na leder z n eigen wens. I Hum Y PETERS Makelaardij •Wc* M 55 woneninde groenere A. VAN PIJPEN bv IMAM Film< &S Soester or in de Exclusief bij Peters Makelaardij! Geen me metselbe WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1999 SOESTER COURANT Monuta V VAN HAREN mvy*m afwezig WOENSDAG 8 FEIKEN Bezoek ook onze internet site: www.huisweb.nl "DE L ZUID PRO "Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren." Romeinen 14 vers 8b Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve onvergetelijke man, onze zorgzame va der, schoonvader, fijne opa, broer, zwager en oom LUBBERTUS ANTONIE DE BRUIN Bert Amsterdam, Amersfoort, 13 maart 1924 1 september 1999 Amersfoort: G.R de Bruin-Moerbeek Oost-Souburg: Ria Planting-de Bruin Fedde Planting Esther, Robert, Jeanet, Daniël Overleden in Liberia: Loesje (t 1955) Soest: Bob de Bruin Joke de Bruin-Foekens Mark, Bart, Tom Schuilenburgerplein 1, B71 3816 TD Amersfoort De begrafenis hèeft maandag 6 september plaatsgehad op de begraafplaats "Rusthof" te Amersfoort. Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar dat wij haar zolang in ons midden mochten heb ben, geven wij u kennis, dat in alle rust van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en omi CORNELIA GEERTRUIDA VAN HOLTEN-VAN DEN HAAK weduwe van Lambertus van Holten op de leeftijd van 99 jaar. Riny van Breukelen-van Holten Kick van Breukelen Vivian Brink-van Breukelen Rob Brink Sander Mark van Breukelen Marjella van Breukelen-Fugers "Mariënburg", 2 september 1999 Burg. Grothestraat 80, kamer 110, Soest Correspondentieadres: Anna Paulownalaan 37, 3761 CV Soest De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op maandag 6 september in het crematorium Daelwijck te Utrecht. Wij willen langs deze weg laten weten dat wij het gehele personeel van Mariënburg te Soest dankbaar zijn voor de fantastische verzorging van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en omi CORNELIA GEERTRUIDA VAN HOLTEN-VAN DEN HAAK Riny en Kick en verdere familie Op 2 september j.l. is toch nog snéller dan verwacht in alle rust overleden FOLKER LENTEN op de leeftijd van 85 jaar. Onze grote dank gaat uit naar alle medewer kers van verpleeghuis "Daelhoven" die hem de laatste jaren liefdevol hebben verzorgd. Namens de familie: D.J.T. Lenten Hartweg 31 3762 SC Soest De begrafenis heeft 6 september j.l. plaatsge vonden. Dan is wel de laatste traan geweend En vinden bij de Heer Gods kind'ren, voor altoos hereend, Hun liefdepanden weer. Na een zorgzaam en energiek leven en mede leven met velen, is in diep geloof, onverwacht van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma JACOBA HENDRIKA MIDDELHOVEN-HOGENHOUT COBY weduwe van A.H. Middelhoven *10 juni 1925 t 4 september 1999 Ab Middelhoven Petra Middelhoven-Visser Onno Stephan Erna Vermeulen-Middelhoven Theo Vermeulen Leonie Koen Stella van Veen-Middelhoven Ruud van Veen Rudy Tanja Correspondentieadres: A.H. Middelhoven Schoonstersland 6,7951 HL Staphorst De crematieplechtigheid zal plaatsvinden don derdag 9 september om 12.00 uur in het cre matorium "Den en Rust" aan de Frans Hals laan 27 te Bilthoven. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. -GEEN BLOEMEN- Wie de Zoon heeft, heeft het Leven. 