I Ia h De nieuwe Sun Relaxmobile van Philips mvmë Verdwenen Soest Thai - Bo I Nóg eens: het Soester proefdictee PHILIPS ro ie etages vol ntisch wonen! RADLO PROGRAMMA i OP SOESTr Kunstuitleen houdt 'open huis' SCHOEMAKER Pifiijl OVERZICHT Voedselin Dorkas bi Scholiere! drinkwatc 50 Jaar Unicef-w< SWOS-pi groeit na Inlevertermijn verlengd tot vrijdag 12 november Activiteitendag Filigraanvereniging in de Vijverhof Nu bi] PHyfiCAL Zaterdag 6 november, 11.00-15.00 uur Bingo-avond Naald en Draad De loper van de week S Een nieuwe dimensie in bruinen en relaxen. Voor Expert gaat niets te ver. ER IS AL EEN SUNMOBILE VOOR 1 299,- CKPCrt lifiiSïli •Éyfl fis»»;; Tweehonderdste live uitzending Paracontact Eert schitterendcollectie oud- en nieuw geloogd grenen-, kersen- en koloniale meubelen. In een unieke sfeer gepre senteerd, met bijpassende bankstellen, fauteuils en woonaccessoires! Museum Oud Soest Friese boekenbus en Fries toneel Prof. dr. Piet 't Hart op Radio Soest Henk Gerth over oud Soest bij KBO VAN DONDERDAG T/M WOENSDAG Brandje geblu met emmer wi 'Een geschenl i WOENSDAG 3 NOVEMBER 1999 SOESTER COURANT PAGINA 12 WOENSDAG 3 NC "De hond heeft de krant ver scheurd", of: "Hij ligt al met de aardappelschillen in de container." Er zijn heel wat excuses voor "spel lers" die de publicatie van het Groot Soester Proefdictee 1999 in de Soester Courant van vorige week hebben gemist... Op veler verzoek wordt het proefdictee daarom nóg eens afgedrukt, dus ook in deze editie van de krant. De uiterste in levertermijn is mede daarom verschoven naar vrijdag 12 november, 15.00 uur. Op dat tijdstip moeten alle proefdictees binnen zijn op het kantoor van de Soes ter Courant, Van Weedestraat 227, 3761 CD Soest. Zoals bekend wordt uit de deelnemers aan het proefdictee - ook nu weer sa mengesteld door de bekende Soester spellingdeskundige Ton Majoor - een selectie gemaakt van maximaal 25 per sonen die het recht verkrijgen om mee te doen aan het (échte) Groot Soester Dictee der Nederlandse Taal. Dat vindt plaats op woensdagavond 24 november in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein, waar ook publiek hartelijk welkom is. Naast de geselec teerden doen ook vijf zgn. VIP's op spe ciale uitnodiging mee aan het spelling evenement. Deze "prominenten" zijn ditmaal gekozen uit de beroepsgroep secretarissen/secretaressen (secretares ses?). Ton Majoor legt inmiddels - in het al lerdiepste geheim - de laatste hand aan de tekst van het Grote Dictee. Het wordt ongetwijfeld opnieuw een kluif voor de "lettervreters" die strijden om de fraaie wisseltrofee. Overigens zijn op 24 november (aanvang 20.00 uur) ook belangstellenden welkom in de raadzaal, die (buiten mededinging) hun tanden op het dictee kunnen stukbijten. Het Groot Soester Dictee is - voor de vierde keer in successie - een jaarlijkse activiteit van de SLAS (Stichting Lite raire Activiteiten Soest), waarin o.a. de bibliotheek, C-drie, Artishock en de plaatselijke boekhandels deelnemen. Het evenement, inmiddels uitgegroeid tot een echte Soester traditie, wordt ge organiseerd met de royale medewerking van het gemeentebestuur. De uitslag van het proefdictee wordt zo spoedig mogelijk na de uiterste inlever- tijd en de correctie bekend gemaakt en is dus te verwachten in de Soester Cou rant van 17 november. De geselecteer den voor het "grote" dictee krijgen per soonlijk bericht. Op zaterdag 13 november houdt de lan delijke Filigraanvereniging een activitei tendag in de Vijverhof, Klarinet 39. Bezoekers kunnen kennismaken met papierfiligraan d.m.v. demonstraties, een tentoonstelling en zelf met papier werken. Papierfiligraan is een eeuwen oude techniek, afkomstig uit het zilver smeden en de religieuze kunst. De lan delijke Filigraanvereniging bestaat tien jaar en organiseert tweemaal per jaar een activiteitendag, op 13 september dus in de Vijverhof, van 10.00 tot 16.00 uur. Entree: leden f 2,50; niet-leden f 3,50; kinderen f 1,50. 