Po A Al Ld f El WAT wilt u/ weten/ o Thai - Bo nieuws EEMSIOThJThJ RADLO PROGRAMMA Verdwenen Soest hervonden /(O^lUUlt lop soest r Margót Bultink exposeert in Artishock Soest 50 jaar geleden »b, mrficAL OVERZICHT Soeyterbergsestraat26, Soest 035-6029060 Kersl/Nieuwiaar Ja, ik steun het kinderzwembad! Groot Soester Dictee komt live op Radio Soest Wiin van Hoorn ïourant - ïclamekran^ Vlinderfestival in kinderparadijs: Theater Buumadian Wie vergelijkt leest de Soester Courant VAN DONDERDAG T/M WOENSDAG Radio Soest deze week Op de fiets langs historisch Soest pagina ?9 WOENSDAG 10 NOVEMBER 1999 SOESTER COURANT Piet Klandermans in 'Burgers 2000' PAGINA 23 Makelaars )0,- k.k. SLAS nodigt vijf VIPs uit NV0B Makelaars ■k.k. ?h Den Daas van 11 November 1949 Uit de Soester Courant Soest. IHJHfi.itrtH' prettige Gelukkig 2000 Bel voor gratis proefles 601 60 00 Dalweg 2A- Soest Steenhoffstraat 9A, tel. 60120 75 FM 107.9 (stereo); ether: FM 105.9. Elke das nieuws op de hele uren Radio Soest, 6093851/6093852. DONDERDAG 11 NOVEMBER 18.00 KERKDIENST opname van de ochtenddienst in de Chris tengemeente Soest (Griftlsnf College); pr. Jaap Bijl. Theater Boumadian. Theater Boumadian verzorgt de tweede van 24 voorstellingen in de voorronde van het Gouden Vlinderfestival in kinderparadijs de Vrije Teugel. Die is te zien opwoensdag 17 november in het theater aan het Vedelaarpad. Boumadian brengt de voorstelling 'Ala- din en de wonderlamp' op de planken. De aanvang is 14.00 uur en daarna zijn er tot 16.00 uur activiteiten. De entree bedraagt drie gulden, inclusief limona de en een snoepje. Voor meer informatie, tel. 6018136. Kerkstraat 3-5 3764 CR Soest Tel.: 035-6030303 Fax: 035-6029995 Ontmoeting met... Op donderdag 8 november, 10.00 uur, praat Eef van der Horst met Olga Goe- zinnen o.m. over haar nieuwe boek "Droomboerderij". Zij is ook de initia tiefneemster van de jaarlijkse logopuz zel in de Soester Courant. Herhaling 18 november 16.00 uur. Burgers 2000 Op donderdag 11 november, 12.00 uur, praat Jan Visser met dhr. Piet Klander- mans, hoofd van de afdeling Groen Milieu van de gemeente, over heden, verleden en toekomst van het milieu. De Soester en zijn muziek Op maandag 15 november praat Gerda Alders met Peter van de Weerd, direc teur van het automatiseringsbedrijf Ob ject Plus. Herhaling 19 november 16.00 uur. Radio Soest M.M. Op zondag 14 november, 14.00 uur, heeft het Radio Soest Middag Magazi ne van Eef van der Horst en Ivo van Gurp o.a. de volgende onderwerpen: Ab Blokzijl over de mogelijke voortzet ting van de jumelage met Kozle; Karin de Lange bij het 60-jarig bruidspaar Dahlkamp-ter Wolbeek; de vogelten toonstelling van de Soester Vogelvrien den en de startbijeenkomst van het Ecokidsproject in Soesterberg. Ondanks dat het al november is en de feestdagen weer voor de deur staan, laat het weer ons nog steeds niet in de steek en is het prachtig weer om te fietsen. De VW-Soest wil daarom graag wijzen op de fietsroutes met een historisch tintje in onze eigen omgeving. Als eerste natuurlijk de beeldenfietsrou te door Soest en Soesterberg, een route van 17 km met heldere uitleg over de kunstwerken die men tegenkomt. Leuk om samen met gasten te doen.' Ook zijn er cultuurhistorische routes in Soest en omgeving. Er is nu een handig boekje te verkrijgen met een duidelijke kaart en mooie foto's. Niet alleen wordt er gesproken over de verschillende ar chitectuurstijlen, maar ook over de ge schiedenis van een gebouw en leuke anekdotes. Deze routes zijn natuurlijk een absolu te must voor alle fietsers die de histori sche kant van Soest een warm hart toe dragen of diegenen die deze "koninklij ke" omgeving beter willen leren ken nen! 