutes en 15 "rondgaande" provinciale routes. De meeste fietsroutes zijn de afgelo pen jaren nieuw ontwikkeld en beweg- wijzerd. Doordat vele routes elkaar kruisen, kunnen fietsers eenvoudig meerdere routes met elkaar combine ren. Hierbij zijn de informatiepanelen een goed hulpmiddel. Bijzonder is het "Rondje Utrecht", een route van 280 kilometer langs de Utrechtse provinciegrens. Deze route maakt grotendeels gebruik van delen van andere routes, en is aangegeven door middel van stickers op de bestaan de wegwijzers. Enkele verbindingen tussen de routes zijn specifiek als "Rondje Utrecht" bewegwijzerd. De rondgaande routes verdienen het predikaat "cultuurhistorische fietsrou tes". Bij het ontwerpen van de routes is er extra op gelet dat een fietser zo veel mogelijk te weten komt over de aanliggende cultuurhistorische beziens waardigheden. De routes zijn beschre ven in zes cultuurhistorische fietsgid- sen. De provinciale fietsroutes zijn ontwik keld door de provincie Utrecht en be wegwijzerd door de ANWB. De kosten hiervan hebben beide instanties geza menlijk voor hun rekening genomen. Dit geldt ook voor de 34 informatiepa nelen. Binnenkort is bij de VW's en het Utrechts Bureau voor Toerisme een folder met de routekaart en aanvullen de informatie verkrijgbaar. KASTEEL BAARN NATIONAAL CENTRUM VOOR BOS. NATUUR EN LANDSCHAP Tel. 035 - 542 04 46 Kijken naar demonstraties en zelf een balletje gooien. Het kan zaterdag 11 september in het bowlingcentrum van het Willaertgebouw, waar de Soester Bowling Vereniging een open dag houdt ter gelegenheid van de (her)opening van het pand. Van 11.00 tot 16.00 uur zijn leden van de club aanwezig om belangstellenden wegwijs te maken op de banen. Wie informatie wil, kan terecht bij de bow lers die elke maandag (19.30-21.00 uur) en dinsdag (21.00-22.30 uur) een Interne competitie spelen. De eerste wedstrijden vonden vorige week plaats. Overdreven hoge scores bleven nog uit. Bart Breunesse van Team de Noten kwam tot een game van 199 en Sebastiaan de Kruiff van Coolgang scoorde er één van 190. On danks deze resultaten verloren hun teams met 2-3 van respectievelijk HAM en Heppie Hoekers. Beter ging het Marianne Spronk af. Zij gooide een totaal van 512 en met Teamwork versloeg ze de Briljantjes met 5-0. MEXX ESPRIT PART TW0 GO cb cc <c (van Weedestraat 4) o ■Z. 5 O CÓ O 3> ZO I O O VdSIO Di Lassostraat 65a, tel. 6022195 Het cursusseizoen van de Volksuni versiteit Soest/Soesterberg start in de week van 20 september. Maandag 20 september om 9.30 uur en om 11.00 uur starten cursussen yoga. De cursuskosten bedragen voor 10 lessen f 135,-. De lessen worden gegeven aan de Weegbreestraat 48. Maandag 20 september om 19.30 uur, begint G. Koldijk zijn cursus Tekenen voor beginners. In 10 lessen van 2,5 uur maakt men kennis met de grond beginselen van het tekenen. De cursus- kosten bedragen f 190,-. Mevrouw M. Bogaerts, tuinarchitect en beplantingsadviseur, geeft de cursus Zelf de tuin onderhouden. De cursus start 21 september (9.30-11.30 uur). In 3 theorielessen en 6 praktijklessen leert men de fijne kneepjes van het tuinon derhoud over de seizoenen heen. De cursuskosten bedragen f 145,-. Dinsdag 21 september (om 19.30 uur) start de cursus Antiek leren zien en ontdekken. De cursus bestaat uit 6 les sen van 2 uur, waarvoor de kosten f 165,- bedragen. De cursus wordt afge sloten met een bezoek (op eigen kos ten) aan het Rijksmuseum in Amster dam. Dinsdag 21 september (om 19.30 uur) start de uit 2 lessen bestaande cursus Decoratief met hout. Met uitgezaagde houten figuurtjes versiert men een houten bak met hengsel, die uiteinde lijk dienst kan doen als fruitschaal, tuin- of luiermand. Daarnaast maakt u nog naar keuze een bijpassend kapstokje of bloempot. De cursuskosten bedragen f 45,- f 45,- materiaalkosten. In de week van 20 september starten er tevens meerdere bridgecursussen op verschillende niveaus. Bridge I start op woensdag 22 september om 14.00 uur en om 19.30 uur. Bridge II start op dinsdag 21 september om 14.00 uur. Deze cursussen bestaan uit 12 lessen van ruim 2 uur, waarvan de kosten f 185,- bedragen (excl. Lesmateriaal). Daarnaast is er nog een cursus Bridge voor gevorderden, die start op maandag 20 september om 13.30 uur. Deze cur sus beslaat uit 10 lessen van 2,5 uur en kost f 165,- (excl. Lesmateriaal). Donderdag 23 september start de be ginnerscursus Fotografie. In 6 