pcob R.0UD Verhuur r\ CwB 1 inge Soest 50 jaar geleden 1 PRIKBORD -PftglNAj ivÓÉNSDAG 8 SEPTEMBER 1999~ n slachtoffer aivelden PAGINA 31 Themadienstvan vrijgemaakten Kinderboeken vanaf 1750 bij Passage et: ker SUBARU Soester Courant bereikt wekelijks 30.000 grage lezers Uit de Soester Courant van 9 September 1949 Soest. Aangepast bewegen en sporten nu ook 's avonds Rondje Soesterberg uit de lucht tot er nieuwe hulp komt Sportuitslagen Duivenberichten Maatschappelijk werk l SPULLENHULP Informatierubriek voor ouderen 'Burgerlijke stand' Biedermeier maken bij Vrouwengilde Helpt U mee? Geef bloed word DONOR RODE KRUIS Dierenlief Dierenleed HET VINDEN VAN DE JUISTE HYPOTHEEK IS EEN HEEL GEPUZZELÜ 23 035-602 22 04 DE M HYPOTHEEK SHOP M Kerkdiensten Medische dienst ï^mÊÊM ide Bonden •rkenning 1 wel allemaal, de sis» ondercommando v; tan, de Nederlandse gsgevangenen, die ci r het werk aan de Bir e jappenkampen, ;en en oorlogsvrijwil Indië werden gestuuu :r bijna 6000 zijn ge SOESTER COURANT n vele Nederlander 'Stel'e voor dat God met zou bestaan'- n-bed-show" meeeeï Dat is het thema van de dienst in de erleefd, dierbaren ver ^k aan de Parallelweg begint om gedragen en hun plich 17.00 uur en wordt voorgegaan door te weinio OVPr nanrn.i J. WIP Rlnt ir P»Ö nroob r. VERKOOP-VERHUUR-REPARATIES VAN GEREEDSCHAppEN EN MACHINES VOOR DE VAKMAN EN DE DOE-HET-ZELVER Part«Stï£ZUl9ers Rioolontstoppers. Hoóoa c machines B^hang-afstomers Hogedrukrelnigers Betonboormachines ttc GEOPEND: MA T/M VR 07.00 - 17.00 UUR; OOK TIJDENS DE BOUWVAK-VAKANTIE Industrieweg 37B, 3762 EH Soest TEL: (035) 6019589 te weinig over gepraai lacht aan besteedt hie en bij velen bleef d de 1942-1962 kan ni irden. i pasis er erkenni gering 15 augustus i Japan) als officiële daj niet als de bevrijdings ele Nederlanders in er toen nog velen i. i), maar als dag van dk an de Tweede Wereld in in Soesterberg vont plaats en wel op 14 au het onthullen van eet lij de beide verzetsmo leer stijlvolle plechtig de toespraak van bur Widt, zelf Indië slacht rukwekkend was. Bur woorden kwamen ui ben u er zeer erkente -dienstplichtige heb il ode van 2'A jaar in In n stoppen, maar ik bei ;r nu ook een plek is in terberg, waar mijn ge: akkers kunnen worden zoals Van Mierlo en i eens wat minder met ader als Pronken en yeien en hun excuses :den, omdat ze ons van :>ben beroofd, dan was vreden. Louk Nachbahr ds. M.J.C. Blok jr. De preek gaat over Psalm 124. likt e zomerdag heerlijk bos en heide. Onbe- i van de mooie natuur, r maar wel van bewust evaren aan kleven. i ruim dertigduizend kenbeet op. Vorig jaar ruim zesduizend ge-| t van Lyme-ziekte ont-) a op de twintig geval-! e niet op korte termijn! rdt verwijderd, kan.' ïroorzaken. Ga altijd s u een tekenbeet hebt n tekenbeet is goed te lijke GGD is een dui-' samengesteld over dei e mogelijke gevolgen! i. Deze folder kan gra-j gevraagd via telefoon- -8051 op werkdagen 11.00 uur of via e-maiJ postbus 51.nl". lere brochure van 24 e gevolgen van teken- pa is van de Stichting le artsen- en adviesor- \G). Deze brochure if :agen bij de SAAG in Zaan, tel.nr. 075 Fl. 0,75 o/oo Fl. 2,00 o/oo f Fl. 1,30 o/oo f Fl. 1,90 o/oo «JANCIËLE SIOENEN L: 6029060 iteronderlinge.nl Automobielbedrijf Gebr. van der Pouw Kraan bv TEVENS UW ADRES VOOR GOEDE GEBRUIKTE OCCASIONS MWdelwikstraat 4tM2, Soest, Tel; 035 - 6014289 o- (v/h NCVB) houdt donder dag 9 september een bijeenkomst over kinderboeken. Zover