i t OTTIAlK] OPEN DAG 7 ACTUEEL "Een eigen dealing- room, dat wérkt voor beleggers." Alle nieuwe winkelunits in Soest-Zuid verhuurd GRATIS Ton Paauw lanceert 'Eeuw- doorgeefboek' van Ollie B. Bommel Ooit kiest u voor mooist expert (fè SCHOEMAKER rejjata. Decléor-promotie bij Renata Miranda Hoogste punt bereikt van Darthuizen-villa's li 2000 PAGINA 8 WOENSDAG 3 NOVEMBER 1999 SOESTER COURANT PAGINA 9 AND IUIS r aat 79 Zonnehemel te huur Veiling bij Baarns Kringloopcentrum Iets te koop of te geef? Plaats een "kleintje" in de Soester Courant t.w.v. f 6,95 voor elke bezoeker. Dubbele titel voor Soester Van Dalen Generatieboek om levensverhaal vast te leggen PAMPASCHIJVEN of PAMPAROLLADE BANG 8. OLUFSEN BANG OLUFSEN CENTER Burg. Grothestraat 9, Soest. Tel. 035 601 03 44 iyfIlx^DA Dinsdag 16 november van 9.30 tot 18.00 UUR 7 rothestraat 52 illla met garage en een i nabij uitvalswegen, win- ng: Vooringang met plant er ca. 10x4 m met open hte keuken aan tuinzijde. er met ligbad, wastafel en i verdieping met 2 zolder- ig. Ideaal gezinshuis met i huis en degelijke bouw jwtechnisch gekeurd met Dievering in overleg (voor- 149.000,- k.k. ïrd HERENHUIS met loorgaande weg in di- lolen e.d. Royale ach- ruim terras. Indeling: epte trapkelderkast en >te royale woonkamer terras en voorzien van in keuken in moderne latwasser keramische afzuigschouw en veel e trapopgang met bor- amers waarvan één is Vernieuwde badkamer ilet, ligbad en aparte me zolder met wasma- H.R. combiketel. Moge woning is in 1997 ge il geïsoleerd. De vrij- oud en v.v. elektra. In igen door een tentdak en van duurzame dak- irde woning met garan- 50 m3. Groot 4.52 are. MAKELAARS en Veenendaal A.J.W. Be drijfshygiëite Ongediertebestrijding HOUTWORM/BOKTOR Bel. 033-2462248/ 06-53446804 metgezichtsbruiner 3 Weken f 150,- 6 weken f250,- (ook voor de koop) TROPICAL (035) 542 23 92 Goed beleggen was nog nooit zo dichtbij. Rabobank Soest-Baarn, telefoon (035) 609 63 50 Rabobank Alle dertien nieuwe winkelunits in Soest-Zuid zijn verhuurd. De ruim tes, die zijn gerealiseerd op de bega ne grond van de Schoutenpromena de, gaan plaats bieden aan acht ge bruikers. Dat zijn Van Oosten Fotografie, de Ra bobank, de uitzendbureaus Content en Dactylo, Stomerij Roelofs, Het Kruid vat, De Gezondheidswinkel en Studio Stance Andeweg. Sommige van hen hebben zich al geves tigd in het nieuwe onderkomen, ande re openen hun winkel of bureau een dezer dagen. De officiële opening, ge organiseerd door de winkeliersvereni ging Soest-Zuid, zal op een later tijdstip plaatsvinden. De datum is nog niet be kend. De ontwikkeling van de Schoutenpro menade maakt deel uit van het veelom streden 'heren-akkoord' dat het ge meentebestuur begin jaren negentig sloot met Bouw Maatschappij Uyland. Het plan behelste de verhuizing van BMU en Timmerfabriek 't Driftje (van af het Driftje), de uitbreiding van het winkelcentrum en de bouw van twee appartementengebouwen en acht villa's. Bij de realisering van het project werk te BMU samen met Kamerbeek Vast goed, de gemeente en de winkeliersver eniging. Op zaterdag 13 november zal er om 11.30 uur weer een veiling plaatsvinden in de kringloopwinkel in Baarn. Tussen de goederen die binnenkomen in het Kringloopcentrum zitten regelmatig an tieke stukken, kunstvoorwerpen of goe deren die een bepaalde waarde verte genwoordigen. Het afgelopen jaar zijn er zo'n 64 stuks verzameld. De goede ren worden bij opbod onder de hamer gebracht. Een greep uit de te veilen goederen: Makkumer aardewerk, vazen van Co- pier, herdenkingsboek van de Amster damse brandweer uit 1899, landkaart van de Vijf Heerenlanden uit 1761, di verse