Storm van protest tegen buurtpark jtm En dit zijn de knallers van deze week: 0.79 0.84 0.79 2.49 3.99 De Dijk start nationale toer op gildenfeesten furjfj{ ams Gewonde bij vechtpartij MEN??? S WINTERHARDE S I VASTE PLANTEN n 50 DE BEiTE WINKEL VAN NEDERLAND NIJHOf Soest: 16e op nationale lijst beste gemeenten Sophia van Amersfoort NIEUWS VAN UW GEMEENTE VERKOOPPLANNEN? WOENSDAG 19 JUNI 2002 80e JAARGANG NO. 43 DEZE WEEK Na ruzie en bedreiging met mes Gevraagd VAKANTIE BEZORGERS EXTRA BELONING Raadsmeerderheid vóór (goedkopere) uitvoering plan Smitsveen li - Tuincentrum en Kwekerij Groeneveld "fr "fc T 20% korting op alle wandtegels' voor kleine én grote maten! UW WONING VERKOPEN? Cadrilo Macabeo Chardonnay Salami Dubbel friss Vloerkadetten Rundergehakt Kabeljauwfilet i Van Breukelen Vast-goed Assurantiën SOESTER KALENDER Jongen wil vrouw van fiets duwen IN D E Z 1 KRANT BEL VOOR EEN GRATIS EN DESKUNDIGE WAARDEBEPALING 035 - 603 27 37 SOESTE COURANT Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 - 3760 AB Soest Telefoon 035 - 601 41 52* - Telefax 035 - 602 49 04 - E-mail: soestcrt@wanadoo.nl - Internet: www.soestercourant.nl Abonnement: Soest/Soesterberg per half jaar 8,25 - Buiten Soest 16,50 - Losse nummers 0,50 Gecontr. oplage 12.300 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Actueel 3 Geluidsoverlast in raadzaal. Speelgoed ontdaan van stof. Noorderweg is wachten beu. Column Visser. Actueel 5 De mens achter de politicus (11). Wim Hulsbergen: 'Ik ben nooit ambtenaar geworden'. Toenemende nood Tsjernobyl. Familieberichten 6 Op Soest 7 Van heidehut tot residence. Lee Towers terug bij gilde. Zesde roman Anita Verkerk. Onderwijs 9 Willem C. Prins stapt na 44 jaar uit onderwijs. Geslaagden. I Leerlingen 'van wal in sloot'. Soesterberg 15 Mini-soldaten op open dag landmacht. Vrouw loopt met krukken toch avondvierdaagse uit. Openluchtconcerten Odeon. Cultuur en Welzijn 17 Brief uit Lins (Brazilië). Tweede literaire avond. Blues Night Artishock. Prikbord 23 Verdwenen Soest hervonden. Medische dienst. Kerkdiensten. Programma Radio Soest. Sport Selectie SoVoCo helemaal rond. 25 Geen klantenbinding van Oranje. BDC in finale beachhandbal. Seniorennieuws 27 Op 't hoogt Bij een vechtpartij op de Weegbreestraat heeft maan dagavond een 45-jarige man een hersenschudding opge lopen. Dat werd in het zie kenhuis geconstateerd. Daarna werd hij aangehou den voor verhoor, evenals twee andere betrokkenen. Het slachtoffer kreeg iets voor tien uur om onduidelijke rede nen ruzie met een 24-jarige man. De oudste van de twee, die beiden in de Weegbreestraat wonen, trok een mes en be dreigde de ander. Deze pakte daarop een stok en sloeg daar mee de 45-jarige man. De man met de stok kreeg hulp van een 17-jarige jongen die de 45-jari- ge eveneens begon te slaan. Omdat hij gewond was geraakt, moest de 45-jarige man zich in het ziekenhuis laten behande len. Inmiddels hield de gearri veerde politie de twee jongere vechtersbazen aan en nam ze mee voor verhoor op het bu reau. Nadat hij het ziekenhuis mocht verlaten, werd ook de oudste van de drie ingesloten en verhoord. De Dijk begint de nieuwe toer door Nederland op de gilden feesten in Soest. Op donderdag 22 augustus, drie dagen nadat de nieuwe cd 'Muzikanten niet' wordt gelanceerd, treedt de band op in de feesttent. Kaar ten zijn vanaf 20 juli verkrijg baar in de voorverkoop. Het Groot Gaesbeeker Gilde staat er weer garant voor dat Soest in ei gen huis een topformatie kan be leven. Nadat eerder Van Dik Hout (1996), Golden Earring (1998) en Rowwen Hèze (2000) optraden, is het nu de beurt aan De Dijk. 