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Ernst Jawetz. 11.00 ONTMOETING MET... Eef v.d. Horst in gesprek met Olga Goezin- nen. 10.00 FAVORIETE KEUZE Klassieke verzoekplaten; pr. Jap van Vuur- en/Mieke Boon. 12.00 BURGERS 2000 (H) 13.00 LUNCHROOM pr. Mini Schneider. 14.00 OPERETTELAND "Willy Boskovsky II"; pr. Paul Sparnaaij. 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 ONTMOETING MET... (H) 17.00 DE VERREKIJKER chr. kinderprogramma. 17.30 HET KOMPAS chr. tienerprogramma. 18.00 Radio M. VRIJDAG 12 NOVEMBER 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Miep Jansen. 10.00 ACHTER DE GEVEL pr. Gerda Aiders. 11.00 SOEST 55-PLUS pr. Elly v.d. Wel. 12.00 SPORTCAFÉ pr. Joop van Ipenburg. 13.00 LUNCHROOM pr. Thari Schröder. 14.00 DE SOESTER EN ZIJN MU ZIEK (H) 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 JAZZY LISTENING pr. Peter v.d. Weij. 17.00 NEDRLANDS OP RADIO SOEST pr. Thari Schröder. 18.00 Radio M. ZATERDAG 13 NOVEMBER 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 OUD GOUD pr. Ap Kruitbosch. 12.00 COCKTAIL pr. Cock Schouten.. 15.00 DE MIDDENSTIP pr. Ivo van Gurp. 17.00 RAAD VAN KERKEN 18.00 Radio M. ZONDAG 14 NOVEMBER 08.00 INTERLUDIUM pr. Jacques v.d. Griendt. 09.00 TOEZIE EN RELIGIE pr. Maria Drost. 10.00 OMMETJE IN NATUUR EN MILIEU (H) 11.00 VAN 'T RAADHUISPLEIN (H) 12.00 PARACONTACT pr. Ronald Groenesteijn/Wim Kiezebrink 13.00 RADIO SOEST NON-STOP 14.00 SOEST M.M. pr. Eef v.d. Horst. 16.00 SUNDAY AFTERNOON jongerenprogramma; pr. Ivo Samplonius/ Gertjan Dijkgraaf. «- 19.00 Radio M. MAANDAG 15 NOVEMBER 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Eef v.d. Horst. 10.00 DE SOESTER EN ZIJN MU ZIEK pr. Lonneke Meijer. 11.00 ACHTER DE GEVEL pr. Gerda Alders. 12.00 BURGERS 2000 pr. Rob Joustra/Geert Kramer. 13.00 LUNCHROOM pr. Gerda Alders. 14.00 UIT HENKS HOGE HOED 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 MUZIEKPALET pr. Wim Leeuwenkamp. 17.00 DE DERDE HELFT pr. Joop van Ipenburg. 18.00 HEADBANG informatief jongerenprogramma van Stich ting Balans. 19.00 Radio M. DINSDAG 16 NOVEMBER 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Jan Visser. 10.00 ONTMOETING MET... 11.00 FAVORIETE KEUZE Populaire verzoekplaten; pr. Jap van Vuur- en/Mieke Boon; aanvragen: tel. 6093851. 12.00 MISDAADRECONSTRUCTIE pr. Dick de Vree. 13.00 LUNCHROOM pr. Ada van Os. 14.00 RATJETOE pr. lngrid de Jong. 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 NEDERLANDS OP RADIO SOEST pr. Thari Schröder. SOEST IN BEDRIJF (H) 17.00 A COUNTRY SONG pr. Gerard van Holland. 18.00 Radio M. WOENSDAG 17 NOVEMBER 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Ernst Jawetz. 10.00 OMMETJE IN NATUUR EN MILIEU pr. Annelies Nelis/Ina Aangeenbrug. 11.00 VAN 'T RAADHUISPLEIN gemeentevoorlichting; pr. Yvonne Dijkhuis/ Ben van Os. 12.00 CULTUUR IN DE REGIO pr. Lonneke Meijer. 13.00 LUNCHROOM pr. Ria Hilhorst. 14.00 OVER HET VOETLICHT pr. Ad v. Wijngaarden. 