HISWA 2002 bruist van de activiteiten Verhi Handsfree bellen per 1 maart 2002 verplicht Evenementen voor jong en oud Vakant HISWA op televisie WOENSDAG 13 FEBRUARI 2002 SOESTER COURANT PAGINA WOENSDAG Tips voor veilig bellen in de auto: Verkiezingen Openingstijden: SWOS-huI belastingaai voor senic Pakketten voor siswiï Mii*#*»#'** km WKier Ml J! VftWtUMw»» BKSslWlrtWl1 KM U«VlMWimfïil/fl 1 Boten bouwen op de HISWA. Meer informatie? Surf naar www.hiswa.nl bel alleen handsfree houd de gesprekken kort voer geen belangrijke zakelijke gesprekken laat anderen korte berichten doorgeven maak gebruik van doorverbindservices en diensten als Voicemail zoek voor een langer gesprek een rustige plaats op en zet de auto stil Bron: Ministerie van Verkeer Waterstaat De CARK-91 is een professionele inèoüw-corltif. De telefoon wordt stevig op zijn ploots gehouden en de boften/ loodt op ti/dens het rijden. De sprookkwalileit is in twee richtingen uitstekend, zo wel de zender ols de ontvonger kunnen gelijktijdig spreken. Halfords. "Zodat iedereen die dat wil, veilig kan bellen in het verkeer." Je kunt bij Halfords terecht voor twee soorten hands- freesets: plug&play-sets en professionele, originele inbouw-carkits. Plug&play- wet vanaf 2002 in werking. Heb je al een handsfreeset, dan kun je in ieder geval zor geloos genieten van je vakan tie. Je hoeft je immers niet meer af te vragen of je in overtreding bent, als je in de auto belt. Tekst TV Stem uw televisietoestel i :|l op kanaal 29 en u koi schijnlijk lot uw verrassir oog met de Tekst TV d Soest en Omroep Amer samenwerking met elkaa per dag presenteren. Var dags 5 uur tot 's nachts 1 morgens van 8 tot 10 uur Tekst TV uitgebreid met tv-jouraal, waarin elke da kale en regionale nieuws wordt gebracht. De Teks het tv journaal, elk onge kwartier, worden contir haald. Tekst TV wordt ververst en waar nodig a; wet actueel nieuws. Wilt informatie vinden over Soest kijkt u dan op teletc na 540 voor de uitgebre p-amma-informatie van or lokale omroep. Deze tclet< na's kunnen door de kijkc moment worden geraadpl Alle interviews met de l'cke partijen, die op 6 m doen aan de gemeenteraa z,ngen in ons dorp, zijn men. Op donderdag 14 001 18:00 uur wordt he u,lgezonden met lijsttrek ^an Vuuren van de Chris en op maandagmidt om 18:00 uur is Di Urt5 waarbij de heren V en Jacques Honkoop aai w°rden gevoeld over hu Dinsdag 26 februari tot en met zondag 3 maart 2002 Dinsdag tot en met vrijdag: 11.00 tot 21.00 uur Zaterdag en zondag: 10.00 tot 18.00 uur Toegangsprijzen: •Volwassenen: 12,50 •Jongeren van 4 t/m 17 jaar en houders van een pas 65: 8,50 '6-2-9 avondkaart' (geldig vanaf 18.Q0 uur): 8,50 Gezinskaart30,00 (2 volwassenen en max. 2 kinderen tot en met 17 jaar) Breed aanbod van allerlei typen boten. Verkoop-Verhuur-Re gereedschappen en m: de vakman en de doe- Industrieweg 37b - Tc Onlangs is in deze kr< kondigd dat de Seni lichters van de Stichtit Ouderen in Soest (SI hulpzaam kunnen zi invullen van de aangif stenbelasting voor 20( daarmee begonnen belastingdienst Partic Amersfoort geen an van de dienst in Soesterberg inzet. Ou opzien tegen de romp: het invullen van een formulier meebrengt, gebruik maken van de de Seniorenvoorlichtei ren die deze mogelijk len benutten kunnen fonisch opgeven bij he riaat van de SWOS. dan een afspraak gei het ontmoetingscent] Klarinet of Klaarwat hoeft dan niet lang te Belangstellenden kunn op werkdagen tussen l 16.30 uur: S86023681 Op zaterdag 16 februar 09:00 tot 12:00 uur wee heid om pakketten voc vrienden en kennissen ii te leveren bij de fam. I Di Lassostraat 40. Ir 886024377. Met het voorjaar voor de deur gaat het bij de watersportliefhebbers weer kriebelen. De boten gaan weer uit de stalling, opknapbeurten worden gepland en watersportkleding tevoorschijn gehaald. En wat past er beter bij al deze voorbereidingen dan een bezoek aan de HISWA? Van dinsdag 26 februari tot en met zondag 3 maart staat Amsterdam RAI weer geheel in het teken van de watersport. Met hon derden boten in alle soorten en maten, duizenden accessoires, de nieuwste watersportkleding en