1 Johannes512a In dit stille vertrouwen, heeft zijn aardse leven moeten loslaten WILLEM EEKEL Weesp, 24 september 1932 Soest, 4 september 1999 Hij wist zich gedragen op de vleugels van Gods trouw. Met diep respect voor wat hij voor ons bete kent, zijn wij bedroefd en stil nu mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa gestorven is. Soest: Gé Eekel-Schaap Huizen: Gertjan en Tonny Sanne, Timon Soest: Marian en Peter Michelle, Feline Doorn en Driebergen: Marco en Ingrid Chalonhof 125, 3762 CT Soest Wij willen Wim gedenken in een dienst, wel ke gehouden wordt op donderdag 9 septem ber 1999 om 13.30 uur in de Oude Kerk aan de Torenstraat 1 te Soest. Daarna zullen wij hem begraven op de Alge mene Begraafplaats aan de Veldweg te Soest. Na de begrafenis willen wij U graag ontmoe ten in het koor van de Oude Kerk. Wim is thuis, liever deze dagen geen bezoek Deze week bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van WIM EEKEL Wij zijn hem dankbaar voor zijn grote inzet voor de SAMEN op WEG-gemeente in Soest. Gedurende vele jaren heeft hij als kerkvoogd en als gemeentelid blijk gegeven van grote betrokkenheid, o.a. bij de verbouwing van De Open Hof en de instandhouding van De Oude Kerk. Zijn familie wensen wij Gods nabijheid toe. De Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente en de Commissie van Beheer van de Gereformeerde Kerk te Soest 4 september 1999 Dan ga ik op tot Gods altaren. Psalm 434 Na een leven vol liefde en tot het laatst vol bezorgdheid om zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen is, vertrouwend-op Gods goedheid, op de leeftijd van 88 jaar overleden mijn lieve man, onze lieve vader, groot- en overgrootvader TEUNIS JACOB DE RUITER B.N. de Ruiter-Kersten Klaas en Janny Betty en Bruno Tirza, Nikee Alice en Marcel Ann en Philip Ferry Marcel en Marsha Wim en Marga Arjan Martijn Betty en Ben Sharon en Samuli Michael 6 september 1999 Dalplein 2 kamer 214 3762 BP Soest Geen bloemen - Geen toespraken Geen bezoek aan huis Gelegenheid tot afscheidnemer! en condoleren donderdag 9 september van 19.30 tot 20.00 uur in het uitvaartcentrum "De Engenhof", Albert Cuyplaan 196 te Soest. De Rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 10 september om 13.00 uur in de Oude Kerk, Torenstraat 1 te Soest, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Veldweg te Soest. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in "De Engenhof'. PERSONEEL GEVRAAGD We zoeken voor de maan- Gevr goede huish. HULP 3 dagochtend een zelfstandige, uur per week. Tel. 6029161. flinke HULP in 2 pers. huis- - houding. Spreek bij geen ge-- Gevr. huish. HULP villa uw boodschap in. U Soestdijk, voorkeur ma.och- wordt teruqgebeld. Tel. tend, tel. 6018866.6016931. j Uitvaartcentra: (x? Albert Cuyplaan 196, Soest en Ringweg Dorrestein 9, Amersfoort. A Tel. (033) 461 82 44 j] j Heeft u vragen op het gebied van uitvaart- A- vcrzorging of -verzekeringen, bezoek dan de info-uren in het uitvaartcentrum in Amersfoort V op vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. (xi :l bij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht) Uitvaartverzorging en -verzekering Een leven kwam tot rust in de palm van Gods hand. Na een liefdevolle verzorging is uiteindelijk, rustig thuis, overleden onze zeer zorgzame en lieve moeder en oma ANSFRIDA ANTONIA MARIA KLEIN-BROUWERS (weduwe van W.H.A. Klein) in de leeftijd van 78 jaar. Ed en Truusje Bart, Rens Paul en Yolande Dennis, Björn, Anouk, Megan Huiben Lucia Loes Carmen Soesterberg, "De Heybergh" 7 september 1999 Correspondentieadres: RJ.A. Klein Versteeghlaan 60 3769 BN Soesterberg Mam is opgebaard in de rouwkamer van de "Vredekerk", Gen. Winkelmanstraat 101 te Soesterberg. Daar kunt U afscheid van haar nemen en is er gelegenheid tot condoleren op vrijdag 10 sep tember van 19.00 tot 19.30 uur. De crematieplechtigheid zal zijn op zaterdag 11 september om 11.30 uur in het cremato rium "Den en Rust" aan de Frans Halslaan 27 te Bilthoven. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van het cremato rium. Alpha Catering zoekt voor de vrijdag en/of zaterdag leuke, vlotte MEDEWERKSTERS- (ers) voor cateringwerk zaamheden op diverse locaties in Soest en omge ving. Ervaring is niet vereist. Wil je meer weten of reage- ren? Bel. 035-6014082. Huish. HULP gevr. 1x per 14 dagen. Tel. 6025964. Uitvaartverzorging m Vooruit regeling van begrafenis/crematie Deposito (voor ouderen) Voor thuis opbaren0 koeling beschikbaar DAG EN NACHT BEREIKBAAR Rouw- en koffiekamers in ons uitvaartcentrum aan de Koningsweg 20, 3762 EC Soest Tel. 035 - 601 48 32 UITVAARTVERZORGING Familiebedrijf sinds 1938 J. Otten (3e generatie) Huish. HULP 1 ochtend per week. Tel. 6024951. Persoonlijke en eervolle verzorging van uitvaarten, geheel naar uw wensen. Ook voor elders verzekerden. Dag en nacht bereikbaar: 0346-351223 Gen. Winkelmanstraat 142,3769 EH Soesterberg ERKEND LID VAN UITVAARTVERZORGING Lepelaarstraat 45 - 3742 XG Baarn Telefoon 035 - 541 44 33 DAG EN NACHT BEREIKBAAR Regeling van begrafenissen en crematies voor alle gezindten door het gehele land. ERKEND LID VAN taowra vswoij «i wm uwimshwgs Ook verzorging van elders verzekerde uitvaarten, deposito's, voorafregelingen en uitvaartverzekeringen. Rouwkamers: in het Uitvaartcentrum "De Engenhof", Albert Cuyplaan 196 te Soest, en in ons Uitvaartcentrum "De Ark', Reigerstraat 17 te Baarn. Telefoon 035-54146 35 of 5414433 Fatih Moskee Parallelweg 7, Soest zoekt Bel voor informatie; Dhr. K. Suna, tel. 035-6012714 Wij zijn nog op zoek naar serieuze KRANTEN BEZORGERS op de woens dagmiddag. Als vaste en/of invalbezorger. Bel snel 035- 6014152, dan vertellen we er meer over. Gevr. ervaren OPPAS voor onze 2 meiden (7 4 jr.) voor de dinsdagmiddag. (12.00- 17.30 uur) Tel. 6024432. P. Moiit HUISARTS van 13 t/m 17 sept. Waarneming: K. Vrij moet HUISARTS tel: 60123 95 en J.P. Krijger HUISARTS tel: 60124 23 Schoutenkampweg 4 OPPAS gevraagd op afroep basis. Tel. 06-22666544. Eekhoornnest. Gevraagd zelfstandige HULP in de huishouding. Ene week 3 uur, andere week 6 uur. Tel. 6019328. AANBIEDING PERSONEEL WASMACHINE, vaatwasser, defect? Bel technisch bureau Direct. 24-uurs service. Tel. 035 - 5415900. SCHILDER vraagt binnen/ buitenwerk. Goede referen ties. Vrijblijvende prijsopgave. Na 18.00 u., tel. 030-6061357. HT Service. REPARATIE ktv, video, cd, versterkers, mag netron. Vooraf prijsopgave. 035-6037363. SCHILDER zoekt binnen- en buitenwerk. 30 jaar ervaring. Vrijblijvend te ontbieden. 030- 2432510. TE KOOP AANGEBODEN Centrale Verwarming ZELF BOUWPAKKET op maat CV- ketel met 8 radiatoren incl. huur gereedschap. U instal leert en wij controleren en stellen de installatie in be drijf. Prijs v.a. 4.000,- Feiken Verwarming te Amersfoort. Tel. 033-4621162. Fax 033- 4655423. Gebruikte FIETSEN van de vakman met Bovag-garantie. Ben de Bruin Rijwielspecia list, Gallenkamp Pelsweg 1 (Lo. Winkelcentrum Soest-Z). Tel. 035-6012857. OPRUIMING! cv-ketels 22 kw ƒ1.250,-: Combi-ketels 23 kw ƒ1.795,-; HR-ketels v.a. 1.995,-; Grote partij radiato ren va. 125,- Feiken Verwar ming te Amersfoort Tel. 033- 4621162. Fax 033-4655423. Perzisch tapijt "MEEUW- SEN" 2.50x3.00. Tel. 6013429- JONGENSFIETS 24 inch merk Gazelle Laser geel zwart f 75,-, skelter op lucht banden rood f 75,-, Twinny- load fietsenrek voor op de trekhaak of op de caravan te.a.b. Tel. 035-6023543. Te koop: Prachtige eiken KEUKEN met alle inbouw- apparatuur in uitstekende staat voor een makkelijke prijs. Zien is kopen! Tel. 035- 6024321/06-534803598. Te koop: GARAGEBOX, Dr. Rupertlaan, koopsom f 28.000,- k.k., Inl.: Van Wijk Mak., 035-6015050. FIAT Panda 1000 S ie. bj 89, APK 7-00, zw. 5 versn. i.g.st. f 3.250,-. Tel. 