COM I GRATIS* Visser 'Te veel in richting van pretpark' ^ogterom Kinderen halen bezem door de Engh mts U cadeauvoordeel Reinigingsfusie met Zeist leidt tot verdeeldheid in coalitie k AïiUtf.u.' ACTUEEL] E(M/V) R(M/V) Zestig centimeter diep h debitef Goedkope nieuwbouw mag 7 jaar niet worden verkocht Acht ID-banen Vrije Teugel WOENSDAG 10 NOVEMBER 1999 SOESTER COURANT PAGINA 3 Coalitie niet enthousiast over kinderzwembad de Vrije Teugel Van Den Brink j Negen meter lang, vijf meter breed De Soester Duinen banketbakkerij de bestede lekkerste Herfstschoon van Balans maakt jeugd bewust van woonomgeving m Motorola D520 LAGE GESPREKSKOSTEN DAL 0,25 PIEK 0,75 GRATIS ENTREE T.W.V. 108,- FOTO - VIDEO, Soester Courant bereikt wekelijks 30.000 grage lezers Zware kritiek van CDA en GGS Zwaarder anti-speculatiebeding Project langdurig werkzoekenden Iets te koop of te geef? Plaats een "kleintje" in de Soester Courant Ome alom beroemde vlees-, vis-en wildspecialiteiten? Het blijft genieten! P.V.O. Specialist. Voor service moet u bij ons zijn oo TOT 14.00 UUR everbaar: biefstuk ijnenmedaillons en gerookt Hazenrug - Wildtrio !llin9 lêviitüf -systemen lOEST in servicegericht ïg die weet dat en is, sse in computers t een collegiale sfeer, jroei, eigen van cursussen, indaire arbeids- ast bovenstaand pro- Jitatie naar ormatie kun je vooraf i opnemen. ïn -systemen SOEST elfstandige functie! gaat verantwoordelijk- elstellingen niet uit de re termijn. U bent een zich door flair en tact. U 9 te opereren. ■ociale en contactuele i op elk niveau de juiste eur op HBO niveau, heid en enthousiasme het succesvol uitoefe- •he functie. eelzijdige functie bin- atie die behoort tot de ima salaris en gepaste arden? Stuur dan bin- tiebrief, voorzien van 'S, t.a.v. de heer P. van wintigen! 'anaf het ambach- )ks, gegroeid tot een omvangrijk fdeling waar de 4 :hap verkeert van Midden tor computers en werken in twee- te. ragen wij: i (Vervolg van voorpagina De grote fracties in de gemeente- raad zijn niet bepaald enthousiast over het plan voor een kinderzwem- bad in de Vrije Teugel. Mogelijke overlast voor de omgeving is de grootste zorg van de coalitiefracties WD, CDA en PvdA die in de raad zeventien van de 27 zetels beman- "We zitten niet te wachten op nieuwe activiteiten op die plek. Er is nu al een vrij zware belasting voor de buurt. De toeloop is al enorm en je weet niet hoe veel extra mensen een bad aantrekt", reageert Ellen Huberts (WD). Ze laat weten dat haar fractie op voorhand niet voor het plan is. "Een zwembadje past best bij een kinderparadijs, maar deze plek is vol zat. Ik vind het enig wat ze daar allemaal doen, maar je kunt ook op een andere manier iets leuks doen. Ik heb al eens gezegd: waarom zet je niet een paar douches neer. Laat kinderen gewoon met water en zand spelen." Ook het CDA houdt vooralsnog de boot af. Els de Waard: "Ik kan me voor stellen dat ze dit willen, maar wij willen vooral weten hoe de buurt erover denkt. Hoe zit het met het onderhoud, de vei ligheid, het milieu? Een bad van zestig centimeter noem ik geen zwembad, maar er zitten haken en ogen aan. Als het bad wordt benut tijdens een school reisje, kan het zijn dat de scholen naast het terrein geluidsoverlast hebben. We willen alle overwegingen meenemen. Het is op de agenda van ons volgende fractieoverleg geplaatst." Van de PvdA hoeft het kinderparadijs in dit stadium evenmin te rekenen op steun. "Ik denk niet dat wij reuze en thousiast zullen zijn," zegt Wil Stekelen burg. "De elementen in de buurt zijn voor ons belangrijk. Je hebt te maken met een omgeving die nu al klaagt. Het is wat dat betreft de laatste tijd rustig en dat wil ik vooral zo