VASTE- en INVALBEZORGERS GOURAN E SoVoCo moet nieuwe trainer zoeken Baarnaar Strik wint Stratenloop urant 1 MEI Soest 50 jaar geleden I Galerij der kampioenen SOISTERBoOURflMT VASTE BEZORGERS zrsen aars j 89 in Soest op woensdagmiddag. Aanmelden: tel. 601 41 52 Officiële Mededelingen. SOEST Dodenherdenking. Duivenberichten| Sportuitslagen^J FIETSSPORT Poldertocht Tempo Toer op 4 mei Sportprogramma I TENNIS Soesterberg glijdt onderuit bij ETC: 6-2 TURNEN Springbokken met 5 springteams in regiofinale PAGINA 14! WOENSDAG 1 MEI 2002 SOESTER COURANT PAGINA 15 Club gaat op ingeslagen weg verder ondanks vertrek Veldhuizen oomt! VOLLEYBAL BASKETBAL Van Embricqs uitgeschakeld in halve finale HANDBAL Selectie van Smeeing/BDC blijft intact ATLETIEK De Werveling in 'thuiswedstrijd' als eerste thuis BASKETBAL estek 24-delig fVOETBAL Voetbaltoernooi gehandicapten 11 mei bij Soest an van Maanen volgt Dave Batts op bij Red Stars GEVRAAGD in Soest voor de ein), Soest, ndag gesloten, 10-17.30 uur. >0-16.00 uur. Sandra van Embricqs zal haar bas- letbalcarrière niet afsluiten met jen zevende landstitel. De 34-jari- ieSoesterse werd vorige week met kaar club Lions in de halve finale uitgeschakeld door Jumpers. Van Embricqs en co. hadden de eerste uitwedstrijd na een zeer spannend in boeiend verloop met 73-77 g wonnen. In de daaropvolgende ontmoeting voor eigen publiek werd met 49-64 verloren en in de ^slissende confrontatie was Jum- ;ers veel te sterk: 85-61. tfaarmee is na achttien jaar een einde gekomen aan een indruk wekkende loopbaan, waarin ze uit kwam voor drie Nederlandse, twee Belgische, een Spaanse, een Griek se, een Israëlische, een Franse en een Amerikaanse club en voor het Collegeteam van Los Angeles (UCLA). Ze werd zesmaal natio naal en eenmaal Europees kam pioen en won Belgische bekers. Sandra van Embricqs wil nu onder meer clinics gaan organiseren voor de jeugd, waarbij de helft van de opbrengst beschikbaar komt voor de opleiding van trainers van de deelnemende clubs. Uit de Soester Courant van Vrijdag 2 Mei 1952 KOSTELOZE INENTING TEGEN POKKEN. Burgemeester en Wethouders van Soest brengen ter kennis van be langhebbenden, dat gelegenheid tot kosteloze inenting tegen pok ken wordt gegeven op Woensdag 7 Mei 1952. TE SOEST: om 2 uur n.m. precies in een leslokaal der o.l.school Kerkebuurt aan de Middelwijk straat en om 3 uur n.m. precies in een leslokaal van de Mariaschool aan de Mariastraat hoek Beet- zlaan. TE SOESTERBERG: om 2 uur n.m. precies ten huize van dokter A.Th.M. Splinter, gemeentege neesheer, Amersfoortsestraat 3. Een week later zal op dezelfde plaatsen en tijden gelegenheid worden gegeven tot het nazien der inentingen. Aan belanghebbende ouders wordt verzocht het trouwboekje mede te brengen en de armen der in te enten kinderen vooraf goed te wassen. Tevens wordt herinnerd aan de bepalingen der Inentingswet, wel ke de verplichting bevat van inen tingen vóór de eerste verjaardag der kinderen óf indiening van een bezwaarschrift volgens vastgesteld model, ten gemeentehuize ver krijgbaar. VOORBIJGANDERS BODEN HULP. Op de Beetzlaan werden enige voorbijgangers door een oude man