R.OUDïS Verhuur 1 Hij is uit!!! PROGRAMMA - OVERZICHT i BOEKHANDEL JONGERIUS j RADLP figgerts }l±WMU);h\ Hulpverleningsadressen [kerkdiensten OENSDAG 1 MEI 2002 SOESTER COURANT PAGINA 17 i uttenberg Ommekeer Dierenlief Dierenleed Keulen 'Gezond ouder worden' I Thuiszorg Informatierubriek voor ouderen Dauwtrapfietsen vanuit Open Hof Wie vergelijkt leest de Soester Courant Jehovah's Getuigen op Radio Soest Jean M. Auel "Fen vuurplaats in staan tei(035) sss0122 të^pjViNKEL Cafe Corazón ''elke week een 0800 - 0432 MEDISCHE DIENST ELKE WEEK EEN Vrijwilliger 2002 V.O.C. - 400 jaar Marathonlezing 4 mei Soest Klassiek 'Ontmoeting met...' Hüseyin Önal uur het nieuwe Poëzieconcert s Zwanikken Industrieweg 4b Soest 3762 EK Jet. 035-6010811 rne wijze gefabriceerd \ratie alle merken notoren 's VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE VAN GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES VOOR DE VAKMAN EN DE DOE-HET-ZELVER. - Water stofzuigers. Rioolontstoppers. Parketschuurmachines. Behang-afstomers Hogedrukreinigers. Betonboormachines. Etc. GEOPEND: Ma. t/m Vr. 07.00 - 17.00 UUR Industrieweg 37b, 3762 EH Soest Tel: (035) 601 95 89 50 - Soest 6023608 dakdekkersbedrijf j mei 1945 betekende een omme- ieer in de geschiedenis van Neder land. Na vijf jaar Duitse onder drukking werd ons land bevrijd! Wat een verandering was dat. Kan 10'n opwindende, allesomvattende ommekeer als mei 1945 voor zo reien was, ooit weer mogelijk zijn? la, dat kan! In de middagdienst y—» TT» 77* van 5 mei preekt ds. Reitsema in J Ej Ij Ui Ui m ie geref. kerk vrijgemaakt (Paral- lelweg 1) ook over een belangrij ke ommekeer, namelijk de beke ring tot God. Ook die brengt gro te veranderingen met zich mee. Ook die veranderingen zijn voort durend zichtbaar. De dienst begint om 17:00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Meer infor matie: ©5826448 of 6027898. Jas- en waterleiding Dod- en zinkwerk euken- en badsanitair lakbedekking nieuwaanleg en :hnische installaties. Amivedi, ©035-6012697; j.ruijssenaars@worldonline.nl I i/onderhoud en ^-specialist alle merken 035 - 601 29 98 Op vrijdag 3 mei houdt huisarts J H.H. Overbeek in 'De Klarinet', Klarinet 39, een lezing over het onderwerp 'Gezond ouder wor den'. Met dit onderwerp wordt de ouder wordende mens dagelijks geconfronteerd. Dokter Overbeek zal o.m. aandacht besteden aan voeding, slijtage, ongevallen, ziek te, enz. De bijeenkomst wordt georgani seerd door de KBO, in samenwer king met de ANBO en de PCOB. De ouderenbonden bieden geza menlijk koffie en thee aan. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen. Aanvang 14:00 uur. Toegang vrij. VERMIST Zwarte kater, witte bef, ernstig ziek, erg mager, 14-15 jaar, Van Lijndenlaan. Rode kater, wit rond bekje, linker bovenhoektand afgebroken, Van Beuningenlaan. Lapjespoes, heeft nog hechtingen van sterilisatie, rode halsband met zwarte lijn, Thorbeckelaan/Mau- vestraat (Baarn). Lapjespoes, 2 witte voorvoetjes rood-wit overheerst, chip, Korteweg. Hangoorkonijn, bruin-grijs ge vlekt, A. Jansenweg (Baarn). GEVONDEN Zwarte kat, kleine witte vlek op borst, jong, Faas Eliaslaan (Baarn). Zwarte kat, witte bef, 4 witte po ten, Vondellaan (Baarn). Grijze kater, witte snuit, bef, poot jes, bos Pijnenburg. Grijs-cyperse kater, witte buik, borst, snuit, witte band rond nek, rechter voorpoot aan onderkant cyperse vlek, achterpoten cypers- wit gevlekt, Birkstraat. Voor