'Ze zouden eigenlijk vakantie Houden, maar contract is contract en bo vendien komen ze graag naar Soest. Van hun collega's hebben ze gehoord dat het hier leuk spelen is', zegt ouderman René van Hal. Al ruim 20 jaar bestaat De Dijk en momenteel geeft ze jubileumcon certen in Amsterdam en Rotter dam. De doorbraak van De Dijk kwam met 'Bloedend Hart', daar na volgden verschillende hits, waaronder 'Ik kan het niet alleen', 'Ze kwam binnen zonder kloppen' en 'Dansen op de vulkaan'. Het was vervolgens een poosje stil rond de groep, maar twee jaar geleden verscheen ze weer met het album 'Zevende hemel' en werd opgetre den op Pinkpop. Als het gaat om optredens, geniet de band een grote reputatie. Dat zanger Huub van der Lubbe, drummer Antonie Broek, de gita risten Hans van der Lubbe en Nico Arzbach en Pim Kops (toetsen) zeer gedreven zijn, is al langer be kend. Nieuw is de lichtshow. De entree voor het concert van De Dijk kost 15 euro per persoon. Kaarten zijn vanaf 20 juli verkrijg baar bij onder meer de VW aan de Steenhoffstraat. De Dijk: 22 augustus op de gil denfeesten in Soest. voor woensdagmiddag Aanmelden: tel. 6014152 Ondanks felle protesten van di rect omwonenden en buurtbe woners tekent zich een raads meerderheid af voor de realise ring van een buurtpark in het Smitsveen, tussen de Konings weg en de Valeriaanstraat. GGS, WD, CDA en Christe- nUnie/SGP lijken het plan te gaan steunen, al mag de uitvoe ring niet 650 duizend euro gaan kosten. Het plan moet so berder. Dat is de conclusie die kan worden getrokken na een opwindende, emotionele en verbaal soms uit de hand gelopen discussie in de com missie algemene bestuurlijke za ken, waarin een groot deel van de ruim honderd belangstellenden zich vaker roerde dan de politici lief was. Spandoeken onderstreep ten het verzet van de burgers. Het voorstel voor een jongeren- voorziening (basketbal- voetbal veld), gecombineerd met een wa terpartij, speelvoorzieningcn voor kinderen en een uitlaatterrein in hun buurt te plaatsen, vinden ze 'zot'. Buurtbewoners voelen zich niet serieus genomen na het over leg dat ze de afgelopen maanden voerden met burgemeester Koos Janssen en wethouder Harry Wit te. Ze zien de bui al hangen. 'Dit zal veel overlast gaan veroorza ken', aldus een van hen. Op de Van der Huchtschool, die naast de beoogde locatie staat, is het plan evenmin enthousiast ontvangen. 'Doodgeknuffeld' Het stuit hen tegen de borst dat het College de problemen die jon geren al een jaar of acht veroorza ken op de Weegbreestraat op deze wijze wil bestrijden: 'het is geen oplossing, maar verplaatsing van het probleem. De jongeren die overlast veroorzaken worden doodgeknuffeld. In plaats van een strengere aanpak wordt gekozen voor een softe aanpak. Brave bur gers worden de dupe. Pak de pro bleemjongeren aan, wijs hen op de mogelijkheden bij sportclubs. Is de contributie een probleem, subsidi eer die dan. Jongeren die dreigen te ontsporen, moet je begeleiden', waren opmerkingen die maandag avond door de in meerdere op zichten broeierige raadzaal vlogen. Een woordvoerster van de huur derbelangenvereniging (o.a. Weeg breestraat) liet een ander geluid hoorden. 'De nieuwe situatie zal veel minder geluidsoverlast met zich meebrengen en het plan is een verrijking voor de bewoners.' Het leverde (hoon)gelach od. Twee jongeren, die onvoorbereid hun zegje deden, pleitten voor een plek. 'Als jongeren die niet heb ben, krijg je juist overlast.' Met spandoeken, maar vooral verbaal, gaven omwonenden van de beoogde locatie aan dat ze niets willen weten van een buurtpark. Ze vrezen overlast van jongeren. Foto: Soester Courant A A A A A A A A A A A A A A A A xV 200 soorten, per stukf V V Amsterdamseweg 57A 8 aam naast kasteel Groeneveld Tel.: 035-543 11 02 Iedere zondag en 365 dagen geopend bouwen woonwaren. baarn w minervaweg 3, tel. 033 54 86 111, www.nijhofbaarn.nl Van de 496 gemeenten in Nederland komt Soest als zestiende uit de bus als het gaat waar je het best kunt wonen. Dat is het resultaat van een onderzoek dat Else vier uitvoerde. In een speciale uitgave zet het blad alle