na R.0UD Verhuur PROGRAMMA - OVERZICHT Verdwenen Soest hervonden BOEKHANDEL JONGERIUS RADLD sa H2 41 IPRIKBORDI ^Burgerlijk^tandJl De lopers van de week Dierenlief Dierenleed MEDISCHE DIENST Pakketten voor mensen in Polen Helpt U mee? DONOR RODE KRUIS Leven in vrijheid KERKDIENSTEN Onder invloed ZUSTERS IN HET KWAAD Zin-On-Zin Soest Klassiek Ontmoeting met Soester en haar muziek Puzzel Gert Nijhoff 3AGINA>22 WOENSDAG 19 JUNI 2002 SOESTER COURANT /anmg jnoveerd onderhoud ;a. 36Dma 5D NVM 545.000.- k.k. 1.175.000,- k.k. 550.000,- k.k. 749.000,- k.k. 598.000,- k.k. 535.000,- k.k. 600.000,- k.k. 815.000,- k.k. 565.000,- k.k. 499.000,- k.k. 490.000,- k.k. 498.500,- k.k. 925.000,- k.k. 1.175.000,- k.k. s: 585.000,- k.k. s: 635.000.- k.k. PAGINA 23 Het huisje op de foto is al jaren verdwenen Soest. Het moest toentertijd plaatsmaken voor de uitbreiding van het Soester- veen. Zo ongeveer veertig jaar, van 1930 tot circa 1970, heeft Helmus Kok er gewoond met zijn gezin en vrouw Giepje Grift. Zij kregen acht kinderen, drie jongens en vijf meisjes. Een echte oude Soester fami lie. 9e oudste dochter Bep Kok weet £rmooi over te vertellen. Bep Kok jS 83 jaar, en woont nu met nog twee van haar zusters in Honsber- ^en. Ze is getrouwd geweest met Co de Beer. Haar moeder Giepje Grift moest al jong het huis uit om jee de kost te verdienen. Het huis I uit, intern werken, verdiende niet «el, maar kostte dan ook niets. Ze twam als dienstmeisje bij een boe- irngezin met twaalf kinderen in Eemnes te werken. Nu was het de gewoonte dat je je als boeren knecht of boerendeern altijd voor tfijaar verhuurde. Giepje had het liet erg naar haar zin bij die boer. Toen het jaar bijna om was wist een tante van die boer haar met een mooi schort en mooie praatjes :e paaien, dat zij nog weer voor i een jaar zou blijven. Dat deed ze [toen maar. j Na het tweede jaar is ze gaan wer ken op de boerderij van Aart Hof slot. Daar werkte ook Helmus Kok j)s boerenknecht en de twee wer den verliefd op elkaar. Twee ver liefde mensen onder een dak, dat mocht in die tijd niet. Helmus, ei genlijk Wilhelmus Kok, is toen gaan werken bij boer Butselaar aan de Grote Melm. Boerderijtje Uiteindelijk heeft Helmus zijn mooie Giepje wel gekregen. Zij trouwden en gingen wonen in een huis aan de Nieuweweg (naast wat later oud ijzer- en papierhandel Westra is geweest). Daar is de oudste dochter Bep geboren (1919). Al na een paar jaar kocht Helmus een boerderijtje met rieten dak aan de Dorpsstreek. Een huis met wat land erbij, dan kon hij zelf wat vee houden, een paar koeien en varkens. De Dorpsstreek was een en al modder, vertelt dochter Bep, moeder Giepje mopperde wel. Nu kan ik mijn mooie kinder wagen wel wegdoen, ik kom niet door die modder heen. De kinder wagen werd inderdaad overgedaan aan familie. Als moeder zondags naar de vroegmis in de Petrus- en Pauluskerk ging, liep ze op klom pen tot het einde van de Smitsweg en daar verstopte ze de klompen onder een struik en trok haar schoenen aan om toch zoals het hoort netjes in de kerk te komen. Moeder was erg schoon en kon goed werken, dat had ze bij boer 1 Deze foto met de kinderen is gemaakt aan de Klaarwaterweg 59. Er kwam toevallig een fotograaf voorbij. Vader Helmus