'otors Soest Afscheid Soest van eigen jongens Mijlpaal voor sportuitwisseling Oud-kampioenen SEC gaan op herhaling tegen Vesting Voetbalkamp weer hoogtepunt 3,50 €5,- :OOP: sions iland Motors nland Motors mland Motors smland Motors emland Motors iemland Motors Daniël Stellwagen (15) jongste jeugdkampioen Vier dagen schaakfestival Manege De Boshoeve wint het NK met jeugd carrousel Mountainbiken om titel van Soest én voor dierentehuis Olympia houdt voor de 45f keer een natuurwandeling PAGINA U WOENSDAG 8 MEI 2002 Michel Everts redt eer met zijn le competitietreffer in 14 jaar SOESTER COURANT PAGINA 17 AUTOSPORT Pim Hoekzema SCHAKEN Vanaf morgenochtend in EHBO-zaal SCHAKEN PAARDENSPORT IDE KIBBELING woning aan de laan 36 Smeeing BV. VISSEN Gerrit Kasius PAARDENSPORT Olaf van Wijk Ongeveer 400 mensen vieren halve eeuw Soest-Soest Zaterdag 11 mei om 15:00 uur op de Bosstraat-West VOETBAL Ruim 200 leden van Soest maken vier dagen plezier TRLATHLON Dick Goijert van voren in kwart triathlon MOUNTAINBIKE Sanitair HOCKEY Dames van MHC lijken ineens 'onoverwinnelijk' WANDELSPORT BRIDGE BC Eemland mag wisselbeker weer in de kast zetten Duivenberichten Sportprogmnm^j EEN GRATIS 2E AFDRUK VAN UW FOTO'S! 5.495.- i, 20009.450,- 20009.945- ;m, 20008.995,- 00 km, 19998.595,- harcoal grey, 10.950,- 30 km, 2001 9.995,- 10 km, 20008.595,- 91.000 km, 19976.495,- 5.000 km, 19989.995,- ood met, 7.495,- ,68.000 km, 199910.950,- ekleding, 23.950,- ilver, 17.000 km, 2000 km, 200014.950,- 000 km, 199914.495,- ,60.000 km, 1999 .....13.495,- .000 km, 200115.495,- ien met, 18.495,- a Wagon Edition 22.495,- Dlue, 27.000 km, 2001.21.495,- e, 15.000 km, 2001 21.495,- 17.000 km, 2001 16.950,- 0.000 km, 199912.495,- |on 92000 km, 199911.950,- 1 25.495, 13.495, m, 1999 ïding, 23.000 km, 2001 30.950,- ie, Airco, 17.995,- ..16.495, Okm, 1998 ..10.495,- 56.000 km, 199915.950,- met, 42.000 km, 20009.995,- (ecutive 20.950,- &wtfeuic{, 2 (hoek Dalweg) S 035-7501820 Pas fieaat ff?? VOETB ALrzondag In de eerste helft van Soest- AFC (1-6) stormde Michel Everts naar voren, toen hij zag dat Soest een strafschop toege kend had gekregen. Tegen de afspraak in eiste de verdediger de bal op om hem vervolgens vanaf elf meter onberispelijk in het doel te schieten. Het was zijn eerste competitietreffer in de meer dan tien jaar dat hij voor de hoofdmacht uitkwam. Trainer Henk van Asch was be hoorlijk 'pissig' toen hij Everts' ac tie ontdekte. 'We wilden toch pro beren te winnen op eigen veld. Als hij hem had gemist, was 'ie er met een uitgegaan, dan had hij een an der afscheid gekregen.' Afscheid was het teken waarin de laatste thuiswedstrijd van Soest in de hoofdklasse deels stond. Niet zozeer voor de handvol 'vreemde lingen' die na een seizoen de club de rug toekeren, wel voor de 'eigen jongens' die niet meer terugkeren in de selectie. Zoals Jeroen Dor- restein die volgend seizoen onder Peter Visee bij zaterdag hoofdklas ser Spakenburg speelt. Zoals Paul Dreef die stopt omdat hij steeds wordt geplaagd door spierblessu res. En zoals Everts die in een la ger elftal gaat voetballen. Alle drie werden ze voortijdig ge wisseld. Dorrestein, die niet hele maal fit was, al na 25 minuten. De geblesseerde Dreef werd vijf minu ten voor tijd pas ingebracht om vier minuten later het applaus in ontvangst te mogen nemen. Everts die in de basis stond, kreeg in de tweede helft een publiekswissel van Van Asch, maar zal vooral hebben genoten van zijn unieke doelpunt. Risico Qua voetbal ging verder de mees te aandacht uit naar AFC dat nog kans heeft op de titel en volgens Van Asch het beste voetbal in de hoofdklasse speelt. Toen Soest na de rust (1-3) meer risico ging ne men, werd het van de kastje naar de muur getikt. Guy Dekker ver scheen nog tweemaal voor de Amsterdamse doelman, maar had zijn vizier niet scherp gesteld. Voor Van Asch was de wedstrijd ook het laatste optreden als (interim)trainer voor de eigen aan hang. In het najaar begon hij aan de schier onmogelijke klus om Soest in de hoofdklasse te houden. Wat hij toen aantrof, was volgens hem een 'zootje'. 