informatie: (tijdelijk) Isabelle Kohier (Amivedi), 88 6019911. Kinderen Ouders van een overleden kind Landelijke zelfhulporganisatie; con tactadres: Eveline Mossel, Weegbree straat 543, 3765 XR Soest, SS 6014310. Haptonomie Stichting Haptonomische Zwanger schapsbegeleiding; contactadres: M. v.d. Poll, Gauslaan 23, 3761 CX Soest, SE6031396. Huilbaby's Touch and Play, hulp bij huilbaby's en ex-couveusekinderen; contactpersoon; Albertine van der Zee, SB6027231. St. Gastouderbureau Soest Badhuislaan 10, 1217 SK Hilversum, 88 6021427. VBOK Vereniging ter bescherming van het ongeboren kind, voor hulp bij onge wenste zwangerschap, 88033-4620244 of 06-0730; dag en nacht bereikbaar. SOL/Schreeuw om Leven Hulp bij ongewenste zwangerschap of na abortus; Ruitersweg 35-37, 1211 KT Hilversum, 886214205; contact persoon Soest: Wilmy de Goede, 88 6014442, b.g.g. 6244351. Moeders voor Moeders Urine-inzameling van zwangere vrou wen ten behoeve van medicijnen; con tactadres: mevr. T. Mous, 88035- 6851684. Jongeren Jongerenspreckuur GGD Voor jongeren van 12 tot 20 jaar, maandag 15:30-16:30 uur, Zonnehof 10, Amersfoort. Kindertelefoon Telefonisch advies en informatie voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar, 880800-0432 (gratis). Vrouwen Vrouwenspreekuur Iedere donderdag 20:00-21:00 uur, Stadsring 31A (Vrouwenhuis), Amers foort, 88033-4616612 (anoniem bellen mag). Vrouwen in de Bijstand Vrouwen die problemen hebben op het terrein van de bijstand kunnen terecht bij de werkgroep Vrouwen in de Bij stand, telefonisch dagelijks 12:00- 13:00 uur of na 18:00 uur, Soest: 88 6017431 of 6018555; spreekuur: elke 2e vrijdag van de maand, 10:00-11:30 uur, in het Internationaal Vrouwencen trum, Smitsweg 313. Nazorg borstkankerpatiënten Informatie: Borstkanker informatie centrum Utrecht (BIC), 88030- 2319924, dinsdag-vrijdag 10:00-13:00 Stichting Thuiszorg Eemland, veelzijdig in zorg; hoofdkantoor: Van Asch van Wijkstraat 1-9, Amersfoort, S8033-4220500. Voor: huishoudelijke verzorging verzorging en begeleiding verpleging •maatschappelijk werk vrijwilligershulpverlening bellen: ©033-4220500. Voor: voedingsvoorlichting en dieet- advisering ouder- en kindzorg (consultatie bureaus) aanvullende diensten en lid maatschap (Gezondheidsservice Eemland) bellen: ©033-4600046. Voor: het uitlenen van hulpmiddelen vj verpleeg-artikelen (Uitleenser vice/ Thuiszorgwinkel) bellen: ©033-4619191. ojacht hield. Het nieuwe rui- die beschikken over een rui-, dl. zijn er pasteltekeningen te ii. ik wordt Tanja geïnspireerd >r haar directe omgeving, de npolder en vooral de boerderij- ren trekken haar aandacht. Ze kt het liefst op locatie, midden :en stal of een weiland, om een :d contact met het onderwerp te gen. ast landschappen schildert ze c stillevens. Daarin zoekt ze iral naar een goede harmonie in npositie en kleurgebruik. Vaak rkt ze met gecombineerde tech- ken bijvoorbeeld aquarel/conté kiest zij bewust het voor haar :est geschikte materiaal om het derwerp vast te leggen. expositie is geopend tijdens de eningsuren van het restaurant. schilderijen en tekeningen in de >rte Duinen zijn ook te koop. In* matie bij het restaurant of recht- eeks bij Tanja Wiggerts, 6022436. Op Hemelvaartsdag (9 mei) gaan de 'dauwtrapfietsers' van de Open Hof vroeg op pad - 06:00 uur voor de jaarlijkse tocht. Die is weer ongeveer 20 km lang en na terug keer zijn de koffie, limonade en i