11 Bel voor gratis proefles 601 60 00 Dal weg 2A- Soest El 2. 21 Op zaterdag 6 november viert de Kunstuitleen Soest aan de Willaert- straat 49b de landelijke Dag van de Kunstuitleen. Er is voor nieuwe le den een leuk voordeel te behalen: wie zich op deze speciale dag laat inschrijven voor minimaal drie maanden, mag tot 1 januari 2000 gratis kunst lenen (ongeacht het soort abonnement). Bij inschrijving is legitimatie verplicht. Bovendien wordt er onder de leden die zich tussen 11 september 1999 en 1 ja nuari 2000 laten inschrijven een kunst werk verloot: een zeefdruk van Joke Konijn met als titel: "Adam en Eva" er ligt een leuke attentie klaar voor alle leden die op deze dag de kunstuitleen bezoeken (voor zover de voorraad strékt). Voor kooplustigen is het ook feest. Er wordt op deze dag op alle kunstaanko pen 10% korting gegeven. Dit geldt ook voor de sieraden, tassen, kaarten en In het Gildehuis aan de Steenhoffstraat 46 vindt vrijdag 5 november een bingo avond plaats. In de pauze wordt een lo terij gehouden met prijzen, waarvan een aantal door de leden zelf is gemaakt. De zaal is open rond half acht, de bingo begint om acht uur. Ook niet-leden zijn welkom. keramiek in de vitrines! Er is een tentoonstelling van aanwinsten te zien met o.a. een olieverf van Dirk Bakker, een gemengde techniek van Marjan Jaspers, een ets van Jan Mon- teyn, een gemengde techniek van Nad- jezdja van Ittersum en een litho van Gert Strengholt. Het is een kleurige, ge varieerde nieuwe collectie kunstwerken die meteen geleend kan worden. De kunstuitleen is in juli, samen met de Openbare Bibliotheek, verhuisd naar een geheel vernieuwd gebouw aan de Willaertstraat 49 b. De bestaande kunst collectie is vervangen door nieuwe wer ken en het reglement is gewijzigd. Voor meer informatie kan men terecht aan de balie van de kunstuitleen of de biblio theek. Iedereen die eens een kijkje wil komen nemen in de kunstuitleen is na tuurlijk van harte welkom. De openingstijden zijn: dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 20.00 uur, za terdag van 11.00 tot 15.00 uur (maan dag gesloten). Automobielbedrijf Gebr. van der Pouw Kraan bv SUBARU TEVENS UW ADRES VOOR GOEDE GEBRUIKTE OCCASIONS Middèlwikstjaat4M2, Soest, Tel: 035-6014289 Uw totaalinstallateur RA. van den DIJSSEL bv KWALITEIT SERVICE bij al uw installatiewerk LOODGIETER SANITAIR GASONDERHOUD CENTRALE VERWARMING ELEKTRA VERHUUR GASTOESTELLEN Tevens Laanstraat 34a - Soest Tel.: 035 - 601 24 72 Fax: 035 - 601 11 87 "Dat mag in de krant," hoor je de mensen wel eens zeggen als iemand een mooie prestatie heeft geleverd. Dat vinden wij ook en daarom zwaaien we hier graag lof toe aan "de lopers van de week". Dat zijn de jongens en meisjes die de krant rondbrengen en daarbij een tijd lang - twee maanden - geen enkele klacht hebben gekregen. Ze krijgen een extraatje (voor het goede voor beeld) én een eervolle vermelding. Deze week is het: Menno Bokdam Aangenaam thuis bruinen HB 875 Eenvoudig op tevouwen, gemakkelijk te verplaatsen en op te bergen. Infrarood licht om heerlijk te ontspannen. Extra lage prijzen door