houden. Het klinkt leuk, maar het terrein is primair voor milieueducatie en de kinderboerderij. Dat is de doelstelling van de Vrije Teu gel. Met een zwembad gaat het te veel in de richting van een pretpark. Ik be grijp dat een bad aantrekkelijk is voor EET-VILLA J de Vrije Teugel, maar politiek is het ongewenst." Stekelenburg vindt wel dat er een bui tenbad voor de bevolking moet komen. Ze hoopt nog steeds dat bij Aqua In- door een voorziening in de openlucht wordt gerealiseerd. Zoals bekend heeft de gemeente daarvoor één miljoen gul den in kas. Het geld is overgemaakt door projectontwikkelaar Netjes die daarmee zijn verplichting afkocht om op het voormalige Soester Natuurbad ter rein een buitenbad aan te leggen. Of dit bedrag genoeg is voor een buitenbad bij Aqua Indoor is niet bekend. Toen het kinderparadijs in maart van dit jaar voor het eerst het plan voor een kinderzwembad opperde, was de reac tie van GGS aanvankelijk sceptisch. Nu het slechts om een badje van negen bij vijf meter gaat, met een diepte van 60 centimeter, is fractievoorzitter Harry Witte eerder bereid mee te werken. "Ik denk wel dat zoiets zou moeten kunnen, maar ik spreek nu voor mezelf. We heb ben het er in de fractie nog niet over gehad." Op het financiële vlak heeft de Vrije Teugel de gemeente niet nodig voor het beoogde kinderzwembad. Een bouw vergunning is evenmin vereist, omdat er niet boven het maaiveld wordt ge bouwd. Wel zal de welzijnsinstelling andere vergunningen moeten krijgen, voordat de eerste spa in de grond kan. De leiding van het kinderparadijs hoopt toch dat het gemeentebestuur zal mee werken aan de realisering van het bad. Voorzitter Jan Menne van de Vrije Teu gel: "Het is een versterking van onze kerntaak. Als de bevolking ons massaal ondersteunt, kan de gemeente er ook niet meer omheen, dan komt het bad er. Het gaat om het draagvlak." Het zwembad dat de Vrije Teugel wil laten aanleggen, is bestemd voor kinderen tot en met acht jaar. Het wordt negen meter lang, vijf meter breed en zestig centi meter diep. Er komt een lift in voor gehandicapte kinderen. En tree zal het kinderparadijs niet heffen. Voor het toezicht wil de welzijnsin stelling aan het Vedelaarpad eigen medewerkers inzetten. Die zullen dan eerst instructies krijgen, maar volgens bestuur en directie is het niet nodig om een gediplomeerd bad meester aan te stellen. "Het is een ondiep badje, dan hoeft dat niet," zegt directeur Leo van den Berg. Hij verwacht dat ook veel moeders hun kinderen zullen vergezellen naar het zwembad en een extra oogje in het zeil houden. Het idee komt uit de koker van Jan Menne van de Vrije Teugel. Hij op perde het vorig jaar, kort na zijn aan stelling als voorzitter, omdat er in Soest geen buitenbad voor kinderen is. Volgens Menne zal het bad plaats bieden aan maximaal vijftig kinderen. Er moet nog een systeem worden bedacht voor de situaties, waarin het aantal bezoekers veel groter is. Bij het kinderzwembad is een ligweide. BOURGONDISCH MIDDAG BUFFET MET LIVE MUZIEK Zondag 28 november Aanvang 15.00 uur Onbeperkt genieten voor slechts f 34.50 p.p. Culinaire parade van: soep, salades en diverse soorten koud vlees, vis en paté Als hoofdgerecht een keuze uit diverse warme vlees- en visgerechten, met groente en aardappelgarnituur Als slot een feestelijk ijsje Bel en reserveer, dan zit u zeker. Reserveer nu ook voor een van beide KERSTDAGEN: vanaf 14.00 uur kerstbuffet 2000 en vanaf 19.30 uur uitgebreid kerstdiner in sfeervolle kerstambiance RESTAURANTS PARTY- EN VERGADERCENTRUM Soesterbergsestraat 188, Soest Telefoon 035 - 603 60 10 Soesterbergsestraat 53, Soest Telefoon 035-6012050 Restaurant "a la carte" Riant terras