gealarmeerd, welke, nabij een raam van één der woningen, op bed lag. Hij bleek zeer ongerust te zijn over stank en rook, welke zich in de woning verspreidde en zijn bedlegerigheid verhinderde hem een onderzoek in te stellen. De politie verschafte zich toegang tot de woning en vond in de keu ken een pan, waarin aardappel schillen werden gekookt, op een brandend petroleumstel. De overige bewoners waren niet thuis en hadden vermoedelijk ver geten de pan van het vuur te ne men. Zaterdag 3 Mei herdenken Wij de doden van 't verzet; 't Is de dag der overdenking; Stille hulde en gebed. Zeven jaar is het geleden, Dat de grote wereldbrand Werd geblust en de bevrijding Kwam, Goddank, voor Nederland. Onze vreugde werd getemperd Door het leed, zo eind'loos groot; Het verzet bracht vele mannen Door hun heldenmoed de dood. Nimmer mogen wij vergeten Wat of zij hebben gedaan; Dankbaar zullen deze mannen Voor ons immer voortbestaan. Als wij allen dit begrijpen Scharen wij ons zij aan zij En wij vormen morgenavond Weer die lange, stille rij. Zwijgend scharen wij ons samen Om het opgerichte kruis, Dat ter eer van hen die vielen Staat voor het gemeentehuis. Soesters, schaart U dus eenparig In die rij, kom, doe het nu, Want het offer dat gebracht is, Dat gold waarlijk ook voor U! Soest herdenkt 3 Mei zijn doden, Die voortleven in ons brein; Laten wij beseffen, dat zij Ook voor ons gevallen zijn! E. VAN EEDEN. Wedvlucht: Strombeek; af stand: 155 kilometer; wind: west. DE ZWALUW H.Toonen Zn. 1; R. v. Hornsveld 3; A. Teunnissen 4; G.M. Schimmel 7; H. Vonk 8; R.W. Grift 10; gebr. de Bruin 11; Patrick Ingrid 12; Comb. van Egdom 13; Comb. de Bes-de Bree 16; J. v.d. Brakel Zonen 27; Weldink/ v. Hengstum 30; E. v.d. Brakel Znn 32; V. Es Rijksen 34; R.v. 't Net 37; C. Kamphorst 41; H. de Bree 45; H. Huisman 57; W. van Dorrestein 63; H. Wolfsen 76; R. Eimers 87; P. Kanters 89; H. Vos 92; Th Wigtman 158; J. van Dijk 161; J. Benschop 165; v. Gin- kei Kanters 169; S. v.d. Heiden 266. DE VRIENDSCHAP J.C. Wijnands 1; Comb. Zijtveld/Krol 2; Vaessen/Veenendaal 5; A. Dijkstra 10; Altenaar/Reijerse 12; B.G. Schim mel 13; H.C. Rauch 20; R. v. Groenes- tein/zn. 21; B. van Gardingen 28; Comb. Westerveld 31; J. v. Groningen 35; J. Kortland Zn 36; G. Rietveld 45; H.H. Veen 52; Z.K.H. Pr. Bernard 81. VOETBAL WZ'49 Kampong Al - WZ'49 Al 3-5; De Meem Bl - WZ'49 BI 1-7; WZ'49 C2 - Eemboys Cl 1-3; WZA Dl - WZ'49 Dl 5-2; WZ'49 D4 - Roda'46 D10 3-3; Amsvorde D2 - WZ'49 D5 6-1; APWC El - WZ'49 E2 3-6; WZ'49 E3 - SEC E2 4-8; Hoogland E9 - WZ'49 E4 0-10; WZ'49 F2 - Nieuwland 4-7; WZ'49 F4 - WZ'49 F6 4-0; Quick F7 - WZ'49 F5 0-5; WZ'49 F4 - WZ'49 F6 4-0; WZ'49 F7 - Green stars F3 1-5; VVZ'49 F8 - Roda'46 Fll 0-6; WZ'49 F9 - Roda'46 F14 1-2; WZ'49 F10 - CTW F9 1-1. Toerrijders kunnen zaterdag kiezen uit tochten van 40, 80,120 en 150 kilometer, uitgestippeld door Tem po Toer. Vanaf het clubgebouw aan de Industrieweg kan tussen 10:00 en 12:00 uur worden gestart voor de twee korte afstanden. Voor de 120 kilometer kan men tussen 9:00 en 11:00 uur begin nen, voor de 150 kilometer tot 10:00 uur. De deelnemers krijgen een routeaanduiding mee. De routes