"Aandacht voor eiligheid verslapt" "Haal met beleid sfeer in huis" Blindgangers zeer gevaarlijk ■i I Voorkom brandstichting en vernieling rond de feestdagen rij wensen u veilige feestdagen! mmm wt woensdag 11 december 2002 - IPS VAN DE BRANDWEER VOOR VEILIGE FEESTDAGEN MKB /oorlichtingsbijeenkomst horecaondernemers bij de brandweer Kom naar de nieuwjaarsreceptie Vuurwerkverkoop UITREIKING CULTUURPRIJS 2002 Gewijzigde tijden opening gemeentehuis en dependance Soesterberg RUIM VUURWERK OP IN EEN EMMER MET WATER MEER INFORMATIE MELDPUNT WOONOMGEVING Uitgave gemeente Soest Afdeling Communicatie Raadhuisplein I 3762 AV Soest Telefoon: (035) 609 34 60 E-mail: postbus2000@soest.nl Zie ook: www.soest.nl Kaarsen veroorzaken veel ongelukken. [Meestal omdat ze op de verkeerde plek worden neergezet. "Haal sfeer en gezelligheid in huis, maar doe het met beleid", is de tip van Harrie Tolboom, hoofd Preventie van de Brandweer Soest. Onvoorzichtigheid is in de meeste gevallen de oorzaak van ongelukken. Een kerstboom, kleurrijke versieringen, sfeervolle verlichting, lekker eten... Doe het vooral voorzichtig. et gebruik van echte kaarsen is erg sfeer- si vol, maar ze vereisen voortdurend toezicht, r Harrie Tolboom is het gebruik van echte hrsen in de kerstboom geen optie meer. "Niet ten, veel te gevaarlijk. De boom staat een tijd t droogt uit. Daardoor ontstaat veel te makke- s: brand," Ook kaarsen in kerststukjes - hoe hoi ook - mogen van het hoofd Preventie niet |)rden ontstoken. "Het is brandoorzaak num- ier één. "Zet een kaars ook niet dichtbij zo'n fèrststukje, want ze branden erg snel." En ook i kaars voor het raam waar gordijnen han en. "De kaars kan vallen, iemand kan tegen de prdijnen aanstoten. Dan heb je zo brand", dus Harrie Tolboom, die erop wijst dat altijd iemand aanwezig moet zijn in de ruimte waar kaarsen branden. "Dus als je met z'n allen een kerstwandeling gaat maken, eerst even de kaar sen uitdoen." Wat betreft losstaande kaarsen is het van belang geen brandbare standaards te gebruiken en ze vooral stevig neer te zetten. Volgens Harrie Tolboom is het een goede zaak om op elke etage van de woning een brandmelder te hebben. Ook wijst hij op het belang van de aan wezigheid van een blusmiddel als een tuinslang of een sproeischuimblusser. "Voor het geval dat." KERSTBOOM MOET STEVIG STAAN Ook een kerstboom, of het nu een echte ,of een kunstboom is, moet stevig staan. De boom mag TIPS: Sluit de brievenbus af, zodat er geen brandend materiaal of vuurwerk ingestopt kan worden; Verwijder (brandbaar) materiaal uit de omgeving van het gebouw, denk hierbij ook aan de inhoud van afvalcontainers en prullenbakken. I g Voorkom hierdoor brandoverslag naar het gebouw; Ontsteek de verlichting in en om het gebouw, waardoor ongewenste personen kunnen worden gezien; Als er regelmatig mensen in het gebouw en in de omgeving van het gebouw ZAK£N(dtiN zijn, wordt de kans op brandstichting en ander vandalisme kleiner; Controleer regelmatig het gebouw en de directe omgeving, zodat u snel aangifte kunt doen van eventuele vernielingen. "Het is duidelijk dat je mensen moét blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Je ziet nu al dat de aandacht voor veiligheid bij een aantal mensen verslapt, zowel bij de mensen thuis als in de horeca." Voor Harrie Tolboom, hoofd Preventie van de brandweer in Soest, is het niet vanzelfsprekend dat alle horecaondernemers na de gebeurtenissen in Volendam verantwoord omgaan