Glorieuze intocht voor wandelaars En dit zijn de knallers van deze week: 0,50 Eén telefoonnummer huisartsenhulp avond/nacht/weekend: 0900-3311233 3.49 0.49 1.29 0.59 0.79 27.50 Stalker krijgt in hoger beroep hogere straf ^VElUHGGEIOIMfttMZUQIIOFF DE BESTE WINKEL VAN NEDERLAND NIJHOf Sophia van Amersfoort WINTERHARDE S VASTE PLANTEN t VERKOOPPLANNEN? WOENSDAG 5 JUNI 2002 80e JAARGANG NO. 41 DEZE WEEK OPEL-©- Huisartsenpost Eemland start per 2 juli HEI Avondvierdaagse volgend jaar vanaf TBS-terrein Winkeldieven in kraag gepakt JAARLIJKSE GROTE ZOMER KUNST- EN ANTIEKVEILING Ca. 3750 kavels kunst, antiek, schilderijen, goud, zilver, kleingoed en diversen 20% korting op alle wandtegels Onder invloed 363 Bekeuringen bij grote verkeerscontrole voor kleine én grote maten! UW WONING VERKOPEN? BEL UW MAKELAAR: 035-601 13 04 Smit-Hol Molenbeek Riblappen Tomaten OVERHEES Tamboerijn 11 - Soest Gebraden rosbief Ijsbergsla Knip wit of tarwe brood Huggies luiers VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest Hennepplanten in auto gevonden A. van der Lee SOESTER KALENDER Gewest morgen onbereikbaar voor WVG Tuincentrum en Kwekerij Groeneveld BEL VOOR EEN GRATIS EN DESKUNDIGE WAARDEBEPALING 035 - 603 27 37 SOESTE S900URAN Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 - 3760 AB Soest Telefoon 035 - 601 41 52* - Telefax 035 - 602 49 04 - E-mail: soestcrt@wanadoo.nl - Internet: www.soestercourant.nl Abonnement: Soest/Soesterberg per half jaar 8,25 - Buiten Soest 16,50 - Losse nummers 0,50 Gecontr. oplage 12.300 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Actueel Afscheid Wim de Kam. Scholen halen bezem door omgeving. Visser. Op 't Hoogt Actueel De mens achter de politicus: Harry Witte. Mavo Soest is niet meer. Opruimers beloond door Soest. Familieberichten Varia 7 Bestuurlijke Vernieuwing: meteen irritaties. Veiling eerste harington. Griftland loopt voor kindertehuis. Cultuur en Welzijn 11 Eerste lustrum Muziekkring. Poëziewandeling in de Paltz. Artishock. Soesterberg Nationale Straatspeeldag: actie! 'Actie Regiotaxi' van particulier. Afscheid ambulancechauffeur. Sport 17 Geest van uitwisseling mergelt uit. LTC moet gas blijven geven. Soest-Zuid houdt koploper in bedwang. Prikbord 19 Medische dienst. Kerkdiensten. Bowlers sluiten af. Programma Radio Soest. fl« NEFKENS SOEST Wie anders VOOR NIEUW EN GEBRUIKT AU TOM O B IELBE DR IJ F Birkstraat 30 - 3768 HH Soest! Telefoon (035) 601 23 64 In de zaak tegen de 42-jarige man uit Soest die zijn ex- echtgenote al jaren stelsel matig lastig valt, is de recht bank in Utrecht te mild ge weest, zo oordeelde het Am sterdamse gerechtshof afge lopen vrijdag. In het hoger beroep, dat nota bene door de verdachte zelf was ingesteld, werd geen vier, maar acht maanden voorwaardelijk opgelegd. Deze straf wordt omgezet, zo dra de man zich de komende twee jaar een keer in de Citer vertoont. Het is geen stok ach ter de deur, eerder een balk. Het voorstel van de advocaat- generaal om een werkstraf op te leggen, kreeg geen navolging. Wel werd de man veroordeeld tot vier maanden cel, maar die heeft hij reeds in voorarrest uit gezeten. Tenslotte moet hij 135 euro betalen wegens het vernie len van de ruit van de centrale voordeur in het woongebouw waar zijn ex, met drie van hun kinderen, woont. Die kinderen waren volgens de stalker de reden dat hij zich zo nu en dan in de buurt van de woning van zijn vroegere gelief de vertoefde. Hij is daar vol gens een gerechtelijk vonnis echter persona non grata. Dat hij anonieme brieven heeft ver stuurd, op de ramen heeft ge klopt, tuinpalen uit de grond heeft getrokken, autobanden heeft lek geprikt en de afraste ring heeft verwijderd, ontkende hij