I i PROGRAMMA - OVERZICHT Jm JprMördI ÏEÖ RADLO Advent in Emmakerk Volkskerstzang zondag in de Open Hof Programma 'Nachtwake' tegen vluchtelingenbeleid ogramma ui TINTON releed Badso ;ave mdiploma De loper van de week Kerstavondzang in ziekenhuis Kerstpost voor militairen in buitenland Helpt U mee? DONOR. RODE KRUIS Soest/Soestérberg Tel. (035) 601 39 57 Kerstviering in H. Familiekerk beetje Afrikaans AJO in boeiend Siivesterconcert Byzantijns Kleinkoor in Amersfoort Dierenlief Dierenleed Volksdansinstuif tussen Sint en Kerst Jehovah's Getuigen op Radio Soest Muziek in Utrecht 'Kerstfair' in de Lage Vuursche 'Burgerlijke stand' Kerstlezing bij het Rozenkruis Waarnemingen Klachten bezorging Soester Courant MEDISCHE DIENST 'Komt allen te samen' Poëzie en beeldende kunst Volledig Weihnachts- oratorium in Baarn Kerstvieringen in de Vredekerk KERKDIENSTEN Zaterdag op zondag, Mariakerk 'Goed geboekt' Ruud Mulder seb°u"j<r Adventsprogramma Bel met 'Op Soest' Soest Klassiek 1 Soest Klassiek 2 PAGINA 34 NSDAG 11 DECEMBER 200? 11 DECEMBER Stam/SoVoCo ale beker (Amers- 3 DECEMBER borg-Badso al ij Duurstede-Firti- 14 DECEMBER ï-Selby tars (H)-Juventus 2 ;cht 2-DVSB e Ster-Smeeing/ evcnbergen) uil KIOS'45 (Banning- 4-Eemvogels (Via- a'66-WZ'49 (Rhe- VOP (V.O. g) •Stem/SoVoCo (D) SoVoCo (H)-Forza 15 DECEMBER trecht 4-Red Stars -MHC Soest (H) l Kon. HFC (Bos-' - rveld-SEC ;T o 2-Duinkikkers O G 16 DECEMBER jetitie Soester Bow- ing, ook op dinsdag (Bowling Soest) 17 DECEMBER ing/BDC (H)-Kol- bekerronde (Beu- 2ssureieed heeft Badso eam uit de competitie ken. Tweede heer Erik was weliswaar net her een zweepslag, maar eijwegt werd anderhal- leden door een zelfde :veld. De eerste dame dit seizoen kwam ver- i voorlopig niet meer in Caspers moet noodgq- in de kant blijven. On- spierscheuring in haar kwam ze de laatste we- in actie. Om te pijn te ging ze anders slaan, daarvan was dat ze een n haar schouder opliep sboog overbelast raak- de blessures waren de aers tot dusver niet be- :svoI in de wedstrijden- lat Badso niet in staat is imes te vervangen, res- inische commissie nu niets anders dan het a uit de competitie te ij zwembad De Wieksloot blokland. Rachel van den ren van de Broek, Jordi Emma Diphoorn, Patrick Güler, Marquerite Heuff, Rik Hinfclaar, Nynke van iske Hofstede, Guillaume Leon Hornsveld, Thijs Jan- he Jansen, RosaJie KJap, c, Loeke Krol, Davide Le- aurits Laurijsen, Floor Lo- ly Mcyer, Sven Molenaar, 'armen Reverda, Tommy 3 van Rossenberg, Arnold Jteffan Visser, Jonas Vonk, Hanna de Vos, Rebecca Marleen Westeneng, Na- nd, Woutera Willigenburg. kalbers, Kim Askar, Merel an Brouwer, Doede Doe- a Doedens, Anne-Sophie ïphaël Fortunato, Erik van dra Hallie, Maurice dc aarten van der Ley, Pim ian van Netten, Remco lart Savenije, Michael Se- Ruiter, Edwin Westerveld. svol adverteren, voor de hand, <en ondernemers Soester Courant "Dat mag in de krant," hoor je de mensen wel eens zeggen als iemand een mooie prestatie heeft geleverd. Dat vinden wij ook en daarom zwaaien we hier graag lof toe aan "de lopers van de week". Dat zijn de jongens en meisjes die de krant rondbrengen en daarbij een tijd lang - twee maanden - geen enkele klacht hebben gekregen. Ze krijgen een extraatje (voor het goede voorbeeld) én een eervolle ver melding. Deze week is het: i Aad van Buuren SOESTER COURANT jde loop der jaren is de goede .ewoonte gegroeid om op kersta nd - 24 december - in het zie- tenhuis in Baarn kerstliederen te iagen. Een spontaan samengestel- e zanggroep uit o.a. Soest, Baarn, Junschoten en Spakenburg trekt :e gangen van het ziekenhuis door m de vertrouwde kerstliederen te jngen. Het is elk jaar weer een ijzondere gebeurtenis die door de ;atiënten enorm gewaardeerd tordt. 