'Ik ben kinderop pas geweest, babysitter en weet ik wat allemaal niet meer, voordat we eindelijk aan voetbal toekwamen. Maar toen waren we al twee, drie maanden verder', aldus de trainer. Spijt heeft hij er niet van, dat hij er is ingestapt. 'Maar het heeft ver schrikkelijk veel energie gekost. 'Nadat er zoveel spelers waren ge stopt of weggegaan, heb je een ver schuiving gekregen. Wat je nodig hebt, is een kern van Soester spe lers, maar het was een omgekeer de wereld', aldus Van Asch die in de loop van het seizoen verschil lende Soester spelers een kans gaf. Of dat een vervolg krijgt, laat hij over aan zijn opvolger Hans de Wit. Zelf gaat Van Asch verder als technisch coördinator van de jeugd. Naar verluidt is van een stuk of vijf spelers reeds bekend dat ze vol gend jaar voor Soest zullen uitko men. Een van hen, zo willen de berichten, is Jordie Brouwer van WZ'49. De tweede wedstrijd van Pim Hoekzema in de Golf Gti Cup was van korte duur. De Soester die de zevende starttijd had gerealiseerd, raakte tijdens de race in de eerste bocht van het TT circuit in Assen betrokken bij een ongeval tussen drie auto's. Behalve blikschade was een afgebroken stuurstang het gevolg. Daniël Stellwagen is in de jeugdcategorie tot 20 jaar Nederlands kampioen scha ken geworden. De vijftienja rige Soester bevestigde daar mee het talent waarover hij beschikt. Onlangs werd een stichting in het leven geroe pen, zodat Stellwagen betere trainingsfaciliteiten heeft. Dankzij donaties van onder an deren de Soester R. Schothuis kan Stellwagen worden begeleid door de internationale meester Delamarre. Dat wierp zijn vruchten meteen af tijdens de NK voor jeugd, waarin Stellwa gen ondanks zijn leeftijd een plaats kreeg in de hoogste cate gorie. Dat was op zich niet zo verwon derlijk, want de Soester drong begin dit jaar door tot de kwartfinale van het Nederlands kampioenschap voor senioren. Daarin werd hij gedwarsboomd door grootmeester Friso Nij- boer. Het volgende grote toernooi vond vorige week plaats in Nij megen en begon maandag 29 april. Over negen ronden zou worden uitgemaakt wie de na tionale titel op zijn naam mocht schrijven. Stellwagen nam van begin af aan de koppositie om deze niet meer af te geven. Hij won zevenmaal en speelde re mise tegen Erwin 1'Ami, een van zijn voornaamste concur renten. Een remise in de laatste ronde tegen de niet te onder schatten Jesper Jens zou vol doende zijn voor de toernooize ge en het daaraan verbonden kampioenschap, en dat lukte. Met acht punten uit negen par tijen werd hij de jongste jeugd kampioen die Nederland ooit heeft gekend. i is geopend van ).00 tot 18.00 uur. van 19.00-21.00 uur. van 10.00-17.00 uur. Vanaf morgen worden er vier dagen hersens gepijnigd in het EHBO-gebouw aan de Paral lelweg. Tientallen denkspor- ters doen er mee aan het jaar lijkse Schaakfestival Soest. Het meerdaags evenement bestaat uit een rapid- en een weekend toernooi. Begonnen wordt op Hemelvaarts dag met het snelschaaktoernooi over zeven speelronden, waarbij elke deelnemer 25 minuten denk tijd per partij krijgt. Inschrijven hiervoor kan morgen nog tussen 9:30 tot 10:15 uur; deelname kost 5,00. Er wordt begonnen om 10:30 uur en om kwart over vijf 's middags kunnen de beste snelscha kers geldprijzen van 40, 20 en 10 euro komen ophalen. Het