PROGRAMMA - OVERZICHT nan Koetje-boe' weer verkrijgbaar KOETJE-B 1 -w RADIO iPRIKBORD r PAGINA 18 ';|W0ËNSDAG 4 SEPTEMBER 200? SOESTER COURANT kken 2 4.59 2.50 Prentenboek-over-kalfjes beleeft 3e druk! PAGINA 19 ^Burgerlijk^tancPj Dierenlief Dierenleed KERKDIENSTEN De lopers van de week Brief met een boodschap Waarnemingen MEDISCHE DIENST Bijeenkomst in Molenschot op 'ziekendag' Presentatie over voeding en kleine proeverij Amnesty zoekt boeken voor oktobermarkt Muziek in Utrecht INKEL Het effect van eerlijke handel Pastelwerken van De Waard in de Bereklauw Raadhuisplein Soest Klassiek Soest Actueel Cor Valkenet Gerard Pronk iet ongekende nformeernaarde imbinaties in ele- jrogramma.ln ver- n en soorten leer zits bank 2.750,- jdag koopavond. iwonen.nl rset ent 2 99 iet 4.50 j Litwlerhnek Het kinderboek 'Koetje-boe', door Olga Goezinnen-Slagter, is vijf jaar geleden verschenen. De le en de 2e druk waren snel uitverkocht. Door de nog steeds constante vraag naar dit charmante fotoprentenboek heeft Uitgeverij Goezinnen een ledruk laten maken. Koetje-boe' laat aan kinderen het jagclijks leven zien van jZoog)kalveren - met hun moeder, net andere kalfjes, op stal eh in de ,ei, drinken, eten, spelen, slapen, juist dat herkenbare, zo aaibaar licht bij, fascineert kinderen elke ]ag weer. 'Koetje-boe' is een ge- ie(d cadeau-artikel van Neder- andsc bodem. Omdat het naast •cht, leuk en vriendelijk, op een elaxte manier informatief is, is het ok zeer geschikt voor peuter- cn asisscholen. 5e verschijning van de derde druk op 30 augustus) was aanleiding oor het onderstaande interview jet de maakster, Olga Goezinnen- lagter. i noemt je de maakster? ik heb de foto's gemaakt meest van eigen koeien), de lay- ut, de tekst, en zelf uitgegeven, lusweet jij een beter woord? la 5 jaar een herdruk, dat is toch iet gebruikelijk? lehalve van de super-bestseller- kijvers verdwijnt een boek na ngeveer 2 jaar van het toneel. In 997 is 'Koetje-boe' voor 't eerst erschcnen in een hardgebonden rfitic en een goedkopere paper- ackuitgave. Beide drukken waren nel uitverkocht. Omdat er nu nog leeds vraag blijft - nee-verkopen nooit leuk - hebben wc besloten ot een 3e druk. We? man Ben en ik. We overleg- en cn bespreken alles samen, dus ok de uitgeverijzaken. :oto's van eigen koeien. Heb je nu i0g koeien? lelaas niet. We hebben 20 jaar oeicn gehad. Uit de hand gelopen hobby. Tot 21 koeien en kalveren iegelijk. We zijn in 1982 begonnen met 't kalfje Tasja. En we zijn als 't ware geëindigd met Tasja. 20 jaar later, afgelopen maart. Ze kon niet meer in de benen komen. Ik denk dat ze de oudste koe in de regio was. De laatste jaren hebben we alleen ouwe Tasja gehad en een paar kalveren van het bedrijf van onze schoonzoon. Als hij pro- blcemkalfjes had, hebben wij ze opgepot en grootgebracht. Dan gingen ze weer terug naar zijn be drijf. Dat is dankbaar werk. Er is alleen een probleem bij om de hoek komen kijken: als ze klein schalig zijn opgegroeid kunnen sommige niet wennen aan een le ven in de grote loopstal. Ze krijgen echt heimwee. Ja, dat voelen koeien ook. Onze stal is nu akelig leeg, maar ik weet niet - zeg nooit nooit - of er koeien in komen. Tasja was hef hart van onze koeienhouderij. Misschien is dat écht natuurlijke afvloeiing. Hoe is 'Koetje-boeontstaan Door mijn rondreizende expositie van