035-6090060. INFO PLUS computershop. De zaak voor al uw compu ter-: printer- en fax benodigd heden. Dillenburglaan 2 Soest tel. 035-6032224. CONVECTORPUTTEN op maat geleverd en gemon teerd. Feiken Verwarming te Amersfoort Tel. 033-4621162. Fax 033-4655423. Now or never! Grote partij BANKSTELLEN, kasten, eet- hoeken, tv-stereo meubelen, computermeubelen, enz.enz. Alles direct leverbaar. Ham meubelen, Hogehof 2, Nij- kerk. Woensdag gehele dag gesloten. Muziekhandel v.d. Groep. VLEUGELS, piano's, keyb., orgel, gitaren, fluiten en blad muziek etc. Scherpe prijzen, door lage bedrijfskosten. Pianostemmen (24 jr. erv.), transporten. Winkeldorpsstr. 111, Bunschoten. Open: vrij 19.00-21.00 uur., zat. 10.30- 13.30 uur. Voor overige tijden, bel of maak een afspraak, ook 's avonds! 0651-244964 of 033-2984376. TE KOOP GEVRAAGD MUGRO Autorecyciing. T.k.g. loop, sloop, schadewagens. Tev. verkoop van onderdelen. Industrieweg 16a. Tel.: 035 - 6011276 THUNDERBIRD eiland (groot) en evt. ander Thunderbird speelgoed. Tel. 035-6011803 na 19.00 uur. TE HUUR AANGEBODEN Vrijstaande WOONRUIMTE 28 m2 douche/toilet/ keukenblok, gestoff. f 800,- excl. energiekosten. Tel. 035- 6024259. Te huur in Soest KANTOOR annex atelier 75 m2. Op eerste verdieping, eigen op gang. Tel. 06-51933399. 's Avonds 035-6011366. OPSLAGRUIMTE iei, schikt voor stallen K„ enz, tel. 035-601427;L- Startende onderner^ papieren vraaqt te PAND/HAL bedrijfsfu,-. stukje terrein/grond t 53721545. Te huur gevraagd: ca.y MAGAZIJNRUIMTE Vf.' periode 1/10/99-31;,1 voor het maken van i' pakketten. Heelt u ia. dan naar De Kaasspet b.v. tel. 6024321, ff Robberse. Heeft u oude atqefc KLEDING? Schenk be,: aan Stichting k®/ inzameling Depot 3. Molenstraat 112, Soest eI tueel afhalen Is r»,' Tel.: 035 - 6021841 k. 19.00 - 19.30 uur SLAAP STUDIO. Matrst (anti-allergisch), lalt» dems (elektrisch) seniop, dikanten, boxsprings, Vrcr hoop slaapkamers, dcfe den, spreien, hooldkuss.- matrasbeschermers. Steitner, Lange Brink»; Soest. Tel. 035 - 601 96® Lanss deze wes bedar tiesdiewijmochte LAATSTE JU Nu 5 films voor Dubbel CD Etern: Tijdens deze laatste aktiewt videofiln DVD Compact Di 'SF Dillenburglaan 12, E AANBIEDING GESLOTEN GASWANDKETfl .gbM>sd£SKUN01G TIJDELIJK ARNHEMSEWEG 149 - AMERSFOOD TEL: 033-4621162 -FAX: 465HS www.feiken-verwarmina.ttl Ook voor uw huis staat dc unieke Peters Internet Site (www.huisweb.nl) beschikbaar met actuele bijzonderheden, fotoreportage en plattegrondtekeningen. Met dagelijkse informatie over de laatste aanbiedingen. Samen met de gratis kleurenbrochure die uw huis extra in de schijnwerpers zet bied; Peters Makelaardij alle ingrediënten voor een succesvolle verkoop! Bel voor een vrijblijvende verkooptaxatie 035-6016251 Soest-Zuid, Soesterbergsestraat 4a Eigentijds appartement op 1e etage. Een direct te betrekken appartement met moderne keuken, luxe kamer met bubbelbad en separate toiletruimte op 74 m2 woonoppervlak. Plus nog een flink zitbalkon (Z.O.) met af wisselend uitzicht. Indeling: Royale living met parketvloer, balkon, slaap- en studeerkamer, keuken, badkamer, toilet ruimte en hal. Het appartement is voorzien van dubbele beglazing, overwegend spachtelputz wandafwerking, gas kachels en ruime berging in de onderbouw. Maandservice- kosten 140,-. f 289.000,- Soest-Zuid, Vondellaan 20 Zeer aantrekkelijke maisonnette op 2e woonlaag met slaapverdieping. Op loopafstand van het winkelcentrum, N.S.-station en prachtige natuurgebieden. Indeling: ruime woonkamer, keuken, balkon, doucheruimte, toilet en hal. Verdieping: grote slaapkamer en 2e kamer. Eigen c.v.