ten stelligste, twee weken geleden. Maar net als de Utrechtse rechtbank, achtten de hoge rechters in Amsterdam het stal- ken gewoon bewezen. De man noch zijn advocate was bij de uitspraak aanwezig. Op 2 juli aanstaande gaat de Huisartsenpost Eemland van start. Dat betekent dat vanaf die datum alle huisartsen van de regio, dus ook die van Soest (maar niet van Soesterberg!), samenwerken in een organisa tie die de diensten 's avonds, 's nachts, in het weekend en op feestdagen regelt. De huisart senpost is bereikbaar via één centraal telefoonnummer: 0900-3311233. De huisartsenpost is gevestigd in Ziekenhuis Eemland, locatie De Lichtenberg, ingang Hugo de Grootlaan in Amersfoort. Bezoe kers vinden de post in de nabijheid van de poliklinieken. Borden wij zen de weg. Behalve deze centra le post is er een dependance in verzorgingshuis St. Joseph in het centrum van Achterveld. Deze maand wordt de laatste hand ge legd aan de inrichting van de pos ten. De centrale post in Amersfoort is op werkdagen bereikbaar van 5 uur 's middags tot 8 uur de volgen de ochtend en verder in het week end en op feestdagen (24-uurs dienst). De dienst is nadrukkelijk alleen bedoeld voor dringende hulp van een huisarts en dus niet voor vragen die kunnen wachten tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen dokter. Door de diensten op deze manier gezamen lijk in te richten en uit te voeren kunnen de huisartsen de kwaliteit van de zorg nu en in de toekomst beter waarborgen. Bezoek aan de huisartsenpost kan alleen na telefonische afspraak. Op huisarts De deelnemers aan de avond vierdaagse hebben donderdag een 'glorieuze intocht' gehou den. Langs de rijbaan van met name de Albert Cuyplaan en de Dalweg hielden zich duizen den mensen op; met bloemen en snoep om uit te delen aan de kinderen, of alleen maar om te kijken. Het leek wel een avondje uit, zo als de toeschouwers er zaten, in de berm, op de stoep, op een van huis meegenomen klapstoeï. Gezamen lijk uitten ze hun waardering voor de ruim 2400 wandelaars die vier avonden achtereen 5 of 10 kilome ter hadden afgelegd. De 21c editie vond - een enkele hagelbui buiten beschouwing la tend - onder zeer prettige wandel omstandigheden plaats en het aan tal uitvallers bleef beperkt tot een stuk of tien. 'Van de scholen we ten we het niet, want die geven meestal niet door of er iemand is uitgestapt. Maar wij zeggen altijd: het is geen wedstrijd, dus het maakt niet uit', aldus Henk Krops van de plaatselijke regelingscom missie. De kleurrijke stoet deelnemers, onder wie een jubilaris (25c keer) liep de laatste avond min of meer als een hechte groep van de Mavo Soest naar de Eng. Daar bleven ze op elkaar wachten, zodat ze samen aan het défilé konden beginnen. Een enkeling vond de wachttijd wel erg lang. Volgens Krops is er niet aan te ontkomen. 'We zijn om zes uur gestart bij de school. Dan zijn de eersten om twintig voor zeven op het veld, de laatsten om vijf voor zeven. Ver volgens moetje de muziekkorpsen nog tussenvoegen en dat kost tijd. Dat hou je toch, maar we zijn pre cies om kwart over zeven gestart. Met zo'n lange groep duurt het ook nog even voordat iedereen op gang is. Maar ach, op het veld kun je je eigen kraampje inrichten voor een verfrissing. Dat hebben velen ook gedaan.' Hij was blij dat burgemeester Koos Janssen een legertje van onder an deren wethouders en raadsleden had verzameld op het bordes van het gemeentehuis, waaraan de mensen voorbijtrokken. Daarna liepen ze - voor het laatst naar de Mavo Soest. Nieuwe locatie De plaatselijke regelingscommissie is er inmiddels in geslaagd een nieuw vertrek- en eindpunt te re gelen voor de avondvierdaagse. TBS aan de Koningsweg heeft het terrein beschikbaar gesteld, nu de Mavo Soest zal worden gesloopt Krops is er blij mee en de nieuwe locatie biedt weer mogelijkheden voor andere routes die de deelne mers meer van de natuurrijke om geving zullen laten zien. 