l 50% J Opgavebon KLEINTJES TCK00P KORTING ANNIE HARTMAN •Sc. tSïi Zo zwaar kan dat wegen 0346-351223 A. VAN PIJPEN b v Alleen achter een goede naam staat NYM. tivM VAN HAREN A. .enarduzzi b.v. ...omdat alk cp'afmonumffltffl persoonlijk zijn] Karei Druijff Mien Kuijt Auke en Aukje Dijkstra-Knol 40 jaar getrouwd f KLEINTJES Tot aan de Kerst Soester Courant-Reclamekrant (fF Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond 2003 Alleen achter een goede naam staat NVM. NVM Meningen ^^vaiUeze Liefde is... Roest uit Soest FEIKEN Naam onde meningen van lezers WOENSDAG 11 DECEMBER 2002 SOESTER COURANT PAG WOENSDAG 11 4 Als ik straks verdwijn als een stipje in de lucht hou mij dan vast in jullie hart en denk niet dat ik vlucht Barend Zaterdag 7 december 2002, is op de leeftijd van 79 jaar na een kort maar krachtige ziek te uit ons midden weggegleden, mijn lieve man en maatje, voor de kinderen hun zeer zorgzame vader en voor de kleinkinderen de allerliefste opa BAREND HILDERS echtgenoot van Ali van Donge A.A. Hilders-van Donge Gerard en An Mirella en Stefan Leontine Aart en Marjanne Esther Marcel Birkstraat 108a, 3768 HL Soest. Geen bezoek aan huis. Gelegenheid tot condoleren en afscheid ne men op donderdag 12 december van 18.30 tot 19.00 uur in rouwcentrum "Van Haren", Ko ningsweg 20 te Soest. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 13 december om 11.30 uur in het cre matorium "Den en Rust", Frans Halslaan 27 te Bilthoven. Tevens gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid in de ontvangkamer van het crematorium. Barend hield van bloemen. Krijg ik nog eens een knipoog van je An Geschokt hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van de heer B. HILDERS Zijn unieke loyaliteit aan onze organisatie zal altijd in onze herinnering blijven. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw, kinderen en verdere familieleden. Wij wensen hun alle kracht toe om dit grote verdriet te dragen. AVIA Nederland Coöperatie u.a. - Soest Directie en medewerkers "Weh, dass wir scheiden mussen..." Met verslagenheid namen wij kennis van het onverwachte overlijden van onze zangers vriend BAREND HILDERS Hij was gedurende 24 jaar een trouw en en thousiast zanger in ons koor. Daarnaast was hij gedurende een groot aantal jaren een toe gewijd penningmeester. We zullen zijn vrolijkheid en humor missen. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterk te in het leren omgaan met dit verlies. Bestuur, dirigent, begeleider en leden van het Soester Mannenkoor Apollo Uitvaartverzorging Fam iliebedrijf sinds 1938 J. O (ten (3e generatie) Persoonlijke begeleiding van uitvaarten, zoals u wenst. Ook voor degenen die elders verzekerd zijn. Heeft u vragen op het gebied van uitvaartzorg of verzekeringen belt u ons gerust. Dag en nacht bereikbaar: Kantoor: Postweg 55 C, 3769 B V Soesterberg Internet: www.smorenburguitvaart.nl UITVAARTVERZORGING Postbus 245 - 3740 AE Baarn Telefoon (035) 541 44 33 Erkend lid van de NUVU DAG EN NACHT BEREIKBAAR Regeling van begrafenissen en crematies voor alle gezindten door het gehele land. Ook verzorging van elders verzekerde uitvaarten, deposito's, voorafregelingen en u itvaartverzekeri ngen Rouwkamers: in het Uitvaartcentrum "De Engenhof", Albert Cuyplaan 196 te Soest, en in ons Uitvaartcentrum "De Ark', Reigerstraat 17 te Baarn. Telefoon 035 - 541 46 35 Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar dat hij in ons midden mocht zijn, geven wij u ken nis dat na een werkzaam leven vol liefde en zorg voor zijn kinderen en kleinkinderen, ge heel onverwacht van ons is heengegaan, mijn vriend, onze zorgzame vader, schoonvader, lieve opa en overgrootvader HENDRIK VAN DEN BROEK weduwnaar van Gijsberta van Egdom op de leeftijd van 78 jaar. vriendin: C. Swartjes-Brons Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen 6 december 2002 Dalweg 50, Soest. Correspondentieadres: Laanstraat 45, 3762 KB Soest. