ECKER T jr Danscentrum Gerla A WERKER fanen in Soest wordt weer duurder Patiowoningen op bedrijventerrein AdaMd MÊMMM WQAJ6AJ MS, 55H3E0F iACTUEEL r ijyf V TêAH GARDEN Inspraak over terrein Zonnegloren en Natuurbad Zwerverbeleid niet nodig Spreekuur van College in Overhees op 22 september rans port bedrijf b.v. Gemeente int 1,5 ton extra aan hogere belastingen en tarieven dewerk(st)er (trotechniek Plan voor verplaatsing van firma's uit woonwijk in zuid BRASSERIE KEUZEMENU Brasserie 'ester Geluidsapparatuur uit autobedrijf Bekeurde jongen beledigt politie Onze NAJAARSCOLLECTIE IS BINNEN Er is maar één Hypotheker. Dat is zeker. Soest, 035-6036000 SOEST Amersfoort heeft al opvangtaak Van Den Brink Alcoholcontrole: vijf verbalen Dronken man rijdt door rood licht natuurlijk m natuurlijk wnen soest Beeldenfietsroutt Dronken man krijgt boete Specialist,k Ook voor service moet u bij ons zijn TERDAG 8.00 TOT 14.00 UUR ift u iets te vieren? juiste adres voor uw vlees- gourmet-, fondue-, steen.' irty- en saladeschotels! eit en prijsvriendelijk! tverlener die voor een i de fysieke distributie voor de functie van; ders pieken en goederen )0 uur. erst, van aanpakken weet en fulltime baan met een sala- isgoederenvervoer. u contact opnemen met bedrijf B.V. en vragen naar A. Voorveld. ft _^GINA2 WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1999 SOESTER COURANT ^5 Vrijwel alle belastingen en tarieven in Soest gaan in 2000 omhoog. )at moet de gemeente 145.216 gul den aan extra inkomsten opbrengen, "lok de jaren daarna wondt wonen in Soest duurder. In 2001 wil het Colle ge de belasting-inkomsten verhogen iet 136.000 gulden en de twee daaropvolgende jaren met nog eens 120.000 gulden. In tegenstelling tot wat eerder was he loten, zal de onroerend zakenbelasting (OZB) nog niet met één gulden per ■vijf mille waarde worden verhoogd. Het College heeft gemeend deze maatregel te moeten uitstellen tot 2001. Bij een woning van een geschatte waarde van 300.000 gulden scheelt dat 60 gulden. Wel wordt een inflatiecorrectie van twee procent toegepast. Per 5.000 gul den waarde van de woning moeten ei genaren 8,02 gulden afstaan, voor huurders komt het tarief te liggen op 6,42 gulden. De bewoners van de honderd huizen die volgend jaar op de gemeentelijke riolering worden aangesloten, moeten 325 gulden neertellen. Dat is 25 piek minder dan dit jaar, maar meer meeval lers zijn er niet te verwachten. Een huishouden moet volgend jaar 435 gulden afvalstoffenheffing betalen, dat is 47,50 gulden meer dan nu. Ook het rioolrecht wordt verhoogd, met 18 gulden tot 144 gulden. Wie een hond heeft, zal eveneens dieper in de buidel dienen te tasten. De eerste hond kost 112,80 per jaar (was 110,40), de twee de 166,80 (was 163,80). De onderhoudsrechten voor begraaf plaatsen blijven gelijk, de rechten voor begraven/bijzetten en de vergunningen voor grafbedekkingen en het inschrij- vingsrecht moeten met 1,08 procent worden verhoogd om een 100 procent kostendekking te behouden. Leges Ook de leges gaan omhoog. Een pas poort gaat van 87 naar 97,50 gulden, een rijbewijs van 52 naar 60,50 gulden en een identiteitskaart van 36 naar 37 gulden. Het vastrechttarief van de bouwleges gaat met 4,50 gulden omhoog naar 224,50 gulden en het promiliagetarief wordt opgeschroefd van 17,50 tot 18,30 gulden. De gemeente verwacht volgend jaar 240 ruiterkaarten en - penningen af te geven. Die kosten dan 92 gulden (was 89,75). Wat gelijk blijft, is het tarief voor huwelijken en partnerregistratie. Wie doordeweeks trouwt, betaalt 384,50. Voor een hu welijksvoltrekking op zaterdag moet 1.153 gulden worden meegenomen. Een huisvestingsvergunning gaat met twee procent omhoog naar 91,50 gul den