in het bos Lunch Diner Receptie Vergaderingen en arrangementen Bruiloften en Partijen High tea en brunch Ruime parkeergelegenheid Voor meer informatie: Stephan Ott en Sebastian Ott, Peter Spier uw gastheren Soesterbergsestraat 122 3768 EL Soest Telefoon 035 - 601 27 06 Telefax 035 - 601 97 18 Tientallen kinderen hebben vorige week woensdagmiddag de bezem gehaald door de Engh. Sommigen van hen waren gewapend met een prikstok om gedurende anderhalf uur afval en rommel in de wijk op te ruimen. Dit gebeurde in het kader van de actie Herfstschoon van Stich ting Balans. De actie volgde op Lentefris, waarbij in het voorjaar de andere kant van de Dal- weg een schoonmaakbeurt kreeg. Ieder jaar trekt Balans met kinderen de wijk in om de openbare weg en plantsoenen te ontdoen van (zwerf)vuil. De afdeling Wijkbeheer van de gemeente zorgt stee vast voor de noodzakelijke materialen, de kinderen doen het werk onder bege leiding van de medewerkers van de ge- 52 72 of i.c.m. 1-jarig PerfectLine+ abonnement 19,95 per maand Het Mobiele Netwerk van kpn telecom Zuidpromenade 15 - Soest - Telefoon 035 - 601 28 74 Aanbiedingen geldig tot en met 13 november 1999. Prijs-, modelwijzigingen en drukfouten voorbehouden. Op is op. Met bezems en prikstokken door de wijk. Kinderen van de Engh maakten vorige week hun eigen woonomgeving schoon. Foto: Goos van der Wilt meente, Balans en enkele volwassen buurtbewoners. Het doel van de actie is tweeledig. In eerste instantie wordt de wijk netjes, maar het gaat er vooral om de kinderen bewuster te laten worden van hun woonomgeving, zodat ze niet zo snel afval laten slingeren. Na afloop van Herfstschoon verzamel den de jonge schoonmakers zich in buurthuis de Engh aan de Albert Cuyplaan. Daar werden ze getrakteerd op limonade. De voorgenomen fusie van de ge meentereiniging Soest met die van Zeist krijgt geen al te enthousiast onthaal in de gemeenteraad. Twee fracties - CDA en GGS - zijn tegen het plan, waarvoor ze de tijd abso luut nog niet rijp vinden. Het voor stel van PvdA-wethouder Pieter ten Hove rammelt volgens hen aan alle kanten, "en straks is er geen weg meer terug", vreesde CDA-fraere voorzitter Henk Koning. De coalitie is door het fusieplan ernstig ver deeld. De raadscommissie Openbare Werken ging er afgelopen woensdag eens breed voor zitten. Al maanden was in allerlei dwarsverbanden over de reinigingsfusie gesproken, die volgens de beide ge meentebesturen allerlei voordelen lijkt te hebben, al was het alleen maar door gezamenlijke inkoop en beheer van ma terieel en een efficiëntere inzet daarvan. Binnen de reinigingsdienst zelf zijn de medewerkers in het algemeen wel vóór de fusie, al is het opmerkelijk dat de ambtelijke top - gemeentesecretaris Wim de Kam en reinigingsdirecteur Jaap van Gent - onlangs nog zeer zware en fundamentele kritiek op het plan lie ten horen. Hoe dan ook, de publieke tri bune zat woensdagavond vol - vrijwel de complete reinigingsdienst zat er, plus een handjevol nieuwsgierige collega's uit Zeist, waar het (identieke) voorstel deze week behandeld zou worden - en dus sloofden de fractiewoordvoerders zich een beetje extra uit. Eerst echter hield Spullenhulp-voorzit- ter Raymond van Gelder een hartstoch telijk pleidooi om de kringlooporganisa tie - waarmee de gemeentereiniging de laatste jaren eeq intensieve relatie on derhoudt - niet overal buiten te houden. Dat was tot nu toe kennelijk wel het geval geweest... Zeist is wat kringloop betreft min of meer een onderontwik keld gebied. En Van Gelder wilde dat de rol van Spullenhulp en de bestaan de afspraken (over de afvoer van her bruikbaar afval) in de fusie overeind zouden blijven en dat er een