koeienfoto's, al jaren door Nederland en België - drie maan den hier, drie maanden daar. (Nu in het Museum voor Veeteelt KI, in Bcers, N.Br.) Wat mij steeds weer opviel is dat kleine kinderen helemaal idolaat zijn van de foto's met kalfjes. Daarom heb ik een fotoprentenboek over kalfjes ge- 11 maakt, speciaal voor kinderen. En zelf gaan uitgeven Y 99 van de 100 aangeboden manu scripten worden nooit gedrukt en uitgegeven. Uitgevers zijn zaken mensen - terecht. Een boek uitge ven móet commercieel haalbaar zijn. Omdat 'Koetje-boe' een vreemde eend in de kinderboeken- bijt is (een écht 'waargebeurd' prentenboek met foto's nota bene) zou het e.e.a. wel eens lang kun nen gaan duren. Nu heb ik in een grijs verleden mijn uitgevers-en boekhandelsdiploma gehaald. Dus dacht ik: ik kan zwemmen, dan duik ik ook in het diepe. En het was een schot in de roos. Mensen op straat vragen mij wel eens: 'Bent u de mevrouw van 'Koetje boe'? Ik moet het elke dag voorle zen!' Waar gaat 'Koetje-boeover? Heel simpel, heel écht, het dage lijks leven van een zoogkalf (dat is een kalf dat na de geboorte bij zijn moeder blijft. Bij de grote melk veehouders kan dat niet; daar is de bedrijfsvoering niet op ingericht). Veel kinderen hebben geen koeien en kalveren bij de deur. Dit boek je brengt ze dichtbij, aaibaar. Juist die herkenbare dingen als drinken, eten, spelen, slapen, vinden kinde ren schitterend. Hoe komt een grafisch opgeleid mens als Olga Goezinnen-Slagter tussen de koeien terecht? Het zit in de genen! Onze stam boom van vaders kant gaat tot 1600. Allemaal veehouders. Ik ben ook op een boerderij geboren en getogen. Ik stond overal bij met m'n kokkeroen. Wilde ook liefst niet naar school, want dan miste ik wat er op de boerderij gebeurde. Heb al heel jong leren melken (we hadden nog geen melkmachine) en ik was haantje de voorste met de paarden inspannen (want we had den ook nog geen trekker). Prach tig mooi vond ik dat! Toen ik 10 jaar was gingen mijn ouders scheiden. Weg van de R- derij. Kun je nagaan hoe blij ik was toen het eerste kalf in ons bedoe- ninkje in Soest kwam, al was het 26 jaar later in de tijd. Wat hééft een koe voor jou? Rust. Koeien zijn van nature rus tige dieren en je moet ook rustig met ze omgaan. En een koe ver dient ook ieders respect: sinds mensenheugenis heeft de koe de mens melk, boter en kaas gegeven, en vlees en leer. En dat is nog steeds zo. Zonder koe zelfs geen hopjesvla. Ik zie in 'Koetje-boe' géén grote gele oormerken. Klopt. De foto's komen uit mijn eigen koeienfotoarchief, waarmee ik in '82 begonnen ben. Pas in 1992 werden die gele flappen ver plicht. Blij toe dat ze niet op deze foto's staan. Een goed registratie systeem is noodzaak, maar zónde van die prachtige kalverkoppies... 'Koetje-boe', prentenboek over kalfjes door Olga Goezinnen-Slagter. For maat: 21 x 21 cm. 32 Blz. Kleurenfo to's met korte (voorlees)teksten. Ge bonden in stevige harde band. ISBN: 90-803962-2-2. Voordelige Herdruk- prijs: 7,00 +verpakkings/verzcnd- kostcn; bij afname van 10 ex: 6,00 +verpakkings/verzendkosten. Te be stellen bij: Uitgeverij Goezinnen, Insin- gerstraat 9, 3766 MA SOEST, ©035- 6016341. Olga Goezinnen controleert de drukproeven van Koetje-boe waarvan nu de 3e druk is versche nen. Foto: Walter Otte. Succesvol adverteren, het ligt voor de hand, dat doen