-jpmbördJ: R. OUD! VeFhuur COB ARKADI th dokter 'VBSPROVt#' JHtulpverlei^ t goed ■E3SSS3H gepuzzelü SS 035 - 602 22 04 'AGINA 26 onden WOENSDAG 10 NOVEMBER 1999 SOESTER COURANT PAGINA 27 srecht Zdel&teeHöCijfi&uj. Rode Kruis-verkoop in Hoog Soestdijk Maatschappelijk werk Cantonspark 95 95 95 se oliebollen kraam Opleiding tot zorgassistent I izaming JBurgerlijk^tand^ Informatierubriek I voor ouderen GETROUWD/ GEREG. PARTNERS: «s> co Bijeenkomst over VewAgein NPB Riagg-inloopavond over schizofrenie Kerkdiensten Helpt U mee? Geef bloed word DONOR RODE KRUIS Soest/Soesterberg Tel. (035) 601 39 57 Bloedbank Midden Nederland Hilversum Tel. (035) 624 50 27 Ontmoetingsochtend voor vrouwen De loper van de week Waarnemingen PASO met roettekeningen Geopend vanaf zaterdag 13 november Bingomiddag Voor 55-plussers Medische dienst Blijspel karakter in de Speeldoos HET VINDEN VAN DE JUISTE HYPOTHEEK IS EEN HEEL De Hypotheekshop Soest biedt u een passende oplossing. Bel nu voor een gratis advies, een van onze hypotheekadviseurs! DE m HYPOTHEEK SHOP H NR.7 chtend in Hons- Liur tot U.45 uur door 55-plusseis? ettige en ontspan den. Volksdansen nderdeel van de ns kijken, dat kost nog inlichtingen? r geld of goederen Dver belasting wor- leet het schenkings liet over iedere cent >t schenkingsrecht i namelijk vrijstellin- ;en ouders aan hun. - geven, zonder dat ïg hoeft te worden leren mag u in 1999 e jaar schenken, en nog vele andere j de 50+-Vragenlijr van 9.30 tot 12.3C foonnummer 038 eigen collectie gouden sieraden met edelsteen en brillant zilveren sieraden met edelsteen en colliers reparaties, coJJiers knopen etc. eigen slijperij Lange Brinkweg 66 - Soest - 035-6013042 'HOL IS D-..VOOR VJTBR Op dinsdag 16 november is er van 14.00 tot 16.00 uur weer een verkoop van Rode Kruis-artikelen. Dat gebeurt ditmaal in Hoog Soestdijk, Prins Hen driklaan 5. Wie een attentie zoekt voor een jarige, een gastvrouw, een zieke of een (klein)kind, kan hier vast iets van zijn/haar gading vinden. De artikelen zijn zelf gemaakt door de deelnemers aan de afdeling Sociale Kontakten van bet Rode Kruis Soest/Soesterberg. Er zijn ook veel aardige gebruiksartikelen tegen een schappelijke prijs en onder bet genot van een kopje koffie kan men alles rustig bekijken. De afdeling Sociale Kontakten van het Rode Kruis kan nog heel goed enkele nieuwe vrijwillig(st)ers gebruiken, die een paar uurtjes per week bezig willen zijn voor de medemens. Informatie: Jac- ky van Soest, tel. 6013235, Nel Pelzer, tel 6020538, of het Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp, tel. 6031119. Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen Secretariaat, tel. 601 76 22 I Wandeling Vanaf de parkeerplaats bij kasteel Groe- neveld start vrijdag 12 november om 10.00 uur een wandeling van de Neder landse Vereniging van Huisvrouwen. Na afloop wordt in het kasteel een con sumptie genuttigd. Bij twijfelachtig weer, tel. 6017418. Energie In dienstencentrum Honsbergen aan de Wiardi Beckmanstraat houden de huis vrouwen dinsdag 16 november een bij eenkomst over energie. De heer Van heemskerk weet daar alles van en zal er veel over vertellen. Verder neemt hij handige folders mee, waarin informatie staat over besparing van energie. De bij eenkomst begint om 14.00 uur. Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk N.O. Utrecht. Bureau Soest: Burg. Grothestraat 74, 3761 CN Soest, tel. 6036800, fax 6036888. Spreekuren: Thuiszorg: - Soest: werkdagen van 9.00-10.00 uur, Burg. Grothestraat 74, tel. 6036800. De Soester Kring :__JUÊr Secretariaat: Albert Cuyplaan 136 Tel. 035-6017001 Woensdag 17 november komen de he ren Van der Aa en Kruidenier, bestuurs leden van de Stichting vrienden van het Cantonspark Baarn, een lezing over deze unieke botanische tuin houden die wordt geïllustreerd met dia's. In de tuin zijn maar liefst meer dan 150 verschillende zeldzame boomsoorten te vinden. Ook zal aandacht besteed wor den aan de stichter van het park, August Janssen. Hij gaf in 1905 opdracht voor het aanleggen van deze bijzondere tuin. De zaal is open vanaf 9.30 uur, met kof fie, begin programma 10.00 uur, sluiting ca. 11.30 uur. De Kring komt bijeen in de zaal van de Nederlandse Protestan tenbond, ingang op de parkeerplaats aan de Pater de Hooghlaan. Er is vol doende parkeerruimte. Bijdrage in de kosten f 4,- per persoon incl. koffie of thee. Nadere informatie, tel. 6017001. iet boek ontdekt aan de /erhalen van andere pa- men problemen kan en oplossen. En hoe loed kan uitoefenen op ng door zich goed te la- en en zich daarbij mon- ;en. ISBN 90 215 9441 2. on: Echoklanken PCOB m Weekend-opvangdienst Maatschappelijke Dienstverlening Hulp in dringende moeilijkheden op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen, tel. 6245555. Stichting Hulpdienst Soesterberg Hulp aanvragen dagelijks tussen 9.00 en 10.00 uur, tel. (0346) 351789 of 352097. Nazorg borstkankerpatiënten Informatie: Borstkanker informatiecen trum Utrecht (BIC), tel. (030) 2319924, di. t/m. vrij. 10.00-13.00 uur. Vrouwenspreekuur Iedere donderdag 20.00-21.00 uur, Stadsring 31A (Vrouwenhuis), Amers foort, tel. (033) 4616612. Als je ano niem wilt blijven kan dat. Meidentelefoon Voor specifieke meisjesproblemen. Maandag 19.00-21.00 uur; woensdag 16.00-18.00 uur; donderdag 19.00- 21.00 uur, tel. (030) 2322020. Vrouwen in de Bijstand Vrouwen die problemen hebben op het terrein van de bijstand kunnen daarmee terecht bij de werkgroep Vrouwen in de Bijstand, telefonisch dagelijks 12.00- 13.00 of na 18.00 uur, Soest: tel. 6017431 of 6018555. Spreekuur: elke 2e vrijdag van de maand, 10.00- 11.30 uur, in het Interna tionaal Vrouwencentrum, Smitsweg 313. Slachtofferhulp Soest Praatpaal en vraagbaak voor slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen, tel. 6027719. Al-Anongroep Soest Steun aan familie van degene die over matig veel drinkt of dronk, tel. 6012331 (Soest) of 5415474 (Baarn). Personenalarmering Een mogelijkheid om hulp op te roepen in geval van nood. Informatie en aan melding, tel. 6014114; b.g.g. secretariaat SWOS, tel. 6023681. Telefonische hulpdienst diabeten Voor diabeten (mensen met suikerziek te) dag en nacht bereikbaar, tel. (033) 4725083. VBOK Vereniging ter bescherming van het on geboren kind, voor hulp bij ongewens te zwangerschap. Tel. 033-4620244 of 06-0730; dag en nacht bereikbaar. Werkgroep Godsdienst-sexueel ge weld/incest Utrecht Voor informatie en pastorale begelei ding. Gereformeerd Provinciaal Cen trum, tel. (033) 4613449 (09.00-17.00 uur). Geslachtsziekten Voor algemene informatie over ge slachtsziekten kan men 24 uur per dag (ook anoniem) bellen: tel. (033) 4611692. Opvoedingstelefoon Dinsdag 14,00-16.00 uur, donderdag 10.00-12.00 uur tel. (033) 