voeren door verschillen de poldergebieden. De kosten van deelname variëren van 1,50 tot 3,00. De avondfietsvierdaagse die Tem po Toer elk jaar organiseert, vindt dit jaar plaats van maandag 17 tot en met donderdag 20 juni. WOENSDAG 1 MEI Zaalvoetbal 20:00 SEC-Vebo'78 3 (Beuken dal) ZATERDAG 4 MEI Korfbal 15:30 TZ 4-Eemvogels (Maar tensdijk) Hockey 12:45 Vianen-MHC Soest (D) (Vianen) Voetbal 14:00 uur Soest-AFC (Bosstraat- Oost) In Ede is LTV Soesterberg onder uit gegleden tijdens de ontmoeting met ETC: 6-2. Vanwege de regen moest voor een aantal partijen worden afgeweken naar het kunst gras en die werden allemaal door de thuisclub gewonnen. Verder was niet iedereen bij de Soesterbergers in goede doen. Bar- ry van Emmerik had zich de avond ervoor kennelijk erg ingespannen om ontspannen de wedstrijd in te gaan en dat kwam hem duur te staan in zijn single. Na de enkel spelen keek Soesterberg overigens al tegen een 4-0-achterstand aan. Het herendubbel (Van Emmerik en Jeroen van de Bremer) ver kleinde de marge, maar in het da- mesdubbel viel de beslissing in het voordeel van ETC uit. Daarna pakten Van de Bremer en Tessa Nieuwpoort nog een punt voor het team dat op de ranglijst ETC nu voor zich moet dulden. Met vijf ploegen zal De Spring bokken vertegenwoordigd zijn op de regiokampioenschappen sprin gen. Die vinden zaterdag 22 juni plaats in Spleasure Centrum aan de Dalweg. De jongens- en jeugdploeg won alle drie onderdelen in de voorron de. Daarnaast was de jeugd- en seniorenploeg een klasse apart met haar hoge schroefsalto's en dub- belsalto's. De jonge meisjesploeg werd op de minitrampoline twee de en mag 22 juni meedoen om de hoofdprijs. Installatiebedrijf j. cornelisse bv. Licht- en krachtinstallaties Telefoon (035) - 601 30 14 5 uitstraling en een kartikel zijn de ielijnen toegepast. 2ur dan kunt u Stam/SoVoCo hoopt nog deze tveek een nieuwe damestrainer le vinden. Gert Veldhuizen ver laat de club na twee seizoenen, pe Veenendaler wordt coach ran het mannenteam van Eks- palvo uit Dordrecht, dat op het punt staat de eredivisie in te gaan. Dat heeft hij bestuur, speelsters en begeleiders don derdag telefonisch meege deeld. prie weken geleden heb ik het Hestuur gezegd dat ik verder ga ojken. Er waren nog geen garan den langer wachten zou kunnen ^tekenen dat ik aan het kortste eind zou trekken, dat risico wilde niet lopen. Loyaliteit is mooi, waar 't houdt ergens op', aldus Veldhuizen die vorige week nog ei dat hij wellicht het risico wel [Ou nemen, omdat hij zo gehecht s aan de ploeg, waarin hij zoveel heeft gestopt. Enkele weken terug werd Veldhui- jen evenwel benaderd door Eks- palvo. Hij stelde het bestuur van Stam/SoVoCo daarvan op de hoogte. Ook maande hij de be trokkenen aan spoed te maken met de oprichting van een stichting, waarin dames 1 zou moeten wor den ondergebracht. Met meer fi nanciële armslag zou het team een serieuze poging kunnen wagen de eredivisie te bereiken. Veldhuizen heeft inmiddels ge hoord dat in elk geval het budget van afgelopen seizoen kan worden geëvenaard. Tevens, zegt hij, werd hem vorige week dinsdag verze kerd dat de betalingsachterstand voor de trainersvergoedingen van dit seizoen zullen worden ingelo pen. Hij had toen voor zich zelf de knoop al doorgehakt en gekozen voor Ekspalvo. Donderdag hing hij naar zijn zeggen wel zes uur aan de telefoon om iedereen persoonlijk in te lichten. 