SEC profiteert van rode kaarten 'Bronzen' Sepp-team naar NK IVN-Eemland stelt nieuw beleid vast en huldigt leden iSPORTl turnen Golfbaan houdt open dag MHC Soest halve eeuw jong Fit-Start begint weer op 6 april bij AV Pijnenburg Minuut gratis winkelen voor winnaar Stratenloop Bewegingsconsulent gaat leerkrachten ondersteunen Riagg wil WAO'ers uit isolement helpen WOENSDAG 20 MAART 2002 SOESTER COURANT PAGINA 20 WOENSDAG 2 Springbokken: 9 startbewijzen voor regiofinale Ardahanspor maakt er weer een potje van in Soest VOETBAL zondag Dakwerken Zondag 24 maart vanaf 10:00 uur GOLF Verschillende activiteiten in voorjaar HOCKEY ATLETIEK ATLETIEK TAPIJTTEGELS PIET VAN HEUGTEN Country Westerndansers trainen driemaal per week DANSEN Sportuitslagen Labrador SportprogrammsJ WANDELSPORT Record deelname wintertochten nu op 4338 mensen DAMMEN Drie individuele kampioenen bij schooldammen GEVRAAGD VASTE BEZORGERS socsterScourant De loper van de wei Bingoavond bij w.v. 'Overhees' Twee paasbruncl voor 55-plusseri Lunchroom op re Negen turners van de Springbok ken zijn zeker van een plaats in de regiofinale. In de vijfde voorronde, zaterdag 6 april in Spleasure Cen- tre aan de Dalweg, kunnen clubge noten zich aan dat rijtje toevoegen, njdens de vierde voorronde, zater dag in Amersfoort, kregen de vol gende turners reeds een startbe wijs: Rick Olthof en Timon Sloos (7-8 jaar), Ramon Sloos (8-9 jaar), Max van Gent (pupillen D), Mc- rijn Burgers (pupillen E), Daan Beukema (jeugd), Robin Broek huis en Martijn Valkenet (F4) en Jaap Dirksen (F3). Enkele meisjes van De Springbok ken, onder wie debutanten, deden mee aan de eerste selectiewedstrijd in Wijk bij Duurstede. Daarbij werd een derde plaats bemachtigd door Julia Bloem (opstap) en Ro- mee van de Plaats (pupillen 1). Brilt de Groot (instap) werd 13L' en Ilon de Boer (pupillen 1) 19c. Op 30 maart is er weer een voor ronde. Vorig seizoen leidde SEC met 3-0 toen de scheidsrechter de protesten van Ardahanspor meer dan spuugzat was en de wedstrijd staakte. Nu waren beide ploegen nog in even wicht, toen bij de Utrechters de vlam in de pan sloeg en binnen een kwartier drie spelers we gens natrappen werden wegge stuurd. SEC profiteerde: 2-0. Enkele uren na het duel snapte Balthus Burgman nog steeds niet Installatiebedrijf j. cornelisse bv. Telefoon (035) - 601 30 14 waarom Ardahanspor zo tc keer was gegaan. 'Als er een. blessure was, speelden we de bal het veld uit en gaven we hem daarna aan elkaar terug. Er was helemaal geen aaniciding toe, maar ik moet zeg gen dat de rode kaarten terecht waren.' Na een matige tot slechte eerste helft, waarin een doelpunt van de gasten werd afgekeurd wegens te hoog inkomen, startte SEC in de tweede helft iets beter. Er waren minder onnauwkeurige passes dan voor rust. De wedstrijd was een uur aan de gang, toen de eerste rode kaart werd getrokken en nog geen tien minuten later werd de tweede Utrechter weggestuurd. Als gevolg van de extra ruimte werd SEC gevaarlijker. Moham med Touhami haalde de achterlijn en legde terug op Joost Kroeze die uithaalde: 1-0. Wellicht was de te gentreffer olie op het vuur bij Ar dahanspor, want een kwartier na de eerste trok de scheidsrechter de derde rode kaart. Niet veel later was Kroeze weer de afmaker, dit maal na een hoge voorzet van Jef- frey van de Hoed. 'Daarna heb ik alleen maar geroe pen: hou je rustig', zei Burgman. 