bekend dateert het eerste kinderboek uit 1750. Hoe de boeken eruit zagen en welk taalgebruik werd gebezigd, vertelt Baarnaar F.J. Booy die er alles van weet. De lezing begint om 20.00 uur in de zaal van de Emmakerk aan de Regentesselaan. Niet-leden kunnen de lezing bijwonen tegen betaling van drie gulden. Voor meer informatie: mevrouw A.G. van Mourik, tel. 6025411. DIEFSTALLEN ENGROS. Voor de Meervoudige Kamer van de Utrechtse Rechtbank stond Dinsdag W.K. alhier terecht wegens het plegen van meerdere diefstallen. In de maanden Juni en Juli van dit jaar vermisten verschillende inwoners van deze gemeente min of meer belangrij ke voorwerpen, die later bij een huis zoeking in de woning van K. werden teruggevonden, o.m. onderdelen van drie fietsen, vloerkleed, overall, een hoeveelheid spek en ham enz. De Officier van Justitie, die er in zijr. requisitoir de aanklacht op vestigde, dat verdachte geruime tijd Soest en omge ving door zijn rooftochten onveilig had gemaakt, requireerde tegen K. een jaar en zes maanden gevangenisstraf. De verdediger, Mr. Wijn, wees er op, dat verdachte, die zich voor de oorlog behoorlijk had gedragen, tengevolge j Voor mensen die overdag werken en toch gebruik willen maken van de fa ciliteiten bij Aangepast Bewegen Sporten, is er nu de mogelijkheid om 's avonds te trainen, wet dezelfde persoonlijke begeleiding als overdag. Aangepast Bewegen en Sporten geeft mensen met beperkingen door ziekte of leeftijd de mogelijkheid om in beweging i te blijven en conditie en kracht op te bouwen. Er wordt getraind in kleine I groepjes, i.v.m. privacy en persoonlijke aandacht. Voor mensen met beperkin gen kan de apparatuur aangepast wor den. Omdat er maar in kleine groepjes tege lijk gewerkt wordt, wordt er van belang stellenden gevraagd zich zo snel moge lijk hiervoor op te geven, want "vol is vol". Voor informatie en aanmelding, tel. 6029805. Al veel jaren is elke maandagmor gen Rondje Soesterberg te beluisteren op Radio Soest. Vanwege andere werkzaamheden is het aantal mede werkers aan dit programma tot een minimum beperkt, met het risico dat het programma moet verdwijnen. Daarom een dringende oproep: help Rondje Soesterberg! Jaren geleden werd het één uur duren de programma gepresenteerd door As- trid Geerdink. Vanwege drukke werk omstandigheden werd het daarna over genomen door medewerkers van Radio Soest. Maar die lieten duidelijk weten dat het vliegdorp dit programma zelf moest presenteren, want je moet toch wel enigszins ingeburgerd zijn om be paalde items naar voren te brengen. Anneke Vestering werd bereid gevon den dit te doen, hoewel zij niet in Soesterberg woonde. Desalniettemin heeft ze het vele jaren uitstekend ge daan, maar ziet momenteel vanwege andere zaken geen kans dit nog langer voort te zetten. Daarna sprong Wil Stekelenburg in de bres en verzorgde tot op heden de meeste uitzendingen van Rondje Soesterberg, maar ze staat er nu alleen voor en heeft hulp nodig. Met vier of vijf medewerkers zou het werk uitstekend verricht kunnen wor den, waardoor men één keer per vijf weken 'in de ether' komt. Wil staat ga rant voor een goede inwerkperiode. Graag een reactie naar Wil Stekelen burg, tel. 353380. Zolang niemand de helpende hand toesteekt, is het pro gramma Rondje Soesterberg uit de lucht. van zijn detentie als N.S.B.