pannenkoeken bijzonder welkom, vooral voor deelnemers die vanwe ge het vroege vertrekuur het ont bijt hebben gemist. Degenen die zich niet zo vaak per rijwiel ver plaatsen wordt aanbevolen vooraf wat te trainen. Het routeformulier bevat enkele vragen, dus een pen meebrengen a.u.b. Onderweg staan er controleposten waar het formulier wordt afgestempeld en waar men zo nodig hulp kan krij gen in geval van panne! De kinde ren tot 12 jaar betalen 1,00; an deren 2,00. Ouderen Personenalarmering Een mogelijkheid om hulp op te roe pen in geval van nood; informatie en aanmelding: SB6014114; b.g.g. secreta riaat SWOS, 886023681. Project VOS Project Vereenzaming Ouderen Soest, 886023681, Dalplein 8, 3762 BP Soest; contactpersoon: Margöt Bul- tink. Seniorenbus i Informatie en opgave: elke werkdag 09:30-16:00 uur, 886019190. Andere hulp Telefonische Hulpdienst Gooi en Eemland Dag en nacht bereikbaar in psychische en sociale nood, ook in het weekend en op feestdagen, S86245555; kinder- en jeugdtelefoon elke dag 12:00-21:00 uur 886245556. tussen 07:00 en 23:00 uur: 88 6027719; tussen 23:00 en 07:00 uur: via de meldkamer van de Amersfoortse politie, 88 033-4666666. Stichting Thuiszorg Eemland Voor huishoudelijke verzorging, ver zorging en begeleiding, verpleging, maatschappelijk werk en vrijwilligers hulpverlening: 88(033) 4220500. Voor voedingsvoorlichting en dieetad- visering, ouder- en kindzorg (consulta tie-bureau) en aanvullende diensten (lidmaatschap): 88(033) 4600046. Voor het lenen van hulpmiddelen en verpleegartikelen (Uitleenservice): S033- 4619191. Thuishulpcentrale Eemland De THC biedt partners en familie van dementerenden, van chronische zieken en ouders van verstandelijk of lichame lijk gehandicapte kinderen hulp door actief of passief oppassen door vrijwil ligers. Informatie: 88 033-4220500. Steunpunt Rouw- en verliesbegelei- ding Soest e.o. Contactadres: Nelleke Wijnhof, Korte Brinkweg 18, 3761 ED Soest, 88 6022122 (09:00-12:00 uur); b.g.g. 6014310. Werkgroep Godsdicnst-sexueel ge weld/incest Utrecht Voor informatie en pastorale begelei ding: Gereformeerd Provinciaal Cen trum, 88033-4613449 (09:00-17:00 uur). Patiëntenorganisaties Telefonische hulpdienst diabeten Voor informatie over diabetes (suiker ziekte) dag en nacht bereikbaar, 88 033-4725083. Vereniging van Reumapatiënten Baarn/Soest e.o. Contactadres: mevr. G.V. van Amer- ongen, Van Straelenlaan 13, 3762 CS Soest, S86016818. Reumapatiëntenservice Advies en informatie over leven met reuma, 880900-2030300 (werkdagen 10:00-16:00 uur). Stomavereniging Harry Bacon Contactadres: L. van Breukelen, Van Straelenlaan 7, 3762 CS Soest, 88 6018267. Anonieme Alcoholisten A.A.-werkgroep Soest, de Open Hof, Veenbesstraat 2: dinsdagavond 20:00 uur, informatie: 886021558; A.A.- werkgroep De Weg Baam, Eemnes- serweg 10, Baarn: maandagavond 19.30 uur, informatie: 886013027. Afasiesoos Soest Elke veertien dagen soosochtend voor mensen met afasie in dienstencentrum Honsbergen, Wiardi Beckmanstraat 475, 10:00-12:00 uur, inlichtingen: mevr. Vink, 886022951, b.g.g. Pierre Joosten, 886030588. Telefooncirkel Dagelijks contact voor alleenwonende zieken en ouderen. Informatie: Cen traal Meldpunt Vrijwilligershulp, 88 6031119 (09:00-11:00 uur). Overige Vrijwilligers Vacaturebank (WB) Informatie over vrijwilligerswerk, Smitsweg 311, dinsdag, woensdag en donderdag 9:00-12:00 uur, 88 6012630. Adviesbureau voor