ondernemers in de Soester Courant Opgave gemeente Soest GBA (gemeen telijke Basisadministratie Personen Periode 22 augustus t/m 8 septem ber. GEBOREN: Rowy, zoon van D.J. Scheurwater en J. Verwoerd. - Lex, zoon van R.J. van Ginkel en J.A.H.M. de Baat. - Femke Ilke, dochter van J.W. Dogterom cn M.C.M. Bo- gaart. - Yannique Philippa Hcle- na, dochter van J.W. Vlastuin en F.A.L. Krouwels. ONDERTROUVV/AANGIFrE REG. PARTNERSCHAP: Peter van de Munt en Margaretha Elisabeth van Soest. HUWELIJKEN/ GEREG. PARTNERSCHAP: Jan Huisman en Carolina Betsie Bekkers. - Marinus Wilhelmus van Rijkom en Maria Christina Elisabeth Breuker. - Boudewijn Alexander van Baaien en Greta van Zoeren. OVERLEDEN: Poppe Jan Groen, echtgen. van E.G. Lammerse. - Adrianus Her- manus Rikhof, echtgcn. van H. van Riessen. - Anna Catharina van Overbeek, echtgen. van P.M.J. Weegenaar. - Maria Anthonia Kraan, wed. van A.J. van den Berg. - Jenny de Jong. - Jacobus Hendrik Jansen, echtgen. Van K.H. Töller. - Anna Jacoba Wit- teveen, echtgen. van G.J. van Po len. - Cornelia Maria Unger, wed. van W.H.L. Ensing. - Regina Ca tharina van Fulpen, wed. van J.TI. van Breukelen. - Isaac Spetter, echtgen. Van A. Borcherding. Amivedi, ©035-6012697; j.ruijssenaars@\vorldonline.nI I VERMIST Zwart/witte gecastreerde kater met witte bef en vier voetjes, Ei kenlaan. Cyperse Noorse Boskat gecas treerde kater, Jachthuislaan. Zwarte kater, witte voetjes, bef en iets op snoetje, Disselboom. Cyperse kater, heeft een zwarte halsband met daaraan een bel en adreskokertje cm, Varenstraat. Zwarte gecastreerde kater met vlooienband, Varenstraat. Wit/zwarte Noorse boskat, donke re staart heeft een groene halsband met daaraan een adreskokertje, Schaepmanstraat. Cyperse kater, Gr.van Prinsteren- straat. Zwarte poes, halflangharig en een pluimstaart, heeft een halsband om met tijgerprint en een kokertje er aan, Gen. Winkelmanstraat, Soesterberg Zwart poesje van van drie maan den oud, Julianalaan. Cyperse poes, geel halsbandje om met daar aan bel en adreskokertje, Hartmanlaan. Witte poes, heeft een halsband om met daar aan bel en adreskokertje, Beetzlaan. GEVONDEN Grijs/wit katertje van drie maan den oud, heeft een wit streepje op neus, Birkstraat. Zwarte kater, jong volwassen, Os- sendamweg. Witte perzische kater, Steenhoff- straat. Schildpadpoes, witte neus, voort- enen achtersokken, Weegbree straat. Witte poes met lapjes op hoofd en staart 5 a 6 maanden oud, Harper- pad. Gele kanarie, Bakkeneslaan, Soesterberg. Gele kanarie met ring. Hangoorkonijn, Betje Wolflaan. Grijs konijn één hangend en staand oor, Koekoeksweg. Zaterdag 7 september Rooms-katholiek, Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 19:00 pr. H. v.d. Schepop; eucharistieviering; samenzang Zondag 8 september Rooms-katholiek, Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 10:00 M. Thijsscn/G. Weitzel; communieviering; samenzang Rooms-katholiek, Mariakerk, Burg. Grothestraat 82 10:00 pr. H. Goddijn; eucharistieviering samenzang Rooms-katholiek, H. Familiekerk, Willihrordusstraat 19 10:00 pr. B. van Balkom; eucharistieviering; Cantate Domino Rooms-katholiek, Joanneskerk, Willaertstraat 51 10:00 pr. H. v.d. Schepop; eucharistieviering; parochiekoor Samen op Weg, Emmakerk, Regentesselaan 2 10:00 ds. P.F. Goedcndorp Samen op Weg, De Open Hof, Veenbesstraat 2 