uitgebreide informatie over vakan ties, vaargebieden, vaarscholen en jachthavens, biedt de HISWA een compleet aanbod voor zowel de doorgewinterde als toekomstige watersporter. Avondopenstelling 's Avonds geopend en verschillende nieuwe evenementen op de beurs: dat is de nieuwe koers voor de komende HISWA. Nieuw is het HISWA Centre Stage met evenementenpodi um, de Waterkampioen Motorboot club het 'Botentekoop'-lnternetcafé. Populaire evenementen als de Zeilen Jachtclub, de Waterkampioen Boot- bouw Dagen, het Zeehistorisch Paviljoen en het Arbeidsmarkt- en ue ueurs: aai rieerae progr scholingspaviljoen krijgen vanzelf sprekend een vervolg. Dankzij dit geva rieerde programma is de HISWA inte ressant voor ieder type watersporter. Of u nu zeiler, motorbootvaar- der, (kite)-surfer, waterskiër, kanoër of roeier bent! Breed aanbod staalbouw Opvallend dit jaar is het brede aanbod van staalbouwers, die zich verzameld hebben in het Staalbouwpaviljoen. Op 1500 m2 presenteren Linssen Yachts, SML Stoeten, Jachtwerf van Vliet, Jachtbouw De Alm, Scheepswerf De Steven, Jachtbouw Succes, Jachtwerf Gruno, Jachtwerf B. de Groot, De Volharding "Staveren", Pedro Boats, Wim van der Valk Jachten, Consonant Yachts, De Toekomst J.J. Loosse en Jachtbouw P.Valk Franeker ruim twintig schepen. Dit betekent dat de crème de la crème binnen de stalen jachtbouw aanwezig is. Klassiek en houtbouw paviljoen Gedegen vakmanschap vindt u in het Klassiek en houtbouw paviljoen, waar klassieke stalen en houten jachten bij eengebracht worden. Het paviljoen scoort ieder jaar weer bijzonder hoog bij de bezoekers. Het paviljoen heeft een nostalgische uitstraling, maar besteedt veel aandacht aan moderne technieken binnen de klassieke scheepsbouw. Ook doe-het-zelf moge lijkheden komen ruimschoots aan bod. HISWA Centre Stage HISWA Centre Stage vormt het dyna mische hart van de watersportbeurs. Een podium met uitlopende catwalk, omringd door spotlights in alle kleuren met tegen de achterwand twee grote videoschermen: een ideaal decor voor dagelijks wisselend entertainment. De producenten van het televisiepro gramma Regatta Time staan garant voor een boeiend programma. Zo kunt u meedoen aan interactieve zeil- gameshows of de zeilhijswedstrijd, de- laatste mode bewonderen en interes sante presentaties bijwonen. Iedere dag staat in het teken van een ander watersportthema. Zo komen onder andere de volgende onderwer pen aan bod: Watersport, Media en Sponsoring, Kleine watersport, Olympische Watersporten, Schade, schande, onderhoud Veiligheid, Powerboating, Catamaranzeilen, Volvo Ocean Race en toertochten. Zeehistorisch paviljoen Het Zeehistorisch Paviljoen viert op de HISWA haar eerste lustrum. Al vijf jaar lang vinden de bezoekers in dit pavil joen een leerzaam rustpunt op de beurs. Dit jaar komt.het paviljoen in het teken te staan van "400 jaar VOC" en de roeisport. De roeisport heeft binnen het paviljoen altijd veel aandacht gekregen, maar komt dit keer nog meer in de schijnwerpers te staan door een echt roeipaviljoen. Diverse roeiverenigingen en exposan ten met traditioneel en modern roei- materieel geven acte de présence. Zaterdag 2 maart is de speciale roeidag op het paviljoen. Bekende en onbeken- Op 10 en 24 februari zetten de makers van het televisieprogramma Regatta Time de HISWA 2002 in de schijnwerpers. Deze uitzendin gen zijn geheel gewijd aan de watersportbeurs en de verschillende evenementen. Regatta Time wordt op zondagmorgen om 11.00 uur uitgezonden op SBS 6 en woensdagavond om 00.15 uur herhaald. Een goede opwarmer dus voor iedereen die graag de HISWA wil gaan bezoeken. doen. Onder deskundige begeleiding bouwt een twintigtal teams dit jaar een houten zeilkayak. In de Europahal kunt u de zagende en timmerende deelne mers aan de slag zien. De boten wor den als ze klaar zijn in de haven van de HISWA te water gelaten. Ome Ko Wie kent het niet, het authentieke watersportcafé uit Mui den? Inmiddels als ouwe getrouwe ook weer op de HISWA te vinden. In de brasserie van de Parkhal zorgt het per soneel uit Muiden voor een optimale sfeer. Tweedehands schepen in de RAI-haven Voor het eerst kunt op de HISWA een aanbod van tweedehands schepen vin den. Ze liggen afgemeerd in de buiten haven van de RAI tussen de Amstelhal en ParkhaLDe schepen worden aange boden door HISWA-exposanten. Architectenspreekuur Dagelijks geeft een Nederlandse jacht bouwer of jachtarchitect tussen 15.00 en 16.00 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur gratis professioneel advies over het (laten) bouwen van uw eigen boot. 