BEL TRAMEI NU! weken GRATIS SOCSTL OOTJRAMT 10 KORTING BELANGRIJK BERICHT VOOR SCHOLIEREN... TEL. 035 - 601 70 89 meteen doen toch? ...of bel: Soest 6014152 Zes jaar J Wijkbeh Zomercollectie nu 60% KORTING Jeugd is meer dan welkom bij EHBO LAATJE BEGELEIDEN DOOR DE STUDIESPECIALIST 60311 19* De Soesterbergse Courant ZZZ^^^~uotl,an De Soester Courant Rommeli Hilton herenmode Lady Springfield wegens verbouwing tot 15 september op de nieuwe wintercollectie Kwart eeuw op de Achtbaan [ndweerkazerne aanvaardbaar PAGINA 2 TWEEDE FASE? RAAK DE KLUTS NIET KWIJT! Sportuitslagen VRIJWILLIGERSHULP NODIG? Als u onderstaande bon inzendt, dan ontvangt u de Soester Courant de Soesterbergse Courant tot n 1 januari 2000 GRATIS! 77" TT™™ Bijlage is spreekl Volksdansen voc 55-plussers Illegale stortpl Zaterdag 11 st LEDUB GANT RIVERWOODS wegens verbouwing tijdelijk verplaatst naar (Van Weedestraat 8) TOMMY HILFIGER SOESTER COURANT Meningen 1 ^^^^vaiHezerJ Hart van Soest Snelheid Zonnegloren Volksdansen in de Praatpaal WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1999 Feest voor locatie-directeur Hein Calis Kunstgeschiedenis met Vrije Academie in de Open Hof Nieuwe cursussen A en B vanaf 5 oktober &AU7 WhveerkaxeriMi' Wnvaavdbaar \ïtAHZ ifj \ndweerka/cri»e;i; Aanvaardbaar a r A«Z rtdwecrkazcrne ianvaanB>®ar 'indwtcrkazcrnc UaavaartUiaai" uuhvecrkazcrnc jaanvaardbaar &7uz Udweerkazerne Aanvaardbaar Jir AHA mdnecrkazcrnc iiaiivaartlbaar |iifA8Z :jJ mdwecrkazcrnc j. aanvaardbaar 'ÜrAl1/ indm'erkn/.eriie; jaanvaardbaar 'ie AH/. 1 ndwecrka/crnc; aanvaardbaar tfrAltZ -3 [lid wccrkazcrnc Aanvaardbaar ïilAU/- |«d>vferkazcriie Aanvaardbaar |ndwt'erka/.crne Aanvaardbaar Indnecrkazcrncj; Aanvaardbaar UrABZ [iidHcerkazcrne; Aanvaardbaar |j*A«Z j bidvvecrkazcrnc Aanvaardbaar I jÜAWZ bidweerkazcmey Aanvaardbaar rka/.cnici raar indweerkazcrne lovaardbaav ttAH7 indvvecrkazcrne Aanvaardbaar «AOZ indvvecrkazcrnc Aanvaardbaar «ah/ \y rmlvvcerkazcnie j; Aanvaardbaar |i vecrkazcrnc vaardbaar ieAHt Naam: Adres: postcode/plaats Handtekening- toopc» envelop opstmea Couvant. antwoontoummct 136.. Geen postzegcll BOWLING Soester Bowling Vereniging Maandag 1: Flinstone's-Team XXX 5- 0; Resto Team-Torentjes 5-0; Vrije Teugel-Big Splitters 4-1. Maandag 2: Briljantjes-Teamwork 0-5; Outsiders-Strajk 1-4. Dinsdag 1: Stalenhoef-Toverbal 2-3; Cobra's-Guppies 2-3. Dinsdag 2: HAM-De Noten 3-2; Naadje-Team A 5-0; Coolgang-Hep- pie Hoekers 2-3. De Eemvogels Antilopen B3-Eemvogels BI 1-15, Eemvo gels C12-KVO C2 11-0, Eemvogels Dl- Woudenberg D3 1-4, Sparta El-Eemvogels El 7-1, Meeuwen Fl-Eemvogels F1 2-0. SEC WZA A2-SEC Al 2-1; SEC Dl-Hoog land D4 4-2; Greenstars El-SEC El 4-3; SEC E2-TOV E4 2-5; LJsselmeervogels F2- SEC F1 4-3; Nieuwland F4-SEC F2 11-0. VOETBAL Soest Saestum Al-SO Soest Al 1-2; Altius A2- SO Soest A2 2-3; SO Soest Bl-OSM'75 BI 2-0; WZ'49 Bl-SO Soest B2 2-1; SO Soest Cl-WOG Cl 5-3; SO Soest C3- WZA C3 3-1; Spakenburg C3-SO Soest C4 1-14; Hoogland C6-SO Soest C5 5-2; CJW Dl-SO Soest D2 5-6; SO Soest D3- Hoogland D3 5-2; Achterveld D3-SO Soest D4 2-8; WZA D5-SO Soest D5 0-13; Eemdijk D2-SO