EREN D OPRUIMING 00 gezicht, Project 'De Sylvaticahof in verkoop r MEER 1NS! Studio Haleakala na verbouwing weer 'helemaal van nu' Vernieuwde Firstlady is open! 6.999, t» XW Belangstelling voor nieuwbouwproject 'De Schaapskooi' 'Kunst-magnetron' voor Stichting Balans Soesterberg WINTERCOLLECTIE JjAGIN/1 WOENSDAG 11 DECEMBER 2002 SOESTER COURANT PAGINA 11 LIPS .SMA TELEVISIE ESPRIT C.Tel Rademakerstraat 27 3769 BB Soesterberg tel. 0346-331463 5.999, Ontspannen wonen in Soest ^IC TELEVISIE Wandeling Het is tijd voor Rabobank Online. JcOR Doorgeefcadeau van Expert Schoemaker MODE Vernieuwd volgens concept Jan des Bouvrie Deze week extra feestelijke aanbiedingen I Ul.ni.uckn Selken U J Van Weedesti Soest faatj lips 32 PF9964 is een brcedfj Jj ruik maakt van du allernieuw,,, technologie. Dit resulteert inet V, met een fysieke diepte van sLt -liettemin lukt het Philips ook» igh Definition plasma televisie J! meest actuele, net ontwikkelde I ken hierin toe te passen. DoorJ, j I latie van het extreem hoge contra 1 1 I en resolutie (852(*3) x 1024 pj; leid aan de Digital Natural Moti„ ,t een briljant beeld waarbij akker en rrillen tor een minimum luceerd. Voet is optioneel. DamMöSiöcle in de leukste merken i^pder^oed en andere accessoires Maat34 t/m 44 Parkeergelegenheid voor de deur V collection uVrSctwil -CÏ|D|Sl{T ijken met een Plasma TV is een unifi echniek is van het hoogste niveau ad. De Panasonic Plasma Televisie TH perfecte combinatie van kunst, designt dschermdiagonaal is met 94 cm groot dar Panasonic gebruik maakt van Al en Real Black Drive System is de l/m2 en het contrast 3000:1. Het is een uitzonderlijk helder, detailrijk al Deze plasma televisie heeft met 225 er laag energieverbruik en omdat deze 'W :ne ventilator heeft, is deze volledig sul I eakers en tuner. 602 42 52 ir.nl Na een redelijk korte periode van voorbereiding en overleg met de gemeente gaat de ver koop van het nieuwbouwpro ject op de kruising van de Beu kenlaan en Dal weg van start. Er worden 20 luxe apparte menten gebouwd op de locatie waar nu nog restaurant Dessa en een woonhuis zijn gesi tueerd. Restaurant Dessa zal overigens niet verdwijnen uit Soest. JZkterdag 28 december zal de ver koop officieel starten van het pro ject 'De Sylvaticahof in hartje st. Voor de realisatie van de iwbouw zal het Indonesisch laurant 'Dessa' zich op een an- tere locatie vestigen en de be- i bebouwing plaats maken voor dit project. Start bouw staat gepland voor het 2U kwartaal 2003. De woningen zullen onder G.I.W.- garantie worden gebouwd. Het project omvat 20 appartemen ten, De appartementen verschillen qua grootte, ligging en beleving. Door de grote differentiatie is het appartementengebouw voor een groot publiek bereikbaar. De ver koopprijzen zijn vanaf 245.000,- euro v.o.n. Er is veel aandacht be steed aan de toegankelijkheid van het gebouw en het omliggende ter rein. Onder het gebouw wordt een grote parkeergarage gesitueerd. Naast de ligging in het hart van Soest, nabij voorzieningen als zwembad, sportcentra en winkel centra en de fraaie architectuur waarin de verschillende sferen van de Beukenlaan en Dal weg zijn ge vangen, zullen de appartementen vele extra's bieden. De geboden mogelijkheden maken dat de ap partementen zullen passen als een maatpak voor de individuele be woners met haar persoonlijke wen sen. Projectontwikkelaars Schutte bouw ontwikkeling uit Zwolle en Giza Vastgoed uit Amersfoort hebben de verkoop in handen gegeven van twee plaatselijke, goed geïnfor meerde, verkopende makelaars, zijnde Van Wijk Makelaars en Schoeman Makelaars te Soest. Als start van de verkoop wordt zater dag 28 december van 12.00 tot 15.00 uur een inloopdag georgani seerd ten kantore van de make laars. Vanaf deze datum zijn de uitgebreide verkoopbrochures in te zien en zal veel informatie worden gegeven omtrent de verkoopproce dure. Een brochure met beknopte informatie kan vanaf 12 december worden verkregen via de make laars. Voor meer informatie kunt u con tact opnemen met Van Wijk Ma kelaars tel. 035-6015050 en Schoeman Makelaars tel. 035- 6036282. Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen iat, tel. 601 52 83 De huisvrouwen gaan weer wan delen en wel op vrijdag 13 decem ber. Om 10:00 uur vertrekken ze vanaf Kasteel Groeneveld in Baarn voor een tocht door de omgeving. Na afloop drinken ze nog wat en de deelnemers kunnen voor de lunch weer thuis zijn. Bij twijfel achtig weer, Si 6017418. »v froofifturr? XOSTENLOZE RE BAR Air or banken is in bet huidige intemMtiidned. nogal wat Bankzaken worden irartiers steeds vaker via de digitale afgewikkeld- Veelal wordt op Jlze veranderde situatie door filialtixifisluiten of de openingstijden te beperken, Rabobank Soest-Baam doorbreekt die trend van verminderde dienst verlening en heeft de vestiging aan de. Smitvweg omge' owrd tot een p eert van de meer dan twintig,computers ruip van onzp adviseurs, al uw,bankzaken regelen. ?n op werkdagen, maar ook op zaterdag (tót 17 00 oor), in he" ihoffstraat in Soest en wel Ie gravures laten aanbrengen, Ipt tegen diefstal: wil een dief doen kleine barstjes ster- elfs meer dan 50%! Dit door- loor de voorruit door middel I 136,-) en tijdrovende ver- 'A-Plus, Casco en All-Risk ver- treeks naar uw verzekeraar. U is wel uw laatste groene kaart zekerd bij één van de andere Meldt u zich bij aankomst di- ierken van Automark-Röst. met boekhandel Van de Ven). Kortom, Rabobank Online is veel meer clan een 'tradltionete'bsnk. Wij verwelkomen u graag op óns virtu Wij verwachten stellig dat het 1<flkf Rabobank DE HOOGE VUURSCHE Kerstconcert op zondag 15 december 2002 een Nieuwjaarsconcert op zondag 19 januari 2003 Het Kerstconcert zal in het teken staan van dwarsfluit, Desire'e Vergers harp, Carla Bos Het Nieuwjaarsconcert zal gevuld worden met 'Liederen door de eeuwen heen' gezongen door Bas Rnmselaar begeleidt met piano, Jenn van Vugt Wij ontvangen U graag om 14.30 uur met een heerlijk kopje koffie of thee waarna om 15.30 uur het concert begint. Na het kasteelconcert serveren wij een aangeklede middagborrel, waar u samen met de musici kan napraten. Om 17.30 uur sluiten wij deze middag af. De prijs per persoon is 22,50 aii in per concert. Reserveer direct telefonisch of per e-mail voor 13 december a.s. (Kerstconcert) of voor 17 januari a.s. (Nieuwjaarsconcert) Hilversumsestraatweg 14, 3744 KC BAARN, Telefoon: 035- 541 25 41 E-mail: H2114@accor-hotels.com Zaterdag 23 november jl. is middels een Open Dag in Res taurant De Soester Duinen de verkoop gestart van het nieuw bouwproject "De Schaaps kooi" in Soest-Zuid. Al direct vanaf de opening om 12 uur kwamen de belangstellenden binnenstromen om de verkoopbro chures in te zien en zich te laten voorlichten door de aanwezige ontwikkelaar, makelaars en archi tect. Bij de sluiting rond 3 uur kon gesproken worden van een zeer succesvolle bijeenkomst; de open dag is bezocht door ruim 200 ge gadigden Deze grootse opkomst en de posi tieve reacties van de gegadigden staan garant voor een groot aantal inschrijvingen voor de diverse wo ningen. Het project omvat 18, in 20-er ja ren stijl gebouwde