weekendtoernooi neemt drie dagen in beslag en bestaat even eens uit zeven ronden met twee uur denktijd per persoon per par tij. Meedoen kost 20 euro. IGM- en IM'ers kunnen gratis meedoen. Aanmelden kan vrijdag nog tussen 13:00 en 13:45 uur en een kwar tier later begint de eerste ronde, om 19:30 uur gevolgd door de tweede. Zaterdag beginnen de ron den om 9:40,14:00 en 19:30 uur, zaterdag om 9:40 en 14:00 uur, waarna het festival om 18:30 uur wordt afgesloten met de prijsuitrei king. De winnaar incasseert 500 euro, verder zijn er onder meer zeven prijzen, aflopend van 350 tot 25 euro. Meer informatie over het Schaak festival Soest is verkrijgbaar bij K.J. Vegter, SS 601469 of op de site van de Soester Schaakclub: www.gng.nl/ssc 4/06-22293831 (verkoopwagen) De jeugd carrouselgróep van manege De Boshoeve is zon dag in Woudenberg Neder lands kampioen geworden. Daarnaast sleepte het team ook de prijs voor het schoonste Igeheel in de wacht. De jeugd carrousel, die bestaat uit zestien ruiters en amazones van 12 tot en met 16 jaar, nam voor het eerst deel. De groep is al sinds 1999 in training en zou vorig jaar debuteren op het NK, maar dat werd wegens de MKZ-crisis afge last. Carrousel is een van de weinige teamsporten binnen de paarden sport. De zestien ruiters rijden te gelijkertijd een dressuurproef op muziek. De jury kijkt of ze alle maal gelijk zitten en of de paarden zich in dezelfde gang (stap, draf of galop) voortbewegen. De Soesters deden dat, na de trainingen van commandante Willemien van Ros- sum, het best. Het was de zeven de keer dat een carrouselgroep van De Boshoeve een nationale titel veroverde. wjaar 1910) op unieke et van de Engh, heeft iderhoud en dient aerd te worden, g 315.500,-k.k. gonroerendgoed.nl 5 57 of 06 - 53620119 idanon De tweede zomerwedstrijd van de Snoekbaars is- gewonnen door Gerrit Kasius. Vanuit hun boten op de Vecht haalden de deelne mers honderden vissen boven wa ter. Gert van Drie had zelfs 65 keer beet, maar hij moest genoe gen nemen met de derde plaats, omdat hij op een totale lengte van j 13.29 meter uitkwam. Dat was minder dan John Hibbel (13.98) en Kasius (14.87). Olaf van Wijk heeft onlangs de tweede plaats bemachtigd tijdens een westernwedstrijd, op de on derdelen trail (hindernissen) pleasure (een proef, waarbij het uitgestraalde plezier deels mee telt). Op andere onderdelen, die vergelijkbaar zijn met dressuur, eindigde hij als vijfde en zevende. De 40-jarige Soester rijdt pas vijf jaar paard. Toen elf voetballers, tien tur ners en een handvol begelei ders uit ons dorp van 24 tot en met 30 juni 1952 in het Duitse Soest te gast waren, konden ze niet vermoeden dat ze de af trap verrichtten voor een tradi tie die een halve eeuw later nog zou worden voortgezet. Ongeveer tweehonderd sporters (van ca. 15 tot 18 jaar) en officiële genodigden uit de Westfaalse stad, die net als Soest ca. 45 duizend inwoners telt, komen vrijdag juni bij sporthal Beukendal aan en ke ren twee dagen later weer huis waarts. In de tussenliggende tijd zijn er krachtmetingen in acht tak ken van sport, wordt er getekend en gemusiceerd en zullen er ver schillende activiteiten plaatsvin den. Zoals een sportspektakel op vrijdagavond in het Spleasure Cen trum aan de Dalweg, een feest avond op zaterdag in de hal van het Reinigingsbedrijf Midden-Ne derland aan de Lange Brinkweg en een reünie voor ambtenaren en bestuurders die bij de uitwisseling betrokken zijn geweest. Ook wordt gepoogd zoveel mogelijk sporters, die in 1952 deelnamen, op deze bijeenkomst te herenigen. Makke lijk is dat niet, zegt Piet Hoogen- doorn van de gemeente Soest. 