en oudste dochter Bep (Barbara Hendrika) staan er helaas niet op. Aart Hofslot wel geleerd. Aan de Dorpsstreek groeide het gezin uit tot acht kinderen, vijf meisjes én drie jongens. In het huis brak later brand uit, oorzaak kort sluiting. De elektrische draden lie pen zomaar onbeschermd langs het rieten dak. Men dacht wel even aan opzet, maar dat was beslist niet zo. Vader was niet eens thuis. Hij heeft een korte tijd gewerkt bij de Maalderij in de Torenstraat. Na de brand hebben ze een poosje voor nood bij opoe Kok gewoond. Die woonde aan de Laanstraat en had een bakhuis bij de boerderij. Helmus bouwde zelf in eigen be heer voor zijn Giepje en het gezin weer een huis aan de Klaarwater weg. Dat deed men vroeger wel meer, je huurde gewoon een tim merman en metselaar in. De kinderen werden groter en ge lukkig woonden ze nu dichterbij de school en de kerk. Bep is nog leer ling geweest van de Mariaschool op Soestdijk. Later zijn de kinde ren op de Steenhoffstraat naar school gegaan. Ook op de Klaar waterweg had Helmus nog aardig wat land om het huis. Er moesten vele mondjes gevoed worden. Hel mus was een man die moeilijk on der een baas kon werken, altijd op zoek naar meer zelfstandigheid. Moeder had liever dat hij onder een baas werkte, een vast inko men. In het adresboek van die ja ren staat hij vermeldt als arbeider, landbouwer, RK. Helmus had een Mallejan (een 2-wielige disselkar zonder bak voor vervoer van bo men en dergelijke). Vooral voor Butselaar maar ook voor anderen vervoerde Helmus veel grote dik ke bomen, verder kwam hij als veehouder aan de kost. Na de Klaarwaterweg bouwde Helmus nog eenmaal, omstreeks 1930, bijna eigenhandig een nieuw huisje, het huisje dat u op de foto ziet. Oude Grachtje 14. Daar is Helmus oud geworden. W. Kok, zonder beroep, lezen we in het adresboek van 1959. Helmus is 73 jaar geworden. Giepje heeft hem jaren overleefd en is in het huisje blijven wonen, totdat het werd op geofferd aan de nieuwbouw van het Soester Veen. Zij is op oudere leeftijd op Molenschot gaan wo nen. Dit is in het kort het verhaal van vader Helmus Kok en moeder Giepje Grift. Met eerbied wordt er door dochter Bep over gesproken. Moeder Giepje, die altijd ploeter de in het Veen, toen een drabbig stukje Soest, nu bestraat en be bouwd. Moeder Giepje een sterke vrouw, is nooit ziek geweest, tot op het laatst goed bij het hoofd, maar later helaas slecht ter been. Ze is op een week na 93 jaar geworden. Het huis aan Oude Grachtje 14, het laatste dat Helmus Kok eigenhan dig bouwde. Na zijn dood bleef Giepje Kok er wonen, totdat het drabbi ge veen moest worden bebouwd en bestraat. Op oudere leef tijd ging ze op Molenschot wonen. Opgave gemeente Soest GBA gemeen telijke Basisadministratie Personen) Periode: 7 juni t/nt 13 juni 2002 GEBOREN: Naomi, dochter van C.D.N. van Vulpen en S. van Dorrestein. - Sanne Jorieke Eveline, dochter van G.H. van Dorresteijn en C.E.S. Bakker. - Maurits Thomas, zoon van M.J. Dekker en L.J.J. Nijhuis. - Dorienke Martha Johanna, dochter van A.P.M. Hartman en M.J.R. van 't Klooster. AANGIFTE HUWELIJK/ PARTNERSCHAP: Joseph Christiaan Hulsmann en Inge Schreurs. - Gerard Vellema en Lonneke Marion Sattelmeijer. - Dirk Peter Timmerman en Maartje