4630238. Vereniging van Reumapatiënten Baarn/Soest e.o. Contactadres: mw. G.V. van Ameron- gen, Van Straelenlaan 13, 3762 CS Soest, tel. 6016818. Stomavereniging Harry Bacon Contactadres L. van Breukelen, Van Straelenlaan 7, 3762 CS Soest, tel. 6018267. Moeders voor Moeders Urine-inzameling van zwangere vrou wen, ten behoeve van medicijnen. Con tactadres: mevr. G. van Benthem, Baarn, tel. 5415802. In verband met de toenemende zorgbe hoefte van ouderen en chronisch zieken is er een grote behoefte, aan hulpverle ners in eenvoudige verzorgingssituaties, zowel in de thuissituatie als in verzor gingshuizen. Daarom begint deze maand in Amersfoort een opleiding tot zorgassistent. Het programma bestaat uit twintig avondlessen. Voor opgave en/of inlichtingen kan men terecht bij Annelies Bakker, tel. 0294-285705 (tussen 9.00 en 12.00 uur). KERIJ 01 23 54 501 20 65 'el. 601 38 77 TE KOOP AANGEBODEN Centrale Verwarming ZELF BOUWPAKKET op maat. CV- ketel met 8 radiatoren incl. huur gereedschap. U instal leert en wij controleren en stellen de installatie in be drijf. Prijs v.a. 4.000,- Feiken Verwarming te Amersfoort. Tel. 033-4621162. Fax 033- 4655423. lel. 6023681 Gebruikte FIETSEN van de vakman met Bovag-garantie. Ben de Bruin Rijwielspecia list, Gallenkamp Pelsweg 1 (to. Winkelcentrum Soest-Z). Tel. 035-6012857. OPRUIMING! cv-ketels 22 kW ƒ1.250,-; Combi-ketels 23 kw ƒ1.795,-; HR-ketels v.a. 1.995,-; Grote partij radiato ren va. 125,-. Feiken Verwar ming te Amersfoort Tel. 033- 4621162. Fax 033-4655423. AANBIEDING PERSONEEL WASMACHINE, vaatwasser, defect? Bel technisch bureau Direct. 24-uurs service. Tel. 035 - 5415900. SCHILDER vraagt binnen/ buitenwerk. Goede referen ties. Vrijblijvende prijsopgave. Na 18.00 u., tel. 030-6061357. HT Service. REPARATIE ktv, video, cd, versterkers, mag netron. Vooraf prijsopgave 035-6037363. DIVERSEN TE HUUR AANGEBODEN CONVECTORPUTTEN op maat geleverd en gemon teerd. Feiken Verwarming te Amersfoort Tel. 033-4621162. Fax 033-4655423. verzorgingshuis Molenschot en snd op maandag, woensdag en /an 12.00 tot 14.00 uur. Door de van het aantal gasten voor het int zijn vrijwilligers om dit alles liseren van harte welkom! st Activiteiten Netwerk hebben rioment ongeveer vijftig 55-plus- h aangemeld. Activiteiten Net- engt ouderen met elkaar in con- i samen iets te ondernemen of naar gezelligheid te delen. Ook st project VOS desgewenst infor- iver allerlei voorzieningen en ac- ;n die georganiseerd worden in :n Soesterberg (zie hiervoor ook >gids voor 5 5-plussers in Soest), ïlangstelling heeft voor de activi- van de VOS of meer informatie bben kan contact opnemen met Djectleider, Margöt Bultink, op lag, dinsdag en woensdag, tele- 035) 6023681. RENAULT 21 GTL, Sympho- nie 1.8 bordeauxrood, 144.000 km,/5.950,-. Tel. 035 - 609 04 40. Mobiel: 06 - 51311588. Uit grootmoeders tijd: DRESSOIR, uitklapbare eel tafel, 375,-. Tel. 601 61 81. MUGRO Autorecycling. T.k.g. loop, sloop, schadewagens. Tev. verkoop van onderdelen. Industrieweg 16a. Tel.: 035 - 6011276 Te koop gevraagd: in Soest, Baarn, Amersfoort of Leus den BEDRIJFSHAL met kantoor of locatie die hier voor geschikt is. Opp. 500 tot 1000 m2. Tel. 035-6024321 hr. W. Robberse. Nog 31 weken. S. PRAKTIJD/KANTOOR RUIMTE per 1 december. Begane grond drive-in wo ning. Ereprijsstraat 69, Soest, tel. 035 - 601 96 57. ZOLDER ZIT-/SLAAPKAMER met gebr. v. douche/toilet. Voor studente of werkende vrouw, 500,-. Tel. 035 - 601 99 03. 