10:00 ds. G.H. Olsman Samen op Weg, Oude Kerk, Torenstraat 1 10:00 ds. R. Bartlema Samen op Weg, Wilhelminakerk, Soesterbergsestraat 18 10:00 ds. P. van Winden Nederlands-hervormd, (chthuskerk, Alhert Cuyplaan 2 10:00 ds. R. van Kooten; 17:00 ds. G. Mulder, Uddel Christelijk-gereformeerd, Julianalaan 90 09:30 student A.C. Uitslag Gereformeerd-vrijgemaakt, Parallelweg I 10:00 ds. R. Timmerman, Hoogland; 17:00 ds; A.P. Feijen, Hattem; avondmaal Gereformeerde gemeente, Rehobothkerk, Dalweg 44 09:30 leesdienst; 15:00 ds. F. Mulder (woensdag 11 september, 19:30, ds. G. Mouw) Vrijz. geloofsgemeenschap NPB, Rembrandtlaan 20 10:15 drs. L. Jansen, Apeldoorn Evangeliegemeente, Julianakerk, Julianalaan 19A 10:00 H. Somhorst Christengemeente, Griftland College, Noorderweg 79 10:00 Wim Jansen; avondmaal Jehovah's Getuigen, St. Theresiastraat 18 dinsdag 19:25 uur; zaterdag 18:00 uur Apostolisch Genootschap, Talrnaiaan 44 09:30 dienst Baam Doopsgezind, Eemnesserweg 63B 10:30 ds. A.A. van Daalen Nederlands-gereformeerd, Waldheim Mavo, Vondellaan 2 10:00 ds. M. Janssens; avondmaal Meander Medisch Centrum, Molenweg 2 10:00 drs. C. Geraets Leger des Heils, Acacialaan 6 09:30 bidstond; 10:00 samenkomst Amersfoort Evangelisch-luthers, Lutherse kerk, Langestraat 61 10:30 ds. K. v.d. Horst Orthodox, H. Cornelius de Honderdman, Stadsring 137 woensdag 19:00 vespers; zaterdag 19:00 vespers; zondag 09:00 metten; zondag 10:30 goddelijke liturgie Nieuw-apostolisch, Utrechtseweg 73-1 zondag 10:00 uur; woensdag 20:00 uur Amersfoorts Christelijk Centrum, Natriumweg 6 zondag 10:00 G.J. Goldschmeding (translation in English); 19:00 genezingsdienst (le zondag van de maand); vrijdag 19:30 Victory Life Jeugd "Dat mag in de krant," hoor je de mensen wel eens zeggen als iemand een mooie prestatie heeft geleverd. Dat vinden wij ook en daarom zwaaien we hier graag lof toe aan "de lopers van de week". Dat zijn de jongens en meisjes die de krant rondbrengen en daarbij een tijd lang - twee maanden - geen enkele klacht hebben gekregen. Ze krijgen een extraatje (voor het goede voorbeeld) én een eervolle ver melding. Deze week zijn het: Laura Hilhorst Koen Wijgergans In de middagdienst op 8 septem ber van de gereformeerde kerk vrijgemaakt gaat ds. Feijen voor. Zijn preek gaat over de brief van Paulus aan de gemeente Van Filïp- pi. Paulus was een evangelist en zat daarom gevangen. Vanuit de gevangenis schreef hij bemoedi gende brieven aan de diverse nieu we kerken. De brief aan Filippi is een blijde en optimistische brief. Paulus stimuleert hierin zijn lezers verder te groeien in de geloofshou ding. Maar wat is een goede ge loofshouding eigenlijk en hoe kun nen we daarin groeien? Meer hier over in de preek op zondagmid dag, aanvang 17:00 uur. In beide diensten (10:00 en 17:00 uur) wordt verder het avondmaal ge vierd. Dit is toegankelijk voor le den van de gemeente. Adres van de kerk: Parallelweg 1. Meer in formatie: SS035-5826448 of 6027898. Willemien Tripplaar komt maan dag 9 september naar gebouw De Vriendschap aan de Nachtegaal- weg. Ze is daar te gast bij PASO en zal waarnemingen verrichten aan de hand van foto's en voor werpen die de bezoekers meebren gen. Het programma begint om 20:00 uur, de deur gaat om 19:30 uur open. De entree bedraagt 2,00 voor leden en 4,50 voor anderen. Zaterdag 7 september