le varen meteen doen toch? ...of bel: Soest 6014152 Dienst van uitgeleide voor Wil Bus )SBOOM SCHADE iiid wee rkaïerne iiia ti va ardbati t fSOESTERBERG Goed toneel Utile Dulci Als u onderstaande bon inzendt, dan ontvangt u de Soester Courant de Soesterbergse Courant tot 1 april 2000 GRATIS! Soesterbergse Courant GRATIS. Courant Naam: ,stcode/plaats Handtekening PAGINA 14 i century o.a. F 22.795,-,.,. if f 19.995,". SOESTER COURANT PAGINA 15 Indrukwekkend afscheid Fietstocht door Toscane 'Binnen de perken' een succes Hoogte 30 cm ■Ea-t>" \ieAlï/- \- „uhveerka/crne i; iiamaardbaai U>veerka«rne iv,uiva«rrtlba*n uidvveerka/ernc ïianvaiirdltaat iiHbvt-erka/vrne aanvaardbaar iiuhvcerka/ernc aanvaardbaai' 'i iïï/i»z 2 ïndweerkaieriie Lr,-, stanvaartUiaat indvveerka/.crne j: aanvaardbaai indweerkaicriie taanvaardbaai mchveerka/vrim aanvaardbaar indvveerka/ernc 'aanvaardbaar fEBrUSdJ kA/fy. w mdweerka/crne j, aanvaardbaai IkAlty Indweerkazerne 'aanvaardbaai ite'AHZ Udweerka/erne 'aanvaardbaai jiiubveerka/.trne Ttianva ardbaa i Indvveerkazcrne .aanvaardbaai "iïanï| 4 &a»z ndweerkazerne T- 'aanvaardbaai \ieAlt'/. tndweerkazerne aanvaardbaai feABÜ Indvveerkazcrne indvveerkazcrne 5 "aanvaardbaar rUazcrne i; raar ;ES=t3Alc3?l faAB'/. '1- IndweerkazcrHC 'aanvaardbaai Y- p veerkazcrne vaardbaar indvveerkazcrne aanvaardbaai jfAii/- *i"^ Man 4 •Ui Mant d'Kliee Man h JH, Tï*u anlr d *ves lostzegel! ■en in de aanbieding: oele en lichte leurige vaas blad of zolang de voorraad strekt. einde van dit jaar bij ons besteedt, kamerplantencheque cadeau Deze februari 2000 recht op een korting jroene en bloeiende kamerplanten. GOYERGRACHT LAREN Tel. 035 - 538 20 69 Sound System 1000, 'cassette isch bedienbare Het Kontakt der Kontinenten nam, na 35 jaar missionaire arbeid, af scheid van haar medewerker Wil Bus. Het werd een plechtige viering, geheel in de stijl van haar werk zaamheden en op een wijze zoals alleen het Kontakt der Kontinenten dat kan. Het werd 'een dienst van uitgeleide', met een inhoud waarop veel kerken jaloers zouden kunnen worden, die Wil Bus lang zal heu gen. Wil Bus vierde zaterdag 30 oktober haar 58e veijaardag en nam één dag later af scheid van al haar collega's en vrienden van het Kontakt der Kontinenten. Het was eind augustus van het jaar 1964 dat een 23-jarig eenvoudig Limburgs meis je, met de namen Wilhelmina A.E.G. Bus, het bolwerk van het toenmalige Sint Jan betrad, het centrum van voor al mannen, geestelijken, priesters, die als missionarissen werden opgeleid of hun ervaring na missiewerk daar vertelden. Vele jaren lang was zij in de Missionai re en Levensbeschouwelijke Sector de rechterhand van pater Jules Ypma. Na diens overlijden werd zij hoofd van deze afdeling en zag men haar in het cursus werk voor religieuzen, vrouwen in de kerk, bijstandsvrouwen enz. Voor bekenden maken de volgende af kortingen duidelijk waarin Wil Bus werkte: VLOO, VLAM, Vrouw Kerk beleid, Religieuze Weerbaarheid, MLS, Vrouwenconferenties, Christian de Pi- san, Algemene Raad NMR, NOVIB, Steunfonds DSK, OIKOS enz. enz. Ze was mentor van aanstaande pastores, begeleidster van zusterorganisaties, nam deel aan diverse nationale en internatio nale missionaire conferenties zoals in Groendland, Mexico, India. Van veel organisaties was ze voorzitter en ze had zelfs tijd over om ook nog voorzitter van de Soesterbergse Parochieraad te zijn. Velen kennen haar nog uit de tijd dat ze op het adres Prof. Lorentzlaan 92 woonde. Een heel bijzonder 'schaap met vijf poten', die werkte voor dat ene doel: opkomen voor de zwakken en misdeelden in de samenleving. Een vrouw waarop men trots kan zijn haar te mogen kennen. Plechtig uitgeleide Deze dynamische vrouw, die nog niet zolang geleden haar vriend Jack leerde kennen, maakte gebruik van de moge lijkheid om vervroegd te rusten van deze enorme arbeid. Aan het Kontakt der Kontinenten de grote opdracht om op waardige wijze afscheid van haar te ne men. Het begon zondag 31 oktober met een druk bezochte receptie met daarna tot ieders verrassing een buffet, waarvan kenners hoog opgaven. Het gezelschap verplaatste zich vervolgens naar de ruimte die vroeger de kapel was. Op het toneel stonden schalen vol brandende waxinelichtjes, een opengeslagen bijbel, offerbakjes en wierook. Onder gepaste muziek kwamen vier in een bruine toga geklede medewerkers van het Kontakt der Kontinenten binnen en werd een begin gemaakt met: 'de dienst van uit geleide uit het Kontakt