n 'Van heidehut tot residence' ostalgie naar eigen vindingrijkheid CMETELS Lee Towers terug bij gilde Het theater thuis met de BeoVision 3 expert schoemaker Uit de historie van Soest(erberg) Myrthe: zesde roman van Anita Verkerk op de plank PAGINA 6 WOENSDAG 19 JUNI 2002 SOESTER COURANT PAGINA 7 ïsur FEIKEN ■5S?» €995/ •Ssss— Kaartverkoop weer alleen via speciale bonnen 1 i i i vlee: i Een televisie waar u altijd op heeft gewacht. De breedbeeld- beeldbuis van 81 cm is omgeven door een sierlijk passe-partout in een door u te kiezen kleur. Een werkelijk groots geluid komt uit de vier actieve luidsprekers, elk met hun eigen versterker, die zorgen voor het gevoel middenin de film te zitten. Nog mooier wordt het als u gebruik maakt van de optionele Dolby Digital Decoder en extra BeoLab luidsprekers voor een fantastisch home-cinema effect. De bediening van de BeoVision 3 is uiterst comfortabel met de Beo4 afstandsbediening. A LIFE LESS ORDINARY Burg. Grothestraat 9, Soest. Telefoon 035 601 03 44 BANG S.OLUFSEN IZIEKHANOEl Var, - jep. Vleugels, piaJ' ssieke orgels, gitaren, .bladmuziek, etc. Schaï izen door lage bedr S sten! Piano stemmen'., nsporteren. Winkel Dn,„ aal 111, Bunschoten.®: dagavond 19.00-2100? lerdag 10.30-16.30 S or andere tijden inlorm» 51-244964 of 0,, 84376/2986094. J' 1NVECTORPUTTEN nat geleverd en gemo° !rd. Fe/ken Verwarming nersfoort Tel. 033-462116? x 033-4655423 JTOBEDRIJF Mugro v.of en verkoop loop-, sloon' i schadewagens, arn-rd» jeciallst Alfa Romeo en di' rse andere merken. Onder ilen los op voorraad. 035 111276. www.mugrovof.nl itobedr. Waterman exon. Ie MERKEN en Typen lyota's ook pick-up's, bus- s, vracht- en bedr. auto's ivens andere merken ar. 's. 035-6911734 b.g.g 06- '500115. TALLING klassieke auto's es dgn per week toegam sl. 035-6090150. s' olledig gemeub. APPARTE- IENT aan de hoofdweg ie oest, voorzien v. c.v. airco root terras en tuin. Besch,b er 1/7/02. Pr. incl. g.l.w, en il.aansl.€ 1150,- p.mnd. Tel 297-361938/020-5833266/ 6-24152172. ARNHEM5EWEG 149 AMERSFOORT TEL: 033-4621162- FAX: 4655423 www.feiken-verwarming.nl Baarn/Soest 002 zijn functie als bereiken van de in het onderwijs, xbonden aan de Chr. nolen (1987) aan het arkeerplaatsen. >ND 4) entreekaarten te be- i de Gildefeesten op itreden van Lee Towers lie op zijn/haar naam deze bon nog kaarten de adres bericht dat er dan op een daarin ge- n op te halen. Indien zij ng. OOP DE DIJK!II a voor 1 augustus 2002 Verkend stel zkt. WOONR.2 ;lk. 550,- in Soest. 06- 18087717. /rouw, 26 jr. zoekt z.s.m. :elfst. WOONR. in Soest. 06- I0635202. -RIESE KLOKKENREPARA- FIE. Gegarandeerd goed! Jurwerkmakerij Westeneng, Den Blieklaan 48, tel 035- 8011766. radiatoren H vloerkonvektoren vloerverwarming H boilers/gbysers *1)160710513160 60 3116 hulpmaterialen Alle bekende merken WWÊBk >e z'en en direkl uil I voorraad leverbaar SPKTALE AANBIEDING GESLOTEN GASWANDKETEL TIJDELIJK De televisie heeft de mensen verwend op het gebied van amusement. Het moeten wel topoptredens zijn wil er sprake zijn van een grote toeloop van publiek. Hetzelfde geldt voor evenementen, zoals de onlangs gehouden kermis, waar alles nog weer groter, sneller en wil der (en vooral ook duurder!) leek te zijn dan vorig jaar. Dat heeft als voordeel dat de men sen steeds creatiever (moeten) worden als het aankomt op de organisatie van een gebeurte nis die ook als doel heeft zoveel mogelijk publiek te trekken. Het moet blijkbaar altijd wel iets eigentijds zijn. Teruggrij pen naar toppers uit het verle den wordt kennelijk be bouwd als een gebrek aan goede invallen. yroeger, eigenlijk nog niet eens zolang geleden, was een wedstrijd ipwtrekken of polsstokspringen al een publiekstrekker van jewelste. Een zeepkistenrace zoals die in augustus 1950 in Soest gehouden werd, was dat ook. Misschien dat op Koninginnedag of Bevrijdings dag zo'n origineel evenement weer in het programma kan worden op genomen. Want het hoeft niet al lemaal nog grootser dan in voor gaande jaren. Terug naar de basis: uit allerlei materialen zelf een kar retje bouwen, is misschien we( veel leuker. De vele tientallen deelnemers uit het hele iand aan de zeepkistenra ce in 1950 in Soest zullen dat in ieder geval zo hebben ervaren. De ïschouwers hebben er