zondag 8 september Huisartsen vanaf vrijdag 17:00 uur: Huisartsenpost Ecmland: 280900-3311233. Apotheek, vanaf vrijdag 17:30 uur: Apotheek Bicrhaalder (Baam), Nicuwstraat 40, ©5412137. Apotheek, extra dienst zaterdag 10:00-13:00 uur: Wolvcrlei Apoteek, Weegbreestraat 56, £86019646. Nachtdienst apotheek na 21:00 uur: £8033-4328500. Tandarts, zaterdag en zondag 13:00-13:30 uur: W.S. Roorda, Ereprijsstraat 57, £86010162. Thuiszorg, 24 uur per dag: Stichting Thuiszorg Eemiand: verpleegkundige hulpverlening, ©033-4220500 (van 's avonds 17:00 tot 's ochtends 08:00 uur en in de weekeinden alleen voor spoedeisende situaties). Dierenarts, vrijdag 20:00 - zaterdag 24:00 uur: E. Klein-Benes, Ereprijsstraat 23, ©6014211. Dierenarts, zondag 00:00 - zondag 24:00 uur: H. Broeckman-van Hall, Van Goyenlaan 17, ©6019633. Dierenambulance, 24 uur per dag: Dierenambulance Amersfoort e.o., ©06-54337407. In Molenschot wordt zondag 8 september een gezellige bijeen komst voor ouderen gehouden. Dat gebeurt in het kader van de Nationale Ziekendag cn met als thema 'Met andere ogen'. Dit the ma is gekozen door De Zonne bloem. In het verzorgingshuis aan het DaJ- plein zorgen de Berini's voor de muzikale begeleiding, verder zijn er allerlei activiteiten tc doen. De bijeenkomst begint om 14:30 uur en duurt tot vijf uur. Wie meer te weten wil komen over voeding en zin heeft in kleine proeverij, doet er goed aan op woensdag 11 september de bijeen komst bij te wonen van Vrouwen van Nu. De Soester afdeling heeft voor die dag een presentatie over dit onderwerp georganiseerd. Die wordt gehouden in de consistorie kamer van de NPB-kerk aan de Rembrandtlaan, ingang bij par keerplaats aan de Picter de Hoog- hlaan. De aanvang is 14:00 uur. Niet-leden van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen/ Vrouwen van Nu zijn ook welkom, zij het tegen betaling van 2,00. Amnesty International in Soest is op zoek naar boeken voor de markt die de instelling houdt op zaterdag 26 oktober. De boeken markt begint dan om 10:00 uur in de Montessorischool aan de Steen- hoffstraat. In de daaraan voorafgaande week (herfstvakantie) kunnen boeken op deze school worden afgeleverd, doordeweeks van 16:00 tot 17:00 uur en van 19:00 tot 20:00 uur. Amnesty International verzoekt mensen nu al boeken, die ze kun nen missen of sowieso willen weg doen, te bewaren voor de markt. De opbrengst komt ten goede van de acties van de Soester afdeling en het hoofdkantoor in Amster dam. Mensen die niet in staat zijn zelf boeken te brengen, kunnen met Amnesty International bellen, 6031448 of 6019826. Dc boe ken worden dan volgens afspraak opgehaald. Zaterdag 7 september, Domkerk: vervolg van 'Wohltemperiertes Klavier II' van Johann Sebastian Bach, met Domorganist Jan Jan sen op diverse toetsinstrumenten. Aanvang: 15:30 uur. Toegang vrij. 1"* Steenhnffstraat 9A, tel. 602 8132 Er is naar dit effect een onderzoek gedaan door de Engelse handels- en ontwikkelingsorganisatie 'Ox- fam'. Werkt het echt? Worden de omstandigheden van de producen ten verbeterd? Verbetert hun inko men? Verandert de verhouding tussen mannen en vrouwen? Is er een duurzame ontwikkeling te constateren? En de kinderen? En het milieu? Nog meer vragen? Men onderzocht deze vragen in Azië, Afrika en Latijns Amerika bij 18 producentengroepen in ze ven landen. Op alles