3e organisatoren roepen iedereen die belangstelling heeft van harte ip om dit jaar mee te doen. De joep verzamelt zich om 19:30 uur in de hal van het Meander Me disch Centrum locatie Baarn en vanaf 19:45 uur wordt er op elke verpleegafdeling gezongen. De zang wordt begeleid door een ko perensemble uit Baarn. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van koffie of thee na te praten. De organisatoren ho pen dat een flinke groep wil ko men om mee te zingen. Hartelijk welkom! Informatie: ds. L. van den Berg, geestelijk verzorger, $033-4222881 of 035-5482511. Het Protestants Interkerkelijk Thuisfront (PIT) steunt tijdens de kerstdagen de 1.100 Nederlandse militairen die betrokken zijn bij missies in Bosnië en Macedonië. De militairen kunnen tijdens de feestdagen niet bij hun gezin thuis zijn. Daarom wil het PIT hun toch een beetje het gevoel van kerst meegeven. Dat kan door te don eren aan de kerstpakkettenactie op giro 241 van Stichting PIT in Rijs wijk (ZH). Er kan ook een brief of kerstkaart met een persoonlijke boodschap naar de militairen wor den gestuurd. De brieven en kerst kaarten kunnen normaal gefran keerd worden en verzonden naar: Militair op vredesmissie- p/a Stichting PIT- Geestbrugweg 91, 2281 CH Rijswijk. Meer informa tie is te verkrijgen onder telefoon nummer: 0344-642746 of www.stichtingpit.nl PAGINA 35 Bloedbank Midden Nederland Hilversum Tel. (035) 624 50 27 De kerstviering in de Heilige Fa miliekerk op 24 december zal dit jaar iets anders zijn dan voorgaan de jaren. De werkgroep belicht een van de Soester missionarissen, broeder C. Smeele, die in Afrika werkzaam is. Daarom kunnen de bezoekers naast de bekende Ne derlandse kerstliedjes een paar ne grospirituals verwachten. Ook worden ze uitgenodigd om een Afrikaans liedje te leren en mee te zingen. Het kinderkoor zal worden uitgebreid met het dameskoor Co'ro Mediante en een band, o.l.v. mevrouw A. v. Os. Het wordt dit jaar dus een zeer muzikale Kerst. De viering begint om 19:30 uur. Het AJO Jeugd Symfonie Orkest (van de provincie Utrecht) geeft op vrijdag 24 december zijn tradi tionele Siivesterconcert in de St. Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29, Amersfoort. Op het program ma staan werken van Debussy (Prélude a 1'après-midi d'un fau- ne'), Chausson ('Poème'), Ravle ('Tzigane') en Brahms (symfonie nr. 3). Aidine Hoek soleert op de viool. Het AJO staat onder leiding van Peter Vinken en telt ca. 90 veelbelovende jonge musici (14-24 jaar), afkomstig uit de hele provin cie. Aanvang: 14:30 uur. In de pauze zijn er gratis oliebollen. Entree: 5,00; kinderen t/m 6 jaar gratis. Kaarten zijn verkrijgbaar bij-de WV-Amersfoort en op 24 de cember vanaf 13:30 uur aan de kerk. Op zondag 15 december zal het Soester Byzantijns Kleinkoor on der leiding van Frans Wertwijn een optreden verzorgen bij de kerst- stallententoonstelling die gehou den wordt in de Sint Ansfridus- kerk, Jacob Catslaan 28 te Amers foort. Het ensemble brengt Russi sche liturgische kerstmuziek en ook wereldlijke Russische en Oek raïense kerstliederen. Het optreden duurt van 12:00 tot 13:00 uur met een korte pauze. De toegangsprijs is 2,00 (volw.) en 0,50 (kin deren). De netto-opbrengst is bestemd voor de lagere scholen die kinde ren van de Bauwaon- en Manobo- stammen opleiden in het gebied van San Luis op de Filippijnen. Ook wordt een aantal kleine pro jecten in Colombia, Tanzania en Ghana gesteund. VERMIST Mandarijneend, bruin met een kuilj'e, Draailier. GEVONDEN Jack Russel teefje, zwart/wit, draagt een zwarte halsband, heeft een lange zwarte staart met een wit puntje, Birkstraat. Witte poes met cyperse vlekken, De Akkeren. Witte kater met cyperse vlekken, ongeveer 5 maanden oud, P. van de Breemerweg. Zwart/witte gecastreerde kater, 4 witte laarsjes en rechts van de neus een witte streep, Richelleweg Soesterberg. Voor meer informatie: José Ruijs- senaars, AMIVEDI