-er van streek is geraakt en uit wrok en balorig heid de hiervoor genoemde misdrijven heeft gepleegd. Pleiter drong aan op de grootst mogelijke clementie. Uit spraak 20 Sept. ZES AUTO'S MET ELKAAR IN BOTSING. Een uit de richting Amersfoort komen de automobilist met veel haast tracht te op de Birkstraat een voor hem rij dende file auto's te passeren. Tijdens deze manoeuvre werd hij echter door een tegenligger genoodzaakt een plaats tussen de file auto's te vinden, met 't gevolg, dat zes auto's op elkaar botsten. Twee ervan, 2 Volkswagentjes, werden aan de voorzijde ernstig beschadigd. De snelheidsmaniak, die dit ongeval veroorzaakte vervolgde met grote snel heid zijn weg en kon tot op heden niet worden opgespoord. LOODGIETER VALT VAN KERKDAK. De heer J.W., knecht van de loodgieter combinaties "Eemland" alhier, had Donderdagnamiddag het ongeluk, tij dens zijn werkzaamheden op het dak van de R.K. kerk te Soestdijk, van een hoogte van pl.m. 8 M. te vallen. Doordat hij met een plat dak in aanra king kwam, werd zijn val enigszins ge broken en kwam hij er practisch met de schrik af. ATLETIEK TNO loop Senioren: 1. Simon Vroemen (AV Sprint) 31.29.06, 2. Jeroen Punt (Loopgroep PK) 32.26.02, 3. Robin Punt (Loopgroep PK) 33.14.01, 4. Michael Woeren (De Veen Lo pers) 33.55.06, 5. Niels de Bruin (BAN) 36.04.01. Dames: 1. Lianne Bouwmeester (AV Atos) 40.04.09, 2. Anja van der Huyten (AV Tria- thlon) 42.23.09, 3. Irma van Zeist (Soester berg) 44.41.05, 4. Annemarie Arkema (TV De Schieter) 46.17.09, 5. Rier van den Heu vel (Veteranen Nederland) 48.29.01. Veteranen: 1. Johnny Johnson (Triathlon) 34.44.7, 2. Manuel José (AV Vitesse) 35.33.3, 3. Ad Huysmans (FIT) 35.37.0. 4 Aart van Beek (Athlos) 36.04.1, 5. 5. Henk Landman (BAV) 36.21.1. Wedvlucht: St. Ghislain Hornu; da tum: zaterdag 4 september. PV DE VRIENDSCHAP J.C. Wijnands 1-6; B.G. Schimmel 2 12; Altenaar/Reijerse 3 8; W. Hoffmann 4 5; Kamerbeek/Rauch 7 137; J. v. Groningen 19 53; J.. Kortland Zn. 20 26; Comb. Zijtveld/Krol 27 28; Vaessen/Veenendaal 37 54; Comb. Westerveld 71 85; W. Co- chius 72 89; G. Rietveld 80 95; R. de Ruy- ter 92 147; A.B. Grift 93; A. Wijnands 126; H.H. v.d. Veen 128. DE ZWALUW Comb. Schimmel-Klomp 1 317; Stam v. Es 2 7 102 129 278 288; R.W. Grift 3 216 235; P. Kanters 4 44 236 257; W. van Dorrestein 6 10 319; J. v.d. Brakel Zo nen 13 20 285 302; J. Duijst en Zn. 14 91 E. v.d. Brakel Zonen 15 26; Gebr. dc Bruin 16 24 298 312; R. Eimers 17 37 313 R. v. Hornsveld 18 27; L. Vogel 19 Toonen Zn. 21 41; 1-1. de Hi.v 22 Comb. dc Bes-de Bree 23 33 232 249; 1[. Vonk 30 134: J. van Dijk 36 77; Comb. van Egdom 39 61; R. v.'t Net 42 78; A. Roek huizen 54 107; H. Wolfsen 57 59; C. Kamphorst 58 119; Gebr. de Lang 62 202 J. Benschop 82 290; Dc Bruin v. Arn hem 89 166. A. Hooijcr 90 116: A.H. Ten nissen 92 137; G. Rijksen 105 223; J. de Jong 133 196; Th. Post 185; Weldink/v. Hengstum 200; B. van Doorn 252; J.A. Rost 260. Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk N.O. Utrecht. Bureau Soest: Burg. Grothestraat 74, 3761 CN Soest, tel. 6036800fax 6036888. Spreekuren: Thuiszorg: Soest: werkdagen van 9.00-10.00 uur, Burg. Grothestraat 74, tel. 6036800. Maatschappelijk werk - Soest: werkdagen van 9.00-10.00 uur, Burg. Grothestraat 74, tel. 6036800. - Soesterberg: van 9.30-10.30 uur, (al leen op woensdag) kerkellijk centrum, Gen. Winkelmanstraat 103, tel. 0346- 352606. Soest-Zuid: woensdag 9.00-11.00 uur, tel. 6013750, Gezondheidscentrum de Bundeling, Schoutenkampweg 4. Buiten kantooruren kan men, voor uit sluitend telefonische