o intratuin En dit zijn de knallers van deze week: Maatregelen in 3 O-kilometerzones 3.20 2.29 o HET GROENE WARENHUIS Vertraging bezorging Camera verraadt Soester bij aandeel brandstichting wo 0.99 VERKOOPPLANNEN? HARRY mwm door technische storing DE BESTE WINKEL VAN NEDERLAND U ZOEKT EEN WONING? WOENSDAG 6 MAART 2002 80e JAARGANG NO. 28 gpl - P mooie stukjes Soest blijven! OPEL"©- Verkiezingen OVERHEES Tamboerijn 11 - Soest Kipfilet VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest DE WD TELT AF: BEL VOOR EEN GRATIS EN DESKUNDIGE WAARDEBEPALING 035 - 603 27 37 DEZE WEEK STEMBIJKMIJ'S TO'OMK) tJUK mm A. van der Lee cmoEN Raad bespreekt in april voorstellen van College SOESTER KALENDER Violen in draagtas van 10 stuks, diverse kleuren. Van nu 10% korting op alle binnen- en buitendeuren Snelheidscontrole BEL UW MAKELAAR: 035 - 601 13 04 ;UioeWple»'«'8 wei' Wyiotfeni tingen elders (Soestdijk - red.) problemen opleveren. Van 't Hart hebben we geleerd, dat het geen slimme besluiten zijn geweest.' D66 en GGS dachten er net zo over; GGS zou nog wel te porren zijn voor een vrachtverbod in de Noorderweg. Dat deze weg meer dan gemiddel de aandacht krijgt van het College, is volgens wethouder Harry Witte (ook GGS) niet zo vreemd. 'Het is een apart geval, omdat er een be hoorlijk hoge verkeerstoename is, onder meer door het sluipverkeer Baarn-Utrecht. En het Griftland College trekt dagelijks 1300 leer lingen aan, logisch dat je er meer naar kijkt, maar we willen nu geen verwachtingen wekken.' Nieuwstraat Bewoner Robin Hilbrands, ook bekend van een oude klankbord groep en de huidige burgerlijke werkgroep bestuurlijke vernieu wing, pleitte voor meer maatrege len in de Nieuwstraat. Nog steeds rijden er bussen, trailers, bestelwa gens en veel auto's door de straat, vaak ook nog eens te hard, aldus Hilbrands die het woord voerde namens vrijwel alle straatbewo ners. Zij willen in ieder geval een vrachtverbod in hun straat. Een groot deel van de commissie vindt dat er iets moet gebeuren, maar wacht het voorstel van het Colle ge af. Voor nieuwe drempels lijkt, waar dan ook in Soest, geen meerder heid te vinden te zijn. Waar fysie ke maatregelen nodig zijn, lijkt er een algemene voorkeur te bestaan voor wegversmallingen. Het Colle ge zegt echter zelf al terughoudend te willen zijn met het aanbrengen van snelheidsbeperkende maatre gelen. Het houdt het op circa 20 tot 30 aanpassingen en dan voor al op wegen die een ontsluitings functie voor de wijk hebben. Voorlichting Verder wil het College doorgaan met voorlichting over de 30-kilo- metergebieden en 'mediagenieke' acties op touw zetten. Deze voor nemens lijken te kunnen rekenen op groen licht van de gemeente raad, ook al ziet die er qua samen stelling volgende maand vast en zeker anders uit. Vandaag zijn er immers verkiezingen! De evaluatie van het College is tot stand gekomen na een reeks van gesprekken met bewoners en be langenverenigingen uit de verschil lende wijken. Omdat het rapport niet concreet is, beperkten de meeste fracties zich tot wat alge mene opmerkingen en/of onthiel- Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon (035) 601 23 64 Omdat hij geholpen had twee auto's in brand te steken, waar bij ook schade ontstond aan andere wagens, hoorde een 29- jarige Soester gisteren bij de Utrechtse rechtbank een half jaar voorwaardelijke celstraf tegen zich eisen, en 200 uur taakstraf. Op 29 september werd een Baar- naar 's nachts door buren uit zijn bed gebeld, omdat zijn auto in brand stond. Nadat de politie was gebeld en de brand was geblust, bleek dat ook een andere wagen, die ernaast stond, schade