en het tarief voor een algemene plaatselijke verordening vergunning blijft gehandhaafd op 14,50 gulden. Op dinsdag 14 september wordt vanaf 13.30 uur in commissieverband ge sproken over de voorstellen voor de verhogingen van de belastingen en ta rieven. Op 11 of 13 oktober neemt de gemeenteraad een besluit. Wij bestaan ruim 30 jaar en voeren elektrotechnische, loodgieters- en centrale verwarrnings-installaties uit, veelal in de regio. :ieve werkzaamheden en telefoon- ce jonge sbouw. trotechniek te hebben doorlopen erkklimaat, bel ons tijdens kantoor- Bunschoten en Eemnes. Bet inwonersaantal verkeersonveiligheid en tgeoefend met de nood- 'ndersteuning. gewerkt in wisselende acht van zaken it verschijnen van dit De drie bedrijven die tussen de Duin weg en de Braamweg zijn gevestigd, verhuizen in de nabije toekomst mo gelijk naar het nog te ontwikkelen bedrijventerrein Nieuwegracht. De verplaatsingen moeten worden gefi nancierd door op het achtergebleven terrein ongeveer zestien patiowonin gen te bouwen. Het College heeft wel oren naar het schetsplan dat bouwbe drijf Van de Grift hiervoor heeft inge diend. Het is de bedoeling dat de patiowo ningen worden gerealiseerd in de vrije sector. "Wij vinden dit een goede in vulling van het plan," zegt wethouder Neks Blommers namens het College. Het past uitstekend in het beleid van de gemeente om bedrijven van woon wijken naar bedrijventerreinen te ver plaatsen. Ook het schetsplan kan de goedkeu ring van het College wegdragen. Het stelt dat er grote behoefte bestaat aan patiowoningen. Bovendien wordt vol daan aan de parkeervoorwaarden. Bij elke woning wordt op het terrein een parkeerplaats gerealiseerd en daarbui ten worden nog eens tien vakken aan gelegd, waar auto's kunnen staan. De ontsluiting van het terrein is aan de Duinweg. Het plan kan pas worden gerealiseerd, zodra er voor de bedrijven andere huis vesting is gevonden. Over de voor waarden heeft Van de Grift al overleg gehad met de directies van de drie be drijven, waaronder drukkerij ESED. Indien de commissie ruimtelijke orde ning ook instemt met het schetsplan, Het College ziet het plan voor woning bouw op het bedrijventerreintje in zuid wel zitten. Foto: Aldo Allessie kan Van de Grift een bouwplan ma ken. Dan volgt de inspraakprocedure voor de bevolking en daarna kan een bouwvergunning worden aangevraagd. Voordat een vergunning kan worden afgegeven, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, omdat het terrein nu geen woonbestemming heeft. Daar voor is een zogenaamde artikel 19-pro- cedure nodig. De gemeente zal in de vergunning laten opnemen dat de bou wer aansprakelijk is voor eventuele planschade. ƒ37,50 €17,02 U kunt een keuze maken uit een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Hoofdgerechten worden geserveerd met gemengde salade, pikante aardappeltjes en groente van het seizoen. Als de samenstelling van het gerecht dit niet toelaat serveren wij er andere aardappeltjes of groente bij. SALADE VAN GEROOKTE KIPFILET met mozzarella en kaantjes of artisjok met vinaigrette of KERRIE - MOSSELSOEP lamsfilet met rode wijnsaus en risotto of kalfzwezerik met een jus de veau met sesamzaad en roze peperkorrels of ROULEAU VAN ZALM EN TONG met een choronsaus CRÈME BRÜLÉE of SINAASAPPELBAVAROIS met caramelijs, spinsuiker en coulis of koffie of thee met bonbon Soesterbergsestraat 188, Soest Telefoon 035 - 603 60 10 7 dagen per week geopend! In het gemeentehuis wordt dinsdag 14 september een inspraakavond ge houden over het ontwerp-bestem- raingsplan "Landelijk Gebied, eerste herziening 2000". De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Tijdens de vergadering wordt onder andere een toelichting gegeven