Amb aruóhocK Levensloop zeven Soesters in tweede deel Het Eemland 7CULTUUR Klassiek accordeon en Slavische gezangen bijzondere combinatie Kamerkoor De Bilt geeft concert in de Oude Kerk SLAS-poëzielezing over tien vooraanstaande dichters l 'Pluk de dag'(10) WOENSDAG 10 NOVEMBER 1999 SOESTER COURANT pagina 1 OPSPORING VERZOCHT! Jeugdtheater Hobo: 'Zonder gisteren' Soester Courant bereikt wekelijks 30.000 grage lezers Kleinegris Adviesgroep nbva aarconcert Animato in Oude Kerk 'Zegenen is meer dan wensen' Dierenlief Dierenleed Vrijdagavond 26 november Jeroen Pek Band 'Deconstructing Ham (Woody Allen) WOENSDl Derde nt Jef van de Sande in Artishock S 8 o Kuipplanten Wat doet een cd bovenop een televisie? expert SCHOENAKER HOCKEY New Life Gospel Choir WATERPi Tentoonstelling Vogelvrienden volgende week Natuur IVN-wandeling in de Korte Duinen Lambertus v.d. Kooij Duinkikker zich bestole dubieuze lei WIELERS] ATB-toertoc over 30 en 4i 1I Cultureel Centrum Willaertstraat 49, tel. 609 58 21 Woensdag 17 november De voorstelling "Zonder gisteren" van de jeugdtheatergroep Hobo gaat over wie je bent of graag zou willen zijn. Geheimzinnige gebeurtenissen op het landgoed van barones Mila van Hoog denderen. Zus heeft een ongeluk gehad en is daardoor haar geheugen kwijt. Wie ze is en waar ze vandaan komt, weet ze niet. Barones Mila zoekt een dienstbo de. Zus is "toevallig" in de buurt. Dat baantje wil ze best wel op zich nemen. Het geeft haar meteen de kans eens rond te snuffelen in het grote huis. Wat ze precies zoekt, weet ze niet. Mila voelt zich niet op haar gemak bij haar nieu we dienstbode. Zus reageert zo vreemd, doet zo geheimzinnig. Is zij wel te ver trouwen? Dan doet Mila een schokken de ontdekking. Een toneelstuk, waarbij je mee kunt denken en puzzelen voor kinderen vanaf 6 jaar. Theatergroep Hobo bestaat sinds 1976 en heeft in de loop der jaren heel wat voorstellingen op haar naam staan. Visualiteit en mu ziek spelen een grote rol bij het streven toegankelijk theater te maken voor een zo groot mogelijk publiek. "Zonder gis teren" is te zien op woensdagmiddag 17 november, 14.00 uur in het theater van C-drie. De toegang is f 7,50/f 6,- (strip penkaart)/! 10,- (volwassenen). Scène uit "Zonder gisteren Foto: Goos Bronkhorst. Aankomende huizenbezitters die zoeken naar een ixv_i i iiaai CCI passende financiering en bovendien op termijn willen genieten van een riant inkomen. Bosstraat 12, 3766 AG Soest. Telefoon 035 - 601 32 60 E-mail: kleinegris.adviesgroep@wxs.nl Steenhoffstraat 46, tel. 60195 77 betrokken adviseurs De NBVA-adviseur. Uw privé-adres in financiële zaken. nu l.4 De levensloop van zeven inwoners van Soest staat beschreven in het tweede deel van 'Het Eemland', een project van de historische verenigin gen in Eemland, de gemeentelijke archiefdiensten van Soest, Amers foort en Woudenberg, het Utrechts Archief en de Stichting Stichtse Ge schiedenis. Het boek werd vorige week in Amersfoort gepresenteerd door de aanbieding ervan aan zus ter J. van Breenen van het Onze Lie ve Vrouwen Klooster. Mr. D. H. Kok, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht, overhandigde haar het eerste exemplaar als dank voor de gastvrijheid in het klooster en de kapel, die slechts sporadisch ge bruikt worden voor een publiek eve nement. Net als het eerste deel, waarin ook van enkele Soesters de levensbeschrijving is opgenomen, kenmerkt de jongste uitga ve zich door de verscheidenheid aan personen, de variatie in periode, de so ciale achtergrond en de