'Passe-partoutsysteem aanpassen' BDC legt weer basis voor aansluiting Eredivisie lonkt voor Stam/SoVoCo Matig WZ'49 mag echt niet klagen Sportplatform wil een optimale bezetting van accommodaties Makkie voor heren SoVoCo Vierde nationale skititel op de baan junior Edwin Vos WOENSDAG 11 DECEMBFR 2002 SOESTER COURANT PAGINA 33 VOLLEYBAL SKIËN ZAALVOETBAL DVS zakt verder Sportplatform pleit voor gedifferentieerde tarieven 'Gebruikers betrekken in planning en overleg' Bijna niemand in le divisie weet waar hij aan toe is frainer De Saegher. stap is minder moeilijk dan iedereen denkt' VOLLEYBAL Valleivogels laten de punten aan fortuinlijke groenwitten soemHSaïuttAwr Heerschop blijft minimaal nog 1 jaar bij WZ'49 HANDBAL sters aan het werk gezien die voor Stam/SoVoCo een versterking zouden zijn. En dan is er, om maar een voorbeeld te noemen, nog Susanne van den Heuvel die op een steenworp afstand speelt, maar de Soester club verruilde voor ere divisieclub Pollux. De Saegher: 'Zo iemand zul je ook iets moeten bieden. Voor mij is het geen pro bleem als speelsters wat krijgen. Met een zeer gemakkelijke 0- 4-zege op Forza heeft Stam/ SoVoCo de eerste plaats in de promotieklasse in handen ge houden. Omdat Unicornus met dezelfde cijfers won, blijft het verschil met de concurrent één wedstrijdpunt. In Amersfoort kwamen de Soester heren geen moment in de proble men, Alleen in de derde set kwam Forza eenmaal tot 19-19, omdat Stam/SoVoCo er eventjes te sim pel over dacht. 'Het was een kwes tie van het hoofd scherp houden en zorgen dat je geen setje inle vert', aldus Juijan van Slooten. In een uur tijd klaarde zijn ploeg het karwei: 11-25, 17-25, 21-25, 15-25. Dat is nu eenmaal topsport, maar nu is er nog geen geld. Verder moet je voor de ploeg denken aan een trainingsweekendje en toer nooien in het buitenland.' Trainingsfrequentie De grootste barrière vormt straks misschien wel de trainingsfrequen tie. Van twee naar drie keer per week trainen is iets, maar van drie Vanavond speelt Stam/SoVoCo tegen dezelfde ploeg en weer in Amersfoort (20:30 uur). Te ver dienen valt een plek in de halve finale in de strijd om de districts beker. De Soesters willen de bo kaal, die ze in februari en ook al tweemaal in de jaren negentig ver overden, best een jaar langer in de prijzenkast zetten. Bovendien geeft het bereiken van de halve finale het recht op deelname aan het be kertoernooi voor de divisieteams. In de reguliere competitie zijn er nog twee duels in de 'heenronde' te spelen, zaterdag thuis tegen For za 2, op 10 januari uit tegen Obe- ron. Unicornus moet komend weekeinde een bezoek brengen aan AGAVS en Van Slooten hoopt dat de Soesterbergse 'broer' een of meer punten afpakt van de Bun- schoters. Best kans dat en een 'kratje' naar de andere kant van de bult wordt gebracht, als dat lukt. Alle hens aan dek bij Stam/ SoVoCo, zo lijkt het. Maar dat is schijn. De Soester club had na de eerste set geen kind aan Martinus 2 (4-0) en verstevigde de toch al rian te koppositie. Foto: Foto Bell naar vier keer per week is een veel grotere stap, zegt De Saegher. Druk maakt hij zich vooralsnog niet. 