kwam geen definitief antwoord, maar: - dc eerlijke handel bleek bijna 30% meer inkomen uit te maken; - vooral gespecialiseerde am bachtslieden bleken meer te ver dienen; - men leerde nieuwe vaardigheden en hun uitrusting en gereedschap pen verbeterden; - eerlijke handel verhoogt de sta tus en het zelfvertrouwen van de vrouwen; - door meer invloed op het gezins leven varen de kinderen daar wel bij; - onmiskenbaar is het positieve ef fect van de eerlijke handel in eco nomisch - en sociaal opzicht. De wereldwinkel is op de volgen de tijden geopend: maandag van 13:00 tot 17:00 uur; dinsdag t/m zaterdag van 09:30 tot 17:00 uur. In september en oktober zijn in de Bereklauw aan de Stcenhoffstraat softpastelwerken te zien van Ga- briëlle de Waard. 'Kunst bedrijven betekent voor mij de noodzaak van zoeken naar schoonheid. Schoon heid in de betekenis van verwon dering en verrassing over wat mijn zintuigen waarnemen. Zintuigen zijn de voetjes van de ziel, zei Lu- cebert.' De Waard probeert deze verwon dering en verrassing uit te drukken en te ervaren in wat onder haar handen ontstaat. 'Schilderen biedt mij een belangrijk middel bij die zoektocht. Door steeds opnieuw de uitdaging aan te gaan van het contrast en het conflict tussen de vorm en de kleur - vorm als be perking en kleur als vrijheid - kan ik een nieuwe werkelijkheid onder zoeken.' De kunstenares werkt op het platte vlak met uiteenlopende materia len, zoals grafiet, houtskool, Oost- Indische inkt en oliepastel. S»ïsö angerstraat 1/ lussum, Laarder- i, Hamersveldse- Veedestraat 141 5 27 «Zeilt, Van Mv./36G i 'Otie ortikefeo verlopen wij lijdelijk, Mothten tij ondanks zorgvuldige plonoing Ie nel zijn oilverkodil, dan vrogen wij hiervoor begrip. De verpakking van de afgebeelde ortile- lf o kween utwijhen. Zei- en dnillonlen zijn voorbehouden FM 107.9 (stereo); ether: FM 105.9. Tekst TV Stem uw televisietoestel ook eens 3f op kanaal 29 en u komt waar schijnlijk tot uw verrassing oog in oog met de Tekst TV die Radio Soest en Omroep Amersfoort in samenwerking met elkaar 24 uur Per dag presenteren. Van 's mid dags 5 uur tot 's nachts 1 uur cn 's morgens van 8 tot 10 uur wordt de Tekst TV uitgebreid met een echt tv-jouraal, waarin elke dag het lokale en regionale nieuws in beeld wordt gebracht. Dc Tekst TV en het tv journaal, elk ongeveer een kwartier, worden continue her haald. Tekst TV wordt dagelijks ververst en waar nodig aangevuld met actueel nieuws. Wilt u meer informatie vinden over Radio Soest kijkt u dan op teletekstpagi na 540 voor de uitgebreide pro gramma-informatie van onze eigen lokale omroep. Deze teletekstpagj- na's kunnen door de kijker op elk moment worden geraadpleegd. 'ngang van vandaag wordt ^ccr elke woensdag, tussen 11:00 cn 12:00 uur, dc gemeentelijke in- formaticmagazine 'Van het Raad- nuisplein' uitgezonden (herhaling iedere zondag, zelfde tijd). Om 11:10 uur spreekt burgemeester Koos Janssen zijn wekelijkse co lumn 'Mijn Socst-gevoel' uit. In de aflevering van vandaag (en zon dag) is fractievoorzitter Henk Ko ning van het CDA tc gast en wordt afscheid genomen van Joop van Haaften, senior beleidsmedewer ker duurzame ontwikkeling/mi lieucommunicatie. I In het eerste uur i van 'Soest Klas siek' op zondag 8 september een herhaling van het huisconcert bij Jacques van dc .Griendt met het duo Maarten