'De leukste ezel van heel Nederland' ii t Visser Rondweg: makkelijker gezegd dan gedaan volgens CdK Staal Soester Zakenkring wil dat 'vertraging' rondweg stopt m vm im& KADO IDEE ■r f Maatregelen Kamp van Zeist NG) ER? ïygiëniste istente ACTUEELf Slordige tenlastelegging en warrige getuigenverklaring Marjifp/van Zijp Ons fantastische Kerstkeuzemenu PAGINA 2 WOENSDAG 20 NOVEMBER 2002 SOESTER COURANT L GEVRAAGD iEN BAAN VOOR U? DEN BOSCH tiauffeur aagt een of HUUR IJFSUNIT 'Nadeel is dat je mogelijkheid van bebouwing opent' PAGINA 3 Vrijspraak voor vermeend openlijk geweld Abslam van kinderboerderij overleden Boerkoel doet oproep aan politiek Cees Verkerk nieuwe fractie assistent PvdA LAAT EEN MOOIE PORTRET GROEPSFOTO MAREN. Reinigingsbedrijf en De Schans (halve) dag dicht m 1 09,- p.m. Taaltest Witgoed specialis Service voor alle merken ïklaar, met naar keuze t of puree ipeper, Rundergoulash ignon, Hachee gondische schotel Hilversum - Soest it u werk en eigen huishouden kunt lexibele manier uw werktijden; n ouder met een gerust hart kan wer- s voor een aantal baby's voor 2 en we in Soest een gastouder op ma. en Dl). t Gastouderbureau: Tel: 035-6281381 /.oastouderbureau.net eerde )ek naar jou vooral particulier werk. sfeer. iet echte schildersvak te k Klein onderhoud 91 - 3762 KC Soest -Fax 035-6223287 -E-mail: •bosch@hetnet.nl ik met: Hans van den Bosch ercentra Soest zoekt: van de Buitenschoolse Opvang je de kinderen (4 t/m 12 jaar) zn in Soest naar onze vestigin- rvoor eigen taxibusjes ter be- :n iemand die: ddagen per week beschikbaar is rijbewijs B ihouding heeft n met kinderen om te gaan. de CAO Kinderopvang. JT of pensioen of de WAO? Reageer nu! r meer informatie of een af- an Rooijen, coördinator BSO, 01 16. U kunt ook een brief november a.s. naar de BSO, B te Soest ing.nl E-mail: office@kinderopvang.nl achten BSO gevraagd flexibel, in overleg. Hees Orthodontist riastraat 1 CW SOEST n: Patiëntenbehandeling citaties voorzien van C.V it op bovenstaand adres. Ti: 25 november 2002 sche informatie: 2 20 (na 18.00 uur) 4 06 (praktijkuren) zichtlocatie gelegen. n 110 m2 'er 2 verdiepingen. i in Amersfoort eterrein De Isselt. in: 06 519 333 99 06204 344 66 ax: 035 58 81310 Een rondweg aanleggen. 'Mak kelijker gezegd dan gedaan', vindt commissaris van de ko ningin, mr. Boele Staal. 'Het nadeel van een rondweg is al tijd dat je de mogelijkheid van bebouwing opent.' Als openbaar bestuur kun je vol gens Staal afspreken, dat je die bebouwing niet toelaat. 'Maar je weet nooit wat de bestuurders over twintig of dertig jaar zullen zeggen. Het is veel makkelijker om voor je huidige generatie te beslissen dan voor de volgende. Je zult steeds de duurzaamheid van een besluit in acht pioeten nemen', aldus Staal donderdag bij de afsluiting van zijn werkbezoek aan Soest, dat voor een belangrijk deel over ruimtelij ke ordening ging. In dat verband bezocht hij onder meer het Kodak-terrein en het Jes- surunkamp aan de Beaufortlaan. Soest wil deze gebieden terugge ven aan de natuur. Dat spreekt Staal aan. 