lessen van 2 uur leert men van alles over ver schillende soorten camera's, lenzen, filmgevoeligheden, diafragma, belich tingsmeter, de compositie van de foto etc. Naast de theorie gaat de cursist elke les naar huis met een praktijkopdracht, waarvan de resultaten de volgende les besproken worden. De cursuskosten bedragen f 110,- f 3,50 (syllbabus). Voor informatie en inschrijving kan men terecht bij de Volksuniversiteit Soest/Soesterberg, Di Lassostraat 65, tel. 6022195. Openingstijden: maan dag van 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donderdag van 10.00-13.00 uur. De Hollandse driekleur Groen, wit en blauw, de Hollandse driekleur. Dat is de titel die de exposi tie van Han Reeder meekreeg. De ten- toonstelling van de fotograaf is van 25 september tot en met 20 december te I zien in kasteel Groeneveld. Ook in de moderne kunst is het land- schap een factor van betekenis. Te zien is hoe Reeder dit onderwerp vormgeeft I en zich daarbij dikwijls beperkt tot de wezenlijke karakteristieken van het Hollandse polderlandschap: groen, wit en blauw. Toch zijn het steeds weer an dere vormen. Artistiek gezien bestaan er veel verschillende poldermodellen. Openingstijden: dinsdag-vrijdag 10.00-17.00 uur; zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur. Het Soester Kinderkoor treedt 25 sep tember op in de aula van het Griftland College. Dan zal blijken dat het reper toire is uitgebreid met liedjes van Mar- co Borsato en de Soester Herman van Veen. Het concert begint om 19.30 uur en de entree is vastgesteld op 7,50 gulden. Kinderen tot en met twaalf jaar mogen I gratis naar binnen. Het Soester Kinderkoor, dat onlangs nog te horen en te zien was tijdens het Muziekspektakel van PVO tijdens de gildefeesten, houdt zaterdag 18 sep tember een try-out. Dat doen ze voor de bewoners van bejaardencentrum Groot Engendaal. 12 september (vanaf 19:30) met stijldans, latin, showdance en line dance demonstraties! inschrijving is elke dag tussen 16:00 en 21:00 of bel voor informatie naar tel: 035-6017954 Weegbreestraat 205-207* 3765 XE Soest «sef H IVN Eemland gaat zondagmiddag 1 september wandelen in Soesterberg bij de Kozakkenput. Gestart wordt om 14.00 uur bij de begraafplaats aan de Kampdwarsweg. Natuur in alle aspec ten is het hoofdonderwerp, maar wor den gelardeerd met historie uit de Franse tijd. Als men naar het lucht machtmuseum rijdt, vindt men net na de brug over de snelweg verwijzings borden. Het betreffend historisch gebied is in 1939 aangekocht door Staatsbosbe heer. Rond 1800 was het gebied nog heideveld met een weids uitzicht tot in de verre omgeving. In 1804 werd door de Franse bezettingsmacht een leger kamp ingericht waar zo'n 20.000 Fran se en Bataafse militairen waren gele gerd. Hun commandant, generaal De Marmont vond dat de in de stad Utrecht gelegerde militairen niets had den te doen (des duivels oorkussen!) en om de verloedering te voorkomen wilde hij ze aan het werk hebben. In die periode ontstonden het dorp Austerlitz en de pyramide. Ten behoe ve van de watervoorziening voor de le germacht werden zo'n 30 waterputten gegraven. Eén daarvan, de zgn. Kozak kenput, is tijdens de wandeling nog te zien. Het totale gebied is 837 ha groot. Men treft er een zeer gevarieerd bos aan. Het bosbeheer is erop gericht om in de bosgebieden een grotere variatie aan planten te krijgen. Het noordelijk ge deelte blijft een houtproductiegebicd van overwegend naaldhout van o.a. grove den, douglas- en fijnspar, alsme de lariksopstanden. Het middenge deelte is bestemd voor recreatieve doel einden en het zuidwestelijke gedeelte wordt een specifiek natuurgebied, waar flora en fauna zich beter kunnen ont wikkelen. Er bevinden zich nog beu ken- en eikenlanen die herinneren aan het vroegere landgoedkarakter. Voor meer informatie, tel. 6014410. "Nog nooit heb ik iets in deze richting gedaan. Hoogstens vroeger een Sin terklaasrijmpje" Die notitie voegde de bekende Soester kunstschilder Lam bertus v.d. Kooij bij de gedichtjes die hij onder de titel "Pluk de dag op schreef bij de gelijknamige selectie van zijn schilderijen. "Maar tijdens mijn laatste vakantie op Gran Canaria kwam opeens de inspiratie. Binnen twee weken vloeiden er zo'n 21 versjes uit mijn pen. Elk versje hoort bij een'schil derij met de zelfde titel - of is het soms andersom? - om zo beter de be doeling van de maker te begrijpen." V.d. Kooij