Soest Baarn, tel./fax 601 2697. Amivedi, 88035-6012697; j.ruijssenaars@wor1donline.nl I Soester Courant veel gelezen veel geprezen Wim Feddes verzorgt tussen Sint en Kerst een feestelijke avond bij volksdansvereniging Terpsichoré in de gymzaal aan het Spinetpad te Amersfoort Noord. Op vrijdag 13 december leidt hij een instuif. Ie dereen die zin heeft om mee te dansen en er 4,50 voor over heeft, is van harte welkom tussen 20:00 en 23:00 uur. Zaalschoenen zijn verplicht. Informatie: Henny Kentie, SS 0346-352637, of Wil Verweij, 88033-4551566. Op zondag 15 december is om 18:00 uur op Radio Soest de lezing 'Hoe reëel is God voor u' te horen, uitgesproken door Evert Bouvy van de gemeente van Jehovah's Getuigen uit Alphen aan den Rijn. De lezing gaat o.a. over atheïsme in deze tijd en over het verschil tussen geestelijke en materiële rijk dom. Informatie (ook voor gratis bijbelstudie): SS 6011310 (Konink rijkszaal Soest), of e-mail: m.hardorff@zonnet.nl. Zaterdag 14 december, Dom kerk: werken van Georg Friedrich Handel, met o.a. het Gloria (voor sopraan en orkest) en een orgel concert (voor orgel en orkest) door Domorganist Jan Jansen, de sopraan Christine Jansen en het orkest van de Domcantorij. Aan vang: 15:30 uur. Toegang vrij. Zondag 15 december, Ste. Gertrudiskerk: feestelijke kerstmu ziek, gecomponeerd in heden en ver verleden, door koor, orkest en solisten van de Muziekkring De Nederlandse Cantorij o.l.v. Maar ten Kooij. Aanvang: 15:30 uur. Toegang naar draagkracht. In de sprookjesachtige omgeving van de Lage Vuursche wordt in het komende weekeinde - op zaterdag 14 december en zondag 15 decem ber van 10:30 tot 17:00 uur - weer een sfeervolle 'kerstfair' georgani seerd. Op deze kerstmarkt kan men terecht voor alle kerstinko pen, zoals mooie groendecoraties, sieraden, imageconsultancy, mo zaïek, wijnproeverij, antiek en zil ver, hoeden, serviezen, de wereld winkel en vele andere cadeauarti kelen. De toegang is gratis. Opgave gemeente Soest GBA (gemeen telijke Basisadministratie Personen) Periode: 28 november t/m 4 de cember 2002 GEBOREN: Laura, dochter van R. Bijl en S.F. Birkhoff. - Jamie Jhazi, dochter van R.B. Nelson en A.E.M. Cino. - Bas Michael Wouterus, zoon van M.J.M van Langen en M.W. Hil- horst. AANGIFTE HUWELIJK/ PARTNERSCHAP: Arjan Peter Antal Snijders en Si- mone Opmeer. - Ronaldus Theo- dorus van Straten en Jacqueline Margaretha Maria Buitendijk. - Joël Postma en Susanna Mattanja Wever - Dennis Zeijpveld en Kim Haaksman. VOLTREKKING HUWELIJK/ PARTNERSCHAP: Geen OVERLEDEN: Francina van den Akker, w.v. J. Buitenhuis. - Annemieke Sukel. - Cornelia Geertruida Everaars. - Hendrika Doornenbal, w.v. A.A. Zijtveld. - Nellie Rink. - Marco Hagelen. - Kees Anton Dorres- tein. - Wilhelmus Cornelis Pieter van Breukelen, e.v. J.M. Steen beek. 'Ontmoeting met het Licht' is de titel van een kerstlezing op dins dagavond 17 december in de Inter nationale School van het Gouden Rozenkruis, Koninginneweg 41, Hilversum. De donkere dagen van het jaar markeren een keerpunt in de natuur, de zonnewende. In de christelijke traditie valt dit samen met Kerstmis. De diepere beteke nis van dit feest heeft betrekking op een innerlijk keerpunt: de ge boorte van het Licht in het hart van de mens. Rozenkruisers zien de geboorte van Jezus als de aanvang van een innerlijk proces van vernieuwing dat in ieder mens kan plaatsvin den. De dichter Angelus Silesius uit de 17c eeuw zei hierover: 'Al ware Christus duizendmaal in Bethlehem geboren en in niet in U, zo waart ge toch verloren'. Het kerstverhaal beschrijft symbolisch het proces van innerlijke omkeer. De geboorte van het Licht in de mens is het ontwaken van een nieuwe Mens. Informatie: SS(023) 5323851 of (035) 6833387, ofwww.rozenkruis.nl. Aanvang: 20:00 uur. Toegang vrij. Wie maandag 16 december een