ÏWicCto,™. Boasson (cello) cn Peter Cramcr (piano). Zij spe len al zeven jaar samen cn brengen een programma met composities van Leos Janacek, Ludwig van Beethoven, Claude Dcbussy cn Arthur Foothe. In het tweede uur aandacht voor wcinia gespeelde werken van Chopin: piano met orkest. Chopin drukte onmiskenbaar zijn tijd uit m zijn muziek. Tot op zekere hoogte pasten de oppervlakkige verschijn selen in zijn leven in de mythen van de Romantiek: zijn ascetisch gezicht, zijn dandyisme, zijn ro mance met dc beroemde schrijfster George Sand en zijn tuberculose, die de modeziekte van zijn tijd was. Dat was de mening van Art hur Rubinstein. 'Bij Chopin ver geet ik helemaal het spel van de meester en ik duik onder in de lief lijke afgronden van zijn muziek', zei Heine. Welgeteld gaf Chopin zelf als pianist in heel zijn leven dertig concer ten. In de ze ventien jaar dat hij in Parijs woonde, gaf hij er in het geheel tien. Productie: Jacques van de Griendt. Pre sentatie: Bcrna Peter Cratner. Kouscmakcr. Het nieuwsprogramma 'Soest Ac tueel', dat elke werkdag van 9:00 tot 10:00 uur live de ether in gaat, is het visitekaartje van Radio Soest waar veel naar geluisterd wordt. Dit programma wordt elke middag om drie uur herhaald. Dc trouwe luisteraars van 'Soest Actueel zul len merken dat onze presentator Eef van der Horst verhuisd is van de maandagmorgen naar de woensdagochtend, terwijl onze nieuwe medewerker Ruud van Zomeren voortaan op maandag morgen tc horen is. Jan Visser blijft dc dinsdag bemannen, terwijl Ins- kc den Duik cn Miep Jansen op donderdag en vrijdag te beluisteren zijn. Meerdere malen komt het voor dat een studiogast het interview met hem of haar in de kelder van het gemeentehuis op eqn bandje mee naar huis wil nemen. Een aanvraag daartoe weken later heeft geen zin, omdat de opname al vrij snel daar na gewist wordt. Bent u zo'n stu diogast, dan verzoeken wij u, in dien gewenst, zelf zo'n cassette bandje mee te nemen, dat u na af loop van het interview meteen te rug krijgt. De 85-jarige Cor Valkenet, die onlangs nog in het nieuws was vanwege de viering van zijn 60-ja- rig huwelijksfeest, vertelt zijn le vensverhaal voor Radio Soest. Hij doet dat in het programma 'Waar blijft de tijd?' op zondag 8 septem ber, van 12:00 tot 13:00 uur. Het interview door Hans Kruiswijk is opgenomen in november 2000. Valkenet is een kleinzoon van de bekende Soester boer Peter v.d. Breemcr. Een groot deel van zijn jeugd heeft hij doorgebracht op katholieke kostscholen. Iets van de ervaringen op die scholen verne men we in dit interview. Na zijn schooltijd ging hij werken bij zijn vader als smid. Daartoe volgde hij de opleiding tot hoefsmid tc Utrecht. Hij vertelt dat behalve het beslaan van paarden (en tijdens de oorlog ook ossen) zijn vader zorg de voor de aderlating van paarden. Toen op de boerenbedrijven de paarden plaatsmaakten voor trac toren schakelde smid Valkenet over naar de productie en verkoop van kachels. Bij de komst van het gas moest opnieuw worden omge schakeld en op latere leeftijd be haalde Valkenet met enig kunst en vliegwerk het loodgietersdiplo ma. Een boeiend interview van een echte Soester dat geheel past in het kader van het project mondelinge geschiedenis van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg. 