m 99 z 323II3 - Topfilms bij Artishock op juhileumfilmfestival 99 99 99 d MAC DENIM ^Dogterom aruóhocK 1 CULTUUR Itf BoerenBuitenBoelclub en IUTTERS BIER Carnavalsclub Vrije Teugel Af MAN rEN ZONNESTUDIO - SOEST Lezing Yasmin Verschure: 'Liefde is al wat is' Kerstknutselkreamiddag WOENSDAG 11 DECEMBER 2002 SOESTER COURANT PAGINA 13 Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 december jTTÏÏjT 7 'West Side Story' 'Manhattan' arket Studio w.paiketstudio.nl INER PILS :L BIER Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar DLGER BIER 'Moulin Rouge' 'The French lieutenants woman' Volksuniversiteit Soest/Soesterberg Programma (2) ZONNEBANKLAMPEN Kerkstraat 7 Soest Tel: 602 30 22 Zondag 22 december, Spirituele Kring Voor al uw Verzekeringen, A Financiële Diensten, Hypotheken en Pensioenen GROENEyELD Kerst in Kasteel WENSKAARTEN Speciaal cadeau BOWLING CV Perfecte gelegenheid voor uw OVERHEES SOEST bedrijfs- of familiefeestje 035 - 609 58 41 'Le lait de la tendresse humaine' KERSTMARKT AANBIEDING CARS BROEK i PRIJS Russische kersttradities Kerstzangavond Sursum Corda op 19 december Kerstavondzang in ziekenhuis Kerstmiddag erl, «d;.goed gereet u 1 4aUt0S% at herstellen bij t er zeker van It van de modernsif zichten er de besu nder garantie. tyJ J dat uw auto «J is als tevoren. Du hap maar waar ha rt: in uw kofferbak. uwegraditZS 376311 w 5-6022744 Fm 035«» Email info@stalenhoefÈ 'arketstudio De Haven is een toonaangevend bedrijf, dat door jaren rvaring de beste keuze uit diverse producten heeft. Die sterk staat voor een goede prijs kwaliteitverhouding; gespecialiseerd isin brede planken vloeren en een eigen leggen] en eigen servicedienst heeft, Dit jaar bestaat Artishock 35 jaar en dat vieren we het hele jaar door. In oktober was er in dit kader al een filmfestival aangekondigd. Helaas kon dat toen niet door gaan, omdat de verbouwing nog niet klaar was. Daarom nu aan het eind van het jubileumjaar alsnog de bij drage van het Filmhuis aan de festiviteiten. Op vrijdag 13, za terdag 14 en zondag 15 decem ber presenteert het Filmhuis een doorsnede van het film- aanbod zoals dat te zien is ge weest sinds de opening van Ar tishock in 1968. Vrijdag 13 december, 20:00 uur Zaterdag 14 december, 20:00 uur Jude Schans 84 ï2 AH Spakenburg oon (033) 2985888 Op vrijdag de 13e beginnen we met de beroemde film 'West Side Story'. Deze film uit 1961 is nog steeds het bekijken waard. De muziek van Leonard Bernstein, het verhaal van Arthur Laurents en de liedteksten van Stephen Sondheim hebben er voor gezorgd dat deze film onder regie van Jerome Rob- bins en Robert Wise een all-time classic is geworden. Winnaar van 10'Oscars. Met Natalie Wood, Ri- chardi Beymer, Rita Moreno en vele anderen. Pikant detail: Wood, Beymer en Moreno zongen niet zelf. Daarvoor zijn de stemmen gebruikt van Marni Nixon, Jimmy Bryant en Betty Wand. (VS 1961, 155 min.) [Zaterdag 14 december, 14:00 uur r mee, aanbiedingen: fu„ l.lnl,>rn' 7 sjes 62 terdagmiddag is het de beurt aan Raise the red lantern. Deze Chinese film uit 1991 van Zhang Yimou vertelt het verhaal van het jonge meisje, Songlian, die onder dwang de vierde vrouw wordt van een belangrijk man. Deze laat steeds een rode lantaarn op han gen bij het huis van de vrouw bij