t t t t 5 Sch (I-KETEh m E§ PETERS Makelaardij Als Beste WOENSDAG 20 MAART 2002 SOESTER COURANT PAGINA 6 WOENSDAG 20 MA 0346-351223 A. VAN PIJPEN bv VAN HAREN Grafmonumenten VAN VRATEN GUV -Slr* 1995,. FEIKEN Exclusief bij Peters Makelaardij! Bezoek onze nieuwe internetsite: www.petersmakelaardij.nl ter: voor wonen in de groene zone Hartstikke goed meid! Burg. Gr< Na een liefdevolle verzorging in verpleegte- nuis 'Daelhoven" is in alle rust overleden: MIER VAN DIJK-VERWOERD echtgenote van Theo van Dijk Baarn -f Soest, 5 augustus 1914 14 maart 2002' Correspondentie-adres: Verzorgingstehuis "Molenschot" Dalplein 2, kamer 118 3762 BP Soest Ik kan gaan slapen zonder zorgen. Want slapend kom ik bil U thuis. Alleen bij U ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis. Psalm 4 Na een leven vol zorg en aandacht voor allen die haar zo dierbaar waren, is van ons heen gegaan mijn dierbare vrouw, onze zuster, schoonzuster en tante COR TERLIEN-DORRESTEIN 1 december 1923 1 13 maart 2002 H.M.C. Terlien Familie Dorrestein Familie Terlien Kamperfoeliestraat 5 3765 AV Soest De crematieplechtigheid heeft dinsdag 19 maart in crematorium "Den en Rust", te Bilt- hoven plaatsgevonden. Jij was onze geborgenheid Ons tegenwicht De intens levende De storm soms Maar ook de luwte Geleefd heb je Tot het einde toe En je leeft nog... Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, hebben wij af scheid moeten nemen van onze lieve moe der, schoonmoeder en oma MARIA VISSER-HILHORST weduwe van Cornelis Matheus Visser Soest, t Soest 2 juli 1913 14 maart 2002 Jos en Hans Michiel en Maartje Thomas Pim en Adri Kristel en Nico Thessa Correspondentieadres: J.M. Vonk-Visser Van Mecklenburglaan 46 3761 DZ Soest De begrafenis heeft dinsdag 19 maart plaats gevonden op het parochiekerkhof aan de Dalweg te Soest. Heden is overleden JOHANNES KOPPEL JAN 06-08-1919 14-03-2002 echtgenoot, vader, schoonvader, opa. Hij was geliefd en liefhebbend, dienstbaar en betrouwbaar, vol humor en relativerend. Wij zijn bedroefd, maar vertrouwen hem van harte toe aan God, die Liefde is. Stien Koppel-Steggink Marie Rose en James Kirsten Stefanie en Lars Lars en Marlies Hylke Huub en Brigit Tamar Malu Verena en Gertjan Hedwig Jonathan De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden. G.M. Koppel-Steggink Betje Wolfflaan 16 3768 XW Soest. UITVAARTVERZORGING Organiseert INLOOPAVOND in de "DRIE EIKEN" Dorpsplein 18 te SOESTERBERG donderdag 18 april van 19.00 tot 22.00 uur Heeft u vragen op het gebied van uitvaartzorg, loop dan binnen en laat u informeren. Aanwezig zijn: U it vaart verzorging Smorenburg, steenhouwerij en verzekeringsadviseur Voor eventuele vragen kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen Postweg 55 C, 3769 BV Soesterberg www.smorenburguitvaart.nl "Het vangnet van God reikt van oever tot oever: je kunt er niet naast vallen". Wij zijn heel verdrietig dat wij, zo kort na mama, nu ook afscheid hebben moeten ne men van onze lieve papa, opa en over-opa JOHANNES HENRICUS OORTHUIJS Joop Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht (b.d.) Officier in de Orde van Oranje-Nassau sinds 8 januari weduwnaar van Bep Oorthuijs-Dam 30 juli 1917 14 maart 2002 Enschede, Emmy en Tjeerd Plomp- Oorthuijs Ruinerwold, Machteld en Winus van der Helden-Oorthuijs Lisse, Anneke en Bram van Neerbos-Oorthuijs Soest, Hans Oorthuijs en Marilou Jongkind Soest, Ineke Oorthuijs en Sikko Vermeer Amstelveen, Nynke en Udo Beeke- Oorthuijs Kleinkinderen en achterkleinkinderen Correspondentieadres: I. Oorthuijs Oude Utrechtseweg 14 3768 CC Soest De uitvaartdienst wordt gehouden op donder dag 21 maart om 11.45 uur in "De Open Hof", Veenbesstraat 2 te Soest. Aansluitend vindt de crematieplechtigheid plaats om 13.30 uur in crematorium "Den en Rust", Frans Halslaan 27 te Bilthoven. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Dag lieve OPA JOOP Heel veel kusjes Marijne Karlijn Vader Een geest zo sterk als een beer Een lichaam uiteindelijk toch te teer Een wijsheid niet te evenaren Een wilskracht haast niet te bedaren Een vechtlust bijna niet te temmen Alléén iets bovenmenselijks kon dit leven remmen. Na een leven dat getekend werd door een voud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is plotseling van ons heengegaan mijn vader, schoonvader en opa LEENDERT WILHELMUS VELTHUYZEN Leo weduwnaar van Dien Velthuyzen-Stel in de leeftijd van 82 jaar. Ineke en Enno Kim en Frank Zeist, 16 maart 2002 Correspondentieadres: E. Zwaagman Jan Mayenstraat 11, 3814 TN Amersfoort De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrij dag 22 maart om 16.45 uur in crematorium "Den en Rust" aan de Frans Halslaan 27 te Bilthoven. Voorafgaande aan de plechtigheid is er van 16.30 tot 16.40 uur gelegenheid tot afscheid nemen. Na de plechtigheid is er gelegehheid tot con doleren in de ontvangkamer van het crema torium. Er zijn tranen die niet gedroogd willen worden er is verdriet, dat niet gedeeld kan worden er is een lege plek, die niet gevuld kan worden. Toch is het voor ons een grote steun geweest dat zoveel mensen onze tranen wilden drogen en ons verdriet wilden delen na het overlijden van onze moeder WALLY MEIJAARD-JAGER. Hiervoor onze oprechte dank. Ricky, Sonja en Ellen Meijaard UITVAARTVERZORGING Postbus 245 - 3740 AE Baarn Telefoon (035) 541 44 33 Erkend lid van de NUVU DAG EN NACHT BEREIKBAAR Regeling van begrafenissen en crematies voor alle gezindten door het gehele land. Ook verzorging van elders verzekerde uitvaarten, deposito's, voorafregelingen en uitvaartverzekeringen. Rouwkamers: in het Uitvaartcentrum "De Engenhof", Albert Cuyplaan 196 te Soest, en in ons Uitvaartcentrum "De Ark', Reigerstraat 17 te Baarn. Broek op Langedijk 4 april 1910 "Mijn eigen weg ben ik gevaren, vol vertrouwen, zonder spijt". Na een intens leven, waarin hij er altijd voor ons was is rustig in zijn slaap overleden SIMON DIRKMAAT weduwnaar van Tine Boelhouwer t Soest, 16 maart 2002 Nel en Tom Wil en Hans An en Frits Loes en Nico Hansje Kleinkinderen en achterkleinkinderen Clauslaan 24 3761 CZ Soest De crematieplechtigheid zal worden gehou den op donderdag 21 maart om 10.30 uur in crematorium "Den en Rust", Frans Halslaan 27 te Bilthoven. Er is gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in de ontvangkamer van het crematorium. De strijd is gestreden, je ogen vallen dicht, voor ons blijft in herinnering, je vriendelijk gezicht. Toch nog onverwacht is na een leven dat ge tekend werd door eenvoud, goedheid, be zorgdheid, eerlijkheid en liefde van ons heen gegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma BARBARA MARIA ANDRIESSEN-VAN WEGEN weduwe van Ab Andriessen in de leeftijd van 82 jaar. Theo Bep en Johan Paul en Ria Liza en Leo Annemarie en Etiënne en kleinkinderen 15 maart 2002 Correspondentieadres: M.J. Andriessen Insingerstraat 54, 3766 MC Soest Wij houden voor onze moeder en oma een avondwake woensdag 20 maart om 19.00 uur in uitvaartcentrum "De Engenhof" aan de Al- bert