'Botentekoop'-lnternetcafé Nieuw op de HISWA is ook het internet café, dat door Botentekoop georgani seerd wordt. Computers staan tot uw beschikking om te kunnen surfen naar onder andere favoriete watersportsites. Op de HISWA presenteert www.botentekoop.nl de vernieuwde versie van de website. Arbeidsmarkt- en scholingspaviljoen Opleidingsinstellingen en Arbeids- marktbemiddelaars presenteren zich in het Arbeidsmarkt- en scholings paviljoen. Bezoekers kunnen hier kennismaken met de beroeps- en opleidingsmoge lijkheden in de watersportindustrie. Belangstellenden kunnen ter plekke een beroepskeuzetest doen, zich inschrijven of direct solliciteren op vacatures. hand over om te schakelen én te sturen. En dat geldt overi gens ook voor alle andere telefoon gerelateerde activi teiten die tijdens het rijden plaatsvinden, zoals het mobiel internetten of het versturen van SMS-jes. Handsfree versus bellen met de telefoon in de hand Is handsfree bellen nu eigen- •lijk wel zo veel veiliger dan bellen met de telefoon in de hand? Onderzoeken die op dit gebied zijn uitgevoerd, laten zien dat het handsfree bellen een belangrijke bijdra ge levert aan de verkeersvei ligheid. De handsfree beller heeft immers beide handen vrij voor het besturen van de auto. Bovendien heeft de bestuurder die handsfree belt, meer aandacht voor de ver keerssituatie om hem heen. Al met al is het, met het oog op de veiligheid en het risico dat je binnenkort loopt een zware straf te krijgen, aan te raden om nu al een handsfree carkit aan te schaffen. Veilig bellen Een groot voorstander van de nieuwe wet is Halfords, dé winkel voor 'mobiliteitsoplos singen1 voor fiets en auto. Met het oog op de verkeers veiligheid hebben zij in het verleden nauw samengewerkt met 3VO en Consument Veiligheid. Het betrof hier ondermeer campagnes over fietsverlichting en veilige Handsfneé belten is veiliger fietszitjes. Halfords heeft een breed assortiment op het gebied van mobiele telefonie, waaronder een ruime sorte ring handsfreesets die aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen. "Ook voor mensen met een kleinere beurs zijn er kwalita tief goede en betaalbare sets te koop", aldus Paul Burger, algemeen directeur van sets, zoals de 'Handsfree Navigator' en de 'Mr. Handsfree CAR-KIT pro', zijn snel en gemakkelijk in het gebruik en eenvoudig zelf te monteren. Inbouw-carkits, zoals de CARK-91 van Nokia, kunnen in de Halfords Superstores worden inge bouwd. Buitenland In Nederland aangeschafte handsfreesets komen ook in het buitenland goed van pas. In een aantal Europese lan den, zoals België, Frankrijk, Duitsland en Italië is het handsfree bellen al verplicht. In Spanje treedt de nieuwe Aandacht voor nieuwste watersporttrends. In Nederland bestaan momenteel geen wettelijke regelingen voor het telefoneren in de auto. Maar dat gaat op korte ter mijn veranderen. Het wetsvoorstel van Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat (V&W), dat bellen met de telefoon in de hand verbiedt, wordt met ingang van 1 maart 2002 van kracht. De nieuwe wet gaat zelfs nog verder dan in eerste instantie verwacht werd. Naast het bellen met de telefoon In de hand of tegen het oor geklemd, zal zelfs het vasthouden van de mobiele telefoon in de auto, bijvoorbeeld om te SMS- en, strafbaar zijn. bromfietsen en invalidenvoer tuigen. Alleen fietsérs mogen nog' tegelijkertijd rijden en bellen. Het verbod geldt trou wens alleen tijdens het rijden, ook in de file, ongeacht de snelheid van het voertuig. Alleen het bellen met behulp van een carkit, waarbij beide handen aan het stuur worden gehouden en het bellen terwijl het voertuig stil