der Kontinenten voor Wil Bus'. De "liturgie" van deze zeer bijzondere bijeenkomst bevatte een welkomstwoord, openingslied, eerste lezing, muzikaal intermezzo, tweede le zing, litanie, preek, collecte, hymne, wegzending en zegen met zelfs een slot lied. Mogelijk zullen er lezers zijn die protes teren, er was echter niets waaraan men zich kon ergeren. De aanwezige pasto res waren zelfs zeer enthousiast. Dank zij een zeer goede leiding kon men soms bulderen van het lachen om het volgend moment diep geroerd te zijn. Het begrip religie, in welke vorm ook, werd nimmer geweld aangedaan. Sterker nog, het werd over het geheel genomen als bron van warmte en genegenheid ervaren met daarin Wil Bus als de fakkeldraagster bij uitstek. Dat de jubilaris dit ook had begrepen was aan haar dankwoord te horen waar in zij soms moeite had haar emoties te bedwingen. Centraal daarin stond het woord 'dank', die zij heel gevoelig ver tolkte. Andermaal nam het Kontakt der Kontinenten afscheid van één van hen, maar nu van een heel bijzondere vrouw: drs. Wil A.E.G. Bus. Op dinsdag 16 november zal hovenier H. van de Wilt een diapresentatie hou den over een fietstocht door het mooie Toscane, waarbij de nadruk wordt ge legd op de bijzondere tuinen. De bijeen komst, georganiseerd door Groei en Bloei Zeist en vindt plaats in Gebouw Calvijn, Bergweg 6 te Zeist, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis en ieder een is welkom. www.ford.nl 'Het is een uitvoering, waarin velen zich in bepaalde situaties zullen herkennen. Daarbij werd het ook nog meesterlijk gespeeld, met een pluim voor de regisseur en mede speler Frank van den Berg'. Zo luidde ongeveer de gemiddelde me ning, van enkele bezoekers aan de to neelvoorstellingen van Utile Dulci van afgelopen donderdag- en vrijdagavond in dorpshuis Burgstede. Was de zaal donderdag redelijk gevuld, vrijdagavond was het bijna een 'volle bak'. Het to neelstuk 'Binnen de perken' van Alan Ayckbourn werd in de tuin van een ouderwets huis gedurende een weekein de in juli, in twee bedrijven gespeeld. Op het toneel zag men zes spelers die het stuk subliem vertolkten. 'Geen verschil met toneel op de tv', rea geerde één van de bezoekers in de pau ze en die vergelijking kon het best heb ben. Over het algemeen is een dorpsto- neel leuk en aardig, omdat je bekende personen uitje omgeving in een bepaal de rol ziet spelen. Vooral als die heel anders is dan de persoon in kwestie, kan dat veel hilariteit tot gevolg hebben. Bij de uitvoering van 'Binnen de perken', was dit slechts vaag aan de orde. Meer aandacht trok het bijzonder goed over brengen van een soms heel gevoelige situatie, waarin Piet de Jong wel in het bijzonder opviel in zijn rol als Norman. Een groot compliment aan de regisseur Frank van den Berg, die niet alleen iets groots op de planken bracht maar enke le weken voor de uitvoering de rol van Reg ineens moest overnemen, omdat Hans Jongenele uitviel. Inhoud De bezoekers, veel te weinig voor zo'n geweldige uitvoering, konden met de spelers zoeken naar waar de grens lag. Misschien wel wat te serieus voor deze voorstelling die een vergroting toonde van de werkelijkheid. Deze keer geen kluchtige taferelen, maar botsende ka rakters, waardoor men steeds voor bij zonder ongemakkelijke situaties kwam te staan. Maar dat is bekend van de Engelse schrijver Alan Ayckbourn, die meerdere soortgelijke stukken heeft ge schreven van ingetogen reacties en sub tiele humor. Het verhaal gaat over een mooie dag in juni als Norman onge vraagd zijn vriendin komt bezoeken. En aangezien dat niet volgens afspraak is, loopt er heel wat fout. Daarbij komt nog dat zijn vriendin een oogje heeft op Tom en de notabene getrouwde Norman met haar zus is getrouwd. En als daar tus sendoor ook nog een probleem komt wie voor moeder gaat zorgen en wat de snelste route naar East-Grinstead is, wordt het soms een levensgroot pro bleem. Een in een boom slapende poes werkte soms op een heel bijzondere wij ze in op de toch al moeilijke omstandig heden. Een stuk met een lach en een traan, goed gespeeld door toneelvereni ging Utile Dulci. 3 At lu 1 r ;V ,A* weken GRATIS oouRJurr SOESTE Deze aanbieding is een proefabonnement, dat zonder opzegging vóór 31 maart 2000, per 1 april 2000 overgaat in een definitief abonnement. Kosten per hall]aar 17,00. Een acceptgirokaart* wordt u automatisch toegezonden. *Geldt ook voor proefabonnement.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 15