Cuyplaan 196 te Soest, waarna er gele genheid is tot afscheid nemen en condoleren. Donderdag 21 maart om 12.30 uur zal er voor haar een crematieplechtigheid plaatsvinden in crematorium "Den en Rust" aan de Frans Halslaan 27 fe Bilthoven. Na de plechtigheid is er nog gelegenheid vooreen samenzijn in de ontvangkamer van het crematorium. Uitvaartverzorging DAG EN NACHT BEREIKBAAR Vooruit regeling van begrafenis/crematie m Deposito (voor ouderen) Voor thuis opbaren koeling beschikbaar Rouw- en koffiekamers in ons uitvaartcentrum aan de Koningsweg 20, 3762 EC Soest Tel. 035 - 601 48 32 - In onze toonzaal vindt u een breed assortiment aan grafmonumenten. Een vrijblijvend bezoek van u stellen wij zeer op prijs. Telefoon 035 - 541 46 35 GRAFMONUMENTEN BV Stemerdingweg 5 - Soesterberg Loolaan 64 - Driebergen - Telefoon: (0346) 33 07 47 Gooische Uitvaartverzorging u a. Volgens persoonlijke invulling. 'De Engenhof' Albert Cuyplaan 196 3764 TW Soest Telefoon: (035) 624 25 48 www. guv-uitvaart. nl e-mail: info®guv-uitvaart nl Stijl, Zorg en Vertrouwen 22-03-1999 22-03-2002 GREET VONK voor altijd in ons hart H. Vonk en kinderen PERSONEEL GEVRAAGD Hoog Loon! 9,- per uur 22 jaar en ouder) Gevraagd in Soest nette MEDEWER KERS voor het schoonma ken van een bankkantoor in de avonduren. Ma t/m vr 18.30-20.00 uur. Aanmelden: 035-5266644. Huish. HULP gezocht voor dinsdag of vrijdag. Tel. 6035362. Ouderwetse HULP in de huish. gevr. Vz d. p.w. 035- 6029015. Gevr. HULP i.d. huish. voor 3 u. p.wk, eens in de 14 dg. Tel. 6024464. Natuursteenbedrijf A. Lenarduzzi b.v. Beckeringhstraat 27 3762 EV Soest Tel. 035 - 601 47 27 Kun jij goed met mensen om gaan en hou je van auto rij den? Dan is dit de vacature waar je op zit te wachten! ROLSTOELBUSCHAUF FEURS m/v. (10-20 u. p.wk), t.b.v. een medisch kinderdag verblijf in Soest. Inl. 0343- 534478, vragen naar Bram Zandvliet. Wij zijn nog op zoek naar se rieuze KRANTENBEZOR GERS op woensdagmiddag. Als vaste en/of invalbe- zorger. Bel snel 035-6014152, dan vertellen we er meer over. Wij zoeken op korte termijn ROLSTOELBUSCHAUF- FEURS (10-20 u. p.w.) t.b.v. medisch kinderdagverblijf Soest. Inl. 0343-534478 vr. naar Bram Zandvliet. Wij zoeken enthousiaste GASTOUDERS in Soester berg Soest voor opv. v. kind. van 0-4 naschoolse opv. Bel 033-4952731 v. info gastouderopv. Humanitas. Aantrekk. verdienste geb. Altijd al CHAUFFEUR willen worden? Dan bent u de per soon die wij zoeken! Rolstoel buschauffeurs m/v (10-20 u p.wk) t.b.v. een medisch kin derdagverblijf in Soest. Inl. 0343-534478 vragen naar Bram Zandvliet. Huish. HULP voor Vz dag p.w. Tel. 6016865 (na 18.00 uur). Bent u met de VUT of met pensioen en heeft u tijd over? Dan bent u misschien wel de persoon die wij ROLSTOELBUSCHAUF FEUR M/V (10-20 u. p.w.) t.b.v. medisch kinderdagverblijf in Soest. Inl. 0343-534478 vra- gen naar Bram Zandvliet. HOVENIERSBEDRIJF beeft ruimte voor tuin- en straat werk. 06/21207394. WASMACHINE, vaatwasser, defect? Bel technisch bureau Direct. 24-uurs service. Tel. 035 - 5415900- SCHILDER vraagt binnen/ buitenwerk. Goede referen ties. Vrijblijvende prijsopgave. Na 18.00 u.. tel. 030-6061357. Krol WITGOED Service. Rep. van alle merken, rep. onder garantie, 6 dagen in de week. Tel. 035 - 602 49 61 06 - 53554472. Gemshoorn 35, 3766 EK Soest. SCHILDER zoekt binnen- en buitenwerk. 30 jaar ervaring. Vrijblijvend te ontbieden. 