grafische sprei ding. Cees van Brummelen (1877-1959), bakker in de Kerkebuurt, wordt be schreven door G. van Brumelen. G. J. M. Derks haalt herinneringen op aan de laatste Soester wagenmaker, Jan van den Dijssel (1889-1970). J. Piekema richt de schijnwerper op de plaggenhut- bewoner Jan Muis (1846-1922). Dora Odinot (1906-1991) een communiste in dienst van het volk, is de vrouw aan wie W. P. de Kam aandacht besteedt. Als ouderman van het Groot Gaesbeeker Gilde verdient Wim Schimmel (1918- 1996) een plaats in het boek, dankzij M. C. Lansink. Jan van Steendelaar be steedt aandacht aan politie-inspecteur Aris Frederik Schreuder (1885-1942), en het leven van de bioloog-schrijver Rinke Tolman (1891-1983) wordt in vogelvlucht beschreven door Jan Visser. Geven de ruim veertig biografieën in het boekje een prachtig inkijkje in de geschiedenis van het Eemland, de le vensbeschrijvingen van de inwoners van Soest geven dat in de geschiedenis van hun gemeente. De auteurs hebben veel onderzoek gedaan. Het resulteerde er in enkele gevallen in dat nieuwe feiten boven water zijn gekomen. Daarom is het tweede deel van 'Het Eemland' ook de moeite waard voor diegenen die ver onderstellen alles al te weten van dege nen wier leven beschreven wordt. Student Henk Hoksbergen zal zondag 14 november in de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) aan de Parallelweg 1 een eredienst leiden. Deze dienst begint om 10.00 uur. 's Middags komt de predi kant J.H. van Leeuwen om 17.00 uur. Hoksbergen brengt in de kerk van Spa kenburg-Zuid de afsluitende praktijkpe riode door. Deze praktijkperiode is te genwoordig verplicht om predikant te kunnen worden in de gereformeerde kerken in Nederland. Aanstaande zon dag zal hij in Soest preken over Nume- ri 6:22-27. Hierin staat: "De Here zeg- ene u en Hij behoede u." Deze zegen krijgt de gemeente elke zondag mee naar huis. Goed om hier eens bij stil te staan. Mensen kunnen elkaar van aller lei goeds toewensen, maar dan is het afwachten of het ook daadwerkelijk ge beurt. Gods zegen geeft een volle belof te. Hij komt altijd na wat Hij belooft. Nieuwsgierig geworden naar dit onder werp? Kom luisteren op de Parallel weg 1. Dit jaar zal het jaarconcert van de Soester accordeonvereniging Ani mato op een andere manier worden ingevuld dan de laatste jaren gebrui kelijk is geweest, en wel op een bij zondere manier. Op zaterdag 20 november vindt het jaarlijkse con cert plaats in de Oude Kerk aan de Torenstraat. Deze avond zal in het teken staan van klassieke muziek en traditionele volksmuziek uit de Bal- kanlanden en Rusland. Daarmee gaat Animato, dat in april 2000 haar 45-jarig bestaan viert, over op een ander concept, waarmee men tevens een breder publiek denkt te be reiken. Het grote vooroordeel dat over de accordeon heerst zal met dit concert weggenomen worden en veel mensen een andere blik geven op de mogelijk heden met dit instrument. Naast de ge zellige accordeon-medleys is er namelijk nog zoveel anders mogelijk en wie deze avond komt luisteren zal dit zeker bea men. In het eerste deel van het programma zal het A-orkest een aantal klassieke stukken spelen, o.a. Adagio van Bach, Suite Gotique op. 25 van Leon Boell- man, Barocco van R. van Beringen en het thema uit de film "Schindlers List" van John Williams. In het tweede deel komt de volksmuziek aan bod. Het B- orkest speelt een aantal traditionele volksliedjes uit resp. Joegoslavië, Israël en Rusland. Het A-orkest zal afsluiten met de Dalmatinische Tanze van Adolf Götz en