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 12 december om 15.30 uur in het crematorium "Den en Rust" aan de Frans Halslaan 27 te Bilthoven. Gelegenheid tot condoleren na de plechtig heid in de ontvangkamer van het cremato rium. De Heer is mijn Herder Op de 2e adventszondag is overleden mijn echtgenote, onze lieve moeder en oma ANNA CATHARINA DE BRUIN echtgenote van Hendrik Voerman 's-Gravenhage, 23 december 1931 t Soest, 8 december 2002 Soest: Henk Voerman Amersfoort: Annemieke Lidewey Soest: Han en Ellen Jorrit Kasper Jesse Ike Stijn Zeist: Jeanneke Quinn Zoë Boekweitland 30 3764 ZL Soest An is thuis, alwaar geen bezoek. De dankdienst voor het leven van An Voer man wordt gehouden op donderdag 12 de cember om 13.15 uur in de Emmakerk, Park Vredehof 2 te Soest, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Veldweg te Soest. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ont moeten in de Emmakerk. In plaats van bloemen graag een enkele witte roos als afscheid. Uitvaartverzorging m Vooruit regeling van begrafenis/crematie m Deposito (voor ouderen) m Voor thuis opbaren koeling beschikbaar DAG EN NACHT BEREIKBAAR Rouw- en koffiekamers in ons uitvaartcentrum aan de Koningsweg 20, 3762 EC Soest Tel. 035 - 601 48 32 Natuursteenbedrijf Beckeringhstraat 27, Soest - Telefoon 035-6014727 Volgens persoonlijke invulling De Gooische Uitvaartverzorging verzorgt uitvaarten vooralle gezindten en voor alle \erzekeringsmaalschappijen. Dag en nacht bereikbaar Wij hebben een centraal meld- en informatienummer dat 24 uur per dan te bereiken is: 033-46)1344 GUV Gooische Uitvaartverzorging l Uitvaartcentrum "Westerstraat" Westerstraut 92. Amersfoort litiaartcentrum "De KngenhoF" Albert Cu>plaan 196. Soest www.guv-uilvaart.nl. c-mail: info(? guv-uitvaart.nl Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar dat hij in ons midden mochl zijn geven wij u ken nis, dat één dag na zijn verjaardag op de leef tijd van 81 jaar, na een leven vol liefde en zorg voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, geheel onverwacht is overleden mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader, lieve opa en overgrootvader JAN VAN DEN BROEK echtgenoot van Corrie van Wilpen C. van den Broek-van Wilpen Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen 8 december 2002 Groen van Prinstererstraat 31, 3762 TS Soest. Gelegenheid tot afscheid nemen en condo leren op donderdag 12 december van 20.00 tot 20.30 uur in rouwcentrum "Van Haren", Koningsweg 20 te Soest. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 13 december om 14.30 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Veldweg te Soest. 1942 2002 en Dankbaar en blij delen wij u mede dat onze ouders en grootouders D.V. op 18 dec. 2002 de dag te gedenken dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 17.00 uur in het restaurant "De Soester Duinen" Soesterbergsestmat 188 te Soestduinen Corr. adres Boekzueithnd 9 3764ZG Soest 035-6013003 Ik wil graag al mijn klanten bedankt, voor de geweldige steun. Het is overweldigend, al die fijne reakties. Het heeft er toe bijgedragen dat, ondanks moeilijke momenten, voor mij en mijn gezin, het toch een hele positieve periode is geworden. Ook wens ik u fijne feestdagen envj. een gezond 2003 toe. 