HAIR Eric Bervoets De Buut op Afrikaanse toer Café KMham^ Kunst en kleur op Waterinkschool Bonte avond op Molenschot 7ACTUEEL T 'RAAG iENTE De mens achter de politicus (4) I Lionsclub Eemland gaat Midwinterparty houden 40 jaar getrouwd? Lucebert-trio in Cenakel Lezing Ben Joosten over beeldhouwers Zimbabwe ~PAGÏNA4 WOENSDAG 1 MEI 2002 SOESTER COURANT PAGINA 5 2002 ^KÏÏgCTisi?! Project levert geld op voor spelmaterialen Origineel Amsterdams café uit de jaren '50. ui inni ei;* UUUUbll tfllMHa Met-maand Body-maand Alle lichaamsbehandelingen Concert op zaterdag 11 mei Eerste 'Spoordal-monoloog' op 5 mei 'Wat zou de wereld saai zijn zonder kleur' WASSEN KNIPPEN DROGEN HEREN KNIPPEN NU 20 I NU 15 SOCIETY HIGHLIGHTS NU €35 Service bij Schoemaker Rijbewijs kwijt door alcohol Soester Courant overal thuis is Soest Eet Villa ♦Van Den Brink Spontaan idee van medewerkers 55 soest.nl ^GUNNINGEN i met 25 april 2002 r een kapvergunning zijn 1 pinus, 1 grove den, jk 3 bomen 100 - 3 coniferen Dniferen, 1 den en Jzenenles angevraagde kapvergun- bosplantsoen -T -1 conifeer in belangen te worden ge- vergunning kunnen dit nnen 4 weken na deze be- ïn bij de afdeling Groen en aest, Postbus 2000, 3760 r 035-6093643. NNINGEN en met 25 april 2002 2002 erk egen het genomen besluit ia verzending van het be- gediend bij het college van ders van de gemeente 0 CA Soest. ral bij het monument aan :eur Schreuderlaan de jaar- •laatsvinden. ri 19.45 uur met muziek en Ti door de voorzitter van het burgemeester Janssen een eken. Ie Last Post twee minuten ;ing plaats namens de ge- het Oranje Comité en het itigheid zal de burgemees- langs het monument ge- owel jongeren als ouderen, )digd de herdenking bij te an bloemen bij het monu- iders maken bekend dat D ontheffing is verleend van nene Plaatselijke Verorde- 10 voor het maken van mu- :rne aan de Lange Brinkweg vanaf 19.00 uur tot 25 mei n binnen 6 weken na be- )1) van dit besluit een be- burgemeester en wethou- n er een verzoek om orden ingediend. afdeling Groen Milieu, te- ir omgaande sturen naar: Gemeente Soest Communicatie Antwoordnummer 120 3760 VB Soest (postzegel is niet nodig) Ibissen politici en burgers gaapt een kloof. Hoor je steeds vaker en luider roepen. In een poging deze afstand te verkleinen, stelt de Soester Courant in een we kelijkse serie de raadsleden en wethouders voor. Nu eens niet door een politiek onderwerp aan te snijden, maar door op zoek te gaan naar de mens ach ter de politicus; eenvoudig aan de hand van enkele huis-, tuin en keukenvragen. Deze week; Eric Bervoets, frac tievoorzitter van de PvdA, raadslid sinds 12 maart 2002, lid van de raadscommissies al gemene bestuurszaken (ABZ) en bestuurlijke vernieuwing. Leeftijd: 30 Burgerlijke staat: tot september nog even ongehuwd Huisdier: hond (Beagle, een klei ne jachthond). Beroep: wetenschappelijk onder zoeker Nederlandse Politie Acade mie. Andere activiteiten (buiten raads werk): muziek (drum en zang), hardlopen. Wat ik vroeger wilde worden: eh... politieman, bij de marine, pop muzikant, maar in elk geval geen raadslid, meen ik mij zo te herin neren. Ontbijt: in het weekend luxe broodjes, een eitje erbij en een glas versgeperste jus d'orange. Helaas is mijn ontbijt door de week vaak zo maar een snelle hap. Ik zou daar meer tijd voor moeten ne men. Krant/tijdschrift: De Volkskrant, NRC, HP De