vast en jekcr niet minder plezier aan be- lefd. Er kwamen niet minder dan Vierduizend op af! Zoals zoveel aparte dingen was de Jsepkistenrace uit Amerika komen ©verwaaien. Daar was Myron E. Jcott, een persfotograaf, in 1935 op het idee gekomen om wedstrij den te organiseren voor kinderen die met eigengemaakte karretjes van glooiende straten afreden. Hieruit kwamen de 'soap box ra ces' voort die ook Europa verover den. De zeepkistenraces leidden ertoe Öat er spelregels werden opgesteld. Er was één erecode: iedere deelne- ner moest zijn eigen wagen heb- gebouwd. Hiervan werd ^Slechts in zoverre afgeweken dat •/iedereen die met fabriekswerk kwam, in een aparte klasse werd Ingedeeld. Daardoor bleef de strijd [tussen de 'kinderwagenwielen- met-een-zeepkist-erop' zuiver. Overigens golden er regels voor onder meer de spoorbreedte van de wielen, de lengte en de hoogte van de wagens alsmede het ge wicht. Soest bleef niet achter in de zeep kistenrage. Niet verwonderlijk, want de hellende wegen op en aan de rand van de Eng en het Soes- ter Hoogt waren ideale locaties voor dit spannende, spectaculaire en niet altijd ongevaarlijke tijdver drijf. Om nog meer jongens en meisjes enthousiast te maken, werd er in Soest eerst een demonstratie gegeven -die al tweeduizend kij kers trok!- voordat er een echte wedstrijd kwam. Voor de organisa tie tekende uiteraard een heus 'zeepkisten-comité'. Dit bepaalde dat de wedstrijd in het kader van de VW-feesten zou worden ge houden op zaterdag 5 augustus 1950. Aanvankelijk was de keus op de Wilhelminalaan gevallen, maar de straatklinkers van deze weg leenden zich minder voor een snelle race dan de betonweg op het Soester Hoogt. Langs het wedstrijdparcours van de Veldm. Montgomeryweg, die toen nog dwars over de vliegbasis Soesterberg liep en in Soesterberg- noord uitkwam, hadden zich dui zenden toeschouwers verzameld. De VW-directeur had een mobiel kantoor meegenomen (een ver huiswagen met aanhanger) waarin de wedstrijdsecretaris, met schrijf pen stencilmachine de uitslagen op papier bracht'. Hoewel veel con troleurs de wegen bewaakten waarover het publiek clandestien, dus zonder entree te betalen, naar het parcours kon komen, waren er tal van 'zwartkijkers'. Om half drie loste wijlen wethou der K. de Haan het eerste start schot. Radio-acteur Piet Ekel uit Soest, later vooral bekend als Mal le Pietje uit de televisie-jeugdserie Swiebertje, kondigde de renners aan, die vervolgens met twee tege lijk naar beneden suisden. De spanning steeg naarmate er minder kanshebbers overbleven. Tenslotte kwamen de winnaars van de ver schillende series tegen elkaar uit. De snelheid op het parcours van driehonderd meter varieerde van 34.4 tot 55.6 seconden. Toen de wethouder om half zes de prijzen uitreikte, bleek dat alle eerste prij zen gewonnen waren door niet- Soesters. De zeepkistenracers uit Soest en Soesterberg hadden waarschijnlijk hun eigen kansen niet hoog inge schat, want er deden er maar een handjevol mee: D. Renooy, W. Diepenbroek, H. Dolfin, T. de Jong, H. Rademaker, Th. Rade maker, J. van den Bremer en J. van Scbie uit Soest en C. van Eyden en C. Pul uit Soesterberg. Alleen Van Eyden viel met een tweede plaats in de verliezersronde van de B- klasse in de prijzen. Dit minimale plaatselijke succes nam niet weg dat het evenement geslaagd was. Nog een paar jaar na de eerste race werd het spektakel voortgezet totdat de rage van het zeepkisten bouwen over was en de jeugd zich op een andere manier ging vermaken. In Bloemendaal heeft men in het Pinksterweekend de zeepkistenrace in ere hersteld. Het was een groot succes, zowel wat betreft het aantal deelnemers, de variëteit aan zeepkisten als het aantal toeschouwers betreft. Soest heeft er ook de mogelijkheden voor. Afgaande op de belangstel ling in Bloemendaal lijkt succes van een hernieuwde kennismaking met zo'n spectaculair evenement in Soest(erberg) bij voorbaat ver zekerd! Foto: Eemland Pers De meest uiteenlopende zeepkis ten verschenen in 1950 op het Soes ter Hoogt aan de start, waaronder dit fraaie exemplaar. Enorme belangstelling in 1950 op de Veldmaarschalk Montgo meryweg toen daar voor het eerst een officiële zeepkistenrace werd gehouden. Er kwamen vele tiental len deelnemers uit het