Soest D6 11-0; SO Soest El-WZA E2 1-2; WZA E3-SO Soest E3 0-3; Hees El-SO Soest E3 1-9; SO Soest E4-APWC E2 4-4; SO Soest E5- Cobu Boys E3 6-2; Hoogland E9-SO Soest E6 1-7; SO Soest E7-WZ'49 E4 1-4; SO Soest E8-Cobu Boys E5 2-3; Hoogl.veen E2-SO Soest E9 6-2; WZA E19-SO Soest E10 16-1; SO Soest Fl-WZA F1 6-2; SO Soest F2-HVC F1 5-0; Spakenburg F2-SO Soest F3 3-3; SO Soest F4-Roda'46 F4 4- 0; WZA F4-SO Soest F5 1-6; SO Soest F6-Achterveld F2 1-6; Hoevelaken F3-SO Soest F7 1-5; SO Soest F8-Nieuwland F6 0-7; Hees F2-SO Soest F9 1-3; SO Soest FlO-U'vogels Fll 0-9; U'vogels F13-SO Soest Fll 1-3; SO Soest F12-Achterveld F5 3-2; Dames junioren: De Glind 1-SO Soest 1 3-3. VVZ'49 WZ'49 Al-CJW Al 5-1; WZ'49 Bl-SO Soest B2 2-1; Roda'46 C3- WZ'49 Cl 5-4; WZ'49 C2-Quicl C3 4-3; WZ'49 Dl-SDC Putten D 8-0; WZ'49 D2-Roda'46 D3 0-9 WZ'49 El-TOV E3 6-1; Quick E3 WZ'49 E2 9-2; WZA E4-WZ'4< E3 7-0; SO Soest E7-WZ'49 E4 1 4; Hoogland E12-WZ'49 E5 0-4 WZ'49 Fl-WZA F2 17-0; WZ'4! F2-WZA F3 1-3; Nieuwland F5 WZ'49 F3 1-6; Achterveld F3 WZ'49 F4 0-10; WZ'49 F6-Cobi Boys F5 2-3; WZ'49 F7-SO Soes F13 0-8. Centraal Meldpunt Vrijwitligershulp Soest - Soesterberg De Soester Courant èt GRAXIS. SOE 15 september 1993 beg< Joester Courant met haar bijl: Soesterbergse Courant'. In zes Jie uitgegroeid tot een wekt lieuwsvoorziening die voor vel „isbaar is geworden. Het was i ledoeling Soest enSoesterber] iicht op elkaar te laten krijge Het was in mei 1993 toen in het juis een vergadering werd gel van het Verenigings Overleg S berg. Op de agenda stond ook Jerwerp: plaatselijke nieuwsv ning- Bij de behandeling van dit werp betrad wijlen pastor Jule: de vergaderruimte. In een gloec toog deed hij een klemmend be de aanwezigen alles in het werk len om weer een eigen plat krant in het leven te roept spreekbuis voor het vliegdorp, sloot met: 'Ze gaan hier mat zonder dat wij dat weten', een ring die veel hilariteit opleverd Besloten werd dat de pers b zou worden met het verzoek of aan wilde meewerken. Een we bleek dat van de circa tien r weekbladen er één was die t mogelijkheden bood: de Soest rant. Maar toen kwam de vraag: w die correspondent? Het antwt ondanks diverse argumenten delijk: "Jij hebt dat gesprek vervolgens ga je binnenkort mc Deze aanbieding is een proefabonnement, dat zonder opzegging vóór 31 december 1999, per 1 januari 2000 overgaat in een definitief abonnement. Kosten per halfjaar 16,50. Een acceptgirokaart* wordt u automatisch toegezonden. •Geldt ook voor proefabonnement. In Soesterberg kunnen 55- deelnemen aan een volksda Het programma bestaat uil tieke dansen uit verschillent en diverse stijlen. Behalve muziek en bewegen volksdansgroep sociale contai in de pauze wordt gezamenlijl thee gedronken en ontstaan ideeën voor nevenactiviteitei Belangstellenden kunnen I twee mogelijkheden. Iedere komt de volksdansgroep van 11.15 uur bijeen in de Drie op donderdag kan men van 20.00 uur meedoen in de spc Abrona (v/h Sterrenberg). Voor meer informatie kan cc den opgenomen met Lea var den, tel. 6012986. Soesterberg bezit veel groc alleen bewaard, maar ooi derhouden moet worden, kan men 