van Kooten. - Sape Stoffer en Pa- tricia Stikvoort. - Giel de Wal en Arianne Maaike Mooij. - Eelco Eulderink en Martha Gijsbertha Brouwer. WITREKKINGHUWEITJK/ PARTNERSCHAP: Petrus Johannes Dorresteijn en In geborg Barbara Alkema. - Rober- tus Franciscus Kok en Angéline Jantine van Rouwendaal. - Ruben Herman Sebald Linders en Iris van Dorresteijn. OVERLEDEN: Cornelis Emanuel Johannes Stol wijk, e.v. E.M. Okhuijzen. "Dat mag in de krant," hoor je de mensen wel eens zeggen als iemand een mooie prestatie heeft geleverd. Dat vinden wij ook en daarom zwaaien we hier graag lof toe aan "de lopers van de week". Dat zijn de jongens en meisjes die de krant rondbrengen en daarbij een tijd lang - twee maanden - geen enkele klacht hebben gekregen. Ze krijgen een extraatje (voor het goede voorbeeld) én een eervolle ver melding. Deze week zijn het: Koen Wijgergans Laura Hiïhorst Gerard v.d. Broek Bonnie Spoelder Luuk Akkermans Amivedi, 88035-6012697; j.ruijssenaars@worldonline.nl I VERMIST 6 juni - Kater, gec., zwart wit, ge vlekt, één oog in een zwarte vlek, ander oog in het wit, dik, 'Don der', 3 jaar, Rubenslaan. 11 juni - Kater, gec., zwart, hoog op de poten, vier witte voetjes en wit halsplekje, 'Pimmetje', 10 maanden, Willaertstraat. 9 juni - Poes, gest., cypers rood, kale oren, wit borstvlekje, pig mentvlekjes rond bek, 'Milo', 8 jaar, Dorresteinweg. 30 apr - Poes, gest., zwart wit, heeft een zwarte stip naast haar neus, 'Charlie', 3 jaar, Plesman- straat Soesterberg. Voor informatie: José Ruijsse- naars, AMIVEDI Soest Baarn, tel./fax: 6012697. VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE VAN GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES VOOR DE VAKMAN EN DE DOE-HET-ZELVER. Water stofzuigers. Rioolontstoppers. Parketschuurmachines. Behang-afstomers, Hogedrukreinigers. Betonboormachines. Etc. GEOPEND; Ma. t/m Vr. 07.00 -17.00 UUR Industrieweg 37b, 3762 EH Soest Tel: (035) 601 95 89 Zaterdag 22 juni zondag 23 juni Huisarts groep A, zaterdag 08:00 - 24:00 uur: K. Vrijmout, Schoutenkampweg 4, tel. 6012395 Huisarts groep A, zondag 08:00 - zondag 24:00 uur: P.H. Walter, Weegbreestraat 56, tel. 6012064 Huisarts groep B, zaterdag 08:00 - zondag 08:00 uur: De Linde, Lindenlaan 4b, tel. 6014545 Huisarts groep B, zondag 08:00 - maandag 08:00 uur: M.M. de Haan, Lange Brinkweg 63a, tel. 6090424 Groep A: Bavinck, Van Dorssen, Van Kranenburg/ten Berge, Krijger, Mout, Spelberg, Vrijmoet, Walter. Groep B: Von Bartheld, De Haan, V.d. Geest/Ver- berne/Weusten ('De Linde'), Huitema, Oudshoorn, Overbeék, Smits-Schaffels. Het is aan te raden niet direct naar de dienstdoende arts te gaan. Eerst opbel len! Apotheek, vanaf vrijdag 17:30 uur: Wolverlei Apotheek, Weegbreestraat 56, tel. 6019694 Nachtdienst apotheek na 21:00 uur: 88033-4328500. Tandarts, zaterdag en zondag 13:00-13,:30 uur: M. Oosterveen, Dalplein 11-13, tel. 6014148 Thuiszorg, 24 uur per dag: Stichting Thuiszorg Eemland: verpleegkundige hulpverlening, 88033-4220500 (van 's avonds 17:00 tot 's ochtends 08:00 uur en in de weekeinden alleen voor spoedeisende situaties). Dierenarts, vrijdag 20:00 - zaterdag 24:00 uur: E. Klein, Ereprijsstraat 23, tel. 6014211 Dierenarts, zondag 0:00 - 24:00 uur: H. Broeckman, Van