105 m2 BEDRIJFS-/OP- SLAGRUIMTE 48 m2 maga zijn/kantine. Totaal T500-" ex BTW. Inl. 06-51933399. Te huur: representatieve ge stoffeerde KANTOORRUIMTE van ca 50 m2 met eigen toilet, pantry en archiefruimte. Gunstig gelegen nabij cen trum Soest, station Soestdijk en uitvalswegen. Goede parkeermogelijkheid. Aan vaarding vanaf 1 december. Informatie: Zwart Onroerend Goed, tel. 035 - 602 58 67, 06 50872361. Per 1-1-2000 WOONRUIM TE gezocht voor gezin met 3 kinderen in Soest voor 5 maanden. Tel. 035-602 81 25. Werkende man vraagt met spoed KAMER in Soest/ Baarn. Tel. 06-26484159. HUISWERKCURSUS. Bijlesssen. Begeleiding bij het school werk en schoolproblemen. Bel Tramei, 035-6017089. Dik, dun, lang, smal,breed, rond, schuin, groot, klein, en kel, dubbel, driedubbel, getint, gecoat.. Van Ede Glas snijdt 't op maat waar u bij staat! VAN EDE GLAS, Koningsweg 20 -I, Soest. Tel.: 035 - 6016055. SLAAP STUDIO. Matrassen (anti-allergisch), lattenbo- dems (elektrisch) senioren le dikanten, boxsprings, Vrooms- hoop slaapkamers, dekbed den, spreien, hoofdkussens, matrasbeschermers. Wasiel Steitner, Lange Brinkweg 38, Soest. Tel. 035-601 96 00. Sint en pieten KOSTUUMS te huur incl. grim., bespreek vroegtijdig bij het bekende adres in Soest. C. v. Rouwendaal, Koninginnelaan 11, tel. 035-6022292 of 6017390. BLOKFLUITLES voor kinde ren en volwassenen. Gratis proefles. Yvonne Jacobs, tel. 035-6028802. Heeft u oude afgedragen KLEDING? Schenk het dan aan Stichting Kleding- inzameling Depot Soest, Molenstraat 112, Soest Even tueel afhalen is mogelijk. Tel.: 035 - 6021841 tussen 19.00 -19-30 uur Voor diverse relaties zoeken wij WOONHUIZEN en/of winkelpanden. Wilt u uw wo ning en/of winkelpand verko pen? Neem dan contact op met Van Breukelen, Vastgoed Assurantiën, Koninginne- laan 40, tel.6017962. Krol WITGOED Service. Rep. van alle merken, rep. onder garantie, 6 dagen in de week. Tel. 035 - 602 49 61 06 - 53554472. Gemshoorn 35, 3766 EK Soest. Verlies die ongewilde KILO'S snel en eenvoudig met ons effectieve gewichtsbeheer- sings-programma. Gratis persoonlijke begeleiding/30 dagen geld terug garantie. Basic Balance 035-6029362. Grote NAJAARSOPRUI MING van al onze meubelen. Alles wordt verkocht met de hoogste kortingen. Alles di rect leverbaar. Ham Meube len, Hogehof 2, Nijkerk. Woensdag de gehele dag ge- sloten. SOLLICITATIEBRIEF schrij ven? bestel de 8-delige tip- kaart. Voor maar f 25,- heb je hem al in huis. Bel naar 035- 6017089. Goede gebruikte FIETSEN. Fietsshop Soesterberg, Ra- demakerstraat 17, tel. 0346 - 35 15 64. KLOKKEN REPARATIES. Gegarandeerd goed! Uurwerkmakerij Westeneng, Den Blieklaan 48, tel. 035- 6011766. PIANOLES, keyboardles, or gelles. Op privéles krijgt u alle aandacht en leert u snel en degelijk een toets instrument bespelen. Gratis proefles! Ook thuis les! U krijgt les van een ervaren, enthousiaste, gediplomeerde muziekleraar. Bel Peter Loef, tel. 035-6027330. COMPUTERCURSUSSEN. Kleine groepen, flexibele lestijden. Internet, Word, WordPerfect, Windows, Excel, Lotus, PowerPoint, Of fice en typen. DataDidact Computeropleidingen: 035 - 602 28 26. Internet: www.datadidact.nl MUZIEKHANDEL v.d. Groep. Vleugels, piano's, keyb., klass. orgels, gitaren, fluiten, bladmuziek, enz. Scherpe prijzen door lage bedrijfs kosten. Pianostemmen (24 jr erv.), transporten. Winkel: Dorpsstraat 111, Bunschoten. Open vrij. v. 19.00-21.00 u., za. v. 10.30-13.30 u. Voor overige tijden, bel of maak gerust een afspraak, ook 's avonds. Tel. 0651 - 24 49 64 of 033 - 29 84 376. HANDEL Wasiel Steitner, de grootste TAPIJTZAAK van Soest, 200 rollen in voorraad, Lange Brinkweg 38 t.o. Gasbedrijf, tel. 035 - 601 96 00. Bejaardenhulp en gezinsverzorging Stichting Thuiszorg Eemland, tel. (033) 4600046. Voor Soesterberg bovendien: Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening Zeist, tel. 030- 6924764. Wijkverpleging en uitlenen van verpleegartikelen: Stichting Kruiswerk N.O. Utrecht, tel. 06-8344*. Warme-maaltijdenvoorziening: A. Aanvragen thuisbezorging: SWOS, tel. 6023681; mutaties doorgeven aan Molenschot, tel. 6099666. B. Restaurant voorziening in Bejaardencentra: Gr. Engendaal, tel. 6015251 Mariënburg, tel. 6022044 Voor de restaurantvoorziening dient men 55 jaar of ouder te zijn. Minstens twee dagen van tevoren opgeven bij desbetreffende bejaardencentrum. Project Vereenzaming Ouderen Informatie bij de SWOS, tel. 6023681 (vragen naar Margöt Bultink). Opgave gemeente Soest GBA gemeen telijke Basisadministratie Personen Periode: 29 oktober t/m 3 november 1999. GEBOREN: Max Willem, zoon van A.H. Ris en H.J.C. Hettinga. - Delano, zoon van E. de Deugd en Y. van Doorn. - Mark, zoon van E.F. Verburg en P. van Wijn bergen. - Shanna Shanel, dochter van M.W.J. Smid en M.C. Kok. - Milou Anne-Lotte, dochter van M.S.H.B. Martens en M. de Bree. - Melle An- toon, zoon van A.H.J. Puntman en A.S. Andriessen. ONDERTROUWD: Ronald George van Nieuwenhuizen en Marjan de Roode. - Maarten Johannes Ouweneel en Rosemarie Kamerbeek. - Nevzat Berisha en Esther Braaksma. Matthijs Jacobus Spies en Anetta van den Brink. - Marcel van der Woude en Jolanda Walet. OVERLEDEN: Petronella Margaretha du Maine, echtg. van Antonius Adelaar. - Maria van Tol, wed. van D. Engel. De volgende gegevens zijn ons verstrekt door de gemeente Baarn. GEBOREN: Jan Melle, zoon van E. Eulderink en M.G. Brouwer. - Mila Maria, dochter van I. ter Haar en E.E.M.L. Battistuz- zi. Luc, zoon van S. van Wessel en E. Visser. - Ramon Paul, zoon van A. Rui- zendaal en W. van Goor. - Anna Mar- ryke, dochter van P.M.A. Swart en H. A. Nijdam. - Joannie Cornelia, dochter van J.P. van Ede en J. Brink. - Dorrith Tamara, dochter van P.C. Leendertse en E.C. Roest. - Lars, zoon van E.M.W. Zwanikken en S. Onderstal. - Isabelle Florence, dochter van M.W. Beijersber- gen en S. Peters. - Birthe Anne, doch ter van H. Koelewijn en A.T. van de Geest. Verkoop Verhuur Reparatie van gereedschappen en machines voor de vakman en de doe-het-zelver Industrieweg 37b - Tel. 6019589 In het kerkgebouw van de Nederland se Protestanten Bond aan de Rem- brandtlaan wordt dinsdag 16 november een bijeenkomst gehouden over New Age. F. Fockema Andreae uit Den Haag zal een lezing houden over deze bewe ging en ingaan op onder meer hoe ker ken, priesters en predikanten tegen dit verschijnsel aankijken. De lezing begint om 14.30 uur. De toegang is gratis. TRAITEURCATERING Voor uw Aouc/es Ayffhten; how^el/ajbjes e/i sa/ac/es Ö/tcrirru/xO/r/cri fPec/it/ttrjcri Z. <30-20. OO t/ttr Zdlcrt/cuj .30-8.30/ut/' 'Zo/n/(tq Zó'. 