vachtverzorging en vachtproblemen bij honden Rita Pouw, Den Blieklaan 30, 3766 AT Soest; behandeling volgens af spraak, 886012855. Homeopathie Guus Kruis, Klassiek Homeopaat, Pru nuslaan 28, 3768 BH Soest, 88 5881222; telefonisch spreekuur dage lijks 8:30-9:00 uur. Op zondag 5 mei om 18:00 uur wordt op Radio Soest een bijzon dere bijbelse toespraak uitgezon den met als thema: 'God dienen, hoe doe je dat?' Ben Bouter van de gemeente Soest van Jehovah s Getuigen zal deze lezing uitspre- Van Weedestraat 29 l-C' fax (035) 588 01 21 (De Aardkinderen deel 5) bcekhandeiicnge™s@wx5.ni Thuiszorg Stichting Thuiszorg Eemland. Voor huishoudelijke verzorging, verzorging en begeleiding, verple ging, maatschappelijk werk en vrijwilligershulpverlening: ©033- 4220500. Voor voedingsvoorlichting en dieetadvisering: ©033-4600046. Voor het lenen van hulpmiddelen en verpleegartikelen (Uitleenser vice) ©033-4619191. Maaltijdvoorziening. A. Aanvragen thuisbezorging warme en vriesversmaaltijden SWOS ©6023681; mutaties war me maaltijden doorgeven aan Molenschot, ©6099666; muta ties vriesversmaaltijden aan SWOS 6023681. B. Restaurant voorziening in be jaardencentra: Gr. Engendaal, ©6015251 Mariënburg, ©6022044 Voor de restaurantvoorziening dient men 55 jaar of ouder te zijn. Minstens twee dagen van tevoren opgeven bij desbetreffende be jaardencentrum. Zorgloket Eén telefonisch meldpunt voor alle zorgvragen, gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 13.00 - 16.00 uur, 6093155. Project Vereenzaming Ouderen Informatie bij de SWOS, 6023681 (vragen naar Margöt Bultink). Personenalarmering: Voor informatie en aanmelding, ©6014114. b.g.g. secretariaat SWOS, ©6023681. Sociaal-culturele activiteiten: In de ontmoetingscentra, en an dere locaties, bijv. bejaardengym- nastiek, zwemmen, yoga, biljarten, kegelen, bowling, tafeltennis, bad minton, fietsen, volksdansen, stijldansen, tekenen en schilde ren, cursussen Engels en Frans, bridge, zangkoor, toneelclub enz. Algemene informatie: SWOS, Dalplein 6, 3762 BP Soest, ©6023681; Klaarwater, Wiardi Beckman- 1 straat 475, Soest, ©6010607; De Klarinet, Klarinet 39, Soest, ©6023139; De Drie Eiken, Dorpsplein 18, Soesterberg, ©0346-351402. Cliëntenraad Medezeggenschapsorgaan vooi cliënten van de SWOS. Voorzitter mevr. G. Broerze, ©6022224; se cretaris mevr. H. Banki. Seniorenbus Informatie en opgaven: elke werkdag 09:00-16:00 uur, 6019190. Kortdurende noodhulp: Stichting Hulpdienst Soester berg, ©0346-351940 of 351616/ 352658. Vereniging Groepswonen Ouderen Soest (GOS) Secr.: A. Borgers-Schuring, Ko perwiek 56, 3766 AK Soest. Seniorenvoorlichting Voor 55+-ers met een beperkt in komen, die vragen hebben op het gebied van de sociale voorzienin gen, subsidies, kwijtscheldingsre gelingen, of een gesprek willen. Alle werkdagen 9.00-12.00 uur, Si 6027997. Secretariaten Ouderenbonden ANBO-Soest: dhr. J. Schreuders, Veenbesstraat 630, 3765 BT, S6016528. ANBO-Soesterberg: dhr. G. Dus- schooten, Plesmanstraat 39, Soesterberg, S0346-353338. KBO Soest-Soesterberg: secreta riaat Willem de Zwijgerlaan 32 S6014250. PCOB-Soest: A. de Vries, Klaar- waterweg 22, 3762 XW, S6019592. PCOB-Soesterberg: mw. G. Meye- rink, Chr. Huygenslaan 108, Soesterberg, S0346-352041. Seniorennieuws Secr. SWOS, S6023681. Klusjesdienst Klusjesdienst voor ouderen, 8S 6023681. ijTiV jWflf/iW Steenhoffstraat 9A, tel. 602 8132 Zolang alle invloedrijke mensen in de