'Dat ik wegga, heeft niets met Stam/SoVoCo te maken. Als zes weken geleden de organisatie be ter op orde was geweest, was ik absoluut gebleven. Ik heb me nu ook afgevraagd wat ik zelf als trai ner wil. Dit is de vijfde kans om een eredivisieteam te gaan doen. De vorige keren waren er steeds sociale en emotionele redenen om het niet te doen, maar nu sluit ik aan bij mijn ambitie cn na vijf jaar met plezier dames te hebben ge traind, prikkelt het ook weer om heren te gaan trainen.' Zijn vol gende team gaat met twee andere ploegen om twee plekken in de eredivisie spelen. Over de gevolgen van zijn besluit voor de samenstelling van Stam/ SoVoCo dames 1 wil hij niet te veel kwijt. Als Veldhuizen was ge bleven, hadden waarschijnlijk de meeste speelsters zijn voorbeeld gevolgd, denkt hij. 'Aan de speel sters wordt getrokken, het is dui delijk dat ze in de belangstelling staan. En het lijkt me logisch, dat veel speelsters nu hun consequen ties trekken en dat wat anders gaan bekijken. De bal ligt bij het be stuur.' Proeftrainingen Manager Jacques Hardenberg be aamt dat een aantal speelsters af spraken heeft met andere clubs om daar proeftrainingen mee te ma ken, maar dat is in deze fase een gebruikelijke gang van zaken. Har denberg verwacht echter geen leegloop. 'Als twee, drie belangrij ke speelsters vertrekken, heb je een ander verhaal, aan de andere kant bestaat de kans dat een nieu we trainer speelsters meeneemt. Maar het ziet het er niet zorgelijk uit. Dat meiden zouden weggaan, omdat Gert vertrekt, heb ik nog niet gehoord.' Stam/SoVoCo gaat op de ingesla gen weg voort, laat Hardenberg nadrukkelijk weten, en dat is de volleybalsters meteen verteld, na dat Veldhuizen zijn besluit bekend had gemaakt. 'Het budget van het afgelopen seizoen is voor komend seizoen weer veiliggesteld, er kan alleen nog maar meer bijkomen. De Stichting gaat door, we kunnen zo starten', aldus Hardenberg. 'Het is vreselijk jammer dat Gert weggaat en erg moeilijk om in deze periode een trainer te vinden. Ve len zitten al vast aan een club. We zitten nu in een vacuüm en zijn in een noodgang een opvolger aan het zoeken. We hebben een paar open lijnen, ja daar zitten ook top pers tussen. We hopen dat het deze week rond komt. Maandag komen de meiden weer trainen, dan moet er iemand voor de groep staan.' Onder uitstekende omstandig heden is donderdagavond de Stratenloop van AV Pijnenburg en Hartje-Zuid gehouden. In Soest-Zuid startten honderden leerlingen en atleten, op re creatief- en op wedstrijdniveau. Baarnaar Neals Strik en Birgit Heusschen wonnen de presta tieloop over 10 kilometer, De Werveling veroverde de school prijs. Voor de kinderen van deze school aan de Oude Utrechtseweg was de loop een 'thuiswedstrijd'. In de groepswedstrijd werden de tijden van de teamleden bij elkaar opge teld en de jongens van De Werve ling bleven als enigen onder het half uur: 29.29. Ze hadden