met kerstversieringen. "We doen veel op het preventieve vlak. Dat blijkt nodig te zijn." egin november vgaï de brand weer zelfs een voorlichtingsbijeen komst waarbij in de praktijk duidelijk Iwerd gemaakt wat I er gebeurd als bij- I voorbeeld gordijnen J en versieringen in brand komen te staan. "Dat maakte j indruk aldus S Tolboom. Ook wer- f den praktische tips r gegeven. De horeca- ondernemers die niet naar de cursus kwamen, kregen de tips toegestuurd. Tolboom: 'Als brandweer wijzen we erop dat versieringen levensbedreigende situaties kun nen opleveren." VERSIERINGEN Zo mogen de stoffering en versiering van ver- blijfruimtes en vluchtwegen niet gemakkelijk ontvlambaar zijn en geen druppelvorming ver oorzaken. Ook mag bij brand niet veel rook ontstaan en moet worden voor komen dat giftige gassen zich ont wikkelen. Bovendien moet tussen het vloerop pervlak en de aan gebrachte versie ring een vrije ruimte van mini maal 2,5 meter overblijven. Met name kersttakken zijn ongeschikt als plafond- en wand versiering. Andere versieringen moeten door impregneren 'moeilijk brandbaar' zijn gemaakt. Horecaondernemers die nog vragen hebben over de aankleding van hun zaak tijdens de feestdagen kunnen contact opnemen met Harrie Tolboom van de brandweer, telefoon nummer (035) 609 33 93. Ook kunnen ze terecht op de informatieve website van Horeca Nederland www.horeca.org/nieuw/bezoek.htm niet bij de minste of geringste aanraking omval len. Hij mag ook niet te dicht bij brandende spots worden gezet. Deze geven zo'n grote hitte af, dat dit in het verleden meer dan eens tot brand heeft geleid. Let ook op of de boom niet in de weg staat, voor het geval u in nood uw huis halsoverkop moet veriaten. Zet de boom dus niet naast of achter een deur. Kies dus eerst de juiste plek en zet de kerstboom dan stevig neer. VERSIERING TEGEN DE MUUR Het meeste veilige is de kerstversiering zo dicht mogelijk tegen de muur te bevestigen. Vliegt de versiering onverhoopt in brand, dan valt deze langs de wand naar beneden. Als versiering kriskras door de kamer hangt, kan het naar beneden vallen op plekken waar (veel) mensen zijn. De brandweer raadt aan in de winkel spe ciale brandvertragende versiering te kopen. Deze is weliswaar iets duurder dan de traditio nele versiering, maar een stuk veiliger. SPIRITUSBRANDERTJES: DEKSELTJE BIJ DE HAND De kerstdagen staan ook in het teken van lekker eten. Fonduen, gourmetten, steengrillen bijvoor beeld. Harrie Tolboom: "Elektrische apparaten zijn redelijk veilig, al moetje altijd oververhitting van vet en olie voorkomen. Gebruik nieuw vet in de fonduepan en pas vooral op met spiritus- Na een knallende jaarwisseling en een nieuw jaarsdag waarop u misschien wel honderd keer "Gelukkig Nieuwjaar" hebt gezegd, is het tijd voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Denk nu niet: "Pfff... saai...daar zit ik niet op te wachten". Kom en lach om ons cabaret 'Vanuit een trein gezien is Soest(erberg) bést mooi!' j Burgemeester Janssen ontvangt u met een I welkomstwoord en nieuwjaarswensen. Het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden zijn er om u de hand te schudden. Uiteraard onder het genot van een kopje koffie of thee en later - na het cabaret (aanvang rond 20.40 uur) - een drankje en een hapje. U bent van harte welkom op donderdag 2 januari om half acht 's avonds in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Soest. Dit jaar mag vuurwerk verkocht worden op zaterdag 