wereld het er over eens zijn dat het zo niet langer verder kan, en het er vervolgens zo bij laten, kun nen de koffieboeren van die kant niet veel heil meer verwachten. Toch zal er voor hen iets moeten gebeuren. De koffieprijzen liggen zo laag dat niet eens de productie kosten gedekt worden. En dat be tekent armoede, want het is hun enige bron van inkomen. Op dit moment wordt voor 'eer lijk' ingekochte koffie 3x de we reldmarktprijs voor Arabica-koffie en 5x de wereldmarktprijs voor Robusta-koffie betaald. Misschien zijn wij wel de invloedrijke mensen die voor een aantal koffieboeren, door het kopen van Fair Trade- koffie, ervoor zorgen dat zij er in ieder geval niet 'onderdoor gaan Daarom wordt dit jaar een groot accent gelegd op het verkopen van 'eerlijke' koffie. Nog een nieuwtje: Er is een nieuw koffiemerk in de handel. Cafe Co razón koffie met een hart, af komstig uit Nicaragua, en 100 Arabica-koffie. De koffiestruik groeit tegen de berghelling van het biologisch natuurreservaat Bosa- was. Misschien iets voor u? Openingstijden Wereldwinkel: maandag 13:00-17:30 uur; dins dag t/m vrijdag 09:30-7:30 uur; zaterdag 09;30-17:00 uur; Steen hoffstraat 9A, SS6028132. (sOESTERÜGOURANTy IN DE BUS? Neem een abonnement: €8,25 per half jaar! tel. (035) 6014152 Kinder- en jongerentelefoon 10 J Elke dag en nacht bereikbaar Zaterdag 4 mei Rooms-katholiek, Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 19:00 pr. J. Kodden; communieviering; mannenkoor Zondag 5 mei Rooms-katholiek, Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 09:30 pr. W. Veldhuis; eucharistieviering; samenzang Rooms-katholiek, Mariakerk, Burg. Grothestraat 82 11:00 pr. J. Kodden; communieviering; parochiekoor Rooms-katholiek, H. Familiekerk, Willibrordusstraat 19 11:00 pr. W. Veldhuis; eucharistieviering; Cantate Domino Rooms-katholiek, Joanneskerk, Willaertstraat 51 09:30 pr. J. Kodden; communieviering; samenzang Samen op Weg, Emmakerk, Regentesselaan 2 10:00 ds. P. van Winden Samen op Weg, De Open Hof, Veenbesstraat 2 10:00 ds. H.R. van Heil Samen op Weg, Oude Kerk, Torenstraat 1 10:00 ds. J.W. Huisman Samen op Weg, Wilhelminakerk, Soesterbergsestraat 1» 10:00 drs. M. Koole Nederlands-hervormd, Ichthuskerk, Albert Cuyplaan 2 10:00 dr. P.H. van Harten, Ridderkerk; 17:00 ds. R. van Kooten Christelijk-gereformeerd, Julianalaan 90 09:30 en 16:30 ds. P.J. Kok Gereformeerd-vrijgemaakt, Parallelweg 1 10:00 ds. H.J. Room, Harderwijk; 17:00 ds. A.O. Reitsema, Amers- Gereformeerde gemeente, Rehobothkerk, Dalweg 44 09:30 leesdienst; 17:00 ds. J.J. van Eckeveld Vrijz. geloofsgemeenschap NPB, Rembrandtlaan 20 10:15 M. Roos, Leiden Evangeliegemeente, Julianakerk, Julianalaan 19A 10:00 H. Somhorst; avondmaal Christengemeente, Griftland College, Noordenveg 79 10:00 rabbijn drs. Lion Erwteman; avondmaal Jehovah's Getuigen, St. Theresiastraat 18 dinsdag 19:25 uur; zaterdag 18:00 uur Apostolisch Genootschap, Talmalaan 44 09:30 dienst Baarn Doopsgezind, Eemnesserweg 63B 10:30 ds. F.Ph. Groeneveld Nederlands-gereformeerd, Waldheim Mavo, Vondellaan 2 10:00 ds. M. Janssens M.C. Molendael, Molenweg 2 10:00 ds. C. Agterhof, Baarn Leger des Heils, Acacialaan 6 09:30 bidstond; 10:00 samenkomst Amersfoort Evangelisch-luthers, Lutherse kerk, Langestraat 61 10:30 ds. K. v.d. Horst Orthodox, H. Cornelius de Honderdman, Stadsring 137 woensdag 19:00 vespers; zaterdag 19:00 vespers; zondag 09:00 metten; zondag 