-in- stallatie. Uitstekende staat van onderhoud. Maandservice- kosten:/ 100,-. f 369.000,- Soest, Meent 28 Moderne semi-bungalow met grote garage e schitterende tuinaanleg op 1037 m2 eigen grond. Gekozen is voor een tuin met 2 gezichten. Sober aan de voorzijde. Ge varieerd en bijzonder achter. De smeedijzeren toegangs poort is voorzien van afstandsbediening evenals de garage. Bijna aan het oog onttrokken bevindt zich in de tuin nog een privé "Beauty and Health corner" met perfecte sauna, luxe yakuzi, douche en waterbron. Indeling woonhuis: L-vormige living, open keuken compleet met inbouwapparatuur, grote bijkeuken, toilet en hal. 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer, overloop alsmede toegang naar bergzolder. Vanzelfspre kend is de bungalow voorzien van c.v.-gas. Staat van onder houd is prima. f 995.000,- Voor onder meer een in kinderboerderij De Vrij vrijdag voor de Utrechtsi tegen een 27-jarige S maanden gevangenisstra vendien eiste de officier de tenuitvoerlegging va waardelijke straf van zes Agenten hielden de Soesl februari op de kinderboeri dat het inbraakalarm af Uit een giftenpotje bleek den verdwenen. In het gel op diverse plekken bloeds den, terwijl de verdachte l handen had. De Soester ontkende op hij degene was die had inj zou juist hebben geprobe dere mannen daarvan te Dat was volgens de verd handgemeen uitgelopen, een van de anderen gewc raakt. Hij bekende wel twee an< die hij diezelfde maand zijn woonplaats had gepl was het beperkt geblevei ging, bij de ander had h contant geld, sieraden ei buitgemaakt. Daarnaast had de Soe: 1997 een buurtgenoot neus geslagen. Het slac zich beklagen over geiuic deelde de verdachte vor ber tijdens een kroegruzi en een vuistslag uit. "Ik man besprongen. Ik wi: overkwam", aldus de m Officier van justitie H. H felde aan de woorden dat hij zijn leven inmi had. "Ik krijg niet de in< vreselijk goed gaat." IV van de bloedsporen en gen van de verdachte, gi dat de verdachte wel braak in de kinderboerc weten had. Hoogendijk wilde geen seringscontact eisen om lijk maatregel in het v succesvol was geweest, grond van het strafbla niks in een onbetaalde1 Advocaat M. IJsseldijk Vooralsnog wil het Co dewerking verlenen a£ een metselbedrijf aan weg. Het is in strijd n woonbestemming van I sen de nummers 70 dien zou de bebouvi daarvoor aangegevei Soest, Foekenlaan 18 MH0T0I Schitterende vrijstaande villa op één der meest fraaie locaties in Soest-Zuid, vrijwel direct grenzend aan natuurge bied. Grondopp. 2570 m2. Uitstekende staat van onderhoud, luxe ingericht en hoog kwaliteitsniveau. Koperen goten, auto matische tuinsproeiinstallatie, waterzuiveringsunit, alarmin stallatie, dubbele beglazing enz. Indeling: grote living met open haard en leistenen vloer, exclusieve woon-eetkeuken, grote bijkeuken, 4 slaapkamers, kastenkamer, 2 badkamers, beide in luxe eigentijdse uitvoering, toilet en hal. Souterrain: Grote kamer van ca. 36 m2 met raampartijen, tegelvloer, vloer verwarming en kastenwand. Aparte stookruimte. Dubbele garage met dubbele afstandsbediening en separate berging, grote tuin rondom het huis met vijverpartijen en een prachtige verscheidenheid aan bomen en planten Prijs op aanvraag Het College weigert in te werken en wil eerst stemmingsplan Nieuw; stellen. Daarin zal I woonbestemming hout er misschien een wij heid opgenomen, die metselbedrijf mogelijk t87 3768 HD Soest. Tel. (035) 6 Birkstraat 87. 3'°° - EN NOG MEER HUIZEN IN DE WONINGGIDS REGIO SOEST. BEL NU VOOR EEN GRATIS EXEMPLAAR. U BENT OOK r>p VAN HARTE WELKOM OP ZATERDAG VAN 10.00 TOT 14.00 UUR TRADIT De lamswol pol de hals; spei norm Deze i tevens e

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 6