op de inspraak- en planprocedure. De herzie ning van het bestemmingsplan "Lan delijk Gebied 1994" vloeit voort uit de ontwikkelingen die betrekking hebben op de terreinen van het voormalige ziekenhuis Zonnegloren aan de Soes terbergsestraat 125 en het voormalige Soester Natuurbad aan de Van Weer den Poelmanweg 4-6. Het terrein waarop de voormalige ver pleegsterswoningen op het Zonneglo- renterrein (Berkenbos) staan, valt bui ten deze herziening. Hiervoor is een aparte procedure in gang gezet. Voorgesteld wordt van het voormalige Zonneglorenterrein de aanduiding "Bijzondere Doeleinden" te verwijde ren en de bouw van vijf villa's langs de Soesterbergsestraat mogelijk te maken. De rest van het terrein wordt terugge geven aan de natuur. Hierdoor wordt de bestaande bebouwingsmogelijkheid voor instellingen op het gebied van de gezondheidszorg ongedaan gemaakt. Verder staat in het ontwerpplan dat de gebruiksmogelijkheden van de recrea tie-appartementen op het voormalige Natuurbadterrein verruimd worden. Voor deze appartementen is een aan tal jaren geleden een bouwvergunning verleend. De planherziening ligt ter in zage in het gemeentehuis en bij de de pendance Publiekszaken in Soester- berg. Tot 1 oktober 1999 kan men schriftelijk bij burgemeester en wet houders op het plan reageren. In het weekeinde is ingebroken in een autobedrijf aan de Soesterbergsestraat. Een 53-jarige Soester deed aangifte. Hij mist een autoradio/cd-speler, en kele boxen en diverse stuks gereed schap. Twee jongemannen zijn maandag be keurd, omdat ze zonder helm op een bromfiets reden. Ze werden aange houden op de Dalweg. Nadat de bon nen waren uitgeschreven, uitte één van de jongens zijn frustraties door een agent te beledigen. Hierop kreeg hij nog een proces-verbaal. De politie rechter zal uitmaken of hem een straf, en zo ja welke, zal worden opgelegd. Een ruime selectie van de betere merken: o.a. Desch, Van Gils, Arrow, Wellington of Bilmore, Paul Shark, Brax, Konen, Point, Schiesser, Wimmers, Marz> Jaguar, Pierre Cardin, John Miller, Yves St. Laurent. HERENMODE Winkelcentrum Hartje-Zuid, Soesterbergsestraat 51, Soest Waarom naar De Hypotheker? Voor een overzichtelijk hypotheekadvies op maat en het afsluiten van de juiste hypotheek door een persoonlijke adviseur die u kosteloos al het werk uit handen neemt. Steenhoffstroat 66, Soest Daarom naar De Hypotheker! Volledig objectieve en 100% onafhanke lijke hypotheek bemiddeling Kosteloos advies op maat Keuze uit vele hon derden hypotheek varianten De meest gunstige voorwaarden Alle fiscale aspecten tot op de gulden voorgerekend Begeleiding van A tot Z gedurende het hele aankoop- traject Ook na het afsluiten van de hypotheek volledige service Adviseur Evert-Jan Wijers en secretaresse Henriëtte Beijersbergen Maak een afspraak met De Hypotheker bij u in de buurt: Steenhoffstraat 66, 1 De Hypotheker Er is maar één Hypotheker. Dat is zeker. Paren (beginners) 10 lessen: 95,- per persoon Jeugd en gevorderden 25 lessen; 245,- per persoon Country (beginners) 5 lessen: 40,- per persoon Street Dance 5 lessen: 40,- per persoon BEL VOOR EEN GRATIS PROEFLES INSCHRIJVING-INFORMATIE dagelijks (behalve op zondag) van 17.00 tot 20.00 uur Telefoon 035 - 602 28 11. Langskomen kan natuurlijk ook en wel elke ma.-, wo.