Tijd, Nieuwe Revu, Jeune Afrique, Le Soir en lokale kranten, maar dat laatste is van zelfsprekend. Tv/radioprogramma: ik kijk wei nig tv, afgezien van nieuws, actu aliteiten en zo nu en dan een goeie (avonturen)film. Boodschappen: standaard, ma?» wel altijd iets extras om te smikke len, zoals daar zijn een reep cho colade, een lekker stuk worst, een blikje sardientjes, olijven, brie. En zo af en toe Belgisch bier (favoriet: Duvel, Palm en Gulden Draak). Hobby: daar heb ik het al over ge had bij activiteiten naast de raad en buiten mijn werk om. Ik was vergeten daar 'lezen' aan toe te voegen. Ik moet ALTIJD iets te le zen hebben: kranten, boeken, tijd schriften. Ik ben bijvoorbeeld ook zo iemand die net zo lang de trein doorzoekt tot 'ie een Metro of een Spits te pakken heeft. Humor: ik hou wel van plagen. Vakantieland: Griekenland, Ier land, Marokko. Favoriete plekje van Soest: de Zui delijke Eng of de duinen, maar ik heb er zoveel. Na een drukke dag behoefte aan: op de bank rustig een boek of een krant lezen. Ze kunnen me wakker maken voor: Grieks eten. Mijn haren staan overeind als: ik Fortuyn zijn oneliners hoor, of als mensen met drammen hun Hoewel hij vindt dat de Dag van de Arbeid een vrije dag zou moe ten zijn, is Eric Bervoets vanochtend 'gewoon' naar zijn werk ge gaan. Volgens goed gebruik onder sociaal-democraten brengt de PvdA-er vanavond een rode roos naar een aantal partijgenoten, maar de 'Internationale' zal de voormalige zanger/drummer van een band vandaag niet zingen. 'Ik ken alleen de eerste paar regels. Op partijcongressen sta ik altijd maar een beetje te playbacken, net als veel voetballers bij het Wilhelmus.' De muziekliefhebber pur sang is een rocker, maar erkent dat hij toch ook naar het Eu rovisie Songfestival (dit jaar op 25 mei, zonder Nederlandse deel name) kijkt. 'Om imagoproblemen te voorkomen, zeg ik heel stoer dat het niets voor mij is. Het is ook niet mijn genre, maar als het eenmaal zo ver is, zit ik toch weer stiekem voor de buis.' Dat doet hij met zijn vriendin Marleen met wie hij op 6 september a.s. in het huwelijk treedt. 'Tja, wanneer begint een relatie? Op 7 sep tember 1994 ben ik bij haar gaan eten in Amsterdam en die da tum hebben we aangehouden. Dit jaar valt die op een zaterdag en dat bleek moeilijk, vandaar de zesde. Hebben we voortaan twee dagen achter elkaar iets te vieren. Als Brabander van huis uit pro beer je toch zoveel mogelijk feestjes te regelen.' Eric Bervoets als zanger van de rockband Keswick, tijdens een optre den in 1995 in Breda. punt willen scoren (om het even waar: in de kroeg of in de raad zaal). Ik blijf thuis voor: een goeie avonturenfilm. Ik verplaats me bij voorkeur per: trein, te voet of met de fiets, alhoe wel dat eerste tegenwoordig nog vaak hommeles is. Ik hou me op de achtergrond als: mensen heel emotioneel worden. Oerdom van mij was: om (voorlopig) even met gitaarles te stoppen, want dat gaf echt de nodige ontspanning. Voor mijn buren is het geloof ik wel goed zo. Ik zou niet op een onbewoond ei land willen aanspoelen met: prinses Laurentien, neuh, niet echt. Ik denk het liefst terug aan: de concerten met mijn oude band Keswick (zie foto), inclusief de ra dio-optredens. We waren destijds tamelijk goed aan de weg aan het timmeren, tot de een na de ander afgestudeerd was en aan de vrouw raakte. Een nacht lang kan