gemeenten op een rij tje. Ze werden beoordeeld op zeven hoofdpunten: voorzienin gen, zorg, wonen, economie, vrije tijd, veiligheid en welstand van de inwoners. Soest scoorde het hoogst met de bereikbaarheid per trein (voorzieningen), de groene om geving (wonen) en economie. Wat betreft de woonlasten doet onze gemeente het ook goed met een plaats in de op een na goedkoopste groep van vijf ca tegorieën. In de provincie Utrecht kwa men Maarssen (landelijk vijf de), Zeist (zesde) en Drieber- gen-Rijssenburg (dertiende) nog beter tevoorschijn uit het onderzoek. Verrassende win naar bij Elsevier werd Almere. Amersfoort is terug te vinden op de 155e plaats, Baarn op de 201e. BEL UW MAKELAAR: 035-601 13 04 GRATIS WAARDEBEPALING -JT Hol Molenbeek Woning- en Assurantiemakelaars UTRECHT BILTHOVEN DE MEE RN SOEST VIANEN ZEIST ggj Burgemeester Grothestraat 32 Soest www.holenmolenbeek.nl nviwwonen OVERHEES Tamboerijn 11 - Soest droge witte wijn per fles vers van 't mes 100 gram diverse smaken 2 pakken a l liter zak stuks 300 gram VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest De raadsfracties zijn verdeeld. Tij- men Koelewijn van de grootste oppositiepartij Soest 2002: 'De opstellers van het plan zijn naïef of hebben grenzeloze minachting voor de raad als ze ervan uitgaan, dat ze voor dit plan een brede steun krijgen.' Die steun komt er wel. Voor het CDA zijn er nog veel vragen te beantwoorden, maar het zal onge twijfeld - net als de twee andere 'regeringspartijen' GGS en WD én ChristenUnie/SGP - instem men met een goedkopere uitvoe ring. Waar de financiële grens ligt, werd niet aangegeven. O Lees verder op pagina 3 Autobedrijf A. van der Lee Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 zie pagina 5 TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT voor een degelijke taaltraining ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS - PORTUGEES - ITALIAANS - ZWEEDS - NEDERLANDS www.talenpraktikumamersfoort.nl Telefoon 033 - 4729097 De Soester Kalender biedt verenigin gen en instellingen in Soest gelegen heid hun publieksactiviteiten met een eenmalig karakter kort in deze 'week agenda' te melden. Donderdag 20 juni 19:30 Raadscommissie finan ciën en openbare werken, ge meentehuis, Raadhuisplein. 20:30 Intocht avondfietsvier- daagse, Hoogvliet, Wiardi Beckmanstraat. Vrijdag 21 juni 19:30 Midsummernight in win kelcentrum Hartje Zuid met activiteiten en optredens (tot 23:00 uur) 22:30 Midzomernachtconcert Hexagori, Cabrio, Soesterberg- sestraat, 7,00 Zaterdag 22 juni 10:00 Rommelmarkt Evangelie Gemeente Soest, Credo, Julianalaan 22:00 Blues Night, Artishock, Steenhoffstraat, 10,00. Zondag 23 juni geen opgave Maandag 24 juni 20:00 Waarnemingen bij Paso, gebouw De Vriendschap, Nachtegaalweg 2,00/4,50) 20:30 The Others, Filmhuis Artishock, Steenhoffstraat, 5,00/€ 3,50. Dinsdag 25 juni geen opgave Woensdag 26 juni 19:30 Inloopavond ontwerp reconstructie Beukenlaan- Beckeringhstraat, gemeente huis, Raadhuisplein. Openingstijden kantoor SOESTERGOURANT ma. 9.00 - 17.00 uur di. 9.15 - 16.00 uur woe.1 0.00 - 17.00 uur do. 10.00 - 16.00 uur vr. 10.00 - 15.°° uur TEL. 035-6014152 Omdat hij volgens de politie had geprobeerd een oudere dame van haar fiets te duwen, is een 16-jari- ge jongen uit Soest aangehouden. Surveillerende agenten liepen don derdagmiddag op de Van Weede straat en kregen jongeren in het vizier, die luidruchtig waren. De vrouw meldde de politie wat haar was overkomen, waarna de balda dige jongen mee naar het bureau moest voor verhoor. BEDRIJFSSTOFFERING WONINGSTOFFERING MEUBELSTOFFERING Soesterbergsestraat 28/30 Telefoon 035 - 602 42 94 Burg. Grothestraat 13, SOEST BuijsRegiomakelaors.nl AW REGIOMAKELAARS Soest@Buijsregiomakelaars.nl nvm UW MAKELAAR IN DE REGIOI (KANTOREN TE SOEST EN AMERSFOORT)

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 1