'Soest heeft veel te ver delen als het om rood en groen gaat. Het is een complexe zaak, waar veel politieke moed voor no dig is. De financiële haalbaarheid is afhankelijk van waar je geld kunt t/t- t*"V TE KOOP Varenstraat 61 te Soest Zoekt u een drive-in woning met mogelijkheden? Dan is een bezichti ging hier de moeite waard! Deze ruime drive-in woning biedt u de mogelijkheid tot kantoor/praktijk aan huis of wellicht tot gedeeltelijke ver huur. Bovendien zijn winkelcentra, scholen, openbaar vervoer, sporthal en zwembad op loopafstand te bereiken. Kindvriendelijk en rustig gelegen met aan de achterzijde vrij uitzicht over een plantsoen met speelweide en kin derspeeltoestellen. Belangrijkste kenmerken inpandige garage tuinkamer op begane grond woonkamer en half open moderne keuken (met inbouwapparatuur) op le verdieping uitgebouwd balkon aan achterzijde op het zuiden 1 zeer royale slaapkamer met vaste kastenwand 1 ruime slaapkamer aan voorzijde moderne luxe badkamer met o.a. whirlpool inhoud ca. 400 m3 bouwjaar 1969 perceelsgrootte 130 m2 vraagprijs 224.000,- k.k. Documentatie over deze fraaie eigen tijdse woning kunt u vrijblijvend bij mij aanvragen. 44/ 1/TV De inzichten en ervaringen, die ik de afgelopen jaren op het gebied van aankopen en verkopen van onroerend goed en van taxaties heb opgedaan, vormen - samen met mijn intentie om dit soort werkzaamheden snel, zakelijk en met oog voor het menselijk aspect af te ronden - de basis voor menige succesvolle transactie. Caroline Jagtenberg, makelaar/taxateur o.g. Als u nader geïnformeerd wilt worden over de verkoop van uw woning, de aankoop van een andere woning of een taxatie van de betreffende woningen, dan neem ik graag de tijd voor u. Speenkruidstraat 55 3 7 6 5 AB Soest M RVT Tel 035 6037490 Fax 035 6037491 -«m. uitgeven en waar je kunt verdie nen.' Als 'beste voorbeeld' noemde de CdK de als in de volksmond be kend staande 'Zonneglorendeal'. Door mee te werken aan perma nente bewoning van dure apparte menten aan de Van Weerden Poel- manweg kreeg Soest 2,35 miljoen euro van projectontwikkelaar Net jes. Van dat geld werden de oude ziekenhuisgebouwen gesloopt en betaalde de gemeente de aanleg van het Zonneglorenbos. Ook daar nam Staal een kijkje, .evenals in Soesterberg, waar de gemeente een bedrijventerrein en nieuwe woningen wil gaan bouwen. De exploitatie daarvan zou weer geld kunnen opleveren om te zijner tijd het Kodak-terrein en later het Jes- surunkamp op te kopen, zodat daar eveneens het bos kan worden uitgebreid. 'Dat kost veel energie', besefte Staal tijdens de korte bij eenkomst met de pers. Veiligheid Behalve over ruimtelijke ordening liet Staal zich in Soest ook bijpra ten over de veiligheid. Onlangs is er een risicokaart van de provincie verschenen. De CdK zei donder dag tevreden te zijn over de manier waarop Soest de lokale bedrijven inspecteert en, indien nodig, extra veiligheidsvoorschriften opstelt. 'Soest ligt mooi op schema, er zijn hier voor mij geen zorgpunten. Een rampenplan is altijd een sluit stuk van de begroting geweest, want normaal overkomt het je niet. Maar na Enschede en Volendam moeten we de inhaalslagen zien te realiseren', aldus de commissaris van de koningin, kort nadat hij met gemeenteraadsleden van gedach ten had gewisseld. Veel bleef er vrijdagmiddag niet over in de zaak tegen twee Soesters bij de politierechter in Utrecht. Een slordige tenlaste legging en warrige getuigenver klaringen leidden er toe dat de politierechter een 20-jarige Soester helemaal vrijsprak en een 22-jarige plaatsgenoot er met een boete van 300 euro wegens mishandeling goed van af kwam. Toch had de officier van justitie het tweetal openlijk geweld ten laste gelegd. Er waren ook wel vi deobeelden dat de 20-jarige Soes ter de deur van jongerencentrum Cardinal aan de Stadhouderslaan intrapte. Maar zijn 22-jarige vriend was op die beelden nergens te be kennen. Dat was vernieling en dan