ik door bomen over: 's nachts slaap ik. Inspiratie krijg ik van: Bono Vox (U2), mooi weer, en (voor wat mijn werk betreft) de boeken van de Utrechtse hoogle raar Frank Bovenkerk. stil van: een gitaarsolo van Ste- ve Rothery (Marillion), toespraken van MLK (Martin Luther Kuig) en mensen die barsten van de levens wijsheid. emotioneel van: het nummer Gentleman's Excuse Me van Fish. romantisch van: een avondje uit eten met mijn vriendin Marleen. Soest over 4 jaar.. is nog steeds dat mooie dorp dat het nu is; alleen zijn er dan meer (betaalbare) woningen voor starters en vitale ouderen. Boven dien zijn er podia waar amateur bandjes lekker kunnen aanklooien. Bouwbedrijf Peter van Asch v.o.f. Grote Melmweg 7B - 3764 AZ Soest Telefoon: 035 - 6024060 - Fax: 035 - 6020640 Reserveer de hele avond uw eigen bruin café en nodig al uw vrienden en kennissen uit voor een onvergetelijk feest. Diverse arrangementen beschikbaar. Soesterbergsestraat 188 Soest 035 - 603 60 10 Met uien lakens verven. Het is weer eens wat anders, maar de leerlingen van de OBS De Buut weten inmiddels hoe het moet. Ze deden het donderdag tij dens de Afrikaanse markt die veel ouders en buurtgenoten naar de school aan de Willaert- straat lokte. Ter afsluiting van het Afrikaproject waren er tal van activiteiten te doen. Overdag namen de scholie ren deel aan verschillende work shops, zoals jambee (trommelen), dans en knutselen. Later op de dag brachten ze het geleerde in de Onder meer beschilderde aarde- werkpotten werden verkocht op de Afrikaanse markt. Foto: Soester Courant. praktijk. Er werden voorstellingen gegeven en de zelfgemaakte spul len, zoals beschilderde aardewerk- potten en glaswerk, werden op de zeer gezellige en drukbezochte Afrikaanse markt verkocht. Dat bracht ongeveer 500 euro in het laatje. Van dat geld wil De Buut twee nieuwe doeltjes voor op het schoolplein aanschaffen, als mede spelmaterialen voor de kleu ters. Voor de beste merken op het t; gebied van beeld en geluid. IIW Uw CD DVD specialist. Steenhoffstraat 15, 3764 BH Soest, Tel. 035-6012132 www.goudensnaar.nl In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de Lionsclub Eem land dit jaar geen Midsummer- night Jazzparty organiseren. In plaats daarvan heeft zij dit jaar gekozen voor een Midwinter dansfeest met een geheel ande re opzet waarbij begrippen als ambiance, exclusiviteit en allu re centraal zullen staan. En, zo als altijd, zullen de opbreng sten naar een nog nader te be palen goed doel gaan. Als verklaring voor deze beslissing geeft president Sjoerd Talsma als reden dat het ongekende succes van de Midsummernight Jazzpar ty met meer dan 3000 bezoekers, de serviceclub organisatorisch bo ven het hoofd dreigde te groeien. 'Wij hebben besloten om op het hoogtepunt te stoppen en daar voor in de plaats een kleinschaliger feest te organiseren, maar ook een feest met een ander karakter'. Dat de Lionsclub Eemland in staat is een wervelend feest te organise ren heeft zij de afgelopen driejaar wel bewezen met de organisatie van de Midsummernight Jazzpar ty. Od 14 december a.s. zal het kasteel De Hooge Vuursche het decor zijn van een swingend mu ziekfestijn voor ca. 500 personen. Desgevraagd wil de president wel een tipje van de sluier oplichten. Hij schetst een enthousiast beeld van feestelijk geklede feestgangers in de sfeervolle ambiance van het - met een tikje geluk witte - kas teel De Hooge Vuursche, de live muziek die iedereen uitnodigt op de dansvloer, 'de rustieke zalen waar het goed toeven is met een goed glas omringd door vrienden. Kortom, een feest met voldoende ingrediënten om het jaar zakelijk dan wel privé feestelijk uit te lui den. Op de vraag of het niet doorgaan van de Jazzparty hem niet aan het hart gaat, antwoordt Sjoerd Tals ma: 'Ach, de Midsummernight Jazzparty was natuurlijk een uniek evenement maar onze midwinter- party vormt weer een heel nieuwe en vooral leuke uitdaging'. Geheel los van de Lionsclub Eemland heeft de stichting Bomenjazz het idee overgenomen en besloten een jazzparty te organiseren. Jazzlief hebbers wordt daarmee een goed alternatief geboden. Kuur (zoals massages, pakkingen, afvallen etc.) 10 keer van 455,- voor 409,- Ossendamweg 28* - Soest - Tel. (035) 6024492 Op zaterdagavond 11 mei vindt in de kapel van het Cenakel in Soesterberg (Soesterbergsestraat 18) een concert plaats, dat ver zorgd wordt door het Lucebert- trio: Céleste Zewald (klarinet), Helena van Tongeren (altviool) en Daniël Kramer (piano). Zij spelen werken van L. van Beethoven, Joh. Brahms, G. Jacob en C. Reinecke. Aanvang: 20:15 uur. Entree: €12,50/10,20. De beeldend kunstenaar Ben Joosten (71) uit Dodewaard houdt op zondagmorgen 5 mei in Artishock van 11 tot 12 uur een lezing met dia's over beeld houwers uit Zimbabwe. On langs verscheen van zijn hand het omvangrijke en rijk geïllus treerde boekwerk 'Lexicon, Sculptors from Zimbabwe, the first generation.' Ben Joosten was in 1967 de eerste voorzitter van Artishock en expo seert, ter gelegenheid van het 35- jarig bestaan van de vereniging, tot 20 mei samen met zijn echtgenote Emmy Eerdmans in het Artis- hock-gebouw aan de Steenhoff straat. In 1973 werd de Soester bronsgieter directeur van de KEO- Werkwinkel in Wageningen. Bij zijn vertrek daar in 1987 ontving hij van het Ministerie van WVC de Bronnerpenning voor zijn bijzon dere inzet voor kunst en kunstzin nige vorming. Hij was de eerste Nederlander die in de negentiger jaren Zimbabwaanse beelden van serpentijn, opaal en springstone naar ons land haalde en de beeld houwers in het Afrikaanse land bronsgieten leerde. De lezing van Ben Joosten in Soest is de eerste in een nieuwe reeks 'Spoordal-monologen', die Artis hock op zondagmorgen gaat orga niseren. Dit initiatief is een uit vloeisel van de Cultuurprijs 2001, die Artishock van de gemeente ontving. Deze prijs a raison van 1500 euro wordt hiertoe de ko mendejaren aangewend. De filmzaal van Artishock is 5 mei open vanaf 10:30 uur. Entree: 2,00; leden 1,00. Direct na de lezing is de tentoonstelling 'Terug naar Soest' te bezichtigen, waarbij Ben Joosten en Emmy Eerdmans aanwezig zullen zijn. De afgelopen weken hebben de leerlingen van de Prof. J. Wate rinkschool met veel enthou siasme gewerkt aan het project 'Kunst en kleur' van het Steun punt kunsteducatie 'Kunst Centraal'. Het project is opge bouwd vanuit een aantal repro ducties van schilderijen en een ruimtelijk werk van moderne beeldende kunstenaars. Reproducties van kunstwerken stonden centraal voor de lessen. De leerlingen bekeken en bespra ken de werken van Vincent van Gogh, Claude Monet, Yves Klein, Barnett Newman en andere beken de schilders. Aan de hand van af beeldingen uit de (moderne) beel dende kunst wandelden