yjanuui NOU WM ARK Bes+e'au+o van het jaar 9X e Vhii text 17a--- WUóKXK Koninginnedag- loterij )ud-p()1itle"i PERKPLAWTJES OEEANIÏÏME SN FUCHSIA S 13.995 205 - JSDAG 24 APRIL 2002 SOESTER COURANT PAGINA i? air »»»gJr in«!f tftflhMfenv Maandag 29 apri! 'The Discoven of Heaven' Dinsdag 30 april Jazzconcert Woensdag 5 mei Thema-ochtend Harpconcert Handtekeningen Amnesty tegen kindsoldaten Colenso Consort in Kortenhoef Bladen zijn er zrt... maar er is slerhts één Soester Courant dtaéaJc Trekking 30 april Een nieuw assortiment privat label sigaren Jdaax-ifoaat-i'Z - -ïCdfj ■J'oer/ dfe/efMtzv. OSS:- CO) 02 Of ofEn mffr Off. aufo taxateur, Soer Tfeiefoor 033-4660450 Uw vertrouwen waard .„Homan »ll 5t»r i'3p 10 stuks met o.a. - VI.ACGBff SST fflandige Soc< LAICJU TZCFE. 25% 3RA Nu 3 ;aar --oc«fi:Ee:tsgererrtse od sedere ~ore* Tramswt De Ford Tremsit is erin meer dan 200 verscihi«te~tde a- j, ,^.1 A PUTTE G^t Auto Viarxterrnaer A•e-"3~c>o,-fc B.V VAN HHI© *EL. 035-65' 35 44 De mee- nc De Xpar- ïwmrendr sas»; m r nas' Nater- rnnansfnrm;.- r -n.iTOtairr j ïfeaUMkBh 'Wh tiCtSUS- nliu Altfela Brown hcge- teicten, Wnx-kv- Wiftc Rluestmiv^ •n l /.mhurv; Cm Niitz festival (Te- celen), RtkSIc Blues cn hel Zoks :rstival tn Blcrwk In '97 maakte de Fusehu*tcrs een succesvolle tour door Bclgu Duitsland en IJenemarfccn. In '98 was het vooral kroegen en festivals door heel Ne der; and In *99 is hun eerste cd. Re-Pascd. uitgekomen Inmiddels s ook de VMUccte cd, On the dou- ~>ic uit De Fuscbustcrs worden hierop bijgestaan door saxofonist cn vaste cast 'ome Jan' de Ligt waardoor de cd een «azzy tmtie nceft gekregen Inmiddels is ook Jnhnny V (Hammond) toegetre den. EHuestiefhebbers in den lande Kunnen hun hart helemaal opha len. 'Back to the Roots'. een Belgisch WluesWad. liet weten in een recen sie: "De Risebusters hebben heel wat bluessdiakcnngcn op hun pa- iet. Ze hebben de ingrediënten voor een gestaagde en geniet hare r.z' fmei Het kw/iiiteitsmu- Tiekhlad *Oor' schreef: in de kroeg geven de Fusebusters hun mengeling van stevge rockende blues en swmeence shuffles vorm via een dubbde staar-!me-up. ter wijl frontman Rn-, de Beus de zaak op onderhouden de a-itzc aaneen- praat' (md *97). Van jazzy swing naar slow-biues tot shuffle De Pusebusrcrs hebben voor iedere Wuesi lefhebber wai in hun repertoire. Ror vocals r^cet (gitaar). Frank .bas) en Pam (drums) brengen ac ul-t - "tc: van snul. blues, roei en swmg sa men :n een sterke rtryrhm t.' bluessound. Een sound St :mnid- deLs eigen genoemu mag worden. De niffifk van de Fusehusters is subrie' (Ronnie Earl), swingend (duloe Robillarn1 en verrassend P.isebusrers \sas: veel eigen w-rk spelen dc Fusebusters ook bekende en rnmder hekendc nnm- mers van bovengenoemde en an dere btnesarTiesTen Aanvang;: 22: t' jut Entree i5cÉh>- tb:Ü0 uur. De mensheid neef: er een potje van gemaakt. God heeft daarom besloten het contract met de mensheid op :c zeggen Hij wil dat de originele Tten