alleen door de 20-jarige verdach te, concludeerde de officier. Vernieling was echter niet ten las te gelegd, ook niet subsidiair. Omdat beide Soesters niet op de zitting waren verschenen, kon de officier de dagvaarding ook niet ter plekke wijzigen en vroeg zij voor dit feit vrijspraak voor beide man nen. De oudste verdachte was ook nog diefstal met geweld van een mo biele telefoon op 12 juli in Soest ten laste gelegd. De verdachte zelf verklaarde dat hij de telefoon had gekregen. En volgens getuigen was juist de andere verdachte de dader van deze diefstal. Ook een vrij spraak. 'Die man boft maar' con cludeerde rechter P. Bender. Ben der achtte wel bewezen dat de jongste verdachte op 6 juli in een apotheek in Soest een paar klap pen had uitgedeeld. Vele kinderen zaten op zijn rug en vierden hun verjaardag in de kar die koningin Beatrix voor de Vrije Teugel kocht: ezel Ab slam van het kinderparadijs. De dierenarts heeft de 43-jari- ge ezel pasgeleden laten insla pen na een lang ziekbed. Zijn verzorgers vertellen over hun koppige, slimme en vooral lie ve vriend. Een intelligent beest, noemt die renverzorgster Irmgard Wortel haar 'Appie'. In de afgelopen ne gen jaar voerde en vertroetelde zij de ezel van het kinderparadijs aan het Vedelaarpad. 'Hij vond steeds weer manieren om het hek van zijn hok open te maken. Ik moest al maar nieuwe sloten verzinnen, an ders ging hij ervandoor. Dan ren de hij naar de draaimolen hier op het terrein, om lekker gras te eten.' Dat Appie slim was, vindt de die renverzorgster niet zo gek. 'Hij had ef de leeftijd voor. Als je zo oud bent, heb je natuurlijk een hoop le venservaring.' De afgelopen jaren genoot de ezel van een welver diend pensioen. Meer dan de helft van zijn 43 len tes bracht de ezel op de kinder boerderij door, maar oorspronke lijk kwam hij uit Marokko. Buur man van de Vrije Teugel Herman Joosten kan zich de eerste kennis making met Abslam, ongeveer een kwart eeuw geleden, nog goed her inneren. 'Er was in Soest een soort markt. Daar stonden twee mensen met een kraam vol Marokkaanse spullen. De ezel hoorde daarbij, als een soort display', vertelt Joosten. De eigenaren wilden hem kwijt en verkochten Appie aan de Vrije Teugel. Bijna net zo lang als de ezel op de boerderij woonde, ver zorgde buurman Joosten hem in het weekend. Boswandeling 'Dat hij er niet meer is, gaat mij en mijn vrouw aan 't hart. We waren erg aan hem gehecht', zegt Joos ten. In Appie's begintijd ging de buurman vaak met hem wandelen. 'Een zeer grote meerderheid (WD, Soest 2002, CDA en PvdA) bleek dit voorjaar voor een kleine of grotere 'rondweg lus', maar toen kwamen de ver kiezingen. 'Toen ontstond de dans om het pluche en het ge bruikelijke tijdrekken. Intern en extern, vanuit de raad en vanuit de bevolking, werd de zaak weer vertraagd...' Dat constateerde Kees Boerkoel, voorzitter van de Soester Zaken- kring, afgelopen maandag met nauw verholen leedwezen in zijn rede tijdens de jaarvergadering. 'Ik hoop toch zo dat we in déze raads periode een besluit gaan nemen om een rondweg aan te leggen,' aldus Boerkoel. De financiering hoeft volgens hem geen struikel blok meer te zijn. Hij stelde ove rigens met genoegen vast dat het gemeentebestuur niet stil zit als het gaat om de verbetering van de wegenstructuur in Soest. 