wie hij die keer de nacht zal door brengen. Songlian lijkt een tijdje zijb favoriet tc worden, maar de intriges, de politieke spelletjes en de machtsstrijd tussen de vrouwen worden haar uiteindelijk te veel. Een bijzonder mooie film, die vee! vertelt over de achtergronden van de Chinese cultuur anno 1920. Wonderschoon verfilmd met een niet westerse verstildheid. Een ab solute filmhuishit en winnaar van vele prestigieuze prijzen. (China 1991, 125 min.) Zondag 15 december starten we om 's middags met een verhaal in een verhaal. 'The French lieute- nants woman' is de verfilming van het boek van John Fowles dat gaat over een korte, maar heftige, lief desrelatie in de 19c eeuw. Parallel aan dit verhaal gaat de film ook over de acteurs die de hoofdrollen in dat verhaal spelen, waartussen in de 'realiteit' eenzelfde soort re latie ontstaat als in de 'fictie'. Meryl Streep en Jeremy frons laten zien waarom ze tot de beste ac teurs van hun tijd behoren. Het schakelen van Streep en Irons tus sen de twee afzonderlijke verhaal lijnen is vaak adembenemend. Regisseur Karei Reisz vroeg aan toneelschrijver Harold Pinter of hij het beroemde boek van Fowles 4 flesjes liter 5? 124 flesjes ,30 liter 3 In januari begint De Vrije Teu gel met twee kinderclubs. Op dinsdag 21 januari komt de Carnavalsclub voor het eerst bijeen, donderdag de dertigste klinkt het startschot voor de BoerenBuitenBoelclub. Beide zijn bestemd voor 8- tot en met 12-jarigen. roor de Carnavalsclub heeft het derparadijs aan het Vedelaar- pad zes dinsdagmiddagen (15:45- 17:15 uur) uitgetrokken. Deelna me hieraan kost 24,00. Onder leiding van Marieke Pothoven wor den verschillende activiteiten ge daan die in het teken van het ka- r iffiolieke vastenfeest staan. Ook ,.®an de kinderen met haar geza menlijk bedenken hoe ze de huif kar van De Vrije Teugel gaan ver- lieren. Want, op zaterdag 28 fe- ®uari doen de deelnemers aan de club mee aan de optocht van de Narre Knollen. 'Dan kunnen de deren zich verkleden en worden geschminkt. En wc gaan natuur- ijk voor de eerste prijs', zegt Irm- d Wortel. is dc leidster van de Boeren- titenBoelclub die vanaf 30 ja nuari twintig donderdagmiddagen (15:45-17:45 uur) bijeenkomt. Elke keer duiken de kinderen de biologische tuin in om haver, zon nebloemen, wortels, boerenkool en andere gewassen te verbouwen. Tussendoor is er volop gelegen heid om te knutselen. Ongetwijfeld zullen er vogelhuisjes en vogelver schrikkers in elkaar worden gezet. Tevens houden de kinderen een logboek bij, waarin ze opschrijven wat ze allemaal hebben gedaan. Als klap op de vuurpijl wordt na de zomervakantie van 2003 het oogstfeest gehouden. De kinderen kunnen de geteelde gewassen dan ook aan de dieren van De Vrije Teugel voeren. Meedoen aan de BoerenBuitenBoelclub kost 70,00, inclusief materiaal. Kinderen kunnen zich nu al (laten) opgeven voor een of beide clubs. Dat kan door het kinderparadijs te bellen, bij voorkeur op werkdagen tussen 9:00 en 11:00 uur, 88 6018136. Wie op een ander tijdstip belt, kan zijn gegevens des gewenst ook in het antwoordappa raat inspreken. voor deze film wilde bewerken. Pinter deed dat en bedacht de pa rallelle verhaallijn erbij. Gefilmd in het wonderschone Engelse kust- plaatsje Lyme. Alleen al voor het