Russische fantasie van Jörg Draeger. De beide orkesten staan onder leiding van de jonge, maar uiterst talent volle beroepsdirigente Tineke van der Steeg uit Zwolle. Op uitnodiging van Animato komt het Slavisch Koor Zwolle zijn medewerking verlenen aan het concert. Het Slavisch Koor werd op 6 januari 1980 opgericht door de beroemde Russische, in Zwol le woonachtige bariton Michael Minsky. Onder zijn leiding werd veelvuldig op getreden in kerken, concertzalen en ver schillende keren voor radio en televisie. Het koor zong regelmatig zeer succes vol in Duitsland. Het Slavisch Koor Zwolle, sinds 1996 onder leiding van Pieter Edward de Graaf, bestaat uit 13 dames en 13 he ren en zingt (a capella) zeer graag en met veel liefde Oud-Slavische kerkge zangen en Russische Epische volkslie deren en ballades. Bij gelegenheden worden ook volksliedjes gezongen met begeleiding van een muziekinstrument. Pieter Edward de Graaf werd in 1962 geboren te Deventer en studeerde Schoolmuziek, Orkest- en Koordirectie aan het Constantijn Huygens Conserva torium te Zwolle. Naast zijn werkzaam heden als dirigent van het Slavisch Koor Zwolle is hij als dirigent verbonden aan twee muziekgezelschappen en koren in de regio. Tastbaar De samenwerking tussen dirigent en het Slavisch Koor is zeer tastbaar voor het publiek, de prachtige akkoorden die bij velen emotie oproepen zijn kenmerkend voor de gezangen uit de Byzantijnse en Russisch-Orthodoxe ritus. Volksliede ren waarin soms een wat weemoedige stemming weerklinkt, laten voelen hoe zwaar het leven ooit in dat immens gro te Rusland moet zijn geweest. De combinatie van klassiek accordeons- pel, volksmuziek en Slavische gezangen belooft een bijzonder geheel te worden. Kaarten a f 12,50 zijn te reserveren bij Marcella Stolp, tel. 035-5424341, en Marlous Phielix, tel. 035-6012633. Aanvang concert: 19.30. Zaterdag 13 november De Jeroen Pek Band speelt, vanuit de hard-pop-traditie, op energieke wijze hedendaagse jazzmuziek. Het repertoi re, waarin veel verschillende stijlelemen ten te herkennen zijn, bestaat hoofdza kelijk uit composities van de bandleider. Deze kenmerken zich door sterk melo dische en contrapuntische thema's, ge kleurd door conventionele harmonieën en onderlijnd door stevige baspatronen. Gezocht wordt steeds naar een balans tussen compositie en improvisatie. De klankkleur van het ensemble onder scheidt zich door de niet alledaagse combinatie van fluit(en) en trompet/ bugel in de frontline. Dit heeft een hel der en transparant en tegelijkertijd een vol en krachtig karakter. Hieruit voort vloeiend is gekozen voor een akoesti sche ritmesectie. In april 1995 presenteerde de Jeroen Pek Band haar eerste cd met de titel "Carina, con Pasion" (A-Records ARP 73017). De tweede cd, "In My Hammock" (Via-Records 9920452), kwam in mei 1998 uit. Bezetting: Jeroen Pek, fluiten; Bert Lochs, trompet/bugel; Herman van Doorn, stem; Oleg Fateev (Moldavië), Jeroen Pek Band. accordeon; Mare van Roon, pjan0. n Mahieu, bas; Pieter Bast, drums1 Entree f 12,50. Aanvang 21.00 uur Successchrijver Harry Block, (uiterair gespeeld door Woody Allen zelf, j7 het eredoctoraat van zijn oude univj teit. Aanleiding om de balans op! maken van zijn bestaan. Een behoort ke puinhoop: drie echtgenotes p|USeJ reeks maitresses wier oud zeer hem h'- achtervolgen. Zijn geworstel mei[i andere geslacht bereikt een absoK hoogtepunt in de confrontatie met r ex-vrouw, die als psychiater (gesp^ door Kirstie Alley) een praktijk aan k heeft. Daarnaast is er een nieuwe li» de die een minder verknipte vrijer dit'- te prefereren en heeft hij last vau onverminderd opspelend libido. 