'We kunnen wel willen dat ze snel ler gaan, maar we moeten niet ver geten dat er naast de hoofdwegen ook actie wordt ondernomen bij de aansluiting Biltseweg/Koningsweg, de rotonde Dolderseweg (bedoeld om het verkeer te laten doorstro men, maar in de praktijk een 'rem mer'), de ombuiging bij het paleis ('alleen moet Baarn nog even door die bocht') en de doorstroming. Het zijn kleine verbeteringen in relatie tot een rondweg, maar het zijn wél verbeteringen,' aldus Boerkoel, die het College daarvoor zijn complimenten maakte. Hij vond het een enorme vooruitgang voor de verkeersveiligheid dat de problematiek op de Koningsweg vanaf het industrieterrein Soestdijk het eerst wordt aangepakt. Bedrijventerreinen Wat de nieuwe bedrijventerreinen betreft was Boerkoel voorzichtig optimistisch over de mogelijkhe den aan de Richelleweg, waarvan volgens hem iedereen droevig wordt maar waar nu licht aan het eind van de tunnel gloort, nu De fensie enorm moet bezuinigen en de grond dus misschien wel wil verkopen. Boerkoel pleitte ook voor een sterke werkgroep - 'met Kees Boerkoel. bijvoorbeeld burgemeester Jans sen, wethouder Bert Krijger (Eco nomische Zaken), de nieuwe voor zitter van de Kamer van Koophan del Zieck en anderen, ook vanuit de Zakenkring en de werkgevers verenigingen - moet gaan 'netwer ken' bij o.a. de provincie. Het Soester College krijgt deze week een notitie over de locatie in de 'oksel' van de A1/A27 bij Eemnes, die ook wordt aangebo den aan de provincie ten behoeve van het nieuwe streekplan. De Za kenkring overlegt met B. en W. van Soest en met de Kamer van Koophandel over een gezamenlijk Bedrijventerrein Behoefte Onder zoek (BBO), dat op 50/50-basis betaald zou moeten worden door de gemeente enerzijds en de Za- kenkring/Kamer anderzijds. Het onderzoek moet volgens Boerkoel inzicht geven in de korte-, middel lange- en lange-termijn behoefte aan bedrijfsgrond in Soest. De Za kenkring heeft over de locatie 'ge dachten die nog zeker niet in de openbaarheid kunnen,' aldus Boerkoel. OZB Over de ontwikkeling van de OZB is de Zakenkring niet erg te spre ken. Boerkoel herinnerde zijn ge hoor eraan dat ex-wethouder Blommers de kwestie, die vorig jaar ook al aan de orde werd ge steld, weg gebagatelliseerd had, maar intussen wordt vanuit de Za kenkring wel nagegaan wat de ver hogingen in de afgelopen jaren zijn geweest. Een voorlopige conclusie is dat de OZB voor oudere pan den (van voor 1995) 31,3 om hoog is gegaan, maar bij de nieu were (dus van na 1995) wel 62,8%. 'Dus als dit nog steeds een zwaar punt is bij de VVD, dan moeten we bij deze WD-wethou- der nog maar eens op de koffie gaan,' aldus Boerkoel. 'In deze economisch moeilijker tijden helpt elk klein beetje...' Cees Verkerk heeft de oud-Mavo directeur Jan de Gruyl opgevolgd als fractie-assistent voor de PvdA. Verkerk is een bekende Soester, mede dankzij zijn inzet voor de lokale sportwereld, onder meer bij SO Soest en LTC Soestdijk. Ver kerk neemt de portefeuille ruimte lijke ordening, verkeer en milieu over van De Gruyl, die zijn politie ke activiteiten - voor wat tijdsbe steding betreft - niet langer kon combineren met zijn werk voor achterstandsjongeren in Amers foort. Verkerk wordt voor de raadsvergadering van komende donderdag door burgemeester Janssen beëdigd. De raad beslist dan ook over zijn toelating tot de commissie RVM (Ruimtelijke Or dening, Verkeer en Milieu). Voor al uw verzekeringen - pensioenen - hypotheken - financieringen - beleggingen. Krommeweg 3A Soest Tel. 035 - 601 60 11 Fax 603 55 74 info: www.korenassurantien.nl e-mail: info@korenassurantien.nl MAX. 25 PERSONEN. KAN KLEUR/ ZWART WIT/ SEPIA. VRAAG NAAR DE VELE MOGELIJKHEDEN. FOTO SWACER