Week van het brood Van Gils rLAND Nieuwe AVIA spaarcampagne 'made in Soest' mn Ufftih Nieuwbouw aan Burg. Grothestraat Grote Zaal Artishock 'als oud' tratie m/v Rooderkerk Communicatie geeft tankstations extra elan /oerdense 'Windhond' levert leel voor Soester dito Soester Byzantijns Koor kan nieuwe leden gebruiken Heeren Van Brederode Informatieavond Romereis 2000 WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1999 SOESTER COURANT PAGINA 9 N, Dmonteur trotechniek :haaaM°fidin9'l6efti'd (start zaterdag 2 oktober) Molenbrood nu..3.50 waarvan 1,00 gaat naar Stichting De Windhond Pandabroodje nu1 .95 tolenbrood' bij bakker Van Kooten Klaverjasssen bij De Vriendschap Voor Russisch Orthodoxe kerkmuziek MANNENMODE KONINGINNELAAN 24 - SOESTDIJK Een warme wintersjaal kado bij Firstlady. lf Winkel of kantoor en appartementen op plek Meilof's Behang Opknapbeurt voor expositie- en concertruimte Bij Gilde op dinsdag 5 oktober Westeneng otarissen angevuld met een ictie; >rrespondentie met behulp en instellingen; :hiveringswerkzaamheden. ig. een eventuele invulling door ogelijk MS-Word) een vereiste- alsmede een servicegerlchte-e'„ m, een prettige collegiale werk. rij u contact op te nemen met 5 privé: 0B5 - 601 49 99} '11, 3760 DA Soest. Wij bestaan ruim 30 jaar en voeren elektrotechnische loodgieters- en centrale vera/armings-installaties uit, veelal in de regio. heeft onge ouw. •techniek te hebben doorlopen vaardeert u een prettig sollicitatiebrief aan: de gewijzigde financie- t een vereiste. oest vraagt per 1 januari zijds is het de functie die ninistratieve processen 'ie van signalerende, advi- nbinatie leidt ertoe dat de teilen van de gehele orga- t financiële beleid van de fequate plan- en controle- m; inanciële, personele en I personeel; net terrein van de onder- sr de rector van het Grift- verkers 2 fte's). directie van de Waldheim Jing. nn de procedure. heer drs. H. Wind, rector "i Goor, penningmeester aarn/Soest, nelding van Jevensover- avrouw M. Bax, Postbus De uitdaging was groot. Ontwikkel een nieuwe spaarcampagne voor de AVIA tankstations die klanten en thousiast maakt en echt anders is dan andere, zonder dat er meteen miljoenen guldens mee gemoeid zijn. AVIA Nederland Coöperatie u.a., zoals bekend sinds jaren gevestigd in Soest, koos opnieuw hei eveneens Soester bureau Rooderkerk Commu nicatie bv om de opdracht tot een goed eind te brengen. De nieuwe campagne is zojuist van start gegaan en de eerste reacties zijn uitermate positief. Nederlanders houden van sparen en van 'gratis'. Dus dingen alle oliemaat schappijen naar de gunst van consu menten met spaarcampagnes. Het pu blicitaire geweld dat daarbij hoort, kost miljoenen. Wat moet je dan doen als je kleiner bent dan de grote oliemaat schappijen en toch klanten aan je wilt binden? Daarop is maar één antwoord mogelijk: een slim reclamebureau zoe ken dat creatief en goed werk levert en toch op de kleintjes let. Drie jaar geleden koos AVIA, met haar circa 200 tankstations in ons land een middelgrote maatschappij, het even eens in Soest gevestigde bedrijf Rooderkerk Communicatie als haar nieuwe partner op reclamegebied. Dit mprketingcommunicatiebureau viel op door haar gebundelde ervaring, nuch tere bedrijfsfilosofie en prachtige klan ten. Bedrijven in de autobranche, zoals de importeurs van Jaguar en Toyota en leasemaatschappij TOP Lease, maar ook het Nederlands Bureau voor Toe risme, Bank Labouchere en andere flmpondernemingen. Als je voor hen werkt, moet je iets bijzonder te bieden hebben. Fris vervolg Rjooderkerk Communicatie ontwikkel de voor AVIA de campagne AVIA KeuzeSparen, die in maart 1997 werd gepresenteerd en een succes mocht worden genoemd. Maar ook andere «Miemaatschappijen timmeren aan de weg en de consument van vandaag raakt verwend en is snel op iets uitge- :ken. Daarom was bij de start van expert AVIA KeuzeSparen al duidelijk dat er spoedig gewerkt zou