'Het is echt niet zo moeilijk ais iedereen denkt. In januari spe len we tegen de nummers drie, vier en zes. Half januari kunnen we echt zien waar we staan en dan kunnen we eens met iedereen gaan praten. Iedereen is dit seizoen be ter geworden, maar van een be hoorlijke eerste divisiespeelster kan ik geen goede eredivisiespeels ter maken. We hebben twaalf mei den. Als er iemand bijkomt, moet er iemand anders afvallen. En ja, als ik gebeld word om een mooie club in de eredivisie te gaan trai nen, ga ik daar ook over naden ken.' Zover is het allemaal-nog niet^ Over drie dagen staat de belang rijkste wedstrijd van 2002 op het programma. DOK mag de laatste tijd wekelijks een set en daarmee een punt ingeleverd hebben, een forse zege op Stam/SoVoCo brengt de spanning terug. De Sae gher: 'iedereen weet wat er te ha len valt. Zaterdag komen de top pers naar boven.' uit Scherpenzeel te danken, die geen raad wisten met de vele kan sen. Zelfs een dubieuze strafschop, wegens duwen van Bas van Doorn, werd zwak ingeschoten en werd prooi voor Pascal Kamerbeek. Het was overigens een overtreding die alleen de redelijk fluitende arbiter Legemaat uit Maarn had gezien. Hij verklaarde na de wedstrijd: 'hij hield de ander vast en dan kan ik maar een ding doen: een penalty geven.' De wedstrijd begon vervelend voor Cor Bos van Valleivogels. In de eerste minuut kwam hij ongelukkig in aanraking met Bas van Doorn en moest afhaken. Hij werd ver vangen door Erik van de Ham. Het was een fel begin voor beide ploegen, en ook Alemdar Kurt die overigens wel een voldoende be haalde, beging een overtreding op de rand zestienmeter. De vrije trap werd indirect rakelings naast ge kopt, even later werd de bal van Soester doellijn gekopt na een fraaie omhaal van Erik van Veld huizen. WZ'49 mocht niet kla gen, want dezelfde Erik miste kort daarna een open kans. Vlak voor rust kreeg Alemdar Kurt een gele kaart wegens geen afstand nemen bij een vrije trap. Na een half uur kwamen eindelijk de eerste wapenfeiten voor VVZ'49. Gijs Schaap en Hidde Reitsma zetten keeper Gert van de Grift aan het werk. De thee die even later werd geserveerd, had Valleivogels kennelijk goed ge daan, want de gasten begonnen furieus aan de tweede helft en zet ten meteen WZ'49 onder druk. Kamerbeek moest in een minuut driemaal handelend optreden. Dat VVZ'49 deze periode zonder kleerscheuren doorkwam, was een wonder. Trainer Ronald Heer schop besloot Remco Veenendaal in te brengen voor Johan Walem. Een engeltje zat op de lat bij Ka merbeek, want ook Peter Wester huis miste voor leeg doel. Toen gebeurde wat Heerschop na de wedstrijd zeiwe hebben Step- han de Koning en die kan op de meest onverwachte momenten scoren.' Dat gebeurde dan ook te gen de verhouding in. De spits wurmde zich op zijn bekende ma nier door de vijandelijke defensie heen en scoorde 1-0. Lang kon WZ'49 niet van deze voorsprong genieten, want Bas van Doorn ver oorzaakte op dezelfde manier als twee weken geleden tegen Roda een strafschop, Erik van Veldhui zen schoot zwak in en Kamerbeek kon de bal keren. Nog geen minuut later was het alsnog raak, toen Veldhuizen in de rebound wel suc cesvol was. Rode kaart Valleivogels werd feller en dat re sulteerde in een gele kaart voor Johan de Vries en een rode kaart wegens slaan voor Erik van de Ham. Toch was het WZ'49 dat op voorsprong kwam, een afstand schot van Paul Hilhorst passeerde tergend langzaam de doellijn: 2-1. Dat daarna na een mooie combi natie van Hidde Reitsma en De Bij de Nederlandse baankam- pioenschappen Alpine skiën voor junioren heeft Edwin Vos de nationale titel veroverd. Het was de vierde keer dat hij het kampioenschap in zijn leef tijdscategorie op zijn naam schreef. In het strijdperk bij de heren be haalde de 18-jarige Soester boven dien een bronzen plak. Eerste bij de junioren en derde bij de heren staat Edwin Vos ook in het tussen- klassement van een reeks wedstrij den om het Nederlands kampioen schap. De Soester, die in Nieuwegein traint onder leiding van Mark van de Swaluw, is de hele week met zijn sport bezig. Voor zijn werk verkoopt hij ski's en aanverwante artikelen, die hij met zijn baas en vriend Menno Koelewijn zelf ook test. Vos traint veel en doet aan Koning de andere aanvaller Schaap er nog 3-1 van maakte, was eigenlijk nog maar een forma liteit. Trainer Menno van Ginkel van Valleivogels: 'deze nederlaag kwam voor ons als een koude douche, maar we hadden ze er ge woon in moeten schieten.' Ronald Heerschop was niet geheel onte vreden. 