10:30 goddelijke liturgie Nieuw-apostolisch, (Jtrechtseweg 73-1 zondag 10:00 uur; woensdag 20:00 uur Amersfoorts Christelijk Centrum, Natriumweg 6 zondag 10:00 G.J. Goldschmeding (translation in English); 19:U0 genezingsdienst (le zondag van de maand); vrijdag 19:30 Victory Lite Evangeliegemeente De Tabernakel, 'De RoefAssenraadstraat 2 10:30 G.A. Anthony Je kunt bellen over: iemand verliezen gepest worden verliefd zijn sexualiteit ziek zijn geslagen worden alleen zijn ruzie verslaving kringloopcentrum SPULLENHULP De Schans 20 3764 AX Soest Tel. (035) 601 87 30 E-mail: spullenhulp@spullenhulp.nl Alle bruikbare kleding, textiel en schoenen kunnen naar Spullenhulp gebracht worden. Aflever tijden: dinsdag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur zaterdag van 9:00 tot 12:00 uur. Zie ook: www.spullenhulp.nl Zaterdag 4 mei zondag 5 mei Huisarts groep A, zaterdag 08:00 zondag 24:00 uur: B.E. Spelberg, Klarinet 37, ©6025544. Huisarts groep B, zaterdag 08:00 - zondag 08:00 uur: M.M. de Haan, Lange Brinkweg 63A, ©6090424. Huisarts groep B, zondag 08:00 maandag 08:00 uur: J.H.H. Overbeek, Foekenlaan 16, ©6012333. Groep A: Bavinck, Van Dorssen, Van Kranenburg/ten Berge, Krijger, Mout, Spelberg, Vrijmoet, Walter. Groep B: Von Bartheld, De Haan, V.d.Geest/ver- berne/Weusten ('De Linde'), Huitema, Oudshoorn, Overbeek, Smits-Schaffels. Het is aan te raden niet direct naar de dienstdoende arts te gaan. Eerst opbel len! Apotheek, vanaf vrijdag 17:30 uur: t Jn «ciuun Apotheek Bierhaalder (Baarn), Nieuwstraat 40, ©5412137. Apotheek, extra dienst zaterdag 10:00-13:00 uur: Apotheek Overhees, Tamboerijn 35, ©6025073. Nachtdienst apotheek na 21:00 uur: ©033-4328500. Tandarts, zaterdag en zondag 13:00-13:30 uur: C.J.J. Dorrestein, Ossendamweg 43, ©6017853. Thuiszorg, 24 uur per dag: Stichting Thuiszorg Eemland: verpleegkundige hulpverlening, ©033-4220500 (van 's avonds 17:00 tot 's ochtends 08:00 uur en in de weekeinden alleen voor spoedeisende situaties). Dierenarts, vrijdag 20:00 - zondag 24:00 uur: J. Meursing, Van Mecklenburglaan 13-15, ©6015215. Dierenambulance, 24 uur per dag: Dierenambulance Amersfoort e.o., ©06-54337407. IN DE BUS? Neem een abonnement: 8,25 per halfjaar' tel. (035) 6014152 FM 107.9 (stereo); ether: FM 105.9. Tekst TV Stem uw televisietoestel ook eens af op kanaal 29 en u komt waar schijnlijk tot uw verrassing oogin oog met de Tekst TV die Radio Soest en Omroep Amersfoort in samenwerking met elkaar 24 uur per dag presenteren. Van s mid dags 5 uur tot 's nachts 1 uur en 's morgens van 8 tot 10 uur wor de Tekst TV uitgebreid met een echt tv-jouraal, waarin elke dag net lokale en regionale nieuws inb®e wordt gebracht. De Tekst TV en het tv journaal, elk ongeveer een kwartier, worden continue her haald. Tekst TV wordt dagelijks ververst en waar nodig aangevu met actueel nieuws. Wilt u meer informatie vinden over Radio Soest kijkt u dan op teletekstpagi na 540 voor de uitgebreide pro gramma-informatie van onze eigen lokale omroep. Deze teletekstpagi na's kunnen door de kijker op eiK moment worden geraadpleegd. eeuw en over de viering en expo sities rondom het 400-jang be staan, luister dan naar dit interes sante en leerzame interview op Radio Soest. Greet Bosman fan Visser praat op donderdag 2 mei om 12:00 uur met Leo AK- veld, conservator van het Maritiem Museum in Rotterdam. Hij is ae auteur van het Nationaal Jubi leumboek 'De kleurrijke wereld van de V.O.C.'