moeten worden aan een nieuwe campagne. De op dracht daarvoor werd opnieuw bij het bureau aan de Lange Brinkweg neerge legd. De adviseurs en vormgevers be dachten een fris vervolg voor de lopen de spaaractie, waarbij klanten uit meer spaarmogelijkheden kunnen kiezen. "Je hebt adviesbureaus die zich vooral richten op advertentiecampagnes en zogeheten 'below the line'-bureaus die meer gespecialiseerd zijn in andere pu blicitaire uitingen, zoals PR-campagnes, het maken van bladen en folders en het ontwikkelen en uitvoeren van rede lijk eenvoudige promotie-acties", zegt Jan Rooderkerk, de oprichter van het bureau. "Wij behoren tot die laatste ca tegorie. We staan hier met ons negenen stevig op de grond. Een jong team, ui termate enthousiast, zeer betrokken, hard werkend. Het is de kunst om met relatief eenvoudige middelen voor je klanten toch iets goeds te doen. Gezien onze groei de afgelopen tijd slagen we daar aardig in." Hoofdrol Er werd een zeer kleurrijke campagne ontwikkeld, waarbij in alle publicitaire uitingen gewone vriendelijke mensen een hoofdrol spelen en klanten keus hebben uit liefst acht verschillende spaarmogelijkheden: shop- en was- cheques, contant geld, cadeau-artike len, reischeques, winkelcheques, avon tuurlijke activiteiten of een donatie aan Doe een Wens Stichting Nederland en het Nationaal Fonds Kinderhulp. De winkelketens die aan AVIA KeuzeSpa ren deelnemen zijn Bart Smit (speel goed), Douglas (parfumerie), Expert (elektronica), HUBO (doe-het-zelf), Marskramer (huishoudelijk) en Music Store (muziek en video). De nieuwe campagne werd aan alle AVI A-medewerkers gepresenteerd tij dens vier regionale bijeenkomsten op kartbanen, waardoor werk en plezier gecombineerd werden. Zij waren en thousiast en dat is het publiek ook. De deelnemende AVIA tankstations, zoals AVIA De Korte Duinen op de Birk- straat, hebben het druk en veel mensen zijn zo enthousiast dat ze hun al ge spaarde AVIA-punten massaal omrui len voor de nieuwe cadeaumogelijkhe den. De slogan AV7A KeuzeSparen. Uit en thuis het leukst gaat dus op. Dat zo'n landelijke campagne niet door een groot Amsterdams reclamebureau werd ontwikkeld, maar hier in Soest, mag best bijzonder worden genoemd. Even bijzonder is het dat alles rond de campagne, van idee en vormgeving tot en met drukwerk en de introductiebij eenkomsten door één klein team werd uitgevoerd. Zo gaven AVIA Nederland en Rooderkerk Communicatie invul ling aan het motto van dit bureau, de Latijnse spreuk Finis Coronat Opus. Waarmee zoveel bedoeld wordt als: in zet en teamwork moeten leiden tot het best mogelijke resultaat, want bij de fi nish telt alleen de eerste plaats. BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Birkstraat 93 - Soest - Tel. 601 23 54 Beukenlaan 46 - Soest - Tel. 601 20 65 Van Weedestraat 46A - Soest - Tel. 601 38 77 De inzamelingsactie voor de herbouw fan de Soester korenmolen "De Wind hond" is nog maar net van start gegaan i toch kan er met ingang van zaterdag l oktober al brood gegeten worden dat Sis gebakken met meel afkomstig van |"De Windhond". De Soester bakker Op vrijdag 1 oktober begint de klaver- jascompetitie bij De Vriendschap weer. Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw aan de Nacht egaal weg 8B. Er is ook een loterij. Bakker van Kooten overhandigt Wind hond-voorzitter Gerhard Sterken (r.) het eerste Molenbrood van "Windhond- meel". Marcel van Kooten benaderde het Windhond-bestuur met de vraag of het niet aardig zou zijn tijdens de Week van het Brood te beginnen met een actie ten gunste van de Soester Wind hond. Hij bakt tot het eind van het jaar een speciaal molenbrood. Het meel daarvoor is afkomstig van de korenmo len "De Windhond" in Woerden. Van elk verkocht brood vloeit er één gulden in de kas van de Soester Windhond. Het Soester Byzantijns Koor is na een reorganisatie het seizoen inge gaan met een uitgedunde koorgroep. Dat betekent dat er