VAN WEEDESTRAAT 85 3761 CD SOEST TEL: 035-6025790 -FOTOPLUS ALTIJD 5CHERP- 'Dat deden anderen ook hoor. Aan een touw liep hij dan, soms met een van de kinderen op zijn rug. Dat vond hij heerlijk: lekker door het bos lopen.' Ook trok de ezel regelmatig de kar die koningin Beatrix aan de Vrije Teugel cadeau had gedaan. Irmgard: 'Een klein ding, daar konden net tien kinder tjes in. Hartstikke leuk natuurlijk voor verjaardagen enzo.' Op een van zijn tochten werd Ab slam in het been gebeten door een hond, herinnert buurman Joosten zich. De ezel vergat dat niet. 'Een tijd later kwam hij die hond weer tegen, tijdens een wandeling. Ab slam liep op dat beest af en ver kocht hem een trap', vertelt Joos ten lachend, 'hij haalde zo zijn wraak.' Maar het was geen agres sieve ezel. 'Hij was juist hartstikke lief. Andere grote dieren zijn nog wel eens gemeen tegen de klein tjes. De ezel niet, die was juist aar dig voor de geitjes en andere bees ten. i Net een mens Peter van Nunspeet beaamt dat. In de jaren zeventig werkte hij op de kinderboerderij als vrijwilliger en later dierenverzorger. Hoewel hij nu zijn geld bij een uitgeverij ver dient, kwam Van Nunspeet nog iedere dag naar zijn vriend Abs lam. 'Om samen te lunchen. Ik at mijn boterham en gaf hem mijn appel of een worteltje...ik mis hem', zegt Van Nunspeet met een brok in zijn keel. Aan Abslam ver telde hij alles wat hem overkwam: 'gewoon, de dingen die ik mee maakte. Dan zat hij rustig bij me.' Zijn vriend kon goed luisteren, vindt Van Nunspeet. 'Hij was lief, bokkig en eigenwijs. Eigenlijk net als een mens. Het was de mooiste en liefste ezel van heel Nederland.' En de koppigste. Abslam deed wat hij zelf wilde. Met de kar trekken of rondjes over het terrein lopen met een kind op z'n rug, gebeur de alleen als hij dat zelf wilde. Ver zorgster Irmgard: 'soms had Appie geen zin meer om verder te lopen. Het Reinigingsbedrijf Midden-Ne derland (RMN) is vrijdag 29 no vember vanaf 12:00 uur gesloten. De groene minicontainers worden die dag nog wel geleegd, mits ze vóór 7:30 aan de weg staan. Van af maandag 2 december is het RMN weer normaal geopend en telefonisch bereikbaar via SS 6039222. Afvalstoffenpark De Schans is 29 november de gehele dag gesloten, maar zal zaterdag 30 november weer zoals gebruikelijk zijn geo pend van 9:00 tot 12:00 uur. Dan verzette hij geen voet meer. Hij was de baas, keek hoe ver hij kon gaan bij je.' Dat eigengereide karakter gaat Irmgard dan ook het meeste mis sen. 'Zijn persoontje. Als hij je in de verte zag aankomen, begon De leukste ezel van Nederland in zijn jongere jaren. Appie te balken. Hij herkende je. Het wordt nog moeilijk een echt waardig opvolger te vinden.' For those with instinct, j Maurice Lacroix Switzerlanii Tomorrow's Classics In december zijn wij ook op maandag vanaf 13.30 uur open. juwelier Van Weedestraat 145, Soest, Telefoon (035) 602 06 70 Het deteiitiecentrum voor bol letjesslikkers op het Kamp van Zeist kan binnenkort bezoek van het brandweerkorps van Soesterberg verwachten voor een onaangekondigde groot scheepse oefening. Dit is een van de drie afspraken die zijn gemaakt tijdens het spoedover leg tussen de heer J. van den Heuvel als vertegenwoordiger van het ministerie van justitie, commissaris van de koningin in Utrecht mr. B. Staal en de burgemeesters J.J.L.M. Jans sen van Soest en R. Boekhoven van Zeist. Het overleg vond plaats in het de tentiecentrum. Aanleiding was de ernstige kritiek van beide burge meesters, daarin