camerawerk van Freddie Francis ('Elephant man', 'Dune') de moei te van het zien, meer dan waard. (Engeland 198, 127 min.) Zondag 15 december, 20:00 uur Zaterdagavond draaien wij 'Man hattan' uit 1979. Direct na afloop van de film zal er in de grote zaal een Jazzconcert beginnen. Van Woody Allen, de maker van de film, is het bekend dat hij een ver- vent Jazzliefhebber is. Daarom bie den de werkgroepen Filmhuis en Jazz u een combinatiekaart aan. U kunt dan aansluitend naar het con cert van Ernst Reijsiger en Franco d'Andrea. Natuurlijk kunt u ook alleen de film of het concert be zoeken. Verdere informatie over het Jazzconcert kunt u vinden bij de berichten van de Jazzwerk- groep, of op internet: artishock- soest.nl. In verband met deze com binatie zal er tijdens de film geen pauze zijn. De film heeft een ty pisch Allan thema: De verwarring van een ouder wordende man die moeilijk met andere mensen, rela ties en sex om kan gaan. Met bijna kluchtige verhaallijnen die in min dere handen snel zouden zijn uit gelopen in een draak van een film. Met Woody Allen aan het roer is deze rolprent echter uitgegroeid tot een klassieker, die naast alle komi sche momenten veel verteld over hem zelf. Na deze film verbrak Allen zijn eigen relatie met Diana Keaton. (VS 1979, 96 min.) Zondag 15 december, 14:00 uur Zondagavond sluiten we met een heel ander spektakel het festival af. 'Moulin Rouge' uit 2001 is, net zoals de eerste film die we draaien, een musical, maar daar houdt ver der elke vergelijking op. Deze wer veling van beelden, zang en dans, van regisseur Baz Lurhmann is uniek in zijn soort. Parodie, come dy, briljante beeldgrappen, prach tige filmische vondsten en onge veer het hele scala van de populai re muziek passeren de revue. En dat Nicole Kidman echt heel goed kan zingen, wisten we voordat deze film uitkwam ook nog niet. Als u een avond plezierig vermaak wilt van zeer hoog niveau, mag u deze film niet missen. Er is één waarschuwing: De fabelachtige tango Roxanne (oorspronkelijk van de Police/Sting) zal de rest van uw leven in uw geheugen blij ven hangen. (Australië 2001, 127 min.) Alle films: entree 5,00; CJP/ 65+ 3,50. Reserveren: maandag t/m vrijdag 9:00-13:00 uur, 826019577. Meer informatie op internet: film.artishock-soest.nl of artishock-soest.nl. Di Lassostaat 65% tel. 6022195 Het winter/vooijaarsprogramma van Volksuniversiteit Soest is weer verschenen. Elke week zullen en kele cursussen uit dit programma worden besproken. Deze week zijn dat De Leeskring en Waarden en normen. De Leeskring Voor iedereen die van lezen houdt en meer uit een boek wil halen start op maandag 20 januari een cursus genaamd De Leeskring bij Volksuniversiteit Soest. Tijdens elke bijeenkomst wordt een van tevoren gelezen boek besproken. Ingegaan wordt onder andere op genres, stromingen, schrijvers, eventuele autobiografische ele menten en symboliek. Voor de eerste avond heeft de docente, mevrouw Bondam, het boek 'Fa milieziek' van Adriaan van Dis uit gekozen. De overige drie boeken zullen in overleg met de deelne mers worden gekozen. Cursustijd: 19:00-20:30 uur. Ove rige cursusdata: 17 februari, 17 maart en 14 april. Cursusprijs: 22,00. Waarden en normen Waarden en normen vormen een 'hot item' in de maatschappelijke en