28, maandag 30 en dinsdag 31 december. In het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen staat dit beschreven. Landelijk is sinds een aantal jaren de regel van kracht dat vuurwerk alleen op dinsdag 31 december vanaf 10.00 uur tot woensdag 1 januari 02.00 uur afgeschoten mag worden. Aan jongeren beneden de leeftijd van 16 jaar mag geen vuurwerk verkocht worden. Verkooppunten van illegaal vuurwerk en het afschieten van vuurwerk buiten bovenvermelde dagen kunnen anoniem gemeld worden aan de Noteer alvast in uw agenda: vrijdag 31 januari 2003, feestelijke uitreiking Cultuurprijs 2002 Donderdag 19 december is de dependance Soesterberg gesloten en is er geen avondopenstelling in het Gemeentehuis voor de afdelingen Publiekszaken en Bouwzaken. Dinsdag 24 december is het gemeentehuis geopend tot 15.00 uur Vrijdag 27 december is het gemeentehuis gestoten. Tussen 10.00 en 11.00 uur is de afdeling Publiekszaken geopend voorgeboorteaangiften en overlijdensaangiften. Dinsdag 31 december zijn de afdelingen Publiekszaken en Bouwzaken vanaf 13.00 uur gesloten. Donderdag 2 januari is in verband met de nieuwjaarsrecepties het gemeentehuis geopend van 10.00 tot 14.00 uur. Er is dus ook geen avondopenstelling voor de afdelingen Publiekszaken en Bouwzaken. De dependance Soesterberg is deze dag ook gestoten. Het kantoor van de brandweer is gesloten van 23 december tot en met 3 januari. IN HET GEVAL VAN SPOED BEL I 12. V'uurwerk is gevaarlijk. Dat blijkt elk jaar maar weer. Vuurwerk is ook gevaarlijk als oud en.iiieuw voorbij is. Landelijke cijfers tonen aan dat 40 procent van de gewonden op nieuwjaarsdag valt. Dit overkomt jongelui die 'stunten' met overgebleven vuurwerk en kinderen die zwerfvuurwerk - de zogenaamde blind gangers - oprapen en opnieuw proberen af te steken. Belangrijk is daarom vuurwerk direct na het afsteken op te ruimen. Het veiligst is het om vuurwerk in een emmer met water te stoppen. Dan dooft eventueel smeulend vuur. Steek nooit vuurwerk aan met een te klein lont, want dat gaat veel te snel knal len. Ook is het uit den boze om nat vuurwerk te drogen op de verwarming. Voor ouders geldt dat ze hun kinderen goed kunnen betrekken bij het opruimen van vuurwerk. Hier volgen tips voor het veilig afsteken van vuurwerk. Bewaar vuurwerk op een droge en koele plaats, bijvoorbeeld in een blikken trommel; Stop het vuurwerk nooit in jas- of broekzakken; Lees voor het gebruik goed de Nederlandse gebruiksaanwijzing. Draag katoenen kleding en nooit het zeer brandbare nylon. Zet geen capuchon op; Gebruik een aansteeklont of sigaret om het vuurwerk aan te steken; Steek vuurwerk nooit voor de tweede keer aan. Het kan dan direct ontploffen; Steek vuurwerk nooit uit de hand af. Hierdoor gebeuren de meeste ongelukken; Maak lontjes vrij; Steek nooit vuurwerk af met een te korte of beschadigde lont; Houd altijd afstand. Zes meter is een veilige afstand; Bezoek www.soest.nl Luister naar Van het Raadhuisplein, elke woensdag van 11.00 tot 12.00 uur, herhaling elke zondag van 11.00 tot 12.00 uur. Radio Soest, kabel FM 107:9, via de ether FM 105.9 Kijk op teletekst, Omroep Amersfoort, pagina's 151 tot en met 173 Kijk naar Tekst-TV op Omroep Amersfoort Bel de Informatietelefoon, telefoon (035) 609 36 65 Lees Op 't Hoogt, wekelijks met bekendmakingen elke woensdag in de Soester Courant (abonne menten), maandelijks de voorlichtingskrant, eveneens in de Soester Courant (huis-aan-huis verspreiding). De volgende