030- 2432510. GLAZEN wassen, houtwerk schoonmaken, dakgoot le- gen. Tei. 035-6010948. Rebel en Schaap BOOM VERZORGING. Snoeien-, kappen en rooien van bomen, evt. met hoogwerkers. Bel: 035-5243101. Zelfst. SCHILDER vraagt binnen- en buitenwerk. Bil lijke prijzen, goede ref. 030- 2662271 na 18.00 uur. T.k.a. 2-pers. CAMPER Butler 300B i.z.g.st. bj. '90. 78500 km. Vr.pr. 9950,-. Tel 6017056. Centrale Verwarming ZELF BOUWPAKKET op maat. CV- ketel met 8 radiatoren incl huur gereedschap. U instal leert en wij controleren en stellen de installatie in bedrijf Prijs v.a. 1995,- Feiken Ver warming te Amersfoort. Tel. 033-4621162. Fax 033- 4655423. Voor meer kleintjes zie pagina 10. radiatoren vloerkon vektoren vloerverwarming boilers/geysers thermostaten en alle hulpmaterialen Alle bekende metken te zien en direW ut voorraad leverbaar lSPfCt/CUÉ AANBIEDING GESLOTEN GASWANDKETE1 .^dE5KUND,g tijdeoik ARNHÉMSEWEG 149 - AMERSFOORT TEL: 003-4621162-FAX: 46SS423 www.feiken-venvarming.nl Ook voor uw huis starit de unieke Peters In ternet Site (www.petersmakelaardij.nl) be schikbaar met actuele bijzonderheden en fo toreportage. Met dagelijkse informatie over de laatste aanbiedingen. Samen met de gratis tcfeurenbrochure die uw huis extra in de schijnwerpers zet, biedt Peters Makelaardij' alle ingrediënten voor een succesvolle verkoopl Bel voor een vrijblijvende verkooptaxatie 035-6016251 Dag en nacht bereikbaar f035) 624 25 48 OPEN HUIS a.s. zaterdag 23 maart van 12.00-14.00 uur Soest, Colenso 8 Dit vriendelijke, lichte 3-kamer (oorspronkelijk 4-ka- mer) appartement kijkt vanaf de 4e etage magnifiek uit over het Colenso Park. Door de centrale ligging heeft u uitvalswegen, bosgebieden, winkels en openbaar vervoer binnen handbe reik. Indeling: ruime entree, sfeervolle lichte woonkamer (ca. 35 m2) met openslaande deur naar het zonnige balkon (z.w - ligging) aan de achterzijde en toegang tot het balkonnetje aan de voorzijde, 2 slaapkamers met vaste kasten, dichte keuken met deur naar het balkon, badkamer met douche, vaste was tafel en separaat toilet. Het is zeker goed te weten dat dit jaar het appartementencomplex volledig gerenoveerd wordt aan de buitenzijde. De berging van het appartement is gelegen in de onderbouw. De maandservicekosten bedragen 160,- per maand, incl. voorschot verwarming. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Soest, F.C. Kuyperstraat 18 ■Wf* Dit luxe afgewerkte 3 kamerappartement (ca. 65 m2) is in 1999 volledig gerenoveerd. Door een perfecte af stemming op elkaar van gebruikte kleuren, materialen en acces soires is er absoluut sprake van een modern, eigentijds apparte ment. Het appartement ligt op de 2e etage boven de winkels van de belangrijkste winkelstraat van Soest. Indeling: entree, hal, ruime, lichte woonkamer met allesbrander en zonnig balkon (Z), open keuken in lichte kleurstelling met diverse inbouwapparatuur, 2 slaapkamers, toilet, moderne badkamer met wastafelmeubel, douchecabine, aansluiting voor wasmachine/droger. Het gehele appartement is v.v. een laminaatvloer en dubbele beglazing Servicekosten: 125,- p/m. Vraagprijs: 158.500,- k.k. Soest, Inspecteur Schreuderlaan 212 MffTéti Dit oorspronkelijke 3-kamer appartement (ca. 100 m2) met zonnig balkon, een privé parkeerplaats en berging in de onderbouw maakt deel uit van het centraal gelegen, luxe appartementencomplex Residence Souveraine. Residence Souveraine (bwjr 2000) biedt u als 55+er een heel nieuw con cept: namelijk op niveau zelfstandig wonen en tegelijkertijd kunt u terugvallen op (medische) hulp, als het nodig blijkt. Dit zoge naamde a-la-carte