kandelaar en een kaars meeneemt, kan bij PASO waarnemingen laten verrichten. In het clubgebouw van De Vriendschap aan de Nachte- gaalweg zit dan Jos Atsma klaar. Het medium verzorgt de laatste bijeenkomst van PASO van dit jaar en begint om 20:00 uur. De zaal gaat een half uur eerder al open. De entree bedraagt 2,00 voor leden en 4,50 voor anderen. Indien u op woensdag om 18:00 uur de Soester Courant nog niet in uw bezit heeft, kunt u tot 18:30 uur naar ons kan toor bellen (88 601 41 52). De krant wordt dan dezelfde avond nog nabezorgd. Als u later dan 18:30 uur belt, kunt u de klacht op het antwoordapparaat in spreken. In dat geval krijgt u de krant de volgende dag in de na middag bezorgd. Zaterdag 14 december zondag 15 december Huisartsen vanaf vrijdag 17:00 uur: Huisartsenpost Eemland: 0900-3311233. Kleine ongevallen, maandag 08:00 - vrijdag 17:00 uur: Centrum voor Kleine Ongevallen en Verrichtingen (CKOV), voor eenvoudige medische hulpvragen, geopend in Meander Medisch Centrum, locatie Baarn, bij voorkeur na verwijzing door een huisarts. Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp is 7 x 24 uur gegarandeerd bij Meander Medisch Centrum, locatie Amersfoort Lichtenberg, Utrechtseweg 160, Amers foort. Apotheek, vanaf vrijdag 17:30 uur: Apotheek Soestdijk, Van Weedestraat 183, 886012487. Nachtdienst apotheek na 21:00 uur: 88033-4328500. Tandarts, zaterdag en zondag 13:00-13:30 uur: E.J. Klein Onstenk, Albert Cuyplaan 98A, 886015968. Thuiszorg, 24 uur per dag: Stichting Thuiszorg Eemland: verpleegkundige hulpverlening, 88033-4220500 (van 's avonds 17:00 tot 's ochtends 08:00 uur en in de weekeinden alleen voor spoedeisende situaties). Dierenarts, vrijdag 20:00 - zaterdag 24:00 uur: H. Broeckrnan-van Hall, Van Goyenlaan 17, 886019633. Dierenarts, zondag 00:00 - 24:00 uur: E. Klein-Benes, Ereprijsstraat 23, ^6012411. Dierenambulance, 24 uur per dag: Dierenambulance Amersfoort e.o., 8806-54337407. Komende zondag - 15 decem ber - vindt de traditionele Volkskerstzang plaats, dit maal in de Open Hof, Veenbesstraat 2. Medewerking wordt verleend door de christelijke koorvereni ging Sursum Corda o.l.v. Oele Hofman en het christelijke ge mengd koor Juliana o.l.v. Han Siertsema. Burgemeester Jans sen zal het kerstevangelie lezen en het orgel wordt bespeeld door Harmen Kooistra. Aan vang: 19:00 uur. Toegang vrij. In de Emmakerk staat de ko mende (advents)weken het no dige op het programma, geor ganiseerd door de werkgroep Vorming en Toerusting van de So W-kerk Soest Noord. Op zondag 15 december is de dichter/theoloog Hans Bouma er te gast met het adventsprogramma 'Dichter bij muziek': een titel met een dubbele lading, samen met organist/pianist Gert Muts uit Soest. Bouma leeft in taal; de taal is zijn wereld. Eerbied voor de schepping is zijn motivatie om met woorden duidelijk te maken dat je voor alles wat leeft respect moet hebben. De bijeenkomst begint om 15:30 uur in de Emmakerk, Re- gentesselaan 2. De toegang is vrij (collecte voor de onkosten). Op vrijdag 20 december (16:00 uur) begint de tentoonstelling van kerstgroepen van Ida en Peter Die- mer, Janneke Vlaanderen e.a. De verzameling van Ida en Pieter Die- mer (Veenendaal) begon met wai Afrikaans houtsnijwerk, nu omvat ze 560 groepen uit de hele wereld, waarvan er 100 in Soest te zien zullen zijn. Een groep gemeentele den heeft - als 'creatieve geloofs beleving' - het kerstverhaal ver werkt in klei; deze voorwerpen staan tussen de kerstgroepen in. Ook de Soester kunstenares Mint Faas is present met haar schilde rijen. De expositie is geopend op vrijdag 20 december (16:00-21:00 uur), zaterdag 21 december (11:00- 17:00 uur) en zondag 22 decem ber (12:00-15:45 uur). Daarna volgt (om 16:00 uur) de afsluiting met een kerstconcert van het Soes ter kamerkoor Tourdion o.l.v. Paul Snoek. Het