hulp, bellen met de THD te Hilversum, tel. 6245555. Zo nodig kan de THD één van de maat schappelijk werkers bereiken. Christelijk maatschappelijk werk: don derdagmiddag 14.00-15.00 uur, Burg. Grothestraat 74, tel. 6036800 Sociale Dienstverlening gemeente Soest, afd. Maatschappelijk Werk. - Spreekuur maatschappelijk werk: werkdagen 8.30-10.00 uur, gemeente huis, Raadhuisplein 1, tel. 6094311, toe stel 56. Sociale Verzekeringsbank, district Amersfoort (vh. Raad van Arbeid). Informatie over kinderbijslag, AOW- pensioen, weduwen- en wezenpensioen, rentezegels. Spreekuur Soest: vrijdag 10.00-11.00 uur, gemeentehuis, Raadhuisplein 1. kringloopcentrum V y De Schans 20 3764 AX Soest Tel. (035) 601 87 30 Winkelopeningstijden: dinsdag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur; zaterdag 9.00-12.00 uur Spullen brengen: dinsdag, donderdag en vrijdag 13.00-18.00 uur van 9.00-12.00 uur. Spullen ophalen: Na telefonische afspraak maandag gesloten Bejaardenhulp en gezinsverzorging Stichting Thuiszorg Eemland, tel. (033) 4600046. Voor Soesterberg bovendien: Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening Zeist, tel. 030- 6924764. Wijkverpleging en uitlenen van verpleegartikelen: Stichting Kruiswerk N.O. Utrecht, tel. 06-8344*. Warme-maaltijdenvoorziening: A. Aanvragen thuisbezorging: SWOS, tel. 6023681; mutaties doorgeven aan Molenschot, tel. 6099666. B. Restaurant voorziening in Bejaardencentra: Gr. Engendaal, tel. 6015251 Mariënburg, tel. 6022044 Voor de restaurantvoorziening dient men 55 jaar of ouder te zijn. Minstens twee dagen van tevoren opgeven bij desbetreffende bejaardencentrum. Project Vereenzaming Ouderen Informatie bij de SWOS, tel. 6023681 (vragen naar Margöt Bultink). Personenalarmering: Voor informatie en aanmelding, tel. 6014114. b.g.g. Secretariaat SWOS, tel. 6023681. Kortdurende noodhulp: Stichting Hulpdienst Soesterberg, tel. 0346-351789 of 352097. Sociaal-culturele activiteiten: In de dienstencentra, en andere loca ties, bijv. bejaardengymnastiek, zwem men, yoga, biljarten, kegelen, bowling, tafeltennis, badminton, fietsen, volks dansen, stijldansen, tekenen en schil deren, cursussen Engels en Frans, bridge, zangkoor, toneelclub enz. Algem. informatie te verkrijgen bij: SWOS, Dalplein 6, 3762 BP Soest, tel. 6023681; Honsbergen, Wiardi Beckmanstraat 475, Soest, tel. 601Ö607; De Vijverhof, Klarinet 39, Soest, tel. 6023139; De Drie Eiken, Dorpsplein 18, Soes terberg, tel. 0346-351402. Vereniging Groepswonen Ouderen Soest (GOS) Secr.: A. Borgers-Schuring, Koperwiek 56, 3766 AK Soest. Seniorenvoorlichting Voor 55+-ers met een beperkt inko men, die vragen hebben op het gebied van de sociale voorzieningen, subsi dies, kwijtscheldingsregelingen, of een gesprek willen. Alle werkdagen 9.00-12.00 uur, tel. 6027997. Secretariaten Ouderenbonden ANBO-Soest: dhr. J. Schreuders, Veenbesstraat 630, 3765 BT, tel, 6016528. ANBO-Soesterberg: dhr. G. Dusscho- ten, Gen. Winkelmanstraat 41, Soester berg, tel. 0346-353338. KBO Soest-Soesterberg: dhr. H. Hen ken, Valeriaanstraat 75, tel. 035- 6017938. PCOB-Soest: A. de Vries, Klaarwater- weg 22, 3762 XW, tel. 6019592. PCOB-Soesterberg: mw. G. Meyerink, Chr. Huygenslaan 108, Soesterberg, tel. 0346-352041. Senioren-nieuws Secr. SWOS, tel. 6023681. Klusjesdienst Klusjesdienst voor ouderen, tel. 6023681. Centraal Meldpunt Vrijwilligers- hulp Hulpvragen: elke werkdag 9.30-11.00 uur, t?l. 6031119. Opgave gemeente Soest