en werk ten de leerlingen door de verschil lende gebieden van kleur, hier en daar aangevuld met deskundigen adviezen van de heer Theo Naes- sens. De lokalen van de groepen 1 t/m 8 waren omgebouwd tot echte ate liers. In alle groepen werd regel matig geschilderd met verschillen de kleurgroepen en had het begrip 'kleur' een heel nadrukkelijke plaats. De leerlingen voelden zich echte kunstenaars en de resultaten mochten gezien worden. Aan het einde van de projectdagen werd het werk van de leerlingen tentoongesteld. Deze tentoonstel ling werd drukbezocht door ouders, familieleden van de kinde ren en andere belangstellenden. Het project werd feestelijk afge rond met een echte kunstveiling van werkstukken die afgestaan waren door leerlingen uit de ver schillende groepen. De opbrengst van de veiling en de verkoop van koffie met cake, koek of limonade wordt besteed voor speelmateriaal op het schoolplein. Foto: Herman van Dam. 'Wie biedt meer?': de kunstvei ling op de Prof. Waterinkschool. Van 25 Van 19 Nu 10% korting op ALLE L'Oreal sham Aanbiedingen uitsluitend geldig in de maand mei 2002! BINNENKORT OPEN "TRENDIES" HAIRSTYL1NG KERKSTRAAT 44 SOEST 035 - 6012175 BRINKSTRAAT 4 BAARN 035 - 5417060 Al meer dan 50 jaar repareert Schoemaker beeld, geluid en huishoudelijke apparatenten. Eigen monteurs verzorgen snelle en vakkundige reparatie. Nu ook op zaterdag! Kleurervtv, telefoon of I.S.D.N. defect?; wasauto maat stuk; koelkast ontdooit? Bel Schoemaker, wij staan voor u klaar! expert Schoemaker Burg. Grothestraat 9 Telefoon: 035 - 601 03 44 Een 58-jarige Soester is zijn rijbe wijs kwijt en zal zich voor de rech ter moeten verantwoorden voor het feit dat hij onder invloed van drank achter het stuur was gekro pen. De man trok woensdagavond op de Biltseweg de aandacht door zijn rijgedrag. Het stopteken van de politie negeerde hij, maar even later zette hij voor zijn woning in Soest zijn auto voor de deur. De agenten lieten hem een blaastest afleggen, hielden hem aan en na men hem mee naar het bureau, waar de ademanalysetest leerde dat de Soester 1,50 promille alco hol in zijn bloed had. Dat is drie keer zoveel als is toegestaan. Wegens een kleine renovatie zijn wij van maandag 29 april X t/m vrijdag 3 mei GESLOTEN Soesterbergsestraat 122 3768 EL Soest Telefoon 035 - 601 27 06 Telefax 035 - 601 97 18 Vorige week woensdagavond beleefde Molenschot, het ver zorgingshuis aan het Dalplein, een primeur: een 'bonte avond', geheel verzorgd door het personeel. Het idee daar voor was kort daarvoor spon taan ontstaan. in de koffiekamer genoten vrijwel alle bewoners van een wervelende show vol sketches, liedjes en ande re optredens, waarin volop werd geplaybackt als o.a. André van Duin (zijn 'monnikenlied' werd een groot succes), de Zangeres Zonder Naam, Dorus, Leen Jon- gewaard, de Jantjes en vele ande ren. Ook de hit 'Omdat ik zoveel van je hou' scoorde uitstekend bi( de toehoorders, die de artiesten uiteraard beloonden met een groots en welverdiend applaus. Deze eerste 'bonte avond' was dan ook in alle opzichten een groot succes. De organisatoren zitten in middels vol plannen. Volgend jaar komt er natuurlijk vast weer zo'n avond, maar er wordt ook gedacht aan een musical voor de kerst! Soest gaat daar vast meer van ho ren. Foto: Soester Courant

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 5