'Zorg goed voor elkaar'. Liefs, Sylvia en kinderen 3 KAMERS t.h.a. in Soest Huur gaat in per 15/12. Tel 06-14583005. Verdrietig dat zij nu niet meer bij ons is, maar ook dankbaar terugdenkend aan alle liefde en zorg die zij ons gegeven heeft, geven wij u er kennis van dat is overleden onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder, over grootmoeder en mijn zus CATHARINA VAN BREUKELEN Catrien in de leeftijd van 84 jaar. Tini Sevink Berrie en Riet Sevink Ad Sevink t Thea van Seggern Wim en Harma Sevink Eric en Anita Sevink Mirjam en Henk van der Heiden Kleinkinderen Achterkleinkinderen B. van Breukelen 9 december 2002 Correspondentieadres: M.A.G. van der Heiden-Sevink Amnestylaan 8 3765 EX Soest Er is gelegenheid om afscheid te nemen van onze moeder, oma en zus op donderdag 12 december van 19.00 tot 19.30 uur in De Engenhof, Albert Cuyplaan 196 te Soest. De crematieplechtigheid vindt plaats op vrij dag 13 december om 9.30 uur in cremato rium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilt hoven. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. 13 december 2002 Van harte gefeliciteerd Kinderen en kleinkinderen H.D. van Dorssen HUISARTS afwezig op 12 en 13 december i.v.m. nascholing Waarneming: P. Walter HUISARTS tel: 601 20 64 Gerubriceerde advertenties max. 15 regels. Uitsluitend over één kolom; eerste 3 regels 5,50; iedere regel meer 1,30 (exclusief BTW). Brieven onder nummer €1,75 Bewijsnummer (Uitsluitend op verzoek) 1,00. Alleen bij vooruitbetaling. Kleine advertenties moeten uiterlijk MAANDAG 17.00 uur binnen zijn. PERSONEEL GEVRAAGD Wij zijn nog op zoek naar se rieuze KRANTENBEZOR GERS op woensdagmiddag. Als vakantie- en/of invalbe- zorger. Bel snel 035-6014152, dan vertellen we er meer over. Gevr. in Soest MEDEWERK STER voor het dagelijks schoonmaken van een bank kantoor. Aanmelden: 035- 5266644. SVJ vraagt VRIJWILLIGERS voor lichte admin. werk zaamheden. Bij voorkeur zelf kampslachtoffer of kind hiervan. Ervaring pc ge wenst. Werktijden nader over een te komen. Gezellige In dische sfeer. SV Jappen kamp, PO Bus 278, 3760 AG Soest Tel. 6014666. AANBIEDING PERSONEEL WASMACHINE, vaatwasser, defect? Bel technisch bureau Direct. 24-uurs service. Tel. 03b - 5415900. SCHILDER biedt zich aan voor binnen- en buitenwerk. Bel. v. vrijbl. prijsopgave 033- 4768161 /06-22332662. Krol WITGOED Service. Rep. van alle merken, rep. onder garantie. 6 dagen in de week. Tel. 035 - 602 49 61 06 - 53554472. Gemshoorn 35. 3766 EK Soest. SCHILDER zoekt binnen- en buitenwerk. 30 jaar ervaring. Vrijblijvend te ontbieden. 030- 2432510. Voor al uw werkzaamheden in en om het huis, TIMMER- WERK etc. 035-5330946. STRATENMAKER heeft nog tijd. Voor al uw sierbestrating. Materiaal leverbaar. Gunstige prijzen. 035-6932270. II Oranjelaan 42 3761 BX Soest ANTIEK grenen tafel 180x80 stoelen 4x, nieuwe bekle ding, oud rood. Totaal 350,- Droogmolen 25,-. 2 Op- bergkasten 60,-. Hard houten tuintafel 180x100 cm parasol 250,-. IJs- hockey-schaatsen mt 11. Vi king noren mt 39 44 t.e.a.b. Tel. 035-6013293. Opr. Nieuwe KINDER KLEDING bij Just for Fun, Wieksloterweg w.z. 3b. Tel. 6018101 voor openingst TE KOOP GEVRAAGD AUTOBEDRIJF Mugro v.o.f. in- en verkoop loop-, sloop- en schadewagens, arn-rdw. Specialist Alfa Romeo en di verse andere merken. Onder delen los op voorraad. 