Geboden terug- Keren naar de Hemel. Het is de Engelen echter verboden om zelf naar de Aarde af te reizen om de Stenen Tafelen op te halen. Dat moet gebeuren via een mens. slim genoeg om de Stenen Tafelen te vinden en bovendien bereid om zijn leven op te offeren om ze naar de Hemel te nrengen. Aartsengel Gabrièl ontwikkelt een ever inge nieus als onbarmhartig plan. Hij en zijn helpers arrangeren een toeval lige' ontmoeting tussen twee bij zondere mannen, de excentrieke linguïst Onno Quisl zoon van een voormalig mm sier-president, en de astronoom Max Delius. zoon van een Nazi-vader en een joodse moeder. De twee zijn direct boe zemvrienden en laten alleen de celliste Ada toe in hun hechte ver bond. Adi raakt zwanger, maar weet met of Max of Onno de va der is. Na de geboorte ontwikkelt zoon Qumter. zich ai snel tot een heel bijzonder kind. Is hij de uit verkorene" Een boek var. 90 j pagina's omzet ten naar een film van twee uur is geen simpete opgave. Toch slaag" ^aeur regisseur Jeroen Krabbé erin om van 'The Dtscovery of Heaven' een zeer verzorgde en toegankelijke fiim te maker. De Bnise acteurs Stepben Fry Biackadder). Greg Wise en Flora Monteomery doen hun werk in de oogste gra^d van perfectie. Kran- c -iar /.eis: drie en een half aar -_n de Sim werkte, brengt al- e- volmaakt in beeld. HeT scena- ri o vereast het gebruik van special effects. maar :och worden de dip- ia;e goocheltrucs beperkt tot net functionele minimum Toeval be staat volgens Mufisch niet en Krabbe werkt d:t idee nenes uit m een duizelingwekkende nlm van mteraabonaiê allnre. Regie; ieroen Krabbe. Scenario: Edwin de Vries. naa- De r.tdekiong van de he mel' van Ham' Mulisch. Muziek: Henny Vrienten. Acteurs: Stephen fty, Greg Wise. Flora Vfontgo- mery, Diana Ou;ck. Neil Newbon, Jeroen Krabbé Nederland 2001. 125 min. .Aanvang: 20:30 uur. Entree 5.00: CJP 65* 3.50 Reserve ren maandag m vrijdag 9:00- 13 jur. 56019577 Op 30 april begint in het kader van de open d2g om 15:0. j uur he: traditionele jazzconcert. Vanwege het jubileum Artishock. 35 jaar bijzonder cultureel, dit keer me: het fameuze Job Helmers Septet. Deze groep is ooit begonnen op de Artisnc ck azz avonden door men sen die graag samen muziek ma ken. Mede door de enthousiaste reacties uit het publiek heeft men besloten tot oprichting van het septet. Men heeft inmiddels vele eigen arrangementen en composi tie geschreven. Het uiigangspunt is daarbij steeds gebleven dat alle muzikanten kunnen uitblinken met hun eigen specifieke kwaliteiten. De band :s zeer hecht geworden en het repertoire :s zeer uitgebreid en gevarieerd. Een bezoek op de nationale feest dag aan Artishock is dit jaar dus zeer de moeite waard. Hapjes en drankjes zijn verkrijgbaar. Voor de liefhebbers is er om 13:00 uur de opening van de unieke ex positie van Emmy Eerdman- en Ben Joosten. Beiden oud actief le den van Artishock en hiermee even terug m Soest. 