staat, vallen niet onder het verbod. Levensgevaarlijke situaties De voorlichtingscampagnes van het ministerie van V&W in 1999 en 2000, met als thema 'Handsfree bellen is veiliger', hadden niet het gewenste effect. Namelijk het handsfree bellen Op vrijwillige basis sti muleren. Een automobilist die belt met de telefoon in de hand, rijdt minder geconcen treerd en heeft maar één Sinds maandag en tot e er in het zwembad en de middag vakantieactivitei van de nieuwe exploitan nis baan (foto) opgezet, d ook vrijdag door de jeug, Morgen kunnen de bezo I uur in het zwembad een s doen aan spelletjes voor is donderdag van 10:00 de Nederlanders vertellen over de roei sport. Ook zeeroeien, een sport die aan populariteit wint, komt aan bod. De Nederlandse deelnemers aan de Atlantic Rowing Race geven dagelijks een lezing over hun ervaringen tijdens deze loodzware roeirace over de oce aan. Nieuw op het paviljoen is de hout- epoxy estafette: korte lezingen gehou den door exposanten over hout/epoxy toepassingen voor bouw, onderhoud en restauratie van houten jachten. Zeilen Jachtclub In de Zeilen Jachtclub kunt u terecht voor spannende lezingen en bijeen komsten georganiseerd door de redac tie van het blad Zeilen. Een flitsend pro gramma met alles wat zeilers boeit, passeert dagelijks de revue: reportages, zeilboten, reizen, moderne navigatie en nieuws uit de watersport. Professionele zeilers verlenen hun medewerking aan het programma. Maar bovenal is dit ook de plek op de beurs waar zeilers elkaar ontmoeten om onder het genot van een drankje hun ervaringen uit te wisselen. Waterkampioen Motorbootclub De Waterkampioen bestaat 75 jaar en viert dit groots op deze HISWA. Reislustige motorbootbezitters doen verslag van opmerkelijke toertochten in Europa en er is aandacht voor varen door de mooiste delen van Nederland. Tips en trucs voor lekker en makkelijk koken aan boord, krijgt u van Joop Braakhekke of André Mol, chef-kok van restaurant Kaajje bij de Sluis. Zij geven dagelijks een kookdemonstratie. Techneuten kunnen smullen van de collectie klassieke scheepsmotoren die het Kromhoutmuseum beschikbaar stelt. lijkse bezigheden zoals eten, scheren en lezen, leiden tot concentratieverlies in de auto en moeten worden aange pakt. Vijfduizend gulden boete In de huidige wetgeving is het bellen in de auto toegestaan als het niet ten koste gaat van de concentratie op het weg verkeer, als de verkeerssituatie het toelaat en als er tijdens het rijden geen overtredingen worden gemaakt. Bellen in de auto is dus (nog) niet verbo den, maar de politie kan je wel aanhouden als je rijgedrag gevaar oplevert. Als de nieuwe wetgeving eenmaal van kracht is, kunnen overtreders van de wet rekenen op een zeer hoge strafmaat. De straf wordt maximaal twee maanden cel of een boete van 5.000,- 2.270,-). De regels gelden niet alleen voor bestuurders van personenauto's, maar ook voor bestuurders van vracht wagens, bussen, motoren, De Handsfree Navigator is een multifunc tionele set waarmee eenvoudig gebeld kan worden met behulp van een geïnte greerde speaker en microfoon. Het toestel wordt opgeladen door middel van een 12 Volt aansluiting voor de aanstekerplug. Waterkampioen Bootbouw Dagen Het enthousiasme van de families die vorige jaren meegedaan hebben zegt genoeg. Waar krijg je nu de kans om in enkele dagen tijd samen met opa, oma, vader, moeder, neef of nichtje een eigen bootje te bouwen? En dit jaar mogen ook teams van verenigingen, collega's of bijvoorbeeld buren mee- Momenteel wordt het aantal verkeersdoden, als gevolg van telefoneren achter het stuur, geschat op 25 - 30 per jaar. Het aantal ongevallen doof bellen tijdens het rijden, stijgt elk jaar. Genoeg redenen voor minister Netelenbos om het bellen met de telefoon in de hand zo snel mogelijk te ver bieden. Het nieuwe wetsvoor stel wordt daarom op 1 maart 2002 doorgevoerd. Veiligverkeersorganisatie 3VO en de ANWB kunnen zich vol- in de wet vinden, maar het verbod niet willen tot het telefoneren - vasthouden van de tele- in de auto. Ook dage-

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 18