PETERS Makelaardij l/l leder z'n eigen wens. e a a Bauers Sameir metTo CI-KETEM A. VAN PIJPEN bv 'Invloed WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1999 SOESTER COURANT cWi-&i&ema/~ <=^oaA Monuta W t VAN ROUWENDAAL VAN HAREN lm JOANNES CORNELIS FONKEN BRITNEY NAOMI PAGIN^g verrassend VEELZIJDIG 10% extra KORTING Blazers diverse kleuren Pantalons Rokken Blouses* ANNIE HARTMAN ■d Restaurant Joop en Tiny Kramer 50 jaar getrouwd KLEINTJES U vindt de kleintjes op pagina 10! Exclusief bij Peters Makelaardij! Bezoek ook onze internet site: www.huisweb.nl WOENSDAG 2! Concert op wor wonen in de groene zone Taaicircus in .Sf» 1,995. FEIKÈN Mi God heeft gegeven, liefde in het leven, moed in het lijden, troost in het scheiden. Tot ons groot verdriet is van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma CHRISTINA WILLEMIEN BOERS- ENGEL TINY 26 september 1942 t 22 september 1999 Jan Boers Harold Robert-Jan en Angelique Kyliam, Steyn André en Trudy Lisanne, Annefleur Van Lenneplaan 41 3768 XN Soest De begrafenis heeft dinsdag 28 september plaatsgevonden op de Algemene Begraaf plaats aan de Veldweg te Soest. Dag lieve oma TINY Je was geweldig voor ons. We gaan je missen. Knuffie van Kyliam en Steyn Dag lieve "ANDERE" OMA We zullen je nooit vergeten. Lisanne en Annefleur Na drie weken van hoop en vrees is woens dag 22 september mijn lieve dochter, onze zus en tante TINY BOERS-ENGEL overleden. Soest: D. Engel t M. Engel-van Tol Soest: Ine den Broeder-Engel Marcel den Broeder t Soest: Greet Engel Boxtel: Jan Engel t Trijnie Engel-van Velzen Purmerend: Lettie Hoekstra-Engel Rolf Hoekstra Loosdrecht: Dirk Engel Agnes Engel-Voogd Neven en nichten Wij zullen haar missen. De Here heeft uit onze familiekring weggeno men mijn lieve schoondochter, onze lieve schoonzuster en tante TINY BOERS-ENGEL J.M. Boers-Rademaker Suze en Wim Deelen Joke en Bart Vanderveen Arie en Jannie Boers Neven en nichten Soest, 22 september 1999. TjeuiqtüjfzenrL af2/ haan/ feacAV fw.ejl 'Dl/ja/ ans/ qezeqd: f jlL heê een schillenend leite*v /jehad. was/ naait kanty vaan/ een. andene/ wenehl. sdi had zij/ deze/ a^laafz ma nay niet venwacflt. SE,ieve/ '((ii/ja, qaede vaant! sAm&teA.dLanv, f 01-12-1921 24-09-1999 C>ifOr CfRxx*yuj/ e*v ^-Mans/ c&iti&tUie/ etv out CJÜoulow etv cfó&ia(w/ul ^Stui/ui' etv ^Tlaajarv §>c aie.niatie' heefl vandaag/ plaalsgeuondetv Irv hel oiemataiiiim ^Vetsetv te/ S) üefuiis-. c&avie£fMndeiüie(i(bie&: ci§. ^dieA&ettia.' ^VevuLiJxo^-282402 CV^€/ sdiphetv a-jd c^Ziftv Uitvaartcentra: (5b Albert Cuyplaan 196, Soest en Ringweg Dorrestein 9, Amersfoort. A Tel. (033)461 82 44 Y Heeft u vragen op het gebied van uitvaart- A- verzorging of -verzekeringen, bezoek dan de Y info-uren in het uitvaartcentrum in Amersfoort )j' op vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. np ■I bij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht) Uitvaartverzorging en -verzekering Het is zo alledaags: gewoon naar huis fietsen. Ineens ligt de wereld ondersteboven Geheel onverwacht is, na een leven dat gete kend was door eenvoud, bezorgdheid, eerlijk heid en liefde voor allen die hem omringden overleden PIET DE GROOT in de leeftijd van 75 jaar. We zullen je vreselijk missen! E. de Groot-Magito Rick en Ans Peter, Tara 25 september 1999 Beukenlaan 82a 3762 AK Soest Gelegenheid tot condoleren woensdag 29 sep tember van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaart centrum "De Engenhof" aan de Albert Cuyp laan 196 te Soest. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden don derdag 30 september om 10.00 uur in het cre matorium "Den en Rust" aan de Frans Hals laan 27 te Bilthoven. Na de plechtigheid is er tevens gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. - Geen bloemen - Aansluitend wil ik de mensen die spontaan op welke wijze dan ook reageerden bij het onge val van mijn man, bedanken voor hun gewel dige inzet. E. de Groot-Magito Liefde is niet betaalbaar. Geluk is soms onbereikbaar. Vriendschap is zo kwetsbaar. Echter, een ding hebben ze gemeen, in moeilijke tijden houden ze je op de been. Intens verdrietig maar dankbaar dat verder lij den haar bespaard is gebleven, delen wij u mede dat, na een leven dat getekend werd door eenvoud, goedheid, bezorgdheid, eerlijk heid, vriendschap en liefde, plotseling van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze innig geliefde moeder en oma MARGARETHA WERKHOVEN- EMOND GREET Echtgenote van Kees Werkhoven te Hoogland, 26 maart 1932 t te Baarn, 28 september 1999 Soest: C.B. Werkhoven Borssele: Niek en Jozien Joanne, Mireille, Wietske Kesteren: Johan en Anke Heythuysen: Rianne en Helmus Valesca, Sandra, Marlies Soest: Kees en Saskia Hooglanderveen: Mariëtte en Jos Martijn, Jorick, Tim Lange Brinkweg 117 3764 AC Soest Donderdag 30 september om 19.00 uur willen wij Greet gedenken tijdens de avondwake in de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus aan het Kerkplein te Soest. Na de avondwake is er in de kerk gelegenheid tot afscheid nemen en de familie te condole ren. Vrijdag 1 oktober zal er voor haar een Uitvaart dienst worden gehouden om 11.00 uur in eer der genoemde kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof aan de Dalweg. Een hand die zwaaide als we gingen En nog vele mooie dingen zijn herinneringen Aan onze oma, Die voor altijd van ons afscheid nam. Joanne, Mireille, Wietske Valesca, Sandra, Marlies Martijn, Jorick, Tim Elizabeth Grin uitvaartverzorging Er is meer mogelijk dan u denkt. S. Hoogewerffstraat 58, 1223 HX Hilversum Tel.: 035-642 24 41 Fax:035-642 25 54 CHRISTELIJKE VERENIGING VOOR UITVAARTVERZORGING SOEST Neem tijdig uw voorzorg en wordt lid van de C.V.U. "Soest". Rouwkamers in het Uitvaartcentrum "de Engenhof". Inlichtingen, administratie en melding sterfgeval: Stadhouderslaan 39 - Soest Telefoon 035-602 18 76, b.g.g. 601 64 67 of 035-541 44 33 Dag en nacht bereikbaar. ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT SCHULDSANERINGEN EN FAILLISSEMENTEN Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 7 septem ber 1999 zijn de navolgende SCHULDSANERINGSREGELINGEN DEFINITIEF VERLEEND: R 99/255 Jan HUISMAN, geboren op 28 januari 1940 te Zuilen, wonende Rubenslaan 6,3764 VH Soest Rechter-commissaris: mr. H.G. Ruijs Bewindvoerder: mr. J.H. van der Werf,- postbus 188,3740 AD Baarn, telnr. 035-5417941 R 99/256 Dirk 0KHUIJSEN, geboren op 3 oktober 1961 te Utrecht, voorheen h.o.d.n, LAS VEGAS ENTERTAINMENT en THEATERBUR0 0KHUYSEN, voorheen gevestigd Koekoeksplein 4,3514 TT Utrecht, tot 7 april 1998 ingeschreven KvK Utrecht e.o. nr, 30092400, wonen de Prolessor Lorentzlaan 30,3769 GG Soesterberg Rechter-commissaris: mr. W.W. de Nijs Bik Bewindvoerder: mr. F.X.D.A. Hagens, postbus 233,3830 AE Leusden, telnr. 033-4946936 De grillier van de arrondissementsrechtbank te Utrecht. ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT SCHULDSANERINGEN EN FAILLISSEMENTEN Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 14 sep tember 1999 is de navolgende SCHULDSANERINGSREGELING DEFINITIEF VERLEEND: R 99/266 Giiler ALB0STAN, geboren op 1 april 1941 te Bogazliyan, Turkije, wonende te Kamperfoeliestraat 147,3765 AR Soest, Rechter-commissaris: mr. W.W. de Nijs Bik. Bewindvoerder: mr. Y.A.E. Vlassenroot, Postbus 1214,3800 BE Amersfoort, telnr. 