'Het was geen slechte wed strijd, maar ook geen goede. Ik vond dat vandaag alleen het mid denveld goed speelde met als uit blinker Kurt op wie vele overtre dingen werden begaan. Hij sloeg zich daar uitstekend door heen. Uiteraard is de uitslag iets onver diend, maar we pakken toch maar drie punten, wat ik overigens lie ver met goed voetbal doe. De der de goal was voor mij de mooiste. Toen wist ik dat de wedstrijd in de knip zat.' zoveel mogelijk wedstrijden mee. In Nederland wordt er nu weke lijks op kunstskibanen geskied, maar in de komende maanden zal Vos ongetwijfeld vaak in de echte sneeuw te vinden zijn. De Neder landse skikampioenschappen in sneeuw vinden in februari plaats in het Oostenrijkse Bad Hofgastein, de woonplaats van oud-Soester René van Zee. Uiteraard is Vos dan van de partij. DVS heeft de afgelopen week twee nederlagen geleden. Vrijdagavond werd het in Bunschoten 2-1 voor de middenmoter Vebo'78, maan dag versloeg het Amsterdamse Plein '83 de Soesters met 4-2. In dat laatste duel had DVS nog met 1-2 geleid. Door deze resultaten zakte DVS naar de negende plaats op de ranglijst. Het passe-partoutsysteem voor sportverenigingen dient ge handhaafd te blijven, maar zou binnen een jaar moeten wor den aangepast. Afhankelijk van verschillende factoren zou per tak van sport of zelfs per club het tarief gedifferentieerd kunnen worden. Dat schrijft het Soester Sportplatform in zijn eerste advies aan het ge meentebestuur. Een voorbeeld: Een club die zich met name op de jeugd richt, heeft per lid minder inkomsten aan con tributie dan een vereniging met veel senioren. Het Sportplatform acht het in dit geval redelijk dat zo'n club een lager tarief voor het gebruik van de sportaccommoda tie in rekening wordt gebracht. Nu betalen alle verenigingen (mits lid van een sportbond die is aan gesloten bij het NOC/NSF) per jaar ongeveer 25 euro per lid. Vol gens het Sportplatform moet meer gekeken worden naar onder meer de werkelijke kosten van een be paald complex, het dekkingsper centage door de club(s) die er ge bruik van maken en de dekkings norm, want die verschilt per tak van sport. Met een rekenformule kan dan worden bepaald welk ta rief een club per lid moet gaan neertellen. Het Sportplatform heeft zich be reid getoond om in samenwerking met de sportcoördinator van de gemeente een voorstel te maken over de dekkingsnormen, zodat het passe-partoutsysteem kan wor den gewijzigd. Dat voorstel zou reeds tijdens de behandeling van de Vooijaarsnota 2003 op tafel moeten liggen. In dat verband is het noodzakelijk, dat er voor ieder een duidelijk inzicht is over de daadwerkelijke kosten van de sportaccommodaties in Soest. Omdat het van belang is, dat men sen gaan sporten, wil het Sport platform dat wordt onderzocht of er een kortingspas kan komen voor Soesters met een kleine beurs. Vla een inkomenstoets bij de Sociale Dienst kan bekeken worden voor wie de gemeente een deel van de contributie voor haar rekening neemt. Ook sportprojecten zouden in aanmerking moeten komen voor subsidie, mits ze aan bepaalde cri teria voldoen. Over geld gespro ken: zonder een bedrag te noemen stelt het platform dat de gemeen- te meer financiële