gesteund door de commissaris van de koningin, op met name de (brand)veiligheid in het centrum. Onderdeel van de afspraken is volgens burgemeester Janssen verder 'dat de gebouwen die tot nu toe in gebruik zijn, ge test en vervolmaakt worden op het veiligheidsaspect. Ook is afgespro ken dab er geen nieuwe gebouwen gebruikt gaan worden, voordat ze geoefend zijn op brandveiligheid, zowel wat personeel als de gedeti neerden betreft. Ten slotte is de afspraak gemaakt dat er regelma tig overleg zal plaatsvinden tussen de top van justitie en de beide ge meenten, zodat we het trage gedoe van de afgelopèn maanden defini tief kwijt zijn en we voortaan op een andere manier met elkaar om gaan dan tot nu toe het geval was.' Burgemeester Janssen zei dit in een reactie tijdens een persbijeen komst in het gemeentehuis van Zeist, na afloop van het bezoek aan het detentiecentrum. Namens het brandweerkorps van Soester berg was daarbij de postcomman- dant, Jan Udo, aanwezig. Zorgen De burgemeesters van Soest en Zeist maakten zich ernstige zorgen over de veiligheid op het voorma lige militaire Kamp van Zeist. Commissaris van de koningin Staal deelde hun bezorgdheid, reden om een brief 'op poten' naar het mi nisterie van justitie te schrijven en om spoedoverleg te vragen. Vori ge week gaf justitie hieraan ge hoor. Naast de gezondheidssitua tie in het detentiecentrum, waar mee het slecht gesteld zou zijn, kwam ook het niet goed werken de brandalarm ter sprake. Het brandweerkorps van Soester berg is sinds de ingebruikneming van de gebouwen als gevangenis voor bolletjesslikkers vele tiental len keren voor niets uitgerukt, omdat er sprake was van loos alarm. De instructies voor het per soneel in geval van brand bleken onvoldoende te worden nageleefd. In een geval moesten de brand weerlieden, die haastig van huis of werk uitrukken na een brandmel ding en geen papieren op zak heb ben, zich aan de poort zelfs legiti meren Tijdens het overleg zijn de proce dures met betrekking tot het optre den van het personeel en de eva cuatie van gedetineerden in geval van nood nog eens extra duidelijk gemaakt. Daarbij is afgesproken dat de communicatie met en de opleiding van het personeel zullen worden verbeterd. Dit geldt ook voor de technische installaties. Doel daarvan is het tot een mini mum beperken van het aantal loze brandmeldingen. Hieraan moet onder meer ook bijdragen dat de bewaking in het detentiecentrum de mogelijkheid krijgt om vals alarm te onderzoeken voordat de brandweer uitrukt of arriveert. Of de gemeente een rekening zal sturen aan justitie voor de vele loze uitrukken van het Soesterbergse brandweerkorps, weet burgemees ter Janssen nog niet. 'We hebben tegen elkaar gezegd: het is de hoogste tijd voor regulier overleg. Het financiële aspect zal de ko mende maanden een van de pun ten van overleg zijn.' Tapijt Bonaparte AMADEUStoobr Deze maand van ê-4voor SoesterbeTgsestraat 28/30 Telefoon 035 - 602 42 94 GRILL RESTAURANT Reserveer tijdig. STEENHOFFSTRAAT 47 SOEST 035-6018252 www.luykje.nl Openingstijden kantoor SOESTERCOURANT ma. 9.00 - 17.00 uur di. 9.15 -16.°° uur woe. 10.00 - 17.00 uur do. 10.°° -16.