beroemde kerstoratorium van Johann Sebastian Bach (1685- 1750) ontstond in 1734 en omvat zes delen (cantates). Meestal wordt slechts een viertal daarvan in een concert uitgevoerd, maar op zondag 15 december brengen koor en orkest van de Bach Cantorij Baarn onder leiding van Bas Ram- selaar het complete werk ten geho re in de sfeervolle Nicolaaskerk, Kerkstraat 19, Baarn. Er treedt een keur van solisten op: sopraan Mar- jon Strijk, alt Marleene Goldstein, tenor Arco Mandemaker en bas Henk Neven. Toch bedraagt de toegangsprijs slechts 12,00 (65+ 10,00; jeugd tot 16 jaar 6,00). Aanvang: 14:00 uur. Op dinsdagavond 24 december, aanvang 23:00 uur, wordt in de Vredekerk, Gen. Winkelmanstraat, een Kerstnachtdienst gehouden. Voorganger is dominee Bas Na- wijn en medewerking verleent een muzikaal ensemble uit eigen kring. Er is dit jaar gekozen voor de wat traditionele kerstliederen. De kerk deuren zijn open vanaf half elf. Voor liefhebbers is er dan warme chocolademelk. Om ongeveer tien voor elf begint de samenzang. Op de morgen van Eerste Kerst dag wordt in dezelfde kerk een ge zinsviering gehouden. Voorganger is dan dominee Rens- ke Zandstra en ook dan verleent het muzikaal ensemble zijn mede werking. In deze dienst is er alle aandacht voor de kinderen. Het project, dat op de vier Ad ventszondagen centraal stond, wordt, in deze viering afgesloten. De kerkdeuren zijn vanaf half tien open. Om tien uur begint de dienst. Zaterdag 14 december Rooms-katholiek, Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 19:00 werkgroep; communieviering; mannenkoor Zondag 15 december Rooms-katholiek, Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 10:00 pr. W. Veldhuis; eucharistieviering; samenzang Rooms-katholiek, Mariakerk, Burg. Grothestraat 82 10:00 pr. H. v.d. Schepop; eucharistieviering; parochiekoor Rooms-katholiek, H. Familiekerk, Willibrordusstraat 19 10:00 werkgroep; communieviering; Co'ro medi'ante Rooms-katholiek, Joanneskerk, Willaertstraat 51 10:00 B. Steenhuis; communieviering Samen op Weg, Emmakerk, Regentesseiaan 2 10:00 ds. P.F. Goedendorp Samen op Weg, De Open Hof, Veenbesstraat 2 10:00 ds. H.R. van Heil Samen op Weg, Wilhelminakerk, Soesterbergsestraat 18 10:00 ds. J.W. Huisman Oecumenische wijkgemeente de Oude Kerk, Torenstraat 1 10:00 ds. R. Bartlema Nederlands-hervormd, Ichthuskerk, Albert Cuyplaan 2 10:00 en 17:00 ds. J. Estrik, Goedereede Christelijk-gereformeerd, Julianalaan 90 09:30 en 16:30 ds. P.J. Kok Gereformeerd-vrijgemaakt, Parallelweg 1 10:00 en 17:00; ds. R. ter Beek; avondmaal Gereformeerde gemeente, Rehobothkerk, Dalweg 44 09:30 leesdienst; 15:30 ds. C. Sonnevelt Vrijz. geloofsgemeenschap NPB, Rembrandtlaan 20 10:15 drs. M. Roos, Leiden Evangeliegemeente, Julianakerk, Julianalaan 19A 10:00 Erik v.d. Waal Christengemeente, Griftland College, Noorderweg 79 10:00 Harpert Tromp Jehovah's Getuigen, St. Theresiastraat 18 dinsdag 19:25 uur; zaterdag 18:00 uur Apostolisch Genootschap, Talmalaan 44 09:30 dienst Baarn Doopsgezind, Eemnesserweg 63B 10:30 ds. L. Kraak, Uddel Nederlands-gereformeerd, Waldheim Mavo, Vondellaan 2 10:00 ds. J. Keuning, Culemborg; Meander Medisch Centrum, Molenweg 2 10:00 ds. G.H. Olsman, Soest Leger des Heils, Acacialaan 6 09:30 bidstond; 10:00 samenkomst Amersfoort Evangelisch-luthers, Lutherse kerk, Langestraat 61 10:30 ds. G. Cazemier Orthodox, H. Cornelius de Honderdman, Stadsring 137 woensdag 19:00 vespers; zaterdag 19:00 vespers; zondag 09:00 metten; zondag 10:30 goddelijke liturgie Nieuw-apostolisch, Utrechtseweg 73-1 zondag 10:00 uur; woensdag 20:00 uur Amersfoorts Christelijk Centrum, Natriumweg 6 zondag 10:00 G.J. Goldschmeding (translation in English); 19:00 genezingsdienst (le zondag van de maand); vrijdag 19:30 Victory Life Jeugd In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 