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 DIVERTIMENTO pr. Jacques v.d. Griendt. 17.00 BOEK BINNENSTEBUITEN pr. Herman Spoor. 18.00 Radio M. Hoeveel houd- ik/ na/ wuif vupensiOYieiring/ netto-per wiaand/over Op welke/ wianler keen/ ik het bette/ geld/ reserveren/ voor later ■nf Als-er iety wiet wiif gebeurt, van/ hoeveelgeld- wioeterv wufvu nabestaanden/ dan/ leven/? Welke/financiële/ consecjuenties' heeft eerder ktoppen/ wiet werken/? «ra- Van/ webo inkomen/ wioet üo leven/ aly ik cxrbelxl$trv\jg^s<dnukt word/? Ve/SOESTER ONVERLINCjE iy een/ onafhankelijke/ adviseur op het gebied/van/ pensioenen/ wiet agentschappen/ van/ diverxe/ ve*--^eke4ringywiaatichappgen/. Wif kannen/ voor ivpensioen\'er^ekeringen/ van/ de^e/ aanbiedery vergelijken/ ervhieruit de- wieeyt passende- keu^e/ wiakerv. Vrctaty vrijhiijve-vid/ vnett informtttit/l Ncttuurlijlo bij: VOOR AL UW VERZEKERINGEN. FINANCIËLE DIENSTEN. HYPOTHEKEN EU VEN SI OENEN Soester Onderlinge Brandverzekering U A, sinds 1885 internet: www.soesteronderlinge.nl. e-mail:info@soesteronderlinge.nl Afgewerkt in EIGEN LABORATORIUM, hierdoor extra veel mogelijkheden. Eigen tekst mogelijk snelle levering INCL. ENVELOP: 99 CENT PER STUK BIJ 100 STUKS CQ/vii INCL. ENVELOP r^pWillem Van Oosten fotoservice ii'mvi-iiWiiïi Soesterbergsestraat 57, Soest-Zuid. Telefoon (035) 601 31 09 In het Radio Soest-programma "Bur gers 2000" praat Jan Visser morgen middag om 12.00 uur met Piet Klander mans, hoofd van de afdeling "Groen Milieu" van de gemeente. "Groen Milieu" is met 15 binnen- en 45 buiten werkers en een jaaromzet van ruim 10 miljoen gulden de grootste organisato rische eenheid in het ambtelijk apparaat. Klandermans geeft zijn mening over de toestand en de toekomst van het open bare groen in de bebouwde kom, de Soester Duinen, het bosgebied, de pol ders, de Eem en de Eng. Over het Jaag pad, de onkruidbestrijding, de vliegba sis, Zonnegloren, het Bremeentje, het kerkhof aan de Veldweg en Milieu Edu catief Centrum aan de Molenstraat. Volgende week dinsdag praat Visser om negen uur 's morgens in "Soest Actu eel" met Kees Boerkoel over zijn ver trek uit de gemeenteraad. Techniek: Wesley van Roest. De foto van 27 oktober jl. zo weten we nu, is gemaakt op vrijdag 1 juli 1955 bij de opening van het nieuwe gebouw de Oranje Nassau School (VGLO voortge zet gewoon lager onderwijs) in park Braamhage door burgemeester mr. S.P. Baron Bentinck. Het is het eerste ge bouw op het landgoed Braamhage. De opdracht voor de bouw was van Vere niging "de School met den Bijbel" te Soest. De school, zo hebben we kunnen nagaan, had nog geen adres, want op de bouwvergunning staat dat de school is gelegen "nabij de Burg. Grothestraat" en gebouwd naar het ontwerp van P. en H. Beekman. Bij de toestemming voor de bouwaanvraag gaf het rieten dak van de school nog wel enige bedenkingen bij gemeenteraadsleden vanwege brandge vaar. Wethouder Zadelhoff wist de raad te overtuigen dat er meer scholen in Nederland waren met een rieten dak en dat het ontwerp zeer goed zou passen op het landgoed. De Vereniging Christelijk Onderwijs Soest is al in de oorlog op kleine schaal met VGLO-onderwijs begonnen, met een tiental leerlingen. Onderwijzer was de heer Van de Heuvel. De heer De Boer nam later zijn taak over en in 1952 werd de heer Gerritse als hoofd be noemd. De school telde toen 45 