°° uur vr. 10.00 - 15.00 uur UiawtirenatiREOÉ Vandaag precies over dertien da gen viert mevrouw Fien van de Leur-Luteijn haar honderdste ver jaardag met een feestelijke recep tie in hotel/restaurant Het Witte Huis. Die hoge leeftijd weerhoudt haar er niet van zich aan te melden voor het Groot Soester Dictee der Nederlandse Taal op 27 november in het gemeentehuis. Al eerder deed ze mee, in 1997, en ze kreeg toen een eervolle vermelding. Nu het Dictee door de SLAS is omge bogen in de Grote Soester Taaltest is zij nieuwsgierig hoe die nieuwe formule uitpakt. Als ik bij haar aanbel in Mariën- heuvel wordt de deur open gedaan door een gesoigneerde, kattige dame, die nauwelijks tot mijn schouder reikt. 'Ik ben gezegend met een goede geestelijke en licha melijke gezondheid. Alleen m'n gehoor gaat achteruit'. Vijf jaar geleden fietste ze nog dagelijks door Soest. Haar leven lang heeft ze aan sport gedaan, gewandeld, gekanood en gekampeerd in het open landschap. In haar Zeeuws-Vlaamse geboor tedorp Retranchement is ze opge groeid met de spelling De Vries Te Winkel en ze roemt de gedegen onderwijzers van destijds die spel ling, grammatica, stijl en woord keus er bij haar instampten. Ret ranchement betekent verschan sing, weet ze, het dorp beschermde de bevolking tegen de zee. Ze kon uitstekend leren, had ge voel voor taal en vreemde woor den, maar mocht van vader niet naar de HBS in Oostburg: jongens gaan voor en meisjes trouwen toch. Ze was weetgierig, leerde Frans, Duits en Engels en trok naar Den Haag, waar een wereld voor haar open ging. in mijn Haagse jaren heb ik meer geleerd dan op welke school ook.' Twintig jaar diende ze als gezel schapsdame bij een blinde me vrouw met wie ze converseerde, op reis ging, wandelde en voorlas uit o.m. 'Merijntje Gijsen': 'Fien, je hebt niet voorgelezen, je hebt het voorgedragen'. Ze leest nog dagelijks de NRC van voor naar achteren, volgt nauwge zet de politieke en maatschappelij ke gebeurte-lissen om haar heen en ergert zich aan de vaak slechte ondertiteling van televisiepro gramma's. 'Het Nationale Televi siedictee heb ik jaren gevolgd voor de buis, maar Freriks kan ik moei lijk volgen. Hij moet beter articu leren'. Van kind af aan heeft ze belang stelling gehad voor taal. Ze is am bitieus, moest en zou de eerste zijn van de klas. Mevrouw Van de Leur-Luteijn heeft nog steeds een zwak voor het vervlogen woord beeld. Cadeaux moet met een c en een x, vindt ze, de verandering van een c in een k vindt ze ook onge past. Ze stamt af van de Hugenoten en haalt vol trots een prachtig gebon den boek van 652 bladzijden uit liet lage tafellaatje: 'Genealogie van de familie Luteijn, 1677- 1990'. Luteijn komt van het Fran se lutin, dat kwelgeest/guit bete kent. De Luteijns zwierven uit over de hele wereld. Tot in Zuid Afrika toe, waar ze ook zes weken op be zoek is geweest. In 1944 week ze van Den Haag uit naar Wijk bij Duurstede. Ze trouwde en kwam in 1953 met haar man in Soest wonen. Hij spaarde postzegels en hield van tuinieren. Na zijn overlijden nam ze noodgedwongen de zorg voor de grote tuin over en maakte daar haar hobby van. Twintig jaar woonde ze hier in haar eentje aan de Steenhoffstraat 44, een monu mentaal pand met een prachtige schouw. De (bijna) honderdjarige, die twee wereldoorlogen bewust heeft mee gemaakt, was een van de 42 inzen ders van het Soester Proefdictee. Ze drong door tot de dertig beste kandidaten, die volgende week woensdag meedoen aan de Soes ter Taaltest. Dan mag de eenenvijf- tigjarige cultuurwethouder Harry Witte, die (gelukkig) nog nooit een oorlog heeft meegemaakt, de tro fee uitreiken. SOEST Eigen technische dienst met 24-uur service. Geen voorrijkosten. Gratis bruikleen app. Alle reparaties aan huis. Soesterbergsestraat 35a Tel. 035 - 602 93 60

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 3