december, van 22:00 tot 09:00 uur, is er in Soest een nachtwake in ver band met het vluchtelin- gen(wan)beleid, en wel onder het motto: WVe kunnen er niet van slapen'. Deze nachtwake vindt plaats in de Mariakerk (Burgemeester Grothestraat 76, bij het Nieuwerhoekplein). Soest haakt daarmee in op een landelijk initiatief dat in Deventer begon, en in 50 tot 100 Neder landse gemeenten navolging vindt. Bijvoorbeeld ook in Amersfoort (in de Johanneskerk aan de West singel). In Soest is de organisatie in handen van de Initiatiefgroep Nachtwake Soest, waarin Vluchte lingenwerk Soest en de Raad van Kerken Soest (met enkele van zijn taakgroepen) samenwerken. De voorzitter van de Raad van Kerken, pastor H. van de Schepop, opent de wake om 22:00 uur. Di rect na hem spreekt de voorzitter van de CDA-fractie, de heer H. Koning, vanuit de politiek. Tijdens hele uren daarna zijn er korte bij eenkomsten rond een waak-vlam. Om 11:00 en 12:00 uur bijvoor beeld vertellen diverse mensen over het vluchtelingenbeleid in het algemeen, over de situatie in Soest en over de vraag wat er concreet gedaan kan worden. Aanwezigen kunnen er een petitie aan de regering ondertekenen, 'om asielzoekers, die al lang in Neder land verblijven en afkomstig zijn uit landen met een recent verleden van burgeroorlogen en ernstige mensenrechtenschendingen, op humanitaire gronden een verblijfs vergunning te verlenen'. Ontbijt Iedereen kan in deze wake binnen komen lopen en ook een waak- kaars branden. De organisatoren vragen deelnemers bij voorkeur minstens één uur mee te doen en zo mogelijk vlak vóór een heel uur binnen te komen. Extra welkom is men om 8:00 uur bij het ontbijt. Aan de diverse Soester kerken is gevraagd naar dat ontbijt vertegenJ woordigers af te vaardigen. Alle dan aanwezigen krijgen er een boodschap mee, die ze direct er na 'thuis' kunnen doorgeven, bijvoor beeld in de diensten en vieringen van de eigen kerken direct na de wake. Om uiterlijk 9:00 uur zal de nachtwake zijn beëindigd. FM 107.9 (stereo); ether: FM 105.9. Tekst TV Stem uw televisietoestel ook eens af op kanaal 29 en u komt waar schijnlijk tot uw verrassing oog in oog met de Tekst TV die Radio Soest en Omroep Amersfoort in samenwerking met elkaar 24 uur per dag presenteren. Van 's mid dags 5 uur tot 's nachts 1 uur en 's morgens van 8 tot 10 uur wordt de Tekst TV uitgebreid met een echt tv-jouraal, waarin elke dag het lo kale en regionale nieuws in beeld wordt gebracht. De Tekst TV en het tv journaal, elk ongeveer een kwartier, worden continue her haald. Tekst TV wordt dagelijks ververst en waar nodig aangevuld met actueel nieuws. Wilt u meer informatie vinden over Radio Soest kijkt u dan op teletekstpagi na 540 voor de uitgebreide pro gramma-informatie van onze eigen 'okale omroep. Deze teletekstpagi na's kunnen door de kijker op elk moment worden geraadpleegd. Een onderhoudend en leerzaam Programma op Radio Soest is Goed geboekt' met deze maand thema 'Het boek ais geschenk panel dat bestaat uit Jozien Moerbeek, Trees Neiissen, Ab Ea&s en Ad van Veen heeft op dracht gekregen een of meerdere doeken te kopen voor min of meer bekende Nederlanders. Deze zijn burgemeester Janssen, premier Balkenende en koningin Beatrix. Onder leiding van Ad van Veen legt men uit waarom tot de ge maakte keuze besloten is. Men kruipt hierbij 'in de huid van'. Ab Faas heeft een boek gekozen dat hij niet meer kan vinden en zal daarom een beroep doen op de luisteraars. Hij draagt ook een ge dicht voor over 'Het ennerige jon getje' dat na een ouderwetse op voeding offerig wordt. Er zijn meer voordrachten te beluisteren, waar onder een gedicht door Jozien Moerdijk. De uitzending is vrijdag 13 december om 10:00 uur. Her haling op dinsdag 17 november om 17:00 uur. Ook het ge- éH meentehuis in Soest heeft te maken gehad