Goyenlaan 17, tel. 6019633 Dierenambulance, 24 uur per dag: Dierenambulance Amersfoort e.o., 8206-54337407. Inleveren van pakketten voor Po len kan weer op zaterdag 22 juni bij de familie De Groot aan de Di Lassostraat 40. Daarbij moet men zich wel legitimeren. Pakketten mogen niet zwaarder dan 25 kilo gram wegen en geen geld als in houd hebben. De spullen moeten worden ingepakt in een stevige kartonnen doos dip is dichtgeplakt en vastgebonden met touw. De kosten bedragen 3,40 euro per pakket plus 1,30 euro per kilo. Voor - p meer informatie, - M 6024377. Soest/Soesterberg Tel. (035) 601 39 57 Bloedbank Midden Nederland Hilversum Tel. (035) 624 50 27 Bladen zijn er zat... maar er is slechts één Soester Courant Zondagmiddag 23 juni preekt ds. Kamer in de gereformeerde kerk vrijgemaakt aan de Parallelweg over leven in vrijheid. Vrijheid be tekent voor iedereen iets anders. Voor christenen houdt het in dat ze vrij mogen zijn van angst voor de toekomst, want Jezus heeft im- mérs dè'dood en de zonde over wonnen. Op deze zondag zal de gemeente die vrijheid ook vieren met het Heilig Avondmaal. De diensten beginnen om 10:00 en 17:00 uur. Zaterdag 22 juni Rooms-katholiek, Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 19:00 pr. José Kodden, communieviering met Co'ro Medi'ante* Zondag 23juni Rooms-katholiek, Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 09:30 pr. José Kodden, communieviering met mannenkoor Rooms-katholiek, Mariakerk, Burg. Grothestraat 82 11:00 pr. W. Veldhuis, eucharistieviering met Toont Goed' Rooms-katholiek, H. Familiekerk, Willibrordusstraat 19 11:00 pr. José Kodden, communieviering met cantores Rooms-katholiek, Joanneskerk, Willaertstraat 51 09:30 B. Steenhuis, communieviering Samen op Weg, Emmakerk, Regentesselaan 2 10:00 ds. P. Goedendorp 16:30 Church4U Samen op Weg, De Open Hof, Veenbesstraat 2 10:00 ds. R. van Heil Samen op Weg, Oude Kerk, Torenstraat 1 10:00 ds. R. Bartlema Samen op Weg, Wilhelminakerk, Soesterbergsestraat 18 10:00 ds. E.D.J. de Jongh, Nijkerk Nederlands-hervormd, Ichthuskerk, Albert Cuyplaan 2 10:00 ds. E. Mijnheer, Westbroek 17:00 ds. R. van Kooten Christelijk-gereformeerd, Julianafaan 90 09:30 en 16:30 ds. A. den Boer, Elspeet Gereformeerd-vrijgemaakt, Parallelweg 1 10:00 en 17:00 ds. A. Kamer, Hoogland (H.A.) Gereformeerde gemeente, Rehobothkerk, Dalweg 44 09:30 leesdienst; 19:00 ds. A.B. van der Heiden Vrijz. geloofsgemeenschap NPB, Renibrandtlaan 20 10:15 mw. M.W.M. Jonker-Stierhout, Arnhem Evangeliegemeente, Julianakerk, Julianalaan 19A 10:00 J. den Ouden Christengemeente, Griftland College, Noorderweg 79 10:00 geen opgave Jehovah's Getuigen, St. Theresiastraat 18 dinsdag 19:25 uur; zaterdag 18:00 uur Apostolisch Genootschap, Talmalaan 44 09:30 dienst Baarn Doopsgezind, Eemnesserweg 63B 10:30 L. Kraak, Uddel Nederlands-gereformeerd, Waldheim Mavo, Vondellaan 2 10:00 drs. K. Holwerda Meander Medisch Centrum, Molenweg 2 10:00 ds. W. Zoutman Leger des Heils, Acacialaan 6 09:30 bidstond; 10:00 samenkomst Amersfoort Evangelisch-luthers, Lutherse kerk, Langestraat 61 10:00 gezamenlijke dienst in 't Zand Orthodox, H. Cornelius de Honderdman, Stadsring 137 woensdag 19:00 vespers; zaterdag 19:00 