GBA (gemeen telijke Basisadministratie Personen) Periode: 26 augustus t/m 1 september 1999. GEBOREN: Pascale Maria Catharina, dochter van R.P.A. van der Meer en J.C.M. Becker. Daniek Ria Geeseline, dochter van J. Visser en A. Vos. ONDERTROUWD: Erwin Hendrik, Johan Pouw en Mari- lyn Joanne Lawson. - Adriaan Gerard Augustijn en Jolanda Jansen. - Udo Willi van der Ploeg en Teresa Cristina Choy de Cruz. - Pieter Kleiman en Zwaantje Christina Hekman. - Johan- nes Dirk Pieters en Toska Meijer. GETROUWD/ GEREG. PARTNERS: Arij Snijders en Johanna Elizabeth Slagboom. - Johan Jansen en Monique Maria Louise Dankelman. - Jan Wil lem van Essen van Bianca van den Es- senburg. OVERLEDEN: Antonius Scheel, gereg. partner van Soraya Debi Karg. De volgende gegevens zijn ons ver strekt door dc gemeente Baarn. GEBOREN: Luuk, zoon van M.H. Lentfert en P.G. Bertelink. - Nina Theresa Celeste, dochter van D.B.J. Haas en L.D. Pel. - Gijs Christiaan, zoon van G.A. Vries en R.L. van Halen. - Dirk Henk Dennis, zoon van L. Veen en D. Westerhof. - Youri, zoon van G. Koelewijn en J.E. van de Mheen. - Jennifer Janny, doch ter van J. Amens en M. van der Stok. Jari Giovanni, zoon van R. dc Bruin en C. Polhout. - Noor, dochter van D.A. Unkcl en E. de Bruin. - Aurora Yasmine, dochter van M.J. Alkema en C.T. Ghironi. - Emiel, zoon van J. Vrijs en H.C.M. van Doorn. - Philippe, zoon van M.G.J. Bekkers en E. Olkhavskaya. - Hamse, zoon van I.B. Khadar en Asha Ahmed Amin. - Zenzi, dochter van A.F. Matla en A.M. van Daal. - Boet, zoon van A.R. Zoodsma en H.M. Hoven. - Tamara Neeltje, dochter van M. Marteijn en N. Klein. - Mèrice, doch ter van F.L. van den Berg en J. Knik- man. - Juliëtte Cynthia, dochter van M. Ederveen en L.D. Windhorst. - An- niek, dochter van M. Remiëns en A.M. Schouten. - Aline, dochter van P.P.B. Wolfsen en L. Vogel. - Leon, zoon van W.H.A. PreJler en P. Huiszoon. - Alwin Tristan Rutger, zoon van H. Beekman en M.R.J. de Schipper. - Jan-Willem, zoon van A.A. Twillert en B. de Graaf. - Klaasje Margriet, dochter van A. Hopman en A. de Graaf. - Julia Natas- ja Maria, dochter van J.H.F. Rikken en C.A.M. Veldman. - Melissa Gerarda Jacoba, dochter van J.G.H. van Midde laar en C.A. Heinen. - Kim, dochter van J. Spoor en A. Slagt. Kerkstraat 3-5 3764 CR. Soest Tel.; 035-6030303 Fax: 035-6029995 Het Katholiek Vrouwengilde begint maandag 13 september met het nieuwe seizoen. Tijdens de bijeenkomst wor den Biedermeiertjes gemaakt. Wie wil meedoen, moet een half blok groene oase, een mesje en/of schaar, een mandje of schaaltje met een doorsnee van 12 tot 15 centimeter en een potje van 10 tot 12 centimeter hoog meene men. Deelname kost 7,50 gulden voor leden en 12,50 gulden voor introducees. De bijeenkomst wordt gehouden in bouw Vogelzang aan de Parallelweg en begint om 19.30 uur. Het creatieve ge deelte wordt voorafgegaan door een korte gebedsdienst. GOEDKOPER HUURT U NERGENS PERSONENAUTO'S (exclusief eigen risico) 25,-p. dag 35,-p.dag 35,-p. dag 45,- p. dag 45,-p.dag 55,-p.dag 65,- p. dag 55,- p. dag SeatMorbella 100 km. vri Seat Arosa, Seal Ibiza 100 km. vri Ford KA 100 km. vri Seal Ibiza 1.4i 100 km. vri, Seat Arosa 1,4 Autom, 100 km. vri SeatToledo 100 km. vri, Ford Mondeo Wagon 1.8i 100 km. vri BESTELBUSSEN (exclusief eigen risico) Seat Inca 1.9 D 200 km. vrij, Bestelbus 12 m3 200 km. vrij, 135,-p.dag Bestelbus 5,5 m3 200 km. vri|, 70,-p.dag Midweektarief maandag l/m vrijdag 49,-p. dag 