gezamenlijke inkoop van 3000 Experts in Europa. Gratis Expert Alf-Risks-Garantïe mm (bij aankopen boven 490,*). Geldt niet voor mobiele telefonie. (Q) Gratis Thuisbezorgen. (y) Vakkundige en snelle service. (Q) Gratis Omruilgarantie. Modern betaalgemak met o.a. de Expert Creditcard. (jj) www.expert.nl BURG. GROTHESTRAAT 9. SOEST - TEL 035-6010344 EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAI Op zondag 7 november wordt het Ra dio Soest-programma "Paracontact" voor de 200ste maal uitgezonden. Het is een programma dat sinds januari 1996 wekelijks live wordt uitgezonden en heeft als onderwerp: alles wat te maken heeft met paranormale verschijnselen. In het begin werd het programma gepre senteerd door paragnost-magnetiseur Ronald Groenesteijn uit Soest. Later kwam er een duo-presentatie met Wim Kiezebrink, die het programma nu nog steeds doet. Ronald Groenesteijn houdt zich op de achtergrond nog bezig met redactioneel werk en interviews. Het feit dat aanstaande zondag de tweehonderd ste uitzending plaatsvindt wordt gevierd met een klein feestje, terwijl voor deze ene keer twee uur in plaats van één uur wordt uitgezonden. Iedereen die eens wil meemaken hoe een radiouitzending wordt gerealiseerd is dan van harte wel kom in de studio van Radio Soest. De uitzending begint om 12.00 uur en zal om 14.00 uur worden beëindigd. J'T GRATIS BEZORGING >n Nederland. 3 JAAR GARANTIE op nieuwe meubelen. Bezoek onze showroom of bel ons vooreen folder! -I >JJ*l ROMANTIEK IN PUUR NATUUR Industrieterrein 'De Slenk' Cannenburgerweg 14 - 's-Graveland Tel. (035) 656 40 02 - Fax 656 40 01 ROYAL ARROW TEAKHOUTEN TUINMEUBELSHOW! In samenwerking met Fotoservice Willem van Oosten. i„-, j 'ijBf-'".. De Friese vereniging It Pompeblêd haalt op zaterdag 13 november de Friese Boekebus naar Bussum (Wilhelmina- plantsoen.bij de fontein, tussen 10.00 en 16.00 uur). Schrijver/cabaretier Jelle Bangma is aanwezig. Er is een grote collectie Friese boeken en cd's. Op vrijdag 19 november is er een Frie se toneelavond in de zaal aan de Hel lingstraat 9 in Huizen. De toneelvereni ging Gysbert Japicx uit Haarlem speelt drie Friese eenakters. Aanvang 20.00 uur. Entree: leden f 17,50; gasten f 25,- In de serie "Ontmoeting met..", elke dinsdag en donderdag te beluisteren op Radio Soest, spreekt binnenkort prof. dr. Piet 't Hart, bijzonder hoogleraar Utrecht Studies aan de universiteit van Utrecht. Al sinds zijn vroegste jeugd is Piet 't Hart uitermate geïnteresseerd in de historie van vooral de gewone man en vrouw in de vorige eeuw en begin deze eeuw. De zeer herkenbare en dicht bij ons staande 'petite histoire" dus, zo als gewone burgers die in vroeger tijden beleefden. Als een van de weinige his torici beschikt Piet 't Hart over de gave om in toegankelijke, meeslepende en beeldende taal een sfeer op te roepen die de luisteraar moeiteloos de wereld van onze directe voorouders binnen voert. Op dinsdag 9 november praat Piet 't Hart over onder meer de ronduit erbar melijke omstandigheden van Utrechtse burgers omstreeks 1800, over de 23-ja- rige Hendrika van Kempen die in 1833 in de 'strafkolonie' Veenhuizen terecht kwam, over varkens op zolder en over het sociale leven in de nauwe achter straatjes van de toenmalige Domstad. Deze uitzending begint om 10.00 uur. Op donderdag 18 november, eveneens om 10.00 uur, praat presentator Ernst Jawetz opnieuw met Piet 't Hart, dit maal over onder andere de vroegere gezondheidszorg en over gewoonten en gebruiken bij geboorte, huwelijk en overlijden. Ook komen