politieke discussie. Wat moeten we ermee? Voordat deze vraag beantwoord kan worden moet eerst duidelijk zijn wat waarden en normen eigenlijk zijn, welke ken merken ze vertonen, hoe we deze overdragen, welke waarden en nor men dan wel en waarom. Een reeks vragen waarop ingegaan moet worden voordat de eigenlijke discussie kan beginnen. In de cur sus Waarden en normen wordt aandacht besteed aan deze achter liggende vragen, die uitmonden in specifieke aandacht voor morele waarden en normen. Aanvangsda tum en tijd van de cursus: dinsdag 21 januari, 20:00-22:00 uur; cur susprijs: 34,00. Aanmelden en programma bij Volksuniversiteit Soest, Di Lasso straat 65, 3766 EB Soest, ©6022195 (inspreken kan altijd), e-mail: vu-soesi@csnet.nl; maan dag 13:00-16:00 uur, dinsdag, woensdag en donderdag 10:00- 13:00 uur. Zie ook: www.volksuniversiteit.nl/soest. Het programma is ook af te halen bij VW-kantoren en bibliotheken in Soest, Baarn en Bilthoven, het gemeentehuis en boekhandels in Soest en bij enkele supermarkten. Kerkstraat 7 3761 CR Soest Tel.: 035 - 602 30 22 Naam: Leuk om weg te geven. Vraag naar de mogelijkheden. Zonnebank met 2 gezichtsbruiners 10 x 44,00 per keer 5,50 Snelbruiner met 3 gezichtsbruiners 10 x 57,00 per keer 6,90 Jumbo met 4 gezichtsbruiners 10 x 80,00 per keer 9,20 TEVENS VERKOOP VAN Openingstij den: maandag t/m vrijdag zaterdag 10.00 uur tot 22.00 uur 10.00 uur tot 17.00 uur Op zondagmiddag 22 decem ber geeft Yasmin Verschure in de Spirituele Kring Soest een lezing met als thema de titel van haar boek 'Liefde is al wat is'. De bijeenkomst vindt plaats in De Deel, aanvang 15:30 uur. Het thema onvoorwaardelijke lief de is verweven in alle boeken van Yasmin en wordt in haar derde boek expliciet belicht. Deze lief deskracht wordt ons erfgoed wan neer wij onze angsten en ons ge voel van afgescheidenheid loslaten en ons meer durven te laten leiden door de taal van het hart. We zet ten onze persoonlijke belangen aan de kant en kiezen voor het alge meen belang. We luisteren met een open hart, respecteren de mening van 'anders denkenden', en wen sen niet langer te vergelden. Van uit die allesomvattende liefde creë ren wij vrede in onszelf en leggen hiermee het fundament voor vre de in de wereld... Yasmin's boek 'Liefde is al wat is' ontstond na haar verblijf in Zuid- Afrika, waar zij leefde en werkte temidden van pijn, lijden en dood, maar vooral ook van ongekende schoonheid en pure vreugde. Yas min spreekt de taal van de een voud, de taal van het hart. Haar kracht ligt in de ontmoeting, per soonlijk of via haar boeken. Belangstellenden zijn op zondag 22 december vanaf 15:00 uur van harte welkom in 'De Deel', Kerk straat 11B (achter de Oude Kerk). Er wordt gezorgd voor een kopje koffie of thee. Om 15:30 uur start de inleiding, waarna er gelegen heid is tot het stellen van vragen. Rond 17:00 uur volgt er een infor meel samenzijn, waarbij nog een glaasje kan worden gedronken. De bijdrage in de onkosten be draagt 7,00 (incl. consumpties). De Spirituele Kring Soest is een ontmoetingsplaats voor iedereeen die zich met zingeving, spirituali teit en levensvraagstukken bezig houdt in een besef van wederzijd se gelijkwaardigheid en respect voor ieders eigen beleving. Voor deelname is geen lidmaatschap vereist. Iedereen is van harte wel kom en kan gewoon als belangstel lende binnenlopen. Nadere infor matie: Marijke en Bert Smit, 88 6019815. Yasmin Verschure tijdens een ontmoeting in Zuid-Afrika. www.soesteronderlinee.nlinfo@soesteronderlinge.nl SO©St©r Soesterbergsestraat 26, Soest. 