- en vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur, t/m wo. 29 sept. in ons danscentrum aan de Alb. Cuyplaan 198b te Soest. Het is overbodig in Soest een zwer- versbeleid te maken. Amersfoort heeft door het rijk reeds een centrum functie opgelegd gekregen en is daar mee in het gewest Eemland primair verantwoordelijk voor de opvang van daklozen. Burgemeester Hans de Widt zei dat maandag naar aanlei ding van vragen van de PvdA. Ook deze fractie had onlangs het kran tenbericht gelezen over de zwerver die door de politie was aangetroffen op het Nieuwerhoekplein. De man lag daar op een bank te slapen en was van plan een poosje te blijven. De politie som meerde hem op de trein te stappen en begeleidde hem naar het dichtstbijzijn de station om erop toe te zien, dat hij daadwerkelijk Soest zou verlaten. "En dan, wat gebeurt er dan," vroeg PvdA-fractievoorzitter Kees Boerkoel zich af. Hij wilde weten of er een beleid is en of er geld beschikbaar is voor de opvang. In het verleden konden zwer vers terecht bij In de Ruimte, maar die stichting is failliet gegaan en het terrein aan de Insingerstraat is inmiddels in andere handen. Volgens De Widt heeft de politie ge handeld volgens de richtlijnen van het beleid, toen het de zwerver twee weken geleden op de trein zette. In de omge ving van Soest zijn Amersfoort, Hilver sum en Utrecht de aangewezen steden die de maatschappelijke opvang moe ten regelen. In Eemland heeft de kei- stad een centrumfunctie. Amersfoort heeft daarom een beleidsnota ge maakt, die nadat omliggende gemeen te daarop hadden gereageerd, is vast gesteld. Amersfoort moet zorgen voor een effectieve opvang en in Soest hoe ven derhalve geen voorzieningen voor zwervers te worden gerealiseerd. Al leen als een zwerver de openbare orde verstoort of onveilig gedrag vertoont, kan Soest optreden. De verantwoor delijkheid daarvan ligt bij de burge meester. Inwoners van de wijken Overhees, Hees, Boerenstreek en Klein Eng- endaal zijn woensdag 22 septem ber aan de beurt om met leden van het College te praten. Ze kun nen klachten uiten, van gedachten wisselen, suggesties doen en vra gen stellen. Het 'spreekuur' wordt gehouden in de Vijverhof aan de Klarinet, van 20.00 tot 22.00 uur. Namens het College zijn aanwezig burgemeester Hans de Widt en de wethouders Neks Blommers en Bart Krol. Zij zullen de burgers indivi dueel ontvangen en zoveel mogelijk mondeling te woord staan. Indien ze het antwoord op een vraag schul dig moeten blijven, krijgen de bur gers zo snel mogelijk daarna een schriftelijke reactie. Mensen die een gesprek met één van de College-leden willen aan knopen, kunnen vrij binnenlopen. Indien de burgemeester of de be treffende wethouder reeds in ge sprek is, kan de wachtende Soester zich laten informeren over de ge meentelijke informatie via Teletekst en internet. Hoewel het spreekuur van 22 sep tember in eerste instantie is bedoeld voor inwoners van de vier genoem de wijken, zijn ook Soesters uit an dere delen van de gemeente wel- Restaurant "a la carte Riant terras in het bos Lunch Diner Vergaderingen en arrangementen Bruiloften en Partijen High tea en brunch Ruime parkeergelegenheid Voor meer informatie: Stephan Ott en Sebastian Ott, Peter Spier uw gastheren Soesterbergsestraat 122 3768 EL Soest Telefoon 035 - 601 27 06 Telefax 035 - 601 97 18 Tijdens een algemene alcoholcontrole in de politiedistricten Eemland-Noord en -Zuid hebben de politie en de re gionale verkeersdienst ook op de Birk- straat automobilisten aangehouden. Van de tachtig bestuurders bleken er twee, onder wie een 41-jarige Soester, te veel te hebben gedronken. Beiden moeten een boete van 390 gulden be talen. Op de Amsterdamsestraatweg hadden drie van de zestig gecontroleerde auto mobilisten te diep in het glaasje geke ken. Drie mannen, onder wie één Soes ter, kregen eveneens een geldstraf van 390 gulden. Allen werd tevens een rij verbod van één tot twee uur opgelegd. Op de Van Weedestraat is zaterdag nacht een 34-jarige Soester aangehou den, omdat hij het rode verkeerslicht had genegeerd. Tijdens het onderhoud merkte de politie dat zijn adem naar al