leerlin gen en was gevestigd in de villa Parsinn van oud-burgemeester Deketh hoek Beukenlaan/Beetzlaan. Voor het VGLO-onderwijs, of ook wel het 7dc leerjaar genoemd, was in die jaren nog geen duidelijk omschreven leerplan, maar de lessen waren vooral bedoeld voor doe-kinderen. Handenarbeid en koken en naaien waren naast AVO-vak- ken als taal en rekenen enz. belangrijk voordat kinderen zouden doorstromen naar mulo of ambachtschool. De heer Gerritse heeft de zaak krachtig aange pakt. Bij de overgang naar de nieuwe school in Braamhage telde de school 118 leerlingen. In 1961 werd weer een bouwaanvraag ingediend voor uitbreiding met 2 loka len en een fietsenbergplaats. Als gevolg van de Mammoetwet (leerplicht tot 16 jaar) veranderde het VGLO-onderwijs in enkel Huishoudschool en meao (1971-1982). De school werd eindjaren zeventig wegens gebrek aan leerlingen gesloten en vanaf 1982 geheel verhuurd aan het Griftland College. De school is vorig jaar (1997) afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor twee dubbele wo ningen. Uit reacties kwamen nog enkele namen van leraren en leraressen. Na de heren Van de Heuvel, de Boer en Gerritse werd de heer R.G. Schröder hoofd. Verder juffrouw Zwart en Veerman en Seldenrijk, leraren Huisman, Siebrand, Fekkes, v.d. Lustgraaf, mevr. Gordo (godsdienstles), mevr. Groart, mevr. v. Nimwegen (kookles). Leerlingen herinnerden zich dat zij in 1953 na de watersnoodramp schilderij tjes maakten door op houten plankjes een tafereeltje met golfjes en een huis je half in het water in te branden. De plankjes werden gelakt en voor f 1,- ver kocht. Opbrengst was bestemd voor het noodfonds. Het bestuur v.l.n.r.: 1. W.J. Gerritse (hoofdonderwijzer); 2. J. de Boer (on derwijzer); 3. Buitenhuis (inspecteur VGLO); 4. Lindeman (inspecteur LO- onderwijs); 5. H. Fennema (voorzitter); 6. S. van Gorkum (bestuurslid); 7. Bur gemeester Mr. S.P. Baron Bentinck; 8. P. Beekman (bestuurslid); 9. K. Fros (bestuurslid); 10. P. Smits (bestuurslid); 11. A. van Essen (bestuurslid). an de Wilhelminalaan jr gebouwde, helft van s c.v. Hr combi Nefit de garage en schuur, legde zonnige voor- en 'erse terrassen. •vormige woon-/ eetka- met vloerverwarming, ar zonneterras. Siematic iratuur. Bijkeuken met ;arage met vliering. 1 e lapkamer annex badka- en 2 vaste wastafels, 2 r v.v. douche en vaste 2t. Vaste trap naar 2e ler (mogelijkheid voor 2 ruimte. De helft van de comfort en beslist een elopp.: 392 m2. Aanvaar- )verleg. straat 93 3743 BP Baarn 45 fax (035) 542 34 45 Ja ik steun uw actie om een kinderzwembad te realiseren op het terrein van het Kinderparadijs De Vrije Teugel aan het Vedelaarpad en ben bereid daar aan bij te dragen een bedrag van: fl. 25,- fl. 50,- fl- 100,- fl(ander bedrag) (bedrag s.v.p. omcirkelen) Ik betaal pas zodra bekend wordt (vermoedelijk maart 2000) dat het kinder zwembad er daadwerkelijk komt. Naam: Adres: Postcode:Plaats: Handtekening: Deze bon s.v.p. sturen naar of bezorgen bij: Kinderparadijs de Vrije Teugel, Vedelaarpad 53, 3766 CM Soest staande villa (bouw- vrij uitzicht over de cetel met garage en aangelegde voor-en scholen en winkels, invloer. Vernieuwd 'oon-/eetkamer (ca. alia visgraat parket- as. Moderne deels 993) v.v. inbouw- •uderslaapkamer v.v. akterras, 2 slaapka- v.v. ligbad/douche, luiting voor wasma- naar 2e verdieping bergruimte met c.v. erhoud. Kapisolatie. Perceelopp. 