middelen zal moeten vrijmaken voor de sport in het algemeen. Stimulering Op het gebied van sportstimule- ring legt het Sportplatform de eer ste prioriteit bij het vrijwilligersbe- leid. Zowel de georganiseerde sport als de breedtesport staat of valt immers met de inzet van en thousiaste mensen. Ook is het ge wenst, aldus het advies, dat er een publiciteitscampagne wordt ge voerd om vrijwilligers te werven, maar ook om mensen te bewegen aan sport te gaan doen. Dat bete kent dat ze moeten weten waar ze kunnen sporten. Met een sportpas (een soort strippenkaart, die de voormalige Sportraad ook al eens invoerde) zouden mensen de mo gelijkheid moeten krijgen een aan tal keren te kunnen meetrainen bij een of meer clubs. Het is zaak dat de sportaccom modaties (en openbare plei nen) in Soest zo veel mogelijk worden benut, het liefst ook overdag. Daarom is het wense lijk dat de gemeente openstaat voor het toelaten van andere activiteiten, ook als deze niets met sport te maken hebben. Van belang is dan ook dat de com plexen multifunctioneel zijn en dat de huurtarieven voor een brede groep mensen is op te hoesten. Dat meent het Soester Sportplatform- dat begin dit jaar op initiatief van de gemeente is opgericht en tot doel heeft het gemeentebestuur te adviseren over sportaangelegenhe- den. Het eerste rapport is uit en gaat over de tarieven en sportsti- mulering (zie elders op deze pagi na) en de accommodaties. Om te komen tot een optimale bezettingsgraad stelt het platform voor een groep samen te stellen van actieve sporters. Zij kunnen, tegen een realiseerbare vergoeding, een bezettingsplan voor de komen de jaren opstellen. Op meer terrei nen wil het Sportplatform de ge bruikers betrekken bij de accom modaties. Het stelt voor dat deze groep een vertegenwoordiging krijgt in het overleg met de afde ling sport, onderwijs en welzijn, het Sportplatform en de sportcoör dinator van de gemeente. Dat overleg zou een- of tweemaal per jaar kunnen plaatsvinden en ertoe bijdragen dat er bij alle partijen volstrekte duidelijkheid is omtrent planning, inrichting, onderhoud en beheer van de sportaccommoda ties. Het platform wil nog verder gaan door de gebruikers ook medever antwoordelijkheid te geven over de materialen die in een accommoda tie, overdekt en onoverdekt, nodig zijn. Er moeten checklisten komen, waarop alle attributen staan gere gistreerd en waarop wordt aange geven in welke staat deze spullen zich bevinden. Niet alleen de ac commodaties, ook de materialen moeten regelmatig worden gecon troleerd en als door een toename van de (breedte)sport blijkt, dat er aanvulling nodig is, moet de ge meente daar meteen op inspelen. Ook de infrastructuur in de omge ving van accommodaties krijgt aandacht van het Sportplatform. Toegangswegen, parkeerplaatsen, fietsenhokken, maar ook binnen de hekken of muren dient de vei ligheid voorop te staan. Dat bete kent niet alleen dat defecte mate rialen meteen moeten worden ver vangen, maar dat de gebruikers ook kunnen beschikken over een complete EHBO-trommel. Het is een greep uit de adviezen die het Sportplatform onder voor zittersschap van Ton Schneider aan het gemeentebestuur heeft gege ven. Tot slot stelt ze dat de ge meente niet moet investeren in topsportaccommodaties. Dat is volgens het adviesorgaan een aan gelegenheid van het rijk en het NOC/NSF. um/SoVoCo kan zaterdag ,1 laatste zuchtje spanning uit eeerste divisie A persen, als ,dames in Dwingeloo win- p ran DOK. Negen punten jpen er nu ai tussen de Soes- f koploper en de eerste voi- Wordt het 1-3 of 0-4, dan tdecompetitie op slot. f ELKE WEEK EEN N \IN DE BUS?