vespers; zondag 09:00 metten; zondag 10:30 goddelijke liturgie Nieuw-apostolisch, Utrechtseweg 73-1 zondag 10:00 uur; woensdag 20:00 uur Amersfoorts Christelijk Centrum, Natriumweg 6 zondag 10:00 G.J. Goldschmeding (translation in English); 19:00 ge nezingsdienst (le zondag van de maand); vrijdag 19:30 Victory Life Jeugd Evangeliegemeente De Tabernakel, 'De Roef, Assenraadstraat 2 10:30 G.A. Anthony Nieuweweg 97 - Soest Telefoon 035 - 58 804 72 n 9.00 uur tot 17.00 ui Op de Industrieweg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 29-ja- rige automobilist uit Soest aange houden voor het rijden onder in vloed. Na een positieve blaastest moest de man mee naar het bu reau voor een ademanalyse. Hier uit bleek dat de automobilist 1.10 promille alcohol in zijn lichaam had. JUNI. MAAND VAN HET SPANNENDE BOEK Tiny en Piet Jongerius Van Weedestraat 29 3761 CB Soest tel (035) 588 01 22 fax (035) 588 01 21 boekhandeljongerius@wxs.nl VROUWELIJKE AUTEURS DE MISDAAD FM 107.9 (stereo); ether: FM 105.9. Tekst TV Stem uw televisietoestel ook eens op kanaal 29 en u komt waar schijnlijk tot uw verrassing oog in °°g met de Tekst TV die Radio Soest en Omroep Amersfoort in samenwerking met elkaar 24 uur Por dag presenteren. Van 's mid dags 5 uur tot 's nachts 1 uur en 's morgens van 8 tot 10 uur wordt de Tekst TV uitgebreid met een echt tv-jouraal, waarin elke dag het lokale en regionale nieuws in beeld wordt gebracht. De Tekst TV en het tv journaal, elk ongeveer een kwartier, worden continue her haald. Tekst TV wordt dagelijks ververst en waar nodig aangevuld met actueel nieuws. Wilt u meer informatie vinden over Radio Soest kijkt u dan op teletekstpagi na 540 voor de uitgebreide pro gramma-informatie van onze eigen lokale omroep. Deze teletekstpagi na's kunnen door de kijker op elk moment worden geraadpleegd. Wordt de moderne mens steeds in tensiever en veelvuldiger bestookt met een enorme overdaad aan in formatie? Dat is de vraag waar het in de komende uitzending van 'Zin-on-Zin' om draait. Van de vroege ochtend tot de late avond worden we via tv, radio, kranten en tijdschriften belaagd door reclame boodschappen. En wat dacht u van de dagelijkse stortvloed aan brie venbusreclame, van speciale aan biedingen tot 'unieke' producten met ongelooflijke kortingen? Kort om: een gewoon mens kom er wel gek van worden. Als u wilt weten of het vaste gastenpanel van 'Zin- on-Zin' de zinnen bij elkaar weet te houden, luister dan komende vrijdag om 10:00 uur naar de dis cussie over dit thema. En anders naar de herhaling, op dinsdag 25 juni om 17:00 uur. Presentatie: Ernst Jawetz. Zondag 23 juni, 14:00 uur. Maarten Boas- son (cello) en Peter Cramer (piano) zijn al I eens eerder hier geweest toen zij Van Beethoven en Rachma- ninoff speelden op een huisconcert van Jacques van de Griendt. Na een jaar kwa men zij terug om voor u te spelen in een uur, waarin alles wat de cel lo en piano kunnen is opgenomen. In het sprookje van Janacek laat de cello zien wat een vreemde buite lingen zij maakt in uiterst snelle passages. In de Sonate van Debus- sy zitten knappe spiccatos en glis- sandi en in de variaties op een the ma van Mozart van Van Beetho ven zou je haast zweren dat de cel lo een bariton imiteert