0? dit alles schrijft hij in zijn boeken,^, wrok die zijn omgeving voor hem ko& tert veroorzaken, doordat zijn kennisje zichzelf herkennen in deze weinig ft teuze verhalen. "Harry Block wtoü bestseller about his best friends. fa' his best friends are about to becomet worst enemies." Allens 27e film is zeker een van degra-. pigste: "Harry Block: What? Youfo airconditining in Heil? The Devil: Sis' Fucks up the ozone layer!". Aanvang 20.30 uur. Entree f 9,-; CJj 65+ f 7,-. Reserveren: tel. 6019577 Agenda: ma. 22 nov. "Daar in 4 Land"; 29 nov. "Happiness". Op vrijdagavond 26 november 1999 zal een bijzonder evenement plaatsvinden in de Oude Kerk aan de Torenstraat te Soest. De Stich ting Kerk Cultuur organiseert dan een concert van het Kamerkoor De Bilt. Het Kamerkoor De Bilt werd in 1974 opgericht als gospelkoor. De huidige di- rigente (sinds 1981), Inge Westra, is or- ganiste en cantor van de Pieterskerk in Breukelen. Onder haar bezielende lei ding is het niveau van het koor gegroeid. In het begin werden er alleen eenvoudi ge harmonieën gezongen; nu draaien de leden voor moeilijkere zaken de hand niet meer om. Eens in de anderhalf of twee jaar geeft het koor een groot concert met een be paald thema, en met het oog op de ko mende eeuwwisseling is ditmaal geko zen voor muziek uit deze eeuw. Onder meer is te horen een werk van Tera de Marez Oyens, "Roulette of Moments" uit 1979. Dit is een werk met spreek koor en percussie dat bestaat uit aller lei moderne technieken. Daarnaast heeft de dirigente o.a. gekozen voor muziek van Jurriaan Andriessen en van de bui tenlandse componisten Bartók, Hinde- mith en Distier. Hoogtepunt van het concert is het zeven minuten durende werk "The Death of Pan" van de Engelse componiste Hazel Leach. Dit werk werd twee jaar geleden geschreven en op 31 oktober jl. voor de allereerste keer door het Kamerkoor De Bilt uitgevoerd. Kaarten a f 10,- voor dit bijzondere con cert zijn verkrijgbaar bij: Boekhandel Van de Ven, Zuidpromenade of bij de secretaris van de Stichting, K. de Lan ge, tel. 6017349 (18.00-20.00 uur) en uiteraard op 26 november aan de kerk. Met de eeuwwisseling in het voor uitzicht presenteren Artishock en de Stichting Literaire Activiteiten Soest (SLAS) op donderdagavond 18 november een terugblik op de Noord-Nederlandse poëzie in de tweede helft van deze eeuw. De bij eenkomst vindt plaats in het Artis- hock-gebouw, Steenhoffstraat 46A en begint om 20.00 uur. BLOEI M Koninklijkt Maatschappij Tuinbo Plantkunde Afd. SOEST Kuipplanten en hun ver zorging staan in de be langstelling nu balkon en terras steeds meer de functie van 'buitenka mer' krijgen. Op uitno diging van Groei en Bloei geeft de heer Van Grootel een le zing over de ecologische benadering van planten in potten en bakken. Aan bod komen onder meer het snoeien, het overwinteren, de temperatuurkeuze en het weer aan de groei krijgen van de planten. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 17 november in het EHBO- gebouw aan de Parallelweg en begint om 20.00 uur. Voor niet-leden bedraagt de entree vijf gulden, inclusief koffie/ thee. Amivedi Telefoon 60134 87, bgg 06-53 55 63 66 VERMIST: Teef, Duitse herder, zwart, erg angstig, waarschijnlijk in shock, niet i/d ogen kijken, jong, Soesterduinen e.o., Soest. Witte kater, op kop 2 kleine donkere vlekken (als schaduw), jong, Wijkamp- laan, Baarn. Cyperse poes, wit op buik, géén aftek., rode gloed, zwart elastieken hls.b. bel. opv. penning, geamp. staart, Titus Brandsmastraat, Soest. Zwarte poes, wit bij nek, witte plekjes op de poten, schuw, Maalderij, Eemnes. GEVONDEN: Cyperse kater, geel hls.b. blauw vl.b., loopt rond Klarinet, Soest. Schildpadpoes, bruin onder ogen, zwar te streep over neus, witte bef, achter laarsjes, rechts voor teentjes, links voor sokje, Iicht-groene ogen, slank, grote kop, Jac. Catslaan, Soest. Hangoorkonijn, langharig, wit-grijs, omg. Mercury, S'berg. Diamantduifje, Soest. Ook te beluisteren op Radio Soest elke maandag tussen 13.00-14.00 uur. V t De BeoCenter AV5 laat u tv kijken op een 63 cm scherm met anti-reflex coating. En even later draait u op diezelfde AV5 een cd of u luistert naar een concert op de radio. De ingebouwde luidsprekerset is in elk geval volledig op die taak berekend: uitschuivende stereo speakers plus een machtige subwoofer Kortom, eindelijk zijn televisie en stereo-installatie volledig geïntegreerd. In een even compacte als elegante vorm. 3 jaar garantie BANG OLUFSEN BANG OLUFSEN CENTER fiurg. Grotfiestraat 9, Soest Te?. 03S 601 03 44 De Amersfoortse neerlandicus Jef van de Sande houdt een poëzie-lezing over representatieve gedichten van tien voor aanstaande dichters, in volgorde van leeftijd: Ida Gerhard, Gerrit Achter berg, M. Vasalis, Leo Vroman, Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Hans Faverey, Rutger Kopland, Judith Herzberg en Gerrit Komrij. Van elk van hen koos Van de Sande twee gedichten die op de een of andere manier met elkaar in verband gebracht kunnen worden. De gedichten worden aan de bezoekers uitgereikt, voorgedra gen en besproken. Presentatie: Jan Visser. Toegang: f7,50. Leden: gratis. Het is raadzaam telefo nisch te reserveren: tel. 6019577. Zondag 14 november Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn het New Life Gospel Choir uit Soest, op dit moment bestaande uit 20 zangers en zangeressen. Wij brengen Amerikaanse Black Gospel-nummers ten gehore, swingende liederen die we kennen uit de Amerikaanse zwarte ker ken. Wij zijn in september 1996 gestart en zijn een zeer gemêleerd gezelschap wat betreft leeftijd, achtergrond, cultuur en geloofsbeleving. Onze dirigent is Natascha van Koot, een 29-jarige kap ster uit Soest. Zij is samen met haar va der, Cees van Koot, in 1995 gestart met de eerste voorbereidingen voor wat een jaar later het "New Life Gospel Choir" zou zijn. De Black Gospel-muziek komt voort uit de tijd dat de Afrikaanse slaven naar Amerika gebracht werden. Daar kwa men de slaven in contact met het evan gelie. Op hun eigen manier zongen ze daar liedjes over. Maar vaak werden die liedjes ook gebruikt om geheime bot. schappen over te brengen, die hun bh ke "masters" niet mochten weten, b ter kwam daar de Black Gospel-muz: uit voort, maar inmiddels was die heb maal bedoeld om te getuigen (vertel; volgens eigen ervaring) wat God int: leven betekent. Tot op de dag varn- daag wordt deze muziek gezongeo: kerkdiensten van "zwarte" Amerii nen. Het begon met a capella-numji:- later met piano, drum en bas. Gaath weg is de muziek ontwikkeld totarc gementen met gigantisch grote baai De stijl is vermengd met dan weerjai of blues en dan weer latin of R&B. Het New Life Gospel Choir zing!» mers uit die verschillende stijl®, Me grotere optredens wordt het koorbege- leid door een band en bij de wat kle:- nere optredens door een in eigen beher ontwikkelde professionele muziek-cd Leden en vooral tenoren zijn nog alt. zeer welkom. Entree