035 - 6011276. www.mugrovof.nl Feelders AUTOMONTAGE inkoop Japanse auto's voor demontage rdw vrijw. Tevens verkoop onderdelen alle Japanse merken. Den Dol- der 030-2292528. TE HUUR AANGEBODEN Te huur KANTOORUNITS van ca 50 m2 in bedrijven complex "Birkstaete"te Soest Huurprijs 112,50 m2/per jaar excl. BTW. Servicekosten 20,- m2/per jaar incl. g/w/e. Voor info: Vastad Baarn Makelaardij, tel. 035-5414121. Gestoffeerde BENEDEN WONING met tuin, berging voor 1 persoon per 1 januari. Tel. 06-51356033. Prijs 550,- excl. HUISWERKCURSUS. Bijlesssen. Begeleiding bij het school werk en schoolproblemen. Bel Tramei, 035-6017089. Voor de verzorging van uw VOETEN: Pedicurepraktijk Joke Thijs, Heetakker 22 te Soest Tel. 035-6035469. Van der HAMMEN ADMINI STRATIES- Administratieve dienstverlening (ook aan huis): van boekhouding tot jaarrekening, salarisadm. alle belasting-aangiften. 035- 6720567/ paulyanderhammerKgwanadooJil Wilt u uw figuur blijvend corri geren en wilt u meer vitaliteit en energie? Dat kan met HERBALIFE! Bel snel 035- 6839701. Succes gegaran deerd Voor TAPIJT (op voorraad), gordijnen, etc. Michel Rietveld Woninginrichting, Nieuwstraat 13, Soest. Tel. 035-5238324. Openings tijden: ma 13.00-18.00; vrijd. 10.00-18.00 en 19.00-21.00; zat. 10.00-17.00 of op af spraak Goede gebruikte FIETSEN. Fietsshop Soesterberg, Ra- demakerstraat 17, tel. 0346 - 35 15 64. AANGEBODEN °P al onic karpetten uit voorraad Centrale Verwarming ZELF BOUWPAKKET op maat CV- ketel met 8 radiatoren incl. huur gereedschap. U instal leert en wij controleren en stellen de installatie in bedrijf. Prijs v.a 1995,- Feiken Ver warming te Amersfoort. Tel. 033-4621162. Fax 033- 4655423. v. Weedestraat 251 SOEST to. de HEMA 035-609 05 05 DECEMBER-AANBIEDING 10% TOT 30% KORTING Er is weer een ruime keuze in stoffen voor: 10 tot 30% op: japonnen mantels blazers gilets rokken blouses jumpers vesten ATTENTIE! 20 tot 30% op: kleding gordijnen bekleding voor: - wiegen - caravans - boten enz. kerststoffen 20% korting. Uw adres vc oor al uw handwerk en i fournituren Brinkstraat 29 - Baarn - Tel.: 035-5417993 C.C. DE SPEEUXXf BAARN ZONDAG 15 DECEM3ERU3 KAARTVERKOOP KASSA MA T/M VR 1000-"'] TEL 035-6418C&' Voor diverse relaties- wij WOONHUIZEN winkelpanden. Wilt u. ning en/of winkelpan;, pen? Neem dan co- met Van Breukelen,Va Assurantiën, Kon-; .laan 40, tel.6017962. Hl Geef om vrijhi Gebruikte FIETSEN van de vakman met Bovag-garantie. Ben de Bruin Rijwielspecia list, Gallenkamp Pelsweg 1 (to. Winkelcentrum Soest-Z). Tel. 035-6012857. OPRUIMING! cv-ketels 22 kw 595,-; Combi-ketels 23 kw 895,-; HR-ketels v.a. 995,- Grote partij radiatoren v.a. 60,-. Feiken Verwarming te Amersfoort Tel. 033-4621162. Fax 033-4655423. MUZIEKHANDEL Van de Groep. Vleugels, piano's, klassieke orgels, gitaren, flui ten, bladmuziek, etc. Scherpe prijzen door lage bedrijfs kosten! Piano stemmen en transporteren. Winkel Dorp straat 111, Bunschoten. Open vrijdagavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.30-16.30 uur. Voor andere tijden informeer: 0651-244964 of 033- 2984376/2986094. CONVECTORPUTTEN op maat geleverd en gemon teerd. Feiken Verwarming te Amersfoort Tel. 033-4621162. Fax 033-4655423. Kleintjes (rubrieksadvertenties) worden iedere woensdag geplaatst in de Soester Courant en wel onder de volgende rubrieken: 1. Personeel gevraagd 4. Te koop gevraagd 7. Woningruil 2. Personeel aangeboden 5. Te huur aangeboden 8. Diversen 3.Te koop aangeboden 6.Te huur gevraagd g. Handel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6,55 8,09 9,64 11,19 12,73 14,28 15,83 17,37 18,92 20,47 22,02 23,56 25,11 De Hypotheker Steenhoffstraat 66 - So Telefoon (035) 60360 Mijn 'liefde' voor Jan Vis nooit echt groot geweest (ir mutandis). Toch ontdekte ik laatste column Elan (2) van cember jl. een lichtpuntje, door onze 'liefde' weer we