De laat romantiek komt ook aan de beurt in de Brahmsachtige So nate van Arthur Foote. Het recital wordt besloten met de vocalise van Sergey Rachmaninoff. Wat deze professionele musici laten zien, grenst aan het ongelooflijke. Rob van Es maakte de opname, een knap stukje werk in de huiskamer van een flat. Deze keer on- vangt Peter van de Weij iemand die zijn steentje heeft bijgedra gen aan de Soester samen leving. Wij be doelen een ambtenaar bij de gemeente, namelijk Wim Huls bergen. Na zijn opleidingen HBS B en HTS Werktuigbouwkunde kwam hij 32 jaar geleden bij de ge meente, waar hij tot 1994 een staf functie bekleedde, daarna bij de afdeling Organisatie van Planolo gie en Bouwen. Hij kreeg daar een coördinerende functie en was on der meer betrokken bij de wijken Klaarwater en Overhees en het in dustrieterrein De Grachten. Bij dit laatste voerde hij 20 jaar de be- drijfscontacten. Vanaf 1986 was hij nauw betrokken bij de voorberei dingen bij de bouw van het ge meentehuis op het Raadhuisplein. En nu gaat hij genieten van zijn pensioen. Dat is voor Radio Soest een reden hem uit te nodigen. Deze uitzending is op vrijdag 21 juni om 13:00 uur met een herha ling op dinsdag 25 juni om 10:00 uur. Deze keer wordt Anneke Pleij uit Soesterberg in het zonnetje gezet. Zoals burgemeester Janssen tij dens de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 26 april al memoreerde: kan er iets in Soesterberg plaats vinden zonder dat u het weet? Nee, want Anneke is al jaren actief op allerlei terreinen, als onder an deren organisator van diverse ac tiviteiten in het Vliegersdorp en de cabaretavond in De Drie Eiken en de jaarlijkse marathon voor de kla- veijasclub 'De Drie Boompjes'. Daarom heeft zij ook een lintje ge kregen en door de koningin be noemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In dit programma, dat wordt gepresenteerd door Lonneke Meijer, hoort men bo vendien haar muziekkeuze. Uit zenddatum donderdag 20 juni om 17:00 uur met een herhaling om 10:00 uur. De On-Air krant die vier keer per jaar als bijlage in de Soester Cou rant verschijnt, bevat traditiege trouw een puzzel. Dhr. Schreuder, samensteller van de puzzel, heeft het in de mei-editie de Soester Courant puzzelaar niet gemakke lijk gemaakt. Ondanks de moeilijk heidsgraad en het vervelende zet- duiveltje, dat bij één van de ant woorden twee letters verwisselde, kreeg Radio Soest toch nog 30 goede inzendingen binnen. De oplossing luidde 'Van het Raadhuisplein' De programmastaf heeft de vol gende prijswinnaars uit de hoge hoed getrokken: Ada Westerveld, Sandra Verhaar, mevrouw E.H. Mud. De gelukkigen krijgen deze week hun prijsje, een goede fles wijn, thuis bezorgd. In het program ma 'Raad Daad - uit het dagboek van een raadslid' praten Werner Paans en Jan Visser zondag 23 juni om 16:00 uur met het nieuwe raadslid van 'Soest 2002' Gert Nij hoff (58) uit Soesterberg. In zijn jonge jaren wilde hij profvoetbal ler worden en is liefhebber van spoorwegmodelbouw. Van beroep is hij bouwkundige en in zijn vrije tijd bestuurslid van de Stichting "De Drie Eiken" te Soesterberg. Hij is gehuwd, doet nooit bood schappen en is gek op stamppot andijvie. Nijhoff is lid van de com missie Ruimtelijke Ordening