'In 1905 wan delden mijn grootouders met twee koeien van Naarden raar de Birkstraat in Soest.' Zo be gint de in Soest geboren en geto gen Gerard Gerard Pronk. Pronk zijn ver haal in gesprek met Ria Hilhorst. In deze 'Ontmoeting met...' vertelt hij over het boerenleven van vroe ger en nu. Zo vertelt hij dat hij de maagd Maria een belofte deed na een geslaagde oogoperatie. Dit jaar is hij ook voor de vijfentwintigste keer naar Lourdes geweest. In zijn jonge jaren sjouwde en tilde hij met gehandicapten, maar hij ver haalt ook met trots over zijn hob by's: toneelspelen, cabaret en het Gilde. Dit programma wordt uitge zonden op vrijdag 6 september om 13:00 uur. Elke dag nieuws op de hele uren DONDERDAG 5 SEPTEMBER 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Zomerhits 11:00 Even uitblazen 12:00 Lunchroom 13:00 Kleinkunst en cabaret 14:00 Operetteland Slavische klanken 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Radio M VRIJDAG 6 SEPTEMBER 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Soest in bedrijf 11:00 Soest 55-plus 12:00 Lunchroom 13:00 Ontmoeting met- gast: Gerard Pronk 14:00 Jazzy Listening 15:00 Soest Actueel (li) 16:00 Lunchroom (h) 17:00Sportcafé 18:00 Radio M ZATERDAG 7 SEPTEMBER 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Oud goud 13:00 Cocktail 17:00 Radio M ZONDAG 8 SEPTEMBER 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Religie en poëzie 10:00 Ommetje in de natuur 11:00 Van 't Raadhuisplein (h) 12:00 Historische vereniging 13:00 Dit was de week 14:00 Soest Klassiek 16:00 The Beatles 17:00 Musica Aeterna 18:00 Kerkdienst De Open Hof (SoW) 19:00 Christelijke muziek 20:00 Radio M MAANDAG 9 SEPTEMBER 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Soesters en hun muziek gast: Lammen v.d. Velde 11:00 Zomerhits 12:00 Lunchroom 13:00 Muziekpalet klassiek en opera 14:00 Radio Soest non-stop 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 De Derde Helft 18:00 Radio M DINSDAG 10 SEPTEMBER 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Ontmoeting met... (h) 11:00 Senioren vragen 12:00 Lunchroom 13:00 A Country Song 14:00 Operetteland (h) 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Soest in bedrijf (h) 18:00 Radio M WOENSDAG 11 SEPTEMBER 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Ommetje in de natuur 11:00 Van 't Raadhuisplein gemecntevoorlichting; met dc column van burgemeester Janssen 12:00 Lunchroom 13:00 Over het voetlicht musical cn cabaret 14:00 Soest 55-plus (h) 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Radio M In dit programma-overzicht van Ra dio Soest vindt men elke week de gegevens over de uitzendingen van donderdag tot en met woensdag, die 's morgens vanaf acht uur tot in de namiddag (op een enkele uit zondering na) worden uitgezonden via de kabel en de ether. Na deze lokale uitzendingen wordt overge schakeld naar de regionale zender Radio M tot 's morgens acht uur. Kopij van buitenstaanders (inge zonden brieven, tips, ideecn cn reacties) voor deze rubriek moet ui terlijk donderdagmorgen in de stu dio worden ingeleverd. Het adres van Radio Soest is: Raad huisplein 1. Postbus 3062, 3760 DB Soest, 035-6093851; fax: 035-6093860; e-mail: radio@soest.nl. Ook voor program- ma-idcccn, persberichten, aankon digingen, vcrcnigingsnicuws, club bladen, etc.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 19