9-PERSOONSBUS (exclusief eigen risico) Luxe bus (9 persoons) 200 km. vrij, 95/-p. dag Lange termijn huren en/otyakantietarieven (inclusief eigen risico) Seol Morbella v.a. 28 dagen, 2800 km. vrij 699r Seal Arosa, Seal Ibiza, Ford KA, v.a 28 dogen, 2800 km. vrij 980,- Seal Ibizo 1.4i, VW Polo, Opel Corsa; v.a. 28 dogen, 2800 km. vrij 1.260,- Seot Toledo, Nissan Sunny, v.a. 28 dagen, 2800 km. vrij 1.540,- Bestelbus 5,5 m3; v.a. 28 dogen, 5600 km. vrij 1472^ AANHANGERS (exclusief eigen risico) Aonhangwagen (open) 25,-p.dag Tandemasser lopen) 45,-p.aag Tondemasser (met huif) 55,- p. dag Aulo-ombulonce (oprij wagen) 55,- p. dag Als uw auto of aanhanger hier niet bij staat/ bel dan gerust) AUTO VAN DOORN BV laanslroQl 82 - Soest-Telefoon (035) 602 1719 fox (035) 6027630 Smitsweg 311, telefoon 6Ü12630 Deze week vraagt de Vrijwilligers Vaca ture Bank Soest e.o. uw speciale aan dacht voor de volgende vacatures: 01-101: Speel-O-Theek te Soest zoekt enthousiastelingen voor het uit lenen en terugnemen van speelgoed; het verzorgen en de administratie hier van. Gemiddeld 1 x per week, volgens een rooster. Kinderen kunnen meege nomen worden tijdens het werken in de Speel-O-Theek. 01-119: Vrouwen Adviescommissie Woningbouw te Baarn zoekt vrijwillig sters met belangstelling voor bouw en wonen, die praktisch inzicht hebben en kunnen omgaan met pc, ter ondersteu ning van het secretariaat. Er wordt de mogelijkheid geboden voor het volgen van een basiscursus, waarin uitleg wordt gegeven over het lezen van bouwtekeningen en het geven van ad viezen. Ook organiseert de "VAC" ex cursies naar o.a. bijzondere woonpro jecten. Kinderopvang wordt vergoed. 03-113: Internationaal Vrouwencen trum te Soest vraagt vrijwilligsters voor begeleiding van fietslessen en het aan leren van vaardigheden, op de maan dagen. 03-148: Dezelfde organisatie zoekt vrijwilligsters om Nederlands te conver seren met buitenlandse vrouwen. 03-168: Stichting voor uitvoering van Welzijnsfuncties te Soest/Soester- berg, zoekt vrijwillig(st)ers voor het as sisteren van de leiding voor buiten schoolse opvang. 10-108: Psychiatrisch Centrum in Amersfoort zoekt vrijwillig(st)ers die in een 1 op 1 contact activiteiten onder nemen met de bewoners. Dit houdt o.a. in: wandelen, bezoek van het res taurant op het terrein, winkelen in de stad, een spelletje doen, de krant lezen, museum bezoeken etc. Daarnaast zoekt men mensen voor het begeleiden van een klaveijasclub, schaakactiviteit, bil jarten. Voor informatie over de vacatures kan men terecht bij de Vrijwilligers Vacatu re Bank Soest e.o., aan de Smitsweg 311, 3765 CJ Soest, van dinsdag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur, tel. 6012630. Soest/Soesterberg Tel. (035) 601 39 57 Bloedbank Midden Nederland Hilversum Tel. (035) 624 50 27 Amivedi Telefoon 601 34 87, bgg 06-53 5563 66 VERMIST: Zwarte kater, géén aftek., vrij groot, slank, heeft hartkwaal, Postweg, Soesterberg. Lapjespoes, grote ogen, "pinnekop", oud groen hls.b. bel., Haverweerd, Soest. Cyperse poes, 4x witte sokjes, iets wit onderkin, mager, binnenkat, Son- nevelt, Baarn. Muisgrijze poes, vage cyperse streep, klein, voor witte teentjes, achter sokjes, klein erg aanhankelijk, zwabberbuikje, getat., Prof. Lorentzlaan, Baarn. Zwarte poes, witte buik, achter witte voetjes, voor laarsjes, wit befje, witte streep over neus doorlopend naar wit lipje (1 kant), klein, v. Neslaan, Baarn. Cyperse poes, 4 x