I ien! n we eer- TIS tQdd s %.99 i Vrijdag, een uitstekende voor uw bankzaken Rode Kruis Soest(erberg) zoekt jonge vrijwilligers Boutique des Fleurs en Cocoon: integratie aan Steenhoffstraat 3 'Bericht uit Nepal' (3) 1 VARIA luard Proef voor mensen met incontinentieproblemen Hulpv^Henïngsad -PAGINA' koude fehad? WOENSDAG 27 MAART 2002 SOESTER COURANT PAGINA 11 Echtpaar De Groot en zoon Bas slaan handen ineen ecialist ORQ&tiiH BR-doo sj£ bROCCoLij SOESTDIJK 1,50 J SOESTDIJK TAPIJTTEGELS PIET VAN HEUGTEN Rabobank Soest-Baarn doet altijd meer dan u verwacht Hans Fransen nieuwe afdelingsvoorzitter V Zin in een leuke baan in de horeca? Nog 6 dagen, en dan opent Nlarf^ van Zijp Marleen Vernhout en Ellen Kwantes Tr. verwarming- 3rsbedrijf B.V. t - Tel. 601 41 fo@treba.nl Aiw.treba.nl n 21 - Tel. 601 24 25 donderdag t/m zaterdag r ch Rtique des Fleurs is door Gerrit en Mirjam de Groot al 2§ jaar een begrip in Soest. Bloemen en planten boeien zoon Bas echter tot zekere hoogte. Van jongs af aan ging hij weliswaar mee naar de vei ling in Aalsmeer en hielp hij mee bij grote projecten, maar zijn voorkeur ging uit naar eta leren en decoreren. Daar maakte hij dan ook zijn beroep van. Maar nu werkt hij helemaal samen met zijn ouders in de volledig ver bouwde en uitgebreide winkel aan de Steenhoffstraat. Als etaleur kwam Bas de Groot bij onder meer Cocoon van Janine van den Bfengel aan de Van Weedestraat. Toen hij het aanbod kreeg de zaak over te nemen, sloeg hij meteen toe. Hoewel Janine nu op de 'vo rige' locatie nog uitverkoop houdt, heeft Bas alvast zijn winkel voor wooninrichting volledig geïnte greerd met pa en ma's bloemen- zaak die de afgelopen tien maan den een metamorfose heeft onder gaan. Aan de voorgevel vallen al de nieuwe luifels en de extra ramen op. Wie binnentreedt, ziet meteen de nieuwe opzet van de winkel. Links liggen artikelen van Cocoon uitgestald, rechts wachten bloemen en planten op een nieuwe eige naar. De bloemenwand daarachter is intact gebleven. 'Dat is het eni ge wat ik gezegd heb', vertelt Ger rit de Groot. 'In een bloemenzaak moet je meteen de bloemen kun nen zien. Voor de rest zijn wc er snel uitgekomen en is de inrichting vanzelf gegaan.' Waar voorheen de binderij was gesitueerd, verraadt onder meer een smaakvol gedekte tafel de aan wezigheid van Cocoon. Nog weer dieper in het pand is de binderij te .minden en komt de bezoeker van zelf in nog eens een stuk of zes stijlkamers, waarin de hand van etaleur Bas te ontdekken valt en iedereen ideeën kan opdoen, al naar gelang zijn eigen smaak. Lin nen en beddengoed, servies en be stek, tafels en stoelen, nog veel meer en dat alles in klassiek en modern, kan er worden uitgezocht. Verschillende keren per week rijdt Bas zijn adresjes langs, op jacht naar nu net die speciale dingen die je nergens kunt krijgen. 'Soms rij ik voor niets, maar pasgeleden tikte ik een mooie kroonluchter op de kop, afkomstig van een hotel in Portugal. Daar doe je het voor.' Buitenkans 'Ik concentreer me riu helemaal op de winkel. Dat wilde ik altijd al gaan doen, maar ik had niet ver wacht dat het zo snel zou gebeu ren. Ja, dit was een buitenkans. We gaan in Cocoon met nagenoeg de zelfde merken door. Mijn creativi teit kan ik hier ook kwijt door de inrichting en de opstelling met gro te regelmaat te veranderen. Dat is ook prettig voor de mensen die naar iets op zoek zijn', vertelt Bas die ook