. Wilt u alles weten over de multinational in de 17e Joop Verdonk. Nel Pelzer ontvangt zondag 5 mei om 12.00 uur in haar programma "vrijwilliger 2002' mevrouw Greet Bosman-Steenbrink van het Ne to andse Rode Kruis en de heer Joop Verdonk van het Vredesp at- form. Mevrouw Bosman is gestart ats Welfaremedewerkster B aamhage met leed te verzachten. De heer vei donk is al jaren actief met de Vre desbeweging. Al vrocg .n zijn ;euKd werd hem geleerd je mede ^sen vrijwillig te helpen en,e staat1bifhem hoog in het vaandel. Door zijn bewogenheid en interes se in het vrijwilligerswerk kan hij boeiend vertellen. Op zaterdag 4 mei van tien uur 's moroens tot acht uur 's avonds herhaalt Radio Soest de voorlees- marathon 'Soest onder vuurhet opzienbarende boek van Geke van der Merwe, dat vorig jaar ver scheen. U hoort in deze uitzending de stemmen van Thari Schröder en van de dit jaar overleden Radio Soest-medewerker Ralph Hakkert. Jacques van de Griendt vervolgt op zondag 5 mei om 14:00 uur zijn serie Meesterpianisten met Earl Wild, Alfred Brendel, Martha Ar- gerich en Nikolai Lugansky. De opname van Wild zijn uit 1968, van Brendel uit 1968, van Arge- rich uit 1957 en van Lugansky uit 1992. De techniek staat voor niets, de cd's zijn vlekkeloos. We hebben maar zelden pianorollen en 78- toeren bakelieten platen meer over uit de tijd van de eerste helft van de vorige eeuw. In die tijd was de plaats van de pianist heel anders. Door hem kwam het publick op de hoogte van de nieuwe opera productie. Ook tal van orkestwer ken werden voor de piano be werkt. De pianisten bewerkten deze opera- en orkestwerken zelf voor de vleugel. Het waren vaak technische hoogstandjes en zij wa ren voorzichtig met de partituren, anders werden zij gestolen door andere pianisten. Luistert u voor al naar de pianist Nikolai Lugans ky als hij Mendelssohns 'Midsum- mernights Dream' speelt, bewerkt door Serge Rachmaninoff. Voor degenen die van koormuziek houden vraagt Soest Klassiek om drie uur aandacht voor één van de beroemdste koren uit de hele we reld, het Engelse Choir of St. Jo- hns College Cambridge. Het koor bestaat uit 16 bassen en tenoren en 16 alten en sopranen. Zij komen uit heel Engeland en volgen nauw gezet de colleges want de school heeft een uitstekende naam. De Engelse koren kunt u herkennen aan het 'instrumentale' zingen, met weinig vibrato en van een strak heid die u bij de Russische en Duitse koren niet vindt. Het koor zingt onder leiding van Christop her Robinson, een begenadigd koormeester. Peter v.d. Weij ontvangt Piet Smid Crans. Bij Radio Soest en bij de luisteraars is hij bekend als gast in het programma Jazzy Listening dat elke vrijdag wordt uitgezonden na dit programma. Maar deze keer gaat het gesprek over zijn boek over oorlogsvrijwilligers die naar Indië gingen. Piet is indertijd be gonnen als cavalerist en in 1948 heeft hij als beroepsofficier zijn vliegbrevet gehaald. Over deze tijd heeft hij nu een boek geschreven, doorspekt met diverse anekdotes. Deze uitzending is op vrijdag 3 mei om 13 uur, met een herhaling op dinsdag 7 mei om 10 uur. In het program- ma 'Raad Daad uit het ay dagboek van een raadslid' staat ***-' op zondag 5 mei om 16:00 '"^ÉP GroenLinks- 1 raadslid Hüseyin Hüseyin Önal. Önal (35) cen traal. Deze socialist en student mi crobiologie is een Koerd en aan hanger van de alevieten. Hij kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezin gen op 6 maart 354 voorkeurstem men. Werner Paans en Jan Visser praten met hem. Herhaling op maandag 6 mei om 11:00 uur. Techniek: Jaap Gankema. Radio Soest herhaalt op donder dag 2 mei het prachtige, laatste poëzieconcert dat de SLAS on langs organiseerde in de raadzaal van het gemeentehuis. Medewer kers zijn: Gerrie Jonker (fagot), Annedee Jaeger (gitaar) en Mare Drost (zang en poëzie). Presenta tie: Jan Visser. Techniek: Fredy Timmer en Jaap Pastijn. Elke dag nieuws op de hele uren 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Cultuur in de regio (h) 11:00 Even uitblazen 12:00 400 jaar VOC 13:00 Kleinkunst en cabaret 14:00 Operetteland Herdenken/gedenken 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Poëzieconcert (h) 17:00 Soesters en hun muziek 18:00 Radio M 10:00 Ommetje in de natuur (h) 11:00 Van 't Raadhuisplein (li) 12:00 Historische Vereniging 13:00 Vrijwilligers 2002 14:00 Soest Klassiek 16:00 Raad Daad 17:00 Musica Aeterna 18:00 Kerkdienst Jehovah's Getuigen 19:00 Christelijke muziek 20:00 Het boekopen 21:00 Radio M 19:30 Het kompas chr. jongerenprogramma 20:00 Boek binnenstebuiten 21:00 Zingen maakt blij 21:30 Bijbelverzen 22:00 Radio M 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Soest in bedrijf 11:00 Soest 55-plus 12:00 Lunchroom 13:00 Ontmoeting met- gast: Piet Smid Crans 14:00 Jazzy Listening 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Sportcafé 18:00 Jazz uit Artishock 19:00 Radio M 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Soesters en hun muziek (h) 11:00 Raad Daad (h) 12:00 Lunchroom 13:00 Muziekpalet klassiek en opera 14:00 The Beatles 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Sportmagazine 18:00 Radio M 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Ommetje in de natuur 11:00 Van 't Raadhuisplein gemeentevoorlichting, met de column van burgemeester Janssen 12:00 Lunchroom 13:00 Over het voetlicht musical en cabaret 14:00 Soest 55-plus (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Cultuur in de regio 18:00 Radio M 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Muziekspecial 10:00 Voorleesinarathon 'Soest onder vuur' 20:00 Radio M 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Religie en poëzie 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Ontmoeting met... (h) 11:00 Senioren vragen 12:00 Lunchroom 13:00 A Country Song 14:00 Operetteland (h) 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Soest in bedrijf (h) 18:00 Van psalm tot pop 18:30 Weg met hobbels 19:00 De verrekijker chr. kinderprogramma In dit programma-overzicht van Radio Soest vindt men elke week de gegevens over de uit zendingen van donderdag tot en met woensdag, die 's morgens vanaf acht uur tot in de namid dag (op een enkele uitzondering na) worden uitgezonden via de kabel en de ether. Na deze loka le uitzendingen wordt overge schakeld naar de regionale zen der Radio M tot 's morgens acht uur. Kopij van buitenstaanders (inge zonden brieven, tips, ideeën en reacties) voor deze rubriek moet uiterlijk donderdagmorgen in de studio worden ingeleverd. Het adres van Radio Soest is: Raadhuisplein 1, Postbus 3062, 3760 DB Soest, 035- 6093851; fax: 035-6093860; e mail: radio@soest.nl. Ook voor programma-ideeën, persberich ten, aankondigingen, vereni- gingsnieuws, clubbladen, etc.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 17