met een bom melding. Dat had ook gevol gen voor het in de kelders van vestigde Radio Soest. Gelukkig was het loos alarm. Het aangekon digde programma 'Soesters en hun muziek' van Lonneke Meijer met Ruud Mulder kon echter door de consternatie niet doorgaan. Daar om krijgt u dit programma alsnog te horen op donderdag 12 decem ber om 17:00 uur. Een herhaling volgt op maandag 16 december om 10:00 uur. Namen als Spargo, Linda de Mol, Endemol, Peter Jan Rens, Mark Klein Essink zijn allen verbonden met Ruud Mulder. Hij is geboren in 1952 en begon al op de middel bare school met een eigen bandje. In 1975 richtte hij als gitarist de groep Spargo op, een groep die in heel Europa een succes werd. Hij ruilde zijn studie sociologie uitein delijk in voor een carrière in de wereld van de popmuziek. Daarna maakte bij producties voor arties ten als Roberto Jacketti the Scooters, meneer Kaktus en vele anderen. Sinds vijftien jaar is hij actief in de wereld van tv en show bizz. Vele televisietunes werden door hem gecomponeerd en ge produceerd: Staatsloterij, Domino Day, Booby Trap, Hints, enz. Voor Endemol maakt hij vele songs voor de verschillende events. We naderen langzaam maar zeker de kerstdagen. Radio Soest gaat stapsgewijs op het Kerstfeest af in een speciaal programma over de Advent. Dat doen Ans Nederlof en Cokkie Spelt via bijbelteksten met verbindende stukjes. Deze worden afgewisseld met gedichten en stemmige muziek. Een pro gramma om te beluisteren met de kaarsen aan op zondagavond 15 december om 20:00 uur. Voor het maandelijkse live pro gramma vanuit Artishock door Jan Visser en Werner Paans kunt u vierentwintig uur per dag bellen met de reactietelefoon van Radio Soest, 88 6093853. Hierop kunt u kwijt wat u de laatste tijd is opge vallen in Soest. Kleine ergernissen, schouderklopjes, steunbetuigingen of oplossingen voor problemen. Tijdens de uitzending, elke laatste zondag van de maand, krijgt u dan een reactie in het programma. De pianoconcerten van Robert Schumann en Edvard Grieg heb ben veel overeenkomsten. Dat laat Jacques van de Griendt u horen op zondag 15 december om 14:00 uur. Beide concerten zijn hoog ro mantisch, volgen dezelfde struc tuur in opbouw en zijn beide in a kleine terts geschreven. Luisteren naar gespeelde muziek en kijken naar schilderijen is nagenoeg het zelfde proces. Componisten ver vaardigen verschillende partituren, musici spelen dat en wij luisteren ernaar met ontwikkelde oren. Schilders maken verschillende klei ne en grote werken en wij kijken daar naar met culturele ogen. De concertzaal is in feite een groot museum met musici daartussen van verschillende kwaliteiten. Mu ziek gespeeld door riante musici onder een bevlogen dirigent doet de oren welwillend aan. Kijken naar schilderen doe je rechtstreeks met je ogen, daar zit niemand tus sen. De pianoconcerten van Gricg en Schumann worden uitgevoerd door uitstekende musici waardoor het luistergenot wordt gewaar borgd. Let daarbij eens op de me lodieën, die zijn anders per deel. Die bij Grieg zijn volkswijzen. Bach speelde verschillende instru menten: altviool, clavecimbel maar in de eerste plaats orgel. Hiervoor was hij improvisator, componist en organist. De kleine en ook de gro tere orgels in de tijd van Bach wa ren mechanisch. De speeltafel, de registers, en de pedalen waren met de pijpen verbonden via regellat- ten en veren. Het bespelen vergde persoonlijke mankracht van de speler. De windvoorziening, de balgen werden handmatig bediend. Bij een klein orgel met een man, bij grotere orgels wel met twee tot vier man. Vanaf zijn achttiende kreeg Bach een toenemend besef van de orgelbouw en de vereiste klanken. Hij werd orgeldeskundi- ge en verwierf nationale bekend heid als groot organist en improvi sator. Hierdoor kreeg hij de leiding bij het bouwen van nieuwe