beelden uit Azië, lappen stof uit Indonesië, netsuka's, schilderijen, koe koeksklok ui 1915, oude speelgoedbees ten, jubileumkom van de Nederlandse Spoorwegen, Meccano, etc., etc. Vrijdagavond is er 19.00 tot 20.00 uur kijkavond en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur kijkuren. Feest- en galakleding Op maandag 2 november om 13.00 uur is de kledingafdeling in de kringloop winkel feestelijk ingericht met rekken gala- en feestkleding, onder het motto: "Kringloop, een klasse apart". De win kelmedewerksters lopen in stijl gekleed en showen een aantal stuks uit de col lectie om ideeën te geven voor de ko mende feestdagen. Alle kleding die ge dragen wordt is direct te koop! ONGEWOON WONEN GEWOON MEENEMEN Birkstraat 101 Soest naast Middelman Wooncentrum Maarten M. van Dalen mag voortaan een dubbele titel voeren. De Soest is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in de studierichtingen economie en rechten en mag voortaan mr. Drs. voor zijn naam zetten. Bij de Soester uitgeverij "Kijkka- der" van Ton Paauw is onlangs het "Eeuw-doorgeefboek" van Ollie B. Bommel verschenen. Het project is de meest recente vrucht van de artis tieke samenwerking tussen Paauw en Bommel-auteur Marten Toon der. Paauw had eerder veel succes met de Bommelkaarten. Ton Paauw zou Ton Paauw niet zijn als hij niet opnieuw met een opmerkelijke project de pers wist te halen. Dat geldt ook voor het "Eeuw-doorgeefboek", een wereldprimeur die nog het meest doet denken aan een agenda voor de komende eeuw en dus voornamelijk bestaat uit blanco bladzijden. Die zijn hier en daar opgesierd met Bommel-te keningetjes, met name als er ergens ter wereld weer een eclips (zonsverduiste ring) te bewonderen valt. Het boek is dan ook uiterst actueel. De "Agenda 2000-2099", zoals de ondertitel luidt, draagt als motto een citaat van Ollie B. zelve: "Verwaaide jaren - houd ze vast!". Ook in de rest van het boekwerk zijn citaten van de "heer van stand" terug te vinden, die met name over de Tijd handelen, en hij schreef ook het ten geleide: "En kijk, hier ligt het voor mij, een fraai eeuw- boek waarin de verwaaide jaren hier en daar gevangen kunnen worden, en dat ik in de komende eeuw in ieders hand DE SCHARRELSLAGER SPECIALITEIT VAN DE MAAND (varkensfilet met ontbijtspek en pittige pampakruiden). Mensen kijken televisie op alle uren van de dag en onder heel verschillende omstandigheden. Een ingebouwde sensor voorop elke BeoVision MX televisie meet voortdurend het omgevingslicht in de kamer. Doet u het licht aan, of breekt de zon door de wolken, dan worden automatisch kleur, contrast en helder heid aangepast. Beweeg uw hand ernaartoe en de glazen deurtjes glij den geluidloos opzij, terwijl een zacht licht zich ver spreidt. Zo heet de BeoSound Ouverture u welkom in de wereld van muziek. Iedere keer weer een mooi mo ment. Met hun ingebouwde eindversterkers zijn de BeoLab 2500 actieve luidsprekers drie keer zo indrukwek kend als hun omvang doet vermoeden. Voor deze speakers is altijd plaats. Het idee van een wisselaar voor een aantal cd's is niet nieuw. Bij de BeoSound 9000 zijn het echter niet de cd's die bewegen, maar is het de cd-speler. Stap maar heen en weer tussen cd's of individuele tracks. Het is of u naar de radio luistert. Met dit verschil dat u zelf de muziek kiest en dat niemand er tussendoor praat. Een royaal 16:9 beeldscherm, een ingebouwde video recorder en een indrukwekkend stereo- of surround- geluid. Voeg daarbij een geraffineerde aanpassing aan elk beeldformaat. Een anti-reflectie contrastscherm. Een elektronisch bioscoopgordijn. Een op afstand bediende gemotoriseerde voet. De BeoVision Avant brengt u wel heel dicht bij het bios cooptheater in de huiskamer. 