'Op pa pier zijn de routes al klaar, ik heb ze pas gefietst', aldus Krops. Volgend jaar zal de avondvier daagse worden gehouden van maandag 19 tot en met donderdag 22 mei. Overwogen wordt om dan elke avond vanaf zes uur te starten. Zowel de medewerkers als de deelnemers moesten tot dusver rennen, wilden ze om half zes kun nen gaan wandelen. Bijna bedolven onder de bloe men legden de wandelaars de laat ste kilometers af. Foto Bell Een 28-jarige vrouw en een jonge dame van 17 zijn woensdagmiddag aangehouden door de politie. Die was ingeschakeld, omdat het twee tal kleding had gestolen uit een winkel aan de Van Weedestraat. De vrouwen, beiden afkomstig uit Soest, werden door medewerkers van de zaak achtervolgd en in de kraag gegrepen, waarna de politie ze kon meenemen naar het bureau. Kijkdagen: vrijdag Zaterdag Zondag maandag Vrijdag 19.00-22.00 uur 11.00-17.00 uur 11.00-17.00 uur t/m aanv. 19.00 uur IliWi Vaartweg 109 Hilversum Tel: 035 - 624 71 70 Catalogus op internet: www.vanzadelhoff.nl l. kcmii Jaorpnis £Aeder\3£a bouw en woonwaren. baarn minervaweg 3, tel. 035 54 86 111, www.nijhofbaarn.nl Op de Wieksloterweg heeft de po litie een 30-jarige automobilist uit Bilthoven aan de kant gezet en een rijverbod van vijf uur opgelegd. De man had meer dan tweemaal de alcohollimiet overschreden. Ook kreeg hij een proces-verbaal, mede omdat hij geen rijbewijs kon laten zien. Daar kwam nog eens bij dat de auto vermoedelijk is gestolen. De man zal zich moeten verant woorden voor de rechter. De aan houding vond vrijdagmorgen rond kwart voor vijf plaats, na een tip. de post in Amersfoort is een bel- centrale gevestigd waar tijdens diensturen een team van huisartsen en speciaal opgeleide assistenten binnenkomende telefoontjes be handelt. Wie de dienst belt krijgt een telefonisch advies of wordt uit genodigd naar het spreekuur van de post te komen. Mensen die medische hulp nodig hebben maar niet in staat zijn zelf te komen, kunnen door een van de dienst doende artsen thuis worden be zocht. Voor bezoeken aan huis beschikt de huisartsenpost over eigen (gele) dienstauto's met chauffeur. De auto's zijn uitgerust met navigatie- en communicatieapparatuur waar door elk adres in de regio snel ge- Bij een grote verkeerscontrole op de Amsterdamsestraat (op Baarns grondgebied) heeft de politie 363 bekeuringen uitgeschreven. Het betrof een grote controle, waarbij op tal van zaken werd gelet. Zeven bestuurders kregen een bon voor het rijden onder invloed. De vreemdelingendienst verrichtte dertien aanhoudingen. Verder wer den processen-verbaal opgemaakt voor het niet dragen van de gordel, gladde banden, defecte verlichting, een verlopen APK en andere over tredingen. Een man had nog een boete van 104 euro openstaan. Er werden 212 auto's en 31 brom mers gecontroleerd. In deze laatste categorie vielen 68 bekeuringen (geen helm, opgevoerd, vals fra menummer, onverzekerd). Twee Baarnaars gingen in de auto op de vlucht, toen een motoragent hen naar de controleplaats bege leidde. Op de Praamgracht in Soest konden ze worden aange houden, niet dan nadat ze op nieuw, maar nu letterlijk de benen hadden genomen. Omdat niet dui delijk was wie er had gereden, werd het tweetal meegenomen naar het bureau. Daar bekende een 39-jarige man achter het stuur te hebben gezeten. VOOR EEN INFORMERENDE AFSPRAAK Woning- en Assurantiemakelaars JTRtCHT BILTHOVEN DE MEERN SOEST VIANEN ZEIST Burgemeester Grothestraat 32 Soest www.holenmolenbeek.nl kilo 500 gram 