villa's, verdeeld in midden- en hoekvilla's, vrij staande en halfvrijstaande villa's. De belangstelling geldt voor alle types. Notaris J. Jager van notariskantoor Jager, Bokdam en De Visser te Soest heeft donderdag 28 novem ber jl. de loting verricht en hiermee de volgorde van kandidaten be paald. Thans zijn de verkopende make laars, Van Wijk Makelaars en Schoeman Makelaars volop aan de slag met de verkoopgesprekken. Er zijn vele reacties binnengeko men op de diverse bouwnummers; toch is het zeker nog zinvol u te laten informeren bij een van de verkopende makelaars en uw eventuele interesse kenbaar te ma ken. De Stichting Balans (in Soester berg) b de gelukkige bezitter ge worden van de 'kunst-magnetron die Expert Schoemaker ter beschik king heeft gesteld aan 'armlastige instellingenHet apparaat is artis tiek opgesierd door de kunstenares KONINGINNELAAN 18-20 SOESTDIJK 'Alleen de buitenmuren zijn blijven staan, maar binnen is alles helemaal nieuw. Alles is eruit gegaan: wanden, pla fonds, vloeren - en de hele in richting is vernieuwd. We zijn weer helemaal van nu'. Dat zegt Janny Haveman, de eige nares van de bekende schoon heidssalon Studio Haleakala aan de Burgemeester Grothestraat 25. Daar is in de afgelopen weken zo gezegd bijna geen steen op de an dere gebleven en tot vlak voor de heropening - zaterdag jl. - was het nog een komen en gaan van ver bouwers en inrichters, die ervoor moesten zorgen dat alles op tijd tip-top in orde zou zijn. Dat is ge lukt, constateert een zeer gelukki ge Janny Haveman, die daarvoor alle lof brengt aan aannemer Van de Elskamp uit Lunteren, die zelfs een volledige week heeft 'inge haald' op een verbouwingsperiode van zeven weken. In de tussentijd hebben Janny en haar medewerksters Nicole, Mi- rian, Iris en Sharda overigens geen duimen zitten draaien. De schoon heidsbehandelingen en de verkoop - van de producten van Shiseido en Maria Galland - gingen al die tijd door in twee gestapelde 'con tainers' met twee behandelstoelen. Janny: 'Ik kon m'n klanten toch niet laten zitten? De service moest doorgaan! Het was misschien niet ideaal, maar het heeft goed ge functioneerd en de klanten rea geerden vol begrip.' De vernieuwde schoonheidssalon is binnen vorm gegeven volgens een concept van Jan des Bouvrie, wiens stijl Janny bijzonder aan sprak. 'Ik ben gewoon een keer op hem afgestapt. Strak en tijdloos, met veel spiegels en chroom, mooie houten meubelen en gordij nen tot op de vloer - het is prach tig, al zeg ik het zelf.' Ook de voor tuin is aangepakt; opvallend daar in is de zwarte bamboe, voor zover bekend tot nu toe de enige in Soest. Hot Stone en haren wassen Nu de salon vernieuwd is wordt ook het aantal speciale behande lingen uitgebreid. In de eerste plaats is er de nieuwe 'Hot Stone'- massage, waarbij gebruik wordt gemaakt van warme, ronde en gladde stenen voor het masseren van de lichaams- én de gezichts huid. 'Een heel bijzondere erva ring,' aldus Janny. Nieuw is ook - als extra service aan de klanten - de mogelijkheid van haren wassen en drogen en hoofdhuidmassage. Dat is vooral een uitkomst na de schoonheidsbehandeling, want nu hoeft men niet meer met vet haar (na de massage) dat alle kanten op staat de deur uit, maar wordt het haar eerst lekker gewassen en ge modelleerd. Alle medewerksters van Haleaka la zijn gediplomeerd en geven spe cialistische behandelingen. De sa- Het team van Haleakala op de (ook al nieuwe) entree voor de schoonheidssalon. Foto: Foto Bell Ion werkt samen met een medisch lasercentrum voor ontharen. Bij Haleakala wordt