/ Neem een abonnement: 8,25 per half jaar! tel. (035)6014152 VOETBAL-zaterdag Terwijl hoog boven de Eemweg zwermen vogels koers zetten richting warmere oorden, kon den de spelers van WZ'49 en Valleivogels door hun matig spel ook niet voorkomen dat steeds meer toeschouwers het 'oorbeeld van de gevleugelde vrienden volgden en de wed strijd van achter het glas van het behaaglijke clubgebouw gingen volgen. Het was pover zaterdagmiddag. VVZ'49 behaalde wel de volle tónst, maar dat was aan de gasten VOETBAL-zaterdag VVZ'49 heeft het contract met trainer Ronald Heerschop met een jaar verlengd. Van beide kanten is de intentie uitgespro ten om nog langer te blijven sa menwerken, maar dat zal per seizoen worden bekeken. Heerschop kwam afgelopen zo mer naar de Eemweg. Onder zijn leiding bezet WZ'49 na twaalf van de 22 duels de der de plek, met drie punten ach terstand op Roda en zes op koploper Swift. Beide partijen zijn tevreden over de samen- werking, zodat de contractver- tenging niet als een donderslag bij heldere hemel komt. De clubleiding wil de gehele bege- 'eidingsstaf van de selectie in tact houden. 'Het gaat goed, dus er is geen reden om te ver aderen', aldus voorzitter Aart Bosman. Ook het contract met Gert Gazenbeek werd verlengd. He trainer van het tweede gaf eveneens te kennen dat hij lan ger bij WZ'49 wil blijven wer ken. Na vier nederlagen presteerde Smeeing/BDC het in sporthal Beukendal om DES'72 van zich af te schudden. De Pap- endrechters zaten tot zondag vlak achter de top drie van de eerste divisie, nu staan ze nog maar drie punten voor op Smeeing/BDC dat de voor laatste plaats deelt met Swift dat verrassend won van de in middels 'onttroonde' koploper UDSV. Deze ontwikkeling en de soms bi zarre uitslagen zijn kenmerkend voor het verloop in de eerste divi sie, waarin het verschil tussen UDSV (tweede) en Smeeing/ BDC (12713e) slechts zeven pun ten is. En dat na twaalf duels. Het kan nog gekker worden, hoor. Wie niet beter zou weten, zou bijna ver moeden dat de uitslagen niet op het veld tot stand komen, maar uit de een of andere beker van een loterij worden getrokken, als ze al niet uit een goochelhoed komen. Het ontbreekt er nog maar aan dat een fabrikant van bingospullen zijn naam aan de competitie gaat ver binden. Het duel met DES'72 was zondag middag zeer aantrekkelijk, omdat vrijwel alle ingrediënten voor een leuke handbalpot op het veld wer den gestrooid. DES'72 kwam sterk uit de startblokken, maar na tien minuten kon Smeeing/BDC - mede dankzij geweldig keepers werk van Manasse Wisse - het ini tiatief over nemen: 9-6. De Soes ters speelden de mooiste aanvals- systemen, maar misten in de slot fase van de eerste helft enkele kan sen, zodat de voorsprong beperkt bleef tot 12-10. In de tweede helft werd het pu bliek werkelijk bedolven onder de traktaties. Linkeropbouwer Robert Markesteijn (topscorer bij DES'72 met negen doelpunten) vuurde kogels af op het doel, de combina ties van de Soesters waren fraai, er werden vier strafworpen gemist wat de opwinding ten goede kwam, en er vielen rode kaarten. Charles van Kordelaar trok na 42 minuten aan de noodrem, drie mi nuten later verloor DES'72 z'n topscorer wegens een overtreding op Koen Smeeing die desondanks niet te stoppen was en zijn actie doeltreffend afrondde. Daarmee werd het 22-20 met nog een kwar tiertje te gaan. Spanning Dat tikte op een uurwerk van spanning voorbij, met Smeeing/ BDC voortdurend als de ploeg die leidde. Met twee doelpunten speelde Bob van den Bergen een belangrijke rol in de beslissende fase van de wedstrijd. Het waren zijn enige