beschouwt zijn gedichtjes niet als pretentieuze poëzie, maar spreekt liever van overpeinzingen die de lezers aan het denken (kunnen) zetten. Het leven is een heksenkring in het veld en in het bos leven zij er blij op los het is en blijft een heel vreemd ding Het leven is een heksenkring het lijkt heel anders dan het is en geeft veel goeds en veel gemis het is en blijft een heel vreemd ding Het leven is een heksenkring een boom is soms ook net een mens andersom blijft het een wens het is en blijft een heel vreemd ding Het leven is een heksenkring al sta je soms geheel perplex soms lijkt het heel veel op een heks het is en blijft een heel vreemd ding festival in Wenen en speelden als een van de headliners op het jazzfestival van Ottawa. Dit fantasievolle kwartet wordt aange dreven door het vocale vuurwerk van Ineke Vandoorn, geïnspireerd door on vergelijkbare invloeden als die van Bet- ty Carter en Carly Simon. Virtuoos gi tarist en componist Mare van Vugt, bassist Paul Berner en slagwerker Hans Verdoorn ondersteunen deze begena digde zangeres in een democratische omgeving. Hun bijdrage bestaat uit le vendige solos terwijl ze haar nieuwe stijl van 'vocalese' ondersteunen, soms als fundament, op andere momenten als waardige 'sparring' partners. Het ensemble regeert terwijl het publiek wint. Tekstschrijfster Ineke Vandoorn en componist Mare van Vugt hebben muziek gecreëerd die wellicht vraagt om nieuwe termen, terwijl de ervaring zeker verhelderend is. Op de nieuwe Vandoorn cd, 'Four Brothers', continueren Ineke Vandoorn en Mare van Vugt hun samenwerking, resulterend in 11 nieuwe jazzsongs. Sa menwerking is gezocht met enkele bij zondere gasten: Trombonist Robin Eu banks is op drie tracks te horen en gaat o.a. een spannend duet aan met de zangeres in 'The Collar'. Het Zapp! Strijkkwartet voert het schitterende ar rangement uit dat Mare van Vugt maakte voor Thomas Chapin's 'hush- a-bird' en de Belgische lyrisch-virtuoze saxofonist Erwin Vann is te horen op twee tracks die 'live' in het BIM-huis te Amsterdam werden opgenomen. Aanvang: 20.30 uur; entree: f 12,50(CJP/65+ f 10,00). Maandag 13 september De fake-documentaires Kutzooi en Lap Rouge van regisseur Lodewijk Crijns werden alom bejubeld en wekten hoge verwachtingen. Met zijn eerste lange speelfilm. Jezus is een Palestijn probeert Crijns deze verwachtingen waar te maken. Voor de film verdiepte hij zich in allerlei sekten die menen dat Jezus in het jaar 2000 wedergeboren zal worden De slome twintiger Ramses (Hans Teeuwen) woont in een religieuze commune in Limburg, waar hij dieren slacht en zich door de Kahn-Goeroe met ijzeren pinnetjes laat doorboren. Elke vorm van seksueel contact is ver boden. Op het moment dat hij door een wel heel bijzondere piercing een hogere geestelijke staat zal bereiken, komt zijn zakelijke zus Natasja hem ophalen. In Amsterdam ligt hun vader namelijk op sterven. In de grote stad komt Ramses aan al lerlei verleidingen bloot te staan, zoals het huisgenootje van zijn zus, Lonne- ke, waar hij verliefd op wordt. Danig is verwarring raakt hij verzeild bij een an dere sekte die op het dak van een Am sterdamse Bijlmerflat het Einde der Tijden afwacht. De messias komt in derdaad, in de vorm van een Palestijn. Lodewijk Crijns (1970) studeerde in 1997 af aan de filmacademie. Hij schreef het script voor deze film in het kader van Route 2000, het lowbudget filmproject voor jonge filmers die ne gen ton financiële ondersteuning kon den krijgen als het verhaal over het jaar 2000 ging. Voor Crijns betekende dat, dat het maar over een ding kon gaan: de Here Jezus. Aanvang in Filmhuis: 20.30 uur; en tree: negen gulden (CJP/65+ f 9,00). Reserveren: maandag-vrijdag van 9.00-13.00 uur, tel. 6019577. Vakmanschap, service, persoonlijke aandacht en een uitstekende outillage. Al deze zaken vindt u bij Wildschut Optiek. Kom daarom eens een kijkje nemen in onze zaak. Bijvoorbeeld voor een oogmeting, een onderhoudsbeurt voor uw bril, vloeistof voor lenzen, enzovoort. Of om 'zomaar' even rond te neuzen in onze uitgebreide collectie mon turen of zonnebrillen. U bent van harte welkom bij Wildschut Optiek. Gediplomeerd Optometrist, lid A.N.V.O. BRILMODE CONTACTLENZEN OOGMETING OOGDRUKMETING Zuidpromenade 14, 3768 EM Soest, Tel.- en faxnr. 035-6022212 De nieuwste en modernste oogmeetapparatuur!

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 27