11:00 tot 12:00 uur een lezing met <Sa's verzoreen over beeldhouwers uit Zimbabwe. Onlangs v erscheen van zijn nanü het rijk geüiustreer de boekwerk Lexicon. Scufptors from Zimbabwe The first genera non. Direct na de lezing is :ok de tentoonstelling te bezichtigen waarbij Ben Joosten en Emmy Eerdman s aanwezig zullen zijn. Stichting - De Soester Krins Nt secretariaat: Krommeweg 5 TeL 035-6014403 Voor de Soester Kring geeft Chri: Witsenburg woensdag 1 mei een harpconcert in de NPB-kerk aan de Rem brand tiaar,De Baamaar speelt werken van onde- anderen Bach Tsjaikowiski. MacDearmic Hasseiams. Natra en Thomas, wat beieren- dat de belangstellenden een gevarieerd programma Krijgen voorgeschoteld. Het harpconcert begin: om 10:00 uur: de entree bedraagt 2,30. De NPB-kerk is j te oereiKen vanaf de parkeerplaats aan de Pieter de Hooghlaan. De Amnesty-groep Soest staat vrijdag 26 apri! van 11:00 tot 20:00 uur in de oibliotheek met handtekeningenlijsten tegen de landsoldaten in Afghanistan. Deze hebben daar meegevochten in ver schillende opeenvolgende oorlo gen: tegen de Russen en in burger oorlogen onderling werden veel Kinderen ingezei. Eveneens wil Amnesty internatio nal dat voormalige kindsoldaten worden opgevangen en geholpen m weer een normaal leven te lei den. in 1994 beloofde Afghanistan reeds om de rechten van de kinde ren te beschermen door het Ver drag inzake de Rechten van het Kind ie ondertekenen. Met de handtekeningenlijsten wil de organisatie premier Karzai van de lijdelijke regering vrager, om zich aan dit verdrag te houden en om de kindsoldaten die dan uit het leger komen goéd op te vangen. Amnesty international-groep Soest vraagt Soesters vrijdag naar de bibliotheek te kome~ er een handtekening te zetten. Het Colenso Consort uit Soest onder leiding van de vaste dinge Gregory Hubert <»P "lt; 1 middag 28 april zijn jaarlijks v<x jaarsconcert geven in de Ned. uo Kerk aar. de K.ortenhoefscdijk M in Kortenhoef Uitgevoerd zullen worden e v u de orkestsuite van Johann ucr hard Bach (een volle necl van Sebastian Bach). het Toneer Polonois' van Telernann en n concert 'Per l orchcstra di f>e«1e van Vivaldi. Van dezelfde cofnp nist zal Martin Slagl. solonuit van het orkest, t gardellino speli wordt geopend rt de cantate BWV aber desselbigen He Maarte stuk insmi neerd hee Het Colen geschoolde staat, voel vrille iocn Abtffld van Jo- ie door Hart iccht komt. Het concert begint q r_,:UD uur l;ntre' - - (rj 7,00). Kaarten zijn a». verkriii baar ^an d' kerrdefonivh tl Scène uit The Discover? df~Hea- Tbr gelegenheid van de tentoon stelling Ben Joosten Emmy Eerdmans/'Terug naar Soest zal Ben Joosten op zondag 5 mei van Meer kans, meer geld, in de Staatsloten;. -IÉ* de ban kmnzio Chrysler Grand Voyager 3.3t S€. Daihatsu Move 850 X, V 'yY- Ford M.ondeo TCD! Ghia Wogo- Honda Chif UDX, rlondc Chri? 1.5 LSI. 