570 m2. overleg. at 93 3743 BP Baarn •fax (035) 5423445 Margót Bultink (45) is in Soest be kend als coördinator van het project Vereenzaming Ouderen Soest" (VOS). Sinds 1997 werkt zij bij de SWOS met 16 vrijwilligers aan het VOS-project, schreef een informa tiegids voor 55-plussers, startte een huiskamerproject, organiseer de huiskamerbezoek, cursussen en themabijeenkomsten en begon een Seniorenrestaurant in de grote zaal van Molenschot. Deze zomer met 23 gasten en inmiddels uitgegroeid tot een evenement met zestig cliën ten. Margót Bultink laat in het culturele bol werk aan de Steenhoffstraat 24 olieverf schilderijen zien. Het plezierige van Ar tishock is dat de vereniging openstaat voor allerlei exposanten. Goede en min der goede. De meetlat ligt niet te hoog, zoals in vele galerieën. De exposant loopt wel het risico kritiek te krijgen als men nog niet toe is aan een eigen sig natuur. De Soesterse begon met tekenen en schilderen in 1990 en exposeerde in Zwitserland en Italië. De tentoonstelling in de grote, opgeknapte tentoonstel lingszaal van Artishock werd zaterdag feestelijk geopend door het eigen huis orkest, de jazzformatie "Perron 5B" van Semmy Prinsen, met zang van Rosemint De expositie is gratis te bezichtigen in het weekeinde tussen 14.00 en 17.00 uur. Ingang via Museum Oud Soest. De kunstenares is zelf ook aanwezig op za terdag 20 november. Buiten de ope ningstijden op afspraak: (035) 6019577. De Stichting Literaire Activiteiten Soest (SLAS) wijst er met nadruk op dat iedereen welkom is bij het Groot Soester Dictee der Neder landse Taal op woensdagavond 24 november a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Behalve de 25 beste inzenders van het Proefdictee (zie de Soester Courant van vorige week) en de vijf secretarissen/ secretaresses (VIPs) op uitnodiging van de SLAS, kan iedereen die geïnteres seerd is in spelling vanaf de publieke tribune, "hors concours", meedoen. Papier en schrijfgerei zelf meebrengen. De thuisblijvers kunnen via Radio Soest de bijeenkomst live volgen als de Soes ter spellingsdeskundige Ton Majoor het Dictee leest. De uitzending begint om 20.00 uur, na de nieuwsdienst van het ANP. Lezers van dit weekblad, die mee wil len strijden om de wisseltrofee, kunnen tot uiterlijk aanstaande vrijdag (vóór drie uur 's middags) het ingevulde proefdictee van de vorige week inleve ren bij het kantoor van de Soester Cou rant. De uitslag wordt volgende week bekend gemaakt. Op uitnodiging van de SLAS doen de volgende vijf VIPs zonder proefdictee mee aan de wedstrijd (in alfabetische volgorde): 1. Auke Dijkstra, scriba Kerkenraad Algemene Zaken van de Gerefor meerde kerk; 2. Betty Krook-Kuyvenhoven, secreta ris van de Commissie Ouderenbe leid en secretaris van de Commissie Adviesgroep Gehandicaptenbeleid; 3. Karin de Lange-de Waard, secreta ris Prot. Chr. Basisonderwijs Soest/ Soesterberg, secretaris van de Stich ting Kerk Cultuur Oude Kerk Soest en kandidaat-secretaris van de vereniging Radio Soest. 4. Wim Ros, secretaris van de Mixed Hockeyclub (MHC) Soest. 