100 gram per stuk 2 pakken Voor de gecentraliseerde huisart senpost is een speciale dienstauto aangeschaft, waarmee de arts huis bezoek kan afleggen vonden kan worden en steeds overleg mogelijk is met de centra le en collega-dienstverleners zoals de ambulancedienst. De Huisartsenpost Eemland is er voor de inwoners van Amersfoort, Soest, Leusden, Woudenberg, Scherpenzeel, Barneveld, Nijkerk, Bunschoten en kleinere kernen in de regio. Let wel: Soesterberg be houdt zijn eigen regeling: daar belt men ook buiten de normale werk uren de eigen huisarts, waarna men automatisch wordt doorver bonden met de centrale post in Zeist. Alle inwoners ontvangen deze maand een folder met meer infor matie over de post. Mensen die 0900-nummers hebben laten blok keren wordt aangeraden contact op te nemen met de KPN om dit voor informatieve en servicenum mers ongedaan te maken. Zes grote zakken gevuld met wiet- planten werden vorige week aan getroffen in een auto. De bestuur der trok woensdagnacht de aan dacht door zonder verlichting over de Dorresteinweg te rijden. Op de Clemensstraat negeerde hij boven dien het rode verkeerslicht. De politie gaf op de Turfstreek een stopteken. Direct nadat hij de auto langs de weg had gezet, nam de bestuurder de benen, een wegge doken inzittende achterlatend. Deze 25-jarige Amersfoorter werd later meegenomen naar het bureau voor verhoor. Bij de wagen rook de politie een sterke wietlucht, waarna de hen nepplanten werden gevonden. Onderzocht wordt nog waar de planten vandaan komen. Ook speurt de politie nog naar de be stuurder. CITROÊN Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58, Soest - tel. 601 25 00 De Soester Kalender biedt verenigin gen en instellingen in Soest gelegen heid hun publieksactiviteiten met een eenmalig karakter kort in deze 'week agenda' te melden. Donderdag 6 juni 16:00 Afscheid gemeentesecre taris W. de Kam, gemeente- huis, Raadhuisplein 1. Vrijdag 7 juni 19:00 Bingo (55+) 'Klaarwa- ter', Wiardi Beckmanstraat 475, 3,50. Zaterdag 8 juni Sportuitwisseling Soest-Soest 10:00 Speelgoed/kinderboe kenmarkt, De Bron, Swee- linckstraat 2. 14:00 Reünie Mavo Soest, Valeriaanstraat. 20:30 Feestavond Plattelands- genotsknotsen, Birkstraat 125. 21:00 Videojazz, Artishock, Steenhoffstraat 46, 5,00/7,00. 21:00 Feestavond Soest-Soest, hal RMN, Lange Brinkweg. Zondag 9 juni 13:00 Spelletjesmiddag Platte- landsgenotsknotsen, Birkstraat 125. 17:00 Vesperdienst, Open Hof, Veenbesstraat 2. 19:30 Open huis Friendship Gospel Choir, H. Familiekerk, St. Willibrordusstraat 19. Maandag 10 juni 20:00 Medium Illy Klimmert, Paso, Nachtegaalweg 8A, 2,00/4,50. 20:30 Film 'Lord of the Rings', Artishock, Steenhoffstraat 46, 3,50/5,00. Dinsdag 11 juni geen opgaven Woensdag 12 juni Playbackshow/bingo, de Vrije Teugel, Vedelaarpad 53, 2,50. De consulenten WVG van het Gewest Eemland zijn vanwege projectmatige werkzaamheden op donderdag 6 juni 2002 niet bereik baar. Vrijdag 7 juni zijn zij weer te bereiken, via de gebruikelijke num mers en op de reguliere openings tijden: op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur, ffi 4695353, 4695344, 4695349 of 4695343. BEDRIJFSSTOFFERING WONINGSTOFFERING MEUBELSTOFFERING Soesterbergsestraat 28/30 Telefoon 035 - 602 42 94 A A A A A A A AA A Ai. A A A A A V V V 'i? V V V V 'F 200 soorten, per stuk Amsterdamseweg 57A Baarn naast kasteel Groeneveld Tel: 035-5431102 Iedere zondag en 365 dagen geopend r Ji. i'i j?S. 4's. i'i. Ji. Jz. i'i. j'Z. i'i. Burg. Grothestraat 13, SOEST BuijsRegiomakeloars.nl JJjjJ REGIOMAKELAARS Soest@Buijsregiomakelaars.nl nvm UW MAKELAAR IN DE REGIO! (KANTOREN TE SOEST EN AMERSFOORT)

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 1