'Een aantal is al overleden en de anderen zijn moeilijk te vinden, maar we blijven het proberen.' Wie er destijds bij was of iemand van die groep kent en weet waar deze woont, kan contact opnemen met Hoogendoorn, 88 6093543. Tijdens het weerzien zal de ge meente Soest een jubileumboek presenteren over de geschiedenis van de sportuitwisseling. Vanwege de mijlpaal wordt verder in Museum Oud Soest een ten toonstelling over Soest-Soest inge richt, die vermoedelijk in de loop van volgende week wordt geo pend. Van de deelnemers wordt volgen de maand, direct na aankomst een groepsfoto gemaakt, die de Duit sers later mee naar huis krijgen. Bij de ontvangst ligt er voor de gasten een lunchpakket klaar, waarna de sporters naar hun gastgezin wor den gebracht. Of dat laatste voor alle deelnemers geldt, is nog maar de vraag. De laatste uitwisselingen bleek de huisvesting in zowel Soest als Soest een probleem, dit in grote tegenstelling tot de ontmoetingen daarvoor. In 1988 bijvoorbeeld vond een record aantal van 290 Nederlandse sporters moeiteloos onderdak bij een Duitse leeftijdge noot. Sinds een jaar of zes is het meer regel dan uitzondering ge worden dat groepen jongeren, zo wel hier als daar, worden onderge bracht in sportzalen. De officiële gasten uit de oude Hansestadt overnachten in Het Witte Huis aan de Birkstraat. Vroeger was dat ook gebruikelijk, maar begin jaren negentig weken de 'bobo's' hier kortstondig van af en logeerden ze over en weer bij de collega's of ambtsgenoten. Dat was in de tijd dat het nut van de sportuitwisseling door de ge meenteraad van Soest Nederland in twijfel werd getrokken. Soest moest structurele bezuinigingen gaan doorvoeren en was bezig een kemtakenbeleid vast te stellen. Vraagtekens werden geplaatst bij de uitgaven van 6.000 en 12.000 gulden (beide een keer in de vier jaar) op een begroting van 120 miljoen gulden. Kort voor de sportuitwisseling van 1992 (in Duitsland) ging de Soes ter Courant naar de Hansestadt om vast voor te proeven, maar ook om daar de meningen te peilen over de politieke uitlatingen alhier. De Duitse reacties werden gevoed door teleurstelling. Drie weken la ter stelden de Nederlandse be stuurders, op de terugweg van de uitwisseling, enthousiast dat de contacten met Soest Duitsland moesten worden gecontinueerd. Daarna werd wel afgesproken dat de tweejaarlijkse ontmoetingen ook een cultureel tintje moesten krijgen. Dat kreeg in de jaren daar na op bescheiden schaal gestalte in de vorm van muziek en tekenen, waarop onder andere het Griftland College en de Muziekschool anti cipeerden. In de komende weken in de Soes ter Courant meer over de geschie denis van Soest-Soest en ook het uitgebreide programma. BOUW MAATSCHAPPIJ W.URANO SOEST EEKEND NVOB blTIU TEL U5S2 Zondag 5 mei, maar dan ii. 1985, werd SEC kampioen van de 4e klasse G. In de laatste wedstrijd werd op eigen veld 1- 1 gespeeld tegen De Vesting dat de Soesters alleen bij Winst van de titel had kunnen afhou den. Zaterdag 11 mei staan spelers van destijds wederom tegenover elkaar op de Bos straat-West, om 15:00 uur is de aftrap door oud-voorzitter Peter Koelewijn. Bij SEC ontbreken alleen Jaap Holleman en grensrechter Gert de Beer, de anderen zijn er allemaal bij. Zoals topscorer Bert Holwar- da die zeventien jaar geleden met een prachtige omhaal de 1-1 scoorde, maar ook onder anderen Tim Torsing, Jan van Rees, Willem van de Deijssel, keeper Bric Heemskerk, trainer Luc Bijker en elftalleider Bert Kanters. Zij en hun teamgenoten zorgden er destijds voor dat SEC voor het eerst naar de derde klasse promo veerde. In 22 wedstrijden behaal den de groenwitten 33 punten, twee meer dan De Vesting. In die tijd leverde een zege nog maar twee punten op. Na de winterstop verspeelde SEC