033-4622200. Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 15 sep tember 1999 is het onderstaande FAILLISSEMENT na gedaan verzet VERNIETIGD: F 99/171 Bert Alexander 0NWEZEN, geboren op 22 augustus 1956 te Soest, voorheen wonende te Veenbesstraat 528,3765 BP Soest, thans wonende te Koekoeksweg 2,3762 VJ Soest, Curator: mr. J.E. van der Wolf, Postbus 3255,3760 DG Soest, telnr. 035-6031503. De griffier van de arrondissementsrechtbank te Utrecht. Uitvaartverzorging .fff wf* DAG EN NACHT BEREIKBAAR m Vooruit regeling van begrafenis/crematie Deposito (voor ouderen) Voor thuis opbaren koeling beschikbaar Rouw- en koffiekamers in ons uitvaartcentrum aan de Koningsweg 20, 3762 EC Soest Tel. 035 - 601 48 32 UITVAARTVERZORGING Familiebedrijf sinds 1938 J. Otten (3e generatie) Persoonlijke en eervolle verzorging van uitvaarten, geheel naar uw wensen. Ook voor elders verzekerden. Dag en nacht bereikbaar: 0346-351223 Gen. Winkelmanstraat 142, 3769 EH Soesterberg UITVAARTVERZORGING Lepelaarstraat 45 - 3742 XG Baarn Telefoon 035 - 541 44 33 DAG EN NACHT BEREIKBAAR Regeling van begrafenissen en crematies voor alle gezindten door het gehele land. ERKEND LID VAN Ook verzorging van elders verzekerde uitvaarten, deposito's, voorafregelingen en uitvaartverzekeringen. Rouwkamers: in het Uitvaartcentrum "De Engenhof", Albert Cuyplaan 196 te Soest, en in ons Uitvaartcentrum "De Ark', Reigerstraat 17 te Baarn. Verder van de wereld weg elke dag een beetje dichter naar ons moeder toe elke dag een treetje Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat, na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan onze lieve va der en opa JOOP in de leeftijd van 79 jaar. Lieneke en Jan Kees en Ans LiaDaan en kleinkinderen Harderwijk, 27 september 1999 "Honsbergen" Wiardi Beckmanstraat 339 3762 GK Soest Onze vader is opgebaard in het uitvaartcen trum "De Engenhof" aan de Albert Cuyplaan 196 te Soest. Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen aldaar vrijdag 1 oktober van 19.00 tot 19.30 uur De crematieplechtigheid zal plaatsvinden za terdag 2 oktober om 10.30 uur in het crema torium "Den en Rust" aan de Frans Halslaan 27 te Bilthoven. Voorafgaande aan de plechtigheid is er tevens gelegenheid tot afscheid nemen van 9.15 tot 9.30 uur in eerder genoemd uitvaartcentrum. - Geen bloemen - Hoera, we hebben een dochter! donderdag 16 september 1999 a Yolanda en Wim van Schoontiorst-Kok Siüö Yolanda's Haarmode s&b ||j5j9 Speenkruidstraat 65 - 3765 AB Soest Regenmantels van199,-tot Jacks maat38t/m54 .j*q vanafl^y," (beide in diverse kleuren) Pakjes en japonnen* maat 38 t/m 60 qq vanaf Tegen inlevering van deze advertentie 30% korting borduurpakketten maat 38 t/m 60, vanaf159, vanaf69®5 vanaf99," vanaf69,' ook in katoen Uw adres voor al uw handwerk en fournituren Stoffen, confectie, maat- en veranderwerk Brinkstraat 29 - Baarn - Tel.: 035-5417993 28-09-'49 28-09-'99 20 september gaan wij er even tussen uit om dinsdag 5 oktober weer voor u klaar te staan BURG. GROTHESTRAAT 55 - SOEST - TEL. 035 - 601 2516 Ook verkoop dinerbonnen Felicitaties van: Ria en Henk Sylvester en Barbara Mijanou en Arjan Familie van Dijk Gerubriceerde advertenties max. 40 woorden. Uitsluitend over één kolom; per 10 woorden f 8,00 ieder woord meer f 0,50 extra (exclusief BTW). Brieven onder nummer f2,50 Bewijsnummer (Uitsluitend op verzoek) f2,70. Alleen bij