5. Lisette Vogel-van Toren, secretares se van de gemeentesecretaris. Voor nadere informatie: tel. (035) 6014283. BOUWBEDRIJF SOEST IMNVOa lid Bouwgarant MEER DAN 35 JAAR EEN BEGRIP IN DE BOUW Vraagprijs 409.000,- K-k- 3751 CX Bunschoten 0 GB Bunschoten 44 Taxateurs o.g' IURG NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD LAANSTRAAT 52 - 3762 KE SOEST - TEL (035) 601 50 73 - FAX (035) 601 74 96 kundig rapport. DIERENBESCHERMING. Het rapport van de Inspecteur vermeldt o.m. het volgende: Een paard, gespan nen voor een wagen met oud ijzer, moest deze optrekken tegen de helling van de F.C. Kuijperstraat. Het was een dermate zware krachtsinspanning voor het dier, dat de straat onder zijn lichaam nat was van het zweet. Er stonden ve len te kijken naar dit afbeulen, waar gelukkig was er ook iemand onder hen, die de politie waarschuwde, Proces-ver baal werd opgemaakt tegen de voer man. Bij weging bleek het gewicht van wagen plus lading 3826 k.g. te bedra gen. De nachtverblijven van twee ketting honden verkeerden in schandelijke staat. Gaten in de wanden, geen stro of andere ligging. Een andere werd aange troffen in een vervuilde ren. De eigena ren werd aangezegd onverwijld voor behoorlijke hokken te zorgen, vervaar digd van hout, met stro voor ligging, volgens voorschrift. Van een koe was de kop met een touw van slechts 25 c.M. lengte aan 'n voor poot vastgebonden. Geen wonder, dat *t arme dier door loeien rebelleerde te gen deze toestand. Een ingezetene slachtte een kip door ophanging, zodat het dier meer dan een kwartier hing te spartelen eer het dood was. Volgens de eigenaar was dit een Groninger gewoonte om kippen te slachten. Wij kunnen voor die gewoon te, die niet anders is dan dieren beulen, weinig respect hebben en bovendien is een dergelijke wijze van slachten bij de wet verboden, niet alleen hier, maar ook elders. tindvriendelijk locatie gelegen MN WONING met opmerkelijk entree, hal v.v. plav. vloer, gro ïrging, tuin/computerkamer en fuin. Ie verd.: woonkamer met Ifopen hoekkeuken v.v. alle in* p, toilet en ruime voorraadkast, riers. waarvan 1 met wastafel, 'lete badkamer. Info: deels dub- i bwjr. 1973 Inh. 405 m3 oPP' CHAUFFEUR OP AVONTUUR. Hoewel hij een vrije dag had, verscheen de 31-jarige chauffeur H.C.H. op zekere dag toch op het werk. Echter niet om te werken, maar blijkbaar om te snuffelen of hij niet aan wat los geld kon komen. Het geluk was met hem, want hij be merkte in de garage de jas van zijn pa troon, waarin een goedvoorziene porte feuille stak. Zich de inhoud daarvan toe te eigenen was een ogenblik werk. De duik in de jas leverden hem f 400,- op. Met dit geld trok hij op avontuur. Spoe dig had hij het gezelschap van een paar dames gevonden en het drietal ging een paar dagen zwerven door het land. Het avontuur eindigde met 's mans arresta tie te Schevingen. Intussen had hij ook kans gezien in een onbewaakt ogenblik uit de tassen van de hem vergezellende dames geldsbedra gen te stelen, resp. f 10,- en f 20,-. [n verband met deze drie feiten moest de avontuurlijke chauffeur zich Dinsdag voor de Utrechtse Rechtbank verant woorden, waar hij een jaar gevangenis straf met aftrek tegen zich hoorde eisen. Uitspraak 27 November. TOESLAG HUISSLACHTINGEN. Momenteel bestaat de mogelijkheid om op huisslachtingen, welke op het slacht- iuis worden verricht, een toeslag van f 0,50 per k.g. te ontvangen, welke toe slag door het Rijk wordt verleend. Deze slachtingen kunnen alleen geschieden op Donderdagmorgen.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 23