concept is als het ware een verzekering voor uw oude dag. Een geruststellende gedachte! Voorts wordt het complex beheerd, is het v.v. een liftinstallatie en is er een recreatieruimte die voor meerdere doeleinden gebruikt wordt Een eigen fysiotherapeut staat tot uw beschikking. Ind: riante entree met videofoonsysteem en garderobe, mo dern toilet, royale living (ca. 45 m2) met haardpartij, aanslui tend een study (oorspronkelijk 2e slaapkamer). Vanuit de li ving is toegang naar het balkon (z.w.) dat uitkijkt over de groene binnentuin en de weilanden. Luxe moderne keuken met inb. app. en bijkeuken. Vanuit de ouderslaapkamer is de ruime badkamer met douchecabine, wastafelmeubel en 2e toilet be reikbaar. Het appartement is gelegen op de 1 e verd. De maand servicekosten bedragen 91,66 het zorg basispakket 218,72 Vraagprijs: 385.000,- k.k. Soest, Anna Paulownalaan 12 Deze riante, vrijstaande villa (bouwjaar 1927) met garage, is gelegen op één van de meest charmante plekjes van Soestdijk. Wat u misschien niet vermoedt als u voor het pand staat, is dat het woonhuis u ongelooflijk veel licht én ruimte (maar liefst ca. 730 m3 inhoud) biedt. Vanuit de royale woon kamer en de wooneetkeuken, kijkt u in de zonnige tuin met optimale privacy en kunt u tijdens een kopje koffie genieten van al dat groen. Kijkt u voor een uitgebreide fotoreportage op onze website: www.petersmakelaardij.nl Indeling: ruime entree met garderobe met toilet, royale woon kamer (ca. 50 m2) met serre, ruime woonkeuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, voorraadkelder en bijkeuken. 1e Verd.: overloop, ouderslaapkamer met openslaande deurren naar het balkon, 2e slaapkamer met balkon, 3e slaapkamer en moderne badkamer voorzien van ligbad, wastafelmeubel. 2e toilet en vloerverwarming. 2e Verd.: vaste trap naar zolder met royale overloop en 2 grote kamers. Het pand verkeert in tip top conditie. Perceelsoppervlakte 464 m2. Vraagprijs: NU 642.000,- k.k. RirksTraat 87.3768 HD Soest Tel [035,601 62 frt MEER HUIZEN NGGIDS REGIO SOEST BEL NU VOOR EEN GRATIS EXEMPLAAR U BENT OOK VAN HARTE WELKOM OP ZATERDAG VAN 10.00 TOT 14.00 UUR 'Waar haal je steeds weer 144 1 go's vandaan?'vraagt men n vaak. Door bedrijven en zaken te ben deren en vragen of ze mee will" doen. Dat is niet zo simpel als lijkt. Soms moet ik een stuk of z ven keer bellen om degene die over gaat aan de lijn te krijge Een paar logopuzzels geled kreeg ik een doorverbonden he aan de telefoon: 'Goedemorg meneer, u spreekt met Olga Gc zinnen.' Nee!' Mag ik u iets vragen?' 'Nee!' 'Maar 't is leuk, het gaat over Soestcr Logopuzzel!' ;Nee!' 'Goedemorgen meneer, bedar voor dit gesprek.' Ik vond het komisch. It's all in I game. Meestal gaat het gesprek ande soms grappig. Een bedrijf bel mij om zich op te geven maar h geen specifiek logo. Ik zelf: 'Z len we het dan zo en zo plaatsei 'Ja, doe maar, hartstikke go« meid!'(Dat ga ik zeker aan n vier kleinkinderen vertellen...) Olga Goezinnen-SJagter P.S. Vergeet niet uw wedstrijdf muiier in te zenden (t/m 6 apr Loop niet de kans mis om 4 Euro enz. enz. te winni Wij zijn staan daar p< Daarom do manier dan o JVC compacte DVD Nieuwste model in eer Met DVD-speler, RDS- normale CD's, CD-R met MP3. Compleet m 5 superkleine luidsprel subwoofer. Nu llliiiiliil SHARP stereo videi Hifi stereo videorecor< superlage prijs. Snelst systeem. Automatisch" koppenreiniging. Incl. afstandsbedienin Het Mobiele Netwer

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 6