00-20.00 'iPocii'MÜu/jcx/olcfi FC Kuyperstraat 3 Soest Tel. 602 46 64 Op maandag 15 november organiseren het Riagg Amersfoort Omstreken en Ypsilon een markt met het aanbod in onze regio voor mensen met schizofre nie en hun familie. De nadruk ligt daar bij op de procedures die je moet volgen om in aanmerking te komen voor dit aanbod. Dhr. G.J. Postema, hulpverle ner bij het Sociaal Psychiatrisch Cen trum, zal de markt openen via een kor te inleiding. De familie krijgt de gelegenheid om op deze markt mondelinge informatie te vergaren over de procedures en over het aanbod zelf. Daarnaast kan men schrif telijke informatie mee naar huis nemen. Op de markt zijn vertegenwoordigers uit onder andere Riagg Amersfoort Omstreken, Zon Schild, RIBW, Ba nenplan, Ypsilon en Anoiksis aanwezig. Familieleden en direct betrokken van mensen met schizofrenie of een psycho se kunnen van 18.45 tot 19.30 uur op het inloopspreekuur met individuele vragen terecht bij een psychiater of so ciaal psychiatrisch verpleegkundige. Van 19.30 tot 21.30 uur kan men op de markt informatie verkrijgen. De markt wordt gehouden in de directe omgeving van het Riagg Amersfoort Omstre ken; in het Sint Pieters- en Bloklands Gasthuis, Achter Davidshof 1 Amersfoort. Meer informatie: mevrouw A. Krale. Riagg Amersfoort Omstreken, afde ling Preventie, tel. 033-4603500. GOEDKOPER HUURT U NERGENS PERSONENAUTO'S (exclusief eigen risico) Seot Mofbello 100 km. vrij, 25/p. dog Seat Arosa, Seal Ibiza 100 km. vrij, 35,-p. oog Ford KA 100 b. vrij, 35/p.tog Seat Ibiza 1.4! 100 km. vrij, 45/p. dag Seat Arosa 1.4 Autom. 100 km vrij, 45/p. oog Seat Toledo 100 km. vrij, 55/p. dog ford Mondeo Wagon 1.8» 100 km. vrij, 65/p. dog BESTELBUSSEN (exclusief eigen risico) Seal Inca 1.9 D 200 km. vrij, 55/p.dag Bestelbus 12 m3 200 km. vrij, 135/p.dag Bestelbus 5,5 m3 200 km. vrij, 70/p.dog Midweektariel maandag t/m vrijdag 49/p. dag 9-PERSOON5BU5 (exclusief eigen risico) luxe bus (9 persoons) 200 km. vrij, 95/p.dog Lange termijn huren en/ofvakantietarieven (inclusief eigen risico) Seal Marbello v.o. 28 dagen, 2800 km. vrij 699/ Seat Arosa, Seat Ibiza, Ford KA; v.a. 28 dagen, 2800 km. vrij 980/ Seal Ibizo 1.4i, VW Polo, Opel Corsa, v.a. 28 dagen, 2800 km. vrij 1.260/ Seat Toledo, Nissan Sunny; v o. 28 dagen, 2800 km. vrij 1.540/ Bestelbus 5,5 m3; v o. 28 dogen, 5600 km. vrij 1472/ AANHANGERS (exclusief eigen risico) Aanhangwagen (open) 25/p. dag Tandemosser (open) 45/p. dag Tandemosser (met huil) 55/p. dag Aulo-ombulance (oprij-wagen) 55/p. dag Als uw auto of aanhanger hier niet bij staat, bel dan gerust! AUTO VAN DOORN BV laanstraat 82 - Soest Telefoon (035) 6021719 Fax (035) 6027630 Dinsdagmorgen 16 november zal een ontmoetingsochtend voor vrou wen worden gehouden. Deze keer is de gastspreekster Adeline Waag- meester. Ze komt uit Veenendaal en is samen met haar man Hans Waagmeester werk zaam bij stichting Agape. Ze houden regelmatig spreekbeurten op o.a. huwe lijksconferenties. Het onderwerp voor deze ochtend zal zijn: "Uit de verf komen". Verder komt de mime-speelster Sophie Timmermans met Adeline mee. De bijeenkomst wordt gehouden in gebouw Credo, aan de Julianalaan. Koffie en thee staan klaar vanaf 8.45 uur en het programma is uiterlijk om 11.15 afgelopen. Er is kinderoppas en een boekentafel. Alle dames worden hiervoor van harte uitge nodigd. Voor informatie: Annelies Pol derman, tel. 6031033, of Nellie van Bijleveld, tei. 6031269. Zaterdag 13 november ROOMS-KATHOLIEKE