035 - 6029060 OndCflinfl© Op zaterdag 14 december is er weer een 'kreamiddag' voor kinde ren van 4 tot 12 jaar in het gebouw van de gereformeerde kerk vrijge maakt, Parallelweg 1. Er wordt natuurlijk veel gezongen en een mooi kerstverhaal verteld. Deze keer over de wijzen uit het Oosten, die op zoek gingen naar het kind je Jezus. Verder wordt er geknut seld en... meneer Kwast is er weer! Kom je ook? Het begint om 14:00 uur en het duurt tot 16:00 uur. Ouders die hun kinderen naar de kreamiddag brengen kunnen tus sen 13:30 en 15:30 hun oud papier kwijt. Meer informatie bij Ciarie Bruijn, §86022418, of bij Annelies Heij, 886026453. KASTEEL NATIONAAL CENTRUM RAARN I VOOR BOS, NATUUR I EN LANDSCHAP Tel. 035 - 542 04 46 I Kasteel Groeneveld is het grootste deel van de kerstvakantie geopend voor het publiek. Ook in de kerst vakantie is er weer van alles te be leven! Het kasteel is in kerstsfeer versierd en het restaurant heeft een aangepast aanbod. Wegens het grote succes van de schildercursussen in Kasteel Groe neveld tijdens de zomervakantie en de herfstvakantie, is kunstena res Olga van Rhede van der Kloot gevraagd ook in de kerstvakantie workshops schilderen te verzorgen. Het thema van de workshops is Oud 8c Nieuw. Het betreft een daagse workshops. Op vrijdag 27 december van 11:30 tot 15:00 uur is er een workshop voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Op 3 ja nuari wordt van 11:30 uur tot 15:00 uur een workshop voor vol wassenen gegeven. Deelname kost 10,00 per persoon. Er wordt geschilderd op de zolder van de Oranjerie. Het maximaal aantal deelnemers per work shop is 12. Reserveren is vereist: 885480994, of e-mail: reserveringsbureau@ifa.agro.nl. Verhalen over tijd De kerstvakantie is de laatste ge legenheid om de tentoonstelling TLID te bezoeken. Tot en met 5 januari is deze interactieve ten toonstelling nog te zien in Kasteel Groeneveld. Vanaf tweede kerst dag zijn er dagelijks inleidingen bij deze tentoonstelling. In de Schouwkamer worden bovendien verhalen voorgelezen die over tijd gaan. Uiteraard spelen Kerstmis, Oud Nieuw en Driekoningen een rol in een aantal van de verha len. Behalve de tentoonstelling TIJD, zijn ook de schilderijten toonstellingen 'Siberië «Sc Neder land' en 'Koe in het landschap' en de natuurtentoonstelling 'Schier eiland Europa' te zien. Op eerste kerstdag, oudejaarsdag, nieuwjaarsdag en maandagen is het kasteel gesloten. ook van DIGITALE camera Kerst/Nieuwjaar 2003, V «enWotjen teluWiq i Ook voor APS KAARTF0RMAAT 21 x 10 cm r PERSOONLIJKE TEKST t- GRATIS ENVELOP Wij printen vanaf kleurnegatief of van uw digitale bestand. UIT EIGEN LAB, DUS SNEL KLAAR T wk ?e-KVioe- Plein van Zuid 32/34 Tel. 035 6013109 fax 035 6027269 www.willemvanoosten.nl Stecnhoffstraaf 9% tel. 602 8132 Ter gelegenheid van de komende feestdagen is ervoor gezorgd dat een aantal aantrekkelijke handnij- verheidsartikelen uit de ontwikke lingslanden in de Wereldwinkel te koop zijn. Het zal nu zeker niet