een behandeling toegepast die in Japan speciaal voor Nederland ontwikkeld is. In ons land zijn er maar tien salons waar deze behandeling kan wor den ondergaan. Haleakala, Burgemeester Gro thestraat 25, SS 6020488, is geo pend: dinsdag 9:00-22:00 uur; woensdag en donderdag 9:00- 18:00 uur; vrijdag 9:00-21:00 uur; zaterdag 9:00-17:00 uur; maandag gesloten. V.X Nikki v.d. Hoorn, en Expert Schoemaker won het tijdens de jaarlijkse Sharp-dealershow. Herco Schoemaker overhandigde het 'kunstwerk' vorige week aan een vertegenwoordigster van Balans. Foto: Soester Courant 035-5880780 Na een ingrijpende verbou wing, die al met al enkele we ken in beslag heeft genomen, zijn vanmorgen de deuren van Firstlady Schuitemaker weer open gegaan. De bekende da mesmodezaak aan de Soester- bergsestraat is volledig ver nieuwd en ziet er prachtig uit. Met man en macht is er de afge lopen periode gewerkt aan de 'nieuwe' zaak, die niet alleen zo'n 40 vierkante meter groter is gewor den maar nu ook veel overzichte lijker is. De verbouwing, die geheel volgens plan is verlopen, leverde een extra voordeel op. Het tot voor kort min of meer 'inpandige' trappenhuis is verdwenen, maar bovendien kon bij nader inzien ook nog een fors stuk muur verval len. Daar staan nu weliswaar twee pilaren, maar die doen aan het ontstane 'doorzicht' geen afbreuk, integendeel. 'En we hebben nóg meer ruimte dan we aanvankelijk durfden hopen,' aldus mevrouw Jacobine Schuitemaker. De nieuwe inrichting is uitgevoerd in blank essen, wat de winkel een aanzien lijk eigentijdser uitstraling geeft. Aanbiedingen Deze week is het - met een knip oog naar de komende dagen - ei genlijk dubbel feest bij Firstlady Schuitemaker. Vanwege de hero pening van de zaak zijn er ook al heel veel extra feestelijke aanbie dingen (zie daarvoor bijvoorbeeld de advertentie elders in deze krant), maar de klanten krijgen bovendien bij elke aankoop een waardebon ter waarde van 10 van het bestede bedrag, die in fe bruari of maart bij Firstlady kan worden 'verzilverd'. Vaste klanten - degenen met een Firstlady-klan- tenkaart - krijgen bovendien tij dens de extra koopavonden (van avond en morgenavond tot 21:00 uur) nog eens een extra kassakor ting van tien procent. Geen klan tenkaart? Dat kan onmiddellijk en ter plaatse geregeld worden! 'Early Spring' De collectie is bij Firstlady uiter aard ook volledig aangepast aan de nieuwe situatie. Van de bekende merken is de voorraad uitgebreid en er is al heel veel 'vooijaar' in huis. 'Early Spring,' zoals Jacobi ne Schuitemaker het omschrijft - dat wil zeggen: met een knipoog naar de komende lente, maar ook in déze tijd al volop 'draagbaar'. En speciaal met het oog op de na derende feestdagen heeft Firstlady Een deel van het nieuwe interieur van Firstlady Schuitemaker. Foto: Foto Bell een collectie in huis die perfect past 'om er heel goed en gezellig uit te zien', aldus Jacobine. Zoals gezegd: deze week zijn er ter gelegenheid van de heropening twee extra koopavonden - van avond (11 december) en morgen avond (12 december) - tot 21:00 uur. Het is dan ook beslist de moeite waard om even binnen te lopen bij Firstlady Schuitemaker, Soesterbergsestraat 49A (op de hoek van de Gailenkamp Pelsweg) en zelf een kijkje te nemen in de fraaie damesmodezaak. JAARSTUK 2003 Collier en armband van eyso;- nu €995, Deze elegante combinatie van collier en armband is uitgevoerd in 14 karaats goud (Bic&tie hm <jo «u.nd smm) Rembrandtl; horloger juwelier aan 18 - Soest - Tel. 035-6014785 i

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 11