daar mee een voorsprong van 50 tellen op De Achtbaan die tweede werd en van bijna anderhalve minuut op de Professor J. Waterinkschool (derde). In het individuele klasse ment was Robbert Jongerius het snelst op de 1400 meter: 5.31. De meiges van De Werveling kwa men uit op een totaaltijd van 30.57 en werden onbedreigd eerste. Met 32.07 eindigde de Insingerschool op de tweede plaats en De Acht baan 2 werd derde in 35.16. Na- thalie Eckhardt zette de scherpste tijd op het bord: 5.48. Voor zowel basis- als middelbare scholieren was er een prestatieloop over res pectievelijk 1400 en 2800 meter (zie onder tussenkopje uitslagen). Voor de prestatielopers lagen aan de finish enkele geldprijzen klaar. Neals Strik (31.03) en Birgitt Heusschen (42.54) kwamen als eerste heer en dame binnen en mochten vervolgens nog een mi nuut gratis winkelen in C1000. Uitslagen Basisscholen meisjes: 1. De Wer veling 30.57, 2. Insingerschool 32.07, 3. De Achtbaan 2 35.16; individueel: 1. Nathalie Eckhardt 5.48, 2. Elise Olthof 6.04, 3. Maaike Hoogeboom 6.10. Basisscholen jongens: 1. De Wer veling 29.29, 2. De Achtbaan 30.19, 3. Professor J. Waterink school 31.58; individueel: 1. Rob bert Jongerius 5.31, 2. Matthijs van Goor, 3. Tim Suijkerbuijk 5.48. Prestatieloop meisjes t/m 12 jaar: 1. Rachel Klarenbeek 6.09,2. Leo- nie Eckhardt 6.23, 3. Nikki Kla renbeek 6.30; Prestatieloop jongens t/m 12 jaar: 1. Leendert Hartveld 5.39, 2. Tom Hilhorst 5.40, 3. Dominique Andriessen 5.46. Dringen om voorrang bij de start van de Stratenloop op de Soester- bergsestraat, waar de scholieren het zebrapad nu eens overdwars ne men. Foto: Herman van Dam Prestatieloop meisjes 13-16 jaar: 1. Ilana Cukier 13.30, 2. Gaby de Bruyn 14.52, 3. Annemiek ten Boske 15.25. Prestatieloop jongens 13-16 jaar: 1. Stefan van Tol 13.38, 2. Jelle Brouwer 15.54, 3. Tim Goudriaan 16.48. Prestatieloop dames 10 kilometer: 1. Birgitt Heusschen 42.54, 2. Pe tra Martens 44.38, 3. Astrid Suij kerbuijk 44.47. Prestatieloop heren 10 kilometer: 1. Neals Strik 31.03, 2. Niels de Bruin 31.24, 3. Jaap Sonnenberg 35.01. Slechts één wedstrijd werd dit seizoen verloren, alle andere duels ein digden in winst voor de E2 van SEC. Het kampioenschap werd pasgele den dan ook een feit. Leider E. Baskaya poseert met de voetballertjes, van wie Henk Hoeke ontbreekt, net als de leiders Rob van Hornsveld en Dave van Leyenhorst. De selectie van Smeeing/BDC blijft, qua veldspelers, intact. De groep krijgt deze week op de trai ning zelfs gezelschap van Franscal Udo en Wouter Jacobs, afkomstig van respectievelijk WVGV en Swift Arnhem. Mannasse Wisse, die halverwege het afgelopen sei zoen afhaakte, keert terug bij de selectie. Hij gaat met Mare Ver maak het keepersduo vormen. Berton Kemp, die vorig seizoen terugkeerde omdat Wisse was weggevallen, doet weer een stap terug, maar zou in noodgevallen oproepbaar zijn. Meer keepers zijn welkom, laat Paul van den Deijs- sel weten. De trainer/coach blijft de komen de twee seizoenen verbonden aan Smeeing/BDC. In de afgelopen competitie smeedde hij van enke le 'oude' krachten en elf nieuwko mers een sterk team dat met 30 punten uit 22 wedstrijden