de medewerksters van de zaak voor linnen en woonaccessoi- V.l.n.r. Mirjam, Gerrit en Bas de Groot in de geïntegreerde winkel van Boutique des Fleurs en Cocoon aan de Steenhoffstraat. De Hypotheker Steenhoffstraat 66 - Soest Telefoon (035) 6036000 res heeft 'meegenomen'. Het as sortiment heeft hij uitgebreid met onder andere meer meubels, maar ook kleine cadeauartikelen. Zo loopt Cocoon als een rode draad door Boutique des Fleurs en daar om kwam het goed uit dat het winkelvloeroppervlakte bij de ver bouwing met ruim 15 vierkante meter kon worden uitgebreid. Afgezien van de fysieke aanpassin gen, hebben Gerrit en Mirjam de Groot evenmin stilgezeten, maar ingespeeld op de ontwikkelingen in hun branche, waar steeds meer een scheiding ontstaat tussen de tuincentra en de vakbekwame bloemist. Ze zijn afgestapt van massaplanten en richten zich nu op de (exclusieve) bloemen en plan ten. Wat dat betreft sluiten Boutique des Fleurs en Cocoon haarfijn op elkaar aan, vindt Gerrit. 'We kun nen de mensen nu een totaalplaat je aanbieden. Het is een eigentijdse winkel geworden, waarin de men sen rustig kunnen rondkijken. Je kunt hier nu echt winkelen.' Open dag Om ervoor te zorgen dat de klan ten dat allemaal op hun gemak kunnen doen, is er gelegenheid om, vlakbij de vijver, een kopje koffie te drinken. Er is zelfs een nieuwe toilettengroep gerealiseerd in de fraaie winkel die binnenkort met een feestelijke open dag offi cieel wordt ingewijd. Dat zal waar schijnlijk een week of twee na Pa sen zijn, een datum moet nog wor den geprikt, maar belangstellenden hoeven hun geduld natuurlijk niet op de proef te stellen. Bezint eer u aan kamerbreed tapijt begint! f Tevens hoogpolig W' -rfSÉfc en zu'ver scheerwol t o p i j tt e g e I s Kom naar onze toonzalen bij de tapijt/abriek van DE ZOON VAN DE UITVINDER VAN HEUGA TEGELTAPIJT. Utrechtseweg 4, RENSWOUDE Tel.031B-57I22S, www.vanheugten.com ,p. voor gratis kleureninfo! Bezoek onze afdeling speciale aanbiedingen tapijttegels. Altijd 200.000 tapijttegels in voorraad! reeds v.a. J.s0 p.t. 50x50 cm Onze overheerlijke Paasaanbieding 27 cm O altijd goed voor 8-10 overheerlijke punten onze VERSE AARDBEIEN VLAAI met heerlijke aardbeienbavaroise, verse aardbeien met slagroom. Paasprijsje €11,75 tet op. maandag zijn wij al va. 9 00 uur open. Zuidpromenade 7A, Soest-Zuid Tel. 035-6029198 - Fax 035-6223192 www.supervlaai.nl Ongewenst urineverlies. Vol gens recente schattingen kampt ongeveer een miljoen Nederlanders met zogenoem de incontinentieproblemen. Wie de stap naar de huisarts heeft (durven) maken, krijgt incontinentie-absorptiemate- riaal op recept. Maar of dat materiaal ook het beste past bij de klacht van de patiënt wordt vanwege het taboe op het on derwerp meestal niet verder onderzocht. Vanaf 1 april tot 1 maart 2003 kunnen inwoners van de regio Eemland die incontinentie-materi- aal gebruiken, deelnemen aan een proef op het gebied van deze hulp middelen. De proef is een samen werkingsverband tussen Anova Zorgverzekeringen, Thuiszorg Eemland, het samenwerkingver band van 13 Amersfoortse apothe ken (mediplus) en een hulpmidde lenleverancier. Voor de proef is een hulpmidde lenadviescentrum ingericht. Het centrum bestaat uit spreekuren op diverse locaties in de regio, o.a. in het Anova-hoofdkantoor in Amersfoort en in verzorgingshui zen in Leusden en Baarn. Het hulpmiddelenadvicscentrum wordt bemand door een