en van de commissie sport, onderwijs en welzijn. Dit programma wordt herhaald op maandag 24 juni om 11:00 uur. Techniek: Kemal Sahin- göz. Elke dag nieuws op de hele uren DONDERDAG 20 JUNI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Cultuur in de regio (h) 11:00 Even uitblazen 12:00 Lunchroom 13:00 Kleinkunst en cabaret 14:00 Operetteland Zomerse operetteklanken 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Soesters en hun muziek gast: Anneke Pleij 18:00 Radio M VRIJDAG 21 JUNI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Zin-on-zin 11:00 Soest 55-plus 12:00 Lunchroom 13:00 Ontmoeting met... gast: Wim Hulsbergen 14:00 Jazzy Listening 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Radio Soest non stop 18:00 Jazz uit Artishock 19:00 Radio M ZATERDAG 22 JUNI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Oud Goud 12:00 Cocktail 15:00 Radio M ZONDAG 23 JUNI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Religie en poëzie 10:00 Ommetje in de natuur (h) 11:00 Van 't Raadhuisplein (h) 12:00 Historische Vereniging 13:00 Dit was de week 14:00 Soest Klassiek 16:00 Raad Daad 17:00 Musica Aeterna 18:00 Kerkdienst Caroluskerk, Soesterberg (r.k.) 19:00 Christelijke muziek 20:00 Samen bijbel lezen 21:00 Radio M MAANDAG 24 JUNI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Soesters en hun muziek (h) 11:00 Raad Daad (h) 12:00 Lunchroom 13:00 Muziekpalet klassiek en opera 14:00 Radio Soest non-stop 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Radio Soest non stop 18:00 Radio M DINSDAG 25 JUNI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Ontmoeting met... (h) 11:00 Senioren vragen 12:00 Lunchroom 13:00 A Country Song 14:00 Operetteland (h) 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Zin-on-zin (h) 18:00 Van psalm tot pop 18:30 Weg met hobbels 19:00 De verrekijker chr. kinderprogramma 19:30 Het kompas chr. jongerenprogramma 20:00 Boek binnenstebuiten 21:00 Zingen maakt blij 21:30 Bijbelverzen 22:00 Radio M WOENSDAG 26 JUNI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Ommetje in de natuur 11:00 Van 'f Raadhuisplein gemeentevoorlichting, met de column van burgemeester Janssen 12:00 Lunchroom 13:00 Over bet voetlicht musical en cabaret 14:00 Soest 55-plus (b) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Cultuur in de regio 18:00 Radio M In dit programma-overzicht van Ra dio Soest vindt men elke week de gegevens over de uitzendingen van donderdag tot en met woensdag, die 's morgens vanaf acht uur tot in de namiddag (op een enkele uit zondering na) worden uitgezonden via de kabel en de ether. Na deze lokale uitzendingen wordt overge schakeld naar de regionale zender Radio M tot 's morgens acht uur. Kopij van buitenstaanders (inge zonden brieven, tips, ideccn en reacties) voor deze rubriek moet ui terlijk donderdagmorgen in de stu dio worden ingeleverd. Het adres van Radio Soest is: Raad huisplein 1, Postbus 3062, 3760 DB Soest, 82 035-6093851; fax: 035-6093860; c-mail: radio@soest.nl. Ook voor program ma-ideeën, persberichten, aankon digingen, verenigingsnieuws, club bladen, etc. akelaars lasterbergse- straat 46. Soest Telefoon: 35] 601 5Q5D

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 23