veel moeite kosten om een ge schikt cadeau te vinden: nijver heidsproducten van textiel, leer, glas, enz., fraai houtsnijwerk, wand- en raamdecoraties en siera den, puzzels en speelgoed, kan toorartikelen, schrijfwaren, postpa pier en wenskaarten. Daarnaast de gebruiksartikelen als koffie, thee, chocoladeproducten, enz. enz. Op elk gebied valt wel iets aparts te vinden. Elk product is recht streeks van kleine producenten gekocht. Zij hebben voor hun pro duct een goede (eerlijke) prijs ont vangen. Bovendien is gelet o4p eer lijke arbeidsomstandigheden en» milieuvriendelijke fabricage. Een meerprijs maakt het mogelijk onderwijs, gezondheidszorg en te len van eigen voedsel mogelijk te maken. Het kopen in de Wereld winkel is dus een efficiënte vorm van ontwikkelingssamenwerking. Mocht het toch voorkomen dat men niet slaagt in het vinden van een geschikt cadeau, dan biedt de Wereldwinkelcadeaubon alle mo gelijkheden. Deze bon is in heel Nederland inwisselbaar, uiteraard in Wereldwinkels, en dat zijn er 400! Wereldwinkel, Steenhoffstraat 9A, S86028132; openingstijden: maan dag 13:00-17:00 uur; dinsdag t/m zaterdag 09:30-17:00 uur. 6 banen met computerscore Kinderbowlen (bumperbowlen) Het Trefpunt van gezelligheid barbecue steengrillrestaurant Internet: www.bowlingoverhees.nl E-mail: bowlingoverhees@planet.nl Willaertstraat 49/c Steenhoffstraat 46, tel. 60195 77 Maandag 16 december De 30-jarige Christelle rent haar appartement uit, haar baby in de badkamer achterlatend. Ze heeft er genoeg van. Genoeg van die baby, haar zoons, haar werk, haar man. Niet dat het allemaal zo slecht is in Christelles leven. Al thans, niet aan de buitenkant, maar van binnen lukt het even niet meer. Gelukkig komt ze op de gang haar buurvrouw tegen, die de verwarde Christelle mee naar de keuken neemt en op een stoel zet. Buurvrouw denkt dat het voor even is; Christelle zal wel weer snel terug willen naar haar baby, haar andere kinderen, haar leven. Maar Christelle wil niet terug. De moed om weer op te staan kan ze niet vinden. Echtgenoot Laurent zoekt zich intussen scheel. De situatie dwingt hem ook over zichzelf na te denken - iets dat hij niet echt ge wend is. Scène uit 'Le lait de la tendresse humaine'. Het kan iedereen overkomen en het overkwam filmmaakster Do- minique Cabrera: de harde landing in een depressie. De aanpak van Cabrera is sober. 'Le lait de la ten dresse humaine' ('de melk der menselijke tederheid') is een kwetsbare film over gewone men sen. We zien een vrouw bij wie het licht even uit gaat, en een tijdelijk moederloos gezin dat er al struike lend ook maar het beste van pro beert te maken. Een gezin dat geen tijd heeft om alles eens even opzij te zetten voor grote emoties - er moet ook geld verdiend wor den, de kinderen moeten eten. In die alledaagse somberheid blijkt zich toch ook iets goeds te kunnen ontwikkelen. Namelijk het heront dekken van de liefde, het terugvin den van de tederheid. 