dan de eerste overlijdensadvertenties die in de kran ten verschenen ter sprake. Deze laatste uitzending wordt herhaald op donder dag 25 november om 16.00 uur. Radio Soest zendt 24 uur per dag uit op 105.9 FM (vrije ether) en 107.9 FM (via de kabel). Op vrijdagmiddag 5 november zal Henk Gerth in dienstencentrum "De Vijver hof' aan de Klarinet 39 een lezing met diabeelden houden over Oud Soest. Het thema van deze KBO-middag zal lui den: "Van Soestdijk tot 't Hart" Henk Gerth is geen onbekende Soester. Onlangs verscheen de tweede druk van een mede door hem geschreven en van foto's voorzien boek over de geschiede nis van Soest. Een deel van deze foto's zal zeker onderdeel uitmaken van de diamiddag. De KBO Soest/Soesterberg organiseert deze middag die voor ieder een gratis toegankelijk is. De aanvang is twee uur. Het belooft een zeer interes sante middag te worden, zowel voor oude Soesters, die veel herinneringen kunnen ophalen, als voor nieuwkomers, die zich kunnen verwonderen over de metamorfose die Soest in de loop der jaren heeft ondergaan. De foto van deze week toont, zo te zien, een vader die op een zondagmiddag een partijtje badminton speelt met zijn dochtertje. Moeder maakte er een fotootje van. Het aardige is dat de foto ook de omgeving weergeeft en het gaat om een stukje Soest. Herkent u dit plekje en weet u waar het is of was Heeft u er herinneringen aan Wij horen het graag van u. Telefonische reacties: tel. 6012158. FM 107.9 (stereo); ether: FM 105.9. Elke dag nieuws op de hele uren Radio Soest, 6093851/6093852. DONDERDAG 4 NOVEMBER 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Ernst Jawetz. 11.00 ONTMOETING MET... Geert Kramer in gesprek met mevr. Jaars veld, oud-kosteres van de Open Hof. 10.00 FAVORIETE KEUZE Klassieke verzoekplaten; pr. Jap van Vuur- en/Mieke Boon. 12.00 BURGERS 2000 (H) 13.00 LUNCHROOM pr. Mini Schneider. 14.00 OPERETTELAND "Willy Boskovsky I"; pr. Paul Sparnaaij. 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 ONTMOETING MET... (H) 17.00 DE VERREKIJKER chr. kinder/jeugdprogramma. 18.00 Radio M. VRIJDAG 5 NOVEMBER 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Miep Jansen. 10.00 OVER DE GEVEL pr. Gerda Alders. 11.00 SOEST 55-PLUS pr. Elly v.d. Wel. 12.00 SPORTCAFÉ pr. Joop van Ipenburg. 13.00 LUNCHROOM pr. Thari Schröder. 14.00 DE SOESTER EN ZIJN MU ZIEK (H) 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 JAZZY LISTENING pr. Peter v.d. Weij. 17.00 SOEST IN BEDRIJF pr. Henk de Jong. 18.00 Radio M. ZATERDAG 6 NOVEMBER 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 OUD GOUD pr. Ap Kruitbosch. 12.00 COCKTAIL pr. Cock Schouten.. 15.00 DE MIDDENSTIP pr. Ivo van Gurp. 17.00 HET BOEK OPEN pr. Herman Spoor. 18.00 Radio M. ZONDAG 7 NOVEMBER 08.00 INTERLUDIUM pr. Jacques v.d. Griendt. 09.00 POEZIE EN RELIGIE pr. Maria Drost. 10.00 OMMETJE IN NATUUR EN MILIEU (H) 11.00 VAN 'T RAADHUISPLEIN (H) 12.00 PARACONTACT 100e uitzending! pr. Ronald Groenesteijn/ Wim Kiezebrink 14.00 SOEST M.M. pr. Eef v.d. Horst. 16.00 SUNDAY AFTERNOON jongerenprogramma; pr. Ivo Samplonius/ Gertjan Dijkgraaf. 18.00 KERKDIENST opname van de ochtenddienst in de Ichthus- kerk; pr. Ben Verschoor. 19.00 Radio M. MAANDAG 8 NOVEMBER 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Eef v.d. Horst. 10.00 DE SOESTER EN ZIJN MU ZIEK pr. Lonneke Meijer in gesprek met Christa Nieuwenhuis. 11.00 ACHTER DE GEVEL pr. Gerda Alders. 12.00 BURGERS 2000 pr. Rob Joustra/Geert Kramer. 13.00 LUNCHROOM pr. Gerda Alders. 