nieuwe manier gevonden moet worden om de samenwerking met de gemeente "in te vullen", met als doel: meer producther- gebruik. Bij de meeste fracties viel dat pleidooi in goede aarde. Rose brilletje Over de fusie zelf bleken de gevoelens in de gemeenteraad sterk uiteen te lo pen. De WD is bijvoorbeeld best en thousiast, zoals uit de woorden van El len Huberts was op te maken. Hans van Wuijckhuijse (GGS) beschuldigde haar zelfs van een "rose brilletje". Ze vond dat er alvast maar verder gekeken moest worden naar andere gemeenten, om de samenwerking op reinigingsgebied nog beter te regelen. Ze wilde wel duidelij ker "prestatie-afspraken" tussen de nieuwe GR (Gezamenlijke Reiniging?) en de gemeentebesturen. Ook Chris van Vuuren (GPV/RPF/SGP) gaf zijn ze gen aan de fusieplannen. Dat gold ook voor Wil Stekelenburg (PvdA), die van de schaalvergroting veel meer heil verwacht, vooral voor het milieu. "Afval wordt steeds meer big business. Daar kunnen wij niet om heen." Ze steunde uiteraard het plan van de bevriende wethouder, al wees ze erop dat de eerste initiatieven voor de fusie destijds genomen waren door zijn CDA-voorganger Van Logtenstein... Ook Rolf-Jan Sielcken (D66) schaarde zich in het koor der voorstanders en vond dat Soest best een beetje geestdrif tiger "zending" mocht bedrijven om ook andere gemeenten te interesseren voor de samenwerking. Net als Ans Mann (GroenLinks-PS) was hij er gaan deweg van overtuigd geraakt dat aan schaalvergroting niet te ontkomen viel. Wurgcontracten? De echte kritiek kwam uit de hoek van het CDA en Gemeentebelangen Groen Soest. CDA-fractievoorzitter Henk Ko ning had en verhaal van wel drie A-vier- tjes met vragen en opmerkingen, waar uit duidelijk werd dat zijn fractie nog lang niet overtuigd is van nut en nood zaak van de reinigingsfusie. "We hebben nu een goed functionerende organisa tie," aldus Koning, "dus moeten er goe de argumenten zijn om die uit handen te geven." Hij vond die argumenten in elk geval in het voorstel volstrekt onvol doende en maakte zich met name zor gen om de invloed van de gemeenteraad op het beleid, de tarieven (Koning vreesde voor "wurgcontracten" als die met de VAM en de AVR) en de finan ciële basis, de huisvesting (die in Zeist mogelijk veel geld gaat kosten - en wie betaalt dat uiteindelijk?) Dat de nieuwe organisatie straks zelf als inzamelbedrijf "de markt" opgaat ver vulde hem met zorg: dat leek volgens Koning op het "bankje spelen": van de provincie Zuid-Holland. Hij zag overi gens ook niets in de "gedwongen win kelnering" waardoor Soest vooralsnog aan de nieuwe reinigingsdienst vastge bakken zit. Er zaten, al met al, nog veel te veel risico's en onzekerheden aan het plan vast. Kerntaak Ook Hans van Wuijckhuijse (Gemeen tebelangen) vond dat de noodzaak van de fusie geenszins was aangetoond. "De wethouder heeft op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt waarom Soest geen zelfstandige reinigingsdienst kan hebben. Afvalinzameling is een kern taak van de gemeente, die moet je niet uit handen geven." Het feit dat de nieu we organisatie eventueel zelf "de markt" opgaat vervulde Van Wuijck huijse met afschuw. En hij waarschuw de de collega-raadsfracties hun hoofd niet in de strop te steken. In vrijwel alle fracties leefde verder het idee dat het "vegen en borstelen" (nu nog bij de reiniging) straks maar onder gebracht moet worden bij de afdeling Groen Milieu. Dat zou Ten Hove nog eens bekijken. Voor de rest hield hij zijn De veertig Esparto-woningen in de Boerenstreek mogen de eerste ze ven jaar niet worden verkocht door de eerste eigenaar. Gebeurt dit wel, dan moet hij zijn winst afstaan aan de gemeente. Dezelfde regeling