'De wedstrijd was aan het romme len en als je gaat reageren, krijg je ook een kaart en dan heb je er aan meegedaan. Wat dat betreft moet ik mijn spelers een compliment geven voor hun gedrag. We heb ben verdiend gewonnen, maar leuk is het natuurlijk niet wat er is ge beurd. Over drie weken moeten we naar Ardahanspor toe.' Dat betreft nog een wedstrijd uit de eerste periode. Het duel in Utrecht was al tweemaal eerder ingepland, maar werd beide keren vanwege de slechte conditie van het veld afgelast. Luchtduel tijdens SEC-Arda hanspor, nog voordat de gasten drie rode kaarten kregen. nwf Op de golfbaan aan de Van Weerden Poelmanweg wordt zondag 24 maart een open dag gehouden. Vanaf 10:00 uur kunnen belangstellenden te recht bij vertegenwoordigers van de Stichting Golfclub Soestduinen en de golfvereni- ging Soestduinen. De 9 holes baan (par 3) wordt be heerd door de stichting die verant woordelijk is voor de exploitatie en het speelrecht. Twee Australische pro's zijn in dienst van de stichting en geven lessen. De vereniging or ganiseert wedstrijden, toernooien, trainingen en instructies ten be hoeve van het golfvaardighcidsbe- wijs (gvb's), dat alles ook voor de jeugd. Golf is momenteel de snelst- groeiende sport in Nederland en telt 170 duizend actieve beoefe naars. Hoewel er op de meeste banen sprake is van een ledenstop, is er in Soestduinen nog ruimte om tot stichting en vereniging toe te treden. Tijdens de open dag zijn de pro's aanwezig om geïnteresseerden in de praktijk kennis te laten maken met golf. Medewerkers van de stichting en leden van de vereni ging geven desgewenst informatie óver de mogelijkheden in Soest duinen. In verband met het vijftigjarig bestaan staat een aantal activi teiten op stapel bij MHC Soest. De hockeyvereniging gaf vorig jaar september, tijdens de inge bruikname van het nieuwe complex aan de Bosstraat, al het startsein voor de festivitei ten en gaat daar nu mee door. Voor dc M- en E-jeugd van de club is er zaterdagmiddag een len tefeest. Spelletjes en allerlei andere activiteiten worden gehouden voor jonge hockeyers. Het festijn is te vens een alternatief voor de Sinter klaas- en carnavalsfeesten die dit seizoen niet werden gehouden. Ter gelegenheid van het jubileum wordt er woensdag 10 april een clinic gehouden voor de C- en D- jëugd. Van de hockeybond is nog niet vernomen welke twee interna tionals naar Soest zullen komen, maar gehoopt wordt natuurlijk op Teun de Nooyer, laat Yd Broekho ven van de jubileumcommissie weten. Later in het voorjaar volgt er onder andere ook nog het be kende Corsmittoernooi dat over drie dagen zal worden uitgespreid. ningen en recreatief (hard)lopen worden oefeningen ter versterking van de spieren en ter verbetering van de loop- en lichaamshouding gedaan. Ook besteden Afman en Gebbink aandacht aan schoeisel, kleding, voedsel, trainingsvormen en blessurepreventie. Fit-Start is er vanaf 6 april dertien weken lang elke zaterdag (8:45- 9:45 uur) en dinsdag (19:00-20:00 uur). Deelname kost 25 per per soon. Vooraf inschrijven kan bij Hans Afman, 88 6019743, bij wie ook meer informatie verkrijgbaar is. Belangstellenden kunnen zich op 6 april ook om 8:30 uur in schrijven in het clubgebouw van AV Pijnenburg aan de Wieksloter- weg. AV Pijnenburg begint op zater dag 6 april weer met Fit-Start, een trainingsprogramma voor mensen die nauwelijks of geen conditie hebben. Iedereen kan in zijn