3 jaar garantie zou willen zien..." Het moet ook een "generatieboek" zijn, in die zin dat de kinderen en kindskinderen de verhalen aanvullen tot de eeuw "vol" is. Het gaat allemaal wat sneller dan een gewoon dagboek. Tegelijk met het eeuwboek lanceerde Ton Paauw samen met de bevriende ar chitect Lode Havermans het concept van het Geo-Ervarium, een kubusvor mig, bewegend en transparant gebouw van 50 x 50 meter, dat in 2099 klaar moet zijn. De bewegingen - op en neer - worden veroorzaakt door zonlicht. Het Ervarium biedt bezoekers via hologra fische beelden bijzondere zintuigelijke Uitgever Ton Paauw heeft nog een klein voorraadje "Eeuw-doorgeefboe ken in huis. ervaringen, zoals winter in de zomer en andersom. Over het Ervarium vindt de gebruiker van het "Eeuw-doorgeef boek" de nodige informatie achterin. Het "Eeuw-doorgeefboek" is sinds kort verkrijgbaar bij de boekhandel en kost f 34,95. En wie het boek na een eeuw helemaal vol heeft kan tussen 1 oktober 2099 en 2 april 2100 gratis een nieuw Doorgeefboek bij Kijkkader of het Er varium komen afhalen... Daar staat Ton Paauw persoonlijk garant voor. :el: 035 - 602. 44 92 y cel: 035 - 602 44 92 1 Zie artikel elders op deze pagina Ossendaitiweg 28a - Soest - 035 - 602 44- 92 Bij Huidverzorging Renata Mi randa aan de Ossendamweg staat op dinsdag 16 november de hele dag - van 09.30 tot 18.00 uur - alles in het teken van de Decléor-promo tie. Een vertegenwoordigster van Decléor zal aanwezig zijn en biedt ter introductie voor slechts f 37,50 een complete gezichtsbehandeling (30 minuten) met het product aan. Ook voor wie al eerder kennismaakte met het bekende Franse huidverzor gingsproduct is het de moeite waard een bezoekje te brengen aan de open dag van de schoonheidssalon. De Decléor- specialiste geeft graag advies. De sterke werking van Decléor berust op het Duo-concept: etherische oliën in com binatie met specifieke crèmes. Daardoor wordt bij elk huidtype een optimaal re sultaat behaald. Er is trouwens nog meer goed Decléor- nieuws bij Renata Miranda. Bij aan koop van twee Decléor-producten het Duo-concept is de behandeling gratis. Bij aankoop van drie Decleor-producten - waarvan twee uit het Duo-con cept - krijgt men bovendien een leuke Decléor-attentie ter waarde van f75,-! Ook van Gli Amati, het bekende Itali aanse visagistenmerk, is een specialiste aanwezig tijdens de open dag. Zij is de hele dag beschikbaar om de bezoeksters gratis te adviseren en op te maken. Wie verzekerd wil zijn van een plaatsje doet er goed aan snel te reserveren: tel. 6024492, of even langs te gaan op de Ossendamweg 28A. Vorige week woensdagmiddag ging de vlag in top bij de nieuwbouw op het terrein van het voormalige res taurant Darthuizen aan de Prins Hendriklaan. Wethouder Bart Krol was erbij voor het officiële tintje. Samen met aannemer J. Bodewes en ontwikkelaar H. van Asch onthulde Krol ook nog een informatiebord, ge tooid met de Soester vlag, op het bouw terrein. De toekomstige bewoners van V.l.n.r. de heren Bodewes, Krol en Van Asch op het terrein van Darthuizen. de twaalf luxe villa's werden onthaald op een hapje en een drankje. De huizen zijn gebouwd door Bodewes Bouw Soest, in opdracht van het BBA-consor- tium. Ze liggen deels aan de Prins Bern- hardlaan en de Prins Hendriklaan, maar enkele krijgen ook de straatnaam "Dar thuizen", die op deze wijze voor het nageslacht wordt bewaard. k Scharrelslagerij Chris van Boeijen Laanstraat 73, 3743 BC Baarn Tel. (035) 542 34 90) NATUURLIJK HALS ËMLEKkÉb]

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 9