'Le lait de la tendresse humaine' is daardoor niet zwaarmoedig, en blijkt zelfs uiteindelijk eerder een zonnige dan een treurige film. (Frankrijk 2001, kleur, 93 min.) Aanvang: 20:30 uur. Entree: 5,00; CJP/65+ 3,50. Reserve ren: maandag t/m vrijdag 9:00- 13:00 uur, ©6019577. Internet: film.artishock-soest.nl of artis- hock-soest.nl. ZATERDAG 14 DECEMBER Tevens bij aankoop van 2 artikelen een GRATIS RUGZAK t.w.v. 4,50 Soesterbergsestraat 3b, Soest. tel. 035-6021933 3, Stichting - De Soester Kring Secretariaat: Krommeweg5 Tel. 035-6014403 Hoe werd en wordt Kerst in Rus land gevierd? Wat is de betekenis ervan voor de Russen en welke tradities hebben ze? Op deze en andere vragen geeft Inna Katroes- jenko antwoord op woensdag 18 december. Ze is dan te gast bij de Soester Kring. Mede aan de hand van dia's vertelt ze over de veel heid van kersttradities, waarvan een aantal - net als in andere lan den - is terug te voeren op heiden se gebruiken. Ook vertelt ze hoe de viering van Kerst zich ontwik kelde, toen Rusland onder com munistisch regime kwam. De bijeenkomst van de Soester Kring begint om 10:00 uur in de zaal van de NPB-kerk aan de Rembrandtlaan, ingang Pieter de Hooghlaan. De zaal gaat om 9:30 uur open en de toegang bedraagt 2,30, inclusief koffie/thee. Sursum Corda treedt donderdag 19 december op in de Vredekerk aan de Generaal Winkelmanstraat. Het christelijk gemengd koor zal tijdens deze kerstzangavond samen zingen met het gereformeerd koor Martyria uit Amersfoort, terwijl de tenor Eduard van Maanen zijn medewerking zal verlenen. De muzikale bijdrage komt van orga nist Jaap Zwart, panfluitiste Anne ke Strating en Bert van de Velden (trompet). Het geheel staat onder leiding van Oene Hofman. Het concert in de Vredekerk be gint om 20:00 uur en de toegangs kaarten kosten 5,00 per stuk. Ze zijn reeds verkrijgbaar bij de leden van Sursum Corda en op de adres sen Christiaan Huygenslaan 108 te Soesterberg 0346-352041) en Koninginnelaan 94 te Soest (ffi 035-6018290). Ook op de avond van het concert kunnen, vanaf 19:30 uur bij de ingang van de kerk plaatsbewijzen worden be machtigd. In de loop der jaren is de goede gewoonte gegroeid om op kersta vond - 24 december - in het zie kenhuis in Baarn kerstliederen te zingen. Een spontaan samengestel de zanggroep uit o.a. Soest, Baarn, Bunschoten en Spakenburg trekt de gangen van het ziekenhuis door om de vertrouwde kerstliederen te zingen. Het is elk jaar weer een bijzondere gebeurtenis, die door de patiënten enorm gewaardeerd wordt. Van harte roepen de organisatoren mensen op om dit jaar mee te doen. De groep verzamelt zich om 19:30 uur in de hal van het Mean der Medisch Centrum locatie Baarn en vanaf 19:45 uur wordt er op elke verpleegafdeling gezongen. De zang wordt begeleid door een koperensemble uit Baarn. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van koffie of thee na te praten. Iedereen is hartelijk welkom. Informatie bij de geeste-1 lijk verzorger, ds. L. van den Berg, 88033-4222881 of 035-5482511. BANKETBAKKERIJ Voor u zelf of voor ten ander geef 't gebak met liefde aan elkander Soesterbergsestraat 53, Soest Telefoon 035-6012050 Kinderparadijs De Vrije Teugel Vedelaarpad 53, tel. 601 8136 De inloopmiddag van De Vrije Teugel op woensdag 18 december staat in het teken van Kerst. Er worden versierselen voor de kerst boom en kerststukjes gemaakt. Tot slot is er een discofeest. Dat alles gebeurt tussen 14:00 en 16:00 uur in de gebouwen van het kinderpa radijs aan het Vedelaarpad. Deel name kost 2,50.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 13