eigen tempo en op ver antwoorde wijze zijn uithou dingsvermogen bijschaven. Ze worden daarbij begeleid door de deskundige trainers Hans Af man en Anton Gebbink. Eerst wordt een fittest gedaan, zodat voor elke deelnemer een op maat gesneden trainingsprogramma kan worden gemaakt. Naast looptrai- De Stratenloop van AV Pijnen burg wordt dit jaar gehouden op donderdag 25 april. Er zijn wedstrijden voor scholieren, recreanten en prestatielopers, voor wie de start- en de finish lijn op de Zuidpromenade wordt getrokken. Het parkoers loopt door de omliggende stra ten. Om 18:00 uur klinkt het startschot voor de traditionele groepsloop voor basisscholiercn. Zij moeten 1400 meter afleggen, net als de leerlingen (tot en met 12 jaar) die om 18:15 uur op pad gaan voor de individuele race. Inmiddels heeft een aantal regio nale toppers zich reeds gemeld bij AV Pijnenburg voor de prestatie- loop die om 19:00 uur begint. Hierbij kunnen de deelnemers kie zen uit de afstanden 2800, 5600 en 9800 meter. Dc man en de vrouw die als eerste klaar zijn met de 9800 meter, mogen nog een minuut rennen, want beiden krij gen een minuut gratis winkelen in Cl000. Zij incasseren tevens 50 euro en de wisselbekcr. Verder zijn - er geldprijzen van 50 en 35 euro en doen alle deelnemers automa tisch mee aan een loterij, waarbij hun startnummer tevens het lot nummer is. De Stratenloop wordt aangekleed met demonstraties van Danscen trum Sepp, gezamenlijke warming ups en andere activiteiten. Volgens de organisatoren blijven veel win kels in Soest-Zuid 's avonds open. llllLIIJJIIIIJBLIJJ.ÜJJtMlBMll Fabriekswinkel KELA Rechtstreeks van fabriek naar consument... Voordeliger kan niet!!! designs, 5 |aar fabrieksgarantie 580 kleuren VOORBEELD: Slaapkamer 3,5 x 3 mtr. Nodig 42 tapijttegels. Slechts €120,- Uw nlfltgpnjs: gram. Onze legpriji: €l.- pl. SOiSOcm DE ZOON VAN DE UITVINDER VAN HEUGA TEGELTAPIJT Tapijttegels sinds 1956 Utrechtseweg 4, RENSWOUDE Tel. 0318- 571225, Zondags gesloten www.vanheugten.com SUPERTAPIJTTEGELACTIE OP ONZE STAND 01.405 RAI HUISHOUDBEURS HAM Veertien Soesters mengen zich vrijdag 29 maart tussen circa 900 Country Westerndan sers om een gooi te doen naar het Nederlands kampioen schap. De plaatselijke favorie ten worden getraind door het echtpaar Jan en Gina Sepp van het gelijknamige danscentrum aan de Weegbreestraat. Het twaalfkoppige team legde vo rig jaar beslag op de bronzen plak, maar gaat volgende week in de Boxmeerse sporthal Het Hoog koor voor eremetaal van een ande re kleur. Dat ze nog steeds in de markt zijn voor een hoge klasse ring bewezen ze onlangs in Olden- zaal, waar ze tweede werden. In de aanloop naar de nationale titelstrijd is de trainingsin tensiteit opgevoerd. Driemaal per week maken de 'cowboys en - girls' de gang naar de dansvloer aan de Weegbreestraat. Gerepe teerd wordt een demo van Jan Sepp die de 29L'ook een van de vijf juryleden is. Niemand hoeft echter te rekenen op een voorkeursbe handeling. 'Bovendien maakt één jurylid nog geen kampioenen, zeg gen wij altijd', aldus Gina Sepp. De dansers beoefenen hun sport hobbymatig. Anders dan bij het stijldansen - dat veel meer ontwik keling achter de rug heeft dan Country Western dat de laatste jaren in ons land overigens veel aan populariteit heeft gewonnen - hoeven ze zich niet te kwalificeren, maar kan iedereen zich voor dit kampioenschap inschrijven. Maar het gaat er straks niet alleen om wie de pasjes beheerst. De mate van beweging en de uitstraling vor men een belangrijke factor in de beoordeling van de jury. Details maken straks het onderscheid tus sen kleurrijke eer of grijze anoni miteit. 