'OO' Hywndat Excel U. '998. groe* Gpel AsIto 1 Jb-16V Static- Vi Peugeot 306 1 A\ XP ftreofc. - Renault Nevoda 1.7 RN Sforior Rover 4161, 9-1995, groen nv? - Rover 420 I>iesel, X1996 rood i Rover 6i20!, 91995. groen rr^- ?8 Smart Possion, 7-1999 oranje/ zl\<<*v Toyota A vernis Wogon TOf Sof, o New &ee*ie TDt K'ighhne Motorfiets: Swxur.i GSX-R 750 SR/ Scooter: Honda Shodow riw 15 S93 4.910 6.140 5 r,o 7.750 10 400 '5.450 4.9M 5 740 4.940 7-940 7 500 21.950 7 940 400 VOOR MEER KEUZE /VWWADV^' DEPM^ER.K' Siftetfaa* 24 - 37 .„^rlftcHIkc fi?llrlli<»tH „.„.In Bi ulll* '•"li"'; 4r k»"1"*1" s' 1 inlm'IH»" !rll„ l i l M |,l,. ,-rt.ilr ,,lvm I' (tl) ,.|,riildr|l«m. "i"1 ((l, tniilnllljl (tnrtirld lil' m»< lu'< Snrslt r k<n |i*. !«il7 Vfiti tllff I" De Ford Trafc' Els vgnoudt oou<jc betnxw*e@ 1Xse~. rry eer- c zuage" op Koebveaerticf, Serovx- SrwKSEanTfit/m-* w*!:5tSE argrietjes, Vliftige Liesjes. Saivra's - uinaniers, Afrikaa-'fiss Lobelia's enz.1 Nationale vlag. Eamotestmet OHDtastificeerde stok van 200 cm., oranje knop en kunststof wianoenstok- jiouder. 5»'- - ;,irl nu dc yh.Hiite vmi /illfinop I rlit'1 fictln v:m Vim Ii.iuI tiniu iJii'-1 |M i wodhqp slruls li.uii (,p tlrcnnhri 19|M ..(jroni In hun srluinltljd lu mul", xij op dc nljvrlK' •linot, leoracn clknm (.bril /c ri'ii juni "I fcventh u 'fl.tfingcn 7C in «li wrrhml •11 grrH'pje ill /vi'll 'CPU Slmlf pikken' i»p dc 'inHden 6nj •nsmnrki"WIJ wiucn tic itif'.i""f'rlr" "''T' r, /ij hnd'irn iivi-iip« :il :i;|| (II IJ' VOOt Hk 8111 ;i /ijll échooljuir-ll Kil IJ' f •i niinocnuMslirdi i|' •rwurkrii, tri wijl Bcp rvodcr in lo."' ünlllcdirnt OC'drr cn dii" l'i-irr 11 die crnnflp rirl luikt' wiif> vnn nnrl<ijoh fnobiliwtl'r* Vim <l' rijf'" morM «nik V r Hirc dicnM l "i m"' 1 "i,; Aiik r.l'i'Ut en Wrrd y eTrcfk i'ij I "iivlrii Nu 1 liilic in 1940 K.tajl 1,1 tkidiiiKHNchool vuu 'l« V MnrpcJiflii^ct* iu A t i /iju oplddiiiK wrrd 1 nliiuTg geplllltfhl lu ril |~l|' ii de trouwplannen r »/riv:(|ucn(i(* diuirVH" v. rnoeSf bij ffc ffi;«" jvn gold nog de Ih*j imi binnen jnnr dit Wflpi'fl IliH I"':' |>:ii w;k, vont beiden puagd. Op 17 iipril 194 7 u< rt in Ihiebe.if'cn lilofi kreeg V ü-jk-c re gen VCrlüf Mij lliid e« -,rn riiiiir luie. Ie e - lopenfl Vfln l llreelu n s naelii'i nflni va wa« de bruilof! t moe«t liij /ii'll weer ift rncklc-ii Ksp 1 mei 4.' kwnrn Y van de S'K-Mer gCfTH/." =ord -3*1aat Busnes» Sdffion 2SDS (korte wiatocisi- 55 KW f75 pK. IBV'TDcfi TTtotor SUxurtjeKractthcsr^c; zeer comforrabete verwarmba^s 3BSt0urderBstoei-met ÊendBBtoun .r - ;3adrurrrrte en taqe saadvtoe- •stutffoeKraemjgrtg Destuuroer-satroeg zeer-comrurtabe<e «erwsmtoar^ oesiuurEWsstoe' met «ertdeaie j- ".28C «g a80wrm^er - ei aamajnggewrcr oet extre zware elneemsteri (««verpol (wer- '""harder) in r' Hebben bnr ors '/■aurnheden b*»® boor htr^ fe beschilder goud, zilver t~ ',w de voorkeir f,'"rd onder leidrr: i"v,nV en Fjen Hziuht r'"«d urf drie daf e- het mort v jbeeld" msatKT a. tji f~ Teven? hr SOS?" k •'-oWtsew-: 4 223 «"h-". Oie doen we ,n j-r.r j(hi)f± ïbthiinr V-C. 7. ri l I f Hl jgTT-C

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 12