verpleegkundi ge die is gespecialiseerd in de pro blematiek. De verpleegkundige biedt gebruikers van incontinentie- materiaal gratis telefonisch advies. Daarnaast is het mogelijk dat zij op verzoek bij mensen aan huis komt. Meedoen aan de proef is vrijwillig. Het adviescentrum richt zich op zowel mannen als vrouwen van Voor al uw verzekeringen - pensioenen - hypotheken - financieringen - beleggingen. Krommewes 3A Soest Tel. 035 - 601 60 11 Fax 603 55 74 info: www.korenassurantien.nl e-mail: info@korenassurantien.nl Bij de Rabobank gaan we in dienstverlening altijd een stap verder. Daarom is Rabobank Soest-Baarn, in tegenstelling tot de meeste andere banken, op Goede Vrijdag gewoon geopendVan 09.00 uur tot 17.00 uur kunt u voor al uw bankzaken bij ons binnenlopen. Of u nu geld wilt opnemen om op 2e paasdag die leuke bank te kopen, een reisverzekering wilt afsluiten voor uw paasvakantie of met één van onze adviseurs wilt praten over een persoonlijke lening, ook op Goede Vrijdag staan wij graag voor u klaar. Tot vrijdag 29 maart a.s.! De Goede Vrijdag-opening geldt voor Kerkplein 9 Soesterbergse'straat 50 en Eemnesservveg 26. Officiële openingstijden maandag t/m vrijdag: 09.00 - 17.00 zaterdag: 09.00 - 12.00 uur (m.u.v. Smitsweg 4) Rabobank alle leeftijden die met de klacht behept zijn. Marjet van Baggum, werkzaam bij Anova Zorgverzekeringen en coördinator van de proef, legt uit dat het mes aan twee kanten snijdt: 'Er zijn mensen die vanwe ge hun incontinentie amper meer de deur uit durven. Omdat ze bang zijn dat ze lekkage krijgen of omdat ze niet weten waar ze zich kunnen verschonen. Door op een juiste manier het juiste materiaal te gebruiken, kunnen veel problemen worden voorkomen. Dat geeft enorm veel vrijheid! Daarnaast zijn de totale kosten van het gebruik van incontinentiemateriaal in Ne derland hoog Door de inzét van materiaal te volgen, krijgen we in zicht in het verbruik en kunnen we wellicht de kosten verlagen. De gebruiker zelf merkt hier niets van'. Mensen die van hun huisarts een recept voor incontinentie-absorp- tiemateriaal hebben gekregen en mee willen doen, kunnen contact opnemen met het hulpmiddelen adviescentrum via telefoonnum mer: 033-4766379 om een af spraak te maken. Ook mensen die reeds langer materiaal gebruiken en om advies verlegen zitten kun nen zich melden. Discretie is uiter aard verzekerd. Sinds de afdelingsvergadering van 16 maart is Hans Fransen de nieuwe voorzitter van het Rode Kruis Soest/Soesterberg. De oud-conrector van het Griftland College, al anderhalf jaar met FPU (vut), gaat met voortvarendheid aan de slag. Een van de doelen die hij zichzelf heeft gesteld is het aantrekken van nieuwe, liefst jonge vrijwilligers. 'Wat me tijdens het pnlangs ge houden jubileumfeest van de werkgroep Zorg cn Welzijn (de vroegere Welfare) opviel is dat de gemiddelde leeftijd van de mede werkers tamelijk hoog ligt. Mis schien kan ik mijn oude contacten met het onderwijs nog nuttig ge bruiken om voorlichting te geven over het Rode-Kruisvrijwilligers- werk...' Fransen wist tot voor kort nauwe lijks wat er in het plaatselijke Rode Kruis omging, maar raakte onder de indruk. 