'Het wordt nu wel span nend voor iedereen, want ze leven er echt naar toe', zegt Gina Sepp. Het team van Danscentrum Sepp wordt gestalte gegeven door Henk van de Kolk, Astrid Beernink, Lucy Nijhof, Mariëtte Comma- deur, Annemieke Stoke, Geja Kroes, Jody Mijts, Sigrid Schlüter, Johan Tjeerdsma, Hanna Dekker, Diana La Mark en Barbara Ploeg. De laatste vier doen ook mee aan de individuele wedstrijden van ronden over anderhalf tot twee minuten. Telkens vallen er dansers af, totdat er twaalf finalisten over blijven, van wie er zes met een prijs naar huis zullen gaan. Zowel de dames als de heren wor den gesplitst in categorieën voor beginners en gevorderden. In de leeftijdsgroep tot 12 jaar gaan Mil tenburg en Georgann de Groot hun beste beentje voor zetten. Foto Bell Formatievorming in Danscen trum Sepp, De afdeling Eemland van het IVN (Vereniging voor natuur- cn milieueducatie) hield op dinsdag 12 maart haar jaarlijk se algemene ledenvergadering. Belangrijkste agendapunt was het nieuwe Beleidsplan 2002- 2006, dat door de leden werd goedgekeurd. Het bestuur zal de komende jaren de activitei ten uitbreiden en de vereniging versterken. Daartoe zal de vereniging meer de publiciteit zoeken, zich meer rich ten op het totale werkgebied, Eemland, en zich inspannen voor het aantrekken van nieuwe leden cn donateurs. Allereerst verbreedt de vereniging de activiteiten te be ginnen richting Baarn. Het tot vo rig jaar gehanteerde plan was een uitstekend plan maar het bestuur wil na tien jaar enkele accenten verleggen. Het vorige plan richtte zijn pijlen vooral op beïnvloeding van het overheidsbeleid op het ge bied van natuur en milieu in het werkgebied en het voeren van ac tie tegen ongewenste ontwikkelin gen. Het huidige bestuur vindt dit een belangrijke taak en de Werk groep Beleid zet dit werk onver minderd voort. Twee concrete punten kregen ter vergadering ge stalte. De algemene ledenvergade ring vond voor het eerst plaats in Baarn en de Baarnaar Rob Tiepel werd benoemd tot nieuw bestuurs- De jubilarissen: van links naar rechts G er rit van Beest, Hans Kampf, Paul Romein en Peter Veen. lid. Na bespreking van het beleid wer den Gerrit van Beest, Hans Kam pf, Paul Romein en Peter Veen gehuldigd omdat ze meer dan 25 jaar actief zijn voor de vereniging. Na het huishoudelijk gedeelte be handelde Pieter Augustinus in een boeiende lezing met dia's het ver schijnsel mangrovebos; hoe het er uit ziet en wat de bedreigingen zijn. Dc avond werd besloten met écn hapje en een drankje. BOWLING Soester Bowling Vereniging Maandag: SNS 1 - Jet, Jul en Co 0-5, Flinstones - Niemand 5-0, Big Splitters - Fysio en Fitness 4-1, Briljantjes - Niemand 5-0, Teamwork - Strajk 1-4, Outsiders - Pinshakers 2-3. Dinsdag: Toverbal - Diesel 3-2, BB- tjes - Just us 1-4, Inframatica - dc Kro nen 0-5, Heppie Hoekers - Stalenhoef 1-4, de Noten - Niemand 5-0. DANSEN Sepp Europa Uniekampioenschappen: 6. Eric en Charlotte Voorn; (se nioren 3° klasse: 4. Stef en Betty Isken). Danswedstrijd bij Alberto. Begin nersklas: 1. Jaap Heerkens en El- les van de Berg (standaard en la- tin), 2. Anno Tjeerdsma en Caro- la van Duin (standaard en latin); 4C klasse: Walter Koelewijn en Fleur Eik: 6C standaard en 5° latin; 3° klasse: Mark Sepp en Melissa van Buuren: 3° standaard, le latin en 2e basic tango. SCHAATSEN SV Eemland 500 meter: Wouter Lips 1.06,62 (met val), Laura Vlug 1.07,76, Rosella Berghuis 51.65, Saskia Baltus 53.99. 