KERK Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 19.00 pr. J. Kodden; woord/commu nieviering; mannenkoor Zondag 14 november ROOMS-KATHOLIEKE KERK H. Familiekerk, Willibrordusstraat 19 11.00 pr. W. Veldhuis; eucharistievie ring; Co'ro Medi'ante Joanneskerk, Willaertstraat 51 09.30 mevr. B. Derks/hr. B. Steenhuis; woord/communieviering; parochie koor Mariakerk, Burg. Grothestraat 82 11.00 pr. J. Kodden; jongerenviering; jongerenkoor Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 09.30 pr. H. v.d. Schepop; eucharistie viering HERVORMD/GEREFORMEERD (Federatie 'Samen op Weg') Julianakerk, Julianalaan 19 10.00 ds. H. Gijsen De Open Hof, Veenbesstraat 2 10.00 ds. G.H. Olsman Oude Kerk, Torenstraat 1 10.00 ds. M.R. Limburg-Klokke HERVORMDE GEMEENTE Jchthuskerk, Albert Cuyplaan 2 10.00 ds. R. van Kooten 17.00 ds. C. v.d. Worp, Ede CHR. GEREFORMEERDE KERK Julianalaan 90 09.30 en 16.30 ds. J. Slagboom GEREF. KERK VRIJGEMAAKT Parallelweg 1 10.00 ds. G.E. Geerds 17.00 ds. J.H. van Leeuwen, Eemdijk GEREFORMEERDE GEMEENTE Rehobothkerk, Dalweg 44 09.30 leesdienst 19.00 ds. W. Visscher VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP NPB afd. SOEST Rembrandtlaan 20 10.15 ds. W. van Waasbergen, Baarn EVANGELIEGEMEENTE Julianakerk, Julianalaan 19 15.30 H. Somhorst CHRISTENGEMEENTE SOEST Griftland College, Noorderweg 79 10.00 Arjan Treuren LEVEND-GELOOFGEMEENTE 'DE HONINGRAAT' EHBO-gebouw, Parallelweg 7A 10.00 Harry Goldschmeding JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkszaal, St. Theresiastraat 18 Gemeente Soest: dinsdag 19.25 uur; zaterdag 18.00 uur Gemeente Baarn: zondag 10.00 uur; donderdag 19.25 uur Soesterberg Zie Soesterbergse pagina Baarn DOOPSGEZINDE GEMEENTE Eemnesserweg 63B 10.30 ds. A.A. van Dalen NED. GEREFORMEERDE KERK Waldheim Mavo, Vondellaan 2 10.30 ds. M. Janssens M.C. MOLENDAEL Molenweg 2 10.00 drs. C. Geraets LEGER DES HEILS Acacialaan 6 10.00 lts. Steging Amersfoort EVANGELISCH-LUTHERS Lutherse kerk, Langestraat 61 10.30 oec. dienst St. Joriskerk ORTHODOX Parochie van de H. Cornelius de Honderdman, Stadsring 137 woensdag 19.00 vespers zaterdag 19.00 vespers zondag 09.00 metten zondag 10.30 goddelijke liturgie NIEUW APOSTOLISCHE KERK Utrechtseweg 73-1 Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 Dirk in 't Veld is maandag 15 novem ber te gast bij PASO. Aan de hand van roettekeningen, gemaakt met gebruik van een kaarsvlam, zal hij waarnemin gen verrichten. De bezoekers hoeven niets mee te nemen en kunnen de teke ningen in het bijzijn van In 't Veld ma ken. De bijeenkomst vindt plaats in het clubgebouw van de Vriendschap aan de Nachtegaalweg en begint om 20.00 uur. Entree: 7,50 gulden (leden: 2,50 gul den). "Dat mag in de krant," hoor je de mensen wel eens zeggen als iemand een mooie prestatie heeft geleverd. Dat vinden wij ook en daarom zwaaien we hier graag lof toe aan "de lopers van de week". Dat zijn de jongens en meisjes die de krant rondbrengen en daarbij een tijd lang - twee maanden - geen enkele klacht hebben gekregen. Ze krijgen een extraatje (voor het goede voor beeld) én een eervolle vermelding. Deze week is het: Marcel Westerveld Greek Art New Age Shop Tevens zonnenbank F.C. KUYPERSTRAAT 24 De maandelijkse bingomiddag voor 55- plussers staat weer voor de deur. Die wordt ditmaal vrijdag 12 november ge houden. Plaats van handeling is de grote