cohol riekte, waarop hij moest blazen. Het vermoeden dat de man te veel al cohol had genuttigd om nog te mogen rijden, bleek niet ongegrond. Hij kreeg een rijverbod van drie uur en een boe te van 700 gulden. PROFITEER NU VAN DE HOGE KORTINGEN! LAATSTE WEEK OPRUIMING KORTING OP TUINMEUBELEN Burg. Grothestraat la 3761 CJ Soest tel. 035 - 602 27 68 Wat mij betreft mag Imelda Li genomineerd worden voor de Ge Oliebol 1999 voor haar VW-beek fietsroute door Soest en Soesterh die zij heeft bedacht en uitgevoe Wat een werk! Wat mis ik in de route? Een prachtig beeldje van de Amsterdamse beeld houwer Schalier, dat vijfentwintig jaar het schoolplein sierde van de Scholen gemeenschap "Eemland" aan de Mo lenstraat en acht jaar geleden is gejat. Het staat nu te pronken in een tuin aan de Eemnesserweg in Baarn, tegenover het politiebureau. Deze kunstroof heeft Soest te danken aan het malafide schoolbestuur van destijds, dat het ge bouw verkocht aan een bevriende ma kelaar in onroerend goed, die het een week later weer doorverkocht aan Jan Smeeing. In die week verhuisden de twee "vechtende" jongens (zie foto) spoorslags naar onze buurgemeente. Ik mis in het parcours de beide scheve "Dennennaalden" van de Soester sier- smid Rein Tupker op de rotonde van de Molenstraat. Ik mis in de routebeschrijving "De Verstrengeling" (1985) van de voorma lige WVS (nu "Achtgoed") op de hoek van de Laanstraat en de Vrijheidsweg. Ik mis het roestvrijstalen "Blad" bij het Van der Meercentrum aan de Konings weg. Tegenover de afschuwelijke geta- toueerde hangplek van J.Ó.P. ten Hove, waar de gemeente inmiddels ook nog een picknicktafeltje heeft ge plaatst. Ik mis in de wielerronde de opgesta pelde biggetjes van Emmy Eerdmans op het terrein van Kinderparadijs "De Vrije Teugel". Volgens Imelda "passen" deze beelden niet in de route. Ik vind dat ze toch voor de volledigheid (tussen haakjes desnoods) genoemd moeten worden. De fietser maakt wel uit of hij/zij om rijdt of niet. Primair gaat het om de beelden en niet om de fietsroute. Onduidelijk is de notitie over de talud Land-art (geen kei maar kleine keitjes) van Cyril Lixenberg bij het politiebu reau. Een schrijnend voorbeeld van desinteresse bij de regioagenten, 's Avonds hoort deze creatie verlicht te zijn, maar de lamp is al jaar en dag uit. De kei ernaast is een monumentaal ge schenk van Harry Jonker, geen kunst, wel puur natuur. Het kunstwerk "it came out of the sky" van Ton Kalle is eveneens niet opgeno men in de ronde. Het met graffiti be smeurde beeld ligt ergens voor oud vuil op de Lazarusberg. Dom. Vorig jaar zou het al worden schoongemaakt en verplaatst. De kunstcommissie schaamt zich terecht voor deze situatie. In het begeleidende boekje staat wel genoteerd de bronzen "Schoenveter" van Theo Schreurs. Het beeld is nog niet geplaatst. Wat is het mooiste beeld van Soest? Wat is het lelijkste beeld? Waar staat nonkunst? Wat is geen kunst maar ge woon decoratie? Kijkt u zelf maar en let op met oversteken. Schaakschool Soest SCHAKEN VOOR KINDEREN leeftijd: 6-16 jaar 17 september starten de nieuwe groepen om 18.00 en 18.30 uur in het EHBO-gebouw, Parallelweg 7A. Kosten: f 25,- periode sept - jan. Info: 06-53264115 of 035 - 6014694 Hij had te veel alcohol genuttigd, maar was toch gaan autorijden. Dat kwam een 45-jarige man duur te staan. Hij werd vorige week dinsdagnacht aange houden op de Soesterbergsestraat. Na dat de blaastest positief was uitgeval len, kreeg hij een boete van 390 gulden. SOEST Eigen technische dienst met 24- uur service. Geen voorrijkosten. Gratis bruikleen app. Alle reparaties aan huis. Soesterbergsestraat 35a Tel. 035 - 602 93 60

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 3