hele land op af en niet minder dan vierduizend belangstellenden. Bron: Eemland Pers. Geïnteresseerden in verhalen en gegevens over oud-Soest ontvan gen door lid te worden van de Historische Vereniging Soest- Soesterberg ieder kwartaal het maandblad 'Van Zoys tot Soest', vol wetenswaardigheden over Soest-toen. Informatie: Juul van de Poll, 6017065. De Hypotheker Steenhotfstraat 66 - Soest Telefoon (035) 6036000 De armbeweging, de elleboog naar achteren. Lee Towers komt (weer) naar Soest. Hij is de hoofdact tijdens de feest avond van het Groot Gaesbee- ker Gilde op zaterdag 24 au gustus. Live begeleid door Greenlight Express treedt hij een uur op in de tent die dan weer op de Blaak zal staan. Towers, die tientallen malen in een uitverkocht Ahoy optrad, was al eerder in de gildetent te zien en horen. Meestal maakt hij gebruik van een muziekband, maar ditmaal laat hij zich ter plaatse begeleiden door de muzikanten van Green light Express die door de wol ge verfd zijn. Het orkest beheerst vele stijlen en begrijpt hoe je een goe de sfeer kunt creëren. Entreebewijzen Toegangskaarten voor de feest avond zijn, zoals gebruikelijk, al leen in de voorverkoop verkrijg baar. Daarvoor dient de bon te worden ingevuld, die elders in deze krant staat afgedrukt en waarin ook te lezen is naar welk postadres ze moet worden ver stuurd. Per bon kunnen maximaal vier kaarten worden besteld. Dat is of ficieel tot 1 augustus mogelijk, maar vorig jaar waren alle entree bewijzen binnen twee weken ver- kocht. De organisatoren adviseren dan ook zo snel mogelijk te reage ren, want dz kaarten worden op volgorde van binnenkomst gesor teerd, niet dan nadat is gecontro leerd of ze volledig en naar waar heid zijn ingevuld. Een kaart kost 10,00. Degenen die een kaart toegewezen hebben gekregen, krijgen hiervan in augustus schriftelijk bericht. In deze brief staat tevens waar en wanneer ze de kaart(en) kunnen ophalen. Gereserveerde kaarten Myrthe heet de zesde roman van de Soester schrijfster Anita Verkerk. Het boek, dat sinds kort in de winkel ligt, is uitge geven in een nieuwe reeks Ne derlandse romans, bestemd voor zelfbewuste vrouwen die graag wegdromen bij ontspan nende verhalen, waarin ze zich zelf kunnen herkennen. Na Rowena en Xandra heeft Ani ta Verkerk haar woonplaats op nieuw een plaats gegeven in haar verhaal. Hoofdpersoon is de 33- jarige dierenarts Myrthe Albers die samen met haar vriendin een bloeiende praktijk heeft. Ze is jong getrouwd, maar ook jong geschei den. Haar grote hobby is het fok ken van raskatten en ze bezoekt dan ook vaak shows, waar ze re gelmatig in de prijzen valt. Haar leyen verandert wanneer ze tijdens een kattenshow een man ontmoet die zij zeer aantrekkelijk vindt. Vrijwel tegelijkertijd gebeu ren er rond haar huis raadselach tige en beangstigende dingen; zo wordt ze ongewoon agressief beje gend door een buurtbewoner en vindt er een inbraak plaais, waar bij overigens niets verdwijnt. My rthe verdenkt een jaloerse ex- vriend, maar de werkelijkheid blijkt heel wat ingewikkelder. Myrthe (paperback) is uitgegeven bij Gottmer en kost 11,95. Lee Towers tijdens een eerder optreden in de gildetent. die dan niet worden opgehaald, gaan weer in de verkoop. Het Groot Gaesbeeker Gilde be sloot in de jaren negentig om de kaarten voor het feest op de zater dagavond op deze wijze aan de man te brengen. Aanleiding daar voor waren de vaak chaotische si tuaties die ontstonden bij de kas sa op het gildeterrein. De gildefeesten vinden dit jaar plaats van maandag 19 tot en met maandag 26 augustus. Tïaditiege- trouw wordt er afgetrapt met een recreatieve fietstocht van Tempo Toer, op dinsdag volgt de wandel tocht van het Comité Jacob van Gaesbeek, de woensdagavond is gereserveerd voor AV Pijnenburg en de hardlopers en op donderdag is er weer een klapper in de vorm van De Dijk. In het weekeinde vin den uiteraard onder meer de Volksspelen, het Volkspaarden- feest en het koningsschieten weer plaats, waarna op de maandag de ouderen zich in de tent verzamelen voor een gezellige (muziek)middag. I SeAoott itatcjunvieej. Exclusief vlees per pakket van 12,5-25 kg of meer (voor uw vriezer) - B.S.E. vrij GERDATUPKER I TEL. 035-6023755

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 7