'Er is een hoop te be leven. Het Rode Kruis is een tame- Hulpvraag Voorlopig ziet hij als zijn belang rijkste taak om de hulpvraag in Soest(erberg) goed in kaart te brengen en de werving van nieuwe lijk complexe organisatie, waarin vrijwilligers krachtig ter hand te veel werk wordt verzet op de ver schillende taakvelden. Hier in Soest en Soesterberg is vooral taakveld 2 belangrijk, wat vroeger de Welfare heette. Het gonst van de sociale activiteiten, zoals de te lefooncirkel, de huisbezoeken, het centraal meldpunt, de boodschap pendienst - noem maar op.' Fransen bewondert de manier waarop coördinator Nel Pelzer zich met deze aandachtsgebieden be zighoudt. 'Er gebeurt veel waarvan ik tot voor kort geen idee had. Je kunt wel zeggen dat er een wereld voor me open ging. Op het kan toor aan de Valeriaanstraat is elke dag wel wat te doen.' Hij wijst ver der op de vakantieprojecten (o.a. op de 'J. Henry Dunant', het be kende Rode Kruis-schip, of in de Rode Kruis-hotels), waarvan ook door heel wat Soesters gebruik wordt gemaakt. Kinderen Ouders van een overleden kind Landelijke zelfhulporganisatie; con tactadres: Eveline Mossel, Weegbree straat 543, 3765 XR Soest, Si 6014310. Haptonomie Stichting Haptonomische Zwanger schapsbegeleiding; contactadres: M. v.d. Poll, Clauslaan 23,3761 CX Soest, 326031396. Huilbaby's Touch and Play, hulp bij huilbaby's en ex-couveusekinderencontactpersoon: Albertine van der Zee, S6027231. St. Gastouderbureau Soest Badhuislaan 10, 1217 SK Hilversum, 88 6021427. VBOK Vereniging ter bescherming van het ongeboren kind, voor hulp bij onge wenste zwangerschap, 82033-4620244 of 06-0730; dag en nacht bereikbaar. SOL/Schreeuw om Leven Hulp bij ongewenste zwangerschap of na abortus; Ruitersweg 35-37, 1211 KT Hilversum, S6214205; contact persoon Soest: Wilmy de Goede, S 6014442, b.g.g. 6244351. Moeders voor Moeders Urine-inzameling van zwangere vrou wen ten behoeve van medicijnen; con tactadres: mevr. T. Mous, ©035- 6851684. Jongeren JongerenspreekuurGGD Voor jongeren van 12 tot 20 jaar, maandag 15:30-16:30 uur, Zonnehof 10, Amersfoort. Kindertelefoon Telefonisch advies en informatie voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar, 880800-0432 (gratis). Vrouwen Vrouwenspreekuur Iedere donderdag 20:00-21:00 uur, Stadsring 31A (Vrouwenhuis), Amers foort, 88033-4616612 (anoniem bellen mag). Vrouwen in de Bijstand Vrouwen die problemen hebben op het terrein van de bijstand kunnen terecht bij de werkgroep Vrouwen in de Bij stand, telefonisch dagelijks 12:00- 13:00 uur of na 18:00 uur, Soest: 88 6017431 of 6018555; spreekuur: elke 2e vrijdag van de maand, 10:00-11:30 uur, in het Internationaal Vrouwencen trum, Smitsweg 313. Nazorg borstkankerpatiënten Informatie: Borstkanker informatie centrum Utrecht (BIC), 88030- 2319924, dinsdag-vrijdag 10:00-13:00 uur. Ouderen Personenalarmering Een mogelijkheid om hulp op te roe pen in geval van nood; informatie en aanmelding: ©6014114; b.g.g. secreta riaat SWOS, ©6023681. Project VOS Project Vereenzaming Ouderen Soest, ©6023681, Dalplein 8, 3762 BP Soest; contactpersoon: Margöt Bul- tink. Seniorenbus Informatie en opgave: elke werkdag 09:30-16:00 uur, ©6019190. Andere hulp Telefonische Hulpdienst Gooi en Eemland Dag en nacht bereikbaar in psychische en sociale nood, ook in het weekend en op feestdagen, ©6245555; kinder- en jeugdtelefoon elke dag 12:00-21:00 uur ©6245556. Hulpdienst Soesterberg Hulp aanvragen dagelijks tussen 9:00 en 10:00 uur ©341940 en 361658. Rode Kruis Hulpdienst Hulp aanvragen dagelijks tussen 09:30 cn 11:00 uur: ©6031119 of 6020538. Slachtofferhulp Eemland 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor Soest, Soestdijk Soesterberg; tussen 07:00 en 23:00 uur: 6027719; tussen 23:00 en 07:00 uur: via de meldkamer van de Amersfoortse politie, 033-4666666. Stichting Thuiszorg Eemland Voor huishoudelijke verzorging, ver zorging en begeleiding, verpleging, maatschappelijk werk en vrijwilligers- hulpverlening: ©(033) 4220500. Voor voedingsvoorlichting en dieetad- visering, ouder- en kindzorg (consulta tie-bureau) en aanvullende diensten (lidmaatschap): ©(033) 4600046. Voor het lenen van hulpmiddelen en verpleegartikelen (Uitleenservice): ©033- 4619191. Thuishulpcentrale Eemland De THC biedt partners en familie van dementerenden, van chronische zieken en ouders van verstandelijk of lichame lijk gehandicapte kinderen hulp door actief of passief oppassen door vrijwil ligers. Informatie: 033-4220500. Steunpunt Rouw- en verliesbegeiei- ding Soest e.o. Contactadres: Nelleke Wijnhof, Korte Brinkweg 18, 3761 ED Soest, 6022122 (09:00-12:00 uur); b.g.g. 6014310. Werkgroep Godsdicnst-sexueel ge weld/incest Utrecht Voor informatie en pastorale begelei ding: Gereformeerd Provinciaal Cen trum, ©033-4613449 (09:00-17:00 uur). Patiëntenorganisaties Telefonische hulpdienst diabeten Voor informatie over diabetes (suiker ziekte) dag en nacht bereikbaar, 033-4725083. Vereniging van Reumapatiënten Baarn/Soest e.o. Contactadres: mevr. G.V. van Amer- ongen, Van Straelenlaan 13, 3762 CS Soest, ©6016818. Reumapatiëntenservice Advies en informatie over leven met reuma, ©0900-2030300 (werkdagen 10:00-16:00 uur). Stomavereniging Harry Bacon Contactadres; L. van Breukelen, Van Straelenlaan 7, 3762 CS Soest, 6018267. Anonieme Alcoholisten A.A.-werk groep Soest, de Open Hof, Veenbesstraat 2: dinsdagavond 20:00 uur, informatie: ©6021558; A.A.- werkgroep De Weg Baarn, Eemnes- serweg 10, Baarn: maandagavond 19.30 uur, informatie: ©6013027. Afasiesoos Soest Elke veertien dagen soosochtend voor mensen met afasie in dienstencentrum Honsbergen, Wiardi Bcckmanstraat 475, 10:00-12:00 uur, inlichtingen: mevr. Vink, ©6022951, b.g.g. Pierre Joosten, ©6030588. Telefooncirkcl Dagelijks contact voor alleenwonende zieken en ouderen. Informatie: Cen traal Meldpunt Vrijwilligershulp, 6031119 (09:00-11:00 uur). Overige Vrijwilligers Vacaturebank (VVB) Informatie over vrijwilligerswerk, Smitsweg 311, dinsdag, woensdag en donderdag 9:00-12:00 uur, 6012630. Adviesbureau voor vachtverzorging en vachtproblemen bij honden Rita Pouw, Den Blieklaan 30, 3766 AT Soest; behandeling volgens af spraak, ©6012855, Wie hulp zoekt, maar het juiste adres niet kan vinden, kan altijd te lefonisch informeren bij het Cen traal Meldpunt Vrijwilligershulp Socst/Soestcrberg, elke werkdag 09:30-11:00 uur. ©603tl 19. nemen. Hij houdt wel van een beetje bestuurlijk werk in kleine kring', zoals hij het omschrijft. 'Het is een leuke groep om mee te wer ken. Ook in het bestuur heerst een goeie sfeer. En wat me ook wel bevalt is dat je in de gelegenheid ■Mi '.Tft-z - Rode-Kruis voorzitter Hans Fran sen. Foto: Soester Courant komt om ook eens verder dan Soest te kijken, in het district Eemland. Daar wordt bijvoorbeeld binnenkort gesproken over de eventuele adoptie van een Bul gaars bejaardencentrum, en de vraag is dan of ook Soest meedoet, bijvoorbeeld voor een paar dui zend gulden per jaar.' Kijk op www.soesterduinen.nl juwelier Van Weedestraat 145, 3761 CD Soest Telefoon (035) 602 06 70 