orgels en werd toezichthouder bij restau raties. Iedere stad van naam had in die periode een of twee bekende orgels. Kerken, orgels, koren, solis ten en dirigenten hoorden bij el kaar. De erfprins Van Essen no digde Bach uit om op een geres taureerd orgel te spelen. Bach liep over het orgel dat op 'vol werk' stond zonder de bank te beroeren. Het verhaal gaat dat iedereen op schrok door het dreunende geluid van de zware tonen. Hij maakte zoveel indruk met zijn dreunende improvisatie dat de kroonprins hem een ring schonk met edelste nen. Verschillende beroemde or gelwerken zijn voor u geselecteerd door Jacques van de Griendt en te beluisteren in het tweede uur klas siek op zondag 15 december om 15:00 uur. Elke dag nieuws op de hele uren DONDERDAG 12 DECEMBER 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Cultuur in de regio (h) 11:00 Even uitblazen 12:00 Lunchroom 13:00 Kleinkunst en cabaret 14:00 Operetteland Oude-Hollandse gezelligheid I 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Soesters en hun muziek gast: Ruud Mulder 18:00 Radio M VRIJDAG 13 DECEMBER 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Goed geboekt 11:00 Soest 55-plus 12:00 Lunchroom 13:00 Ontmoeting met... gast: Piet Ekel 14:00 Jazzy Listening 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Sportcafé 18:00 Jazz uit Artishock 19:00 Blues uit Artishock 20:00 Radio M ZATERDAG 14 DECEMBER 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Oud goud 13:00 Radio M ZONDAG 15 DECEMBER 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Religie en poëzie 10:00 Ommetje in de natuur (h) 11:00 Van 't Raadhuisplein (h) 12:00 De vrijwilliger 13:00 Dit was de week 14:00 Soest Klassiek 16:00 Brassbandmuziek 17:00 Musica Aeterna 18:00 Kerkdienst Jehovah's Getuigen 19:00 Christelijke muziek 20:00 Adventsprogramma 21:00 Radio M MAANDAG 16 DECEMBER 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Soesters en hun muziek (h) 11:00 Het Praattheater 12:00 Lunchroom 13:00 Muziekpalet klassiek en opera 14:00 De jaren '50 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 De Derde Helft sportmagazine 18:00 Radio M DINSDAG 17 DECEMBER 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Ontmoeting met... (h) 11:00 Senioren vragen 12:00 Lunchroom 13:00 A Country Song 14:00 Operetteland (h) 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Goed geboekt (h) 18:00 Van psalm tot pop 18:30 Weg met hobbels 19:00 De verrekijker godsdienstig programma voor jonge kinderen 19:30 Het kompas godsdienstig programma voor oudere kinderen 20:00 Boek binnenstebuiten 21:00 Zingen maakt blij 21:30 Avondsluiling 22:00 Radio M WOENSDAG 18 DECEMBER 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Ommetje in de natuur 11:00 Van 't Raadhuisplein gemcentevoorlichting; met de column van burgemeester Janssen 12:00 Lunchroom 13:00 Over het voetlicht musical cn cabaret 14:00 Soest 55-plus (h) 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom 17:00 Cultuur in de regio 18:00 Radio M In dit programma-overzicht van Radio Soest vindt men elke weck de gegevens over de uitzendingen van donderdag tot en met woens dag, die 's morgens vanaf acht uur tot in de namiddag (op een enke le uitzondering na) worden uitge zonden via de kabel en de ether. Na deze lokale uitzendingen wordt overgeschakeld naar de regionale zender Radio M tot 's morgens acht uur. Kopij van buitenstaanders (inge zonden brieven, tips, ideeën en reacties) voor deze rubriek moet uiterlijk donderdagmorgen in dc studio worden ingeleverd. Het adres van Radio Soest is: Raadhuisplein 1, Postbus 3062, 3760 DB Soest, S8 035-6093851; fax: 035-6093860; c-mail: radio@soest.nl. Ook voor pro gramma-ideeën, persberichten, aankondigingen, verenigings- nieuws, clubbladen, etc.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 35