ïl 21.00 V) ul! iUJ dtverse optredens kramerij jsffiEMB® f jlT I vei BEFAAMD ■b-y- ItfRSTK00^^^RSTMAN 0N1A,0WflERSE»^NKEN £N SPÜZEN. Kerstlieden J i„ i- r andere liedjes liVe gesp ZONDAG Optreden vap m TUIN Voork ■■h Wij w KERST iPll is*®eLa$SÉ S*S* --• -:v: ■••-;■ I Di MB X -'• Het gebruik van vol, maar ze v< Voor Harrie ToLboo kaarsen in de kerst doen, veel te gevaa en droogt uit. Daar lijk brand." Ook ka; mooi ook - mogen worden ontstoken, mer één. "Zet een k kerststukje, want z geen kaars voor he gen. "De kaars kan gordijnen aanstote: aldus Harrie Tolbo ,-;v,:; V: olVVorieiiSinwns v a islw uur Als e a Voorlichtir Begin noveml gaf de branc weer zelfs een voorlichtingsbije komst waarbij ir praktijk duidelijl werd gemaakt v er gebeurd als b voorbeeld gordij en versieringen brand komen te staan. "Dat maa indrukaldus Tolboom. Ook v den praktische gegeven. De hor ondernemers di niet naar de cir kwamen, krege Tolboom: 'Als b versieringen Ie1 nen opleveren.' VERSIERING Zo mogen de st blyfruimtes en ontvlambaar zi

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 14