in alle stemgroe pen plaats is voor nieuwe leden die houden van Byzantijns-liturgische koorzang. Het koor heeft gekozen voor een frisse start met een ander re pertoire. Gezongen wordt voornamelijk liturgi sche muziek uit de traditie van de Rus- sisch-Orthodoxe kerk. Deze muziek- was aanvankelijk éénstemmig, maar aan het einde van de Middeleeuwen ontstond de zogenoemde Russische meerstemmigheid, gebaseerd op Rus sische volksliederen. In de achttiende eeuw kwamen er invloeden van de Ita liaanse stijl en de daaropvolgende eeuw werden ook Duitse invloeden hoorbaar. Belangrijke componisten waren Dimitri Bortnianskij en Peter Tsjaikovskij. Het Soester Byzantijns Koor zingt déze muziek in de kerkslavische taal. Om lees- en uitspraakproblemen te voorko men, zijn de teksten in fonetisch schrift op papier gezet. Ook zijn cassette bandjes beschikbaar. Het koor wil me dewerking verlenen aan diensten van alle geloofsrichtingen en geeft af en toe een concert. De repetities vinden plaats in de kapel op de hoek van de Braamweg en de Heideweg, elke woensdagavond van acht tot tien uur. De leiding is in han den van dirigent Frans Wertwijn die het koor in 1992 oprichtte. Voor meer informatie, tel. 6021598 of 6023541. m e t Met Firtslady erop uit. Met de koude wintermaanden in aantocht is het tijd om een comfortabele jas aan te schaffen. Of je nu op zoek bent naar een sportief jack of lange jas in nieuwe belijning, Firstlady helpt je hierbij. Bij aankoop van een winterjas of jack geven wij u nu bovendien een warme wintersjaal t.w.v. 19,95 kado! (geldt zolang de voorraad strekt). WOMENSWEAR Soesterbergsestraat 49A <?«y| Soest Firstlady informatielijn: 033 - 2532000 Het voormalige onderkomen van Meilof s Behang aan de Burgemees ter Grothestraat gaat tegen de vlakte. Het College heeft een sloopvergun ning afgegeven voor het pand ter hoogte van de rotonde, dat moet plaatsmaken voor een nieuw winkel- of kantoorgebouw. Daarboven ko men twee appartementen, eronder wordt een parkeergarage gerealiseerd die plaats zal bieden aan tien auto's. Komende zaterdag, 2 oktober, hero pent VVD-wethouder Neks Blom- mers van Cultuur etc. de vernieuwde Grote Zaal van de culturele vereni ging Artishock in het gebouw aan de Steenhoffstraat. De ruimte is op nieuw geschikt gemaakt voor exposi ties en concerten. Je zou dus kunnen zeggen dat de zaal weer "als nieuw" oogt, maar in dit ge val is de term "als oud" waarschijnlijk beter op z'n plaats. Het weinig fantasie rijke systeemplafond van de afgelopen jaren heeft plaatsgemaakt voor de ori ginele betimmering. Er zijn dus weer balken en planken te zien voor wie het oog omhoog slaat. "Dat geeft iets van de oude allure terug," vindt Artishock- voorzitter Erik Veldhuizen. Dat vergde overigens wel enig overleg met de brandweer, want het oude pla fond had ook een brandvertragende functie. Daarom hebben Artishock"huismeester" Semmy Prin sen en een aantal vrijwilligers het pla fond besmeerd met brandvertragende coating. De kleur - door Veldhuizen omschreven als "Van Gogh-gèel" - past goed bij de nieuwe vloerbedek king. Die is (althans voor een deel) be taald met de opbrengst van de Spul- lenhulp-veiling van vorig jaar, die de culturele vereniging 5000 gulden ople verde. Verder is de verlichting sterk ver beterd met een hele batterij spotjes. Het ziet er straks allemaal weer piekfijn uit, meent Veldhuizen. Artishock is daarvoor ook Jan Smeeing, eigenaar van het gebouw, erkentelijk, evenals het musuem Oud Soest, die beiden graag hun medewerking verleenden. Artishock beschikt op de eerste verdie ping nu ook weer over de "oude"een bestuurskamer, die vrij kwam omdat het museum de nieuwe ruimten op de begane grond in gebruik kon nemen. Een aparte doorgang verbindt de Gro te Zaal met het kantoor, die mede als opslagruimte dienst gaat doen. Dat be tekent ook dat de keuken achter de soos weer volop als zodanig gebruikt kan gaan worden. Volgens