had op gelopen door de vlammen. De Baarnaar vermoedde dat een 30- jarige Soester, met wie hij al een poos een conflict had, de dader was. Daarom stelde hij in zijn wo ning een camera op, om in het ver volg zijn geparkeerde auto in de gaten te kunnen houden. Op 3 november had hij beet. Die nacht werd zijn auto, en die van zijn vriendin, die ernaast stond, weer overgoten met benzine en in brand gezet. Op de opnames zag de politie dat de 30-jarige Soester de brand stichtte. Hij bleek echter Tot negen uur vanavond kun nen Soester kiesgerechtigden hun stem uitbrengen op een van de kandidaat-raadsleden. Met een daarna begint in het ge meentehuis aan het Raadhuis plein een verkiezingsbijeen komst, waarop de uitslag be kend zal worden gemaakt. niet alleen te zijn. Een 'maat' van hem, de 29-jarige verdachte die dinsdag voor de rechtbank stond, bleek de man beide keren naar Baarn te hebben gereden. Dinsdag gaf de verdachte toe dat hij de tweede keer ook benzine had ge kocht voor de dader. Ook bekende hij dat hij van het begin af aan op de hoogte was ge weest van de plannen van zijn vriend. 'Ik zag het eigenlijk niet zo zitten, maar ik heb me over laten halen om mijn vriend te helpen', aldus de Soester. Volgens de brandweer was het ge luk geweest dat de brandende wa gens niet waren ontploft. In no vember stonden de auto's zo dicht bij woningen dat er mogelijk ge wonden of erger hadden kunnen vallen, aldus het brandweerrap port. 'Daar heb ik nooit over nage dacht', stelde de Soester dinsdag. Uit verschillende rapporten bleek dat de man 'beperkte intellectuele vermogens' heeft. Daarom zou hij makkelijk over te halen zijn ge weest om mee te doen aan de brandstichtingen. De officier van justitie hield daar mee rekening bij haar eis. Boven dien liet zij het blanco strafblad van de Soester meewegen. Naast de eis vond zij dat hij, samen met zijn 'vriend', ruim drieduizend euro schadevergoeding moest be talen aan de verschillende slachtof fers. De rechtbank doet uitspraak op 19 maart. Op dezelfde dag moet de vriend van de verdachte voorko- kilo met gratis zegel Delmonte Bananen met gratis zegel Rioia Tinto Faustino 2000 per fles mef gratis zegel Uniekaas diverse soorten mef gratis zegel Smit-Hol Molenbeek Woning- en Assurantiemakelaars Vandaag, 6 maart, de nummer 1 van de WD Soest/Soesterberg, Bert Krijger. Al vele jaren actief als raadslid en in de samenleving. IMiet bang om beslissingen te nemen. Altijd bereikbaar voor uitleg, overleg en discussie. Liberaal in hart en nie ren, met respect voor andere meningen. ScMSrERBOOURAM' Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 - 3760 AB Soest Telefoon 035 - 601 41 52* - Telefax 035 - 602 49 04 - E-mail: soestcrt@wanadoo.nl - Internet: www.soestercourantnl Abonnement: Soest/Soesterberg per half jaar 8,25 - Buiten Soest 16,50 - Losse nummers 0,50 Gecontr. oplage 12.300 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG UTRECHT BILTHOVEN DE MEERN SOEST VIANEN ZEIST Burgemeester Grotpestraat 32 Soest www.holenmolenbeek.nl Vandaag, 6 maart, even niet bereikbaar. Met vele andere burgers van Soest en Soesterberg vandaag actief op één van de 26 stembureaus in de gemeente. Maak gebruik van uw recht om te stemmen en aan te geven wat u vindt dat de ko mende jaren in Soest en Soesterberg gedaan moet worden. Stem WD, maar als u wat anders wil, stem dan op de partij die waar kan maken wat u wil. Vandaag heeft u de tijd tot 21.00 uur en dan weer 4 jaren wachten op een volgende verkiezing. Laat uw stem niet verloren gaan. Dus, als u al gestemd heeft als u dit leest. Bedankt voor uw bezoek. Heeft u nog niet gestemd? Kom