1000 meter: Wouter Lips 1.37.02, Laura Vlug 2.18.02. 1500 meter: Rosella Berghuis 2.41.42, Saskia Eichholz 2.43.77, Marloes Fad- degon 2.54.38; 3000 meter: Anke Fekkes 6.01,85. ZWEMMEN De Duinkikkers 50 meter vrije slag en 50 meter rugslag: Bo Diemers 38.18 - 47. 21; Maaike de Boer 36.40 - 41.63; Sven van Zan ten 36.59 - 42.28; Jos Schimmel 32.09 - 37.72; Sander Pastink 36.04 - 42.93; Martijn Smeets 35.73 - 41.43; 50 meter rugslag en 50 meter schools lag: Martje van Velzen 41.65 - 43.37; Stephanie Epskamp 36.30 - 42.12; Elize Stolze 39.58 - 42.11; Niels Vlug 38.52 - 42.68; Ruben de Clippelaar 32.04 - 37.46; 50 meter schoolslag en 50 meter vrije slag: Fabian Versteeg 37.21 - 28.73; 200 meter wisselslag en 100 meter vrije slag: Robbin Blokpoel 2.33.40 - 59.29. A-junioren: SO Soest Al - DWS A2 3-2; B-junioren: Holland USV BI - SO Soest BI 2-2; Eemnes BI - SO Soest B2 4-2; BFC BI - SO Soest B4 6-1; SO Soest B5 - KWA B2 3-4; C- junioren: WIJ Cl - SO Soest Cl 0- 1; SO Soest C2 - SVL Cl 0-4; SO Soest C3 - APWC Cl 0-6; KWA C2 - SO Soest C4 13-0; D-pupillen: Hou ten Dl - SO Soest Dl 5-1; Eemboys Dl - SO Soest D2 4-0; SO Soest D3 - WZ'49 D3 5-0; CJW D3 - SO Soest D4 3-4; SO Soest D5 - Hoog land D9 8-5; SO Soest D6 - Cobu Boys D3 0-1; E-pupillen: SO Soest El - CDW El 3-4; Spakenburg E2 - SO Soest E2 0-1; HVC El - SO Soest E3 3-3; SO Soest E4 - Cobu Boys E2 7- 0; SO Soest E5 - Amsvorde El 4-2; Nieuwland E5 - SO Soest E8 1-15; Nieuwland E6 - SO Soest E7 5-2; SO Soest E8 - Nieuwland E8 1-1; SO Soest E9 - WZ'49 E4 7-3; Roda'46 E14 - SO Soest E10 6-4; KWA E5 - SO Soest Ell 1-2; F-pupillen: LJ'vogels F1 - SO Soest F1 3-2; SO Soest F2 - Greenstars F1 2-2; SO Soest F3 - Cobu Boys F2 4-0; Nieuw land F5 - SO Soest F4 4-1; SO Soest F5 - WZ'49 F7 2-0; WZA F9 - SO Soest F7 0-3; SO Soest F8 - Ll'vogels F7 3-2; KWA F4 - SO Soest F9 1- 1; SO Soest F10 - Quick F9 0-0; SO Soest Fll - Greenstars F6 3-2; Dames junioren; Huizen Ml - SO Soest Ml 0-2; G-voetbal: SO Soest Gl- CJW G2 1-3. WZ'49 CJW Al - WZ'49 Al 1-3; Eemdijk BI - WZ'49 BI 5-1; WZ'49 C2 - Nieuwland Cl 1-7; WZ'49 Dl - Greenstars Dl 6-0; Usselmeervogels D3 - WZ'49 D2 6-2; SO Soest D3 - WZ'49 D3 5-0; WZ'49 D4 - KWA D3 1-3; Roda 46 D8 - WZ'49 D5 5-2; Roda'46 El - WZ'49 El 5-2; WZ'49 E2 - WZA E4 13-0; WZ'49 E3 - WZA E9 6-3; SO Soest E9 - WZ'49 E4 7-3; WZA F1 - WZ'49 F1 2-1; WZ'49 F2 - Quick 1890 F4 4-2; Eemdijk F1 - WZ'49 F3 0-12; WZ'49 F4 - Hoogland F4 4-0; Usel- meervogels F8 - WZ'49 F5 0-3; WZ'49 F6 - Roda'46 F4 2-1; SO Soest F5 - WZ'49 F7 2-0; WZ'49 F8 - Hoogland F7 1-8; Nieuwland F9 - WZ'49 F9 2-2; WZ'49 F10 - CJW F8 0-3. Cadober Isabel of Bellever is een verzamelaar van prijzen. De labra dor retriever van de Soester Hen- nie Schoor sleept de ene na de an dere bokaal en medaille in de wacht. Zo ook zaterdag in Krim pen aan de Lek, waar de hond van de 94 rasgenoten in de allerhoog ste A-klasse als beste uit de bus kwam na zware proeven te land en te water. Agnes Prépost wordt een van de twee bewegingsconsulenten die straks leerkrachten gaan ondersteunen bij de gymles sen. Ze begint per 1 april op basis van een halve baan. Deze week zijn