f 12,50. Aanvang 15.00 uur. New Life Gospel Choir. De ambities van d Soest kunnen eve met vier zeges i hockeyformatie ook drie nederla^ gekregen en moe plaats maken. Amersfoort was zon Koningsweg verantv verlies van de witgror nende doelpunt vii MHC Soest kwam i sprong dankzij een reld Klaucke. Amersl De jaarlijkse tentoonstelling van de Soester Vogelvrienden is van don derdag 11 tot en met zondag 14 no vember in gebouw Vogelzang aan de Parallelweg. Er zijn 533 verschil lende vogels te zien. In totaal hebben 52 leden van Vogel vrienden vogels ingezonden. Burge meester Hans de Widt opent morgena vond om 20.30 uur de expositie die tot 22.00 uur toegankelijk is. Dan zullen ook de clubkampioenen bekend worden gemaakt. Op vrijdag is Vogelzang van 14.00 tot 22.00 uur geopend, zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. aluurbeschermingseducalka Op zondagmiddag 14 november wordt in Soest een natuurwandeling gehouden in het stuifduinen en bosgebied "De Korte Duinen". Gidsen van IVN Eem land verwachten de deelnemers om 14.00 uur bij het restaurant "De Korte Duinen" naast Avia, aan de Birkstraat. Het stuifzandgebied maakt deel uit van de bos- en natuurterreinen van de ge meente Soest. Met de Lange Duinen vormt dit terrein het grootste "levende" stuifzandgebied van de Utrechtse Heu velrug. In het kader van het Europees Natuurbeschermingsjaar werden de Lange en de Korte Duinen in 1995 tot aardkundig monument benoemd. Het gebied maakt onderdeel uit van de Utrechtse Heuvelrug met zijn stuwwal len, ontstaan in de ijstijd, zo'n 200.000 tot 120.000 jaar geleden. Vóór 1885 vond je hier nog uitgestrekte heidevel den. Na het verdwijnen van de schaaps kuddes, als gevolg van het gebruik van kunstmest, werd de heide langzaam door het bos verdrongen. Inlichtingen: coördinator Wim Rozen- daal, tel. 033-4559271 ÏL- In4n 1— J De Duinkikkers da vierde periode veil Heerhugowaard br de Soesters op een maar een aantal dul gen van de leiding d dat Heerhugowaar kon scoren. In de laatste minuut Heerhugowaard dat strijd naar zijn hand ze de stand steeds door gebogen. De Duinkikl 0-1, kwamen met 2-1 3-2, maar met de eni derde periode had Ce man van de thuisclub Het werd dus 3-4, maa de waterpoloërs uit Sc door de scheidsrechter Tempo Toer houdt z vember de eerste var ten voor ATB-fietsei mers kunnen kiezen van 30 of 45 kilometi T\issen de start en de fii gebouw aan de Industri fietsers door bossen en Landeigenaren hebber toestemming gegeven. Inschrijven voor de to vanaf 8.45 uur aan di Starten is mogelijk tusse uur. De volgende ATB-tocl december, 15 januari en derifmet°de zelfde'titef - ofthefsonls Eureka doeling van de maker Ie begdjpen "VdKonhT? l 0m niet als pretentieuze poëzie, laar spreekt beschouwt. z'l" Sedl* lezers aan het denken (kunnen) zetten overpeinzingen die de JL 1 sfcSér tv f u Gezicht°P de polder h?ar S°'ven Waar de koetjes lekker eten 11 fjrrrr t. 1 naar de wijde plas daar ligt ons polderland mooier is er geen Waar het groen en sappig gras één wordt met de blauwe lucht daar ligt ons dierbaar Soest mooier is er geen ..owynj icivKCf eicri yggen, lopen en weer slapen gaan "Jy de tijd wel stil te staan wij willen hier ook nooit vandaan Waar vindt men nog zo 'n stil gebied ver van het verkeer laat die maar op de asfaltweg geef ons maar puur natuur Afgelopen zondag moch jeugd van Smeeing/BD Nike-wedstrijdtenue torn bliek. Eureka Service sp leen de wedstrijdkleding, trainer Erik van der Wel.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 18