slechts drie pun ten. In de allesbeslissende ontmoe ting met De Vesting stonden onge veer tweeduizend toeschouwers aan de kant, een aantal dat later Op 5 mei 1985 werd SEC-zon- dag kampioen na een 1-1 gelijkspel tegen De Vesting. Beide elftallen staan zaterdag weer tegenover el kaar voor een sportieve reünie. Archieffoto: Goos van der Wilt nog wel eens werd geëvenaard tij dens de derby's met S.O. Soest. SEC zou daarna nog met regel maat pendelen tussen de derde en vierde klasse. Het huidige elftal speelt in de vijfde klasse. Bij SEC werd enige tijd geleden het idee gevat om de wedstrijd te gen De Vesting nog eens te spelen. De sportieve reünie wordt om 12:45 uur voorafgegaan door een duel tussen het toenmalige kam pioenselftal van de zaterdag-tak en Hees. Na afloop is er een feest in de kantine. Het achttiende voetbalkamp van S. O. Soest zit er weer op. Ongeveer 200jeugdleden van de club verble ven vorige week op de Bosstraat-Oost voor het meer daagse evenement dat tot de jaarlijkse hoogtepunten van de voetbalclub wordt gerekend. Het kamp werd geopend door de look-a-likes van kroonprins Willem- Alexander en zijn Maxima, beter bekend als Jaap en Esther ten Haaf. Zij gaven het startsein voor vier da gen (voetbal)plezierdat, vanwege het slechte weer, de eerste dag deels in sporthal Beukendal plaatsvond. Een spectaculair onderdeel bleek de Tour de France, maar ook voetvolley, boardingvoetbal en het spontane kus sengevecht dat bij de tenten ontstond, verhoogden de pret. Natuurlijk werd er eveneens getraind, traditioneel ook weer onder leiding van professionals. Elf dagen voor hun bekerfinale tegen Ajax kwamen Stijn Vreven en Dirk Kuijt van FC Utrecht naar Soest om het nog eens een keertje voor te doen. Op de foto jongleren ze met de bal, gadegeslagen door enkele deelnemers aan en begeleiders van het voetbalkamp. Hun clubgenoot Ro- bert Roest, die in de jeugd van Soest speelde, kwam yanzelfsjjrekend ook langs. Foto: Herman van Dam Acht leden van De Schieter start ten zaterdag in de kwart triathlon van Breukelen. Dick Goijert werd in het deelnemersveld van 107 triathleten zeventiende in 2.12.28, Dennis Moerman (2.13.45) kwam als 21e over de finish. Bij de dames was Bea Kendziorra de enige vrouw van De Schieter, maar ze werd wel eerste in de ca tegorie 40-plus. De resultaten van de andere clubgenoten waren: Erik den Ouden 2.16.56, Huub Stam mes 2.21.49, Frank de Groot 2.23.20, Ronald Vergauwen 2.26.39, Ed van Renswouw 2.38.54. Mountainbikeclub Midden- Nederland houdt woensdag 15 mei het open Soester kam pioenschap. De deelnemers steunen automatisch Dierente huis 't Hart, want daar gaat de opbrengst heen. Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro, maar vanwege het goede doel mo gen de mountainbikers desgewenst ook meer geld in het laatje bren gen. De wedstrijd op 15 mei begint om 19:30 uur op het Soester Hoogt aan de Van Weerden Poelmanweg. De duur is 60 minuten en een ron de. Inschrijving en nummer opha len kunnen tussen kwart voor en kwart over zeven, bij het parcours. Er is plaats voor 50 fietsers. Ook mensen die geen licentiehouder zijn, kunnen meedoen aan de 'Soester Open'. Aan de finish lig gen diverse prijzen, zoals sportkle- ding, bandensets en caps te wach ten. Installatiebedrijf j. cornelisse bv. Telefoon (03S) - 601 30 14 De dames van MHC Soest hebben zich de laatste maand een onover winnelijke status aangemeten. Voor de vierde keer boekten de hockeysters een zege. Daarvoor verkeerden ze nog in degradatie nood. Zondag moest Vianen er aan gelo ven. De Soesters kwamen daar weliswaar met 1-0 achter, maar nog voor de rust zorgde Marise Tiel voor de gelijkmaker. Daarna werkten achtereenvolgens Julie