naar het stembureau en laat uw stem niet verloren gaan. En als u bij al die verkiezingsbeloftes niet meer zou weten wat uw voorkeur zou kunnen krijgen, stem dan maar vertrouwd, lijst 1, WO. Burg. Grolheslraal 13, SOEST BuijsRegiomakelaars.nl jyj REGIOMAKELAARS Soest@Buijsregiomakelaars.nl nvm UW MAKELAAR IN DE REGIO! (KANTOREN TE SOEST EN AMERSFOORT) Actueel 3 'Open Soesterveen wordt openbare vuilnisbak'. Bassecour op losse schroeven. Actie behoud Molendael op Binnenhof. Eis 2,5 jaar voor neersteken vriend. Column Visser. Op 't Hoogt Actueel 4 Actueel 5 Bezorgdheid om Zuidereng. Uitbreiding AH definitief. Radardisplay snel gestolen. Meningsverschil over ludieke snelheidscontrole. Familieberichten 6 Kleine advertenties 6 Actueel 7 Verkiezingsstrijd kent niet de geringste sensatie. Draagvlak 'kleine' rondweg begint zich af te tekenen. Artistiek talent laat zich zien. Cultuur 11 Studio Sylvia boekt succes. Boekenweekfeest SLAS. Artishock. C-drie. Soesterberg 13 Bewoners van Huis ten Halve zijn bezorgd. Soesterberg wil voetbalclub. Reünie Amerikanen. Prikbord 17 Medische dienst. Kerkdiensten. Radio Soest. Soesterbergsestraat 28/30 Telefoon 035 - 602 42 94 Op Soest 9 Van heidehut tot residence. Sport 15 Machtsvertoon SoVoCo. Inzet Soest levert niets op. VVZ houdt aansluiting. n BEDRIJFSSTOFFERING WONINGSTOFFERING MEUBELSTOFFERING Scholieren eten smakelijk. Zeescouts laten klomp varen. Soest 50 jaar geleden. En toen hield de pers er in eens mee op. Toen vorige week ongeveer een kwart van de ruim 19 duizend Soester Couranten was ge drukt, gooide een techni sche storing roet in het eten. Hoewel er op de'drukkerij in Barneveld alles aan werd ge daan om het euvel zo snel mo gelijk te verhelpen, duurde het tot in de avond, voordat alle exemplaren van de Soester Courant bij de bezorgers kon den worden afgeleverd. Velen van hen lukte het niet meer dc kranten op woensdag in de bus te doen en gingen - na overleg met de afdeling bezorging van deze krant - pas op donderdag hun wijk in. Ómdat menige be zorger op donderdag later uit school komt dan op de woens dagmiddag, kreeg een beperkt aantal lezers de krant pas op vrijdag. De vertraging was vervelend voor niet alleen de abonnees, maar ook voor de andere huis houdens die de krant eveneens kregen, omdat de gemeentelij ke bijlage 'Op 't Hoogt' was bij gevoegd. Hoewel er sprake was van over macht, achten wij een excuus aan de lezers op zijn plaats en vragen wij om begrip. Tevens bedanken wij de bezorgers (en in veel gevallen ook de ouders) voor de extra moeite die zij zich hebben getroost. Uiteraard hopen we dat we niet nog eens getroffen worden door een technische storing, zodat de Soester Courant in het vervolg weer op woensdag vóór 18:00 uur bezorgd kan worden. Wie de krant om zes uur nog niet heeft, kan tussen 18:00 (niet eerder) en 18:30 uur bellen naar 6014152 en krijgt de krant nog dezelfde avond nabezorgd. Wie later belt, krijgt de krant op donderdag. Directie en medewerkers Soes ter Courant Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Amersfoort, Amsterdamseweg 139, 033-4611203, donderdag/vrijdag koopavond. Nijkerk, Het Spaanse Leger 1, 033-2457644, donderdag/vrijdag koopavond. De Soester Kalender biedt verenigin gen en instellingen in Soest gelegen heid hun publieksactiviteiten met een eenmalig karakter kort in deze 'week agenda' te melden. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in april zal de gemeenteraad gevraagd wor den geld uit te geven aan ver keersmaatregelen in de woon wijken van Soest en Soester berg. Nog niet bekend is met welke voorstellen het College zal komen. Er worden nog wat onderzoekjes gedaan, voordat volgende maand spijkers met koppen worden geslagen. Het College wil onder meer laten bekijken of op sommige wegen de snelheidslimiet kan worden opge voerd van 30 naar 50. Gedacht wordt aan de Koninginnelaan en gedeelten van de Clemensstraat, de Obrechtstraat, de Dorrestein- weg en de Oude Tempellaan. Dat onderzoekje kan de gemeen te net zo goed achterwege laten, want de raadsfracties voelen er niets voor. Het wekt alleen maar verwarring als nu wordt afgeweken van de hoofdwegenstructuur, vin den ze. Bewoner Holenwijn van de Clemensstraat beaamde vorige week woensdag in de commissie verkeer dat er nu harder dan 30 wordt gereden, maar vond dat geen reden voor een beloning in de vorm van een hogere maximum snelheid. Meer heil ziet hij in drempel of een plateau, of anders op zijn minst parkeerplaatsen die snelheidsremmend zijn. Noorderweg Verbazing leverde ook de sugges tie op om de Noorderweg, na vol tooiing van de Beek en Daalselaan, eventueel af te sluiten. 'Hoe haal je het in je hoofd?' vroeg Wil Steke lenburg zich af. 'Ik dacht dat we het er nu over eens zijn, dat afslui- Donderdag 7 maart 20.00 Bewonersvereniging Soest-Zuid, rest. V.d. Brink, Soesterbergsestraat 122. 20:00 Muziektheater 'Ithaka, Ithaka', Griftland College, Noorderweg 79, 3,00/4,00. Vrijdag 8 maart 10:15 Wandeltocht 'Huisvrou wen', Soester Hoogt, Van Weerden Poelmanweg. 18:00 Maaltijd Int. Vrouwen dag, Emmakerk, Regentesse- laan 2, 8,50. 19:00 Disco (5-10 jaar), X-Change, Molenstraat 142, 2,50. 20:00 Thema-avond Int Vrou wendag, Emmakerk, Regentes- selaan 2. 20:00 Muziektheater 'Ithaka, Ithaka', Griftland College, Noorderweg 79, 3,00/4,00. Zaterdag 9 maart 13:30 en 19:30 Ballet en Streetdance, Studio Sylvia, De Klarinet, Klarinet 39. 20:00 Muziektheater 'Ithaka, Ithaka', Griftland College, Noorderweg 79, 3,00/4,00. 21:00 Jazzconcert Tony Over- water Trio, Artishock, Steen- hoffstraat 46, 5,00/7,00. bouwen woonwaren. baarn minervaweg 3, tel. 035 54 86 111, www.nijhofbaarn.nl inclusief glas en hang- en sluitwerk, exclusief installatie Bussen, vracht- en bestelwagens, auto's, alles rijdt door de Nieuw straat. Daarom pleitten de bewo ners voor een vrachtverbod in hun woonstraat. Het College komt vol gende maand met voorstellen. Foto: Soester Courant den ze zich (CDA en ChristenU- nie/SGP) van commentaar, maar gingen ze wel in op de insprekers. Ans Mann van GroenLinks zag wel iets in de suggestie van Rein- ier Bordewijk (VVD) om straks per straat in overleg met de bewo ners te bepalen welke maatregelen er eventueel getroffen gaan wor den. Soest had eigenlijk vóór de (gefa seerde) invoering van de 30 kilo- metergebieden al meer maatrege len willen treffen. Maar omdat de meeste gemeenten een beroep de den op de subsidiepot van het rijk, bleef er destijds voor Soest minder over dan waarop was gehoopt. Zondag 10 maart 14:00 TVN-wandeling De Zoom, start Berkenlaantje. 15:30 Lezing mevr. M. v.d. Ende over Kabbala, Spirituele Kring Soest, De Deel, Kerk straat 11B, 7,00. Maandag 11 maart 20:00 Medium bij Paso, Nach- tegaalwg 8A, 2,00/4,50. Film: 'Drift', Artishock, Steen- hoffstraat 46, 3,50/5,00. Woensdag 13 maart 14:00 Teatro Munanga: 'Hel denhart', C-drie, Wiiiaertstraat 49, 4,50/7,00. 20:00 Lezing mevr. C. Jaars veld over wandkleden, NBvp/ Vrouwen van Nu, De Deel, Kerkstraat 11B, 2,50. Op de Koningsweg hield de poli tie maandagmiddag (wederom) een snelheidscontrole. Ditmaal re den 133 van de 1345 voertuigen harder dan 50 kilometer per uur. EN TEST ONS EEN MAAND VRIJBLIJVEND (vraag naar de voorwaarden)

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 1