Erik Veldhuizen zijn de ver nieuwingen van belang voor het voort- "Huismeester" Semmy Prinsen legt de laatste hand aan het schilderwerk van de Grote Zaal van Artishock. bestaan van de vereniging. "We kunnen voorlopig weer jaren vooruit." Het voortdurend wisselend gebruik van de Grote Zaal (die nu officieel te boek staat als "multifunctioneel") ais expo sitiezaal annex concertruimte o.a. voor de pop- en bluesconcerten - vergt volgens hem wei enige behoedzaam heid. "We zullen met z'n allen dus iets voorzichtiger met de ruimte moeten omspringen." Eigenaar F.J. Ros kan nog geen mede delingen doen over de vraagprijs voor de appartementen die elk ruim hon derd vierkante meter zullen beslaan. Hij voert daarover nog onderhandelingen. Evenmin is bekend welk bedrijf zich op de begane grond zal gaan vestigen, waar het de beschikking krijgt over cir ca 230 vierkante meter. De parkeerga rage is bestemd voor de toekomstige bewoners van de appartementen en de bezoekers van de winkel of het kan toor. Het ontwerp voor de nieuwbouw is gemaakt door het Soester architecten bureau Rob Dooijeweerd. Ten opzich te van het oorspronkelijke plan heeft de architect het gebouw in de lengte iets meer dan een meter ingekort. Het be oogde gebouw kan daardoor iets ver der van de straat worden gebouwd en blijft zodoende binnen de rooilijn. Vol gens Dooijeweerd past het huidige De maquette van het winkel/kantoor pand en twee appartementen op de plek van de voormalige winkel van Meilof's Behang. Foto: Goos van der Wilt ontwerp binnen het geldende bestem mingsplan Soestdijk. Naar aanleiding van de eerste inge diende bouwaanvraag was de gemeen te al een artikel 19-procedure gestart. Alleen op die manier kan, indien ook de provincie akkoord gaat, worden af geweken van het bestemmingsplan. Of de nieuwe tekening, die eergisteren werd ingediend bij de gemeente, inder daad aan alle voorwaarden van het be stemmingsplan voldoet, was gistermor gen nog niet duidelijk. De tekening moest nog worden bestudeerd. Past het nieuwe bouwplan in het bestem mingsplan, dan kan een artikel 19-pro cedure achterwege worden gelaten en krijgt Ros een bouwvergunning. Op dinsdag 5 oktober wordt vanaf 20.00 uur in het Gildehuis aan de Steenhoffstraat door het Groot Gae- sbeeker Gilde een informatieavond gehouden over de in november 2000 te organiseren reis naar Rome. Doel van de avond is een eerste ken nismaking van de mogelijke deelne mers, het nader informeren over het programma, als ook het inventariseren van specifieke wensen. Vanuit Soest wordt een 12-daagse busreis georganiseerd en kunnen geïn teresseerden ook deelnemen aan een 5-daagse vliegreis. De deelnemers van de busreis brengen een uitgebreid be- UURWERKMAKERIJ voor reparaties met r.^J£ ambachtelijke precisie. u Bijft bereikbaar! Via de Koperwiek (door de carport) Den Blieklaan 48 - Soest - 601 17 66 zoek aan Toscane en Venetië. Aanlei ding tot de organisatie van deze pelgri mage is de wisseling tussen twee eeu wen en het door de Paus uitgeroepen Heilig Jaar. Hoogtepunt van de Romereis 2000 is deelname aan een of meer activiteiten die op dinsdag 7 november 2000 in Rome, op initiatief van het Nederland se Episcopaat, speciaal voor de Neder landers worden georganiseerd. Dit be treft onder meer een viering in de Sint Pieter, waarin de Nederlandse bis schoppen voorgaan en de Paus aanwe zig zal zijn. In Soest bestaat op dit moment zeer ruime belangstelling voor deelname aan deze Romereis 2000. De eerste twee bussen zijn inmiddels met deelne mers gevuld. Iedere belangstellende is welkom op deze informatie-avond, waarbij ook een tien minuten durende impressie wordt getoond van de in 1990 naar Rome georganiseerde gildereis. Op deze avond is het eveneens mogelijk infor matie te verkrijgen over de verschillen de andere reismogelijkheden die door de Stichting Pelgrimage worden aange boden.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 9