'mensen van gr< zien om dit moois zo moo te houden. Voor de duide een blik in de keuken van ook wenselijk. Voor het vele groen dat bezit, zijn namens de afdel heer van de gemeente Sc Ossendrijver en Henk de K wezen om dit te onderho bewaren. Vooral Soester Knegt zal men snel herken men op het gebied van gre ken, wat hij zeer op prijs st Je hoort nog wel eens een van: die lui rotzooien maai dan zijn ze hier en dan wt het werk. Ais dat 'rotzooie ve zin wordt bedoeld, is d< ze moeten heel wat rotz< ander opruimen. Bij herh ze op vuil dat een ander zc algemene groen heeft gegc het duidelijk wie dat gr maar elk gesprek met betrc teert meestal in een pertii nend betoog of een woedi Het enige alternatief is da schriftelijk wordt verzoch een bepaalde termijn op t niet, dan wordt het op zijr de reinigingsdienst gedaa Ook Soesterberg kent en gelijke illegale vuilstortp de droge sloot langs het sen de Kampweg en Bic de bermen langs het fiets cury. Ook achter enkele 1 sen de Chr. Huygenslaa Van Leeuwenhoeklaan stortplaatsen te zien. Vo van groen zijn dat dor ogen. Het is immers hek dig, want met één tel GrofVuil (tel. 035-6093 Zaterdag 11 septembei ren van Muziekverenigi de Rademakerstraat keer open voor de jaarl markt Van 9.00 tot 15.00 uu recht om te snuffelen t dehands spullen die in de week zijn opgehaa variëren van meubels, i werk, serviesgoed en bo en nog veel meer. De t< Het is inmiddels beke brengst voor een groot steed aan het opknap of aanschaffen van Aangezien Odeon oo! nieuwe leden mocht ve Spannend De EHBO-lessen zijn heel interessant en dikwijls ook heel spannend. Er wordt gewerkt met poppen, tekeningen en beelden, die bijvoorbeeld duidelijk maken hoe het menselijk lichaam in el kaar zit, hoe het bloed stroomt en hoe je ademhaalt. En natuurlijk is er ook een geraamte.' De lessen bestaan meestal uit een half uurtje theorie en een half uurtje prak tijk, samen dus één uur per week. De herhalingscursus bestaat vooral uit praktijklessen en de Soester EHBO- jeugd krijgt ook de kans om te laten zien wat zij kan: bijvoorbeeld bij rayon- wedstrijden tegen EHBO-teams uit andere plaatsen, zoals Baarn of Eem- nes. Reken maar dat het er dan om spant en dat het er dan heel realistisch toegaat! Noodsituaties De EHBO-jeugd weet meestal heel goed hoe zij in bepaalde noodsituaties moet optreden, bijvoorbeeld bij onge vallen op school, langs de weg of op de camping. Wie een EHBO-diploma op zak heeft weet altijd precies wat hij of zij moet doen. De cursussen hebben hun nut al heel vaak in de praktijk be wezen. De cursussen beginnen weer op dinsdag 16 september. Ze duren elke week van 18.15 tot 19.15 uur in het EHBO-gebouw, Parallelweg 7A. De kosten zijn f 50,- voor nieuwe le den en f 25,- voor de herhalingscursus. Bij zowel de A- als de B-cursus en de herhalingscursus zijn nieuwe leden hartelijk welkom. Ze kunnen zich tele fonisch opgeven bij mevrouw Kok-van Daatselaar (tel. 6015065) of de heer Hoogeweg (te. 6020999, 's avonds). De ramp die Turkije heeft getroffen, heeft ook de Thrkse gemeenschap in Soest diep geraakt. Veel van onze land genoten kennen het gebied, waar