treffers. Op dat moment had Richard van den Hoef nog niet gescoord, maar de cirkelloper deelde vlak voor tijd de genade klap uit aan de gasten die nog wel Opvallend is ook dat Smeeing/ BDC - ondanks de slechte positie - op drie teams na, het minste aantal goals incasseerde. En dat er maar vier ploegen zijn die vaker scoorden dan Swift dat in dezelf de situatie verkeert als de Soesters. Voor de handballers van de Soes ter club was de zege van groot be lang, want de aansluiting met de middenmoot kan nu in één wed strijd zijn hersteld. Het wordt drin gen, want behalve HEC (nul pun ten, maar zondag dichtbij een stunt tegen Volendam, vijfde op de lijst) is er nog geen ploeg die weet waar ze aan toe is. Dat is uitermate gun stig voor Smeeing/BDC dat ge plaagd wordt door blessures en dus tijd nodig heeft om op stoom te komen. Toezeggingen Een legioen speelsters aantrekken, svolgens de trainer/coach nu niet an de orde. Behalve dat het de Stichting Topvolleybal Soest (TVS) daarvoor aan geld ont- freekt, is er in dit stadium geen volleybalster die reeds toezeggin- p doet aan een club. 'Er zijn vijf tig goede volleybalsters en daar zit ten tien clubs achteraan. We zullen «Ahalf mei moeten wachten om te welen of we hogerop gaan, maar dal geeft niet, voor april zegt nie- nand; oké, ik kom.' Om toppers binnen te halen, zal de dub met geld en faciliteiten over de brug moeten komen. Nog ervan afgezien of dat haalbaar zal zijn, is het wellicht niet eens nodig. De Saegher heeft bij enkele tegenstan ders uit de eerste divisie al speel- terugkwamen tot 26-25, maar daarna tijd te kort kwamen. Waar de meeste sportploegen al klaar zijn of voor Kerst nog een keertje in actie moeten komen, daar moet Smeeing/BDC voor de feestdagen nog tweemaal acteren. De handballers hebben twee uit wedstrijden voor de boeg. Van cruciaal belang is de wedstrijd van zondag, tegen Groen Ster. Bij winst komt Smeeing/BDC op ge lijke hoogte. De week erna gaat de ploeg van trainer/coach Paul van den Deijssel voor de eerste return en tevens enige streekderby naar Utrecht, waar UDSV wacht. ft streven er naar om minimaal ,ee sets te pakken', stelt Derk de jjgher zich enigszins bescheiden j. 'Als we winnen, dan creëren (dezelfde situatie als vorig sei- met Donitas dat met twintig Dien voorsprong kampioen ed. Dan kun je sommige men- jjwat vaker naar de kant halen laideren meer laten spelen.' aoeed De Saegher overigens jelopen zaterdag al veelvuldig in jiduel met Martinus 2, dat zon- if noemenswaardige problemen <t4-0 werd gewonnen. De Am- ttveners kleunden er aanvanke- jin, raasden over het veld en sten elke bal, maar kwamen net >kort (25-22) om in het verdere ïloop in kwalitatief opzicht ver iier te blijven. ïeds nadrukkelijker dient zich de aag aan of Stam/SoVoCo klaar voor de sprong naar de eredivi- een of de noodzakelijke voorbe dingen op schema liggen. 'eigens De Saegher is het allemaal kt zo moeilijk als iedereen denkt, iflereerst biedt het kampioen- hap geen garantie op een plaats ewijs in de eredivisie. Eerst moe- in er promotiewedstrijden wor- len gespeeld. 'Een slechte dag en lan heb je nog niets', zegt De Sae- fier, vorig seizoen kampioen met i'revokin 1B, uit ervaring. 'Als je ït haalt, moet je er gewoon voor ?an en dan zie je het wel. Met wee aardige speelsters erbij, kom ;een heel eind, al moet je dan al- een maar uitgaan van handhaven. Etonitas staat nu ook in de mid denmoot.' Foto: Foto Bell Koen Smeeing in vogelvlucht. De jonge Soester is een van de belang rijkste productiemedewerkers bij Smeeing/BDC geworden.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 33