er gesprekken met kandidaten, van wie er een haar collega wordt. Het is de bedoeling dat ze zoveel mogelijk naar 'buiten' gaat, leer krachten coacht in het geven van gymles en misschien zelf ook proeflessen verzorgt. Daarnaast zullen Agnes en haar collega con tacten leggen tussen het onderwijs en welzijnsinstellingen en sport- aan bieders. De aanstelling van de consulenten is het gevolg van de zogenoemde breedtesportimpuls. Op drie ma nieren wil de gemeente mensen stimuleren verantwoord te gaan bewegen. Zo begon 1 maart jl. Rachel Wouters als sportcoördina- tor. Zij moet de behoefte aan en het aanbod van sportmogelijkhe den op elkaar gaan afstemmen. De derde pijler van de breedtesport impuls is dat welzijnsinstellingen financiële steun kunnen krijgen voor sportieve activiteiten. Voor het project trekt de gemeente de komend zes jaar 634 duizend euro uit. De helft daarvan komt uit de gemeentekas, de rest wordt ge subsidieerd door het rijk. Riagg A&O wil mensen die op psychische gronden in de WAO zijn beland helpen weer de weg te vinden naar werk. Uit onder zoek dat de Riagg-Preventie heeft uitgevoerd blijkt dat in de regio Oostelijk Utrecht ruim 10.000 mensen in de WAO zijn, waarvan ca. 4.000 op psy chische gronden. Naast persoonlijke coaching kan men tevens deelnemen aan groeps gesprekken om ervaringen met lot genoten uit te wisselen. Dit traject van coaching kan ertoe leiden dat iemand zich wil oriënteren op zijn kansen op de arbeidsmarkt. In dat geval geeft het Riagg voorlichting over vervolgmogelijkheden, zoals het aanvragen van een persoonsge bonden reïntegratiebudget (PRB) of het volgen van een reïntegratie- traject. Aan de coachingactivitci- ten zijn geen kosten verbonden. Anonimiteit wordt gewaarborgd. Voor meer informatie en aanmel ding kan men zich wenden tot Marjan Grocfsema of Coby Langenkamp, S8033-4603500. WOENSDAG 20 MAART Zaalvoetbal 19:55 's Graveland-DVS ('s Gra- veland) Basketbal 21:00 Argon-Red Stars (Mijdrecht) ZATERDAG 23 MAART Basketbal 19:00 Jump-Rcd Stars (H) (IJs selstein) Tafeltennis 18:00 Shot-SVE 2 (Orlandoge bouw) Voetbal 14:30 Amstelveen-VVZ'49 (Amstelveen) 14:30 Hees-VOP (V.O. Utrecht seweg) 14:00 SEC-Cobu Boys (Bos straat) Volleybal 17:15 Alterno-Stam/SoVoCo (D) (Apeldoorn) 17:00 Stam/SoVoVo (H)-AGA- VS (De Bunt) ZONDAG 24 MAART Handbal 14:10 Smeeing/BDC (H)-Volen-| dam 2 (Beukendal) Hockey 12:45 MHC Soest (D)-Myra| (Bosstraat) 14:30 MHC Soest (H)-Apeliotcs| (Bosstraat) 14:00 Westlandia-Soest 14:00 Nieuwland-SEC (Amers-I foort) Bowling 19:30 Competitie Soester Bow- Jing Vereniging, ook op dinsdag (C-drie) Zaalvoetbal 19:55 DVS-ter Haar Boys (Beu kendal) 20:50 Firtina'93-Wijk bij Duur stede (Beukendal) De zon riep de wandelaars naar buiten en met 606 deelnemers aan de derde wintertocht van Olympia kon de Sticht Gooische Wandel sport Bond (SGWB) een nieuw record noteren. Aan de negen sei zoenwandelingen deden 4338 mensen mee. Dat zijn er bijna 350 meer dan in het seizoen 1996-'97, waaruit het oude record stamt. In dat jaar gin gen er bij een tocht van Olympia 812 mensen op pad en dat is nog steeds het dagrecord. Het mooie weer bracht veel deel nemers (249) op het idee om de lange afstand (20 kilometer) te kiezen. Voor de 15 kilometer schreef Olympia 183 mensen in, voor de 10 kilometer 126 en voor de 5 kilometer kwamen 48 mensen naar de Koningsweg. Vandaar gin gen de routes door de natuurgebie