14.00 UIT HENKS HOGE HOED 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 MUZIEKPALET pr. Wim Leeuwenkamp. 17.00 DE DERDE HELFT pr. Joop van Ipenburg. 18.00 HEADBANG informatief jongerenprogramma van Stich ting Balans. 19.00 Radio M. DINSDAG 9 NOVEMBER 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Jan Visser. 10.00 ONTMOETING MET... Ernst Jawetz in gesprke met Piet 't Hart. 11.00 FAVORIETE KEUZE Populaire verzoekplaten; pr. Jap van Vuur- en/Mieke Boon; aanvragen: tel. 6093851. 12.00 MISDAADRECONSTRUCTIE pr. Dick de Vree. 13.00 LUNCHROOM pr. Ada van Os. 14.00 RATJETOE pr. Ingrid de Jong. 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 SOEST IN BEDRIJF (H) 17.00 A COUNTRY SONG pr. Gerard van Holland. 18.00 Radio M. WOENSDAG 10 NOVEMBER 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Ernst Jawetz. 10.00 OMMETJE IN NATUUR EN MILIEU pr. Annelies Nelis/Ina Aangeenbrug. 11.00 VAN 'T RAADHUISPLEIN gemeentevoorlichting; pr. Yvonne Dijkhuis/ Ben van Os. 12.00 CULTUUR IN DE REGIO pr. Lonneke Meijer. 13.00 LUNCHROOM pr. Ria Hilhorst. 14.00 OVER DE GEVEL pr. Ad v. Wijngaarden. 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 DIVERTIMENTO pr. Jacques v.d. Griendt. 17.00 BOEK BINNENSTEBUITEN pr. Herman Spoor. 18.00 Radio M. Vrijdag 12 en zaterdag ber wordt bij C1000 eei zameling gehouden vc Hulp Nederland. Van dt worden ingeleverd, word pakketten samengeslelc sen in Oost-Europese la Vooral ouderen en alleen men daar te kort en kunne rondkomen van hun inkon meling bij de supermarkt promenade staat in het t vierde Nationale Voedsela kas. Drie jaar geleden stu meer dan 22.000 pakketti 'sen in onder meer Roem Rusland en de Oekraïne, 28.000 en vorig jaar werd Driehonderdvijfenveerl van achf Soester basis: men volgende week e Aqua Indoor. Landelii 55.000 leerlingen in hel maal voor het drinkv van Foster Parents Plai jaarlijkse actie is ditmat Senegal. In honderden zwembadei wordt volgende week ge zwommen. De kinderen he vrienden en kennissen gev geven voor elk baantje da Op die manier werd twee Naast de traditionele we kaarten heeft Unicef, het fonds, kaarten als hulppre liep de vraag naar met de papier steeds verder tei hele bergdorpen in de Hi bestaan werden bedreigd begin jaren '80 het met c maken nieuw leven inge meer Nepalese gezinnei deze productie verzekerd bron van inkomen. Het mes snijdt bij dit pr< kanten: de families verdi de verkoop van de kaart op om kinderen in ontwil een betere toekomst te f 29 van de najaarsbrochu prachtige kerstkaarten u beeld. Brochures liggen 1 winkel, de Unicefwinkel, weg 62, Albert Heijn, d( meentehuis en diverse ar Met een emmer water h maandagavond een brai een portiek van een flat breestraat. Het vuur wa: dat onbekenden een zelfj bom hadden aangestol bom hadden ze krante getuige heeft de daders maar dat was voordat i veerde. "Een geschenk uit dc was die ochtend mot liep even de tuin in. I tig natuurlijk, want dc niet meer. Ik verstapte de grond. Daarna koi overeind komen. Daa vleugellam vogeltje, kon me helpen..." Zo begint het relaas va van de SWOS-personen onlangs aan den lijve c belangrijk deze vorm v; ning aan ouderen kan 2 had ik, zoals altijd, mijn om. Daarmee werd de direct ingeschakeld en buurman me na een paar been helpen. Ik kwam vrij..." Dit soort berichtjes zijn e hoed van de hulpverlene lie, vrienden) én van de nenalarmering. De belai voor neemt onder de 01 en Soesterberg snel toe. vóór het jaar 2000 al d< ting te verwachten. Dat tot een tekort aan vrijwi

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 12