de aardbeving verwoesting heeft aange richt goed, en hebben familieleden, vrienden en kennissen die er wonen. De nood in ons land is heel groot. Er heerst intens verdriet om de duizenden die zijn omgekomen en vele tiendui zenden zijn van hun woning beroofd. Het heeft ons heel goed gedaan dat er in Soest op vele manieren blijk is gege ven van meeleven met de Turkse plaatsgenoten. Er is royaal bijgedragen aan de landelijke hulpactie door het gemeentebestuur, de Raad van Kerken Soest, bedrijven, instellingen en door vele particulieren. In gesprekken met plaatsgenoten werd belangstellend geïnformeerd naar het lot van onze fa milieleden en kennissen. Nog dagelijks komen er op het gironummer 797 van de Samenwerkende Hulporganisaties in Den Haag giften binnen om te hel pen de nood in het rampgebied te ver zachten. Ook nu nog zijn bijdragen har telijk welkom. Door de manier waarop de Soester be volking zich het lot van onze landgeno ten heeft aangetrokken, heeft zij ge toond dat Soest een hart heeft. Wij zijn u daar oprecht dankbaar voor. Het heeft ons het gevoel gegeven dat onze Turkse gemeenschap ook echt tot Soest behoort. In de nood immers leer je je vrienden kennen. Namens het moskeebestuur van de Fatih Moskee: Kadir Suna, voorzitter; Namens de Turkse Culturele Vereniging: Ahmet Kücük, vice-voorzitter. Geachte Dames en Heren automobi listen, In korte tijd zijn twee van mijn kinde ren (8 en 13 jaar) op de rotonde tus sen de Burgemeester Grothestraat en de Van Weedestraat, waar zij dus voor rang hebben, door onoplettende auto mobilisten aangereden. Met als gevolg: overstuur geraakte kinderen, schaaf wonden en kapotte fietsen. Beide ke ren nam de automobilist(e) niet eens de moeite te stoppen; het incident was hen misschien niet eens opgevallen!! Hierbij een dringend verzoek: matig uw snelheid en geef fietsers de vereiste voorrang, maak de kwetsbare fietsers niet nog kwetsbaarder door uw onop lettendheid. Misschien kunt u in plaats van met uw auto door Soest te razen eens op de fiets stappen en zelf erva ren hoe het is om als fietser aan het verkeer deel te nemen!! Anja Martin-Wesdorp "Terug naar de natuur", staat er te le zen in eco-groene letters op het bord voor het voormalige ziekenhuis Zonne gloren. Gemeente Soest sloopt hier het voormalig ziekenhuis Zonnegloren en realiseert 26 hectare natuurgebied, wil de aankondiging op hetzelfde bord van het gemeentebestuur de Soester bevolking doen geloven. Wat de gemeente niet vermeldt, is dat er hier straks vijf villa's gebouwd zullen worden door een projectontwikkelaar. Bovendien wil het gemeentebestuur het bestemmingsplan Zonnegloren veranderen van bijzondere doeleinden (zorg) in bijzondere doeleinden. Dit betekent dat er in de toekomst op het terrein Zonnegloren nog van alles ge bouwd zal kunnen worden wat binnen deze bepaling valt. Heeft het gemeentebestuur van Soest echt hart voor groen, dan verandert zij het bestemmingsplan van bijzondere doeleinden in landelijk gebied en geeft zij geen toestemming voor de bouw van vijf villa's. Maar het gaat het gemeentebestuur helemaal niet om teruggave van na tuur. Met