Telefax (035) 588 15 89 Eind augustus vorig jaar stapten Marleen Vernhout en Ellen Kwantes uit Soest op het vlieg tuig naar India. De vriendinnen - allebei 18 - hadden zich op gegeven om als vrijwilliger En gelse les te geven aan een school in Kashmir (India); daarna gin gen ze door naar Nepal. Ze ko men binnenkort terug, maar stuurden per e-mail nog een brief Lieve Soesters, Nog vier dagen en dan zijn de vijf maanden Nepal ten einde. We kunnen terugkijken op een leuke tijd. Met kerst en oud nieuw zijn onze moeders twee weken ge weest. Met hen hebben we een vierdaagse trekking gelopen en hebben we kunnen genieten van prachtige uitzichten op de sneeuw toppen. Ook hebben onze moe ders ons zien lesgeven en zijn ze een paar dagen in Sankhu geweest. Na twee hele leuke weken moesten we helaas weer afscheid nemen. Ze hadden ons weer de kracht ge geven om er weer een aantal maanden tegenaan te kunnen. De school hebben we blij kunnen ma ken met kleurpotloden, kleurpla ten en cassettebandjes die onze moeders hadden meegenomen. We willen de Da Costaschool en de Werveling hier hartelijk voor bedanken. Het lesgeven was de laatste drie maanden erg leuk, mede doordat het contact met de leerlingen steeds intiemer werd. In februari moesten wc helaas stoppen met de Special Class, maar we hebben hier wel leuke contacten aan over gehouden. In- de afgelopen twee maanden is er aan de school veel veranderd. Dat kon gebeuren dankzij de hulp van de kerk (oecu menisch avondgebed), familie en een stichting, die wc hierbij harte lijk willen danken. We hebben het nursery-lokaal geverfd in vrolijke kleuren, ook worden er nu ramen en deuren in de school gezet. Vo rige week zijn er ook dpe kasten Ellen Kwantes (l.) en Marleen Vernhout. Foto: Herman van Dam. en veel Ncpalcsc cn Engelse boe ken gekocht voor de nieuwe schoolbibliotheek, waarvan veel kinderen en leraren gebruik zullen gaan maken. Ook wordt er ge werkt aan een 'sciencelab', waar voor binnenkort materiaal voor gekocht gaat worden. De mensen van de school zijn ons hier erg dankbaar voor. Zonder de hulp uit Nederland zouden deze verande ringen nog jaren hebben geduurd. Afscheidsfeestje Het lesgeven is nu voorbij, de kin deren zijn nu bezig met hun laat ste examens. Dinsdag wordt er op de school officieel afscheid van ons genomen. Woensdag ons af scheidsfeestje en dan is vrijdag ons vertrek naar Thailand. Daar blijven we een maand, om daarna weer naar Nederland te komen. In Sankhu hebben we nu ook con tact gelegd met de organisatie 'Friends of Sankhu'.- Afgelopen zaterdag zijn wij met de president van deze organisatie, tevens lid van onze Nepalese familie, naar hun field office geweest. Daar heeft hij ons het gebied laten zien waar 'Friends of Sankhu' opereert. Zij houdt zich vooral bezig met het verbeteren van voorzieningen van afgelegen Nepalese dorpjes. Zoals het bouwen van scholen, ontwik kelen van infrastructuur, hulp bij het verbouwen van groenten en inkomstenregelingen. Zo wordt er nu bijvoorbeeld door zo'n 450 vrouwen aan een weg gewerkt. Wij vinden dat deze organisatie zeer goed werk verricht voor de lokale gemeenschap. Een deel van het geld van de kerk, familie en stich ting geven wij aan 'Friends of Sankhu' en wij zullen, eenmaal in Nederland, zeker proberen deze organisatie meer financiële steun te bieden. Groetjes van Ellen en Marleen

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 11