voorlichtingskranten verschijnen op 15 januari, 19 februari, 9 april, 14 mei, 11 juni, 3 september, I oktober, 12 november en 10 december. Bij het Meldpunt Woonomgeving kunt u vragen en opmerkingen kwijt over het onderhoud van de woonomgeving (bijvoorbeeld groen, wegen, vijvers, verkeersborden, hondenpoep en zwerfvuil). Het telefoonnummer is (035) 609 36 66. E-mail: meldpunt@soest.nl In de gemeentelijke voorlichtingskrant Op 't Hoogt besteden we aandacht aan een onderwerp dat speelt in uw woonomgeving. Deze maand: DE MELDINGEN IN 2002 De inwoners van Soest zijn inmiddels ver trouwd met het Meldpunt Woonomgeving. Dit meldpunt bestaat sinds april 2000. In bet eerste jaar kreeg het Meldpunt Woonomgeving al 1.618 meldingen. Dit jaar is het telefoonnum mer (035) 609 36 66 tot en met november 2.098 keer gebeld. Dit getal komt nagenoeg overeen met dat van 2001Het totaal kwam toen uit op 2.223 en zal daar dit jaar niet veel van afwijken. Ed Glas en Joke van Ernst, die alle meldingen in ontvangst nemen, zorgen ervoor dat ze bij de juiste gemeentelijke diensten, meestal wijkbeheer, en instanties terechtko men. Deze lossen de problemen vervolgens op, bij voorkeur binnen 24 uur. Als het om tijdro vende klussen gaat, kan het langer duren. De melder krijgt daarover dan bericht van de behandelend medewerker van de gemeente Soest. Overigens krijgt iedereen die een mel ding heeft gedaan, telefonisch (bij afwezigheid schriftelijk) bericht van het Meldpunt Woonomgeving zodra de klacht is verholpen. Dé meeste meldingen dit jaar kwamen uit de wijk Overhees (328), gevolgd door Soesterberg (310). Vorige jaar stonden deze wijken ook op plaats één en twee. In 2001 kwam Soest-Zuid met 244 meldingen op de derde plaats. Dit jaar was dat Soestdijk met 283 meldingen. Ed Glas vindt het opvallend dat het (voorlopig) totaal aantal meldingen nagenoeg gelijk blijft en dat dit ook geldt voor de wijken waaruit de meldingen komen. Gooi knalvuurwerk nooit in de richting van mensen of dieren. Koud vuurwerk bestaat niet; Ook sterretjes kunnen brandwonden veroorzaken; Gaat het mis, houd brandwonden minstens 10 minuten onder koel, zacht stromend water. Wilt u vuurpijlen veilig afsteken? Zet ze in een lege fles. Let er vooral op dat de pijl recht overeind blijft staan. Als deze dreigt om te vallen, graaf dan de fles in de grond of plaats een pijp of buis zodanig in de grond dat een lanceer- inrichting ontstaat. Voor mortieren en Romeinse kaarsen geldt dat de vuurmond ervan recht omhoog moet wijzen. Graaf de mortierpijp voor ongeveer de helft in de grond of maak voor het afsteken van dit vuur werk een constructie waardoor het niet kan omvallen of omwaaien. Watervallen en Chinese wielen moeten op zodanige wijze worden gemonteerd dat geen nabijgelegen objecten (denk vooral om rieten daken!) vlam kunnen vatten. Vorig jaar en ook dit jaar was juli (294 in 2001 en 240 dit jaar) een topmaand wat het aantal meldingen betreft. Glas heeft hier geen verkla ring voor. "Misschien dat de mensen in de vakantietijd bepaalde dingen opvallen die ze anders niet zien of er dan geen tijd voor heb ben om ze te melden." De meeste klachten gaan over zwerfvuil en over struiken en bomen die overlast veroor- zaken. Kapotte of omhoog gekomen tegels (123 meldingen), verstopte putten (90 meldingen) en kapot of beschadigd straatmeubilair (86 mel dingen) scoren ook dit jaar hoog op het lijstje van meldingen.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 15