den achter de Wieksloterweg, Soest-Zuid en Soestduinen. De deelnemers kwamen weer uit alle windstreken van het land. De drie wintertochten van Olympia (de cember, januari en maart) trokken gezamenlijk 1444 wandelaars. Peter Meijer, Sjenne ten Berge e Donny de Vegt zijn de schooldam kampioenen van Soest gewordci Zij deden onlangs mee aan het in dividuele toernooi dat ieder jaar n de strijd tussen schoolteams won gehouden door DVSB. De 31 leerlingen werden ondervei deeld in drie categorieën. Bij d jongens (groep 7 en 8) werd Pcte Meijer eerste door - op één na alle partijen te winnen. Niels Stt renborg en Ard Scheven werdc tweede en derde. Bij de meisjes moesten cr beslii singswedstrijden worden gespeel om de eindstand te kunnen opma ken. Sjenne ten Berge won in d extra finate van Florien Offergel terwijl Florine Koster de derc plaats voor de neus van Rachi Cummings wegkaapte. Uit de groepen 5 en 6 kwam Dor ny de Vegt als winnaar naar vorei Op twee punten achter hem ein digde Jesper Gommers als tweed en op drie punten Jeffrey Meidai als derde. in Soest voor de Aanmelden: tel. 6014152 "Dat mag in de krant," h de mensen wel eens zegg iemand een mooie pre heeft geleverd. Dat vinden wij ook en dj zwaaien we hier graag 1< aan "de lopers van dc w Dat zijn de jongens en rr die dc krant rondbreng" daarbij een tijd lang - maanden - geen enkele 1 hebben gekregen. Ze ki een extraatje (voor het voorbeeld) én een ecrvolli melding. Deze week is he Marcel Beckers Fam. Loukili Sebastiaan Blom Dirk Smit Dc Wijkvereniging 'Ovcrhe ganiseert op zaterdag 23 m ontmoetingscentrum Dc KJ Klarinet 39, een bingoavoi dereen is welkom en er zijn prijzen te winnen. Tevens is loterij. De kaarten kosten v< den en donateurs 3,50 ei niet-leden 7,00 per stuk. vang: 20:00 uór. Op tweede paasdag - maam april - organiseert het ont tingscentrum De Klarinet paasbrunch voor 55-plusser: gasten zijn welkom vanaf uur en kunnen eerst een gl drinken. Daarna is er soep, sa met brood en een lekker i recht. Wie belangstelling dient zich vóór 26 maart op t ven bij de bar van De Klai 886023139. De kosten zijn P-P- Op dezelfde dag wordt ook in moetingscentrum Klaars Wiardi Beckmanstraat 475, paasbrunch voor 55+ georj seerd. Ook deze begint om 1 uur en de kosten zijn 7,0( staan lekkere dingen op het m Aanmelden op dinsdag 26 n tussen 10:00 en 12:00 uur. FM 107.9 (sterec ether: FM 105 Teksl TV Stem uw televisietoestel ook ee af op kanaal 29 en u komt wa; schijnlijk tot uw verrassing oog oog met de Tekst TV die Rac Soest en Omroep Amersfoort samenwerking met elkaar 24 u per dag presenteren. Van 's mi dags 5 uur tot 's nachts 1 uur en morgens van 8 tot 10 uur wordt Tekst TV uitgebreid met een cc tv-jouraal, waarin elke dag het 1 kale en regionale nieuws in bee wordt gebracht. De Tekst TV het tv journaal, elk ongeveer ei kwartier, worden continue hc haald. Tekst TV wordt dagelij ververst en waar nodig aangevu met actueel nieuws. Wilt u me informatie vinden over Rad Soest kijkt u dan op tclctckstpag na 540 voor dc uitgebreide pr< gramma-informatie van onze eigc lokale omroep. Deze teletekstpag na's kunnen door de kijker op e. moment worden geraadpleegd. Wet lunchroomtcam van Ra' Soest is op zoek naar inwoners Soest en Soesterberg die voor microfoon hun vakantieverh; willen vertellen. Iedereen kent *ijn naaste omgeving wel mens

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 20