zal worden toegepast op de koopappar tementen van het project Wilgen- blik aan de Inspecteur Schreuder- laan, dat evenals de woningen in de Boerenstreek door Achtgoed Wo nen en Bouwen wordt gerealiseerd. Met dit anti-speculatiebeding wil de gemeente voorkomen dat de goedkope woningen worden misbruikt om flinke winst te maken op de huizenmarkt. De vraag naar de goedkope woningen is bijzonder groot. Logisch, ze kosten 275.000 gulden, terwijl de marktwaar de tenminste een ton hoger ligt. De woningen zijn bestemd voor huishou- Kinderparadijs de Vrije Teugel krijgt er acht vaste medewerkers bij. Het zijn langdurig werkzoekenden van 23 jaar en ouder die in aanmer king komen voor een ID-baan (In stroom Doorstroom), het vervolg op de Melkert-banen. Het project is in het leven geroepen voor mensen die langer dan een jaar werkloos zijn. Inmiddels heeft de Vrije Teugel al twee assistenten voor de tech nische dienst en twee assistenten voor de dieren verzorging aangenomen. Het zoeken is nog naar vier kinderwerkers. De Soester instelling heeft de vaste krachten te danken aan de gemeente Utrecht. Die heeft binnen haar grenzen al zoveel langdurig werkzoekenden aan een gesubsidieerde baan geholpen, dat ze nu ook elders mensen kan onder brengen. Het wettelijk minimumloon, dat de ID-medewerkers krijgen, wordt betaald door Utrecht. De ID-ers kunnen qua salariëring doorgroeien tot 120 pro cent van het minimumloon. Directeur Leo van den Berg is erg blij met de vaste krachten. "De druk op de vrijwilligers was erg groot en nu zijn we zeker van een vaste groep medewerkers. Ze kunnen hier blijven werken zo lang ze willen." dens met een laag inkomen. Achtgoed Wonen en Bouwen verhoogde onlangs de vraagprijs van 250.000 tot 3,5 tot 4,5 ton. Dat schoot de gemeente, evenals Van de Grift mede-exploitant van de tweede bouwfase van de Boerenstreek, in het verkeerde keelgat. In september werd na overleg tussen de drie partijen besloten dat de vraagprijs werd teruggeschroefd naar 275.000, gulden. Omdat de marktwaarde veel hoger is, zou het lucratief zijn voor de mensen die een Esparto-woning krijgen toegewe zen, hun nieuwbouwwoning meteen voor een veel hogere prijs door te ver kopen. De gemeente steekt daar een stokje voor, omdat de huizen beschik baar moeten blijven voor de lagere in komens. De oude regeling was iets soepeler. Toen gold een anti-speculatiebeding van vijfjaar. Werd een nieuwbouwwoning binnen een jaar verkocht, dan moest de eerste eigenaar de volle winst aan de gemeente betalen, daarna werd de boete elk jaar lager. De laatste jaren werd een zogenoemde terugkoopregeling toege past. Als een eerste eigenaar zijn nieu we huis binnen een bepaald aantal jaren wilde verkopen, dan kon dat alleen aan Achtgoed. De fiscus heeft deze regeling verboden, omdat de koper te weinig risico zou lo pen. Vandaar dat de anti-speculatiebe ding nieuw leven is geblazen. Die wordt nu meteen verzwaard. BAR, GRILL. RESTAURANT (al onze gerechten ook om af te halen) STEENHQFFSTRAAT 47 SOEST 035-6018252 beantwoording kort. Over de invloed van de raad maakte hij zich niet veel zorgen: "Er komen jaarlijkse contracten en daarin kunnen we precies vastleggen wat we willen. Ook ontbindende voor waarden staan er in." En de vrees voor Zeister "overvleugeling" of te weinig speelruimte voor Soest bij eventuele meningsverschillen leek hem niet te recht. "Zeist heeft het niet alleen voor het zeggen..." Over de rechtspositie van het personeel - nog een aspect dat niet is afgerond - vindt op 15 november ver der overleg plaats, aldus Ten Hove. Te grote broek De tweede ronde leverde verder weinig interessants meer op, afgezien van enig politiek gehakketak