de vier de plaats in de eerste divisie vero verde. Daarmee handhaafde de club zich op dat niveau. De degra datieregeling was verscherpt, om dat er in plaats van twee poules met 12 ploegen volgend seizoen een poule met 14 teams komt. Smeeing/BDC, altijd ingedeeld in de 'noordelijke' poule, zal dus het hele land moeten doorreizen. j set bestaat uit: 6 messen, vorken, 6 eetlepels en koffielepels j voorkeuzezenders, RDS lereo Versterker: *4x15 onregeling •balansregeling eCD-spefer:^^^ zoek- Rietzangerstraat 1 Bussum, Laarder- sden, Hamersveldse- Vart Weede-straat 141 iwzee 27 «Zeist, Van •153 1 Adv./lS Gl J 'Den orlüelet verVojieo «rij trjdel^L j Moekim zg ondanks zorgvuldige plaoniag M le ml lijn *itveffcodrt, dun vragen wij jjjjH biervoor begrip. De verpakking van it afgebeelde artikelen kunnen afwijken, W Zei- en druklonten ifo <wteho»den Voor het eerst wordt bij S.O. Soest een voetbaltoernooi voor gehandi- ipten gehouden. Het eigen elftal rijgt daarbij op zaterdag 11 mei izelschap van vijftien ploegen van :lubs, scholen en stichtingen. Het oernooi staat onder auspiciën van le KNVB en is door Ben Roede- tof naar de Bosstraat-Oost ge aaid. oest beschikt sinds 1999 over een •team. Het was destijds Willem e Beer die het introduceerde bij le club. Dertien voetballers trai- len er nu wekelijks en spelen een [competitie, waarin ze uitblinken in [spelvreugde en humor. Het Grote G-voetbaltoernooi be gint 11 mei om 11:00 uur en duurt tot 16:00 uur. Het terrein is gratis toegankelijk voor belangstellen den. Tijdens de wedstrijden trekt een dweilorkest langs de velden om de sfeer te verhogen. Na af loop kunnen de G-voetballers de spieren strekken tijdens het disco feest in de kantine. Door ongeslagen te blijven verzekerde de Cl van SEC zich twee wed strijden voor het eind van de competitie van de titel. Het team werd dit jaar getraind door P. Muller en begeleid door Jan van Rees. Na de winterstop was de D5 van Soest verreweg de beste in de poule. Alle elf wedstrijden werden gewonnen, gemiddeld met meer dan vier doel punten verschil. Leider Theo van der Hagen en zijn spelers konden daar om het kampioenschap vieren en zich laten fotograferen. Aanmelden: tel. 6014152 Met een nipte nederlaag heeft Dave Batts afscheid genomen als trainer/coach van Red Stars. De Soesters stonden in Schiedam bijna de hele wedstrijd tegen Juventus voor, maar kwamen in de laatste vier minuten in de problemen met de spelverdeling: 76-74. Tommy van Eeten was er niet bij en Thomas Kok kwam er in de slotfase niet meer uit. Daarom moest Guido La Rose de honneurs als spelverdeler waarnemen, wat weer betekende dat hij in produc tieve zin een stapje terug moest loen. De voorsprong die tussen de :es en tien punten schommelde, /erdween langzaam, maar zeker en >ij de laatste zoemer stond Juven- ms op winst. indanks het verlies in de laatste ,/edstrijd handhaafde Red Stars óch betrekkelijk eenvoudig in de ïerste rayonklasse. Batts stopt na ién seizoen als coach van de bas ketballers. Als waarschijnlijke op volger circuleert zeer sterk de laam van oud-speler Jan van laanen.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 15