de populistische slogan "te rug naar de natuur" strooit het ge meentebestuur zand in de ogen van Soester bevolking om zo de megadeal Zonnegloren te maskeren. De werkelij ke teruggave aan de natuur is namelijk nul komma nul. Van de 26 hectare die het gemeentebe stuur zegt terug te geven, is al 23 hec tare puur natuur. Op de 2 hectare van het straks gesloopte Zonneglorencom- plex worden 5 villa's gebouwd. Alleen de hectare die het woonwijkje Berken- bos groot is en waar prima woningen staan en nog een aantal vaste huur ders wonen, wordt werkelijk teruggege ven aan de natuur. Maar wat is de winst als in dezelfde megadeal is opgenomen dat er aan de andere kant van de weg, achter Holi- day Inn een hectare bos moet worden gekapt voor de bouw van 96 apparte menten. Het plan Zonnegloren is zowel sociaal (Berkenbosbewoners moeten hun huis verlaten) als financieel (sloopkosten zijn te laag begroot) onverantwoord en levert aan groen niets extra's op. Het gemeentebestuur Soest maakt zich met zijn zogenaamde "groene deal" vol strekt ongeloofwaardig. Mevrouw J. Langenkamp Volksdansen is een reeds lang bestaan de sport van ontspanning. Het is een combinatie van lichaamsbeweging, luis teren naar muziek en contact met de mededansers. De muziek is folkloristisch en vind haar oorsprong in verschillende landen. Elke maandagmiddag en donderdag ochtend komt een groep bijeen in de Praatpaal aan de Smitsweg 311, die danst onder leiding van een gediplo meerde volksdansleidster. Nieuwe leden zijn welkom op: maan dagmiddag van 14.30-15.30 uur en/of donderdagochtend van 9.30-11.00 uur. Voor informatie: Lea van der Eijnden, tel. 6012986. Deze maand starten in Soest de cur sussen kunstgeschiedenis van de Vrije Academie voor Kunsthistorisch On derwijs. De lessen worden gehouden in de Open Hof, Veenbesstraat 2. In het komende seizoen staat er weer een boeiende reeks cursussen op sta pel. In sporthal Beukendal werd vrijdag feest gevierd door de Achtbaan. De katholieke basisschool wordt al 25 jaar geleid door Hein Calis en dat was reden om de locatie-directeur in de schijnwerpers te zetten. Nietsvermoedend stond Calis vrijdag voor de klas, toen hij werd opgehaald en in een lange stoet van de Van Ha melstraat naar de Beukenlaan werd ge bracht. Daar werd ter ere van hem een programma met zang, dans en muziek afgedraaid. In het geheim had iedere klas iets voorbereid, zodat Calis een af- Elke klas had een eigen dans, sketch of voordracht voorbereid. Hein Calis (tweede van links) hoefde alteen maar achterover te leunen en te genieten. wisselende show kreeg voogeschoteld. Calis, voor wie eind augustus al een receptie was gehouden, is meestal zelf zeer actief bij het bedenken, schrijven en repeteren van musicals. Ditmaal hoefde hij slechts achterover te leunen en te genieten van de sketches, dansen en voordrachten. Aan het eind van het feest kreeg iedereen een ijsje. A Ook dit seizoen biedt de Vrije Acade mie een zeer actueel onderwijsaanbod. Grote tentoonstellingen als Rem- brandt's Zelfportretten (Mauritshuis), Isaac Israëls (Kunsthal) en de Glorie van de Gouden Eeuw (Rijksmuseum Amsterdam) worden