witte sokjes, met 4 x zwarte vlekjes op de hiel, groene ogen, klein en mager, Soesterbergsestraat, Soest. Rode poes, klein, heeft bandje om ge had, Gen. Spoorstraat, S'berg. Lichtgrijs gestreepte poes, vrij klein, hoog op de poten, Koninginnelaan, Soest. GEVONDEN: Duitse Herder, teef, getat., enthousiast en vriendelijk, Joh. Poststraat, Soest. Zwart-witte kater, wit puntje aan staart, Florislaan, Baarn. Zwart-witte poes, zwarte staart, zwart puntje op neus, Stadhouderslaan, Soest. Albino konijn, grote witte plukken op kop, groot!! Vinkenweg, Soest. Donker-bruine hamster, groot, lief, Turfstreek, Soest. Witte sierduif, Irisstraat, Baarn. Blauwe parkiet, groot, tam, geringd, Steenhoffstraat, Soest. De Hypotheekshop Soest biedt u een passende oplossing. Bel nu voor een gratis advies, een van onze hypotheekadviseurs! De Hypotheekshop Soest Soesterbergsestraat 6 3768 EH Soest Zaterdag 11 september ROOMS-KATHOLIEKE KERK Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 19.00 eucharistieviering, pastor W. Veldhuis Zondag 12 september ROOMS-KATHOLIEKE KERK H. Familiekerk, VVillibrordusstraat 19 11.00 eucharistieviering, pastor W. Veldhuis Joanneskerk, WiJJaertstraat 51 09.30 eucharistieviering, pastor W. Veldhuis Mariakerk, Burg. Grothestraat 82 11.00 eucharistieviering, pastor H. Goddijn Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 09.30 woord- en communieviering, pastor S. Nijland HERVORMD/GEREFORMEERD (Federatie 'Samen op Weg') Julianakerk, Julianalaan 19 10.00 ds. H. Gijsen De Open Hof, Veenbesstraat 2 10.00 ds. H.R. van Hal, ds. G.H. Ols- ma Wilhelminakerk, Soesterbergsestraat 18 10.00 ds. J.W. Huisman HERVORMDE GEMEENTE Ichthuskerk, Albert Cuyplaan 2 10.00 ds. W. van Gorsel 17.00 ds. R. van Kooten CHR. GEREFORMEERDE KERK Julianalaan 90 09.30 en 16.30 ds. J. Slagboom GEREF. KERK VRIJGEMAAKT Parallelweg 1 10.00 ds. G.E. Geerds 17.00 ds. M.J.C. Blok, Lubumbashi GEREFORMEERDE GEMEENTE Rehobothkerk, Dalweg 44 09.30 Ieesdienst 19.00 ds. W. Visscher VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP NPB afd. SOEST Rembrandtlaan 20 10.15 drs. R. van Warven EVANGELIEGEMEENTE Julianakerk, Julianalaan 19 19.00 G. van Engelenhoven CHRISTENGEMEENTE SOEST Griftland College, Noorderweg 79 10.00 Harpert Tromp, H.A. LEVEND-GELOOFGEMEENTE 'DE HONINGRAAT' EHBO-gebouw, Parallelweg 7A 10.00 Gert van Rietschoten JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkszaal, St. Theresiastraat 18 Gemeente Soest: dinsdag 19.25 uur; zaterdag 18.00 uur Gemeente Baarn: zondag 10.00 uur; donderdag 19.25 uur Soesterberg Zie Soesterbergse pagina Baarn DOOPSGEZINDE GEMEENTE Eemnesserweg 63B 10.30 ds. A.A. van Daalen NED. GEREFORMEERDE KERK Waldheim Mavo, Vondellaan 2 10.30 ds. M. Janssens M.C. MOLENDAEL Molenweg 2 10.00 ds. C. Geraets LEGER DES HEILS Acacialaan 6 10.00 lts. F.J. Steging en J.S.H. Ste- ging-Buitenwerf Amersfoort EVANGELISCH-LUTHERS Lutherse kerk, Langestraat 61 10.30 oec. Dienst in St. Joriskerk ORTHODOX Parochie van de H. Cornelius de Honderdman, Stadsring 137 woensdag 19.00 vespers zaterdag 19.00 vespers zondag 09.00 metten zondag 10.30 goddelijke liturgie NIEUW APOSTOLISCHE KERK Utrechtseweg 73-1 Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 DAGMENU'S woensdag 8 t/m dinsdag 14 september Te bestellen dageli|ks van 17.00 tol 22.00 uur 11,- Schnitzel, gebakken aardappelen en Hongaarse groente j 12,M Mihoenschotel met kipvlees, Indische salade 