kunnen opfleuren. Jan zei: virus van burgerparticipatie alleen onder politici'. Daar hij wel een beetje gelij 32.000,- voor een Tops th - exclusief BTW maar inclus aanbieding van 'een doei waarin de afspraken over t houd en etiquette van burgei cipatie zijn vastgelegd' tijdei slotfeestje - is toch wel zond Jan, wij hebben overigens v de Gemeente een exper tensubsidie aangevraagd 1.000,- als tegemoetkom de kosten van de werkgroep De Werkgroep Ontwik Dorpscentrum vergelijk jij t met een vorm van burgerini dat uitstekend participeert. J toch dat deze werkgroep et tiatief van De Derde Kamei dat De Derde Kamer een ini van de plaatselijke VVD is? dit niet uit hoofde van elee gewin. Maar ik merk nu to> jij best wel initiatieven uit ker van de WD kunt ondc nen. Hoezo cultuurbarbare: multifunctioneel Grand Ca niet alleen de WD (maar hc wel 'grasmaaiervrij'!!!). Ik stel voor dat jij het initiati de WD c.q. De Derde Kam de Werkgroep Ontwik Dorpscentrum ook maar moest nemen in de Cultu die jullie platform eerstdaa het gemeentebestuur zal ov digen. De Werkgroep Ont' ling Dorpscentrum kan niet het Soester Cultuur Platfom tatis mutandis Dat zo mooie Janboel wordenk Jan. coördinator Werl Ontwikkeling Dorpscc organisator/discussieleii Derde 1 Beste Wim, Ik begrijp niet waarom je 1 Stolk (ik ken hem niet perso gebruikt voor politiek zelf Toch een beetje goedkoop, nier waarop jij met zijn suj aan de haal gaat. Ik heb Ja ser geprezen (de liefde kor terug) om zijn scherpe zier op het fenomeen burgerpar tie. Waarom heb je nog niet geerd op de initiatieven Werkgroep Ontwikkeling 1 centrum of de uitkomsten door haar georganiseerde en Waarom zo'n Roestig stukje je Wim, dat bij burgerparti niet de vraag centraal staat voor ondernemers interes: om ergens in dit gebied een Café te exploiteren, maar burgers moeten aangeven interessant vinden dat gei teerd zou moeten worden? Wim, waar wasje(bij E de Kamer bedoel ik). Maar goed, je hebt nog tot t 31 december 2002 de tijd reageren op de brief die de groep recent aan alle fractie gestuurd. Dan zou kunnen of D'66 nog meer heeft ing< in de onderhandelingen o1 Raadsprogramma 2002-20 alleen maar: 'Maak van c Weedestraat bij dc Hema t voetgangersgebied en verpl weekmarkt naar deze plek je dit later misschien wat preciseren?). Ik maak mij daar geen over. Liefde loopt dwars d< politieke partijen. Jan coördinator Wer Ontwikkeling Dorpsci organisator/discussielei Derde vtoeriionvektoren vloerverwarming boilers/geysera thermostaten en alle hulpmaterialen Wie bekende merken E AANBIEDING GESLOTEN GASWANDKETEL TUDEIDK ARNHEMSEWEG 149 - AMERSFOORT TEL- 033-4621162- FAX: 4655423 www.feiken-verwarming.nl Totale bedrag te voldoen Naam: Adres: Postcode:.. Zo vult u het beste de bovenstaande bon in: in elk hokje steeds een letter of leesteken; tussen de woorden een hokje vrijhouden aan het eind van elke regel correct afbreken de ingevulde bon kunt u brengen naar het kantoor van de Soester Courant Van Weedestraat 227, Soest. Het verschuldigde bedrag dient contant te woeden betaalt). Bovenstaande rubrieksadvertentie dient geplaatst te worden op woensdaa onder de rubriek incl. BTW Woonplaats:.. Met enige regelmaat bei ons brieven voor de ri meningen van lezers, we der geen (volledige naam geschreven. Deze brievcr den niet in de Soester Cc gepubliceerd, tenzij er i zeer speciaal geval een uitzondering kan worde maakt. Een van de spel van meningen van lezers i ter, dat de afzender zijn c naam onder de brief vei zodat de lezers van dc kunnen zien van wie dc afkomstig is.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 6