Corsmit en Jackemijn Hilligerhek- ken aan de overwinning. Alle doel punten vielen uit een strafcorner. Voor de 45e keer houdt Olym pia een natuurwandeltocht. Deze staat zaterdag 11 mei op het programma en bestaat uit routes over 5,10,15,20,30 en 40 kilometer. Afhankelijk van de afstand die de deelnemers kiezen, komen ze door verschillende natuurgebieden van Soest, Baarn en Hilversum, zoals, Pijnenburg en het Utrechts Land schap. Gestart kan worden vanaf 8:00 uur. Voor de 40 kilometer moet men vóór 9:00 uur op pad zijn, voor de 30 kilometer vóór 10:00 uur en voor de 20 kilome ter vóór 11:00 uur, de anderen krijgen tot 13:00 uur de tijd. Het startbureau is in het clubhuis van AV Pijnenburg aan de Wieksloter- weg. Deelname kost 3 euro met en 1,50 euro zonder herinnering. Leden van een erkende wandelsportvere niging krijgen op vertoon van hun lidmaatschapskaart een reductie van respectievelijk 50 en 30 euro cent. Voor meer informatie over de ju- bileumtocht van Olympia kan con tact worden opgenomen met W. van Steendelaar, 88 6020005 (na 19:00 uur) of mevrouw M. Visser, S 6024490. BC Eemland is opnieuw kampioen van Soest en Soesterberg gewor den. In een halve competitie, ver deeld over twee avonden, behaal den de bridgers van deze club met 541 punten een hogere score dan Schoon Slem (489), ONI (473), Soest (469) en Soesterberg (420). De laatste bridgeclub stond dit jaar garant voor de organisatie van het prima verlopen kampioenschap voor viertallen, waarbij mevrouw Stolwijk de wedstrijdleiding in handen had. BC Eemland had na de eerste avond met 270 punten al de lei ding, direct gevolgd door Schoon Slem met 252. Elke club had zijn plek toen kennelijk al gevonden, want in het klassement zou de tweede speelronde geen verande ring meer komen. Eemland-cap- tain Visser mocht vorige week dan ook de wisselbeker in ontvangst nemen. Wedvlucht: Houdeng; afstand: 203 kilometer; wind: noord. DE ZWALUW Comb. van Egdom 1; H. Toonen Zn. 2; gebr. de Bruin 3; H. Vonk 5; E. v.d. Brakel Znn 7; J. vd Brakel Zonen 9; H. Huisman 10; Comb. de Bes- de Bree 12; v. Es «Sc Rijksen 14; R. v. Hornsveld 18; P. Kanters 19; G.M. Schimmel 27; A. Teunissen 30; J. Benschop 34; H. Vos 35; J. van Dijk 38; Weldink/v. Hengstum 41; A. Rookhuizen 43; H. de Bree 46; H. Wolfsen 50; Th.Wigtman 52; Patrick «Sc Ingrid 57; S. v.d. Heiden 60; W. van Dorrestein 61; R. Eimers 70; De Bruin v. Arnhem 89; J. de Jong 92; v. Gin- kel Kanters 97; R. v. 't Net 117; R. Voskuilen 120; R.W. Grift 125; C. Kamphorst 138. DE VRIENDSCHAP B.G. Schimmel 1; A. Dijkstra 3; B. van Gardingen 5; Altenaar/Reijerse 7; H.H. v.d. Veen 8; J. v. Groningen 10; J. Kortland «Sc ZN 11; H.C. Rauch 14; Comb. Westervcld 18; Comb. Zijt- veld/Krol 20; G. Rietveld 22; J.C. Wijnands 27; Vaessen/Veenendaal 30; Z.K.H. Pr. Bernhard 32; R. v. Groe- nestein Zn 57. ZATERDAG 11 MEI Wandelsport 08:00 Natuurwandeltocht Olym pia vanaf clubhuis AV Pijnenburg (Wieksloterweg) ZONDAG 12 MEI Hockey 12:45 uur MHC Soest-VVV (Bosstraat) 14:30 MHC Soest (^-Amers foort (Bosstraat) Tennis 10:00 LTC Soestdijk-DASH'35 (Schrikslaan) 10:00 LTV Soesterberg-Beckson (Kerklaan) 10:00 TV Soest-Zuid-Flehite (Bosstraat) Voetbal 14:00 Argon-Soest (Mijdrecht) MAANDAG 13 MEI Zaalvoetbal 19:00 Bedrijfssportcompetitie (Beukendal) Van 13 t/m IS mei bieden wij u een gratis tweede afdruk van uw foto's aan* Van elke fdm afgewerkt in onze 1 uurservice ontvangt u de hele week een gratis tweede afdruk op hetzelfde formaat. ■"uitsluitend geldig bij ontwikkelen en afdrukken in de 1 uurservice voor kleinbeeldfilms en aps. hoek van Walsem Fotografie uursen'ice Soestdijk van Weedestraat 147

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 17