14,- Speklapjes, gekookte aardappelen en doperwtjes n 15,- Kipkrokant, aardappelen in roomsaus en worteltjes 16,K Paella van zeevruchten, Spaanse salade en vers brood 18,- Mega cheeseburger, Fronse friet|es, frisse salade Tel: 035 - 603 32 27 Fax 603 23 35 Goeije Dorus is een onderdeel van Beckertngh Catering Zaterdag 11 september en zondag 12 september HUISARTS (groep A) Zaterdag 08.00 - zondag 24.00 uur: J.P. Krijger Schoutenkampweg 4, tel. 6012423 Groep A: Bavinck, Van Dorssen, Van Kra nenburg, Krijger, Mout, Spelberg, Vrijmoet, Walter. HUISARTS (groep B) Zaterdag 08.00 - 24.00 uur: R. von Bartheld Prins Hendriklaan 3, tel. 6013322 Zondag 0.00 - 24.00 uur: M. Smits-Schaffels Lange Brinkweg 63a, tel. 6090424 Groep B: Von Bartheld, Chavannes/Verber- ne, Huitema, Oudshoorn, Nicolas, Overbeek, Smits-Schaffels. Het is aan te raden niet direct naar de dienstdoende arts te gaan. Eerst opbel len! APOTHEEK Vanaf vrijdag 17.30 uur: Wolverlei Apotheek Weegbreestraat 56, tel. 6019646 TANDARTS Zaterdag en zondag 13.00-13.30 uur: W.H.A. Steen Nassauplantsoen 27, tel. 6015970 DIERENARTS Vrijdag 20.00 - zaterdag 24.00 uur: Gezelschapsdieren E. Kfein Ereprijsstraat 23, tel. 6014211 Zondag 0.00 - 24.00 uur: H. Broeckman Van Goyenlaan 17, tel. 6019633 DIERENAMBULANCE Dierenambulance Amersfoort e.o., 24 uur per dag bereikbaar, 06-54337407. M.C. MOLENDAEL Bezoekadres Soest: Dalplein 61, 6092911, maandag-donderdag 08.00- 17.00 uur, vrijdag 08.00-16.30 uur. Bezoekadres Baarn: Molenweg 2, Baarn, 5482511. Bezoektijden: Alle afdelingen dagelijks 15.00-16.30 en 18.30-20.00 uur; op zondag tevens 11.00-11.30 uur. Uitzonderingen: Kinderafdeling doorlopend bezoek voor familie; ove rig bezoek: 15.00-16.30 uur. Kraamafdeling voor vaders en kinderen: 15.00-16.30 en 18.30-20.00 uur; overig bezoek: 15.30-16.30 en 19.00-20.00 uur. Special Care dagelijks 11.00-11.30, 15.00-15.30 en 19.30-20.00 uur. Spoedeisende hulp zeven dagen per week, 24 uur per dag, in m.c. Molendael Baarn, Molenweg 2, Baarn, 5482511. Patiënten Service Bureau voor algemene informatie over o.a. ziekten; geopend: maandag t/m don derdag 09.30-13.00 en 13.00-16.30 uur; vrijdag 09.00-12.30 uur. Tijdens schoolvakanties is het PSB alleen 's morgens geopend. ZIEKENHUIS EEMLAND Bezoekadres St. Elisabeth: Ringweg Randenbroek 110, Amersfoort. Bezoekadres De Lichtenberg: Utrechtseweg 160, Amersfoort. Polikliniek De Lichtenberg: Hellestraat 24, Amersfoort. Algemeen telefoonnummer: 033- 4222345. Postadres: Postbus 1502, 3800 BM Amersfoort. Bezoektijden Algemene afdelingen dagelijks 13.30-14.00 en 18.30-19.30 uur; extra op zondag: 11.00-11.30 uur. Afwijkende bezoektijden: afdelingen Geriatrie, Hartbewaking/ Cardiologie, Intensive Care (IC), Kraamafdeling, Pediatrie en Psychiatrie (PAAZ). Informatie voor informatie over bezoektijden of de afdeling/locatie waar de patiënt zich bevindt, kan men de receptie van het ziekenhuis of het algemene telefoon nummer bellen: 033-4222345. THUISZORG Stichting Thuiszorg Eemland: dienstdoende verpleegkundige 24 uur per dag bereikbaar via (033) 4600046. RODE KRUIS/BLOEDBANK Aanmelding nieuwe bloeddonoren: Bloedbank Midden-Nederland, tel. 030 - 2503700; Donorwerving Rode Kruis afdeling Soest/Soesterberg, Schrikslaan 15, 3762 TA Soest, 6013957. Secretariaat Rode Kruis Soest/Soester berg: 6022029. Iets te koop of te geef? Plaats een "kleintje" in de Soester Courant

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 31