behandeld door lezingen en cursussen. Door de goede samenwerking met musea kan de Vrije Academie ook bijzondere museumar rangementen aanbieden. De verschillende cursussen bieden ie dereen de kans op een plezierige en degelijke manier kennis te maken met onderdelen van de kunstgeschiedenis. De doelstelling is nog steeds de ver breiding van kunsthistorische kennis onder een groot publiek. Het onderwijs wordt verzorgd door enthousiaste en vakbekwame kunsthistorici. In Soest worden dit seizoen de volgen de cursussen gegeven: Onder de Ha mer van Christie's, de Kunst van de Twintigste Eeuw en Hoogtepunten uit de Kunstgeschiedenis. In de gratis cur susbrochure staat uitgebreide informa tie over alle programmaonderdelen. De eerste cursus start op 22 september in de Open Hof, aan de Veenbesstraat. Inschrijvingen kunnen geschieden via het aanmeldingsformulier in het pro grammaboekje. De inschrijvingen wor den behandeld op volgorde van bin nenkomst. Het gratis programmaboek je met het volledige cursus- en excur sieaanbod is af te halen bij de openba re bibliotheek aan de Willaertstraat of aan te vragen bij de Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs, tel. 020-4185050. Nu de zomervakantie erop zit begin nen binnenkort ook de EHBO-cur- sussen voor de jeugd weer. Elke dins dagavond biedt het eigen EHBO-ge- bouw aan de Parallelweg ruimte voor de lessen. De eerste vinden op dins dag 5 oktober plaats. De jeugd-EHBO van Soest is voor veel kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar een heel interessante vrijetijdsbesteding, die niet alleen nut tig is, maar ook heel gezellig. Er zijn elke dinsdagavond twee groepen actief in het gebouw. De eerste is de jeugd van de A-cursus, die bestemd is voor kinderen van 11 en 12 jaar en onder leiding staat van me vrouw J.H. Kok-van Daatselaar. De tweede is de B-cursus, bestemd voor de jeugd van 13, 14 en 15 jaar, onder leiding van de heer Frans Hoogeweg. Het verschil tussen de A- en de B-cur sus zit vooral in de "leerstof', die voor het B-diploma iets uitgebreider is. In de A-cursus komt het menselijk lichaam aan bod, zowel inwendig als uitwendig. De kinderen leren hoe ze verbanden voor hand-, elleboog-, vin ger- en been- of knieverwondingen moeten aanleggen. Ze leren ook wat de stabiele zijligging is en wat ze moeten doen in geval van bewusteloosheid of een flauwte: mond-op-mond-beade- ming. De B-cursus bevat dezelfde onderde len, maar gaat er wat sneller doorheen en het programma is bovendien uitge breider. Zo Ieren de B-cursisten ook drukverbanden aanleggen bij slagader lijke bloedingen, enkel- of polsverstui kingen, enzovoort. Het B-cursuspro- gramma gaat verder al aardig in de rich ting van wat volwassenen voor het of ficiële EHBO-diploma "in huis" moe ten hebben. De instructeurs, mevrouw Kok en de heer Hoogeweg, hebben allebei al heel veel ervaring met de jeugdcursussen van de EHBO. Mevrouw Kok is al 16 jaar instructrice van de A-jeugd en geeft ook EHBO-les op een aantal Soester scholen; de heer Hoogeweg geeft al tien jaar les aan de B-jeugd.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 28