tussen o.a. de D66'er Sielcken en Van Wuijckhuijse (GGS). De eerste bezwoer de tweede dat deze een grote verantwoordelijkheid op zich laadde door tegen te stemmen, die op zijn beurt de eerst verweet maar een beetje slaafs achter de mode van het "opschalen" aan te hobbelen. En de PvdA kreeg van Van Wuijckhuijse ook nog een sneer. Stekelenburg zou volgens hem een veel te grote politieke broek aantrekken tegenover het CDA. "Maar de PvdA vindt, om haar eigen wethou der uit de wind te houden, dat het CDA maar achter haar aan moet marche- 'Patientia Vincit Omnia" bestaat hon derd jaar. Op de achterkant van het gele programmaatje van het Jubileumcon cert op 30 oktober in de aula van het Baarns Lyceum, stond mijn tekst afge drukt, die ik deze zomer gemaakt heb voor de P.V.O.-hymne van Henk Meutgeert. Helaas ontbrak in het vers de achtste regel: "spelend marcherend van belang". Het ontbreken van deze kernzin is symbolisch. Het werd in Baarn niet die geweldige finale zoals op 26 augustus in de Gildetent met 400 zangers en muzikanten. Karei Jaarsveld vertelde mij in 1986 in "Bij ons op Soest" dat P.V.O. in 1899 begonnen is met zestien heel gewone jongens, allemaal koper: smid Valke- net, schilder Schalkwijk, dagloner De Rooy e.a. Gekleed in regenjassen en drollenvangers liepen ze door Soest na het marscommando "Mannen! Vort!" Ergens aangekomen klonk het "Man nen! Ho!" Later moest iedereen zwarte schoenen dragen en grijze sokken. Woedend was Karei toen hij iemand er tussen zag lopen met bruine schoenen. Maar dat bleek wethouder De Haan te zijn. Het beroemdste en oudste lid van P.V.O. was Hannes Staal. Hij kwam er bij nadat hij door de pastoor geschorst was, omdat hij niet op tijd zijn contribu tie van het kerkkoor had betaald. "Word jij maar lid van die openbare zooi", zei de pastoor. In de Eempolder zette Hannes zijn hooivork rechtop in het land en daarop stond de muziekpar tituur en zat hij in de openlucht op zijn bas te oefenen. Als P.V.O. iemand een serenade bracht en vijfentwintig gulden ving, werd dat bij Butzelaar omgezet in borreltjes. Wanneer ze in bet Rosarium concert eerden was Verkerk de stamkroeg. Die stuurde met sluitingstijd alle muzikan ten de straat op. Hannes kon dan niet uitstaan dat hij naast Verkerk nog vro lijk licht zag branden. Struikelend over zijn grote bas belde hij midden in de nacht bij de buren aan, mopperend dat ze daar toch nog druk bezig waren. Waar hij aanbelde, was... het politiebu reau. De deuken in zijn bas haalde hij er zelf uit. De dirigent zei wel eens tegen Hannes: "Wat zit jij raar te spelen, je lijkt wel een geit die het zuur het." Dan bleek dat zijn muziekpapier op zijn kop op de stan daard stond. Wat later kreeg ieder lid dezelfde pet, dat was al een hele verbetering. De ac tie voor (tweedehands) petten, onder de leus: "P.V.O. - Pet Voor Ons", bevorder de de eenheid van het fanfarekorps. "Bruintje", een bekend raadslid des tijds, zorgde ervoor dat de muzikanten eindelijk uniformen kregen. Het lijkt me van belang dat P.V.O na honderd jaar weer regelmatig de straat op gaat om de komende eeuw te overle ven. Na restyling, een nieuw design en een eigentijds repertoire langs de files, de winkelcentra, de troosteloze hang plekken, het asielzoekerscentrum, de gedoogde koffieshop, de hinderlijke ca fés, de eenzame verzorginstehuizen, etc. Marcheren en spelen: serenades, auba des, fanfares, het maakt niet uit. Ik wacht het rustig af, want geduld over wint alles. SOhSI Eigen technische dienst met 24- Geen voorrijkosten. Gratis bruikleen app. Alle reparaties aan huis. Soesterbergsestraat 35a Tel. 035 - 602 93 60

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 3