zaal van dienstencentrum de Vijverhof aan de Klarinet. De aanvang is 14.00 Zaterdag 13 november en zondag 14 november HUISARTS (groep A) Zaterdag 08.00 - zondag 24.00 uur: P.H. Walter, Ereprijsstraat 69, tel. 6012064. Groep A: Bavinck, Van Dorssen, Van Kra- j nenburg, Krijger, Mout, Spelberg, Vrij moet, Walter. HUISARTS (groep B) Zaterdag 08.00 - zondag 08.00 uur: R. von Bartheld, Prins Hendriklaan 3, tel. 6013322. Zondag 08.00-24.00 uur: M. Smits-Schaffels, Lange Brinkweg 63A, tel. 6090424. Groep B: Von Bartheld, Chavannes/Verber- ne, Huitema, Oudshoorn, Nicolas, Overbeek, Smits-Schaffels. Het is aan te raden niet direct naar de dienstdoende arts te gaan. Eerst opbel len! APOTHEEK Vanaf vrijdag 17.30 uur: Apotheek Soestdijk, Van Weedestraat 183, tel. 12487. TANDARTS Zaterdag en zondag 13.00-13.30 uur: J.R.M. Verstraten, Albert Cuijplaan 98A, tel. 6037902. DIERENARTS Vrijdag 20.00 - zondag 24.00 uur: Gezelschapsdieren H. van Rossem (Baarn), Tromplaan 3, tel. 5415632. DIERENAMBULANCE Dierenambulance Amersfoort e.o., 24 uur per dag bereikbaar, 06-54337407. M.C. MOLENDAEL Bezoekadres Soest: Dalplein 61, 6092911, maandag-donderdag 08.00- 17.00 uur, vrijdag 08.00-16.30 uur. Bezoekadres Baarn: Molenweg 2, Baarn, 5482511. Bezoektijden: Alle afdelingen dagelijks 15.00-16.30 en 18.30-20.00 uur; op zondag tevens 11.00-11.30 uur. Uitzonderingen: Kinderafdeling doorlopend bezoek voor familie; ove rig bezoek: 15.00-16.30 uur. Kraamafdeling voor vaders en kinderen: 15.00-16.30 en 18.30-20.00 uur; overig bezoek: 15.30-16.30 en 19.00-20.00 uur. Special Care dagelijks 11.00-11.30, 15.00-15.30 en 19.30-20.00 uur. Spoedeisende hulp zeven dagen per week, 24 uur per dag, in m.c. Molendael Baarn, Molenweg 2, Baarn, 5482511. Patiënten Service Bureau voor algemene informatie over o.a. ziekten; geopend: maandag t/m don derdag 09.30-13.00 en 13.00-16.30 uur; vrijdag 09.00-12.30 uur. Tijdens schoolvakanties is het PSB alleen 's morgens geopend. ZIEKENHUIS EEMLAND Bezoekadres St. Elisabeth: Ringweg Randenbroek 110, Amersfoort. Bezoekadres De Lichtenberg: Utrechtseweg 160., Amersfoort. Polikliniek De Lichtenberg: Hellestraat 24, Amersfoort. Algemeen telefoonnummer: 033- 4222345. Postadres: Postbus 1502, 3800 BM Amersfoort. - Algemene afdelingen dagelijks 13.30-14.00 en 18.30-19.30 uur; extra op zondag: 11.00-11.30 uur. Afwijkende bezoektijden: afdelingen Geriatrie, Hartbewaking/ Cardiologie, Intensive Care (IC), Kraamafdeling, Pediatrie en Psychiatrie (PAAZ). Informatie voor informatie over bezoektijden of de afdeling/locatie waar de patiënt zich bevindt, kan men de receptie van het ziekenhuis of het algemene telefoon nummer bellen: 033-4222345. THUISZORG Stichting Thuiszorg Eemland: dienstdoende verpleegkundige 24 uur per dag bereikbaar via (033) 4600046. RODE KRUIS/BLOEDBANK Aanmelding nieuwe bloeddonoren: Bloedbank Midden-Nederland, Rembrandtlaan 31, 1213 BE Hilver sum, 6245027; Op de zaterdagen 13 en 20 november presenteert toneelgroep "Karakter" uit Baarn zich in de Speeldoos met het blij spel "De Goede Dokter" van Neil Si- mon. Het stuk is afwisselend kluchtig en vertederend. Beide voorstellingen van gen aan om 20.15 uur. Voor f 15,- zijn in Soest kaarten te bestellen bij Kees Manten, tel. 035-6022972. De Hypotheekshop Soest Soesterbergsestraat 6 3768 EH Soest

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 27