vooruitbetaling. Kleine advertenties moeten uiterlijk MAANDAG 17.00 uur binnen zijn. Telefoon 035 - 54146 35 of 54144 33 Ook voor uw huis staat de unieke Peters internetsite (www.huisweb.nl) beschikbaar met actuele bijzonderheden, fotoreportage en plattegrondtekeningen. Met dagelijkse informatie over de laatste aanbiedingen. Samen met de gratis kleurenbrochure die uw huis extra in de schijnwerpers zet biedt Peters Makelaardij alle ingrediënten voor een succesvolle verkoop! Bel voor een vrijblijvende verkooptaxatie 035-6016251 Soest, Nachtegaalweg 14 Vrijstaand woonhuis met verrassend veel ruimte, luxe en comfort. Enhet bouwjaar, 1935, staat garant voor optimale sfeer in en rondom het huis. Indeling: B.g.: Living met ruime zij-erker, eetkamer, zitkamer, 2 luxe keukens, 2 slaapkamers, fraaie badkamer, toilet en hal. 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer en overloop. 2e verd.: vaste trap naar zolder met kamer. Twee jaar geleden is het woonhuis binnenshuis vrijwel geheel gerestyled en verbouwd f 925.000,- k.k. Soest, Meent 28 Moderne semi-bungalow met grote garage schitterende tuinaanleg op 1037 m2 eigen grond. Gekozen is voor een tuin met 2 gezichten. Sober aan de voorzijde. Ge varieerd en bijzonder achter. De smeedijzeren toegangs poort is voorzien van afstandsbediening evenals de garage. Bijna aan het oog onttrokken bevindt zich in de tuin nog een privé Beauty and Health corner" met perfecte sauna, luxe yakuzi, douche en waterbron. Indeling woonhuis: L-vormige living, open keuken compleet met inbouwapparatuur, grote bijkeuken, toilet en hal. 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer, overloop alsmede toegang naar bergzolder. Vanzelfspre kend is de bungalow voorzien van c.v.-gas. Staat van onder houd is prima, f 945.000,- In de maand oktober Orkest Vereniging si Toonkunstkoor Zeist t certen geven, niet het oktober in de Petrus als afsluiting. De repel in volle gang, want er s de muziek op het proj; voor het koor als voor Vóór de pauze zal het 1 Cimarosa worden uitge door de Ouverture im I le, het Hirtenchor en J Schubert. Na de pauze Solennelle de Ste. C Gounod op het progran medewerking zal wo door Hans Pieter Hei Corné Ran (tenor) e Weele sopraan). Vooi den koor en orkest gedi dirigent van de S.O.V man; na de pauze do< dirigent van Toonkunsi Het Toonkunstkoor 1871 opgericht door J! Pol en bestaat uit ong' Het repertoire beslaat ziekgeschiedenis. De Vereniging bestaat ui amateur-musici en zij per jaar een of meer coi Anne Sollie is sinds 15 het koor. Daarnaast d enkele andere koren en als docent directie e Soeteman was werkza kende symfonieorkest EN NOG MEER HUIZEN IN DE WONINGGIDS REGIO SOEST. BEL NU VOOR EEN GRATIS EXEMPLAAR. U BENT OOK VAN HARTE WELKOM OP ZATERDAG VAN 10.00 TOT 1 4 OO UUR vloerverwarming boilers/geysers, thermostaten efTalle hulpmaterialen Allo bekende merken te zien en direkl uit ^SPECIALE AANBIEDING GESLOTEN GASWANDKETEL TIJDELIJK ARNHEMSEWEG 149 - AMERSFOORT TEL: 033 - 4621162 - FAX: 4655423 www.feiken-verwarming.nl Veel Nederlanders i het (sterk?) toeneme Engelse woorden i spraakgebruik. Tocl Engelse invloed wel van de woorden is sche herkomst. Die geruststelling wa derdagavond te horei College, waar Nicolii o.a. bekend van het boek" en het "Etyi denboek van Van D dat van de Nederlanc 80 van min of m afkomst is. Er is du grote zorgen op dat als "leeuw" en "kam wens ook (ooit) als le Nederlands taaleigen drongen. "Voor de I destijds waren dat on aldus Nicoline van de BtaEjWW

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 6